Ban Bí thư ban hành quy chế kiểm soát quyền lực, chống “chạy chức, chạy quyền”
Để có cơ sở đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Quy chế về kiểm soát quyền lực và phòng, chống “chạy chức, chạy quyền”, Ban Tổ chức Trung ương đã xây dựng chuyên đề: Kiểm soát quyền lực và phòng, chống “chạy chức, chạy quyền” trong công tác tổ chức cán bộ.
fdedx12548x14a3dx106c7x131e5x177a0x14660x15697x11496xX7x12edax15b17x17192x105d1x121d7x1276fxX5x16214xXax109f6x135daxX6x174a3xX3xX13x15cc3xX3xXexX1x11288xX3x105b8xX6xX15xX3xX1x15102xX15xX1xX3x12e0bx1150ax10a9dxX3xX4xX1x16517xX3x11011xXdx103e0x10a3bxX3xX7x115dcx103d7xXexX3xX27xX28xX29x10919xX15xX3xX5x15807xX4x18238xX3xX4xX1x158e2xX15x17e13xX3xXaxX4xX1x149bfxX29xX3xX4xX1x13fb7xX4xX42xX3xX4xX1xX4dxX29xX3xX27xX28xX29xX3cxX15xXaxX0x120efxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16101xX10xX6x179c7xXaxX12x11306xX31xX3xX4x15f66xX3xX4x170dbxX3xX7x16e3bxX3x10afbxX3cxX3x150dfxX28x12e6exXexX3xX13x17ba5xX3x121d6xX1xX18xX15xX1xX3xXex163b4x127a1xX42xX3xX13xX6xX15xX3xX13xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1exX6xX15xX3xX1xX23xX15xX1xX3x13c73xX28xX29xX3xX4xX1xX2dxX3x1719cxX3cxX3xX2fxXdxX31xX32xX3xX7xX35xX36xXexX3xX27xX28xX29xX3cxX15xX3xX5xX40xX4xX3xXb5xX23xX3xXbxX1x10ef6xX15xX48xX42xX3xX4xX1xX46xX15xX48xX3x13339xX4xX1xX4dxX29xX3xX4xX1xX52xX4xX42xX3xX4xX1xX4dxX29xX3xX27xX28xX29xX3cxX15x17f93xX42xX3xX13xX6xX15xX3xXcx113c7xX3xX4xX1xX52xX4xX3xXcxX95xX28xX15xX48xX3xX1cxX7exX15xX48xX3xX83x14611xX3xX86x11f8dxX29xX3xX74xX40xX15xX48xX3xX4xX1xX28xX29x10f39xX15xX3xX83xX3cx16907xX3x1439fxXdxX31xX32xX3xX7xX35xX36xXexX3xX27xX28xX29xX3cxX15xX3xX5xX40xX4xX3xXb5xX23xX3xXbxX1xXd1xX15xX48xX42xX3xX4xX1xX46xX15xX48xX3xXaxX4xX1xX4dxX29xX3xX4xX1xX52xX4xX42xX3xX4xX1xX4dxX29xX3xX27xX28xX29xX3cxX15xXaxX3xXexX95xX35xX15xX48xX3xX4x15a88xX15xX48xX3xXexX36xX4xX3xXexXfaxX3xX4xX1xX52xX4xX3xX4xX36xX15xX3xX1exX8cx10c60xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX35xX74xX29xXaxX12xX8exX1xX28xX29xX11cxX15xX3xX83xX3cxX3xXex17353xXbxX3xXexX95xX28xX15xX48xX3xX83xX36xX15xX1xX3xX48xXdxX36xX3xXex10b80xX15xX1xX3xX1xX1b0xX15xX1xX3xX2fxXdxX31xX32xX3xX7xX35xX36xXexX3xX27xX28xX29xX3cxX15xX3xX5xX40xX4xX3xXexX95xX35xX15xX48xX3xX4xX166xX15xX48xX3xXexX36xX4xX3xXexXfaxX3xX4xX1xX52xX4xX3xX4xX36xX15xX3xX1exX8cxX3xX1xXdx11ff9xX15xX3xX15xX6xX29x18510xX3xX15xX1xX19dxX15xX3xX74xXdxX1edxX15xX3xX15xX1x1392axX15xX48xX3xXex12daexX15xX3xXexX4dxXdxX42xX3xX1xX4dxX15xX3xX4xX1xX2dxX3xXb5xX23xX3xX4xX1x18585xX3xX95xX6xX3xX15xX48xX28xX29xX11cxX15xX3xX15xX1xX110xX15xX42xX3xX83xX3cxX3xX86xX28xX88xXexX3xX48xXdx1570axXdxX3xXbxX1xX36xXbxX3xX15xX1x16189xX32xX3xXex154a0xX15xX48xX3xX4xX1cx1103cxX15xX48xX3xX2fxXdxX31xX32xX3xX7xX35xX36xXexX3xX27xX28xX29xX3cxX15xX3xX5xX40xX4xX3xXb5xX23xX3xXbxX1xXd1xX15xX48xX42xX3xX4xX1xX46xX15xX48xX3xXaxX4xX1xX4dxX29xX3xX4xX1xX52xX4xX42xX3xX4xX1xX4dxX29xX3xX27xX28xX29xX3cxX15xXaxX3xXexX95xX35xX15xX48xX3xX4xX166xX15xX48xX3xXexX36xX4xX3xXexXfaxX3xX4xX1xX52xX4xX3xX4xX36xX15xX3xX1exX8cxX17cxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX35xX74xX29xXaxX12xX0xX7xXexX95xX35xX15xX48xX12x180daxX1xX19dxX15xX3xX74xXdxX1edxX15xX3xX27xX28xX29xX3cxX15xX3xX5xX40xX4xX3xX15xX241xX32xX3xX81xX3xX83xX110xX28xX3xXexX95xX35xX15xX48xX3xX4xX166xX15xX48xX3xXexX36xX4xX3xX4xX36xX15xX3xX1exX8cxX0xX62xX7xXexX95xX35xX15xX48xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX35xX74xX29xXaxX12xX77xX36xX15xX1xX3xX48xXdxX36xX3xXb5xX3cxX3xX15xX1xX201xX15xX48xX3xX1exX88xXexX3xX4xX19dxXbxX42xX3xX1xX4dxX15xX3xX4xX1xX2dxX3xXexX95xX35xX15xX48xX3xXb5xXdxX1edxX4xX3xX2fxXdxX31xX32xX3xX7xX35xX36xXexX3xX27xX28xX29xX3cxX15xX3xX5xX40xX4xX42xX3xX2c6xX48xX1xX96xX3xX27xX28xX29xX2dxXexX3xXcxX95xX28xX15xX48xX3xX1cxX7exX15xX48xX3x18558xX3x15fa0xX2fxX1xX7bxX6xX3x14ab8x13774xX379x17e47xX3xX83xX10dxX3xX4xX1xX21bxX3xX95x15642xX121xX3xXdcxXcxXfaxX3xX4xX1xX52xX4xX3xX1exX8cxX3xX32xX36xX29xX3xX4xXd1xX15xX3xX4xX206xX15xX48xX3xX2fxX3cxX15xX1xX42xX3xX4xX1xX206xX15xX48xX3xX4xX1x15464xX35xX42xX3xX1xX35xX4dxXexX3xX83xX8cxX15xX48xX3xX2fxX3afxX32xX3xX1xXdxX1edxX28xX3xX5xX40xX4xX42xX3xX1xXdxX1edxX28xX3xX27xX28xX237xX17cxX3xX8exX7exX3xX4xX1xX2dxX3xX2fxXdxX31xX32xX3xX7xX35xX36xXexX3xX27xX28xX29xX3cxX15xX3xX5xX40xX4xX3xX4xX1xX19dxX32xX3xX83xX1cx13c7cxX4xX3xX1xX35xX23xX15xX3xXexX1xXdxX1edxX15xX42xX3xX4xXd1xX15xX3xX15xX1xXdxX3cxX28xX3xX7xX7exX3xX1xX81xXf2xX42xX3xXdcxX4xX166xX15xX48xX3xXexX36xX4xX3xX2fxXdxX31xX32xX3xXexX95xX6xX42xX3xX48xXdxX36xX32xX3xX7xX36xXexX3xXb5xX23xX3xX2fx13e43xX3xX5xX28xX19dxXexX3xX77xX237xX15xX48xX3xX4xX1xX1cxX6xX3xX83x13696xX3xX7xX52xX4xX3xX95xX245xX15xX3xX83xX10xX42xX3xX15xX48xX245xX15xX3xX4xX1x123b8xX15xX42xX3xX83x16751xX29xX3xX5x147b9xXdxX3xX7xX28xX29xX3xXexX1xX35xX36xXdxXf2xX17cxX3xXcxX1xX40xX4xX3xXexX2dxX3xX5xX23xX3xX4xX7exX3xX4xX88xX28xX3xXexXfaxX3xX4xX1xX52xX4xX3xX1exX8cxX3xX32xX36xX29xX3xX4xX44bxX6xX3xX1xX1edxX3xXexX1xX46xX15xX48xX3xX4xX1xX18xX15xX1xX3xXexX95xX96xX3xX4xX1xX1cxX6xX3xX1xX3f7xXbxX3xX5x15e07xX42xX3xX7xX46xX3xX83x152f5xX28xX3xX32xX46xXdxX3xX1exX11cxX15xX3xXexX95xX35xX15xX48xX3xXexX245xX15xX48xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX42xX3xX5xX23xX32xX3xXbxX1xX36xXexX3xX7xXdxX15xX1xX3xX15xX1xX201xX15xX48xX3xX1exX88xXexX3xX4xX19dxXbxX3xXb5xX3cxX3xX2fxXdxX31xX32xX3xX7xX35xX36xXexX3xX27xX28xX29xX3cxX15xX3xX5xX40xX4xX3xXexX95xX35xX15xX48xX3xX4xX166xX15xX48xX3xXexX36xX4xX3xXexXfaxX3xX4xX1xX52xX4xX42xX3xX4xX36xX15xX3xX1exX8cxX3xXb5xX23xX3xX27xX28xX237xX15xX3xX5xX4baxX3xX4xX36xX15xX3xX1exX8cxX17cxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX35xX74xX29xXaxX12xX0xXdxX32xX48xX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXax12b98xXdxX74xXexX1xX121x13b59x118a8xX56axXbxX86xX1f3xX1xX10xXdxX48xX1xXexX121xX370x10bd5xX577xXbxX86xXaxX3xX7xX95xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX121xX62xX62xXdxX17cxX1exX6xX35xX1xX6xXexXdxX15xX1xX17cxXb5xX15xX62xX15xX10xX563xX7xX62xX2x16f44xX56ax1400dxX62xX569xX569xX74xX577xX56ax16755xX56axX5a0xX370x14ff0xXexX577xX370xX577xX370xX5xX56axX17cx12206xXbxX48xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1exX6xX15xX3xX1exXdxX3xXexX1xX28xX3xX1exX6xX15xX3xX1xX6xX15xX1xX3xX27xX28xX29xX3xX4xX1xX10xX3xX2fxXdxX10xX32xX3xX7xX35xX6xXexX3xX27xX28xX29xX10xX15xX3xX5xX28xX4xX3xX4xX1xX35xX15xX48xX3xX4xX1xX6xX29xX3xX4xX1xX28xX4xX3xX4xX1xX6xX29xX3xX27xX28xX29xX10xX15xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX6xXbxXexXdxX35xX15xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX86xXex13527xX6xX5xXdxX48xX15xX121xX3xX5b4xX28xX7xXexXdx180ccxX29xX1f3xXaxX12xXcxXfaxX15xX48xX3xX13xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX2c6xX48xX28xX29x16428xX15xX3x12349xX1x1582fxX3xXcxX95x170f0xX15xX48xX121xX3xX0xX10xX32xX12xX8exX166xX15xX48xX3xXexX36xX4xX3xX4xX36xX15xX3xX1exX8cxX3xX4xXd1xX15xX3xX15xX1xXdxX3cxX28xX3xX2fxX1xX10xX3xX1xX81xX42xX3xX5x102c8xX3xX1xXfaxX15xX48xX42xX3xXexX206xX15xX3xXexX4dxXdxX3xX15xX1xXdxX3cxX28xX3xX1xX4dxX15xX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX29xX2dxX28xX3xX2fxX3afxX32xX17cxX3xX0xX62xX10xX32xX12x177d8xX15xX1xX121xX3x180c7xXdxX15xX48xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX35xX74xX29xXaxX12xX654xX1xX36xXexX3xX1exXdxX31xX28xX3xXexX4dxXdxX3xX71xX8cxXdxX3xX15xX48xX1xX96xX3xXexXfaxX15xX48xX3xX2fxX2dxXexX3xX4xX166xX15xX48xX3xXexX36xX4xX3xXexXfaxX3