Vì sao Văn kiện Đại hội XIII đặt tầm nhìn đất nước đến năm 2045?
Đặt mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chính là một điểm mới trong việc chuẩn bị Đại hội Đảng khóa XIII.
2debxad6bx33a6xcedcx9353x9735xbd9ax61b4x4a0cx42e0xX8x5cd3x9c2bxX7x730cx4a4dxX2xX5xX6x94d2x85c0xX13x848dxX12xX7xX1xX12xXdxXbxb95bxX0xX15x2dfbxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxc621x886cxX2xXexX6xX12xXbxX1cx8d27x88e4xX4xX8xX7x5e96xX4xX30x82b8x4ae4xX4x9408xX2x60b4xX39xX4x709bx7f52xX2xX4xX15x4ef5xX2xX4xac49x7e92xX49xX49xX4x7000xaaa2xXexX4xXex5dc5xc181xX4xX39xX15xX31xX39xX4xX4dx42a0xXexX4xX39xaaaaxaceaxX5xX4xX4dxa0eexX39xX4xX39xX38xX53xX4x31c1x4aacx419dxbfb1x78b2xX0xc9e5xX15xX1fxX1cxX0xX71xX1xX2xX3xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xcb07xX12xX7xX1xXbxX1cxX40xX4exXexX4xX53xc3e0xX5xX4xXexX2xa946x77f8xX4xX28xX15x7737xXexX4xXexXdxX2x7d8cxX39xX4xX4dxX5bxXexX4xX39xX5fxX60xX5xX4xX4dxX64xX39xX4xX39xX38xX53xX4xX6bxX6cxX6bxX6exX4xX3x5f64xX4xX6bxX6cx5eebxX6cx71afxX4xXexX52xX53xX4xX39xX15xX31xX39xX4xX4dxX64xX39xX4xX39xX38xX53xX4xX6bxX6cxX6dxX6exXc1xX4xX5xX15x7e8fxX39xX15xX4xX6xXbbxX4xX53xX45xXexX4xX4dxX2xXa1xX53xX4xX53xX60xX2xX4xXexXdxX35xX39x6cb3xX4xX3xX2xX3dxX5xX4xX5xX15xX97x304bxX39xX4x5c4fx8614xX4xX40xX41xX2xX4xX15xX45xX2xX4xX40x98a7xX39xXf4xX4xX3bxX15xa465xX7xX4xX48xX49xX49xX49xbe8fxX0xX71xX28xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xa63exX35xX1xc727xXbxX1cxX40xX41xX2xX4xX15xX45xX2xX4xX48xX49xX49xX49xX4xX5xX113xX4x3397xX4xX39xXf4xX15xc38dxX7xX4xX4dxX4exX5xX4xX101xX2xX3dxXexX4x588bxX97xX7xX39xX4xXexXdx97bfxX39xXf4xX11axX4xX40xX41xX2xX4xX15xX45xX2xX4xX5xX113xX4xX39xX15xX2xX3dxX53xX4xX3xX91xX4xX3bxX2xXa1xX53xX4xX4dxX2xXa1xX53xX4x5ac1xXf4xX15xX102xX4xX151xX97xX12dxX64xXexX4xX40xX41xX2xX4xX15xX45xX2xX4xX48xX49xX49xX4xXf4x53bdxX39xX4xX3xX60xX2xX4xX4dxX9bxX39xX15xX4xXf4xX2xX9bxX4xXex5029xX39xXf4xX4xX151xX97xX9bxXexX4xX151xX97xX9bxX4xXexXdxX31xX39xX15xX4xX4dxX1a4xX2xX4xX53xX60xX2xXc1xX4xX151xX97xX12dxX64xXexX4xX4dxX102xX39xX15xX4xX28xX15xX5fxa941xX39xXf4xX4xX15xX5fxX60xX39xXf4xXc1xX4xX53xX91xX5xX4xXexX2xX96xX97xXc1xX4xX39xX15xX2xX3dxX53xX4xX3xX91xX4xX6exXc1xX4xX1fxX6cxX4xX39xX38xX53xX4xXexX60xX2xX4xX3xXbbxX4xXexX52xX53xX4xX39xX15xX31xX39xX4xX4dxX64xX39xX4xX39xX38xX53xX4xX6bxX6cxX6dxX6exX11axX4xX40xb855xX12dxX4xX6xXbbxX4xX4dxX2xXa1xX53xX4xX53xX60xX2xX4xX5xb6d4xX7xX4xX3bx8186xX4xX40xX41xX2xX4xX15xX45xX2xX4xX6xX52xX39xX4xX39xXbbxX12dxXc1xX4xX39xX15x9722xX53xX4xX3xX41xX5xX15xX4xX53xX45xXexX4xX5xX45xXexX4xX53x7398xX5xX4xX151xX97xX7xX39xX4xXexXdxX158xX39xXf4xXc1xX4xX28xX15xX5bxX39xX4xX4dxX5bxX97xX4xX4dxX5fxX7xX4xX39xX5fxX60xX5xX4xXexX7xX4xXexXdxaa06xX4xXexX15xXbbxX39xX15xX4xX39xX5fxX60xX5xX4xX28xX15xX9bxXexX4xXexXdxX2xXa1xX39xXc1xX4xXexX15xX12xX35xX4xX4dxX102xX39xX15xX4xX15xX5fxX60xX39xXf4xX4xb6d1x541bxX4xX15xX45xX2xX4xX5xX15xX225xX4xX39xXf4xX15xX145xX7xX11axX0xX71xX28xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX12axX35xX1xX12dxX4xX28x849exX12xX39xXexX12xXdxXbxX1cxX0xX2xX53xXf4xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX2c4xX12xX39xXexX12xXdxX4xX1xXexX15xX97xX53xX101xX4xX1xX15xX2xX1xX12xXbxX4xX8xXexX12dxX6xX12xXaxXbx7cfaxX2xX1xXexX15x5031xX4x44a1xX1fxX6exX28xX29ex3228xX4xX15xX12xX2xXf4xX15xXexX2faxX4xX6dxX6bxX6bxX28xX29exX301xXbxX4xX8xXdxX5xXaxXbxX71xX71xX2xX11axX101xX7xX35xX15xX7xXexX2xX39xX15xX11axX3xX39xX71xX39xX12xX2f5xX8xX71xX6bxX6cxX1fxX6exX71xX1fxX6cxX6exX1xX1fxX6cx2f29xX6exX339xX6cxX6dxXexX6bxX2fcxX6dx479bxX6xX1fx41e2xX15xX35xX345xX5xX15xX2xX345xX53xX2xX39xX15xX11axbc4axX28xXf4xXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX30xX31xX4xX8xX7xX35xX4xX30xX38xX39xX4xX3bxX2xX3dxX39xX4xX40xX41xX2xX4xX15xX45xX2xX4xX48xX49xX49xX49xX4xX4dxX4exXexX4xXexX52xX53xX4xX39xX15xX31xX39xX4xX4dxX5bxXexX4xX39xX5fxX60xX5xX4xX4dxX64xX39xX4xX39xX38xX53xX4xX6bxX6cxX6dxX6exX6fxXbxX4xX71xX1cxX0xX71xX28xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX12axX35xX1xX12dxXbxX1cxX29x4827xX4xX86xX45xX2xX4xX39xXf4xX15xX102xX4xX29xXdxX97xX39xXf4xX4xX5fxX1cexX39xXf4xX4xX1fxX6cxXc1xX4x41aaxX15xX113xX7xX4xX48xX49xX49xXc1xX4xX29xX1a4xX39xXf4xX4xX12axXdcxX4xXexX15xX5fxXc1xX4xX2c4xX15xX225xX4xXexX102xX5xX15xX4xX39xX5fxX60xX5xX4xX17bxXf4xX97xX12dxb73bxX39xX4x6e62xX15x8784xX4xX29xXdxX158xX39xXf4xX4xX4dxX29fxX4xX12dxX96xX97xX4xX5xX52xX97xX4xX5xX9bxX5xX4xX29xX2xXa1xX97xX4xX101xX7xX39xX4xX8xX35xX41xX39xX4xXexX15xX10dxX35xX4xX30xX38xX39xX4xX3bxX2xX3dxX39xX4xX40xX41xX2xX4xX15xX45xX2xX4xX48xX49xX49xX49xX4xX5xX225xX7xX4xX40xX10dxX39xXf4xX4xX28xX15xX10dxX2xX4xX5xX113xX4xXexX52xX53xX4xX39xX15xX31xX39xX4xX1xXbbxX2xX4xX15xX41xX39xXc1xX4xX28xX15xX10dxX2xX4xX1x3049xX4xX101xX9bxX35xX4xX3xXbbxX4xX4dxX5fxX7xX4xXdxX7xX4xX5xX9bxX5xX4xX53xX91xX5xX4xXexX2xX96xX97xX4xX28xX15xX9bxXexX4xXexXdxX2xXa1xX39xX4xX5xX15xX35xX4xX5xX15xX4exX39xXf4xX4xX4dxX5fxaea0xX39xXf4xX4xX1xXbbxX2xX4xX15xX1cexX2xX11axX0xX71xX28xX1cxX0xXexX7xX101xX6xX12xX4xX8xXexX12dxX6xX12xXaxXbxX53xX7xXdxXf4xX2xX39xX2faxX4xX6bxX28xX29exX4xX7xX97xXexX35xX301xXbxX1cxX0xXexX101xX35xX1xX12dxX1cxX0xXexXdxX1cxX0xXexX1xX1cxX0xX2xX53xXf4xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5xX53xX8xX345xX28xX15xX35xXexX35xXbxX4xXexX2xXexX6xX12xXaxXbxX3xX31xX4xX8xX7xX35xX4xX3xX38xX39xX4xX3bxX2xX3dxX39xX4xX4dxX41xX2xX4xX15xX45xX2xX4xX29exX2xX2xX2xX4xX4dxX4exXexX4xXexX52xX53xX4xX39xX15xX31xX39xX4xX4dxX5bxXexX4xX39xX5fxX60xX5xX4xX4dxX64xX39xX4xX39xX38xX53xX4xX6bxX6cxX6dxX6exX6fxX4xX15xX31xX39xX15xX4xX1fxXbxX4xX8xXdxX5xXaxXbxX71xX71xX2xX11axX101xX7xX35xX15xX7xXexX2xX39xX15xX11axX3xX39xX71xX39xX12xX2f5xX8xX71xX6bxX6cxX1fxX6exX71xX1fxX6cxX6exX1xX1fxX6cxX339xX6exX339xX6bxX2fcxXexX1fxXbfxXbfxX6exX6xX1fxX11axX352xX28xXf4xXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX30xX31xX4xX8xX7xX35xX4xX30xX38xX39xX4xX3bxX2xX3dxX39xX4xX40xX41xX2xX4xX15xX45xX2xX4xX48xX49xX49xX49xX4xX4dxX4exXexX4xXexX52xX53xX4xX39xX15xX31xX39xX4xX4dxX5bxXexX4xX39xX5fxX60xX5xX4xX4dxX64xX39xX4xX39xX38xX53xX4xX6bxX6cxX6dxX6exX6fxXbxX4xX1xX7xXexX7xX345xX28xX15xX35xXexX35xX345xX35xXdxX2xXf4xX2xX39xX7xX6xX345xX8xXdxX5xXaxXbxX15xXexXexX28xX8xX2faxX71xX71xX2xX53xX7xXf4xX12xX8xX11axX3xX35xX3xX11axX3xX39xX71xX97xX28xX6xX35xX7xX1xX12xX1xX71xX28xX3bxX8xXbfxX2f5xX1xX6cxX339xX1xX8xX151xX71xX6bxX6cxX6bxX6cxX13xX6cxX6dxX13xX1fxX6bxX71xXexX101xXexX13xX1fxX13xX8xX2f5xX2xX5xX13xX8xX6x72abxX12dxX11axX352xX28xXf4xXbxX4xX1xX7xXexX7xX345xX1xX12xX8xX5xXaxXbxX29xX1a4xX39xXf4xX4xX12axXdcxX4xXexX15xX5fxXc1xX4xX2c4xX15xX225xX4xXexX102xX5xX15xX4xX39xX5fxX60xX5xX4xX17bxXf4xX97xX12dxX3f9xX39xX4xX3fcxX15xX3fexX4xX29xXdxX158xX39xXf4xX11axXbxX4xX71xX1cxX0xX71xXexX1xX1cxX0xX71xXexXdxX1cxX0xXexXdxX1cxX0xXexX1xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX2c4xX7xX28xXexX2xX35xX39xXbxX1cxX29xX1a4xX39xXf4xX4xX12axXdcxX4xXexX15xX5fxXc1xX4xX2c4xX15xX225xX4xXexX102xX5xX15xX4xX39xX5fxX60xX5xX4xX17bxXf4xX97xX12dxX3f9xX39xX4xX3fcxX15xX3fexX4xX29xXdxX158xX39xXf4xX11axX0xX71xX28xX1cxX0xX71xXexX1xX1cxX0xX71xXexXdxX1cxX0xX71xXexX101xX35xX1xX12dxX1cxX0xX71xXexX7xX101xX6xX12xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX12axX35xX1xX12dxXbxX1cx96f3xX17bxX113xX2xX4xX40xX41xX2xX4xX15xX45xX2xX4xX48xX49xX49xX49xX4xX3bxX15x5b15xX39xXf4xX4xX28xX15xX10dxX2xX4xX5xX15x328axX4xX4dxX64xX39xX4xX6bxX6cxX6bxX2fcxX4xX53xXbbxX4xX28xX15xX10dxX2xX4xX5xX113xX4xXexX52xX53xX4xX39xX15xX31xX39xX4xX5xX15xX2xX64xX39xX4xX6xX5fx549exX5xX4xX15xX1cexX39xXc1xX4xX39xX15xX31xX39xX4xX6xX41xX2xX4xX5xX10dxX4xX151xX97xX9bxX4xX3bxX15x8ba9xX4xX3xXbbxX4xX15xX5fxX60xX39xXf4xX4xXexX60xX2xX4xXexX5fxX1cexX39xXf4xX4xX6xX7xX2xX11axX4xX30x6a7dxX12dxX4xX5xX15xX3fexX39xXf4xX4xXexX7xX4xX4dxX102xX39xX15xX4xX15xX5fxX60xX39xXf4xXc1xX4xX15xX31xX39xX15xX4xX1xX97xX39xXf4xX4xX39xX5fxX60xX5xX4xXexX7xX4xX4dxX64xX39xX4xX39xX38xX53xX4xX6bxX6cxXbfxX6cxX4xX8xcdf6xX4xX6xXbbxX4xXexX15xX64xX4xX39xXbbxX35xX6fxX4xX40xX64xX39xX4xX39xX38xX53xX4xX6bxX6cxX6dxX6exX4xX8xX794xX4xX39xX15xX5fxX4xXexX15xX64xX4xX39xXbbxX35xa1c9xX4xX345xX4xX29xX1a4xX39xXf4xX4xX12axXdcxX4xXexX15xX5fxXc1xX4xX2c4xX15xX225xX4xXexX102xX5xX15xX4xX39xX5fxX60xX5xX4xX5xX15xX35xX4xX101xX2xX64xXexX11axX0xX71xX28xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX12axX35xX1xX12dxXbxX1cxX29xX15xX12xX35xX4xX39xX15xX5fxX4xX29xX1a4xX39xXf4xX4xX12axXdcxX4xXexX15xX5fxXc1xX4xX2c4xX15xX225xX4xXexX102xX5xX15xX4xX39xX5fxX60xX5xX4xXexX15xX31xX4xX6e1xX4dxX215xX12dxX4xX6xXbbxX4xX3xX2xX3dxX5xX4xX3xX6f5xX4xX5x8490xX39xXf4xX4xX3bxX15xX113xXc1xX4xX3bxX15xX6f5xX39xXf4xX4xX1xX3f9xX7bdxXc1xX4xX4dx7c5exX2xX4xX15xc274xX2xX4xX28xX15xX10dxX2xX4xX5xX113xX4xXexX1a4xX39xXf4xX4xX3bxX64xXexX4xX3bx35adxX4xX6xX5fx62e7xX39xXf4xX4xX3xXbbxX4xX5xX9bxX5xX4xX1xX467xX4xX101xX9bxX35xXc1xX4xXexX52xX53xX4xX39xX15xX31xX39xX4xXexXdxX97xX39xXf4xX4xX3xXbbxX4xX1xXbbxX2xX4xX15xX41xX39xX4xX28xX15xX10dxX2xX4xXexX15xX467xX5xX4xX8xX467xX4xX39xX15xX41xX12dxX4xX101x5203xX39xXc1xX4xX3bxX15xX35xX7xX4xX15xX158xX5xX4xX53xX60xX2xX4xX5xX113xX4xXexX15xXa1xX4xX4dxX4exXexX4xXdxX7xX4xX53xX91xX5xX4xXexX2xX96xX97xX4xX28xX15xX9bxXexX4xXexXdxX2xXa1xX39xX4xX4dxX64xX39xX4xX39xX38xX53xX4xX6bxX6cxXbfxX6cxX4xaa6cxXexX741xX5xX4xX6xXbbxX4xX3bxa8cexX4xX39xX2xX3dxX53xX4xX1fxX6cxX6cxX4xX39xX38xX53xX4xX39xXf4xXbbxX12dxX4xXexX15xXbbxX39xX15xX4xX6xX75cxX28xX4xX40xX10dxX39xXf4xX4xX2c4xX45xX39xXf4xX4xX8xX10dxX39xX4xX30xX2xX3dxXexX4xX17bxX7xX53x3a4axX4xX3xXbbxX4xXexX52xX53xX4xX39xX15xX31xX39xX4xX29exX7xX4xX15xX1cexX39xX4xX4dxX64xX39xX4xXf4xX2x343exX7xX4xXexX15xX64xX4xX3bxX8eexX4xX8e5xXexX741xX5xX4xX6xXbbxX4xX4dxX64xX39xX4xX39xX38xX53xX4xX6bxX6cxX6dxX6exX4xX3xXbbxX35xX4xX1xX102xX28xX4xX3bxX8eexX4xX39xX2xX3dxX53xX4xX1fxX6cxX6cxX4xX39xX38xX53xX4xX39xXf4xXbbxX12dxX4xXexX15xXbbxX39xX15xX4xX6xX75cxX28xX4xX39xX5fxX60xX5xX922xX11axX4xX12axX275xX2xX4xX6xX794xXc1xX4xX5xX9bxX5xX4xX3bxX229xX4xX4dxX41xX2xX4xX15xX45xX2xX4xXexXdxX5fxX60xX5xX4xXexX15xX5fxX49bxX39xXf4xX4xX5xX15xX700xX4xX4dxX4exXexX4xX53xX91xX5xX4xXexX2xX96xX97xX4xXexX52xX53xX4xXexXdxX97xX39xXf4xX4xX6xXbbxX4xX6exX4xX39xX38xX53xX4xX53xXbbxX4xX1xX467xX4xX101xX9bxX35xX4xX39xX15xX2x3972xX97xX4xX3bxX15xX2xX4xX5xX848xX39xX4xX5xX15xX3dxX5xX15xXc1xX4xX53xX91xX5xX4xXexX2xX96xX97xX4xX28xX15xX9bxXexX4xXexXdxX2xXa1xX39xX4xX3bxX15xX6f5xX39xXf4xX4xX4dxX41xXexX11axX0xX71xX28xX1cxX0xXexX7xX101xX6xX12xX4xX8xXexX12dxX6xX12xXaxXbxX53xX7xXdxXf4xX2xX39xX2faxX4xX6bxX28xX29exX4xX7xX97xXexX35xX301xXbxX1cxX0xXexX101xX35xX1xX12dxX1cxX0xXexXdxX1cxX0xXexX1xX1cxX0xX2xX53xXf4xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5xX53xX8xX345xX28xX15xX35xXexX35xXbxX4xXexX2xXexX6xX12xXaxXbxX3xX31xX4xX8xX7xX35xX4xX3xX38xX39xX4xX3bxX2xX3dxX39xX4xX4dxX41xX2xX4xX15xX45xX2xX4xX29exX2xX2xX2xX4xX4dxX4exXexX4xXexX52xX53xX4xX39xX15xX31xX39xX4xX4dxX5bxXexX4xX39xX5fxX60xX5xX4xX4dxX64xX39xX4xX39xX38xX53xX4xX6bxX6cxX6dxX6exX6fxX4xX15xX31xX39xX15xX4xX6bxXbxX4xX8xXdxX5xXaxXbxX71xX71xX2xX11axX101xX7xX35xX15xX7xXexX2xX39xX15xX11axX3xX39xX71xX39xX12xX2f5xX8xX71xX6bxX6cxX1fxX6exX71xX1fxX6cxX6exX1xX1fxX6cxX339xX6exX339xX6bxX2fcxXexX342xX6cxX6bxX6cxX6xX6bxX11axX352xX28xXf4xXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX30xX31xX4xX8xX7xX35xX4xX30xX38xX39xX4xX3bxX2xX3dxX39xX4xX40xX41xX2xX4xX15xX45xX2xX4xX48xX49xX49xX49xX4xX4dxX4exXexX4xXexX52xX53xX4xX39xX15xX31xX39xX4xX4dxX5bxXexX4xX39xX5fxX60xX5xX4xX4dxX64xX39xX4xX39xX38xX53xX4xX6bxX6cxX6dxX6exX6fxXbxX4xX1xX7xXexX7xX345xX28xX15xX35xXexX35xX345xX35xXdxX2xXf4xX2xX39xX7xX6xX345xX8xXdxX5xXaxXbxX15xXexXexX28xX8xX2faxX71xX71xX2xX53xX7xXf4xX12xX8xX11axX3xX35xX3xX11axX3xX39xX71xX97xX28xX6xX35xX7xX1xX12xX1xX71xX28xX3bxX8xXbfxX2f5xX1xX6cxX339xX1xX8xX151xX71xX6bxX6cxX6bxX6cxX13xX6cxX6dxX13xX1fxX6bxX71xX1xX7xX2xX13xX101xX2xX12xX97xX13xXbfxX13xX35xX151xX7xX53xX13xX15xXdxX61dxX101xX11axX352xX28xXf4xXbxX4xX1xX7xXexX7xX345xX1xX12xX8xX5xXaxXbx8b0fxX39xXf4xX4x4faexX96xX4xX29xX15xX7xX39xX15xX4xX30xX215xX39xXc1xX4xb2c2xX12dxX4xX3xX2xX96xX39xX4xXbafxX12dxX4xX101xX7xX39xX4xX29xXbbxX2xX4xX5xX15xXdcxX39xX15xX345xX4xX17bxXf4xX215xX39xX4xX8xX9bxX5xX15xX4xX5xX225xX7xX4x3803xX97xX24fxX5xX4xX15xX45xX2xX11axXbxX4xX71xX1cxX0xX71xXexX1xX1cxX0xX71xXexXdxX1cxX0xXexXdxX1cxX0xXexX1xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX2c4xX7xX28xXexX2xX35xX39xXbxX1cxXb9dxX39xXf4xX4xXba1xX96xX4xX29xX15xX7xX39xX15xX4xX30xX215xX39xXc1xX4xXbafxX12dxX4xX3xX2xX96xX39xX4xXbafxX12dxX4xX101xX7xX39xX4xX29xXbbxX2xX4xX5xX15xXdcxX39xX15xX345xX4xX17bxXf4xX215xX39xX4xX8xX9bxX5xX15xX4xX5xX225xX7xX4xXbd7xX97xX24fxX5xX4xX15xX45xX2xX11axX0xX71xX28xX1cxX0xX71xXexX1xX1cxX0xX71xXexXdxX1cxX0xX71xXexX101xX35xX1xX12dxX1cxX0xX71xXexX7xX101xX6xX12xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX12axX35xX1xX12dxXbxX1cxXb9dxX39xXf4xX4xXba1xX96xX4xX29xX15xX7xX39xX15xX4xX30xX215xX39xXc1xX4xXbafxX12dxX4xX3xX2xX96xX39xX4xXbafxX12dxX4xX101xX7xX39xX4xX29xXbbxX2xX4xX5xX15xXdcxX39xX15xX345xX4xX17bxXf4xX215xX39xX4xX8xX9bxX5xX15xX4xX5xX225xX7xX4xXbd7xX97xX24fxX5xX4xX15xX45xX2xX4xX5xX15xX35xX4xXdxX23exX39xXf4xXc1xX4xXexXdxX35xX39xXf4xX4xX30xX38xX39xX4xX3bxX2xX3dxX39xX4xX40xX41xX2xX4xX15xX45xX2xX4xX6xXbbxX4xX101xX9bxX35xX4xX5xX9bxX35xX4xX5xX15xXdcxX39xX15xX4xXexXdxX102xXc1xX4xX101xX9bxX35xX4xX5xX9bxX35xX4xXexX1a4xX39xXf4xX4xX3bxX64xXexX4xX6xX41xX2xX4xXexX35xXbbxX39xX4xX101xX45xX4xX151xX97xX9bxX4xXexXdxX31xX39xX15xX4xXexX15xX467xX5xX4xX15xX2xX3dxX39xX4xX17bxXf4xX15xX102xX4xX151xX97xX12dxX64xXexX4xX40xX41xX2xX4xX15xX45xX2xX4xX40xX10dxX39xXf4xX4xXexX35xXbbxX39xX4xX151xX97xX24fxX5xX4xX6xX52xX39xX4xXexX15xX741xX4xX48xX49xX49xXc1xX4xX4dxX4exXexX4xXdxX7xX4xX39xX15xX93dxX39xXf4xX4xX3xX5bxX39xX4xX4dxX9dfxX4xXexXdxX35xX39xXf4xX4xX3xX2xX3dxX5xX4xXexX15xXa1xX4xX5xX15xX64xX4xX15xX113xX7xX4xX4dxX5fxX49bxX39xXf4xX4xX6xX24fxX2xX4xX17bxXf4xX15xX102xX4xX151xX97xX12dxX64xXexX4xX40xX41xX2xX4xX15xX45xX2xX4xX48xX49xX49xXc1xX4xXexXdxX35xX39xXf4xX4xX3xX2xX3dxX5xX4xXexX1a4xX4xX5xX15xX741xX5xX4xXexX15xX467xX5xX4xX15xX2xX3dxX39xX4xX3xXbbxX4xX4dxX4exXexX4xXdxX7xX4xX39xX15xX93dxX39xXf4xX4xX3xX5bxX39xX4xX4dxX9dfxX4xXexX2xX64xX28xX4xXexX91xX5xX4xX4dxX1a4xX2xX4xX53xX60xX2xXc1xX4xX8x3b3bxX7xX4xX4dxX1a4xX2xXc1xX4xX101xX1a4xX4xX8xX97xX39xXf4xX11axX4xX40xX215xX12dxX4xX6xXbbxX4xX3xX5bxX39xX4xX4dxX9dfxX4xXdxX5bxXexX4xX5xX15xX2xX64xX39xX4xX6xX5fxX727xX5xX4xX53xXbbxX4xX29xX1a4xX39xXf4xX4xX12axXdcxX4xXexX15xX5fxX4xX4dxX4exXexX4xX3xX5bxX39xX4xX4dxX9dfxXc1xX4xX3bxX15xX6f5xX39xXf4xX4xX5xX15xX700xX4xX5xX15xX35xX4xX6exX4xX39xX38xX53xX4xXexX60xX2xX4xX53xXbbxX4xX5xX113xX4xXexX52xX53xX4xX39xX15xX31xX39xX4xX39xX15xX2xX9dfxX97xX4xX39xX38xX53xX4xX8xX7xX97xXc1xX4xX4dxX4exX5xX4xX101xX2xX3dxXexX4xX6xXbbxX4xX8xX467xX4xX3bxX2xX3dxX39xX4xX1fxX6cxX6cxX4xX39xX38xX53xX4xXexX15xXbbxX39xX15xX4xX6xX75cxX28xX4xX39xX5fxX60xX5xX11axX0xX71xX28xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX12axX35xX1xX12dxXbxX1cxX29xX15xX467xX5xX4xXexX64xXc1xX4xX3bxXa1xX4xXexX3b6xX4xX8xX7xX97xX4xX4dxX1a4xX2xX4xX53xX60xX2xXc1xX4xX40xX10dxX39xXf4xX4xX5xae92xX39xXf4xX4xXexX3b6xX39xXf4xX4xX4dxX4exXexX4xX53xX91xX5xX4xXexX2xX96xX97xX4xX28xX15xX9bxXexX4xXexXdxX2xXa1xX39xX4xX3xX60xX2xX4xXexX52xX53xX4xX39xX15xX31xX39xX4xXexXdxX96xX39xX4xX6bxX6cxX4xX39xX38xX53xX11axX4xXbd7xX97xX7xX39xX4xX4dxX2xXa1xX53xX4xX5xX225xX7xX4xX40xX10dxX39xXf4xX4xX3xX9dfxX4xX29exX215xX12dxX4xX1xX467xX39xXf4xX4xX39xX5fxX60xX5xX4xX5xX6f5xX39xXf4xX4xX39xXf4xX15xX2xX3dxX28xX4xX6xX52xX39xX4xX4dxX52xX97xX4xXexX2xX96xX39xX4xX29exX97xX5bxXexX4xX15xX2xX3dxX39xX4xXexXdxX35xX39xXf4xX4xX30xX38xX39xX4xX3bxX2xX3dxX39xX4xX40xX41xX2xX4xX15xX45xX2xX4xX6xX52xX39xX4xXexX15xX741xX4xX30xX49xX49xX49xX4xX5xX225xX7xX4xX40xX10dxX39xXf4xX4xX8e5xX39xX38xX53xX4xX1fxX342xX342xX2fcxX922xX11axX4xX40xX113xX4xX6xXbbxX4xXexX15xX49bxX2xX4xX4dxX2xXa1xX53xX4xXdxX5bxXexX4xX4dxX4exX5xX4xX101xX2xX3dxXexX2faxX4xX40xX5bxXexX4xX39xX5fxX60xX5xX4xXexXdxX10dxX2xX4xX151xX97xX7xX4xX1fxX6cxX4xX39xX38xX53xX4xX4dxX52xX97xX4xXexX15xX467xX5xX4xX15xX2xX3dxX39xX4xX5xX6f5xX39xXf4xX4xX5xX97xX45xX5xX4xX4dxX1a4xX2xX4xX53xX60xX2xX4xX3xXbbxX4xX4dxX41xXexX4xX3bxX64xXexX4xX151xX97xX10dxX4xX5xX113xX4xXexXdcxX39xX15xX4xX101xX5fxX60xX5xX4xX39xXf4xX35xX4exXexX2faxX4xXexX15xX35xX9bxXexX4xXdxX7xX4xX3bxX15xX84cxX2xX4xX3bxX15xX225xX39xXf4xX4xX15xX35xX10dxX39xXf4xX4xX3bxX2xX39xX15xX4xXexX64xX4xX3xXbbxX4xXexX2xX64xX39xX4xX3xXbbxX35xX4xXf4xX2xX7xX2xX4xX4dxX35xX41xX39xX4xX53xX60xX2xXc1xX4xXf4xX2xX7xX2xX4xX4dxX35xX41xX39xX4xX5xX6f5xX39xXf4xX4xX39xXf4xX15xX2xX3dxX28xX4xX15xX113xX7xXc1xX4xX15xX2xX3dxX39xX4xX4dxX41xX2xX4xX15xX113xX7xX11axX0xX71xX28xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX12axX35xX1xX12dxXbxX1cxX40xX41xX2xX4xX15xX45xX2xX4xX30xX49xX49xX49xX4xX5xX225xX7xX4xX40xX10dxX39xXf4xX4xX4dxX4exXexX4xXdxX7xX4xX6xX45xX4xXexXdxX31xX39xX15xX4xX6e1xXexX3b6xX4xX39xX7xX12dxX4xX8e5xX1fxX342xX342xX2fcxX922xX4xXexX60xX2xX4xX39xX38xX53xX4xX6bxX6cxX6bxX6cxXc1xX4xXdxX7xX4xX8xX741xX5xX4xX28xX15xX5bxX39xX4xX4dxX5bxX97xX4xX4dxX5fxX7xX4xX39xX5fxX60xX5xX4xXexX7xX4xX5xX1cexX4xX101xX10dxX39xX4xXexXdxX275xX4xXexX15xXbbxX39xX15xX4xX39xX5fxX60xX5xX4xX5xX6f5xX39xXf4xX4xX39xXf4xX15xX2xX3dxX28xX4xX5xX113xX4xX5xX1cexX4xX8xX275xX4xX3xX75cxXexX4xX5xX15xX5bxXexX4xX3bxX861xX4xXexX15xX97xX75cxXexX4xX15xX2xX3dxX39xX4xX4dxX41xX2xX7bdxX11axX4xX17bxX15xX31xX39xX4xX6xX41xX2xX4xX5xX15xX4exX39xXf4xX4xX4dxX5fxX49bxX39xXf4xX4xX3bxXa1xX4xXexX3b6xX4xX8xX7xX97xX4xX17bxXf4xX15xX102xX4xX151xX97xX12dxX64xXexX4xX40xX41xX2xX4xX15xX45xX2xX4xX30xX49xX49xX49xX4xX5xX225xX7xX4xX40xX10dxX39xXf4xXc1xX4xX5xX6f5xX39xXf4xX4xX39xXf4xX15xX2xX3dxX28xX4xX15xX113xX7xXc1xX4xX15xX2xX3dxX39xX4xX4dxX41xX2xX4xX15xX113xX7xX4xX3x7282xX39xX4xX6xXbbxX4xX53xX91xX5xX4xXexX2xX96xX97xXc1xX4xX4dxX45xX39xXf4xX4xX6xX467xX5xX4xX29exX97xX12dxX96xX39xX4xX8xX97xX24fxXexXc1xX4xXexX97xX12dxX4xX39xX15xX2xX96xX39xX4xX39xX15xX2xX9dfxX97xX4xX3xX5bxX39xX4xX4dxX9dfxX4xX3xX9dfxX4xX4dxX2xXa1xX53xX4xX15x5523xX39xX4xXexXdxX275xX4xXexX15xXbbxX39xX15xX4xX39xX5fxX60xX5xX4xX5xX6f5xX39xXf4xX4xX39xXf4xX15xX2xX3dxX28xX4xX4dxX5fxX727xX5xX4xX39xX15xX31xX39xX4xX39xX15xX75cxX39xX4xX6xX41xX2xX11axX0xX71xX28xX1cxX0xXexX7xX101xX6xX12xX4xX8xXexX12dxX6xX12xXaxXbxX53xX7xXdxXf4xX2xX39xX2faxX4xX6bxX28xX29exX4xX7xX97xXexX35xX301xXbxX1cxX0xXexX101xX35xX1xX12dxX1cxX0xXexXdxX1cxX0xXexX1xX1cxX0xX2xX53xXf4xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5xX53xX8xX345xX28xX15xX35xXexX35xXbxX4xX8xXexX12dxX6xX12xXaxXbxX2f5xX2xX1xXexX15xX2faxX4xX6exX6cxX6cxX28xX29exX301xX4xX15xX12xX2xXf4xX15xXexX2faxX4xXbfxXbfxX6bxX28xX29exX301xXbxX4xXexX2xXexX6xX12xXaxXbxX3xX31xX4xX8xX7xX35xX4xX3xX38xX39xX4xX3bxX2xX3dxX39xX4xX4dxX41xX2xX4xX15xX45xX2xX4xX29exX2xX2xX2xX4xX4dxX4exXexX4xXexX52xX53xX4xX39xX15xX31xX39xX4xX4dxX5bxXexX4xX39xX5fxX60xX5xX4xX4dxX64xX39xX4xX39xX38xX53xX4xX6bxX6cxX6dxX6exX6fxX4xX15xX31xX39xX15xX4xXbfxXbxX4xX8xXdxX5xXaxXbxX71xX71xX2xX11axX101xX7xX35xX15xX7xXexX2xX39xX15xX11axX3xX39xX71xX39xX12xX2f5xX8xX71xX6bxX6cxX1fxX6exX71xX1fxX6cxX6exX1xX1fxX6cxX339xX6dxX2fcxXbfxX6bxXexX1fxX1fxX6exX6cxX6exX6xX6cxX11axX352xX28xXf4xX6fxXdxXaxX6bxX342xX6dxXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX30xX31xX4xX8xX7xX35xX4xX30xX38xX39xX4xX3bxX2xX3dxX39xX4xX40xX41xX2xX4xX15xX45xX2xX4xX48xX49xX49xX49xX4xX4dxX4exXexX4xXexX52xX53xX4xX39xX15xX31xX39xX4xX4dxX5bxXexX4xX39xX5fxX60xX5xX4xX4dxX64xX39xX4xX39xX38xX53xX4xX6bxX6cxX6dxX6exX6fxXbxX4xX1xX7xXexX7xX345xX28xX15xX35xXexX35xX345xX35xXdxX2xXf4xX2xX39xX7xX6xX345xX8xXdxX5xXaxXbxX15xXexXexX28xX8xX2faxX71xX71xX2xX53xX7xXf4xX12xX8xX11axX3xX35xX3xX11axX3xX39xX71xX97xX28xX6xX35xX7xX1xX12xX1xX71xX28xX3bxX8xXbfxX2f5xX1xX6cxX339xX1xX8xX151xX71xX6bxX6cxX6bxX6cxX13xX6cxX6dxX13xX1fxX6bxX71xX35xX39xXf4xX13xX39xX15xX2xX13xX6xX12xX13xX3bxX101xX2xX29exX11axX352xX28xXf4xXbxX4xX1xX7xXexX7xX345xX1xX12xX8xX5xXaxXbxX17bxX15xXbbxX4xX101xX9bxX35xX4xX17bxX15xX102xX4xXba1xX96xXc1xX4xX39xXf4xX97xX12dxX96xX39xX4xX3fcxX15xX113xX4xX29xX1a4xX39xXf4xX4xX12axX2xX96xX39xX4xXexX75cxX28xX4xX29xX41xX28xX4xX5xX15xXdcxX4xX2c4xX45xX39xXf4xX4xX8xX10dxX39xX11axXbxX4xX71xX1cxX0xX71xXexX1xX1cxX0xX71xXexXdxX1cxX0xXexXdxX1cxX0xXexX1xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX2c4xX7xX28xXexX2xX35xX39xXbxX1cxX17bxX15xXbbxX4xX101xX9bxX35xX4xX17bxX15xX102xX4xXba1xX96xXc1xX4xX39xXf4xX97xX12dxX96xX39xX4xX3fcxX15xX113xX4xX29xX1a4xX39xXf4xX4xX12axX2xX96xX39xX4xXexX75cxX28xX4xX29xX41xX28xX4xX5xX15xXdcxX4xX2c4xX45xX39xXf4xX4xX8xX10dxX39xX11axX0xX71xX28xX1cxX0xX71xXexX1xX1cxX0xX71xXexXdxX1cxX0xX71xXexX101xX35xX1xX12dxX1cxX0xX71xXexX7xX101xX6xX12xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX12axX35xX1xX12dxXbxX1cxX29xX15xX12xX35xX4xX17bxX15xXbbxX4xX101xX9bxX35xX4xX17bxX15xX102xX4xXba1xX96xXc1xX4xX39xXf4xX97xX12dxX96xX39xX4xX3fcxX15xX113xX4xX29xX1a4xX39xXf4xX4xX12axX2xX96xX39xX4xXexX75cxX28xX4xX29xX41xX28xX4xX5xX15xXdcxX4xX2c4xX45xX39xXf4xX4xX8xX10dxX39xXc1xX4xX5xX52xX39xX4xX5xX113xX4xX53xX45xXexX4xX30xX38xX39xX4xX3bxX2xX3dxX39xX4xX5xX15xXdcxX39xX15xX4xXexXdxX102xX4xXexX15xX75cxXexX4xX8xX467xX4xXexX52xX53xX4xX3xX113xX5xXc1xX4xX3bxX64xXexX4xXexX2xX39xX15xX4xXexXdxXdcxX4xXexX97xX3dxX4xXexX35xXbbxX39xX4xX1xX215xX39xXc1xX4xXexX35xXbbxX39xX4xX40xX10dxX39xXf4xX11axX4xX30xX38xX39xX4xX3bxX2xX3dxX39xX4xX28xX15xX10dxX2xX4xX53xX7xX39xXf4xX4xXexX2xX39xX15xX4xXexX15xX52xX39xX4xXexX15xX49bxX2xX4xX4dxX41xX2xX4xX3xXbbxX4xX6xXbbxX4xX2c4xX5fxX1cexX39xXf4xX4xX6xX145xX39xX15xX4xX15xXbbxX39xX15xX4xX4dxX45xX39xXf4xX4xX5xX9bxX5xX15xX4xX53xX41xX39xXf4xXc1xX4xX29exX741xX39xXf4xX4xX4dxX9bxX39xXf4xX4xX3xX60xX2xX4xX6xX102xX5xX15xX4xX8xXdeaxX4xX3xXbbxX4xX3bxX229xX4xX3xX158xX39xXf4xX4xX5xX225xX7xX4xX39xX15xX215xX39xX4xX1xX215xX39xX11axX0xX71xX28xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX12axX35xX1xX12dxXbxX1cxX6e1xX17bxX15xX93dxX39xXf4xX4xX3xX5bxX39xX4xX4dxX9dfxX4xX5xX38xX39xX4xX101xX10dxX39xX4xX39xX15xX5bxXexX4xX15xX35xX41xX5xX15xX4xX4dxX102xX39xX15xX4xX3xX9dfxX4xX53xX4exXexX4xX5xX15xXdcxX39xX15xX4xXexXdxX102xXc1xX4xX28xX15xX9bxXexX4xXexXdxX2xXa1xX39xX4xX4dxX5bxXexX4xX39xX5fxX60xX5xX4xXexX52xX53xX4xX39xX15xX31xX39xX4xX6bxX6cxX6dxX6exX4xX5xX15xX97xXfexX39xX4xX101xX102xX4xX39xXf4xX7xX12dxX4xXexX3b6xX4xX101xX215xX12dxX4xXf4xX2xX49bxX11axX4xX30xX5bxX39xX4xX4dxX9dfxX4xX6xXbbxX4xXexX2xX64xX28xX4xXexX91xX5xX4xXexX1a4xX39xXf4xX4xX3bxX64xXexX4xXexX15xX467xX5xX4xXexX2xX3f9xX39xX301xX4xX28xX15xX9bxXexX4xXexXdxX2xXa1xX39xX4xX4dxX5fxX49bxX39xXf4xX4xX6xX24fxX2xX4xX5xX15xXdcxX39xX15xX4xXexXdxX102xX301xX4xXexX2xX64xX28xX4xXexX91xX5xX4xX4dxXfexX12dxX4xXexX60xX2xX4xX5xX6f5xX39xXf4xX4xX5xX97xX45xX5xX4xX4dxX1a4xX2xX4xX53xX60xX2xX4xXexX35xXbbxX39xX4xX1xX2xX3dxX39xX4xX4dxa472xX39xXf4xX4xX101xX45xX4xX53xXbbxX4xX40xX41xX2xX4xX15xX45xX2xX4xX48xX49xX49xX4xX5xX225xX7xX4xX40xX10dxX39xXf4xX4xX3xX3b6xX7xX4xX151xX97xX12dxX64xXexX4xX8xX9bxX5xX15xX11axX4xX40xX113xX4xX6xXbbxX4xX8xX467xX4xX5xX15xX700xX4xX4dxX41xX35xX4xX53xX7xX39xXf4xX4xXexX52xX53xX4xXexX15xX467xX5xX4xXexX2xX3f9xX39xX4xX5xX15xX2xX64xX39xX4xX6xX5fxX727xX5xX11axX4xX3d0xX15xX6f5xX39xXf4xX4xXexX15xXa1xX4xX5xX113xX4xX1fxX4xX4dxX5fxX49bxX39xXf4xX4xX6xX24fxX2xX4xX4dxX3fexX39xXf4xX4xX3bxX15xX2xX4xX5xX15xX3fexX39xXf4xX4xXexX7xX4xX3bxX15xX6f5xX39xXf4xX4xXexX1a4xX39xXf4xX4xX3bxX64xXexX4xXexX15xX467xX5xX4xXexX2xX3f9xX39xX4xX4dxX3fexX39xXf4xXbxX4xX345xX4xX6f5xX39xXf4xX4xX17bxX15xX102xX4xXba1xX96xX4xX5xX15xX2xX7xX4xX8x65b6xX11axX0xX71xX28xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX12axX35xX1xX12dxXbxX1cxX40xX41xX2xX4xX15xX45xX2xX4xX4dxX41xX2xX4xX101xX2xXa1xX97xX4xXexX35xXbbxX39xX4xX151xX97xX24fxX5xX4xX6xX52xX39xX4xXexX15xX741xX4xX48xX49xX49xX49xX4xX5xX225xX7xX4xX40xX10dxX39xXf4xX4xX5xX113xX4xX53xX45xXexX4xX140xX4xX39xXf4xX15xX145xX7xX4xX4dxX4exX5xX4xX101xX2xX3dxXexX11axX4xX40xX4exX5xX4xX101xX2xX3dxXexX4xX275xX4xX5xX15x590axX4xX6xXbbxX4xX40xX10dxX39xXf4xX4xX3bxX15xX6f5xX39xXf4xX4xX5xX15xX700xX4xXexX1a4xX39xXf4xX4xX3bxX64xXexX4xX6exX4xX39xX38xX53xX4xX5xX225xX7xX4xX39xX15xX2xX3dxX53xX4xX3bxX229xX4xX151xX97xX7xX4xX53xXbbxX4xX5xX848xX39xX4xX4dxX9bxX39xX15xX4xXf4xX2xX9bxX4xX6xX41xX2xX4xX1fxX6cxX4xX39xX38xX53xX4xXexX15xX467xX5xX4xX15xX2xX3dxX39xX4xX2c4xX5fxX1cexX39xXf4xX4xX6xX145xX39xX15xX4xX6bxX6cxX1fxX1fxXc1xX4xXexX15xX75cxX53xX4xX5xX15xXdcxX4xX39xX15xX31xX39xX4xX6xX41xX2xX4xX53xX45xXexX4xX5xX9bxX5xX15xX4xX3bxX15xX9bxX2xX4xX151xX97xX9bxXexX4xX15xX1cexX39xX4xXexXdxX35xX39xXf4xX4xX151xX97xX9bxX4xXexXdxX31xX39xX15xX4xXbfxX6exX4xX39xX38xX53xX4xXexX15xX467xX5xX4xX15xX2xX3dxX39xX4xX5xX6f5xX39xXf4xX4xX5xX97xX45xX5xX4xX4dxX1a4xX2xX4xX53xX60xX2xX4xX3xXbbxX4xXbfxX6cxX4xX39xX38xX53xX4xXexX15xX467xX5xX4xX15xX2xX3dxX39xX4xX2c4xX5fxX1cexX39xXf4xX4xX6xX145xX39xX15xX4xX1fxX342xX342xX1fxX11axX4xX40xX4exX5xX4xX101xX2xX3dxXexX4xX5xX848xX39xX4xXexX15xXa1xX4xX15xX2xX3dxX39xX4xX275xX4xX4dxX102xX39xX15xX4xX15xX5fxX60xX39xXf4xX4xX4dxX64xX39xX4xX39xX38xX53xX4xX6bxX6cxXbfxX6cxXc1xX4xXexX52xX53xX4xX39xX15xX31xX39xX4xX6bxX6cxX6dxX6exX11axX0xX71xX28xX1cxX0xXexX7xX101xX6xX12xX4xX8xXexX12dxX6xX12xXaxXbxX53xX7xXdxXf4xX2xX39xX2faxX4xX6bxX28xX29exX4xX7xX97xXexX35xX301xXbxX1cxX0xXexX101xX35xX1xX12dxX1cxX0xXexXdxX1cxX0xXexX1xX1cxX0xX2xX53xXf4xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5xX53xX8xX345xX28xX15xX35xXexX35xXbxX4xXexX2xXexX6xX12xXaxXbxX3xX31xX4xX8xX7xX35xX4xX3xX38xX39xX4xX3bxX2xX3dxX39xX4xX4dxX41xX2xX4xX15xX45xX2xX4xX29exX2xX2xX2xX4xX4dxX4exXexX4xXexX52xX53xX4xX39xX15xX31xX39xX4xX4dxX5bxXexX4xX39xX5fxX60xX5xX4xX4dxX64xX39xX4xX39xX38xX53xX4xX6bxX6cxX6dxX6exX6fxX4xX15xX31xX39xX15xX4xX6dxXbxX4xX8xXdxX5xXaxXbxX71xX71xX2xX11axX101xX7xX35xX15xX7xXexX2xX39xX15xX11axX3xX39xX71xX39xX12xX2f5xX8xX71xX6bxX6cxX1fxX6exX71xX1fxX6cxX6exX1xX1fxX6cxX339xX6exX339xX6bxX2fcxXexXbfxX339xX6bxXbfxX6xXbfxX11axX352xX28xXf4xXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX30xX31xX4xX8xX7xX35xX4xX30xX38xX39xX4xX3bxX2xX3dxX39xX4xX40xX41xX2xX4xX15xX45xX2xX4xX48xX49xX49xX49xX4xX4dxX4exXexX4xXexX52xX53xX4xX39xX15xX31xX39xX4xX4dxX5bxXexX4xX39xX5fxX60xX5xX4xX4dxX64xX39xX4xX39xX38xX53xX4xX6bxX6cxX6dxX6exX6fxXbxX4xX1xX7xXexX7xX345xX28xX15xX35xXexX35xX345xX35xXdxX2xXf4xX2xX39xX7xX6xX345xX8xXdxX5xXaxXbxX15xXexXexX28xX8xX2faxX71xX71xX2xX53xX7xXf4xX12xX8xX11axX3xX35xX3xX11axX3xX39xX71xX97xX28xX6xX35xX7xX1xX12xX1xX71xX28xX3bxX8xXbfxX2f5xX1xX6cxX339xX1xX8xX151xX71xX6bxX6cxX6bxX6cxX13xX6cxX6dxX13xX1fxX6bxX71xXf4xX8xX13xXexX7xX13xX39xXf4xX35xX5xX13xXexX7xX39xX13xX6xX101xX3xX7xX11axX352xX28xXf4xXbxX4xX1xX7xXexX7xX345xX1xX12xX8xX5xXaxXbx697axa9f1xX345xX29xX1a68xX4xX29xX41xX4xX17bxXf4xX158xX5xX4xX29xX5bxX39xX11axX4xbcf8xX39xX15xX2faxX4xX101xX9bxX35xX4xXba1xX7xX35xX4xX40xX45xX39xXf4xXbxX4xX71xX1cxX0xX71xXexX1xX1cxX0xX71xXexXdxX1cxX0xXexXdxX1cxX0xXexX1xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX2c4xX7xX28xXexX2xX35xX39xXbxX1cxX1a67xX1a68xX345xX29xX1a68xX4xX29xX41xX4xX17bxXf4xX158xX5xX4xX29xX5bxX39xX11axX4xX1a7axX39xX15xX2faxX4xX101xX9bxX35xX4xXba1xX7xX35xX4xX40xX45xX39xXf4xX0xX71xX28xX1cxX0xX71xXexX1xX1cxX0xX71xXexXdxX1cxX0xX71xXexX101xX35xX1xX12dxX1cxX0xX71xXexX7xX101xX6xX12xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX12axX35xX1xX12dxXbxX1cxX1a67xX1a68xX11axX29xX1a68xX4xX29xX41xX4xX17bxXf4xX158xX5xX4xX29xX5bxX39xXc1xX4xX3fcxX15xX113xX4xX2c4xX15xX225xX4xXexX102xX5xX15xX4xX86xX45xX2xX4xX4dxX1686xX39xXf4xX4xXba1xX140xX4xX6xX97xX75cxX39xX4xX29xXdxX97xX39xXf4xX4xX5fxX1cexX39xXf4xX4xX3bxX15xce8exX39xXf4xX4xX4dxX102xX39xX15xXc1xX4xX4dxX215xX12dxX4xX6xXbbxX4xX53xX45xXexX4xXexX52xX53xX4xX39xX15xX31xX39xX4xXdxX5bxXexX4xX5xX91xX4xXexX15xXa1xX4xX3xXbbxX4xX5xX52xX39xX4xXexX15xX2xX64xXexX11axX4xX29xX52xX53xX4xX39xX15xX31xX39xX4xX39xXbbxX12dxX4xX5xX15xX700xX4xX5xX15xX35xX4xX5xX15xX3fexX39xXf4xX4xXexX7xX4xX53xX45xXexX4xX4dxX102xX39xX15xX4xX15xX5fxX60xX39xXf4xX4xX6xX60xX39xX4xX4dxXa1xX4xX5xX113xX4xX53xX45xXexX4xX3bxX64xX4xX15xX35xX41xX5xX15xX4xX5xX91xX4xXexX15xXa1xX4xXexXdxX35xX39xXf4xX4xXexX3b6xX39xXf4xX4xXexX15xX49bxX2xX4xXf4xX2xX7xX39xX11axX4xX40xX1686xX39xXf4xX4xXexX15xX49bxX2xX4xX5xXecbxX39xXf4xX4xX6xXbbxX4xX3xX41xX5xX15xX4xX53xX45xXexX4xX53xX24fxX5xX4xXdxX5bxXexX4xX151xX97xX7xX39xX4xXexXdxX158xX39xXf4xX4xX4dxXa1xX4xX28xX15xX5bxX39xX4xX4dxX5bxX97xX11axX4xX17bxX15xX23exX53xX4xXexX60xX2xX4xX4dxXdcxX5xX15xX4xX39xX38xX53xX4xX6bxX6cxX6dxX6exX4xX4dxX5bxXexX4xX39xX5fxX60xX5xX4xXexX7xX4xX28xX15xX9bxXexX4xX15xX97xX12dxX4xX4dxX5fxX727xX5xX4xX3bxX15xX9bxXexX4xX3xX158xX39xXf4xX4xX28xX15xX9bxXexX4xXexXdxX2xXa1xX39xXc1xX4xXexX15xXa1xX4xX15xX2xX3dxX39xX4xXexXdxX9bxX5xX15xX4xX39xX15xX2xX3dxX53xX4xX5xX225xX7xX4xX40xX10dxX39xXf4xXc1xX4xXexX35xXbbxX39xX4xX1xX215xX39xX4xX5xXecbxX39xXf4xX4xX39xX15xX5fxX4xX5xX225xX7xX4xX53xX17b0xX2xX4xX5xX9bxX39xX4xX101xX45xX4xX4dxX10dxX39xXf4xX4xX3xX2xX96xX39xX11axX4xX29xX5bxXexX4xX5xX10dxX4xXexX15xX7xX53xX4xXf4xX2xX7xX4xX53xX45xXexX4xX5xX9bxX5xX15xX4xXexXdcxX5xX15xX4xX5xX467xX5xX4xX39xX15xX5bxXexXc1xX4xX4dxX113xX39xXf4xX4xXf4xX113xX28xX4xXexXdxXdcxX4xXexX97xX3dxXc1xX4xX8xX741xX5xX4xX6xX467xX5xX4xX3xXbbxX4xXexXbbxX2xX4xX39xX38xX39xXf4xX4xX5xX225xX7xX4xX53xX31xX39xX15xX4xX3xXbbxX35xX4xX5xX6f5xX39xXf4xX4xX5xX97xX45xX5xX4xX29exX215xX12dxX4xX1xX467xX39xXf4xX4xX3xXbbxX4xX28xX15xX9bxXexX4xXexXdxX2xXa1xX39xX4xX4dxX5bxXexX4xX39xX5fxX60xX5xXc1xX4xX4dxXa1xX4xX4dxX41xXexX4xX5xX15xX35xX4xX101xX23exX39xXf4xX4xX4dxX5fxX727xX5xX4xX53xX91xX5xX4xX4dxXdcxX5xX15xX4xXexX24fxXexX4xX4dxX11c6xX28xX4xX53xXbbxX4xX40xX10dxX39xXf4xX4xX4dxX29fxX4xX4dxX9dfxX4xXdxX7xX11axX0xX71xX28xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX12axX35xX1xX12dxXbxX1cxX40xX4exXexX4xX53xX91xX5xX4xXexX2xX96xX97xX4xX28xX15xX9bxXexX4xXexXdxX2xXa1xX39xX4xX4dxX5bxXexX4xX39xX5fxX60xX5xX4xX4dxX64xX39xX4xX39xX38xX53xX4xX6bxX6cxX6bxX6exX4xX3xXbbxX4xX6bxX6cxXbfxX6cxXc1xX4xXexX52xX53xX4xX39xX15xX31xX39xX4xX4dxX64xX39xX4xX39xX38xX53xX4xX6bxX6cxX6dxX6exXc1xX4xX5xX15xXdcxX39xX15xX4xX6xXbbxX4xX53xX45xXexX4xX4dxX2xXa1xX53xX4xX53xX60xX2xX4xXexXdxX35xX39xXf4xX4xX3xX2xX3dxX5xX4xX5xX15xX97xXfexX39xX4xX101xX102xX4xX40xX41xX2xX4xX15xX45xX2xX4xX40xX10dxX39xXf4xX4xX3bxX15xX113xX7xX4xX48xX49xX49xX49xX11axX4xX3d0xX15xX6f5xX39xXf4xX4xX5xX15xX700xX4xX15xX35xX41xX5xX15xX4xX4dxX102xX39xX15xX4xX4dxX5fxX49bxX39xXf4xX4xX6xX24fxX2xX4xX28xX15xX9bxXexX4xXexXdxX2xXa1xX39xX4xX5xX225xX7xX4xX4dxX5bxXexX4xX39xX5fxX60xX5xX4xX6exXc1xX1fxX6cxX4xX39xX38xX53xX4xXexX60xX2xX4xX53xXbbxX4xX5xX848xX39xX4xX5xX15xXdcxX39xX15xX4xX6xXbbxX4xX15xX35xX41xX5xX15xX4xX4dxX102xX39xX15xX4xX4dxX5fxX49bxX39xXf4xX4xX6xX24fxX2xXc1xX4xX53xX45xXexX4xXexX52xX53xX4xX39xX15xX31xX39xX4xX1xXbbxX2xX4xXdxX45xX39xXf4xX4xX15xX1cexX39xX4xX4dxX64xX39xX4xXf4xX2xX93dxX7xX4xXexX15xX64xX4xX3bxX8eexX4xX39xXbbxX12dxX11axX4xc284xX91xX5xX4xXexX2xX96xX97xX4xXexXdxX275xX4xXexX15xXbbxX39xX15xX4xX39xX5fxX60xX5xX4xX28xX15xX9bxXexX4xXexXdxX2xXa1xX39xXc1xX4xXexX15xX12xX35xX4xX4dxX102xX39xX15xX4xX15xX5fxX60xX39xXf4xX4xX29exX29fxX4xX15xX45xX2xX4xX5xX15xX225xX4xX39xXf4xX15xX145xX7xX4xX6xXbbxX4xX3xX5bxX39xX4xX4dxX9dfxX4xX5xX848xX39xX4xX28xX15xX10dxX2xX4xXexX2xX64xX28xX4xXexX91xX5xX4xXexX15xX10dxX35xX4xX6xX97xX75cxX39xXc1xX4xXexX3b6xX4xX4dxX113xX4xX5xX113xX4xXexX15xX96xX53xX4xXexX15xX24fxX39xXf4xX4xX39xX15xX5bxXexX4xXexXdxX35xX39xXf4xX4xX3xX2xX3dxX5xX4xX29exX9bxX5xX4xX4dxX102xX39xX15xX4xX53xX91xX5xX4xXexX2xX96xX97xXc1xX4xXexX52xX53xX4xX39xX15xX31xX39xX4xX28xX15xX9bxXexX4xXexXdxX2xXa1xX39xX4xX4dxX5bxXexX4xX39xX5fxX60xX5xX4xXexXdxX35xX39xXf4xX4xX1xX467xX4xXexX15xX10dxX35xX4xX5xX9bxX5xX4xX30xX38xX39xX4xX3bxX2xX3dxX39xX4xXexXdxX31xX39xX15xX4xX40xX41xX2xX4xX15xX45xX2xX4xX6xX52xX39xX4xXexX15xX741xX4xX48xX49xX49xX49xX4xX5xX225xX7xX4xX40xX10dxX39xXf4xX11axX71xX11axX0xX71xX28xX1cxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xXdxX12xX6xX7xXexX12xX1xXbxX1cxX0xX8xXexXdxX35xX39xXf4xX1cxX29xX2xX39xX4xX6xX2xX96xX39xX4xX151xX97xX7xX39xX2faxX0xX71xX8xXexXdxX35xX39xXf4xX1cxX0xX97xX6xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX2xXexX6xX12xX345xXexX15xX97xX53xX101xX345xX7xX39xX1xX345xX8xX7xX28xX35xXbxX1cxX0xX6xX2xX1cxX0xX7xX4xXexX2xXexX6xX12xXaxXbxX29xX1a4xX39xXf4xX4xX12axXdcxX4xXexX15xX5fxXc1xX4xX2c4xX15xX225xX4xXexX102xX5xX15xX4xX39xX5fxX60xX5xX4xX5xX15xX225xX4xXexXdxX31xX4xX15xX158xX28xX4xX29xX2xXa1xX97xX4xX101xX7xX39xX4xX17bxX15xX215xX39xX4xX8xX467xX4xX40xX41xX2xX4xX15xX45xX2xX4xX48xX49xX49xX49xX4xX5xX225xX7xX4xX40xX10dxX39xXf4xXbxX4xX15xXdxX12xcf6axXaxXbxX71xX29exX7xX12dxX345xX1xX97xX39xXf4xX345xX1xX7xX39xXf4xX71xXexX35xX39xXf4xX345xX101xX2xX345xXexX15xX97xX345xX5xX15xX97xX345xXexX2xX5xX15xX345xX39xX97xX35xX5xX345xX5xX15xX97xX345xXexXdxX2xX345xX15xX35xX28xX345xXexX2xX12xX97xX345xX101xX7xX39xX345xX39xX15xX7xX39xX345xX8xX97xX345xX1xX7xX2xX345xX15xX35xX2xX345xX29exX2xX2xX2xX345xX5xX97xX7xX345xX1xX7xX39xXf4xX71xX1fx7fc6xX20c1xX342xX6exX20c1xX11axX15xXexX53xXbxX1cxX0xX2xX53xXf4xX4xX8xXdxX5xXaxXbxX71xX53xX12xX1xX2xX7xX71xX1fxX6bxX6cxX71xX39xX12xX2f5xX8xX71xX6bxX6cxX1fxX1fxX71xX1fxX6cxX2fcxX1xX6dxX1fxXbfxX6dxX342xXbfxX1fxXexX2fcxXbfxX6exX339xX6dxX6xX6cxX11axX352xX28xXf4xXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX30xX31xX4xX8xX7xX35xX4xX30xX38xX39xX4xX3bxX2xX3dxX39xX4xX40xX41xX2xX4xX15xX45xX2xX4xX48xX49xX49xX49xX4xX4dxX4exXexX4xXexX52xX53xX4xX39xX15xX31xX39xX4xX4dxX5bxXexX4xX39xX5fxX60xX5xX4xX4dxX64xX39xX4xX39xX38xX53xX4xX6bxX6cxX6dxX6exX6fxXbxX4xX71xX1cxX0xX71xX7xX1cxX0xX1xX2xX3xX1cxX0xX8xXexXdxX35xX39xXf4xX1cxX0xX7xX4xXexX2xXexX6xX12xXaxXbxX29xX1a4xX39xXf4xX4xX12axXdcxX4xXexX15xX5fxXc1xX4xX2c4xX15xX225xX4xXexX102xX5xX15xX4xX39xX5fxX60xX5xX4xX5xX15xX225xX4xXexXdxX31xX4xX15xX158xX28xX4xX29xX2xXa1xX97xX4xX101xX7xX39xX4xX17bxX15xX215xX39xX4xX8xX467xX4xX40xX41xX2xX4xX15xX45xX2xX4xX48xX49xX49xX49xX4xX5xX225xX7xX4xX40xX10dxX39xXf4xXbxX4xX15xXdxX12xX2061xXaxXbxX71xX29exX7xX12dxX345xX1xX97xX39xXf4xX345xX1xX7xX39xXf4xX71xXexX35xX39xXf4xX345xX101xX2xX345xXexX15xX97xX345xX5xX15xX97xX345xXexX2xX5xX15xX345xX39xX97xX35xX5xX345xX5xX15xX97xX345xXexXdxX2xX345xX15xX35xX28xX345xXexX2xX12xX97xX345xX101xX7xX39xX345xX39xX15xX7xX39xX345xX8xX97xX345xX1xX7xX2xX345xX15xX35xX2xX345xX29exX2xX2xX2xX345xX5xX97xX7xX345xX1xX7xX39xXf4xX71xX1fxX20c1xX20c1xX342xX6exX20c1xX11axX15xXexX53xXbxX1cxX29xX1a4xX39xXf4xX4xX12axXdcxX4xXexX15xX5fxXc1xX4xX2c4xX15xX225xX4xXexX102xX5xX15xX4xX39xX5fxX60xX5xX4xX5xX15xX225xX4xXexXdxX31xX4xX15xX158xX28xX4xX29xX2xXa1xX97xX4xX101xX7xX39xX4xX17bxX15xX215xX39xX4xX8xX467xX4xX40xX41xX2xX4xX15xX45xX2xX4xX48xX49xX49xX49xX4xX5xX225xX7xX4xX40xX10dxX39xXf4xX0xX71xX7xX1cxX0xX71xX8xXexXdxX35xX39xXf4xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX15xX12xX7xX1xXbxX1cxX17bxXf4xXbbxX12dxX4xX1fxX342xX71xXbfxXc1xX4xXexX41xX2xX4xX86xXbbxX4xX17bxX45xX2xXc1xX4xX29xX1a4xX39xXf4xX4xX12axXdcxX4xXexX15xX5fxXc1xX4xX2c4xX15xX225xX4xXexX102xX5xX15xX4xX39xX5fxX60xX5xX4xX17bxXf4xX97xX12dxX3f9xX39xX4xX3fcxX15xX3fexX4xX29xXdxX158xX39xXf4xXc1xX4xX29xXdxX5fxX275xX39xXf4xX4xX29xX2xXa1xX97xX4xX101xX7xX39xX4xX17bxX15xX215xX39xX4xX8xX467xX4xX40xX41xX2xX4xX15xX45xX2xX4xX48xX49xX49xX49xX4xX5xX225xX7xX4xX40xX10dxX39xXf4xX4xX4dxX29fxX4xX5xX15xX225xX4xXexXdxX31xX4xX15xX158xX28xX4xX29xX2xXa1xX97xX4xX101xX7xX39xX11axX0xX71xX28xX1cxX0xX71xX1xX2xX3xX1cxX0xX71xX6xX2xX1cxX0xX71xX97xX6xX1cxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5xX6xXdxXbxX1cxX0xX71xX1xX2xX3xX1cxX0xX71xX1xX2xX3xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX1a68xX35xX97xXdxX5xX12xXbxX1cxX29xX15xX12xX35xX4xX30x7294xX30xX0xX71xX28xX1c