Huyện Kỳ Anh tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của công dân liên quan đến đất đai

(Baohatinh.vn) - Tiếp công dân tháng 1, lãnh đạo huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) yêu cầu các ngành chuyên môn phối hợp với chính quyền cơ sở tham mưu tập trung giải quyết dứt điểm cho công dân những vướng mắc liên quan đến vấn đề đất đai

Ngày 20/1, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Trần Đình Gia và Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Tiến Hùng chủ trì tiếp công dân chuyên đề tháng 1 năm 2021 về những vấn đề liên quan đến đất đai.

Huyện Kỳ Anh tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của công dân liên quan đến đất đai

Bà Nguyễn Thị Trong (xã Kỳ Xuân) kiến nghị: Gia đình có 1 miếng đất có nguồn gốc là đất nông nghiệp. Năm 2012, gia đình có sử dụng miếng đất đó để xây dựng nhà ở. Yêu cầu các cơ quan liên quan xem xét cấp đất ở cho gia đình bà theo quy định.

Huyện Kỳ Anh tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của công dân liên quan đến đất đai

Bà Nguyễn Thị Trong (xã Kỳ Xuân) nêu kiến nghị.

Trả lời ý kiến của công dân, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Tiến Hùng khẳng định, việc cấp giấy CNQSD đất cho gia đình bà Trong phải thực hiên đúng quy định pháp luật. Đất có nguồn gốc đất nông nghiệp nếu cấp đất thì phải cấp theo hướng cấp đất lần đầu, việc cấp đất phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, cấp đúng theo hạn mức đất ở, còn ngoài hạn mức vẫn là đất nông nghiệp.

Huyện Kỳ Anh tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của công dân liên quan đến đất đai

Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân Nguyễn Văn Chung trả lời một số vấn đề liên quan đất bà Trong.

Anh Lê Anh Toàn ở thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Đồng kiến nghị: Năm 1994, gia đình ông Lê Văn Linh (bố anh Toàn) cùng với 13 hộ khác được UBND xã Kỳ Đồng giao đất, đến năm 1998 thì gia đình ông Linh được cấp giấy CNQSDĐ nhưng đứng tên anh Toàn. Theo quy định của Nhà nước tại thời điểm giao đất, mỗi hộ được cấp 150m2 đất ở, 13 hộ vẫn giữ nguyên trạng như ban đầu, riêng hộ gia đình anh Toàn đã cơi nới diện tích và đề nghị cấp 350m2. Hiện nay, sau khi hội đồng xét duyệt đất đai của UBND xã Kỳ Đồng họp, xem xét, thống nhất và cấp cho gia đình anh Toàn 200m2 đất ở. Gia đình không đồng ý với chủ trương của UBND xã Kỳ Đồng, yêu cầu được cấp đủ 350m2 đất.

Huyện Kỳ Anh tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của công dân liên quan đến đất đai

Luật sư đại diện cho anh Lê Anh Toàn ở thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Đồng nêu những vấn đề kiến nghị

Trả lời kiến nghị của công dân Lê Anh Toàn, các đồng chí chủ trì yêu cầu UBND xã Kỳ Đồng phối hợp với Phòng TN&MT, Phòng Thanh tra, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra xác minh lại hiện trạng, khảo sát lại tất cả 14 lô đất đã được cấp, đảm bảo quyền lợi cho hộ anh Toàn cũng như 13 hộ còn lại. Việc thực hiện phải đúng quy trình, đúng thực trạng và đúng pháp luật để khắc phục những sai sót ban đầu, đảm bảo quy định, công bằng, sự đồng nhất thống nhất giữa các hộ dân. Việc thực hiện chậm nhất đến ngày 20/2/2021.

Tiếp đó, ông Hồ Đức Giáp ở xã Kỳ Phong kiến nghị: Năm 1993, gia đình mua 1 miếng đất của ông Dương Huy nằm trong mốc quy hoạch 203. Ông sử dụng để xây dựng ki-ốt kinh doanh. Năm 2012, UBND xã Kỳ Phong có quy hoạch bán 2 miếng đất giáp phía sau đất của ông Giáp cho người dân và mở 1 con đường giữa 2 miếng đất quy hoạch và đất ông Giáp để đi lại. 1 miếng đất thuộc quyền sở hữu của ông Hồ Đức Sỹ (em trai ông Giáp), một miếng đất thuộc quyền sở hữu của anh Lê Xuân Long. Ông Giáp yêu cầu gia đình anh Long không được sử dụng diện tích trong quy hoạch trong mốc 203 để đi lại.

Huyện Kỳ Anh tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của công dân liên quan đến đất đai

Trưởng phòng TN&MT huyện Kỳ Anh Nguyễn Giang Đông trả lời một số vấn đề liên quan đến kiến nghị của các hộ dân.

Trả lời kiến nghị này, Bí thư Huyện ủy Trần Đình Gia cho rằng, gia đình anh Long đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với thửa đất anh đã mua, nên anh Long có quyền sử dụng. Đất của ông Giáp mua nằm trong hành lang 203 nên không thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không được sử dụng để xây dựng các công trình hay trồng cây. Nếu việc giải quyết của cấp huyện chưa thỏa đáng thì gia đình ông Giáp có thể kiến nghị lên cấp cao hơn.

Cũng tại buổi tiếp công dân, tiếp thu những kiến nghị của một số hộ dân ở Nam Xuân Sơn (Kỳ Tân) về việc hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng dự án xây dựng nhà máy rác thải Phú Hà, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh giao Phòng Thanh tra trả lời khiếu nại của các hộ dân trước ngày 30/1/2021.

Huyện Kỳ Anh tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của công dân liên quan đến đất đai

Bí thư Huyện ủy Trần Đình Gia trả lời các kiến nghị của công dân.

Kết luận tại buổi tiếp công dân, lãnh đạo huyện Kỳ Anh yêu cầu các phòng, ban và địa phương phân tích rõ từng vụ việc, tập trung giải quyết dứt điểm cho công dân về những vấn đề về đất đai mà công dân phản ánh.

Chủ đề Tiếp công dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast