Nâng cao chất lượng xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga đề nghị ngành TN&MT Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu số về quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Sáng 24/9, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hà Tĩnh và các nội dung trình Kỳ họp thứ 3.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳcùng dự.

Nâng cao chất lượng xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì buổi làm việc.

Những năm qua, việc thực hiện thu hồi đất, giao đất và chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt; kết quả thực hiện đến năm 2020 cơ bản đáp ứng tốt cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo báo cáo, kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) là 7.511 ha, đạt 42,3% so với chỉ tiêu được phân bổ; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nhóm đất nông nghiệp là 1.920 ha, đạt 34% so với chỉ tiêu được phân bổ; chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở là 50 ha, đạt 83,3% so với chi tiêu được phân bổ.

Nâng cao chất lượng xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh

Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thanh Điện báo cáo, giải trình một số nội dung liên quan đến hoạt động của ngành.

Về kết quả thực hiện các công trình, dự án, có 3.897 công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 5.349,04 ha (diện tích đất trồng lúa là 4.507,04ha, đất rừng phòng hộ là 818,9ha và đất rừng đặc dụng 23,01ha). Có 3.499 công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa được chấp thuận của cấp có thẩm quyền với diện tích 4.507,04ha…

Nâng cao chất lượng xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh

Phó Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn: Hà Tĩnh cần xem xét, tạo quỹ đất sạch để nâng cao hiệu quả sử dụng đất; quy hoạch, quản lý quy hoạch tốt đất đai ven biển cho phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ QPAN; giám sát chặt việc sử dụng nguồn tài nguyên đất.

Cũng tại cuộc làm việc, các đại biểu đã nghe các tờ trình, dự thảo nghị quyết về: quy định giá thu tiền sử dụng đất tái định cư đối với các hộ dân tại Khu tái định cư Đông Yên, xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh; danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 (bổ sung); cơ chế, chính sách di dời, tái định cư các hộ dân thôn Hải Phong 1, 2, xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh.

Nâng cao chất lượng xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng: Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lập, thẩm định kế hoạch sử dụng đất hằng năm; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao tỷ lệ thực hiện kế hoạch sử dụng đất hằng năm sau khi được phê duyệt.

Thảo luận tại cuộc làm việc, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách và các đại biểu tham dự cơ bản đồng tình với những đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hà Tĩnh và nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Nâng cao chất lượng xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ: Yêu cầu các đơn vị tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa, rà soát lại số liệu, nội dung trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu; sớm hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết để phục vụ tốt cho Kỳ họp 3 HĐND tỉnh khóa XVIII sắp tới.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Nâng cao chất lượng xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh

Đề nghị các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, bám sát định hướng, mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh, khớp nối với các quy hoạch ngành, vùng, tránh chồng lấn.

Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu số về quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast