Bổ sung, hoàn thiện quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh phù hợp với xu hướng phát triển

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, xây dựng quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần quản lý chặt chẽ, sử dụng phù hợp quỹ đất, đảm bảo tính tổng thể theo vùng, theo chuỗi, có tính liên kết, phù hợp với xu hướng phát triển lâu dài.

Sáng nay (24/5), Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đại tá Lê Khắc Thuyết – Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Lê Hồng Nhân – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Ngọc Sơn và Lê Ngọc Châu cùng tham dự.

Bổ sung, hoàn thiện quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh phù hợp với xu hướng phát triển

Sau cuộc họp của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh đánh giá quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào ngày 23/3, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo quy hoạch để sớm trình cấp có thẩm quyền thông qua, phê duyệt.

Bổ sung, hoàn thiện quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh phù hợp với xu hướng phát triển

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Phan Thành Biển trình bày nội dung chỉnh sửa báo cáo quy hoạch tỉnh sau tiếp thu ý kiến Hội đồng thẩm định.

Qua tổng hợp báo cáo của Hội đồng thẩm định, đơn vị tư vấn (Công ty TNHH The Boston Consulting Group (BCG) đã tiếp thu, chỉnh sửa lại theo 6 nhóm quan điểm phát triển KT-XH tỉnh, đó là:

- Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải phù hợp với Chiến lược phát triển KT-XH của cả nước; các quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng; các quy hoạch ngành và lĩnh vực liên quan.

- Phát triển KT-XH Hà Tĩnh theo hướng xanh và bền vững, đảm bảo quan hệ hài hòa giữa tốc độ phát triển KT-XH với bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan, khai thác và sử dụng lâu dài các nguồn tài nguyên và giữ vững cân bằng sinh thái; chủ động thích nghi, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Phát triển nhanh dựa trên yếu tố khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong tất cả các ngành nghề kinh tế, tạo đà để nâng cao chất lượng tăng trưởng. Đổi mới tư duy và hành động, chủ động tận dụng tốt nhất cơ hội của cách mạng 4.0. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, lấy con người là trọng tâm, coi trọng việc thu hút nhân tài, lực lượng lao động tay nghề cao trong nước và ngoài nước.

- Tập trung nguồn lực để phát triển các ngành, lĩnh vực, vùng có lợi thế. Đa dạng hóa các ngành và lĩnh vực ưu tiên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác, cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư vào các cụm ngành trọng điểm hỗ trợ tái cơ cấu nền kinh tế. Tập trung phát triển theo chiều sâu, tạo động lực mới cho tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo.

- Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, an sinh xã hội, y tế và xóa đói giảm nghèo, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân. Phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

- Gắn kết phát triển KT-XH với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố QP-AN và đối ngoại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới trên bộ, trên biển; tăng cường liên kết trong phát triển với các địa phương trong vùng và khu vực lân cận; mở rộng hội nhập quốc tế.

Bổ sung, hoàn thiện quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh phù hợp với xu hướng phát triển

Giám đốc Sở Xây dựng Lê Xuân Tiến cho rằng, xây dựng tiểu tiết phải phù hợp với kế hoạch phát triển đô thị.

Về mục tiêu tổng quát, đơn vị tư vấn đã nghiên cứu, rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu. Theo đó, giữ nguyên mục tiêu đặt ra đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người của Hà Tĩnh đạt 110 triệu đồng và đến năm 2030 đạt 220 triệu đồng.

Bổ sung, hoàn thiện quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh phù hợp với xu hướng phát triển

Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Công Thành: Tôi đồng tình với quan điểm đưa chuyển đổi số vào nền tảng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Về lựa chọn phương án phát triển, theo Hội đồng thẩm định, Hà Tĩnh lựa chọn phương án số 2 (chiến lược tăng trưởng xanh) là phù hợp với xu thế phát triển chung. Đơn vị tư vấn đã bổ sung, luận chứng kỹ hơn, làm rõ các cơ sở lựa chọn kịch bản này.

Bổ sung, hoàn thiện quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh phù hợp với xu hướng phát triển

Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh: Phát triển KT-XH sẽ góp phần củng cố hệ thống phòng thủ QP-AN, song cần lưu ý quy hoạch thao trường bắn của tỉnh.

Về xác định các ngành trọng điểm, các khâu đột phá, lĩnh vực ưu tiên phát triển, đơn vị tư vấn đã phân tích đánh giá và xác định: 4 ngành kinh tế trọng điểm, 3 trung tâm đô thị, 3 hành lang kinh tế, 1 trung tâm động lực tăng trưởng, 4 nền tảng (dự thảo trước đây chỉ có 3 nền tảng, nay bổ sung thêm chuyển đổi số).

Bổ sung, hoàn thiện quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh phù hợp với xu hướng phát triển

Đại tá Lê Khắc Thuyết – Giám đốc Công an tỉnh: Báo cáo quy hoạch tỉnh cần lưu ý quy hoạch đất lưu thông và đất giao thông, đất khu di tích lịch sử…

Về định hướng phát triển một số ngành, lĩnh vực như: công nghiệp; văn hóa, thể thao và du lịch; hạ tầng giao thông vận tải; phương án phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp; phương án phòng chống lũ các tuyến sông có đê; phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai; xác định khu quân sự và khu vực an ninh; khoanh định các khu vực mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng; danh mục dự án ưu tiên đầu tư; vấn đề liên kết vùng, phát triển kinh tế biển, đơn vị tư vấn đã rà soát, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung theo ý kiến Hội đồng thẩm định.

Bổ sung, hoàn thiện quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh phù hợp với xu hướng phát triển

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Cần chỉnh sửa câutừ trong quy hoạch hợp lý; quy hoạch phải làm sao vừa đáp ứng trước mắt, vừa đáp ứng về lâu dài, phù hợp với hướng phát triển dài hạn.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nêu rõ hiện trạng, thực tế tình hình lĩnh vực; đưa ra những định hướng phát triển, góp ý hoàn thiện quy hoạch tỉnh trên các lĩnh vực: môi trường; khoáng sản, đất đai; khu, cụm công nghiệp; hạ tầng phát triển du lịch; chiến lược phát triển thể thao...

Bổ sung, hoàn thiện quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh phù hợp với xu hướng phát triển

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Các sở, ngành tiếp tục tập trung cao, bám sát để hoàn thiện nội dung quy hoạch tỉnh. Các ngành, lĩnh vực được tích hợp trong một bản quy hoạch tổng thể và phải làm sao thể hiện rõ được tính tích hợp đó. Đặc biệt, trong 4 nền tảng, có nền tảng chuyển đổi số được bổ sung, vì vậy cần làm rõ nội hàm nền tảng này.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị Sở KH&ĐT, Ban Quản lý dự án và các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát để đơn vị tư vấn hoàn thiện báo cáo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bổ sung, hoàn thiện quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh phù hợp với xu hướng phát triển

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị bổ sung, sớm hoàn thiện báo cáo quy hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu quy hoạch theo đúng quy trình, quy định, không được “băm nhỏ” mà phải có quy hoạch tổng thể theo vùng, theo chuỗi, có tính liên kết, tính toán đến sự phát triển lâu dài. Quản lý chặt chẽ, nghiêm túc các quỹ đất, đặc biệt đất Khu kinh tế Vũng Áng, phải đón đầu các xu hướng phát triển.

Xây dựng quy hoạch cần cân nhắc cung cầu khu vực đô thị và nông thôn để có những quy hoạch phù hợp, đảm bảo tính khả thi, chặt chẽ cao, phát triển kinh tế đi liền với đảm bảo cân bằng các điều kiện an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp, các sở, ngành tiếp tục đóng góp ý kiến chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện báo cáo quy hoạch sớm trình UBND tỉnh.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast