Mở rộng hội nhập quốc tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài

(Baohatinh.vn) - Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh đã tham mưu tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm quảng bá môi trường đầu tư, thu hút vốn FDI vào Hà Tĩnh tại các nước trên thế giới.

Mở rộng hội nhập quốc tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài

Chiều 12/5, Chi bộ Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà.

Chi bộ Sở Ngoại vụ có 24 đảng viên thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các phòng, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Trong đó, tham mưu tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư với mục tiêu quảng bá môi trường đầu tư, thu hút FDI vào Hà Tĩnh tại các nước như: Đức, Nhật, Singapore, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Séc…

Giai đoạn 2015 - 2020, Sở Ngoại vụ đã tham mưu tỉnh, các ngành ký kết 82 thỏa thuận hợp tác quốc tế, tổ chức 29 hội nghị, hội thảo quốc tế. Đặc biệt, năm 2019, tham mưu tổ chức thành công Hội nghị cấp cao 9 tỉnh 3 nước Việt Nam, Lào, Thái Lan sử dụng đường 8, đường 12 tại Hà Tĩnh.

Trong chương trình vận động viện trợ không hoàn lại giai đoạn 2013 – 2017, đơn vị đã vận động 11 chương trình với tổng giá trị giải ngân trên 8,5 triệu USD.

Mở rộng hội nhập quốc tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài

Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Phúc Sơn trình bày dự thảo báo cáo chính trị.

Bên cạnh đó, tăng cường mối quan hệ với các đối tác truyền thống; tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực với các thành viên của Hiệp hội 9 tỉnh 3 nước Việt Nam, Lào, Thái Lan sử dụng đường 8, đường 12; các nước trong khu vực hành lang kinh tế Đông – Tây và tiểu vùng sông Mekong.

Đồng thời đẩy mạnh hợp tác với đại sứ quán các nước tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế, qua đó tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của bạn bè quốc tế trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mở rộng hội nhập quốc tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà: Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Sở Ngoại vụ cần triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại trong tình hình mới trên tinh thần phục vụ các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh, kêu gọi các nguồn dự án, nguồn vốn, mở rộng hợp tác quốc tế...

Cùng với đó, công tác biên giới, đặc biệt là biên giới trên biển được chú trọng triển khai; công tác vận động kiều bào và con em đóng góp phát triển quê hương được đẩy mạnh, hiện có 6 dự án của các doanh nhân, doanh nghiệp là người Hà Tĩnh ở nước ngoài về đầu tư với tổng số vốn đăng ký 9,33 triệu USD.

Đặc biệt, trong xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua, Sở Ngoại vụ đã thực hiện tốt các mặt công tác: Giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ; kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng và nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác dân vận và lãnh đạo hoạt động các đoàn thể…

Mở rộng hội nhập quốc tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài

Đại biểu biểu quyết bầu Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Sở Ngoại vụ đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Nhà nước Lào tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, UBND tỉnh tặng bằng khen, cờ thi đua xuất sắc và nhiều danh hiệu thi đua khác.

Tại đại hội, Chi bộ Sở Ngoại vụ xác định: Mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực với đối tác nước ngoài; xây dựng cơ sở dữ liệu về kiều bào và người Hà Tĩnh ở nước ngoài là một trong những mũi đột phá quan trọng của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mở rộng hội nhập quốc tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng đã đưa ra một số giải pháp quan trọng thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ mới: Triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới.

Tăng cường hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị trong bối cảnh nước ta tham dự các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; đẩy mạnh vận động thu hút nguồn vốn ODA, NGO từ các tổ chức tài chính quốc tế, các đối tác nước ngoài, tổ chức phi chính phủ cho các chương trình, dự án nhằm đầu tư kết cấu hạ tầng, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư FDI và tăng dần đầu tư ra nước ngoài, góp phần mở rộng hội nhập, tăng trưởng kinh tế. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, đẩy mạnh việc triển khai chiến lược ngoại giao văn hóa…

Mở rộng hội nhập quốc tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh khóa IX.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Chi bộ Sở Ngoại vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí; ông Thái Phúc Sơn - Giám đốc Sở được bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ Sở, thay ông Hồ Quang Minh - nguyên Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Ngoại vụ nghỉ hưu theo chế độ.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast