Ông Trần Thanh Bình giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Theo quyết định của Tổng cục Thống kê, ông Trần Thanh Bình - quyền Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 01/01/2022.

Ông Trần Thanh Bình giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê Hà Tĩnh

Ông Trần Thanh Bình - quyền Cục trưởng Cục Thống kê Hà Tĩnh.

Ngày 21/12/2021, Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 1183/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm Cục trưởng Cục thống kế tỉnh Hà Tĩnh.

Theo quyết định, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Thanh Bình - quyền Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Ông Trần Thanh Bình giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê Hà Tĩnh

Trước đó, theo Quyết định số 948-QĐ-TCTK ngày 7/9/2021, ông Trần Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Thống kê được giao giữ chức vụ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê Hà Tĩnh kể từ ngày 1/10/2021.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast