Lễ tang ba chiến sỹ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Đồng Tâm
Sáng 16/1, tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 phố Trần Thánh Tông (Hà Nội), Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức lễ tang cho ba chiến sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.
2626x8832x8cb7x47d3x2a6axa64fx6114x9f0bx4b98xX7x3e02xae83x816ax6167x2941xb420xX5x5a92xXax6905x742dx9c55xX3xXexX6x42a0x71c2xX3x4f14xX6xX3xX4xX1xXdx6509xX18xX3xX7x5aecxX3xX4x5ed4xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1x8b68xX3xX7xXdxX18xX1xX3xb65bxX1xXdxX3xX5x6fcex57f8xX3xX18xX1xXdx39e6xX3dxX3x92f3x9c0fxX3xXex96f3xXdxX3x51bax4347xX18xX19xX3xXcxa3a0xX3dxX0x349axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx534bxX10xX6x8d04xXaxX12x858dxae18xX18xX19xX3xX2xa6c3xX55xX2x4143xX3xXexX49xXdxX3x2eb4xX1xX3cxX3xXexX6xX18xX19xX3xX5xX14xX3x6a15x44e9x5aa4xX4xX3xX19xXdxX6xX3xX7xX87xX3x9bc0xX3xXbxX1xX87xX3xXcx26a1x5d87xX18xX3xXcxX1xX6bxX18xX1xX3xXcxX28xX18xX19xX3x4865xX64xX3cxX3xX79xa1c4xXdx8931xX73xX3xX4cx6b32xX18xX19xX3x31bexX30xX3x46b7xX28xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX98xX86xX18xX19xX3x9604x2b3bxX18xX19xX73xX3x7c9axXacxX3xXb9xX28xX18xX19xX3xX6xX18xX3x8b09x3c95xX3xXexa712xX3xX4xX1x68b9xX4xX3xX5xX14xX3xXexX6xX18xX19xX3xX4xX1x8337xX3xX1bxX6xX3xX4xX1xXdxX21xX18xX3xX7xX25xX3xX1xX30xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX37xX1xXdxX3xX5xX3cxX3dxX3xX18xX1xXdxX42xX3dxX3xX45xX46xX3xXexX49xXdxX3x9af8xXd9xX3xX4cxX4dxX18xX19xX3xXcxX52xX3dxX73xX3xX1xX86xX30xX42xX18xX3x3790xX25xX3xX4cxXe0xX4xX73xX3xX64xX3cxX3xX79xXacxXdx4f64xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxXedxX67xX30xXaxX12xX4cxXedxX3cxX18xX3xXb9xX1x629fxX18xX1xX3xXbxX1xXb6xX3xX67xXedxX3xXcxX1xXb6xX3xXexXc7xb6d4xX18xX19xX3xX79xX19xX86xX30xX14xX18xX3x7a6axX86xX52xX18xX3xb2f6xX1x336axX4xX3xX5xX3cxX3dxX3xXexX98xXc7x716fxX18xX19xX3xXd8xXedxX3cxX18xX73xX3xX4xa580xX18xX19xX3xX177xX1x63f4xX3xXcxX1xXb6xX3xXexXc7xX167xX18xX19xX3xXcxX1xXc7x6d76xX18xX19xX3xXexX98x6a5cxX4xX3xXb9xX1xX156xX18xX1xX3xXbxX1xXb6xX3xXcxX98xXc7xXc8xX18xX19xX3xX64x2aaexX6xX3xXcdx72d7xX18xX1xX73xX3xXcdxXacxX3xXexX98xXc7xX183xX18xX19xX3xXb9xX28xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX28xX3xX13xX52xX3dxX73xX3xXcdxXacxX3xXexX98xXc7xX183xX18xX19xX3x4279xX3xXb9xX1xXb6xX3xX18xX1xXdxX42xX3dxX3x5dd2x8760xX18xX3xXbxX1xX1bexX18xX19xX3xXb9xX1xX156xX18xX1xX3xXbxX1xXb6xX3xX12bxX6xXdxX3xXcxXdxX21xX18xX3xa759x3abcxX18xX19xX3xX45xX3cxXedxX3xX45xXdxX21xX18xX19xX3xX1bxX6xX3xX4xX1xXdxX21xX18xX3xX7xX25x65f2xX3xX4cxX49xXdxX3xXexX6bxX3xX79xX19xX86xX30xX14xX18xX3xX64xX86xX30xX3xXcxX1x7bdaxX18xX1xX73xX3xX4cxX49xXdxX3xX179xX30xX3xX79xX19xX86xX30xX14xX18xX3xXb9xX28xX18xX19xX3xX64xX86xX30xX73xX3xXcxX1xXc7x7c2cxX18xX19xX3xX179xX30xX3xX214xXc7xXc8xX18xX19xX3xX4cxXe0xX4xX3xX64xXedxX3cxX18xX19xX3xX85xX86xX52xX18xX139xX3xX13xX14xX3xXexX6xX18xX19xX3xX67xXdxX14xX18xX3xX98xX6xX3xXexX1xX10xXedxX3xX18xX19xX1xXdxX3xXexX1xXe0xX4xX3xX4xXb6xX6xX3xX5xX1a9xX4xX3xX5xXc7xX264xX18xX19xX3xXb9xX28xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX18xX1xX52xX18xX3xX67xX52xX18xX139xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxXedxX67xX30xXaxX12xX0xXdxX3dxX19xX3xX7xX98xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX139xX1bxX6xXedxX1xX6xXexXdxX18xX1xX139xX45xX18xX55xX18xX10x88fdxX7xX55x717fx5fa7xX2f5xX2f4xX55xX2x61cfx88d9xX67xX2fbxX2xX2f5xX2xX2xX2f5xX2f5xXex69e5xX305xX305xX5xX2xX139x6214xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX6xX18xX19xX3xX1bxX6xX3xX4xX1xXdxX21xX18xX3xX7xX25xX3xX4xX28xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX30xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX37xX1xXdxX3xX5xX3cxX3dxX3xX18xX1xXdxX42xX3dxX3xX45xX46xX3xXexX49xXdxX3xX4cxX4dxX18xX19xX3xXcxX52xX3dxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX6xXbxXexXdxXedxX18xXaxX12xX13xX14xX3xXexX6xX18xX19xX3xX1bxX6xX3xX4xX1xXdxX21xX18xX3xX7xX25xX3xX4xX28xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX67xXdxX14xX18xX3xX98xX6xX3xXexX98x4f04xX18xX19xX3xXexX1x342exX3xXexX1xX10xXedxX3xX18xX19xX1xXdxX3xXexX1xXe0xX4xX3xX4xXb6xX6xX3xX5xX1a9xX4xX3xX5xXc7xX264xX18xX19xX3xXb9xX28xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX79xX1xX52xX18xX3xX67xX52xX18xX73xX139xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX10xX18xXexX10xX98xXaxX12xX0xXdxX3dxX19xX3xX7xX98xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX139xX1bxX6xXedxX1xX6xXexXdxX18xX1xX139xX45xX18xX55xX18xX10xX2f1xX7xX55xX2f4xX2f5xX2f5xX2f4xX55xX2xX2faxX2fbxX67xX2fbxX2xX2f5xX2xX2xX2f5xX2f5xXexX91xX2f4xX2faxX5xX2f4xX139xX30bxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX6xX18xX19xX3xX1bxX6xX3xX4xX1xXdxX21xX18xX3xX7xX25xX3xX4xX28xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX30xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX37xX1xXdxX3xX5xX3cxX3dxX3xX18xX1xXdxX42xX3dxX3xX45xX46xX3xXexX49xXdxX3xX4cxX4dxX18xX19xX3xXcxX52xX3dxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX6xXbxXexXdxXedxX18xXaxX12xXcxX1xX1a3xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexXdcxX3xX4xX1xXe0xX4xX3xX5xX14xX3xXexX6xX18xX19xX3xXex41f5xX3xX305xX3xX19xXdxX1a3xX3xX2faxX2f5xX3xXbxX1xX179xXexX3xXd8xX21xX18xX3xX2xX2f4xX3xX19xXdxX1a3xX3xX2faxX2f5xX3xXbxX1xX179xXex41e8xX3xX7xX6xX86xX3xXd8xX194xX3xX5xX3cxX3xX13xX14xX3xX67xXdxX3x3fc7xX86xX6xX18xX73xX3xXd8xXc7xX6xX3xXexX1xXdxX3xX1xX3cxXdxX3xX2faxX3xX4xX1xXdxX21xX18xX3xX7xX25xX3xX45x7c9dxX3xX18xXc8xXdxX3xX6xX18xX3xX18xX19xX1x38bcxX3xX4xX86xX87xXdxX3xX4xX18exX18xX19xX139xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX10xX18xXexX10xX98xXaxX12xX0xXdxX3dxX19xX3xX7xX98xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX139xX1bxX6xXedxX1xX6xXexXdxX18xX1xX139xX45xX18xX55xX18xX10xX2f1xX7xX55xX2f4xX2f5xX2f5xX2f4xX55xX2xX2faxX2fbxX67xX2fbxX2xX2f5xX2xX2xX2f5xX2f5xXexX91xX2fbxX2fbx5e1fxX5xX2faxX139xX30bxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX6xX18xX19xX3xX1bxX6xX3xX4xX1xXdxX21xX18xX3xX7xX25xX3xX4xX28xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX30xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX37xX1xXdxX3xX5xX3cxX3dxX3xX18xX1xXdxX42xX3dxX3xX45xX46xX3xXexX49xXdxX3xX4cxX4dxX18xX19xX3xXcxX52xX3dxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX6xXbxXexXdxXedxX18xXaxX12xX64xX3cxX18xX19xX3xXexX98xX1f8xX3dxX3xX4xX6bxX18xX3xX1bxXacxX73xX3xX4xX1xXdxX21xX18xX3xX7xabf7xX3xXd8xXd9xX3xXd8xX21xX18xX3xX79xX1xX3cxX3xXexX6xX18xX19xX3xX5xX14xX3xX85xX86xX87xX4xX3xX19xXdxX6xX3xXd8xX39exX3xX45xXdxX21xX18xX19xX73xX3xXexXdxX14xX18xX3xXd8xXc7xX6xX3xX1bxX6xX3xX4xX1xXdxX21xX18xX3xX7xX25xX3xX1xX30xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX37xX1xXdxX3xX5xX3cxX3dxX3xX18xX1xXdxX42xX3dxX3xX45xX46xX3xXexX49xXdxX3xX4cxX4dxX18xX19xX3xXcxX52xX3dxX139xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxXedxX67xX30xXaxX12xX0xXdxX3dxX19xX3xX7xX98xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX139xX1bxX6xXedxX1xX6xXexXdxX18xX1xX139xX45xX18xX55xX18xX10xX2f1xX7xX55xX2f4xX2f5xX2f5xX2f4xX55xX2xX2faxX2fbxX67xX2fbxX2xX2f5xX2xX2xX2f5xX2f5xXexX554xX2f5xX554xX305xX5xX2fbxX139xX30bxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX6xX18xX19xX3xX1bxX6xX3xX4xX1xXdxX21xX18xX3xX7xX25xX3xX4xX28xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX30xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX37xX1xXdxX3xX5xX3cxX3dxX3xX18xX1xXdxX42xX3dxX3xX45xX46xX3xXexX49xXdxX3xX4cxX4dxX18xX19xX3xXcxX52xX3dxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX6xXbxXexXdxXedxX18xXaxX12xX4cxX28xX18xX19xX3xXd8xXb2xXedxX3xX4xX6bxX18xX3xX1bxXacxX73xX3xX4xX1xXdxX21xX18xX3xX7xX25xX3xX4xX28xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXd8xX21xX18xX3xX45xXdxX21xX18xX19xX139xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxXedxX67xX30xXaxX12xX0xXdxX3dxX19xX3xX7xX98xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX139xX1bxX6xXedxX1xX6xXexXdxX18xX1xX139xX45xX18xX55xX18xX10xX2f1xX7xX55xX2f4xX2f5xX2f5xX2f4xX55xX2xX2faxX2fbxX67xX2fbxX2xX2f5xX2xX2xX2f5xX2f5xXexX2faxX2fbxX70xX2xX5xX91xX139xX30bxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX6xX18xX19xX3xX1bxX6xX3xX4xX1xXdxX21xX18xX3xX7xX25xX3xX4xX28xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX30xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX37xX1xXdxX3xX5xX3cxX3dxX3xX18xX1xXdxX42xX3dxX3xX45xX46xX3xXexX49xXdxX3xX4cxX4dxX18xX19xX3xXcxX52xX3dxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX6xXbxXexXdxXedxX18xXaxX12xXcxX98xXc7xX167xX4xX3xX18xX1xae0dxX18xX19xX3xX1xX3cxX18xX1xX3xXd8xXacxX18xX19xX3xX67xX215xX18xX19xX3xX4xXb2xX3dxX73xX3xX37xX1xX28xX18xX19xX3xX4d3xX86xXb2xX18xX3xX18xX19xX49xXdxX3xX1xX30xX3xX7xXdxX18xX1xX73xX3xX1bxXb2xXedxX3xX45xX42xX3xX37x35b9xX3xX4xXc7xXc8xX18xX19xX3xXbxX1x4a79xXbxX3xX18xXc7xX167xX4xX73xX3xX45xX1c2xX3xX1bxX1c2xX18xX1xX3xX30xb720xX18xX3xX4xX86xXacxX4xX3xX7xX87xX18xX19xX3xX4xXb6xX6xX3xX18xX1xX52xX18xX3xX67xX52xX18xX73xX3xXb9xX1xXb6xX3xXexX244xX4xX1xX3xX18xXc7xX167xX4xX3xXd8xXd9xX3xX37xa48bxX3xX4d3xX86xX30xX21xXexX3xXd8xX244xX18xX1xX3xXexX98xX86xX30xX3xXex671cxX18xX19xX3xX64xX86xX52xX18xX3xX4xX1xXc7xXc8xX18xX19xX3xXb9xX1xXdxX21xX18xX3xX4xX28xX18xX19xX3xX1xX49xX18xX19xX3xX18xX1x9c39xXexX4c1xX3xXcxX1xXb6xX3xXexXc7xX167xX18xX19xX3xXb9xX1xX156xX18xX1xX3xXbxX1xXb6xX3xX4xX88exXbxX3xX1bx3659xX18xX19xX3x5203xXcxXdcxX3xX4d3xX86xX87xX4xX3xX19xX1xXdxX3xX4xX28xX18xX19x3e3bxX4c1xX3xXcdxXacxX3xXexX98xXc7xX183xX18xX19xX3xXcdxXacxX3xXb9xX28xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXd8xXd9xX3xX4d3xX86xX30xX21xXexX3xXd8xX244xX18xX1xX3xXexX1xX1f8xX18xX19xX3xX4xX88exXbxX3xX1bx8640xX4xX3xX1xX3cxX3dxX3xX45xXc7xX264xXexX3xX4xX88exXbxX3xX4xX1xXedxX3xX1bxX6xX3xX4xX6bxX18xX3xX1bxXacxX73xX3xX4xX1xXdxX21xX18xX3xX7xX25xX139xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX3dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX67xXexX1xX86xX3dxX1bxXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX2f1xXdxX67xXexX1xX22exX3xX70xX2xX91xXbxX118xX4c1xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX22exX3xX2fbxX2xX2f5xXbxX118xX4c1xXaxX3xX7xX98xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX139xX1bxX6xXedxX1xX6xXexXdxX18xX1xX139xX45xX18xX55xX18xX10xX2f1xX7xX55xX2f4xX2f5xX2f5xX2f4xX55xX2xX2faxX2fbxX67xX2fbxX2xX2f5xX2f5x86c1xX2faxX2xXexX2fbxX70xX70xX554xX98bxX5xX2f5xX139xX30bxXbxX19x28f1xX98xX9xX91xX91xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX6xX18xX19xX3xX1bxX6xX3xX4xX1xXdxX21xX18xX3xX7xX25xX3xX4xX28xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX30xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX37xX1xXdxX3xX5xX3cxX3dxX3xX18xX1xXdxX42xX3dxX3xX45xX46xX3xXexX49xXdxX3xX4cxX4dxX18xX19xX3xXcxX52xX3dxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX6xXbxXexXdxXedxX18xXaxX12xX1f7xX1bexX18xX19xX3xX1xXedxX6xX3xX37xX156xX18xX1xX3xX45xXdxX21xX18xX19xX3xX1xXc7xXc8xX18xX19xX3xX1xX4dxX18xX3xX4xX6bxX4xX3xX4xX1xXdxX21xX18xX3xX7xX25xX139xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxXedxX67xX30xXaxX12xXcxX1xX10xXedxX3xXexX1xX28xX18xX19xX3xX1bxX6bxXedxX3xX4xXb6xX6xX3xXcdxXacxX3xXb9xX28xX18xX19xX3xX6xX18xX73xX3xX18xX19xX3cxX30xX3xX554xX55xX2xX73xX3xXexX98xXedxX18xX19xX3xX4d3xX86xX6bxX3xXexX98xX1c2xX18xX1xX3xXexX1xX1a9xX4xX3xX1xXdxX42xX18xX3xX18xX1xXdxX42xX3dxX3xX45xX46xX3xXd8xXb2xX3dxX3xX1bxXb2xXedxX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX73xX3xXexX98xX8f1xXexX3xXexX1a9xX3xX118xX52xX30xX3xX67xX1a9xX18xX19xX3xXexXc7xX1a3xX18xX19xX3xX98xX3cxXedxX3xX1bxXb2xXedxX3xX45xX42xX3xX6axX52xX18xX3xX1bxX6xX30xX3xX12bxXdxX21xX86xX3xX12bxX28xX18xX3xXexX49xXdxX3xX118xXd9xX3xX4cxX4dxX18xX19xX3xXcxX52xX3dxX73xX3xX1xX86xX30xX42xX18xX3xX12bxX25xX3xX4cxXe0xX4xX73xX3xX3dxXacxXexX3xX7xX87xX3xXd8xX87xXdxX3xXexXc7xX264xX18xX19xX3xX4xX1xX87xX18xX19xX3xXd8xX87xXdxX3xXd8xXd9xX3xX7x556fxX3xX67xX46xX18xX19xX3xX5xX1a9xX86xX3xXd8xX49xX18xX73xX3xX1bxXedxX3dxX3xX118xX1f8xX18xX19xX73xX3xXexX86xX859xXbxX3xX7x5da2xXexX3xX19xXb31xX18xX3xX67xX6xXedxX3xX18xX1xX398xX18x2d7dxX3xXexX88exX18xX3xX4xX28xX18xX19xX3xX5xX1a9xX4xX3xX5xXc7xX264xX18xX19xX3xXexX1xXdxX3xX1xX3cxX18xX1xX3xX18xX1xXdxX42xX3dxX3xX45xX46xX139xX0xX55xXbxX12xX0xX67xXdxX45xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xX98xX10xX5xX6xXexX10xX67xXaxX12xX0xX7xXexX98xXedxX18xX19xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX82cxX18xX3xX4d3xX86xX6xX18xX22exX0xX55xX7xXexX98xXedxX18xX19xX12xX0xX86xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1ebxXexX1xX86xX3dxX1bxX1ebxX6xX18xX67xX1ebxX7xX6xXbxXedxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX98xX86xX30xX3xXexX86cxX18xX19xX3xX1xX86xX52xX18xX3xX4xX1xXc7xXc8xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX21xX18xX3xX4xX28xX18xX19xX3xX4xX1xXedxX3xX2faxX3xX5xXdxX42xXexX3xX7xX5d8xX3xX1xX30xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX49xXdxX3xX4cxX4dxX18xX19xX3xXcxX52xX3dxXaxX3xX1xX98xX10x33f8xX9xXaxX55xX5xX86xX4xX1ebxX5xX86xXedxX18xX19xX1ebxX45xX86xX1ebxXexX98xX6xX18xX19xX55xXexX98xX86xX30xX1ebxXexX6xX18xX19xX1ebxX1xX86xX6xX18xX1ebxX4xX1xX86xXedxX18xX19xX1ebxX4xX1xXdxX10xX18xX1ebxX4xXedxX18xX19xX1ebxX4xX1xXedxX1ebxX2faxX1ebxX5xXdxX10xXexX1ebxX7xXdxX1ebxX1xX30xX1ebxX7xXdxX18xX1xX1ebxXexX6xXdxX1ebxX67xXedxX18xX19xX1ebxXexX6xX3dxX55xX2xX98bxX91xX91xX2f5xX70xX139xX1xXexX3dxXaxX12xX0xXdxX3dxX19xX3xX7xX98xX4xX9xXaxX55xX3dxX10xX67xXdxX6xX55xX2xX2f4xX2f5xX55xX18xX10xX2f1xX7xX55xX2f4xX2f5xX2f5xX2f4xX55xX2xX2f5xX91xX67xX2xX2xX2faxX91xX305xX2f4xX98bxXexX305xX98bxX2f5xX98bxX5xX554xX1ebxX2f4xX2f4xX139xX30bxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX6xX18xX19xX3xX1bxX6xX3xX4xX1xXdxX21xX18xX3xX7xX25xX3xX4xX28xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX30xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX37xX1xXdxX3xX5xX3cxX3dxX3xX18xX1xXdxX42xX3dxX3xX45xX46xX3xXexX49xXdxX3xX4cxX4dxX18xX19xX3xXcxX52xX3dxXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX45xX12xX0xX7xXexX98xXedxX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX98xX86xX30xX3xXexX86cxX18xX19xX3xX1xX86xX52xX18xX3xX4xX1xXc7xXc8xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX21xX18xX3xX4xX28xX18xX19xX3xX4xX1xXedxX3xX2faxX3xX5xXdxX42xXexX3xX7xX5d8xX3xX1xX30xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX49xXdxX3xX4cxX4dxX18xX19xX3xXcxX52xX3dxXaxX3xX1xX98xX10xXc17xX9xXaxX55xX5xX86xX4xX1ebxX5xX86xXedxX18xX19xX1ebxX45xX86xX1ebxXexX98xX6xX18xX19xX55xXexX98xX86xX30xX1ebxXexX6xX18xX19xX1ebxX1xX86xX6xX18xX1ebxX4xX1xX86xXedxX18xX19xX1ebxX4xX1xXdxX10xX18xX1ebxX4xXedxX18xX19xX1ebxX4xX1xXedxX1ebxX2faxX1ebxX5xXdxX10xXexX1ebxX7xXdxX1ebxX1xX30xX1ebxX7xXdxX18xX1xX1ebxXexX6xXdxX1ebxX67xXedxX18xX19xX1ebxXexX6xX3dxX55xX2xX98bxX91xX91xX2f5xX70xX139xX1xXexX3dxXaxX12xXcxX98xX86xX30xX3xXexX86cxX18xX19xX3xX1xX86xX52xX18xX3xX4xX1xXc7xXc8xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX21xX18xX3xX4xX28xX18xX19xX3xX4xX1xXedxX3xX2faxX3xX5xXdxX42xXexX3xX7xX5d8xX3xX1xX30xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX49xXdxX3xX4cxX4dxX18xX19xX3xXcxX52xX3dxX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX98xXedxX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xXb9xX1xXb6xX3xXexX244xX4xX1xX3xX18xXc7xX167xX4xX3xXb9xXacxX18xX19xX3xX1xX1bexX6xX3xX118xXd9xX3xX1xXacxXdxX3xX4xX1xXb6xX3xX18xX19xX1xX5d8xX6xX3xX1f7xXdxX42xXexX3xX79xX6xX3dxX3xXd8xXd9xX3xX37xX859xX3xX85xX86xX30xX21xXexX3xXd8xX244xX18xX1xX3xXexX98xX86xX30xX3xXexX86cxX18xX19xX3xX64xX86xX52xX18xX3xX4xX1xXc7xXc8xX18xX19xX3xXb9xX1xXdxX21xX18xX3xX4xX28xX18xX19xX3xX1xX49xX18xX19xX3xX79xX1xX88exXexX3xX4xX1xXedxX3xX2faxX3xXd8xX4dxX18xX19xX3xX4xX1xX156xX3xX1xX30xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX49xXdxX3xX45xX46xX3xX4cxX4dxX18xX19xX3xXcxX52xX3dxX139xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX45xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX86xX5xX12xX0xX67xXdxX45xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX98xXaxX12xX0xX55xX67xXdxX45xX12xX0xX55xX67xXdxX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axXedxX86xX98xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXedxX3xXcdxX6bxXedxX3xXcxXdxX18xX3xXexXe0xX4xX0xX55xXbxX12