HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hương Khê phát huy vai trò, khẳng định vị thế trong hệ thống chính trị

(Baohatinh.vn) - HĐND thị xã Hồng Lĩnh và huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng, có tính chiến lược, góp phần vào sự phát triển của các địa phương.

Chiều nay (9/4), Thường trực HĐND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức Kỳ họp thứ 16 tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ tới dự.

HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hương Khê phát huy vai trò, khẳng định vị thế trong hệ thống chính trị

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyết định các vấn đề quan trọng tại địa phương. Tổ chức thành công 15 kỳ họp, trong đó có 5 kỳ họp đột xuất và chuyên đề, ban hành 107 nghị quyết.

Các nghị quyết HĐND thị xã ban hành đều đảm bảo tính hợp pháp, đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền, tính khả thi cao, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nguyện vọng chính đáng của cử tri.

HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hương Khê phát huy vai trò, khẳng định vị thế trong hệ thống chính trị

Phó Chủ tịch HĐND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Quang Vinh trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tính đến 31/12/2020, các nghị quyết về hỗ trợ cơ chế chỉnh trang đô thị trên địa bàn TX Hồng Lĩnh đã hỗ trợ trên 7 nội dung, 273 hạng mục với kinh phí dự toán trên 130 tỷ đồng. Nguồn ngân sách thị xã hỗ trợ trên 53,5 tỷ đồng, nguồn từ Nhân dân đóng góp và xã hội hóa trên 52,4 tỷ đồng; còn lại là ngân sách các phường, xã và nguồn hỗ trợ xi măng của tỉnh.

HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hương Khê phát huy vai trò, khẳng định vị thế trong hệ thống chính trị

Các đại biểu HĐND dự kỳ họp.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, các kỳ họp HĐND thị xã được đổi mới, nâng cao chất lượng; các đại biểu HĐND luôn ý thức trách nhiệm trước cử tri, trước Nhân dân, gần dân, hiểu dân, trọng dân, lắng nghe dân.

Hoạt động giám sát thường xuyên và chuyên đề được đổi mới, nhất là đổi mới phương thức giám sát chuyên đề, do vậy, các đợt giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các ban HĐND thị xã nghiêm túc, sâu sát tình hình, có hiệu lực, hiệu quả.

HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hương Khê phát huy vai trò, khẳng định vị thế trong hệ thống chính trị

Đại biểu Lê Thị Hồng Hạnh - Phó ban KT-XH (HĐND thị xã Hồng Lĩnh): Cấp ủy cần tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động của cơ quan dân cử.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND thị xã đã tổ chức 29 chuyên đề giám sát; kết luận giám sát có 312 kiến nghị được chỉ ra, trong đó 212 kiến nghị được giải quyết, chiếm tỷ lệ 68%; tổ chức 20 đợt tiếp xúc trước và sau mỗi kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua như: Giám sát tại kỳ họp thông qua hoạt động thảo luận và chất vấn mặc dù có sự đổi mới nhưng vẫn còn một số hạn chế chưa được khắc phục; một số đại biểu HĐND chưa đề cao vai trò, trách nhiệm đại diện của mình trước cử tri...

HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hương Khê phát huy vai trò, khẳng định vị thế trong hệ thống chính trị

Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Đặng Thanh Hải: HĐND thị xã cần tiếp tục thực hiện hoàn thành các kế hoạch đã đề ra; tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các hoạt động khác.

Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND thị xã, các ban, các đại biểu HĐND tiếp tục hoàn thành các kế hoạch đã đề ra; tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các hoạt động khác do cấp trên triệu tập.

Thường trực HĐND tiếp công dân theo luật định; phối hợp tổ chức cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội và ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử tri trên địa bàn để vận động bầu cử; xây dựng kế hoạch, nội dung chuẩn bị kỳ họp thường kỳ thứ nhất - HĐND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hương Khê phát huy vai trò, khẳng định vị thế trong hệ thống chính trị

Dịp này, có 12 tập thể...

HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hương Khê phát huy vai trò, khẳng định vị thế trong hệ thống chính trị

... và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021 được trao tặng giấy khen.

Chiều nay (9/4), HĐND huyện Hương Khê tổ chức Kỳ họp thứ 18, tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cùng dự có Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Thị Mai Thuỷ, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần.

HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hương Khê phát huy vai trò, khẳng định vị thế trong hệ thống chính trị

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức 18 kỳ họp, trong đó có 10 kỳ họp thường lệ và 8 kỳ họp chuyên đề. Các kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, khoa học, chất lượng ngày càng được nâng lên.

Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã ban hành 88 nghị quyết; Thường trực HĐND huyện ban hành 82 nghị quyết trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền. Thường trực HĐND huyện cũng đã tổ chức 52 phiên họp. Thông qua các phiên họp, Thường trực HĐND huyện đã cho nhiều ý kiến liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, an sinh, giáo dục…; đồng thời, yêu cầu UBND huyện và các đơn vị làm rõ một số vấn đề được cử tri quan tâm.

HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hương Khê phát huy vai trò, khẳng định vị thế trong hệ thống chính trị

Phó Chủ tịch HĐND huyện Hương Khê Nguyễn Văn Hiệp báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hoạt động giám sát tại các kỳ họp HĐND huyện tiếp tục được tăng cường. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn phát huy được tinh thần dân chủ, khách quan, tập trung trí tuệ các đại biểu. Việc trả lời chất vấn thẳng thắn, rõ ràng, đưa ra được hướng giải quyết và lộ trình khắc phục.

Bên cạnh đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện cũng đã phối hợp tổ chức 226 cuộc tiếp xúc cử tri với hơn 20.000 lượt cử tri tham gia; cử tri toàn huyện đã phản ánh 293 nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện và 132 nội dung thuộc thẩm quyền cấp trên.

HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hương Khê phát huy vai trò, khẳng định vị thế trong hệ thống chính trị

Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Quốc Bảo báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhìn chung, nhiệm kỳ qua, HĐND huyện đã xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng, có tính chiến lược, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Triển khai tốt chức năng giám sát các hoạt động đối với UBND huyện, Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân huyện…

HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hương Khê phát huy vai trò, khẳng định vị thế trong hệ thống chính trị

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Lê Ngọc Huấn bế mạc kỳ họp.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND huyện Hương Khê tiếp tục thực hiện các nội dung chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; nâng cao kỹ năng tổ chức và hoạt động cho đại biểu HĐND;

Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp; tiếp tục đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri phù hợp với tình hình thực tế địa phương; chủ động phối hợp trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân…

HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hương Khê phát huy vai trò, khẳng định vị thế trong hệ thống chính trị

Dịp này, HĐND huyện Hương Khê cũng đã khen thưởng 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chủ đề HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast