Ngành Xây dựng Hà Tĩnh cần tập trung tham mưu về các quy hoạch trọng điểm

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị Sở Xây dựng Hà Tĩnh tập trung tham mưu các quy hoạch trọng điểm; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, hoạt động xây dựng trên địa bàn; nâng cao chất lượng công tác thẩm định…

Chiều nay (7/9), Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì buổi làm việc với Sở Xây dựng về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và những nội dung cần tập trung trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh; Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương cùng tham dự.

Ngành Xây dựng Hà Tĩnh cần tập trung tham mưu về các quy hoạch trọng điểm

Thời gian qua, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã kịp thời tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về phân công, phân cấp trong các lĩnh vực quản lý của Sở thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của UBND tỉnh. Nhờ đó, đã góp phần quan trọng trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Ngành Xây dựng Hà Tĩnh cần tập trung tham mưu về các quy hoạch trọng điểm

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Xuân Tiến báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua.

Sở Xây dựng đã triển khai và từng bước hoàn thiện hệ thống quy hoạch xây dựng như: quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, vùng huyện, các quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; quy hoạch nông thôn mới.

Ngành Xây dựng Hà Tĩnh cần tập trung tham mưu về các quy hoạch trọng điểm

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Công tác quản lý về hoạt động đầu tư trên địa bàn được quan tâm, hướng dẫn từ khâu lập, thẩm định phê duyệt dự án, khảo sát thiết kế xây dựng, cấp phép xây dựng, thanh tra, kiểm tra quá trình xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng. Đơn vị thực hiện tốt việc quản lý chi phí đầu tư, giá xây dựng, việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các cá nhân, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức theo quy định.

Ngành Xây dựng Hà Tĩnh cần tập trung tham mưu về các quy hoạch trọng điểm

Sở đã triển khai và thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2030 được UBND tỉnh phê duyệt. Đến nay, đã có 6/16 đô thị được phê duyệt Chương trình phát triển đô thị. Hiện trên địa bàn tỉnh có 16 đô thị các loại (1 đô thị loại II, 1 đô thị loại III, 1 đô thị loại IV và 13 đô thị loại V), tỷ lệ đô thị hóa đạt gần 29%.

Công tác quản lý nhà và thị trường bất động sản được quan tâm thực hiện, nhất là việc hoàn thành kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025. Đây là căn cứ quan trọng để triển khai các dự án phát triển nhà và thị trường bất động sản trên toàn tỉnh.

Ngành Xây dựng Hà Tĩnh cần tập trung tham mưu về các quy hoạch trọng điểm

Giám đốc Sở GTVT Lương Phan Kỳ: Đề nghị Sở Xây dựng tăng cường thanh tra chất lượng, giá vật liệu xây dựng, các mỏ vật liệu xây dựng. Khi có thay đổi giá vật liệu, Sở Xây dựng cần có sự điều chỉnh kịp thời.

Sở Xây dựng đã hoàn thành việc xây dựng nhà ở theo các Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 195 hộ được hỗ trợ vay vốn theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền hơn 4,87 tỷ đồng.

Về quản lý hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng đã tổ chức triển khai thực hiện các quy hoạch: Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch quản lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Về quản lý vật liệu xây dựng, Sở đã tổ chức thực hiện quy hoạch điều chỉnh vật liệu xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 theo Quyết định số 3689/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh.

Ngành Xây dựng Hà Tĩnh cần tập trung tham mưu về các quy hoạch trọng điểm

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải: Sở Xây dựng cần quan tâm, tập trung nhiều hơn về vấn đề quản lý quy hoạch.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã báo cáo tình hình công tác quy hoạch, hoạt động xây dựng trên địa bàn và công tác phối hợp với Sở Xây dựng, đồng thời đề xuất các giải pháp để khắc phục một số vấn đề vướng mắc.

Các đại biểu cho rằng, Sở Xây dựng cần quan tâm, kịp thời điều chỉnh giá vật liệu xây dựng khi giá thay đổi; tăng cường quản lý các mỏ vật liệu; quan tâm chương trình phát triển đô thị, chương trình đánh giá việc sử dụng vật liệu không nung…

Ngành Xây dựng Hà Tĩnh cần tập trung tham mưu về các quy hoạch trọng điểm

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh: Đề nghị ngành Xây dựng bám sát các quy hoạch liên quan và cần có sự chủ động khi các dự án đầu tư vào địa bàn.

Ngành Xây dựng Hà Tĩnh cần tập trung tham mưu về các quy hoạch trọng điểm

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, Sở Xây dựng cần tiếp tục quan tâm về quản lý quy hoạch; chương trình phát triển đô thị; cải cách hành chính; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành…

Ngành Xây dựng Hà Tĩnh cần tập trung tham mưu về các quy hoạch trọng điểm

Ngành Xây dựng đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng, tác động đến phát triển KT-XH toàn tỉnh, trong đó nội dung quan trọng nhất là quy hoạch. Tuy nhiên, hoạt động của ngành vẫn còn một số tồn tại như: chồng chéo quy hoạch, chưa có đánh giá sơ kết về sử dụng gạch không nung, kiến trúc đô thị còn yếu…

Do vậy, Sở cần phối hợp tốt các ngành, chỉ đạo cơ sở tập huấn nghiệp vụ, giám sát thanh tra, kiểm tra và tháo gỡ vướng mắc cho cơ sở...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu Sở Xây dựng lĩnh hội đầy đủ ý kiến của các đại biểu để hoàn thành, làm tốt các nhiệm vụ của ngành.

Ngành Xây dựng Hà Tĩnh cần tập trung tham mưu về các quy hoạch trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị Sở Xây dựng tập trung tham mưu các quy hoạch trọng điểm, nhất là quy hoạch phát triển, chỉnh trang và nâng cao chất lượng các đô thị trung tâm, các giải pháp thực hiện Quy hoạch vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh đến năm 2025, Quy hoạch xây dựng vùng Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Bình đến năm 2030.

Chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung và lập mới các quy hoạch chung xây dựng, nhất là quy hoạch xây dựng TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh, quy hoạch vùng huyện… sau khi quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng nâng cao chất lượng tham mưu; khẩn trương hoàn thiện, tham mưu ban hành văn bản sửa đổi, thay thế quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý các hoạt động xây dựng trên địa bàn;

Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các đô thị, đặc biệt là ở các đô thị mới, đô thị mở rộng, chỉnh trang đô thị... để từng bước nâng cao hiệu quả quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thành các thủ tục để triển khai việc điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2025; nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án, thiết kế cơ sở; thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình xây dựng theo quy định đảm bảo có chất lượng và kịp thời; tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Bên cạnh đó, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, nhân viên.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast