Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra chuẩn bị đại hội điểm huyện Thạch Hà

(Baohatinh.vn) - Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức đại hội điểm tại huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y góp ý một số nội dung liên quan đến phần trang trí, khánh tiết và nội dung chương trình.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra chuẩn bị đại hội điểm huyện Thạch Hà

Sáng ngày 25/5/2020, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội điểm tại huyện Thạch Hà.

Thạch Hà là một trong 2 đơn vị được Tỉnh ủy Hà Tĩnh lựa chọn tổ chức Đại hội Đảng bộ điểm cấp huyện của tỉnh.

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức trong 3 ngày từ 26 - 28/5/2020.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra chuẩn bị đại hội điểm huyện Thạch Hà

Nhà truyền thống - công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện đã kịp hoàn thành trước khi đại hội diễn ra. Ảnh: PV

Thời gian qua, huyện Thạch Hà đã tập trung cao nhất để hoàn thiện các nội dung chuẩn bị Đại hội. Đến nay, công tác nhân sự, văn kiện đại hội đã được Đảng bộ huyện Thạch Hà hoàn thiện một cách cẩn trọng, chu đáo.

Bên cạnh đó, công tác trang trí, khánh tiết cơ bản được hoàn tất, sẵn sàng để tổ chức đại hội.

Nhiều công trình chào mừng đã hoàn thành, gắn biển, trong đó huyện Thạch Hà cũng vừa hoàn thành xong công trình nhà truyền thống ghi dấu quá trình hình thành, phát triển của huyện Thạch Hà.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra chuẩn bị đại hội điểm huyện Thạch Hà

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đã góp ý một số nội dung liên quan đến việc tổ chức đại hội.

Trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội điểm tại huyện Thạch Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đã góp ý một số nội dung liên quan đến phần trang trí, khánh tiết và nội dung chương trình của đại hội.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận nỗ lực của cả hệ thống chính trị huyện trong thực hiện các nội dung, phần việc để sẵn sàng cho việc tổ chức đại hội và tin tưởng Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 -2025 sẽ diễn ra nghiêm túc, trang trọng, đảm bảo chất lượng, xứng đáng là đơn vị được tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Chủ đề Đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh vào cuộc sống

Đọc thêm

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời gian qua, theo yêu cầu của Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa điều hành công việc, vừa điều trị, chăm sóc sức khỏe. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung huy động đội ngũ các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế, chuyên gia đầu ngành và những điều kiện thuận lợi nhất để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho đồng chí Tổng Bí thư.
Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Trong 2 ngày diễn ra kỳ họp (17 - 18/7), HĐND tỉnh tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm; phân tích rõ ưu điểm, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện để từ đó thống nhất, quyết định các giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2024.
Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư duy nhất quán, tầm nhìn chiến lược, sâu sắc của đồng chí về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “thực sự của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”...
Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh thời gian qua được triển khai hiệu quả, nghiêm túc, đúng quy định; tạo môi trường giúp cán bộ đào tạo, rèn luyện và từng bước khắc phục khó khăn tại các địa phương, đơn vị.
 Những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nhân dịp này, đồng chí Ngô Minh Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Báo cáo viên Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng có cuộc trao đổi về tầm quan trọng và những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW.