Nghi Xuân khen thưởng 351 sinh viên giỏi đầu xuân mới
(Baohatinh.vn) - Sáng nay (28/1), huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức gặp mặt tân sinh viên, sinh viên giỏi, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ở các trường đại học nhân dịp đầu xuân Canh Tý.
418ex826ax73ecxaa4bx63f6x91c6x77d0x9c53x9527xX7xbb77x7be1xbcebx430bx558ex9c94xX5xba97xXax679dx8f5cx8056xX1xXdxX3x7ab0x8b9bx69e3xb36cxX3x8ba5xX1xX10xX1bxX3xXexX1x58ecx6c10xX1bxX14xX3x4afex633cxX2xX3xX7xXdxX1bxX1xX3x974dxXdx5a01xX1bxX3xX14xXdx82d8xXdxX3x4ac4xca6cxX19xX3x5f4exX19xX1axX1bxX3x95adx685cxXdxX0xa303xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx947cxX10xX6x4676xXaxX12x67dcx9664xX1bxX14xX3xX1bxX6x958exX3x468cx88faxa804xX49xX2x5cc3x8060xX3xX1xX19xX65xb993xX1bxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX67xX58xc646xX3xXcx9ff7xX1bxX1xX6cxX3xXex9540xX3xX4xX1xb241xX4xX3xX14x4868xXbxX3xX45xX92xXexX3xXexX1axX1bxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX32xXdxX34xX1bxX6dxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX32xXdxX34xX1bxX3xX14xXdxX39xXdxX6dxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX32xXdxX34xX1bxX3xXex8d00xXexX3xX1bxX14xX1xXdxX72xXbxX3xX5x95aax92f5xXdxX3xX14xXdxX39xXdxX3xX25xX3xX4xX5fxX4xX3xXex52c2xX24x78e8xX1bxX14xX3xX3cxXcfxXdxX3xX1xa743xX4xX3xX1bxX1xX1axX1bxX3xX5bx9a8axXbxX3xX3cxX3dxX19xX3xX40xX19xX1axX1bxX3x8d8axX6xX1bxX1xX3xXcx595cxa4ddxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4f8exXcexX5bxX65xX3xXbxXfexX10xX1bxXexX10xXdexXaxX12xX0xXdxX45xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfexX10xX1bxXexX10xXdexXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxc13exXdxX5bxXexX1xc024xX3xaab0xX2xX2axXbxX40x693cxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX144xX3x9c22xX2xa6d7xXbxX40xX14bxXaxX3xX7xXdexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX144xX49xX49xXdxX105xaa77xX6xXcexX1xX6xXexXdxX1bxX1xX105xX32xX1bxX49xX1bxX10xX13fxX7xX49xX68xX157xX157xX155xX49xX2xX2xX157xX5bxX68xX2xX29xX157xX155xX2axX146xXexX155xX2xX68xX2axX5xX2xX157x8207x8d85xX68xX5bxX68xX2xX2xX2xX68xX157xX69xXexX69xX69xX69xX68xX146xX5xX157xX105x9a5axXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX10xX1bxX3xXexX1xX24xX25xX1bxX14xX3xX29xX2axX2xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX32xXdxX34xX1bxX3xX14xXdxX39xXdxX3xX3cxX3dxX19xX3xX40xX19xX1axX1bxX3xX45xX46xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX6xXbxXexXdxXcexX1bxXaxX12xX13xX1x51c5xX1bxX14xX3xX1bxa45exX45xX3xX14xX3dxX1bxX3xX3cxX1axX65xX6dxX3xX1bxX14xX81xX1bxX1xX3xX14xXdxX5fxXcexX3xX5bx8e28xX4xX3xX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX5xX19xb3f4xX1bxX3xX3cxX24x481cxX4xX3xX40x7866xXbxX3xX32xX81xXcexX3xXexXc3xXbxX3xX3cxX3dxX19xX3xX4xb928xX6xX3xXex8d0fxX1bxX1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xXcexX5bxX65xXaxX12xXcxXcfxXdxX3xX16bxX19xX8axXdxX3xX14xX92xXbxX3xX45xX92xXexX3xX1dxX1xX10xX1bxX3xXexX1xX24xX25xX1bxX14xX3xX1bxX20bxX45xX3xX1bxX6xX65xX6dxX3xX1xX19xX65xX72xX1bxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX3cx517dxX3xXexXdex5461xX4xX1xX3xX1bxX14xX1axX1bxX3xX7xX5fxX4xX1xX3xX2xX157xX69xX3xXexXdexXdxX72xX19xX3xX3cxc964xX1bxX14xX3xXexXdexX6xXcexX3xXexX1xX24xX25xX1bxX14xX3xX4xX1xXcexX3xX29xX2axX2xX3xX10xX45xX105xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xXcexX5bxX65xXaxX12xXcxXdexXcexX1bxX14xX3xX3cx5101xX6dxX3xX4xX2f2xX3xX146xX3xX10xX45xX3xX3cxXcfxXexX3xXexXdexX34xX1bxX3xX68xad1fxX3xX3cxXdx9a40xX45xX3xXexXdexXcexX1bxX14xX3xX1dx42bdxX3xXexX1xXdxX3xX3cxXcfxXdxX3xX1xXe9xX4xX3xX1bxX20bxX45xX3xX68xX157xX2xX196xX6dxX3xX29xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX32xXdxX34xX1bxX3xXexXc3xXexX3xX1bxX14xX1xXdxX72xXbxX3xX40xX19x8bd6xXexX3xX7x7bfbxX4xX6dxX3xX307xX2axX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX32xXdxX34xX1bxX3xXexXc3xXexX3xX1bxX14xX1xXdxX72xXbxX3xX5xXcexXcfxXdxX3xX14xXdxX39xXdxX3xX4xX5fxX4xX3xXexXdexX24xXe0xX1bxX14xX3xX3cxXcfxXdxX3xX1xXe9xX4xX3xX1bxX20bxX45xX3xX1xXe9xX4xX3xX68xX157xX2xX69xX3xX195xX3xX68xX157xX2xX196xX3xX32xX81xX3xX68xX146xX307xX3xXexX1axX1bxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX32xXdxX34xX1bxX3xX1bxX20bxX45xX3xX1xXe9xX4xX3xX68xX157xX2xX196xX3xX195xX3xX68xX157xX68xX157xX105xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xXcexX5bxX65xX3xXbxXfexX10xX1bxXexX10xXdexXaxX12xX0xXdxX45xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfexX10xX1bxXexX10xXdexXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX13fxXdxX5bxXexX1xX144xX3xX146xX2xX2axXbxX40xX14bxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX144xX3xX155xX2xX157xXbxX40xX14bxXaxX3xX7xXdexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX144xX49xX49xXdxX105xX16bxX6xXcexX1xX6xXexXdxX1bxX1xX105xX32xX1bxX49xX1bxX10xX13fxX7xX49xX68xX157xX157xX155xX49xX196xX68xX5bxX68xX2xX2xX2xX2axX29xX29xXexX307xX2xX29xX29xX146xX5xX157xX105xX1a9xXbxX14x9639xXdexX9xX68xX2xX146xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX10xX1bxX3xXexX1xX24xX25xX1bxX14xX3xX29xX2axX2xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX32xXdxX34xX1bxX3xX14xXdxX39xXdxX3xX3cxX3dxX19xX3xX40xX19xX1axX1bxX3xX45xX46xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX6xXbxXexXdxXcexX1bxXaxX12xbaafxX29exX1bxX1xX3xX3cxXcfxXcexX3xX1xX19xX65xX72xX1bxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xXexXdexX6xXcexX3xa92cxX19xX81xX3xX4xX1xXcexX3xX1bxX1xX206xX1bxX14xX3xX1xXe9xX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX3cxXcfxXexX3xXexXdexX34xX1bxX3xX68xX307xX3xX3cxXdxX30bxX45xX3xXexXdexX25xX3xX5xX34xX1bxX3xXexXdexXcexX1bxX14xX3xX1dxX315xX3xXexX1xXdxX3xX3cxXcfxXdxX3xX1xXe9xX4xX3xX32xb747xX6xX3xX4cexX19xX6xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xXcexX5bxX65xX3xXbxXfexX10xX1bxXexX10xXdexXaxX12xX0xXdxX45xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfexX10xX1bxXexX10xXdexXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX13fxXdxX5bxXexX1xX144xX3xX146xX2xX2axXbxX40xX14bxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX144xX3xX155xX2xX157xXbxX40xX14bxXaxX3xX7xXdexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX144xX49xX49xXdxX105xX16bxX6xXcexX1xX6xXexXdxX1bxX1xX105xX32xX1bxX49xX1bxX10xX13fxX7xX49xX68xX157xX157xX155xX49xX2xX2xX157xX5bxX68xX2xX29xX157xX2axX68xX29xXexX155xX146xX196xX5xX307xX195xX196xX68xX5bxX68xX2xX2xX2xX307xX157xX2xXexX29xX68xX157xX157xX157xX5xX157xX105xX1a9xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX10xX1bxX3xXexX1xX24xX25xX1bxX14xX3xX29xX2axX2xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX32xXdxX34xX1bxX3xX14xXdxX39xXdxX3xX3cxX3dxX19xX3xX40xX19xX1axX1bxX3xX45xX46xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX6xXbxXexXdxXcexX1bxXaxX12xXcxXdexX6xXcexX3xXbxX1xX3dxX1bxX3xXexX1xX24xX25xX1bxX14xX3xX4xX1xXcexX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX32xXdxX34xX1bxX3xXexXc3xXexX3xX1bxX14xX1xXdxX72xXbxX3xX5xXcexXcfxXdxX3xX40xX19xX346xXexX3xX7xX34axX4xX105xX105xX105xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xXcexX5bxX65xX3xXbxXfexX10xX1bxXexX10xXdexXaxX12xX0xXdxX45xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfexX10xX1bxXexX10xXdexXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX13fxXdxX5bxXexX1xX144xX3xX146xX2xX2axXbxX40xX14bxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX144xX3xX155xX2xX157xXbxX40xX14bxXaxX3xX7xXdexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX144xX49xX49xXdxX105xX16bxX6xXcexX1xX6xXexXdxX1bxX1xX105xX32xX1bxX49xX1bxX10xX13fxX7xX49xX68xX157xX157xX155xX49xX196xX68xX5bxX68xX2xX2xX2xX307xX155xX69xXexX196xX155xX68xX69xX196xX5xX157xX105xX1a9xXbxX14xX452xXdexX9xX146xX155xX155xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX10xX1bxX3xXexX1xX24xX25xX1bxX14xX3xX29xX2axX2xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX32xXdxX34xX1bxX3xX14xXdxX39xXdxX3xX3cxX3dxX19xX3xX40xX19xX1axX1bxX3xX45xX46xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX6xXbxXexXdxXcexX1bxXaxX12xX105xX105xX105xX3xX32xX81xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX32xXdxX34xX1bxX3xX14xXdxX39xXdxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xXcexX5bxX65xXaxX12xX115x787exX1bxX14xX3xX1bxX14xX19xX2bbxX1bxX3xX4cexX19xc34cxX3xX32xadeexX1bxX3xX3cxc580xX1bxX14xX3xX3cxX24xX237xX4xX6dxX3xX1bxX20bxX45xX3xX4cexX19xX6xX6dxX3xX58xX77exXdxX3x4677xX1xX19xX65xX23bxX1bxX3xX1xXe9xX4xX3xX1xX19xX65xX72xX1bxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4x5f4dxX1bxX14xX3xX3cxX29exX3xXexX8axX3xX4xX1xX8exX4xX3xXexXdexX237xX3xX4xX346xXbxX6dxX3xXbxX1xX5fxXexX3xXexX1xX24xX25xX1bxX14xX3xX4xX1xXcexX3xX1x6a78xX1bxX3xX2xX2axX105xX157xX157xX157xX3xX5xX24xX237xXexX3xX14xXdxX5fxXcexX3xX32xXdxX34xX1bxX6dxX3xX1xXe9xX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX6dxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX32xXdxX34xX1bxX3xX32xX46xXdxX3xX7xXc3xX3xXexXdx9743xX1bxX3xX1xX7daxX1bxX3xX29xX3xXexb5d9xX3xX3cxX2bbxX1bxX14xX105xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xXcexX5bxX65xXaxX12xX115xX34xX1bxX3xX4xXcfxX1bxX1xX3xX3cxX2f2xX6dxX3xXexXdexXcexX1bxX14xX3xX1bxX20bxX45xX3xX68xX157xX2xX196xX6dxX3xXexXcfxXdxX3xX4xX5fxX4xX3xX40xX29exX3xX1xXcexXcfxXexX3xX3cxX77exX1bxX14xX3xX1dxX1xX19xX65xX23bxX1bxX3xX1xXe9xX4xX6dxX3xX1dxX1xX19xX65xX23bxX1bxX3xXexX81xXdxX3xX4xX7b1xX1bxX14xX3xX3cxX24xX237xX4xX3xX4cexX19xX6xX1bxX3xXexX1axX45xX6dxX3xX4xX1xa292xX3xXexXdexXe9xX1bxX14xX6dxX3xX14xX2f2xXbxX3xXbxX1xX3dxX1bxX3xX32xX81xXcexX3xX7x80eaxX3xX1bxX14xX1xXdxX72xXbxX3xX14xXdxX5fxXcexX3xX5bxX223xX4xX3xX32xX81xX3xX3cxX81xXcexX3xXexXcfxXcexX3xX4xX24bxX6xX3xX1xX19xX65xX72xX1bxX3xX1bxX1xX81xX105xX0xX49xXbxX12xX0xX5bxXdxX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxXdexX10xX5xX6xXexX10xX5bxXaxX12xX0xX19xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX195xXexX1xX19xX45xX16bxX195xX6xX1bxX5bxX195xX7xX6xXbxXcexXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX146xX196xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX32xXdxX34xX1bxX3x9e9exXcfxXdxX3xX1xXe9xX4xX3xX58xX81xX3xXcxX84xX1bxX1xX3xX1bxX1xX77axX1bxX3xX14xXdx736bxXdxX3xbb12xX5exX6xXcexX3xXexX1xX5fxX1bxX14xX3x8d99xXdxX34xX1bxX14xa41dxX3xX32xX81xX3xX948xX5exXdxX1bxX1xX3xX32xXdxX34xX1bxX3xX2axX3xXexXc3xXexX958xXaxX3xX1xXdexX10x8025xX9xXaxX49xX5bxXcexX6xX1bxX195xXexX1xX10xX49xX146xX196xX195xX7xXdxX1bxX1xX195xX32xXdxX10xX1bxX195xX5bxX6xXdxX195xX1xXcexX4xX195xX1xX6xX195xXexXdxX1bxX1xX195xX1bxX1xX6xX1bxX195xX14xXdxX6xXdxX195xX7xX6xXcexX195xXexX1xX6xX1bxX14xX195xX14xXdxX10xX1bxX14xX195xX32xX6xX195xX7xXdxX1bxX1xX195xX32xXdxX10xX1bxX195xX2axX195xXexXcexXexX49xX2xX69xX2axX2xX196xX146xX105xX1xXexX45xXaxX12xX0xXdxX45xX14xX3xX7xXdexX4xX9xXaxX49xX45xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX68xX157xX49xX1bxX10xX13fxX7xX49xX68xX157xX157xX2xX49xX2xX155xX155xX5bxX29xX2xX157xX157xX146xX68xX2xXexX2xX155xX69xX155xX155xX5xX157xX105xX1a9xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX10xX1bxX3xXexX1xX24xX25xX1bxX14xX3xX29xX2axX2xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX32xXdxX34xX1bxX3xX14xXdxX39xXdxX3xX3cxX3dxX19xX3xX40xX19xX1axX1bxX3xX45xX46xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX32xX12xX0xX7xXexXdexXcexX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX146xX196xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX32xXdxX34xX1bxX3xX92exXcfxXdxX3xX1xXe9xX4xX3xX58xX81xX3xXcxX84xX1bxX1xX3xX1bxX1xX77axX1bxX3xX14xXdxX945xXdxX3xX948xX5exX6xXcexX3xXexX1xX5fxX1bxX14xX3xX953xXdxX34xX1bxX14xX958xX3xX32xX81xX3xX948xX5exXdxX1bxX1xX3xX32xXdxX34xX1bxX3xX2axX3xXexXc3xXexX958xXaxX3xX1xXdexX10xX973xX9xXaxX49xX5bxXcexX6xX1bxX195xXexX1xX10xX49xX146xX196xX195xX7xXdxX1bxX1xX195xX32xXdxX10xX1bxX195xX5bxX6xXdxX195xX1xXcexX4xX195xX1xX6xX195xXexXdxX1bxX1xX195xX1bxX1xX6xX1bxX195xX14xXdxX6xXdxX195xX7xX6xXcexX195xXexX1xX6xX1bxX14xX195xX14xXdxX10xX1bxX14xX195xX32xX6xX195xX7xXdxX1bxX1xX195xX32xXdxX10xX1bxX195xX2axX195xXexXcexXexX49xX2xX69xX2axX2xX196xX146xX105xX1xXexX45xXaxX12xX146xX196xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX32xXdxX34xX1bxX3xX92exXcfxXdxX3xX1xXe9xX4xX3xX58xX81xX3xXcxX84xX1bxX1xX3xX1bxX1xX77axX1bxX3xX14xXdxX945xXdxX3xX948xX5exX6xXcexX3xXexX1xX5fxX1bxX14xX3xX953xXdxX34xX1bxX14xX958xX3xX32xX81xX3xX948xX5exXdxX1bxX1xX3xX32xXdxX34xX1bxX3xX2axX3xXexXc3xXexX958xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexXdexXcexX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX5exX5fxX1bxX14xX3xX69xX49xX2xX6dxX3xX92exXcexX81xX1bxX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX1bxXdxX34xX1bxX6dxX3xX58xX77exXdxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX32xXdxX34xX1bxX3xXcxXdexX24xXe0xX1bxX14xX3xX92exXcfxXdxX3xX1xXe9xX4xX3xX58xX81xX3xXcxX84xX1bxX1xX3xXexX8axX3xX4xX1xX8exX4xX3xX1dxX81bxX3xX1bxXdxX72xX45xX3xX307xX157xX3xX1bxX20bxX45xX3xX13xX14xX81xX65xX3xXexXdexX19xX65xX811xX1bxX3xXexX1xXc3xX1bxX14xX3xX1xXe9xX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX6dxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX32xXdxX34xX1bxX3xX32xX81xX3xX58xX77exXdxX3xX5exXdxX1bxX1xX3xX32xXdxX34xX1bxX3x63ccxXdxX72xXexX3xX13xX6xX45xX3xX67xX196xX49xX2xX49xX2xX196xX2axX157xX3xX195xX3xX196xX49xX2xX49xX68xX157xX68xX157xX6cxX105xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX32xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc14xX811xX3xX1bxX7daxXdxX3xX2xX157xX3xX1bxX20bxX45xX3xX5bx79c8xX1bxX3xX3cxX3dxX19xX3xX1xX19xX65xX72xX1bxX3xXbxX1xX2a2xX6xX3xX115xX34axX4xX3xX58xX81xX3xXcxX84xX1bxX1xX3xXexXdexXcexX1bxX14xX3xXexX1xX81xX1bxX1xX3xXexX2a2xX4xX1xX3xX1xXe9xX4xX3xXexX77axXbxXaxX3xX1xXdexX10xX973xX9xXaxX49xX14xXdxX6xXcexX195xX5bxX19xX4xX49xX32xX10xX195xX1bxXcexXdxX195xX2xX157xX195xX1bxX6xX45xX195xX5bxX6xX1bxX195xX5bxX6xX19xX195xX1xX19xX65xX10xX1bxX195xXbxX1xXdxX6xX195xX16bxX6xX4xX195xX1xX6xX195xXexXdxX1bxX1xX195xXexXdexXcexX1bxX14xX195xXexX1xX6xX1bxX1xX195xXexXdxX4xX1xX195xX1xXcexX4xX195xXexX6xXbxX49xX2xX307xX196xX29xX157xX2xX105xX1xXexX45xXaxX12xX0xXdxX45xX14xX3xX7xXdexX4xX9xXaxX49xX45xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX68xX157xX49xX1bxX10xX13fxX7xX49xX2xX196xX29xX307xX49xX196xX68xX5bxX29xX2xX2axX2axX68xX68xX2xXexX2axX307xX155xX29xX5xX2xX157xX195xXdxX45xX14xX195xX69xX69xX29xX307xX105xX1a9xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX10xX1bxX3xXexX1xX24xX25xX1bxX14xX3xX29xX2axX2xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX32xXdxX34xX1bxX3xX14xXdxX39xXdxX3xX3cxX3dxX19xX3xX40xX19xX1axX1bxX3xX45xX46xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX32xX12xX0xX7xXexXdexXcexX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc14xX811xX3xX1bxX7daxXdxX3xX2xX157xX3xX1bxX20bxX45xX3xX5bxXc5fxX1bxX3xX3cxX3dxX19xX3xX1xX19xX65xX72xX1bxX3xXbxX1xX2a2xX6xX3xX115xX34axX4xX3xX58xX81xX3xXcxX84xX1bxX1xX3xXexXdexXcexX1bxX14xX3xXexX1xX81xX1bxX1xX3xXexX2a2xX4xX1xX3xX1xXe9xX4xX3xXexX77axXbxXaxX3xX1xXdexX10xX973xX9xXaxX49xX14xXdxX6xXcexX195xX5bxX19xX4xX49xX32xX10xX195xX1bxXcexXdxX195xX2xX157xX195xX1bxX6xX45xX195xX5bxX6xX1bxX195xX5bxX6xX19xX195xX1xX19xX65xX10xX1bxX195xXbxX1xXdxX6xX195xX16bxX6xX4xX195xX1xX6xX195xXexXdxX1bxX1xX195xXexXdexXcexX1bxX14xX195xXexX1xX6xX1bxX1xX195xXexXdxX4xX1xX195xX1xXcexX4xX195xXexX6xXbxX49xX2xX307xX196xX29xX157xX2xX105xX1xXexX45xXaxX12xXc14xX811xX3xX1bxX7daxXdxX3xX2xX157xX3xX1bxX20bxX45xX3xX5bxXc5fxX1bxX3xX3cxX3dxX19xX3xX1xX19xX65xX72xX1bxX3xXbxX1xX2a2xX6xX3xX115xX34axX4xX3xX58xX81xX3xXcxX84xX1bxX1xX3xXexXdexXcexX1bxX14xX3xXexX1xX81xX1bxX1xX3xXexX2a2xX4xX1xX3xX1xXe9xX4xX3xXexX77axXbxX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexXdexXcexX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX18xX19xX1axX1bxX3xXc14xXdxX34xX1bxX3xX67xX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX195xX3xX58xX81xX3xXcxX84xX1bxX1xX6cxX3xX1dxX1xX232xX1bxX14xX3xX4xX1xX24fxX3xX1bxX8axXdxX3xXexXdxX23bxX1bxX14xX3xX32xX811xX3xX948xX5xX896xX6xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xXc14xXdxX34xX1bxX3xXexXdxX811xX1bxX3xX58xX77exXdxX3xXcxX1xXc3xX1bxX14xX958xX3xX45xX81xX3xX2xX157xX3xX1bxX20bxX45xX3xX1bxX6xX65xX3xX4xa07dxX1bxX3xX5xX81xX3xX3cxXf2xX6xX3xXbxX1xX24xX7daxX1bxX14xX3xX5bxXc5fxX1bxX3xX3cxX3dxX19xX3xX1xX19xX65xX72xX1bxX3xX32xX811xX3xXexX1xX81xX1bxX1xX3xXexX2a2xX4xX1xX3xX1xXe9xX4xX3xXexX77axXbxX105xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX32xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxa99cxX19xX777xX3xX1xXe9xX4xX3xX16bxX8axX1bxX14xX3xX58xX2bbxX1bxX14xX3xX4b0xX6xX45xX3xX1xb1e9xX3xXexXdexX237xX3xX1xXe9xX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX1bxX14xX1xad3axXcexX3xX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX68xX29xX68xX3xXexXdexXdxX72xX19xX3xX3cxX2bbxX1bxX14xXaxX3xX1xXdexX10xX973xX9xXaxX49xX1bxX1xXdxXbxX195xX4xX6xX19xX195xX65xX10xX19xX195xXexX1xX19xXcexX1bxX14xX49xX4cexX19xX65xX195xX1xXcexX4xX195xX16bxXcexX1bxX14xX195xX1xXcexX1bxX14xX195xX5xX6xX45xX195xX1xXcexX195xXexXdexXcexX195xX1xXcexX4xX195xX7xXdxX1bxX1xX195xX1bxX14xX1xX10xXcexX195xX1bxX14xX1xXdxX195xX40xX19xX6xX1bxX195xX68xX29xX68xX195xXexXdexXdxX10xX19xX195xX5bxXcexX1bxX14xX49xX2xX307xX69xX196xX155xX2axX105xX1xXexX45xXaxX12xX0xXdxX45xX14xX3xX7xXdexX4xX9xXaxX49xX45xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX68xX157xX49xX1bxX10xX13fxX7xX49xX2xX196xX29xX146xX49xX2xX29xX2axX5bxX29xX2xX146xX68xX196xX157xX2axXexX2axX2xX68xX157xX5xX29xX195xX196xX68xX5bxX29xX2xX146xX2xX2axX2xX68xXexX68xX157xX196xX307xX5xX2xX157xX195xXdxX105xX1a9xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX10xX1bxX3xXexX1xX24xX25xX1bxX14xX3xX29xX2axX2xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX32xXdxX34xX1bxX3xX14xXdxX39xXdxX3xX3cxX3dxX19xX3xX40xX19xX1axX1bxX3xX45xX46xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX32xX12xX0xX7xXexXdexXcexX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf54xX19xX777xX3xX1xXe9xX4xX3xX16bxX8axX1bxX14xX3xX58xX2bbxX1bxX14xX3xX4b0xX6xX45xX3xX1xXf6bxX3xXexXdexX237xX3xX1xXe9xX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX1bxX14xX1xXf7dxXcexX3xX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX68xX29xX68xX3xXexXdexXdxX72xX19xX3xX3cxX2bbxX1bxX14xXaxX3xX1xXdexX10xX973xX9xXaxX49xX1bxX1xXdxXbxX195xX4xX6xX19xX195xX65xX10xX19xX195xXexX1xX19xXcexX1bxX14xX49xX4cexX19xX65xX195xX1xXcexX4xX195xX16bxXcexX1bxX14xX195xX1xXcexX1bxX14xX195xX5xX6xX45xX195xX1xXcexX195xXexXdexXcexX195xX1xXcexX4xX195xX7xXdxX1bxX1xX195xX1bxX14xX1xX10xXcexX195xX1bxX14xX1xXdxX195xX40xX19xX6xX1bxX195xX68xX29xX68xX195xXexXdexXdxX10xX19xX195xX5bxXcexX1bxX14xX49xX2xX307xX69xX196xX155xX2axX105xX1xXexX45xXaxX12xXf54xX19xX777xX3xX1xXe9xX4xX3xX16bxX8axX1bxX14xX3xX58xX2bbxX1bxX14xX3xX4b0xX6xX45xX3xX1xXf6bxX3xXexXdexX237xX3xX1xXe9xX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX1bxX14xX1xXf7dxXcexX3xX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX68xX29xX68xX3xXexXdexXdxX72xX19xX3xX3cxX2bbxX1bxX14xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexXdexXcexX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xXfexX1xXdxX811xX19xX3xX1bxX6xX65xX3xX67xX2xX2xX49xX196xX6cxX6dxX3xX58xX77exXdxX3xX795xX1xX19xX65xX23bxX1bxX3xX1xXe9xX4xX3xX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX67xX58xX81xX3xXcxX84xX1bxX1xX6cxX3xXexXdexX2a2xX4xX1xX3xX7xXc3xX3xXexXdxX811xX1bxX3xX2xX29xX3xXexXdexXdxX72xX19xX3xX3cxX2bbxX1bxX14xX3xXexX514xX3xXf54xX19xX777xX3xX1xXe9xX4xX3xX16bxX8axX1bxX14xX3xX1dxX1xX19xX65xX23bxX1bxX3xX1xXe9xX4xX3xX58xX2bbxX1bxX14xX3xX4b0xX6xX45xX3xX3cxX30bxX3xXexXdexX6xXcexX3xX4xX1xXcexX3xX4xX5fxX4xX3xX1xXe9xX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX6dxX3xX14xXdxX5fxXcexX3xX32xXdxX34xX1bxX3xX4xX2f2xX3xX1xXcexX81xX1bxX3xX4xX945xX1bxX1xX3xX3cxX92xX4xX3xX16bxXdxX72xXexX3xX1dxX1xX2f2xX3xX1dxX1xX20bxX1bxX3xX32xX24xX7daxX1bxX3xX5xX34xX1bxX3xXexXdexXcexX1bxX14xX3xX4xX19xX77exX4xX3xX7xXc3xX1bxX14xX105xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX32xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX49xX19xX5xX12xX0xX5bxXdxX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXdexXaxX12xX0xX49xX5bxXdxX32xX12xX0xX49xX5bxXdxX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xXcexX5bxX65xXaxX12xX58xXcexX81xXdxX3xX13xX6xX45xX0xX49xXbxX12