Lấy ý kiến dự thảo báo cáo đề nghị xét, công nhận huyện Vũ Quang đạt chuẩn nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản về việc đăng tải và lấy ý kiến người dân, các tổ chức đối với dự thảo báo cáo đề nghị xét, công nhận huyện Vũ Quang đạt chuẩn nông thôn mới.

Thực hiện Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; xét đề nghị của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, UBND tỉnh giao Đài PT-TH tỉnh, Báo Hà Tĩnh và Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải Dự thảo Báo cáo để các tổ chức, cá nhân và người dân biết, tải về nghiên cứu và tham gia đóng góp ý kiến, hoàn thành trước ngày 9/1/2021.

Toàn văn Dự thảo Báo cáo mời xem và tải về tại đây.

Lấy ý kiến dự thảo báo cáo đề nghị xét, công nhận huyện Vũ Quang đạt chuẩn nông thôn mới

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, các tổ chức trong hệ thống chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo; ý kiến tham gia góp ý bằng Văn bản gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh (bản giấy và email: vanphongdieuphoiht@gmail.com) trước 9/1/2020.

Lấy ý kiến dự thảo báo cáo đề nghị xét, công nhận huyện Vũ Quang đạt chuẩn nông thôn mới

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Vũ Quang đã tạo nên những kết quả ấn tượng, khá đồng đều và toàn diện. Ảnh: Minh Lý

Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đăng tải Dự thảo Báo cáo trên website nongthonmoihatinh.vn; tổng hợp các ý kiến đóng góp của các tổ chức, đơn vị và người dân; hoàn thiện hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, địa chỉ số 148 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh; điện thoại 02393.892.689; email: vanphongdieuphoiht@gmail.com.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Kỳ họp 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Kỳ họp 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp này sẽ tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và thảo luận, thông qua một số nghị quyết quan trọng khác.