Máy bay quân sự T 38 Talon Mỹ đâm đầu xuống đất và bốc cháy
Ngày 18/8, máy bay quân sự T-38 Talon đã gặp nạn ở bang Oklahoma, Mỹ. Đây là tiêm kích huấn luyện siêu thanh hai động cơ của không quân Mỹ.
9502xbc5dxe152x9ddcxc8fax10eb5xdd75xedacxababxX7xc5efxf22cx108a7x9ce6xb8ecxbe84xX5xf929xXaxa10bxdf60x9aecxa1b2xX3x9ccdxX6xX15xX3xc520xac1fxb6a2x10bb8xX3xX7xef1cxX3xXcxX3xd722x10659xX3xXcxX6xX5xacf1xX1exX3xX13x9f12xX3xa210xX1dxa150xX3xX31xea0axX1cxX3xe7f4xX1cxeff7xX1ex11528xX3xX31xc583xXexX3x108b1xe817xX3xX17xX3bxX4xX3xX4xX1xX14xX15xX0xb804xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf816xX10xX6x110dcxXaxX12x117efxX3dxX44xX15xX3xX2xX26xX4fxX26x1194dxX3xX33xX14xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX7xX21xX3xXcxcc3cxX25xX26xX3xXcxX6xX5xX2bxX1exX3xX31xdd26xX3xX3dxbacdxXbxX3xX1exe0d4xX1exX3x10550xX3xX17xX6xX1exX3dxX3xfbf0xa726xX5xX6xX1xX2bxX33xX6xX6dxX3xX13xX2fxa375xX3xaa1bxX1dxX15xX3xX5xX44xX3xXexXdxa64exX33xX3xX9dxf3d8xX4xX1xX3xX1xX1cxX40xX1exX3xX5xX1cxX15xb70exX1exX3xX7xXdxXb3xX1cxX3xXexX1xX6xX1exX1xX3xX1xX6xXdxX3xX31x112baxX1exX3dxX3xX4x107f0xX3xX4xcdabxX6xX3xX9dxX1xf19dxX1exX3dxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX13xX2fxXa8xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxccefxX2bxX61xX15xXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xX17xX14xX2bxX3xX4xX1xXb7xX3xX31xbeb6xX6xX3xXbxX1xa99dxXdbxX1exX3dxX6dxX3xX33xX14xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX1xX1cxX40xX1exX3xX5xX1cxX15xXc3xX1exX3xXexXdxXb3xX33xX3xX9dxXb7xX4xX1xX3xXcxX25xX26xX3xXcxX6xX5xX2bxX1exX3xX4xXdexX6xX3xX9dxX1xXe3xX1exX3dxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX13xX2fxX3xX31xX8bxX3xX3dxX8exXbxX3xX1exX92xX1exX3xX7xX6xX1cxX3xX9dxX1xXdxX3xX39xX1cxX40xXexX3xXbxX1xX14xXexX3xXexd67dxX3xX4xebb5xX1exX3xX4xd6ccxX3xX9dxX1xXe3xX1exX3dxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3x11229xX6xX1exX4xX10xX6dxX3xX17xX6xX1exX3dxX3xX9cxX9dxX5xX6xX1xX2bxX33xX6xXa8xX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xX17xX5xX10xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX33xX6xfac9xX3dxXdxX1ex1001cxX3xe705xXbxX39xX3xX6xX1cxXexX2bx11c25xXaxX12xX0xXexX17xX2bxX61xX15xX12xX0xXexX1b1xX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb8ebxX10xX1exXexX10xX1b1xXaxX12xX0xXdxX33xX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7xX80xXbxX1xX2bxXexX2bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxc2adxXdxX61xXexX1xX1b5xX3x11c6dxdcbcxX26xXbxX39xX1bfxX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX1b5xX3xX25xafbdxX20axXbxX39xX1bfxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX33xX14xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX7xX21xX3xXexX3xX25xX26xX3xXexX6xX5xX2bxX1exX3xX33xX2fxX3xX31xX1dxX33xX3xX31xX36xX1cxX3xX39xX1cxX3bxX1exX3dxX3xX31xX40xXexX3xX43xX44xX3xX17xX3bxX4xX3xX4xX1xX14xX15xX3xX1xa295xX1exX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1b1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b5xX4fxX4fxXdxXa8xX17xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1exX1xXa8xX43xX1exX4fxX1exX10xX202xX7xX4fxX2xX26xX25xX25xX4fxX2xX25xX209xX61xX219xX2xX2xX219xX25xX1b7xX2xXexX26xX209xX1b7xa2eaxX5xX26xXa8xb91bxXbxX3dxb183xX1b1xX9xd26exX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX7xX21xX3xXcxX3xX25xX26xX3xXcxX6xX5xX2bxX1exX3xX13xX2fxX3xX31xX1dxX33xX3xX31xX36xX1cxX3xX39xX1cxX3bxX1exX3dxX3xX31xX40xXexX3xX43xX44xX3xX17xX3bxX4xX3xX4xX1xX14xX15xXaxX3xX61xX6xXexX6xX80xXbxX1xX2bxXexX2bxX80xX2bxX1b1xXdxX3dxXdxX1exX6xX5xX80xX7xX1b1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1b5xX4fxX4fxXdxX33xX6xX3dxX10xX7xXa8xX43xX2bxX43xXa8xX43xX1exX4fxX1cxXbxX5xX2bxX6xX61xX10xX61xX4fxX1bxX5xX219xX1b1xXbxX209xX29fxXbxX15xX202xX4xX4fxX1b7xX219xX2xX26x11a5bxX219xX26xX337xX2xfe6axX4fxX33xX6xX15xX337xX17xX6xX15xX337xXexX337xX25xX26xX337xXexX6xX5xX2bxX1exX337xXexX2bxX202xX39xXa8xX2a3xXbxX3dxXaxX3xX61xX6xXexX6xX80xX61xX10xX7xX4xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX6xX15xX3xXcxX80xX25xX26xX3xXcxX6xX5xX2bxX1exXa8xX3x10eedxX1exX1xX1b5xX3xe1cdxX6xXdxX1b1x117e1xX2bxX1b1xX4xX10xXa8xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX1b1xX12xX0xXexX1b1xX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dcxX6xXbxXexXdxX2bxX1exXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX6xX15xX3xXcxX80xX25xX26xX3xXcxX6xX5xX2bxX1exXa8xX3xX37axX1exX1xX1b5xX3xX37fxX6xXdxX1b1xX383xX2bxX1b1xX4xX10xXa8xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX1b1xX12xX0xX4fxXexX17xX2bxX61xX15xX12xX0xX4fxXexX6xX17xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX2bxX61xX15xXaxX12xed6dxX6xX1cxX3xX9dxX1xXdxX3xX3dxX8exXbxX3xX7xX21xX3xX4xX3bxX6dxX3xXbxX1xXdxX3xX4xXe3xX1exX3dxX3xX31xX8bxX3xXexX1xX2bxX14xXexX3xXexX1xX1dxX1exX3xX17xf89exX1exX3dxX3xX4xX14xX4xX1xX3xX1exX1xee1fxX15xX3xX61xdecexXa8xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX31xX1dxX33xX3xX39xX1cxX3bxX1exX3dxX3xX31xX40xXexX3xX17xX3bxX4xX3xX4xX1xX14xX15xXa8xX3xXaaxX14xX33xX3xX4xX1xX14xX15xX3xX4x9752xX1exX3dxX3xX31xX8bxX3xX31xX117xd391xX4xX3xX61x10a68xXbxX3xXexc4d5xXexX3xX7xX6xX1cxX3xX31xf67bxXa8xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX2bxX61xX15xXaxX12xXcxX80xX25xX26xX3xXcxX6xX5xX2bxX1exX3xX5xX44xX3xXexXdxXb3xX33xX3xX9dxXb7xX4xX1xX3xX1xX1cxX40xX1exX3xX5xX1cxX15xXc3xX1exX3xX7xXdxXb3xX1cxX3xXexX1xX6xX1exX1xX3xX1xX6xXdxX3xX31xXd6xX1exX3dxX3xX4xXdbxX6dxX3xX31xX117xX479xX4xX3xX31xX117xX6xX3xX43xX44xX2bxX3xX61xX443xX1exX3dxX3xXexX174xX3xX1exX1xd03fxX1exX3dxX3xX1exX177xX33xX3xX2xX33cxX29fxX219xXa8xX3xX5exXdxXc3xX1exX3xXexX92xXdxX6dxX3xX61xa60bxX1exX3dxX3xXexXdxXb3xX33xX3xX9dxXb7xX4xX1xX3xX1exX44xX15xX3xX43xcebbxX1exX3xX5xX44xX3xX4xX1xXdexX3xX5xX21xX4xX3xXexX1b1xX2bxX1exX3dxX3xX4xXe3xX1exX3dxX3xXexX14xX4xX3xX1xX1cxX40xX1exX3xX5xX1cxX15xXc3xX1exX3xX4xXdexX6xX3xX13xX2fxX6dxX3xX3dxXdxef44xXbxX3xXbxX1xXdxX3xX4xXe3xX1exX3dxX3xX1bxX1cxX10xX1exX3xX43xcdd9xXdxX3xX4xX14xX4xX3xXexXb7xX1exX1xX3xX1exX177xX1exX3dxX3xX33xX14xX15xX3xX17xX6xX15xX3xXbxX1xX43fxX1exX3xX5xX21xX4xXa8xX4fxXa8xX0xX4fxXbxX12xX0xX61xXdxX43xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX1b1xX10xX5xX6xXexX10xX61xXaxX12xX0xX1cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX80xXexX1xX1cxX33xX17xX80xX6xX1exX61xX80xX7xX6xXbxX2bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX64xX1xX4f2xX1exX3dxX3xX43xb098xX3xXexX6xXdxX3xX1exX92xX1exX3xX33xX14xX15xX3xX17xX6xX15xX3xXexX1xX43fxX33xX3xX9dxX1xX3bxX4xX3xXexX1b1xX2bxX1exX3dxX3xX5xX112xX4xX1xX3xX7xe907xXaxX3xX1xX1b1xX10xX383xX9xXaxX4fxX1bxX1cxX2bxX4xX80xXexX10xX4fxX1exX1xX1cxX1exX3dxX80xX43xX1cxX80xXexX6xXdxX80xX1exX6xX1exX80xX33xX6xX15xX80xX17xX6xX15xX80xXexX1xX6xX33xX80xX9dxX1xX2bxX4xX80xXexX1b1xX2bxX1exX3dxX80xX5xXdxX4xX1xX80xX7xX1cxX4fxX2xX20axX209xX26xX26xX26xXa8xX1xXexX33xXaxX12xX0xXdxX33xX3dxX3xX7xX1b1xX4xX9xXaxX4fxX33xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX1b7xX219xX4fxX1exX10xX202xX7xX4fxX2xX26xX1b7xX219xX4fxX2xX219xX1b7xX61xX29fxX2xX25xX219xX2xX25xX33cxXexX29fxX209xX33cxX25xX5xX219xXa8xX2a3xXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX7xX21xX3xXcxX3xX25xX26xX3xXcxX6xX5xX2bxX1exX3xX13xX2fxX3xX31xX1dxX33xX3xX31xX36xX1cxX3xX39xX1cxX3bxX1exX3dxX3xX31xX40xXexX3xX43xX44xX3xX17xX3bxX4xX3xX4xX1xX14xX15xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX43xX12xX0xX7xXexX1b1xX2bxX1exX3dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX64xX1xX4f2xX1exX3dxX3xX43xX5d6xX3xXexX6xXdxX3xX1exX92xX1exX3xX33xX14xX15xX3xX17xX6xX15xX3xXexX1xX43fxX33xX3xX9dxX1xX3bxX4xX3xXexX1b1xX2bxX1exX3dxX3xX5xX112xX4xX1xX3xX7xX5fexXaxX3xX1xX1b1xX10xX383xX9xXaxX4fxX1bxX1cxX2bxX4xX80xXexX10xX4fxX1exX1xX1cxX1exX3dxX80xX43xX1cxX80xXexX6xXdxX80xX1exX6xX1exX80xX33xX6xX15xX80xX17xX6xX15xX80xXexX1xX6xX33xX80xX9dxX1xX2bxX4xX80xXexX1b1xX2bxX1exX3dxX80xX5xXdxX4xX1xX80xX7xX1cxX4fxX2xX20axX209xX26xX26xX26xXa8xX1xXexX33xXaxX12xX64xX1xX4f2xX1exX3dxX3xX43xX5d6xX3xXexX6xXdxX3xX1exX92xX1exX3xX33xX14xX15xX3xX17xX6xX15xX3xXexX1xX43fxX33xX3xX9dxX1xX3bxX4xX3xXexX1b1xX2bxX1exX3dxX3xX5xX112xX4xX1xX3xX7xX5fexX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX1b1xX2bxX1exX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX64xX3dxX44xX15xX3xX2xX26xX4fxX20axX4fxX1b7xX219xX2xX26xX6dxX3xXexX6xXdxX3xX1exX92xX1exX3xX33xX14xX15xX3xX17xX6xX15xX3xXexX92xXdxX3xX1dcxX1cxXfexX6xX3xX31xX8bxX3xX5xX44xX33xX3xX1xXdbxX1exX3xX2xX219xX219xX3xX1xX44xX1exX1xX3xX9dxX1xX14xX4xX1xX3xXexX1xXdxXc3xXexX3xX33xX92xX1exX3dxXa8xX3xXaaxX1dxX15xX3xX5xX44xX3xX33xXd6xXexX3xXexX1b1xX2bxX1exX3dxX3xX1exX1xXdxa02exX1cxX3xX43xX5d6xX3xXexX6xXdxX3xX1exX92xX1exX3xX1b1xXdbxXdxX3xX33xX14xX15xX3xX17xX6xX15xX3xXexX1xX43fxX33xX3xX9dxX1xX3bxX4xX3xX33xX44xX3xX5xX112xX4xX1xX3xX7xX5fexX3xX1xX44xX1exX3dxX3xX9dxX1xXe3xX1exX3dxX3xXexX1xfc2cxX3xX3dxXdxX562xXdxX3xX17xX1cxXd6xX4xX3xXbxX1xX43fxXdxX3xX3dxX1xXdxX3xX1exX1xX47dxX1exXa8xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX43xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxd65fxXdbxXdxX3xX33xX14xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX7xX21xX3xX95xX3xX13xX2fxX6dxX3xXexX2bxX44xX1exX3xX17xXd6xX3xX33cxX3xX1exX3dxX117xa751xXdxX3xXexX1xXdxXc3xXexX3xX33xX92xX1exX3dxXaxX3xX1xX1b1xX10xX383xX9xXaxX4fxX1bxX1cxX2bxX4xX80xXexX10xX4fxX1b1xX2bxXdxX80xX33xX6xX15xX80xX17xX6xX15xX80xX1bxX1cxX6xX1exX80xX7xX1cxX80xX2bxX80xX33xX15xX80xXexX2bxX6xX1exX80xX17xX2bxX80xX33cxX80xX1exX3dxX1cxX2bxXdxX80xXexX1xXdxX10xXexX80xX33xX6xX1exX3dxX4fxX2xX20axX25xX26xX209xX20axXa8xX1xXexX33xXaxX12xX0xXdxX33xX3dxX3xX7xX1b1xX4xX9xXaxX4fxX33xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX1b7xX219xX4fxX1exX10xX202xX7xX4fxX2xX26xX2xX26xX4fxX2a9xX2a9xX61xX209xX2xX2xX2xX25xX20axX33cxXexX209xX2xX26xX2xX5xX219xXa8xX2a3xXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX7xX21xX3xXcxX3xX25xX26xX3xXcxX6xX5xX2bxX1exX3xX13xX2fxX3xX31xX1dxX33xX3xX31xX36xX1cxX3xX39xX1cxX3bxX1exX3dxX3xX31xX40xXexX3xX43xX44xX3xX17xX3bxX4xX3xX4xX1xX14xX15xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX43xX12xX0xX7xXexX1b1xX2bxX1exX3dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX884xXdbxXdxX3xX33xX14xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX7xX21xX3xX95xX3xX13xX2fxX6dxX3xXexX2bxX44xX1exX3xX17xXd6xX3xX33cxX3xX1exX3dxX117xX8abxXdxX3xXexX1xXdxXc3xXexX3xX33xX92xX1exX3dxXaxX3xX1xX1b1xX10xX383xX9xXaxX4fxX1bxX1cxX2bxX4xX80xXexX10xX4fxX1b1xX2bxXdxX80xX33xX6xX15xX80xX17xX6xX15xX80xX1bxX1cxX6xX1exX80xX7xX1cxX80xX2bxX80xX33xX15xX80xXexX2bxX6xX1exX80xX17xX2bxX80xX33cxX80xX1exX3dxX1cxX2bxXdxX80xXexX1xXdxX10xXexX80xX33xX6xX1exX3dxX4fxX2xX20axX25xX26xX209xX20axXa8xX1xXexX33xXaxX12xX884xXdbxXdxX3xX33xX14xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX7xX21xX3xX95xX3xX13xX2fxX6dxX3xXexX2bxX44xX1exX3xX17xXd6xX3xX33cxX3xX1exX3dxX117xX8abxXdxX3xXexX1xXdxXc3xXexX3xX33xX92xX1exX3dxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX1b1xX2bxX1exX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX43xX47dxX1exX3xXexX43fxXdxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX7xX21xX3xX1dcxX80xX2xX25xX219xX3xX4xXdexX6xX3xX5xX21xX4xX3xX5xX117xX479xX1exX3dxX3xX188xXc3xX3xX17xXdxX1exX1xX3xd388xX1cxX3bxX4xX3xX3dxXdxX6xX3xX13xX2fxX3xX31xX8bxX3xX31xX1dxX33xX3xX39xX1cxX3bxX1exX3dxX3xX33xXd6xXexX3xX9dxX1xX1cxX3xX31xX117xX8abxX1exX3dxX3xX4xX6xX2bxX3xXexX3bxX4xX3xX31xXe3xX1exX3dxX3xX31xX550xX4xX3xX7xX6xX1cxX3xX9dxX1xXdxX3xX4xX40xXexX3xX4xX14xX1exX1xX3xXexX174xX3xX7xX1dxX1exX3xX17xX6xX15xX3xX95xX3xa5ebxX10xX2bxX1b1xX3dxXdxX6xX6dxX3xXexX2bxX44xX1exX3xX17xXd6xX3xX33cxX3xX1exX3dxX117xX8abxXdxX3xXexX1b1xXb3xX1exX3xX33xX14xX15xX3xX17xX6xX15xX3xXexX1xXdxXc3xXexX3xX33xX92xX1exX3dxXa8xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX43xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX1cxX5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX409xX2bxX1cxX1b1xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xX188xX9cxX188xXa8xX188xX64xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX43xX12