Hà Tĩnh hưởng ứng Ngày thế giới không khói thuốc lá
(Baohatinh.vn) - Sáng 31/5, Sở Y tế Hà Tĩnh tổ chức lễ mít tinh và diễu hành hưởng ứng Ngày thế giới không khói thuốc lá, với chủ đề “Thuốc lá và các bệnh về phổi”.
66cex6aacxf4a9x11813x8fcexa26bxec30xc193xf90bxX7xda1fx90a5x7d9dx7c13xaf8exdc34xX5xdc8bxXax66f3xe56bxe1a2xX3xXcx6b60x814exX1xX3xX1x939ax7a3cxX18xa31dxX3xad78xX18xX1fxX3xed7bxX1fxX14xad9exX3xXexX1xa6b7xX3xX1fxXdx7901xXdxX3x8044xX1x10b7bxX18xX1fxX3xX33xX1xa2c3xXdxX3xXexX1xbedexa5e3xX4xX3xX5x6bb1xX0xdc0bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x74c7xXaxX12x102f9xX45xX18xX1fxX3x6cf2xX2xX47x11a5fx71b3xX3xX5cxX1dxX3xd908xX3xXexX2cxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXex109a0xX3xX4xX1xX21xX4xX3xX5x6a98xX3xcd0fxb772xXexX3xXexXdxX18xX1xX3x10861xX14xX3xX59xXdxX80xX40xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX18xX1fxX3xX25xX1fxX14xX28xX3xXexX1xX2cxX3xX1fxXdxX30xXdxX3xX33xX1xX35xX18xX1fxX3xX33xX1xX3bxXdxX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xX5xX45xX65xX3xX8bxX30xXdxX3xX4xX1xa72fxX3xcaaexec51xX3xd59bxXcxX1xX40xX41xX4xX3xX5xX45xX3xX8bxX14xX3xX4xX45xX4xX3xe106x9a6axX18xX1xX3xX8bxXcexX3xXbxX1xX78xXdxcbd6x84e1xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcc2cx984cxX59xX28xX3xXbxcab1xX10xX18xXexX10xd5f8xXaxX12xX0xXdxX82xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX104xX10xX18xXexX10xX109xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxed16xXdxX59xXexX1xa374xX3x7f2axX2x87b0xXbx6bd4x10459xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX12dxX3xX131xX2x6a02xXbxX133xX134xXaxX3xX7xX109xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12dxX47xX47xXdxXeexXe1xX6xXffxX1xX6xXexXdxX18xX1xXeexX8bxX18xX47xX18xX10xX128xX7xX47xX2x75c7xe154xX2xX47xX2xX168xbf41xX59xX64xX2xX140xX131xX12fxX168xX131xXexX167xX140xX131xX2xX167xX5xX140xXeexb0c4xXbxX1fx94bcxX109xX9xX61xX167xX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX18xX1fxX3xX25xX1fxX14xX28xX3xXexX1xX2cxX3xX1fxXdxX30xXdxX3xX33xX1xX35xX18xX1fxX3xX33xX1xX3bxXdxX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xX5xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXffxX59xX28xXaxX12xXcxX1xb469xXdxX3xX1fxXdxX6xX18xX3x878axX40xX6xX65xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXcdxd7ffxX3xXe1xX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX18xX1xXdxXcexX40xX3xX8bx9d1cxX18xX3xXe1x89d5xX18xX3xXbxX1x8db1xX18xX1fxX3xX4xX1xX41xX18xX1fxX3xXexX45xX4xX3xX1xb9dbxXdxX3xX4xXcbxX6xX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xX5xX45xX3xX8bxX14xX3xXexX205xX18xX1fxX3xX4xX1cxX1ddxX18xX1fxX3xXexX109xX40xX28xXcexX18xX3xXexX1xX35xX18xX1fxX3xX18xd605xX18xX1fxX3xX4xX6xXffxX3xX18xX1x11bb6xX18xX3xXexX1xX21xX4xX3xXexX109xXffxX18xX1fxX3xX4xcde7xX18xX1fxX3xXcdx11bf9xX18xX1fxX3xX8bxXcexX3xXexX45xX4xX3xX1xX21dxXdxX3xX4xXcbxX6xX3xX8bxXdxXe2xX4xX3xX1x11200xXexX3xXexX1xX40xX41xX4xX134xX3xXcdxb921xX28xX3xX82xX21dxX18xX1xX3xX4xX45xX4xX3xX1xXffxX21dxXexX3xXcdxX262xX18xX1fxX3xX18xX1x10dd6xX82xX3xX18xX1fxX205xX18xX3xX18xX1fxf6e7xX6xX3xX1xX280xXexX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xXexX109xXffxX18xX1fxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX1xXdxX2cxX40xX3xX18xXdxa1dfxX18xX65xX3xXe1xX209xXffxX3xX8bxXe2xX3xX4xX45xX4xX3xXexX1xX2cxX3xX1xXe2xX3xXexX1cx69cexX18xX1fxX3xX5xX6xXdxX3xX4xXcbxX6xX3xXcdx7ab0xXexX3xX18xX1cxX30xX4xX3xX33xX1xd713xXdxX3xX4xX45xX4xX3xXexX78xX18xX3xXexX1xX2f3xXexX3xX8bxXcexX3xX7xX21xX4xX3xX33xX1xX2fdxX10xX3xX59xXffxX3xX8bxXdxXe2xX4xX3xX7x9443xX3xX59xf20cxX18xX1fxX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xX5xX45xX3xX1fxX249xX28xX3xX109xX6xXeexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXffxX59xX28xX3xXbxX104xX10xX18xXexX10xX109xXaxX12xX0xXdxX82xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX104xX10xX18xXexX10xX109xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX128xXdxX59xXexX1xX12dxX3xX12fxX2xX64xXbxX133xX134xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX12dxX3xX131xX2xX140xXbxX133xX134xXaxX3xX7xX109xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12dxX47xX47xXdxXeexXe1xX6xXffxX1xX6xXexXdxX18xX1xXeexX8bxX18xX47xX18xX10xX128xX7xX47xX2xX167xX168xX2xX47xX2xX61xX61xX59xX64xX140xX167xX168xX168xX61xX167xXexX2xX168xX167xX61xX140xX5xX140xXeexX17fxXbxX1fxX182xX109xX9xX64xX16dxa783xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX18xX1fxX3xX25xX1fxX14xX28xX3xXexX1xX2cxX3xX1fxXdxX30xXdxX3xX33xX1xX35xX18xX1fxX3xX33xX1xX3bxXdxX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xX5xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX6xXbxXexXdxXffxX18xXaxX12xXfexX45xX4xX3xX7xee51xX3xX13xXffxX14xX18xX1fxX3x7432xX40xX6xX18xX1fxX3xXcxX109xX40xX18xX1fxX3xb1fexX3xf0a0xX1xX3bxX3x7e19xXdxX45xX82xX3xXcdxX41xX4xX3xXfex6f7fxaa51xe8ffxX3xXexe077xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xX45xXexX3xXe1xXdx10f73xX40xX3xX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX18xX1fxX3xX25xX1fxX14xX28xX3xXexX1xX2cxX3xX1fxXdxX30xXdxX3xX33xX1xX35xX18xX1fxX3xX33xX1xX3bxXdxX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xX5xX45xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXffxX59xX28xXaxX12xX25xX1xXdxXcexX40xX3xX4xX2e6xX3xX1e5xX40xX6xX18xX65xX3xXcdxX2e6xX18xX3xX8bxa989xX3xXcdxX1f3xX3xXcdxX1cxX6xX3xX18xX262xXdxX3xX59xX40xX18xX1fxX3xX4xXcbxX6xX3xXbxX1xX20exX18xX1fxX3xX4xX1xX41xX18xX1fxX3xXexX45xX4xX3xX1xX21dxXdxX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xX5xX45xX3xX8bxX14xXffxX3xX33xX2cxX3xX1xXffxX21dxX4xX1xX3xX1xXffxX21dxXexX3xXcdxX262xX18xX1fxX3xX1xX14xX18xX1fxX3xX18xX205xX82xX65xX3xXcdxX1cxX6xX3xX1e5xX40xX28xX3xXcdxX4c0xX18xX1xX3xX4xX2f3xX82xX3xX1xX280xXexX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xXexX21dxXdxX3xX18xX2e6xXdxX3xX5xX14xX82xX3xX8bxXdxXe2xX4xX3xX8bxX14xXffxX3xX1e5xX40xX28xX3xX4xX1xX2cxX3xX18xX262xXdxX3xXe1xX262xX3xX4xXcbxX6xX3xX4xX2e6xX3xX1e5xX40xX6xX18xX65xX3xXcdxX2e6xX18xX3xX8bxX4c0xXeexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXffxX59xX28xXaxX12xXcxX40xX28xX3xX18xX1xXdxX2cexX18xX65xX3xX4xX35xX18xX1fxX3xXexX45xX4xX3xXbxX1xX20exX18xX1fxX65xX3xX4xX1xX41xX18xX1fxX3xXexX45xX4xX3xX1xX21dxXdxX3xX4xXcbxX6xX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xX5xX45xX3xX8bxaeb1xX18xX3xX1fxcd44xXbxX3xX18xX1xXdxXcexX40xX3xX33xX1xX3bxX3xX33xX1xX205xX18xX65xX3xXe1xX1dxXdxX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xX5xX45xX3xX5xX14xX3xX7xX209xX18xX3xXbxX1xX28bxX82xX3xX1fxX249xX28xX3xX18xX1fxX1xXdxXe2xX18xX65xX3xXexa7ffxX3xX5xXe2xX3xX18xX1fxX1cxX1ddxXdxX3xX59xX249xX18xX3xX7xX322xX3xX59xX325xX18xX1fxX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xX5xX45xX3xX8bxX5b3xX18xX3xX4xX20exX18xX3xX4xX6xXffxXeexX3xX451xXdxXe2xX4xX3xX82x699bxXdxX3xX18xX1fxX1cxX1ddxXdxX3xX4xX3bxX3xXexX1xX469xX3xX59xX80xX3xX59xX14xX18xX1fxX3xX82xX40xX6xX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xX5xX45xX3xX1dxX3xX18xX2e6xXdxX3xX4xX35xX18xX1fxX3xX4xX262xX18xX1fxX3xXcdxX6xX18xX1fxX3xX1fxX249xX28xX3xX109xX6xX3xX18xX1x7705xX18xX1fxX3xX33xX1xX3bxX3xX33xX1xX205xX18xX3xXexX109xXffxX18xX1fxX3xX4xX35xX18xX1fxX3xXexX45xX4xX3xXbxX1xX20exX18xX1fxX65xX3xX4xX1xX41xX18xX1fxX3xXexX45xX4xX3xX1xX21dxXdxX3xX4xXcbxX6xX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xX5xX45xXeexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXffxX59xX28xX3xXbxX104xX10xX18xXexX10xX109xXaxX12xX0xXdxX82xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX104xX10xX18xXexX10xX109xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX128xXdxX59xXexX1xX12dxX3xX12fxX2xX64xXbxX133xX134xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX12dxX3xX131xX2xX140xXbxX133xX134xXaxX3xX7xX109xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12dxX47xX47xXdxXeexXe1xX6xXffxX1xX6xXexXdxX18xX1xXeexX8bxX18xX47xX18xX10xX128xX7xX47xX2xX167xX168xX2xX47xX2xX61xX61xX59xX64xX140xX167xX168xX131xX140xX64xXexX12fxX2xX167xX3d1xX168xX5xX140xXeexX17fxXbxX1fxX182xX109xX9xX167xX3d1xX12fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX18xX1fxX3xX25xX1fxX14xX28xX3xXexX1xX2cxX3xX1fxXdxX30xXdxX3xX33xX1xX35xX18xX1fxX3xX33xX1xX3bxXdxX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xX5xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX6xXbxXexXdxXffxX18xXaxX12xX447xXdxX45xX82xX3xXcdxX41xX4xX3xX5cxX1dxX3xX6axX3xXexX2cxX3x113dcxX2cexX3xX25xX1fxX623xX4xX3xX104xX1xX249xX40xX3xXbxX1xX45xXexX3xXe1xXdxX469xX40xX3xXexX21dxXdxX3xX5xX80xX3xX82xX83xXexX3xXexXdxX18xX1xXeexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXffxX59xX28xXaxX12xX443xX1xX45xXexX3xXe1xXdxX469xX40xX3xXexX21dxXdxX3xX5xX80xX3xX82xX83xXexX3xXexXdxX18xX1xX65xX3xX447xXdxX45xX82xX3xXcdxX41xX4xX3xX5cxX1dxX3xX6axX3xXexX2cxX3xX7a4xX2cexX3xX25xX1fxX623xX4xX3xX104xX1xX249xX40xX3xX33xX2cexX40xX3xX1fxX623xXdxX3xX4xX45xX4xX3xX18xX1fxX14xX18xX1xX65xX3xXcdxX4c0xX6xX3xXbxX1xX1cxX2e6xX18xX1fxX3xXexXdxX2cxXbxX3xXexX325xX4xX3xX4xX1xX456xX3xXcdxX21dxXffxX3xXexX205xX18xX1fxX3xX4xX1cxX1ddxX18xX1fxX3xXexX1x6859xX4xX3xXexX1xXdxX3xX7a4xX40xX253xXexX3xX443xX1xX20exX18xX1fxX3xX4xX1xX41xX18xX1fxX3xXexX45xX4xX3xX1xX21dxXdxX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xX5xX45xX3xX8bxX14xX3xXexX78xX3xX4xX1xX21xX4xX3xX4xX45xX4xX3xX1xXffxX21dxXexX3xXcdxX262xX18xX1fxX3xXexX1xXdxX2cxXexX3xXexX1xX855xX4xX3xX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX18xX1fxX3xX25xX1fxX14xX28xX3xXexX1xX2cxX3xX1fxXdxX30xXdxX3xX33xX1xX35xX18xX1fxX3xX33xX1xX3bxXdxX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xX5xX45xX65xX3xXcdxX267xX18xX1fxX3xXexX1xX1ddxXdxX3xX33xX2