Lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí ở Hà Tĩnh được bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng

(Baohatinh.vn) - Cùng với các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước, lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí ở Hà Tĩnh tham gia bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng năm 2022.

Sáng 14/7, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đến dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tham dự hội nghị có 1.500 học viên đến từ các cơ quan báo chí trung ương, địa phương và các đơn vị liên quan.

Lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí ở Hà Tĩnh được bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Đình Trung chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trương Thị Mai nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền xây dựng Đảng.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng mong muốn lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục dành sự quan tâm nhiều hơn nữa, tiếp tục có nhiều tác phẩm chất lượng, thiết thực phản ánh đa dạng, phong phú các nội dung về công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị. Qua đó, góp phần tuyên truyền, lan tỏa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân, đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đến cấp ủy, chính quyền.

Bên cạnh các tác phẩm báo chí phản ánh, nêu gương, cần tăng cường các tác phẩm phê phán các hành vi, hoạt động sai trái, qua đó xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng đề nghị các phóng viên, biên tập viên tích cực tham gia Giải báo chí viết về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng).

Lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí ở Hà Tĩnh được bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng

Các đồng chí lãnh đạo, phóng viên cơ quan báo chí, quản lý báo chí tham dự hội nghị.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đã khái quát một số nội dung lớn trong Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị “Về luân chuyển cán bộ”; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021, Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung...

Ngay sau khai mạc, các học viên được các báo cáo viên trao đổi thêm các nội dung về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng.

Đây là năm thứ 2 Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Thông tin - Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí ở Hà Tĩnh được bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng

Toàn cảnh điểm cầu Hà Tĩnh.

Chương trình hội nghị diễn ra trong thời gian 1 ngày với việc quán triệt, bồi dưỡng kiến thức về 5 nội dung lớn: xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; một số vấn đề về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay; những kinh nghiệm lựa chọn đề tài và kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; nội dung thông tin, tuyên truyền năm 2022 và một số mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast