Nói chuyện thời sự, biển đảo với 200 cựu chiến binh xã biển ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ngày 13/11, Hội Cựu chiến binh xã Thạch Kim (Lộc Hà) phối hợp Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị chuyên đề về thời sự quốc tế - trong nước, biển đảo và nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nói chuyện thời sự, biển đảo với 200 cựu chiến binh xã biển ở Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) báo cáo chuyên đề về tình hình thời sự quốc tế - trong nước.

Tại hội nghị, gần 200 hội viên đến từ 6 chi hội cựu chiến binh trên toàn xã Thạch Kim đã được nghe lãnh đạo Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo truyền đạt các nội dung về tình hình thời sự quốc tế - trong nước; vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tình hình và an ninh biển, đảo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và các đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

Biển, đảo là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng, có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các lực lượng luôn đồng sức đồng lòng tạo nên sức mạnh tổng hợp, vận dụng linh hoạt các hình thức đấu tranh để duy trì, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia trên biển.

Nói chuyện thời sự, biển đảo với 200 cựu chiến binh xã biển ở Hà Tĩnh

Thông qua những nội dung được trình bày, phân tích, đánh giá tại buổi nói chuyện đã mang đến cho các đại biểu một cái nhìn tổng quát về tình hình an ninh quốc phòng, an ninh biển đảo trong tình hình mới.

Qua đó, mỗi hội viên Hội Cựu chiến binh xã Thạch Kim có thêm thông tin để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức về các đúng đắn chủ trương của Đảng, Nhà nước đến với cộng đồng dân cư; tích cực đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Chủ đề Biển đông

Đọc thêm

Kỳ họp 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Kỳ họp 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp này sẽ tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và thảo luận, thông qua một số nghị quyết quan trọng khác.