cexX40xX3xX1fxX623xXdxX3xX82xX623xXdxX3xX18xX1fxX1cxX1ddxXdxX3xXe1xX2fdxX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xX5xX45xX3xX8bxbb2fxX3xX7xX21xX4xX3xX33xX1xX2fdxX10xX3xX82xeaf1xXdxX3xX18xX1fxX1cxX1ddxXdxX65xX3xX1fxXdxX6xX3xXcdxX8f8xX18xX1xX3xX8bxX14xX3xX4xX262xX18xX1fxX3xXcdxX267xX18xX1fxXeexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXffxX59xX28xXaxX12xX104xX1xXcbxX3xXcdxXcexX3xXd0xXcxX1xX40xX41xX4xX3xX5xX45xX3xX8bxX14xX3xX4xX45xX4xX3xXe1xXe2xX18xX1xX3xX8bxXcexX3xXbxX1xX78xXdxXedxX3xX5xX14xX3xX82xXffxX18xX1fxX3xX82xX40xX41xX18xX3xX1fxX322xXdxX3xXcdxX2cxX18xX3xX18xX1xX666xX18xX1fxX3xX18xX1fxX1cxX1ddxXdxX3xXcdxX6xX18xX1fxX3xX1xX280xXexX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xX5xX45xX3xXexX1xX35xX18xX1fxX3xXcdxXdxXe2xXbxX65xX3xX1xX1f3xX28xX3xXe1xX2fdxX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xX5xX45xX3xX18xX1fxX6xX28xX3xX1xX35xX82xX3xX18xX6xX28xXeexX3xX25xX1fxX2adxX18xX1fxX3xX1xX280xXexX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xX7xX30xX82xX3xX5xX14xX3xXbxX1xX1cxX2e6xX18xX1fxX3xXbxX1xX45xXbxX3xX1xXdxXe2xX40xX3xX1e5xX40xX209xX3xX18xX1xX2f3xXexX3xX18xX1xX2a3xX82xX3xX18xX1fxX205xX18xX3xX18xX1fxX2adxX6xX3xX8bxX14xX3xX5xX14xX82xX3xX4xX1xX253xX82xX3xX7xX855xX3xXbxX1xX45xXexX3xXexX109xXdxX469xX18xX3xX4xXcbxX6xX3xX4xX45xX4xX3xXe1xXe2xX18xX1xX3xX59xXffxX3xX1xX280xXexX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xX1fxX249xX28xX3xX109xX6xXeexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXffxX59xX28xX3xXbxX104xX10xX18xXexX10xX109xXaxX12xX0xXdxX82xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX104xX10xX18xXexX10xX109xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX128xXdxX59xXexX1xX12dxX3xX12fxX2xX64xXbxX133xX134xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX12dxX3xX131xX2xX140xXbxX133xX134xXaxX3xX7xX109xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12dxX47xX47xXdxXeexXe1xX6xXffxX1xX6xXexXdxX18xX1xXeexX8bxX18xX47xX18xX10xX128xX7xX47xX2xX167xX168xX2xX47xX2xX61xX61xX59xX64xX140xX167xX168xX64xX2xX61xXexX2xX168xX3d1xX16dxX2xX5xX140xXeexX17fxXbxX1fxX182xX109xX9xX131xX61xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX18xX1fxX3xX25xX1fxX14xX28xX3xXexX1xX2cxX3xX1fxXdxX30xXdxX3xX33xX1xX35xX18xX1fxX3xX33xX1xX3bxXdxX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xX5xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX6xXbxXexXdxXffxX18xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xX133xXexX441xX6xX5xXdxX1fxX18xX12dxX3xX4xX10xX18xXexX10xX109xX134xXaxX12xX25xX1fxX6xX28xX3xX7xX6xX40xX3xX5xX80xX3xX82xX83xXexX3xXexXdxX18xX1xX65xX3xX5xX80xX3xX59xXdxX80xX40xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX18xX1fxX3xX25xX1fxX14xX28xX3xXexX1xX2cxX3xX1fxXdxX30xXdxX3xX33xX1xX35xX18xX1fxX3xX33xX1xX3bxXdxX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xX5xX45xX3xXcdxX1f3xX3xX59xXdxX80xX18xX3xX109xX6xX3xXexX109xX2cexX18xX3xX4xX45xX4xX3xXexX40xX28xX2cxX18xX3xXcdxX1cxX1ddxX18xX1fxX3xX5xX30xX18xX3xX1dxX3xXcxX443xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXeexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXffxX59xX28xX3xXbxX104xX10xX18xXexX10xX109xXaxX12xX0xXdxX82xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX104xX10xX18xXexX10xX109xX3xX59xXexX1xX40xX82xXe1xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX128xXdxX59xXexX1xX12dxX3xX12fxX2xX131xXbxX133xX134xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX12dxX3xX131xX2xX140xXbxX133xX134xXaxX3xX7xX109xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12dxX47xX47xXdxXeexXe1xX6xXffxX1xX6xXexXdxX18xX1xXeexX8bxX18xX47xX18xX10xX128xX7xX47xX2xX167xX168xX2xX47xX2xX168xX16dxX59xX64xX2xX140xX131xX61xX2xX2xXexX12fxX16dxX64xX12fxX167xX5xX140xXeexX17fxXbxX1fxX182xX109xX9xX64xX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX18xX1fxX3xX25xX1fxX14xX28xX3xXexX1xX2cxX3xX1fxXdxX30xXdxX3xX33xX1xX35xX18xX1fxX3xX33xX1xX3bxXdxX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xX5xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX6xXbxXexXdxXffxX18xXaxX12xX452xX35xX18xX1fxX3xXcdxX209xXffxX3xXcdxXffxX14xX18xX3xX8bxXdxX2cexX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX2cexX18xX3xXexX1xX6xX82xX3xX1fxXdxX6xX3xX5xX80xX3xX59xXdxX80xX40xX3xX1xX14xX18xX1xX0xX47xXbxX12xX0xXexX6xXe1xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX133xX6xX18xX1xX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX1fxX9xXaxX140xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX59xX59xXdxX18xX1fxX9xXaxX64xXaxX12xX0xXexXe1xXffxX59xX28xX12xX0xXexX109xX12xX0xXexX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXffxX59xX28xXaxX12xXcxX1xX10xXffxX3xXcxX78xX3xX4xX1xX21xX4xX3xX6axX3xXexX2cxX3xXexX1xX2cxX3xX1fxXdxX30xXdxX3x984ex8843xX13xdf64xb02bxX65xX3xX7xX322xX3xX59xX325xX18xX1fxX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xX5xX45xX3xX5xX14xX3xX18xX1fxX40xX28xX2cexX18xX3xX18xX1xX249xX18xX3xX1fxX249xX28xX3xX109xX6xX3xX1xX2e6xX18xX3xX3d1xX140x74d7xX3xX7xX41xX3xX4xX6xX3xXexX322xX3xX8bxXffxX18xX1fxX3xX59xXffxX3xX40xX18xX1fxX3xXexX1xX1cxX3xXbxX1xX78xXdxX3xXexX109xX2cexX18xX3xXexXffxX14xX18xX3xX4xff55xX40xX65xX3xX4xXffxX18xX3xX7xX41xX3xX18xX14xX28xX3xX1dxX3xX451xXdxXe2xXexX3xX25xX6xX82xX3xX5xX14xX3xX167xX140xXd95xXeexX3xX5cxX322xX3xX59xX325xX18xX1fxX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xX5xX45xX3xX4xX20exX18xX3xX5xX14xX3xX18xX1fxX40xX28xX2cexX18xX3xX18xX1xX249xX18xX3xX4xXcbxX6xX3xX3d1xX64xXd95xX3xX4xX6xX3xXe1xXe2xX18xX1xX3xXbxX1xX78xXdxX3xXex79abxX4xX3xX18xX1fxX1xe1c2xX18xX3xX82xX1f3xX18xX3xXexX83xX18xX1xXeexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXffxX59xX28xXaxX12xX453xX1xX3bxXdxX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xX5xX45xX3xX4x105f4xX18xX1fxX3xX5xX14xX3xX18xX1fxX40xX28xX2cexX18xX3xX18xX1xX249xX18xX3xX5xX14xX82xX3xXexX109xXdc0xX82xX3xXexX109xX623xX18xX1fxX3xXexX1xX2cexX82xX3xXe1xXe2xX18xX1xX3xX1xX10xX18xX3xX7xX40xX28xX80xX18xX65xX3xX1fxX249xX28xX3xXexX14xX18xX3xXbxX1xX2cxX3xX8bxX14xX3xXexX322xX3xX8bxXffxX18xX1fxX3xX4xX1xXffxX3xX4xX209xX3xX18xX1fxX1cxX1ddxXdxX3xXexX109xX855xX4xX3xXexXdxX2cxXbxX3xX1xX280xXexX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xX8bxX14xX3xX18xX1fxX1cxX1ddxXdxX3xX1xX280xXexX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xXexX1xX325xX3xXcdxX262xX18xX1fxXeexX3xXcxX109xX2cexX18xX3xXexXffxX14xX18xX3xX4xXdc0xX40xX65xX3xX1cxX30xX4xX3xXexX83xX18xX1xX3xX82xX904xXdxX3xX18xX205xX82xX3xX4xX3bxX3xXexX30xXdxX3xX2xX12fxX64xXeexX140xX140xX140xX3xXexX109xbb72xX3xXexX322xX3xX8bxXffxX18xX1fxX3xXexX109xX1cxX30xX4xX3xX64xX3xXexX40xX78xXdxX3xX59xXffxX3xX18xX1xXdxX80xX82xX3xXexX109xaa7exX18xX1fxX3xXcdxX1cxX1ddxX18xX1fxX3xX1xX35xX3xX1xX2f3xXbxX3xX59xX1cxX30xXdxX3xX8bxX8f8xX3xX1xX280xXexX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xXexX1xX325xX3xXcdxX262xX18xX1fxXeexX3xXcxX1xX10xXffxX3xXexX1xX41xX18xX1fxX3xX33xX2cexX3xX4xXcbxX6xX3xXfexXe2xX18xX1xX3xX8bxXdxXe2xX18xX3xX453xX65xX3xXexX5f0xX3xX5xXe2xX3xXe1xXe2xX18xX1xX3xX18xX1xX249xX18xX3xX40xX18xX1fxX3xXexX1xX1cxX3xXbxX1xX78xXdxX3xX4xX3bxX3xX1xX280xXexX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xX5xX45xX3xX4xX1xXdxX2cxX82xX3xX167xX12fxX65xX16dxXd95xXeexX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX109xX12xX0xX47xXexXe1xXffxX59xX28xX12xX0xX47xXexX6xXe1xX5xX10xX12xX0xX59xXdxX8bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xX109xX10xX5xX6xXexX10xX59xXaxX12xX0xX40xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX441xXexX1xX40xX82xXe1xX441xX6xX18xX59xX441xX7xX6xXbxXffxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX64xX3xXexX1xX3bxXdxX3xX1e5xX40xX10xX18xX3xX4xXcbxX6xX3xXe1xX41xX3xX33xX1xXdxX2cxX18xX3xX4xXffxX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX109xX6xX3xX33xX1xX35xX18xX1fxX3xX5xX14xX18xX1xX3xX5xX5b7xX18xX65xX3xX4xX1xX253xX82xX3xXbxX1xX45xXexX3xXexX109xXdxX469xX18xXaxX3xX1xX109xX10xe4dcxX9xXaxX47xX82xX10xX441xXe1xX10xX47xX64xX441xXexX1xXffxXdxX441xX1e5xX40xX10xX18xX441xX4xX40xX6xX441xXe1xXffxX441xX33xX1xXdxX10xX18xX441xX4xXffxX18xX441xX7xXdxX18xX1xX441xX109xX6xX441xX33xX1xXffxX18xX1fxX441xX5xX6xX18xX1xX441xX5xX6xX18xX441xX4xX1xX6xX82xX441xXbxX1xX6xXexX441xXexX109xXdxX10xX18xX47xX2xX12fxX12fxX140xX16dxX140xXeexX1xXexX82xXaxX12xX0xXdxX82xX1fxX3xX7xX109xX4xX9xXaxX47xX82xX10xX59xXdxX6xX47xX2xX168xX140xX47xX18xX10xX128xX7xX47xX2xX16dxX64xX168xX47xX2xX140xX64xX59xX2xX2xX168xX168xX168xX168xX16dxXexX2xX64xX12fxX64xX5xX2xXeexX17fxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX18xX1fxX3xX25xX1fxX14xX28xX3xXexX1xX2cxX3xX1fxXdxX30xXdxX3xX33xX1xX35xX18xX1fxX3xX33xX1xX3bxXdxX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xX5xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX8bxX12xX0xX7xXexX109xXffxX18xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX64xX3xXexX1xX3bxXdxX3xX1e5xX40xX10xX18xX3xX4xXcbxX6xX3xXe1xX41xX3xX33xX1xXdxX2cxX18xX3xX4xXffxX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX109xX6xX3xX33xX1xX35xX18xX1fxX3xX5xX14xX18xX1xX3xX5xX5b7xX18xX65xX3xX4xX1xX253xX82xX3xXbxX1xX45xXexX3xXexX109xXdxX469xX18xXaxX3xX1xX109xX10xX1062xX9xXaxX47xX82xX10xX441xXe1xX10xX47xX64xX441xXexX1xXffxXdxX441xX1e5xX40xX10xX18xX441xX4xX40xX6xX441xXe1xXffxX441xX33xX1xXdxX10xX18xX441xX4xXffxX18xX441xX7xXdxX18xX1xX441xX109xX6xX441xX33xX1xXffxX18xX1fxX441xX5xX6xX18xX1xX441xX5xX6xX18xX441xX4xX1xX6xX82xX441xXbxX1xX6xXexX441xXexX109xXdxX10xX18xX47xX2xX12fxX12fxX140xX16dxX140xXeexX1xXexX82xXaxX12xX64xX3xXexX1xX3bxXdxX3xX1e5xX40xX10xX18xX3xX4xXcbxX6xX3xXe1xX41xX3xX33xX1xXdxX2cxX18xX3xX4xXffxX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX109xX6xX3xX33xX1xX35xX18xX1fxX3xX5xX14xX18xX1xX3xX5xX5b7xX18xX65xX3xX4xX1xX253xX82xX3xXbxX1xX45xXexX3xXexX109xXdxX469xX18xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX109xXffxX18xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xX25xX2cxX40xX3xXe1xX41xX3xX4xX20exX18xX3xX82xXe1cxX4xX3xX18xX1xX666xX18xX1fxX3xXexX1xX3bxXdxX3xX1e5xX40xX10xX18xX3xXexX6xXdxX3xX1xX21dxXdxX3xX18xX14xX28xX65xX3xX82xb596xX3xX4xXdc0xX18xX3xX18xX1xXe1cxX4xX3xX18xX1xX1dxX3xX18xX1fxX6xX28xX3xXcdxX469xX3xX4xX3bxX3xXexX1xX469xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xXffxX18xX3xX109xX6xX3xX33xX1xX2fdxX10xX3xX82xX21dxX18xX1xXeexX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX8bxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX104xX45xX4xX1xX3xX21xX18xX1fxX3xXbxX1xX3bxX3xX8bxX30xXdxX3xXe1xXe2xX18xX1xX3xX8bxXdxX2cexX82xX3xXbxX1xX2cxX3xX1e5xX40xX209xX18xXaxX3xX1xX109xX10xX1062xX9xXaxX47xX82xX10xX441xXe1xX10xX47xX4xX6xX4xX1xX441xX40xX18xX1fxX441xXbxX1xXffxX441xX8bxXffxXdxX441xXe1xX10xX18xX1xX441xX8bxXdxX10xX82xX441xXbxX1xX10xX441xX1e5xX40xX6xX18xX47xX2xX12fxX64xX12fxX12fxX12fxXeexX1xXexX82xXaxX12xX0xXdxX82xX1fxX3xX7xX109xX4xX9xXaxX47xX82xX10xX59xXdxX6xX47xX2xX168xX140xX47xX18xX10xX128xX7xX47xX2xX16dxX64xX140xX47xX2xX140xX12fxX59xX140xX2xX168xX64xX168xX140xX61xXexX64xX64xX167xX12fxX3d1xX5xX140xXeexX17fxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX18xX1fxX3xX25xX1fxX14xX28xX3xXexX1xX2cxX3xX1fxXdxX30xXdxX3xX33xX1xX35xX18xX1fxX3xX33xX1xX3bxXdxX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xX5xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX8bxX12xX0xX7xXexX109xXffxX18xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX104xX45xX4xX1xX3xX21xX18xX1fxX3xXbxX1xX3bxX3xX8bxX30xXdxX3xXe1xXe2xX18xX1xX3xX8bxXdxX2cexX82xX3xXbxX1xX2cxX3xX1e5xX40xX209xX18xXaxX3xX1xX109xX10xX1062xX9xXaxX47xX82xX10xX441xXe1xX10xX47xX4xX6xX4xX1xX441xX40xX18xX1fxX441xXbxX1xXffxX441xX8bxXffxXdxX441xXe1xX10xX18xX1xX441xX8bxXdxX10xX82xX441xXbxX1xX10xX441xX1e5xX40xX6xX18xX47xX2xX12fxX64xX12fxX12fxX12fxXeexX1xXexX82xXaxX12xX104xX45xX4xX1xX3xX21xX18xX1fxX3xXbxX1xX3bxX3xX8bxX30xXdxX3xXe1xXe2xX18xX1xX3xX8bxXdxX2cexX82xX3xXbxX1xX2cxX3xX1e5xX40xX209xX18xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX109xXffxX18xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xX451xXdxX2cexX82xX3xXbxX1xX2cxX3xX1e5xX40xX209xX18xX3xX5xX14xX3xXe1xXe2xX18xX1xX3xX4xX3bxX3xXexX1xX469xX3xX1fxX5b7xXbxX3xX1dxX3xX82xX623xXdxX3xX5xX21xX6xX3xXexX40xX78xXdxX65xX3xX18xX1xX1cxX18xX1fxX3xXexX1xX1cxX1ddxX18xX1fxX3xX1fxX5b7xXbxX3xX1xX2e6xX18xX3xX1dxX3xXexX109xXf0fxX3xX10xX82xXeexX3xXfexXe2xX18xX1xX3xX4xX3bxX3xXexX1xX469xX3xX4xX2f3xXbxX3xXexX83xX18xX1xX3xX1xXffxX5b7xX4xX3xX82xX21dxX18xX3xXexX83xX18xX1xX65xX3xX59xXffxX3xXexX8f8xX18xX1xX3xXexX109xX21dxX18xX1fxX3xX4xX2f3xXbxX3xXexX83xX18xX1xX3xX5xX5b7xXbxX3xXcdxXdxX3xX5xX5b7xXbxX3xX5xX21dxXdxX3xX18xX1xXdxXcexX40xX3xX5xXdc0xX18xXeexXeexXeexX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX8bxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax10624xX249xX28xX3xX59xX855xX18xX1fxX3xX82xX35xXdxX3xXexX109xX1cxX1ddxX18xX1fxX3xX33xX1xX35xX18xX1fxX3xX33xX1xX3bxXdxX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xX1dxX3xXfexX451xX452xX453xX3xX452xX21xX4xX3xXcxX1xX623xXaxX3xX1xX109xX10xX1062xX9xXaxX47xX28xX441xXexX10xX47xX133xX6xX28xX441xX59xX40xX18xX1fxX441xX82xXffxXdxX441xXexX109xX40xXffxX18xX1fxX441xX33xX1xXffxX18xX1fxX441xX33xX1xXffxXdxX441xXexX1xX40xXffxX4xX441xXffxX441xXe1xX8bxX59xX33xX441xX59xX40xX4xX441xXexX1xXffxX47xX2xX12fxX64xX140xX16dxX61xXeexX1xXexX82xXaxX12xX0xXdxX82xX1fxX3xX7xX109xX4xX9xXaxX47xX82xX10xX59xXdxX6xX47xX2xX168xX140xX47xX18xX10xX128xX7xX47xX2xX16dxX131xX167xX47xX16dxX140xX59xX131xX140xX167xX64xX168xX2xX16dxXexX3d1xX168xX167xX61xX64xX5xX140xXeexX17fxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX18xX1fxX3xX25xX1fxX14xX28xX3xXexX1xX2cxX3xX1fxXdxX30xXdxX3xX33xX1xX35xX18xX1fxX3xX33xX1xX3bxXdxX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xX5xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX8bxX12xX0xX7xXexX109xXffxX18xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1522xX249xX28xX3xX59xX855xX18xX1fxX3xX82xX35xXdxX3xXexX109xX1cxX1ddxX18xX1fxX3xX33xX1xX35xX18xX1fxX3xX33xX1xX3bxXdxX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xX1dxX3xXfexX451xX452xX453xX3xX452xX21xX4xX3xXcxX1xX623xXaxX3xX1xX109xX10xX1062xX9xXaxX47xX28xX441xXexX10xX47xX133xX6xX28xX441xX59xX40xX18xX1fxX441xX82xXffxXdxX441xXexX109xX40xXffxX18xX1fxX441xX33xX1xXffxX18xX1fxX441xX33xX1xXffxXdxX441xXexX1xX40xXffxX4xX441xXffxX441xXe1xX8bxX59xX33xX441xX59xX40xX4xX441xXexX1xXffxX47xX2xX12fxX64xX140xX16dxX61xXeexX1xXexX82xXaxX12xX1522xX249xX28xX3xX59xX855xX18xX1fxX3xX82xX35xXdxX3xXexX109xX1cxX1ddxX18xX1fxX3xX33xX1xX35xX18xX1fxX3xX33xX1xX3bxXdxX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xX1dxX3xXfexX451xX452xX453xX3xX452xX21xX4xX3xXcxX1xX623xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX109xXffxX18xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xX1522xX249xX28xX3xX59xX855xX18xX1fxX3xX82xX35xXdxX3xXexX109xX1cxX1ddxX18xX1fxX3xX33xX1xX35xX18xX1fxX3xX33xX1xX3bxXdxX3xXexX1xX40xX41xX4xX65xX3xXexX21dxXffxX3xX59xX855xX18xX1fxX3xX4xX209xX18xX1xX3xX1e5xX40xX6xX18xX3xX133xX6xX18xX1xX65xX3xX7xX21dxX4xX1xX65xX3xXcdxX127bxXbxX65xX3xX6xX18xX3xXexXffxX14xX18xX3xX1fxX3bxXbxX3xXbxX1xXdc0xX18xX3xXe1xX209xXffxX3xX8bxXe2xX65xX3xX4xX1xX205xX82xX3xX7xX3bxX4xX65xX3xX18xX249xX18xX1fxX3xX4xX6xXffxX3xX7xX21xX4xX3xX33xX1xX2fdxX10xX3xX4xX1xXffxX3xX18xX1xX249xX18xX3xX59xX249xX18xX3xXcdxX1f3xX3xX8bxX14xX3xXcdxX6xX18xX1fxX3xXcdxX1cx11307xX4xX3xXfexXe2xX18xX1xX3xX8bxXdxXe2xX18xX3xXcdxX6xX3xX33xX1xXffxX6xX3xX1xX40xX28xXe2xX18xX3xX452xX21xX4xX3xXcxX1xX623xX3xXd61xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXd65xX3xXexX1xX855xX4xX3xX1xXdxXe2xX18xX3xX33xX1xX45xX3xXexX41xXexXeexX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX8bxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX47xX40xX5xX12xX0xX59xXdxX8bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX109xXaxX12xX0xX47xX59xXdxX8bxX12xX0xX47xX59xXdxX8bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa967xX40xXexX1xXffxX109xXaxX12xX443xX1xX280xX4xX3xX435xX40xX6xX18xX1fxX0xX47xXbxX12
Phúc Quang