Chiều 25/9, Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tài chính về “Tình hình, kết quả thanh tra về kinh tế - xã hội và việc thực hiện kết luận, kiến nghị của thanh tra từ năm 2011 – 2013”.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính

Chiều 25/9, Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tài chính về “Tình hình, kết quả thanh tra về kinh tế - xã hội và việc thực hiện kết luận, kiến nghị của thanh tra từ năm 2011 – 2013”.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã được nghe tình hình thực hiện các quy định pháp luật về trách nhiệm của giám đốc sở, chánh thanh tra ngành và thanh tra viên trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động thanh tra nhà nước. Ngành cũng đã báo cáo tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị, của công tác thanh tra và kiểm toán nhà nước.

Theo đó, từ năm 2011 đến tháng 6/2013, Thanh tra ngành Tài chính đã triển khai thực hiện 12 cuộc thanh tra, xử lý hơn 38,8 tỷ đồng, trong đó giảm trừ thanh toán hơn 27 tỷ đồng, thu hồi về ngân sách tỉnh gần 11 tỷ đồng, thu hồi về ngân sách huyện gần 600 triệu đồng và thu hồi về công quỹ hơn 181 triệu đồng.
Nhìn chung, hoạt động thanh tra của ngành trong thời gian qua đã bám sát nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra. Qua các cuộc thanh tra cho thấy, trách nhiệm của các đơn vị hưởng thụ ngân sách còn buông lỏng quản lý, đặc biệt trong công tác quản lý xây dựng cơ bản; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tại một số huyện, đơn vị còn hạn chế; cơ chế chính sách chưa chưa đồng bộ, hay thay đổi, một số chính sách không phù hợp,…

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, theo đánh giá của Đoàn giám sát, Ngành Tài chính cần tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tài chính, trong đó cần tập trung thực hiện thanh tra theo chuyên đề, kế hoạch và các lĩnh vực: không có tính chất xây dựng cơ bản; thực hiện chi trả trong bồi thường, hỗ trợ GPMB; thu chi các khoản có đóng góp của người dân; lĩnh vực tài chính ở các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn nhà nước. Ngành cũng phải thường xuyên tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của thanh tra; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thanh tra ngành cần tuân thủ nghiêm túc các quy trình, quy định.

Vũ Huyền


Vũ Huyền


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]