(Baohatinh.vn) - Ra đời vào ngày 18/8/1945, lớn lên trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua các thời kỳ lịch sử, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ (CBCS) LLVT Hà Tĩnh không ngừng lớn mạnh, lập nên bao chiến công vang dội, cùng quân - dân cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc non sông.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập QĐND Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân

Xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Ra đời vào ngày 18/8/1945, lớn lên trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua các thời kỳ lịch sử, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ (CBCS) LLVT Hà Tĩnh không ngừng lớn mạnh, lập nên bao chiến công vang dội, cùng quân - dân cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc non sông.

Những thành quả trên không chỉ góp phần dựng xây nên những giá trị truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” mà còn tô thắm thêm nét đẹp văn hóa của người chiến sĩ quê hương Hà Tĩnh. Ngày nay, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, những giá trị truyền thống ấy đang được CBCS LLVT Hà Tĩnh ra sức giữ gìn và tập trung xây dựng để viết tiếp những trang sử mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương Hà Tĩnh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, được sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự giúp đỡ của nhân dân, LLVT Hà Tĩnh non trẻ đã biết chăm lo xây dựng lực lượng, củng cố hậu phương để vừa đánh thắng nhiều cuộc tập kích phá hoại của địch, vừa làm tròn nghĩa vụ chi viện sức người, sức của cho các chiến trường, góp phần cùng quân - dân cả nước hoàn thành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh (người ngoài cùng bên phải) cùng đoàn kiểm tra công tác bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật tại Kho K19

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, LLVT Hà Tĩnh vừa sản xuất, vừa chiến đấu, bắn rơi nhiều máy bay, bảo đảm giao thông vận tải thông suốt. Hàng vạn người con ưu tú của Hà Tĩnh đã ra tiền tuyến, thực hiện lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch: “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”. Quân, dân Hà Tĩnh đã cùng nhân dân cả nước liên tiếp đánh bại các bước leo thang chiến tranh và chiến lược quân sự của địch… “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”, “Một tấc không đi, một ly không rời”, “Sống bám đường, chết kiên cường, dũng cảm”... trở thành khẩu hiệu gắn liền với những chiến công oanh liệt của quân, dân Hà Tĩnh anh hùng. Các địa danh như Ngã ba Đồng Lộc, Khe Giao, Địa Lợi, Linh Cảm, Núi Nài... đã đi vào lịch sử như huyền thoại của một thời đánh Mỹ. Ý chí quyết đánh, quyết thắng được quân và dân Hà Tĩnh tạo thành sức mạnh cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Những năm tháng đấu tranh cách mạng của LLVT Hà Tĩnh còn được lớp lớp CBCS kế thừa, phát huy và ngày càng được củng cố trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. CBCS, con em Hà Tĩnh dù công tác ở đâu đều giữ vững và phát huy truyền thống quật cường của quê hương, lập nên nhiều chiến công vẻ vang, được Đảng và Nhà nước ghi nhận.

Thời gian qua, LLVT Hà Tĩnh đã tập trung khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ; thường xuyên duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu ở tất cả các cấp; sâu sát cơ sở, nắm chắc mọi diễn biến; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời các vụ việc, giữ vững ổn định chính trị. LLVT Hà Tĩnh còn là lực lượng đi đầu trong các phong trào của địa phương, nhất là tham gia phòng chống và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; tuyên truyền giúp dân di dời, tái định cư… tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến. Công tác tổ chức diễn tập phòng thủ, PCCR, phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, diễn tập chỉ huy cơ quan và chiến đấu trị an ở cấp xã, phường, thị trấn đạt kết quả tốt.

Lãnh đạo Quân khu 4 kiểm tra mô hình học cụ phục vụ huấn luyện tại Bộ CHQS tỉnh

Để đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, LLVT Hà Tĩnh ra sức phấn đấu, tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc trong CBCS toàn lực lượng và tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhất là Nghị quyết Hội nghị T.Ư 8 (khóa XI) về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về chất lượng chính trị; xây dựng khối đoàn kết thống nhất từ lãnh đạo, chỉ huy đến từng CBCS; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đội ngũ CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Thứ hai, tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tăng cường sức mạnh bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo. Xây dựng khu vực phòng thủ, cụm tuyến an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu; xây dựng LLVT tỉnh nhà theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, dự báo sát đúng, phát hiện kịp thời; chủ động xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn, triệt phá âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ; phối hợp, tham mưu giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh ở cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Thứ ba, tiếp tục tranh thủ thời cơ, khai thác mọi nguồn lực tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ chiến đấu, huấn luyện, công tác; thực hiện các chương trình, dự án kinh tế gắn với quốc phòng, trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH, củng cố QPAN; nâng cao hiệu quả tăng gia sản xuất, chăn nuôi, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCS.

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 841 hành quân ra bãi tập

Thứ tư, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, trong đó, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu đối với cán bộ, đảng viên, chiến sỹ LLVT; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, công tác kiểm tra trong Đảng, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao về nhận thức và hành động; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để các tổ chức quần chúng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát động các phong trào hành động cách mạng để động viên, cổ vũ mọi cán bộ, đảng viên, CNVC trong toàn đơn vị sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thứ năm, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân triển khai thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội ở địa phương, nhất là việc giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư phục vụ các dự án kinh tế trọng điểm, tham gia xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới..., góp phần thúc đẩy KT-XH tỉnh nhà phát triển, tăng cường củng cố QPAN.

Kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đại tá Trần Văn Sơn

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh


Đại tá Trần Văn Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]