Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại trung tâm chính trị cấp huyện

(Baohatinh.vn) - Cụm sinh hoạt chuyên môn số II (gồm các đơn vị: TX Hồng Lĩnh, Can Lộc, Lộc Hà, Nghi Xuân – Hà Tĩnh) vừa tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên môn nhằm trao đổi phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng tại trung tâm chính trị cấp huyện

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại trung tâm chính trị cấp huyện

Sinh hoạt chuyên môn tại các trung tâm chính trị là hoạt động nhằm nâng cao chất công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới; đổi mới phương pháp giảng dạy, hoàn thiện các kỹ năng khai thác nội dung, chương trình, bài giảng phù hợp, gắn lý luận với thực tiễn trong quá trình giảng dạy lý luận chính trị.

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại trung tâm chính trị cấp huyện

Giảng viên Bùi Thị Nhung - Trung tâm Chính trị Can Lộc tham luận về nội dung góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy chuyên đề tôn giáo và chính sách tôn giáo.

Tại buổi sinh hoạt, các giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức đã cùng nhau chia sẻ, trao đổi, thảo luận về kỹ năng, phương pháp được giảng dạy thường xuyên tại đối với chương trình được giảng dạy tại trung tâm chính trị cấp huyện gồm: Tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; tôn giáo, chính sách tôn giáo; hội nhập quốc tế; nghiệp vụ dành cho cán bộ mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở; giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới.

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại trung tâm chính trị cấp huyện

Bí thư thị uỷ Thị xã Hồng Lĩnh Lê Thành Đông phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến cũng chia sẻ những thuận lợi, khó khăn của các trung tâm chính trị trong quá trình giảng dạy để từ đó nâng cao chất lượng và khẳng định vai trò của công tác giáo dục lý luận chính trị trong giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nhận thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh đánh giá hội nghị được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, các giảng viên đã chịu khó nghiên cứu các chương trình để chuẩn bị tham luận và có liên hệ thực tiễn trên nhiều lĩnh vực, các tham luận đa dạng, cụ thể, nội dung chi tiết.

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại trung tâm chính trị cấp huyện

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh phát biểu tại hội nghị.

Đề nghị trong thời gian tới, các giảng viên trong quá trình chuẩn bị các bài tham luận cần quan tâm đến nội dung, phương pháp và cách thức tiếp cận để các bài tham luận đầy đủ, hoàn thiện và đạt hiệu quả cao hơn.

Các đơn vị thực hiện nghiêm túc thao giảng cụm và hội thi giảng viên giỏi các cấp. Quá trình giảng dạy phải xác định rõ nội dung cần thiết phải liên hệ thực tiễn, có tính thời sự cao, đang được xã hội quan tâm nhiều và phải đảm bảo tính khách quan, trung thực; có phương pháp phân tích, đánh giá để người học thấy được mối liên hệ giữa lý luận và thực tiễn, tránh tình trạng học viên chỉ nghe thuyết trình, nặng về lý luận chung chung.

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast