(Baohatinh.vn) - Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tại buổi duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra chiều 10/6.

Nêu bật sự gắn bó máu thịt của lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh với Nhân dân

Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tại buổi duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra chiều 10/6.

Nêu bật sự gắn bó máu thịt của lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh với Nhân dân

Chiều 10/6, dưới sự chủ trủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy tham dự.

Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức đại hội vào ngày 30/6

Sau khi có kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về tổ chức đại hội Đảng các cấp, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao cụ thể công tác chuẩn bị. Đến ngày 22/5, các chi bộ, đảng bộ đã tổ chức đại hội xong, đảm bảo tiến độ, thời gian, đúng nguyên tắc, quy định.

Nêu bật sự gắn bó máu thịt của lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh với Nhân dân

Đại tá Hà Học Chiến - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị đại hội.

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng ủy đã thành lập tiểu ban văn kiện, phân công cụ thể cho các thành viên thu thập tài liệu để biên soạn. Sau khi lấy ý kiến góp ý của các đơn vị trực thuộc, văn kiện đại hội đã được thông qua Ban Chấp hành Đảng bộ 6 lần.

Chủ đề đại hội được Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”.

Nêu bật sự gắn bó máu thịt của lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh với Nhân dân

Phương hướng, mục tiêu chung của nhiệm kỳ mới là bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn phụ trách, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác, phát triển; tích cực tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển KT- XH, xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Đảng bộ cũng đề ra 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 và các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể để thực hiện.

Báo cáo chính trị chuẩn bị nghiêm túc, công tác nhân sự đúng hướng dẫn

Đánh giá các nội dung chính của Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng, báo cáo đã được chuẩn bị nghiêm túc; bố cục, kết cấu khá cân đối.

Nêu bật sự gắn bó máu thịt của lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh với Nhân dân

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải: Báo cáo chính trị cần đánh giá rõ kết quả và phương hướng, giải pháp trong thực hiện công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng trong lực lượng.

Dự thảo báo cáo đã khái quát được những kết quả chủ yếu đạt được trong nhiệm kỳ trên các lĩnh vực, có số liệu phân tích, so sánh cụ thể. Khách quan, thẳng thắn nhìn nhận các hạn chế, khuyết điểm với tinh thần tự phê bình, phê bình. Phương hướng, nhiệm vụ thể hiện quyết tâm chính trị cao, có trọng tâm, trọng điểm.

Nêu bật sự gắn bó máu thịt của lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh với Nhân dân

Trưởng ban Tổ chức Trần Thế Dũng: Trong phần nhiệm vụ giải pháp, cần nêu rõ giải pháp phối hợp giữa đảng bộ, chi bộ của Bộ đội Biên phòng với đảng bộ, chi bộ cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tuy nhiên, để hoàn thiện báo cáo chính trị phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh cần xây dựng phương châm của đại hội sát với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn công tác; đánh giá một cách toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, nhất là trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Biên phòng nhiệm kỳ 2015-2020.

Báo cáo chính trị cũng cần làm rõ các nội dung công tác dân vận của lực lượng biên phòng và hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; đánh giá kết quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Nêu bật sự gắn bó máu thịt của lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh với Nhân dân

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Nhiệm vụ giải pháp của nhiệm kỳ cần tập trung xây dựng biên giới vững mạnh, tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng trong xây dựng NTM tại các xã vùng biên.

Đối với công tác nhân sự, Đảng bộ cần phản ánh đầy đủ các bước thực hiện quy trình nhân sự, kết quả rà soát tiêu chuẩn chính trị; kết quả rà soát giải quyết các vấn đề nổi cộm, xử lý các đơn thư tồn đọng, phức tạp liên quan đến nhân sự đại hội. Trong kiểm điểm của Ban chấp hành cần thể hiện rõ được kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo bằng các chủ trương, nghị quyết.

Nêu bật vai trò của Bộ đội biên phòng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đề nghị Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp thu nghiêm túc các nội dung góp ý của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các ban xây dựng Đảng và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nêu bật sự gắn bó máu thịt của lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh với Nhân dân

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn góp ý các nội dung cho Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đi vào góp ý cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị báo cáo chính trị cần nhấn mạnh sâu hơn nhiệm vụ chính trị về giữ đường biên, gắn ngoại biên cùng công tác hợp tác, đối ngoại, hữu nghị với nước bạn; đánh giá phân tích kỹ về lĩnh vực biên phòng toàn dân; đánh giá rõ ưu điểm, nhược điểm trong công tác phối hợp với các lực lượng khác trong thực hiện nhiệm vụ; nêu bật vai trò của lực lượng trong phòng chống thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 vừa qua.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, trên cơ sở góp ý, đảng bộ cần rút lại các bài học kinh nghiệm sâu sắc hơn; nội dung, chủ đề đại hội cần nêu bật được sự gắn bó máu thịt giữa lực lượng với Nhân dân, phát huy sự đoàn kết trong Nhân dân; xây dựng lực lượng chính quy tinh nhuệ, tiến lên hiện đại.

Các mũi đột phá cần đảm bảo ngắn gọn, nhưng cần nêu bật được nội hàm. Trong công tác kiểm điểm cần làm rõ hơn, sâu hơn sự lãnh đạo của Ban chấp hành trong thực hiện các nhiệm vụ.

Về nhân sự, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với đề án của Đảng bộ Bộ đội Biên phòng nhưng yêu cầu soát xét đảm bảo chặt chẽ, khách quan, nhất là khi đại hội sẽ bầu bí thư trực tiếp.

Bí thư Tỉnh ủy cũng góp ý một số nội dung liên quan đến chương trình của đại hội, tham luận tại đại hội.

Phúc Quang


Phúc Quang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]