Lãnh đạo Hà Tĩnh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị qua Ban Tiếp công dân tỉnh

(Baohatinh.vn) - Do dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Tĩnh đang diễn biến rất phức tạp, phát sinh nhiều ca nhiễm trong cộng đồng nên lịch tiếp dân tháng 3/2022 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh không tổ chức.

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành Thông báo số 240-TB/TU ngày 11/3/2022 về việc không tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 3/2022.

Theo lịch công tác của Tỉnh ủy, sáng ngày 15/3/2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 3 năm 2022.

Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh hiện diễn biến rất phức tạp, phát sinh nhiều ca nhiễm trong cộng đồng, nên lịch tiếp dân tháng 3/2022 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh không tổ chức.

Các tổ chức, cá nhân có nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh gửi đơn đến Ban Tiếp công dân tỉnh (số 81 đường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh).

Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp nhận, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan báo cáo, tham mưu xử lý đơn theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ, tập trung xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo, không để tồn đọng, phát sinh đơn khiếu tố vượt cấp.

Thường trực Tỉnh ủy thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan, cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết, thực hiện.

Lãnh đạo Hà Tĩnh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị qua Ban Tiếp công dân tỉnh

Chủ đề Tiếp công dân

Chủ đề Tiếp công dân định kỳ tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast