Tiếp tục quản lý chặt chẽ công dân cách ly trên địa bàn TP Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Kiểm tra các khu cách ly tập trung trên địa bàn TP Hà Tĩnh, Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn đề nghị lực lượng làm nhiệm vụ cần nghiêm túc, quyết liệt trong quản lý công dân cách ly, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm chéo.
81c2xb556xe01dxed8ex103b8x921cxb8bfx92d5xe12cxX7x101d7xbf7exf4d2x1091dxd4d1xdd52xX5xd0f5xXax9d82xXcxXdxcebbxXbxX3xXexbfafxX4xX3xf027x98dfxb50axa826xX3xX5x9eedxX3xX4xX1x97d6xXexX3xX4xX1xbd02xX3xX4xf2bcxX1fxb892xX3xa64exbe28xX1fxX3xX4xbdcdxX4xX1xX3xX5xe36cxX3xXexaa6cxa3efxX1fxX3xff25x10801xX6xX3x10c82x11289xX1fxX3xXcxfa59xX3x8721xX48xX3xXcxf9a7xX1fxX1xX0xc273xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX10xX6xX32xXaxX12xe9cbxXdx88dfxe30axX3xXexX3fxX6xX3xX4xX37xX4xX3xb6d2xX1xX1dxX3xX4xX37xX4xX1xX3xX5xX3cxX3xXex8ef9xXbxX3xXexX3fxX1dxX1fxX30xX3xXexX3fxX40xX1fxX3xX43xX44xX6xX3xX47xX48xX1fxX3xXcxX4cxX3xX4exX48xX3xXcxX52xX1fxX1xe60axX3xcbecxX1dxX3cx10e24xX1fxX3x10fcexXdxX37xX6exX3xX43xd23dxX4xX3x10952x9b57xX3x95c5xX3xXexX15xX3xe004xX30xX1dxX3cxf849xX1fxX3xXcxX1dxf2dexX1fxX3xX43xXaaxX3xX1fxX30xX1xX44xX3xX5xf0d0xX4xX3xX5xc86bxe6bbxX1fxX30xX3xX5xX48xX6exX3xX1fxX1xXdx11264xX6exX3x9cf9xX19xX3xX4xa268xX1fxX3xX1fxX30xX1xXdxX40xX6exX3xXexcf36xX4xXa5xX3xX1cxX1dxX3cxX15xXexX3xX5xXdxXe3xXexX3xXexX3fxfc0exX1fxX30xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX5xX22xX3xX4xX2exX1fxX30xX3xX32xX33xX1fxX3xX4xX37xX4xX1xX3xX5xX3cxXa5xX3xX1fxX30xed69xX1fxX3xX4xX1xX26xX1fxX3xX1fxX30xX1dxX3cxX3xX4x10591xX3xX5xX33xX3cxX3xX1fxX1xXdxXc2xX6exX3xX4xX1xb70cxX106xde33xX0xX56xXbxX12xX0xXexX6xX47xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX6exX1fxX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1fxX30xX9xXaxb047xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX32xX32xXdxX1fxX30xX9xXax884cxXaxX12xX0xXexX47xX106xX32xX3cxX12xX0xXexX3fxX12xX0xXexX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8fc7xX106xX32xX3cxXaxX12xXb6xX37xX1fxX30xX3xbc7dxX1a5xX56xe37axXa5xX3xX47xX37xX4xX3xX7xbf9fxX3xXbexX30xX1dxX3cxXc2xX1fxX3xXcxX1dxXc7xX1fxX3xd8ffxX3xXa7xX1dxX3cxXaaxX1fxX3xXadxXdxX37xX6exX3xX43xXb3xX4xX3xXb6xXb7xX3xXb9xX3xXexX15xX3xX4exX48xX3xXcxX52xX1fxX1xX3xX43xXdxX3xX78xXdxX6dxX6exX3xXexX3fxX6xX3xX4xX37xX4xX3xX78xX1xX1dxX3xX4xX37xX4xX1xX3xX5xX3cxX3xXexX85xXbxX3xXexX3fxX1dxX1fxX30xX3xXexX3fxX40xX1fxX3xX43xX44xX6xX3xX47xX48xX1fxX3xXcxX4cxX3xX4exX48xX3xXcxX52xX1fxX1xX144xX0xX56xXbxX12xX0xX56xXexX32xX12xX0xX56xXexX3fxX12xX0xX56xXexX47xX106xX32xX3cxX12xX0xX56xXexX6xX47xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX106xX32xX3cxXaxX12xX0xXdxX6exX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxfaa5xX10xX1fxXexX10xX3fxXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxbd65xXdxX32xXexX1xeb1dxX3xX1a8xX2xX17dxXbxd00cxb2c1xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX26dxX3xe9bfxX2xX16dxXbxX273xX274xXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX56xX56xXdxX144xX47xX6xX106xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX144xXe6xX1fxX56xX1fxX10xX268xX7xX56xX1a5xX2xX1a5xX17dxX56xX1a8xd91fxX32xX1a5xX2xX1a8xX16dxX2xX16dxX2a7xXexX2a7xX17dxab82xX16dxX5xX2a7xX1bexX2xbce6xX2b9xX32xX1a5xX2xX27exX2xX27exX2xX16dxXexX17dxX2b3xX2b9xX1a8xX16dxX5xX16dxX144xed72xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xXbxX3xXexX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX5xX22xX3xX4xX1xX26xXexX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX2exX1fxX30xX3xX32xX33xX1fxX3xX4xX37xX4xX1xX3xX5xX3cxX3xXexX3fxX40xX1fxX3xX43xX44xX6xX3xX47xX48xX1fxX3xXcxX4cxX3xX4exX48xX3xXcxX52xX1fxX1xXaxX3xX268xXdxX32xXexX1xX9xXaxX1a8xX2xX17dxXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX27exX2xX16dxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX259xX6xXbxXexXdxX106xX1fxXaxX12xb766x10007xX1fxX1xX3xX43xeb43xX106xX3xXb6xXb7xX3xXb9xX3xXexX15xX3xX78xXdxX6dxX6exX3xXexX3fxX6xX3xX78xX1xX1dxX3xX4xX37xX4xX1xX3xX5xX3cxX3xXexX353xXdxX3xXcxX3fxXd7xcd1bxX1fxX30xX3xdd96xXeaxX6exX3xX1fxX106xX1fxX3xXbxX1xXd7xX37axX1fxX30xX3xXcxX33xX1fxX3xXadxXdxX6xX1fxX30xX144xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX106xX32xX3cxXaxX12xX6bxX1xX1dxX3xX4xX37xX4xX1xX3xX5xX3cxX3xXcxX3fxXd7xX37axX1fxX30xX3xX37exXeaxX6exX3xX1fxX106xX1fxX3xXbxX1xXd7xX37axX1fxX30xX3xXcxX33xX1fxX3xXadxXdxX6xX1fxX30xX3xX1xXdxXe3xX1fxX3xX43xX6xX1fxX30xX3xX4xX37xX4xX1xX3xX5xX3cxX3xX4xX1xX106xX3xX2xX17dxX3xXexX3fxXd7xX37axX1fxX30xX3xX1xXd8xXbxXa5xX3xX7x85daxX4xX3xX78xX1x9b16xX10xX3xX4xX37xX4xX3xX4xX2exX1fxX30xX3xX32xX33xX1fxX3xX43xXaaxX1dxX3x11141xX1fxX3xX43xX44xX1fxX1xX3xXe6xX48xX3xX43xX34exX3xX1a5xX3xX5xXeaxX1fxX3xX33xX6exX3xXexe381xX1fxX1xX3xXe6xa9b8xXdxX3xXe6xXdxX3fxX1dxX7xX3xXb6xbb0ex99ccxXb6xX1bexX259xX106x110f4xX1bexX1a5xX144xX3xXcxX3fxXd7xX434xX4xX3xX43xbfbaxXa5xX3xXexX353xXdxX3xX43xX33xX3cxX3xX4xX450xX3xX1a8xX3xXexX3fxXd7xX37axX1fxX30xX3xX1xXd8xXbxX3x9066xX2xX3xX7xX6xX1dxX3xX78xX1xXdxX3xX4xX450xX3xX78xX15xXexX3xX1cxX1dxX1exX3xX273xX142xXexX3xX1fxX30xX1xXdxXe3xX6exX3xX32xXd7xX134xX1fxX30xX3xXexX42fxX1fxX1xX3xXe6xX434xXdxX3xXe6xXdxX3fxX1dxX7xX3xXb6xX43exX43fxXb6xX1bexX259xX106xX444xX1bexX1a5xX3xX43xX34exX3xX43xXd7xXd8xX4xX3xX4xX1xX1dxX3cxX6dxX1fxX3xX43xXdxX3xX43xXdxXaaxX1dxX3xXexX3fxX44xX3xXexX1xX10xX106xX3xX43xXf5xX1fxX30xX3xX1cxX1dxX3cxX3xX43xX44xX1fxX1xX144xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX106xX32xX3cxXaxX12x9f01xXb3xXdxX3xXe6xX434xXdxX3xX78xX1xX1dxX3xX4xX37xX4xX1xX3xX5xX3cxX3xXexX353xXdxX3xX78xX1xX37xX4xX1xX3xX7xX353xX1fxX3xX259xX6bxX37exX3xade9xXbxX1xXd7xX37axX1fxX30xX3xXcxX3fxXeaxX1fxX3xX4cxX1xXf5xa4fcxX3xX1xXdxXe3xX1fxX3xX43xX6xX1fxX30xX3xX4xX450xX3xX2xX2xX3xX4xX2exX1fxX30xX3xX32xX33xX1fxX3xX43xXd7xXd8xX4xX3xX4xX37xX4xX1xX3xX5xX3cxXa5xX3xX7xX3fexX4xX3xX78xX1xX403xX10xX3xX43xXaaxX1dxX3xX417xX1fxX3xX43xX44xX1fxX1xX144xX3xX259xX37xX4xX3xX4xX2exX1fxX30xX3xX32xX33xX1fxX3xX43xXaaxX1dxX3xX43xXd7xXd8xX4xX3xX78xXdxX6dxX6exX3xXexX3fxX6xX3xX3cxX3xXexX15xXa5xX3xX43xX106xX3xXexX1xX33xX1fxX3xX1fxX1xXdxXe3xXexX3xX6exb244xXdxX3xX1fxX30xX48xX3cxX3xX1a5xX3xX5xXeaxX1fxX144xX3xX259xX37xX4xX3xX5xXd3xX4xX3xX5xXd7xXd8xX1fxX30xX3xX1cxX1dxX33xX1fxX3xX43xde4dxXdxXa5xX3xX4xX2exX1fxX30xX3xX6xX1fxX3xX43xXd7xXd8xX4xX3xXbxX1xX33xX1fxX3xX4xX6xX3xXexXf5xX4xX3xXexX3fxXd3xX4xX3xX1a5xX27exX56xX1a5xX27exX1xX3xX1fxX1x1119axX6exX3xX43xX1exX6exX3xX47xX1exX106xX3xX6xX1fxX3xX1fxXdxX1fxX1xXa5xX3xXexX3fxX85xXexX3xXexXd3xX3xX4xX1xX106xX3xX78xX1xX1dxX3xX4xX37xX4xX1xX3xX5xX3cxX144xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX106xX32xX3cxXaxX12xX0xXdxX6exX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX32xXexX1xX1dxX6exX47xX3xXdxX259xX10xX1fxXexX10xX3fxXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxX268xXdxX32xXexX1xX26dxX3xX1a8xX2xX17dxXbxX273xX274xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX26dxX3xX27exX2xX16dxXbxX273xX274xXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX56xX56xXdxX144xX47xX6xX106xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX144xXe6xX1fxX56xX1fxX10xX268xX7xX56xX1a5xX2xX1a5xX17dxX56xX1a8xX2a7xX32xX1a5xX2xX1a8xX16dxX2xX2b9xX17dxXexX2a7xX27ex10e56xX1a5xX5xX2xX16dxX1bexX2xX2b9xX2b9xX32xX1a5xX2xX27exX2xX27exX2b9xX2b9xXexX2a7xX17dxX1a8xX1a5xX2a7xX5xX16dxX144xX2ccxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xXbxX3xXexX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX5xX22xX3xX4xX1xX26xXexX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX2exX1fxX30xX3xX32xX33xX1fxX3xX4xX37xX4xX1xX3xX5xX3cxX3xXexX3fxX40xX1fxX3xX43xX44xX6xX3xX47xX48xX1fxX3xXcxX4cxX3xX4exX48xX3xXcxX52xX1fxX1xXaxX3xX268xXdxX32xXexX1xX9xXaxX1a8xX2xX17dxXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX27exX2xX16dxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX259xX6xXbxXexXdxX106xX1fxXaxX12xXa7xX1dxX3cxXaaxX1fxX3xXadxXdxX37xX6exX3xX43xXb3xX4xX3xXb6xXb7xX3xXb9xX3xX43xXaaxX3xX1fxX30xX1xX44xX3xX5xXd3xX4xX3xX5xXd7xXd8xX1fxX30xX3xX5xX48xX6exX3xX1fxX1xXdxXe3xX6exX3xXe6xX19xX3xXexX353xXdxX3xX4xX37xX4xX3xX78xX1xX1dxX3xX4xX37xX4xX1xX3xX5xX3cxX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX5xX22xX3xX4xX1xX26xXexX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX2exX1fxX30xX3xX32xX33xX1fxXa5xX3xXexX3fxX37xX1fxX1xX3xX273xX1exX3cxX3xX3fxX6xX3xX5xX33xX3cxX3xX1fxX1xXdxXc2xX6exX3xX4xX1xX142xX106xX144xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX106xX32xX3cxXaxX12xXa7xX1dxX6xX3xX78xXdxX6dxX6exX3xXexX3fxX6xXa5xX3xXa7xX1dxX3cxXaaxX1fxX3xXadxXdxX37xX6exX3xX43xXb3xX4xX3xXb6xXb7xX3xXb9xX3xXbexX30xX1dxX3cxXc2xX1fxX3xXcxX1dxXc7xX1fxX3xX43xX37xX1fxX1xX3xX30xXdxX37xX3xX4xX6xX106xX3xX4xX2exX1fxX30xX3xXexX37xX4xX3xXbxX1x11083xX1fxX30xXa5xX3xX4xX1xXb3xX1fxX30xX3xX32xX44xX4xX1xX3xX4x95c0xX6xX3xX4xX37xX4xX3xX78xX1xX1dxX3xX4xX37xX4xX1xX3xX5xX3cxX3xXe6xX48xX3xXe6xXdxXe3xX4xX3xXexX1xXd3xX4xX3xX1xXdxXe3xX1fxX3xX1cxX1dxX3cxX3xX43xX44xX1fxX1xX3xXe6xXaaxX3xX4xX37xX4xX1xX3xX5xX3cxX3xXexX85xXbxX3xXexX3fxX1dxX1fxX30xX144xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX106xX32xX3cxXaxX12xXa7xX1dxX3cxXaaxX1fxX3xXadxXdxX37xX6exX3xX43xXb3xX4xX3xXb6xXb7xX3xXb9xX3xXexX15xX3xX43xXaaxX3xX1fxX30xX1xX44xX3xX4xX37xX4xX3xX4xX37xX1fxX3xX47xX5bbxXa5xX3xX4xX1xXdxX15xX1fxX3xX7xX1b0xX3xXe6xX48xX3xX1fxX1xX33xX1fxX3xXe6xXdxX40xX1fxX3xX3cxX3xXexX15xX3xX5xX48xX6exX3xX1fxX1xXdxXe3xX6exX3xXe6xX19xX3xXexXdxX15xXbxX3xXexX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX5xX22xX3xX4xX1xX26xXexX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX2exX1fxX30xX3xX32xX33xX1fxX3xX43xXd7xXd8xX4xX3xX4xX37xX4xX1xX3xX5xX3cxX274xX3xXexX1xXd7xX37axX1fxX30xX3xX273xX1dxX3cxX40xX1fxX3xX78xXdxX6dxX6exX3xXexX3fxX6xX3xX3cxX3xXexX15xX3xX43xXb3xXdxX3xXe6xX434xXdxX3xX1fxX30xXd7xX37axXdxX3xX43xXd7xXd8xX4xX3xX4xX37xX4xX1xX3xX5xX3cxX274xX3xXexX1dxX3cxX40xX1fxX3xXexX3fxX1dxX3cxXaaxX1fxX3xX4xX37xX4xX3xX4xX2exX1fxX30xX3xX32xX33xX1fxX3xXexX1xXd3xX4xX3xX1xXdxXe3xX1fxX3xX1fxX30xX1xXdxX40xX6exX3xXexX1xX2exX1fxX30xX3xX43xXdxXe3xXbxX3xX17dxX6bxX3xX4xX81axX6xX3xX19axX5bbxX3xXb9xX3xXexX15xX274xX3xXexXdxX15xXbxX3xXexX19xX4xX3xX43xX1exX6exX3xX47xX1exX106xX3xXe6xXdxXe3xX4xX3xX4xX37xX4xX1xX3xX5xX3cxX3xX6exX598xXdxX3xX1fxX30xXd7xX37axXdxX3xX6exX5bbxXexX3xXbxX1xX809xX1fxX30xX144xX144xX144xX3xX1fxX1xX5e6xX6exX3xXexX3fxX37xX1fxX1xX3xXex9b8exX1fxX1xX3xXexX3fxX353xX1fxX30xX3xX5xX33xX3cxX3xX1fxX1xXdxXc2xX6exX3xX4xX1xX142xX106xX144xX0xX56xXbxX12xX0xX32xXdxXe6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX32xX3fxX10xX5xX6xXexX10xX32xXaxX12xX0xX1dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1bexXexX1xX1dxX6exX47xX1bexX6xX1fxX32xX1bexX7xX6xXbxX106xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX259xX134xX3xX7xXb7xX3xX32xX44xX4xX1xX3xXe6xX19xX3xXb7xX3xXcxX4cxX3xX4exX48xX3xXcxX52xX1fxX1xX3xX43xX450xX1fxX3xX78xX1xX37xX4xX1xX3xXexX3fxXb7xX3xX5xX353xXdxX3xXexX3fxX106xX1fxX30xX3xX43xXdxXaaxX1dxX3xX78xXdxXe3xX1fxX3xXbxX1xX809xX1fxX30xX3xX32xX44xX4xX1xX3xX1fxX30xX1xXdxX40xX6exX3xX144xX144xX144xXaxX3xX1xX3fxX10xee83xX9xXaxX56xXexX1xX1dxX106xX1fxX30xX1bexX6exX6xXdxX1bexX32xXdxX4xX1xX1bexXe6xX1dxX56xX4xX106xX1bexX7xX106xX1bexX32xXdxX4xX1xX1bexXe6xX1dxX1bexX106xX1bexXexXbxX1bexX1xX6xX1bexXexXdxX1fxX1xX1bexX32xX106xX1fxX1bexX78xX1xX6xX4xX1xX1bexXexX3fxX106xX1bexX5xX6xXdxX1bexXexX3fxX106xX1fxX30xX1bexX32xXdxX10xX1dxX1bexX78xXdxX10xX1fxX1bexXbxX1xX106xX1fxX30xX1bexX32xXdxX4xX1xX1bexX1fxX30xX1xXdxX10xX6exX1bexX1fxX30xX6xXexX56xX1a5xX2xX27exX1a5xX2b3xX695xX144xX1xXexX6exXaxX12xX0xXdxX6exX30xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX56xX6exX10xX32xXdxX6xX56xX2xX1a5xX16dxX56xX1fxX10xX268xX7xX56xX1a5xX2xX1a5xX17dxX56xX2xX17dxX2xX32xX1a5xX2xX16dxX2xX695xX27exX695xXexX17dxX27exX2a7xX2a7xX1a5xX5xX16dxX144xX2ccxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xXbxX3xXexX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX5xX22xX3xX4xX1xX26xXexX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX2exX1fxX30xX3xX32xX33xX1fxX3xX4xX37xX4xX1xX3xX5xX3cxX3xXexX3fxX40xX1fxX3xX43xX44xX6xX3xX47xX48xX1fxX3xXcxX4cxX3xX4exX48xX3xXcxX52xX1fxX1xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX32xXdxXe6xX12xX0xX7xXexX3fxX106xX1fxX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX259xX134xX3xX7xXb7xX3xX32xX44xX4xX1xX3xXe6xX19xX3xXb7xX3xXcxX4cxX3xX4exX48xX3xXcxX52xX1fxX1xX3xX43xX450xX1fxX3xX78xX1xX37xX4xX1xX3xXexX3fxXb7xX3xX5xX353xXdxX3xXexX3fxX106xX1fxX30xX3xX43xXdxXaaxX1dxX3xX78xXdxXe3xX1fxX3xXbxX1xX809xX1fxX30xX3xX32xX44xX4xX1xX3xX1fxX30xX1xXdxX40xX6exX3xX144xX144xX144xXaxX3xX1xX3fxX10xXa6dxX9xXaxX56xXexX1xX1dxX106xX1fxX30xX1bexX6exX6xXdxX1bexX32xXdxX4xX1xX1bexXe6xX1dxX56xX4xX106xX1bexX7xX106xX1bexX32xXdxX4xX1xX1bexXe6xX1dxX1bexX106xX1bexXexXbxX1bexX1xX6xX1bexXexXdxX1fxX1xX1bexX32xX106xX1fxX1bexX78xX1xX6xX4xX1xX1bexXexX3fxX106xX1bexX5xX6xXdxX1bexXexX3fxX106xX1fxX30xX1bexX32xXdxX10xX1dxX1bexX78xXdxX10xX1fxX1bexXbxX1xX106xX1fxX30xX1bexX32xXdxX4xX1xX1bexX1fxX30xX1xXdxX10xX6exX1bexX1fxX30xX6xXexX56xX1a5xX2xX27exX1a5xX2b3xX695xX144xX1xXexX6exXaxX12xX259xX134xX3xX7xXb7xX3xX32xX44xX4xX1xX3xXe6xX19xX3xXb7xX3xXcxX4cxX3xX4exX48xX3xXcxX52xX1fxX1xX3xX43xX450xX1fxX3xX78xX1xX37xX4xX1xX3xXexX3fxXb7xX3xX5xX353xXdxX3xXexX3fxX106xX1fxX30xX3xX43xXdxXaaxX1dxX3xX78xXdxXe3xX1fxX3xXbxX1xX809xX1fxX30xX3xX32xX44xX4xX1xX3xX1fxX30xX1xXdxX40xX6exX3xX144xX144xX144xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX3fxX106xX1fxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX32xXaxX12xXb6xX6xX1dxX3xX78xX1xXdxX3xd0c0xX19axXbexe50axX3xXexd463xX1fxX1xX3xX4xX450xX3xXe6xX126xX1fxX3xX47xX1exX1fxX3xX4xX1xX106xX3xXbxX1xX142xXbxX3xX1xX106xX353xXexX3xX43xX5bbxX1fxX30xX3xXexX3fxXb7xX3xX5xX353xXdxX3xX6exX5bbxXexX3xX7xXb3xX3xX32xX44xX4xX1xX3xXe6xX19xX3xX78xX1xX2exX1fxX30xX3xXexX1xXdxX15xXexX3xX3cxX15xX1dxX3xXex10880xX3xX16dxX1xX3xX1fxX30xX48xX3cxX3xX1a5xX1a5xX56xX1a8xXa5xX3xX4xX37xX4xX3xX4xX134xX3xX7xXb7xX3xX78xXdxX1fxX1xX3xX32xX106xX6xX1fxX1xXa5xX3xXexX1xXd7xX134xX1fxX30xX3xX6exX353xXdxX3xX32xX44xX4xX1xX3xXe6xX19xX3xXexX353xXdxX3xXcxX4cxX3xX4exX48xX3xXcxX52xX1fxX1xX3xX43xX34exX3xX32x10d37xX1fxX3xX32xff4fxXbxX3xXe6xXe3xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xXe6xX48xX3xX43xX450xX1fxX3xX78xX1xX37xX4xX1xX3xXexX3fxXb7xX3xX5xX353xXdxX3xXexX3fxX40xX1fxX3xX4xX134xX3xX7xXb7xX3xXexX1dxX33xX1fxX3xXexX1xX81axX3xX4xX37xX4xX3xX47xXdxXe3xX1fxX3xXbxX1xX37xXbxX3xXbxX1xX809xX1fxX30xX3xX32xX44xX4xX1xX144xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX32xXdxXe6xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX4cxX3xX4exX48xX3xXcxX52xX1fxX1xX3xX78xX15xXexX3xXexX1xXf5xX4xX3xX30xXdxX34exX1fxX3xX4xX37xX4xX1xXa5xX3xX1xX48xX1fxX30xX3xX1cxX1dxX37xX1fxX3xX3fxX19xX4xX3xX3fxX44xX4xX1xX3xX6exXb7xX3xX4xfb07xX6xX3xXexX3fxXb7xX3xX5xX353xXdxXaxX3xX1xX3fxX10xXa6dxX9xXaxX56xXexX1xX1dxX106xX1fxX30xX1bexX6exX6xXdxX1bexX32xXdxX4xX1xX1bexXe6xX1dxX56xXexXbxX1bexX1xX6xX1bexXexXdxX1fxX1xX1bexX78xX10xXexX1bexXexX1xX1dxX4xX1bexX30xXdxX6xX1fxX1bexX4xX6xX4xX1xX1bexX1xX6xX1fxX30xX1bexX1cxX1dxX6xX1fxX1bexX3fxX1dxX4xX1bexX3fxXdxX4xX1xX1bexX6exX106xX1bexX4xX1dxX6xX1bexXexX3fxX106xX1bexX5xX6xXdxX56xX1a5xX2xX27exX1a5xX2a7xX2a7xX144xX1xXexX6exXaxX12xX0xXdxX6exX30xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX56xX6exX10xX32xXdxX6xX56xX2xX1a5xX16dxX56xX1fxX10xX268xX7xX56xX1a5xX2xX1a5xX17dxX56xX2xX1a5xX17dxX32xX1a5xX2xX2b9xX2b9xX695xX2xX2xXexX17dxX2b3xX695xX17dxX17dxX5xX16dxX144xX47xX6exXbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xXbxX3xXexX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX5xX22xX3xX4xX1xX26xXexX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX2exX1fxX30xX3xX32xX33xX1fxX3xX4xX37xX4xX1xX3xX5xX3cxX3xXexX3fxX40xX1fxX3xX43xX44xX6xX3xX47xX48xX1fxX3xXcxX4cxX3xX4exX48xX3xXcxX52xX1fxX1xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX32xXdxXe6xX12xX0xX7xXexX3fxX106xX1fxX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX4cxX3xX4exX48xX3xXcxX52xX1fxX1xX3xX78xX15xXexX3xXexX1xXf5xX4xX3xX30xXdxX34exX1fxX3xX4xX37xX4xX1xXa5xX3xX1xX48xX1fxX30xX3xX1cxX1dxX37xX1fxX3xX3fxX19xX4xX3xX3fxX44xX4xX1xX3xX6exXb7xX3xX4xXe07xX6xX3xXexX3fxXb7xX3xX5xX353xXdxXaxX3xX1xX3fxX10xXa6dxX9xXaxX56xXexX1xX1dxX106xX1fxX30xX1bexX6exX6xXdxX1bexX32xXdxX4xX1xX1bexXe6xX1dxX56xXexXbxX1bexX1xX6xX1bexXexXdxX1fxX1xX1bexX78xX10xXexX1bexXexX1xX1dxX4xX1bexX30xXdxX6xX1fxX1bexX4xX6xX4xX1xX1bexX1xX6xX1fxX30xX1bexX1cxX1dxX6xX1fxX1bexX3fxX1dxX4xX1bexX3fxXdxX4xX1xX1bexX6exX106xX1bexX4xX1dxX6xX1bexXexX3fxX106xX1bexX5xX6xXdxX56xX1a5xX2xX27exX1a5xX2a7xX2a7xX144xX1xXexX6exXaxX12xXcxX4cxX3xX4exX48xX3xXcxX52xX1fxX1xX3xX78xX15xXexX3xXexX1xXf5xX4xX3xX30xXdxX34exX1fxX3xX4xX37xX4xX1xXa5xX3xX1xX48xX1fxX30xX3xX1cxX1dxX37xX1fxX3xX3fxX19xX4xX3xX3fxX44xX4xX1xX3xX6exXb7xX3xX4xXe07xX6xX3xXexX3fxXb7xX3xX5xX353xXdxX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX3fxX106xX1fxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX32xXaxX12xX6bxX6dxX3xXexXd17xX3xX16dxX1xX3xX1fxX30xX48xX3cxX3xX1a5xX1a5xX56xX1a8xXa5xX3xXcxX4cxX3xX4exX48xX3xXcxX52xX1fxX1xX3xX78xX15xXexX3xXexX1xXf5xX4xX3xXexX1xX37axXdxX3xX30xXdxX6xX1fxX3xX37xXbxX3xX32xX19xX1fxX30xX3xX47xXdxXe3xX1fxX3xXbxX1xX37xXbxX3xXbxX1xX809xX1fxX30xXa5xX3xX4xX1xXb3xX1fxX30xX3xX32xX44xX4xX1xX3xXexX1xX10xX106xX3xX259xX1xXccdxX3xXexX1xX44xX3xX7xXb3xX3xX2xX17dxX56xX259xXcxX1bexXcxXcxX30xX144xX3xXcxX1xX10xX106xX3xX43xX450xXa5xX3xX1fxX1xXdxXaaxX1dxX3xX1cxX1dxX3cxX3xX43xX44xX1fxX1xX3xX43xXd7xXd8xX4xX3xX1fxX434xXdxX3xX5xX403xX1fxX30xXa5xX3xX6exX5bbxXexX3xX7xXb3xX3xX4xX134xX3xX7xXb7xX3xX78xXdxX1fxX1xX3xX32xX106xX6xX1fxX1xXa5xX3xXexX1xXd7xX134xX1fxX30xX3xX6exX353xXdxXa5xX3xX32xX44xX4xX1xX3xXe6xX19xX3xX43xXd7xXd8xX4xX3xX1xX106xX353xXexX3xX43xX5bbxX1fxX30xX3xXexX3fxXb7xX3xX5xX353xXdxX144xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX32xXdxXe6xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX259xX37xX4xX3xX1fxX1xX48xX3xX1xX48xX1fxX30xX3xXb7xX3xX47xX34exXdxX3xX47xXdxX6dxX1fxX3xXcxX1xX353xX4xX1xX3xX4exX1exXdxX3xXbxX1xX809xX1fxX30xX3xX32xX44xX4xX1xX3xX4xX6xX106xX3xXexX3fxXd7xX434xX4xX3xX78xX1xXdxX3xX1xX106xX353xXexX3xX43xX5bbxX1fxX30xX3xXexX3fxXb7xX3xX5xX353xXdxXaxX3xX1xX3fxX10xXa6dxX9xXaxX56xX3cxX1bexXexX10xX56xX4xX6xX4xX1bexX1fxX1xX6xX1bexX1xX6xX1fxX30xX1bexX106xX1bexX47xX6xXdxX1bexX47xXdxX10xX1fxX1bexXexX1xX6xX4xX1xX1bexX1xX6xXdxX1bexXbxX1xX106xX1fxX30xX1bexX32xXdxX4xX1xX1bexX4xX6xX106xX1bexXexX3fxX1dxX106xX4xX1bexX78xX1xXdxX1bexX1xX106xX6xXexX1bexX32xX106xX1fxX30xX1bexXexX3fxX106xX1bexX5xX6xXdxX56xX1a5xX2xX27exX1a5xX695xX695xX144xX1xXexX6exXaxX12xX0xXdxX6exX30xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX56xX6exX10xX32xXdxX6xX56xX2xX1a5xX16dxX56xX1fxX10xX268xX7xX56xX1a5xX2xX1a5xX17dxX56xX2xX2b9xX2xX32xX1a5xX16dxX2b3xX2xX2b9xX2xX2b9xXexX2a7xX2b9xX27exX2a7xX2a7xX5xX16dxX144xX2ccxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xXbxX3xXexX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX5xX22xX3xX4xX1xX26xXexX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX2exX1fxX30xX3xX32xX33xX1fxX3xX4xX37xX4xX1xX3xX5xX3cxX3xXexX3fxX40xX1fxX3xX43xX44xX6xX3xX47xX48xX1fxX3xXcxX4cxX3xX4exX48xX3xXcxX52xX1fxX1xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX32xXdxXe6xX12xX0xX7xXexX3fxX106xX1fxX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX259xX37xX4xX3xX1fxX1xX48xX3xX1xX48xX1fxX30xX3xXb7xX3xX47xX34exXdxX3xX47xXdxX6dxX1fxX3xXcxX1xX353xX4xX1xX3xX4exX1exXdxX3xXbxX1xX809xX1fxX30xX3xX32xX44xX4xX1xX3xX4xX6xX106xX3xXexX3fxXd7xX434xX4xX3xX78xX1xXdxX3xX1xX106xX353xXexX3xX43xX5bbxX1fxX30xX3xXexX3fxXb7xX3xX5xX353xXdxXaxX3xX1xX3fxX10xXa6dxX9xXaxX56xX3cxX1bexXexX10xX56xX4xX6xX4xX1bexX1fxX1xX6xX1bexX1xX6xX1fxX30xX1bexX106xX1bexX47xX6xXdxX1bexX47xXdxX10xX1fxX1bexXexX1xX6xX4xX1xX1bexX1xX6xXdxX1bexXbxX1xX106xX1fxX30xX1bexX32xXdxX4xX1xX1bexX4xX6xX106xX1bexXexX3fxX1dxX106xX4xX1bexX78xX1xXdxX1bexX1xX106xX6xXexX1bexX32xX106xX1fxX30xX1bexXexX3fxX106xX1bexX5xX6xXdxX56xX1a5xX2xX27exX1a5xX695xX695xX144xX1xXexX6exXaxX12xX259xX37xX4xX3xX1fxX1xX48xX3xX1xX48xX1fxX30xX3xXb7xX3xX47xX34exXdxX3xX47xXdxX6dxX1fxX3xXcxX1xX353xX4xX1xX3xX4exX1exXdxX3xXbxX1xX809xX1fxX30xX3xX32xX44xX4xX1xX3xX4xX6xX106xX3xXexX3fxXd7xX434xX4xX3xX78xX1xXdxX3xX1xX106xX353xXexX3xX43xX5bbxX1fxX30xX3xXexX3fxXb7xX3xX5xX353xXdxX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX3fxX106xX1fxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX32xXaxX12xXccax83f7xX3xX43xX34exX3xX43xXd7xXd8xX4xX3xXbxX1xX142xXbxX3xX1xX106xX353xXexX3xX43xX5bbxX1fxX30xX3xXexX3fxXb7xX3xX5xX353xXdxX3xXexXd17xX3xX1xX2exX6exX3xX1fxX6xX3cxX3xX515xX1a5xX1a5xX56xX1a8xX525xX3xX1fxX1xXd7xX1fxX30xX3xX1fxX1xXdxXaaxX1dxX3xX4xX134xX3xX7xXb7xX3xX78xXdxX1fxX1xX3xX32xX106xX6xX1fxX1xX3xX32xX44xX4xX1xX3xXe6xX19xX3xX126xX1fxX3xX1dxXb3xX1fxX30xX3xXexX353xXdxX3xX47xX34exXdxX3xX47xXdxX6dxX1fxX3xXcxX1xX353xX4xX1xX3xX4exX1exXdxX3xX515xXcxX1xX353xX4xX1xX3xX4exX48xXa5xX3xX4exX48xX3xXcxX52xX1fxX1xX525xX3xXe6xc849xX1fxX3xX1xX15xXexX3xX7xX3fexX4xX3xX32xc126xX3xX32xX26xXexX3xXexX3fxXd7xX434xX4xX3xXexX9b4xX1fxX1xX3xX1xX9b4xX1fxX1xX3xX32xX44xX4xX1xX3xX47xXe3xX1fxX1xX3xX259xX106xXe6xXdxX32xX1bexX2xX2a7xX144xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX32xXdxXe6xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX1dxX5xX12xX0xX32xXdxXe6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3fxXaxX12xX0xX56xX32xXdxXe6xX12xX0xX56xX32xXdxXe6xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43exX1dxXexX1xX106xX3fxXaxX12x96e2xX1fxX1xX3xXbexX30xX1dxX3cxX40xX1fxX3xX1bexX3xX4exX1dxX3cxX3xX4exX106xX48xX1fxX30xX0xX56xXbxX12
Ánh Nguyên - Huy Hoàng