xX4xX1xX52xX4xX3xX86xX110xX29xX3xX74xX40xX15xX48xX3xX77xX237xX15xX48xX3xX15xX245xX32xX3xX5abxX56axX2xX569xX42xX3xXexX95xXdxX31xX15xX3xX2fxX1xX6xXdxX3xX15xX1xXdxX1edxX32xX3xXb5x11983xX3xX15xX245xX32xX3xX5abxX56axX2xX59exX42xX3xXcxXfaxX15xX48xX3xX13xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX2c6xX48xX28xX29xX651xX15xX3xX654xX1xX656xX3xXcxX95xX65axX15xX48xX3xX83xX10dxX3xX4xX1xX21bxX3xX95xX6xX3xX95xX241xX15xX48xX121xX3xX8exX166xX15xX48xX3xXexX36xX4xX3xX4xX36xX15xX3xX1exX8cxX3xX4xXd1xX15xX3xX15xX1xXdxX3cxX28xX3xX2fxX1xX10xX3xX1xX81xX42xX3xX5xX686xX3xX1xXfaxX15xX48xX42xX3xXexX206xX15xX3xXexX4dxXdxX3xX15xX1xXdxX3cxX28xX3xX1xX4dxX15xX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX29xX2dxX28xX3xX2fxX3afxX32xX1f3xX3xX4xX1xX1cxX6xX3xX4xX7bxX3xX4xX7exX3xX4xX1xX2dxX3xX83xX31xX3xX2fxXdxX31xX32xX3xX7xX35xX36xXexX3xX27xX28xX29xX3cxX15xX3xX5xX40xX4xX42xX3xX4xX1xX46xX15xX48xX3xXdcxX4xX1xX4dxX29xX3xX4xX1xX52xX4xX42xX3xX4xX1xX4dxX29xX3xX27xX28xX29xX3cxX15xXf2xX3xX32xX8cxXexX3xX4xX36xX4xX1xX3xX1xXdxX1edxX28xX3xX27xX28xX237xX1f3xX3xXb5x137a6xX15xX3xX4xXd1xX15xX3xX1xXdxX1edxX15xX3xXexX1cxX3f7xX15xX48xX3xX83xX3cxX3xX1exX4dxXexX42xX3xX4xX88xXexX3xX15xX1x12dc0xX4xX3xX15xX1xXdxX3cxX28xX3xX15xX48xX1cxX24bxXdxX3xX15xX1xX23xX42xX3xX15xX48xX1cxX24bxXdxX3xXexX1xX110xX15xX3xX27xX28xX10xX15xX3xX32xX460xX4xX3xX74xX469xX3xX2fxX1xX166xX15xX48xX3xX83xX44bxX3xXexXdxX11cxX28xX3xX4xX1xX28xX465xX15xX1f3xX3xX1exXfaxX3xX15xX1xXdxX1edxX32xX3xX83xX656xX15xX48xX3xX27xX28xX29xX3xXexX95xX1b0xX15xX1xX3xX15xX1xX1cxX15xX48xX3xX2fxX2dxXexX3xX27xX28xX237xX3xXexX1xX40xX4xX3xXexX2dxX3xX1exX46xX3xXexX95xX18xX3xX4xX36xX15xX3xX1exX8cxX3xX5xX4dxXdxX3xX5xX23xX3xX7xX6xXdx17b24xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX35xX74xX29xXaxX12x14993xX15xX48xX3xX2c6xX48xX28xX29xX651xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX13xX1b0xX15xX1xX42xX3xX654xX1xX7bxX3xXcxX95xX1cxX81xX15xX48xX3xX1exX6xX15xX3xXcxX1xX1cxX24bxX15xX48xX3xXexX95xX40xX4xX3xX13xX6xX15xX3xXcxXfaxX3xX4xX1xX52xX4xX3xXcxX95xX28xX15xX48xX3xX1cxX7exX15xX48xX3xX15xX1xX88xX15xX3xX32xX4dxX15xX1xX42xX3xX77xX237xX15xX48xX3xXexX6xX3xX83xX460xX4xX3xX1exXdxX1edxXexX3xX27xX28xX6xX15xX3xXexX110xX32xX3xX83xX2dxX15xX3xX4xX166xX15xX48xX3xXexX36xX4xX3xXexXfaxX3xX4xX1xX52xX4xX3xX4xX36xX15xX3xX1exX8cxX42xX3xX4xX35xXdxX3xXexX95xX65axX15xX48xX3xXb5xXdxX1edxX4xX3xXexX1xX31xX3xX4xX1xX2dxX3xX1xX7bxX6xX42xX3xX4xX72cxX3xXexX1xX31xX3xX1xX7bxX6xX3xX83xX31xX3xXexXfaxX3xX4xX1xX52xX4xX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xXdxX1edxX15xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX1xX44bxX3xXexX95xX1cxX7exX15xX48xX42xX3xX15xX48xX1xX96xX3xX27xX28xX29xX2dxXexX3xX4xX44bxX6xX3xX77xX237xX15xX48xX3xXb5xX3cxX3xX4xX166xX15xX48xX3xXexX36xX4xX3xXexXfaxX3xX4xX1xX52xX4xX3xX4xX36xX15xX3xX1exX8cxX17cxX3xXcxX28xX29xX3xX15xX1xXdxX11cxX15xX42xX3xX4xX36xX4xX3xX27xX28xX29xX3xX83xX96xX15xX1xX42xX3xX27xX28xX29xX3xX4xX1xX2dxX3xXb5xX3cxX3xXexXfaxX3xX4xX1xX52xX4xX3xX86xX110xX29xX3xX74xX40xX15xX48xX3xX77xX237xX15xX48xX3xX4xXd1xX15xX3xX1xX4dxX15xX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX1exX88xXexX3xX4xX19dxXbxX17cxX3xXdcxX8exX7exX3xX4xX1xX2dxX3xX2fxXdxX31xX32xX3xX7xX35xX36xXexX3xX27xX28xX29xX3cxX15xX3xX5xX40xX4xX3xXb5xX23xX3xXexX1b0xX15xX1xX3xXexX95xX4dxX15xX48xX3xXdcxX4xX1xX4dxX29xX3xX4xX1xX52xX4xX42xX3xX4xX1xX4dxX29xX3xX27xX28xX29xX3cxX15xXf2xX3xXb5xX809xX15xX3xX5xX23xX3xX15xX686xXdxX3xX15xXdxX3cxX32xX3xXexX95xX245xX15xX3xXexX95xX81xX42xX3xX1exX245xX15xX3xX2fxX1xX35xX245xX15xX3xX4xX44bxX6xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX88xXbxX3xX44bxX29xX3xX77xX237xX15xX48xX42xX3xX15xX1xX88xXexX3xX5xX23xX3xX4xX44bxX6xX3xXcxXfaxX15xX48xX3xX13xX18xX3xXexX1xX1cxX42xX3xXexX1xX1cxX24bxX15xX48xX3xXb5xX72cxX3xX4xX88xXbxX3xX44bxX29xX3xXb5xX23xX3xX1exX18xX3xXexX1xX1cxX3xX4xX88xXbxX3xX44bxX29xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX88xXbxXf2xX42xX3xX654xX1xX7bxX3xXcxX95xX1cxX81xX15xX48xX3xX1exX6xX15xX3xXcxX1xX1cxX24bxX15xX48xX3xXexX95xX40xX4xX3xX13xX6xX15xX3xXcxXfaxX3xX4xX1xX52xX4xX3xXcxX95xX28xX15xX48xX3xX1cxX7exX15xX48xX3xX15xX7bxXdxX17cxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX35xX74xX29xXaxX12xX8exX1xX35xX3xX95xX241xX15xX48xX3xX4xX1xX28xX29xX11cxX15xX3xX83xX3cxX3xX2fxXdxX31xX32xX3xX7xX35xX36xXexX3xX27xX28xX29xX3cxX15xX3xX5xX40xX4xX42xX3xXbxX1xXd1xX15xX48xX42xX3xX4xX1xX46xX15xX48xX3xXdcxX4xX1xX4dxX29xX3xX4xX1xX52xX4xX42xX3xX4xX1xX4dxX29xX3xX27xX28xX29xX3cxX15xXf2xX3xX5xX23xX3xX95xX88xXexX3xX4xX4c1xX15xX3xXexX1xXdxX2dxXexX3xXexX95xX35xX15xX48xX3xX4xX166xX15xX48xX3xXexX36xX4xX3xXexXfaxX3xX4xX1xX52xX4xX3xX4xX36xX15xX3xX1exX8cxX42xX3xXcxX1xX1cxX3f7xX15xX48xX3xXexX1cx136c4xX15xX48xX3xX2c6xX48xX28xX29xX651xX15xX3x17b14xX245xX15xX3xXcxX1xX23xX15xX1xX42xX3xXcxX1xX52xX3xXexX95xX1cxX81xX15xX48xX3xX13xX8cxX3xX8exX166xX15xX48xX3xX6xX15xX3xX4xX1xX35xX3xX95xX241xX15xX48xX42xX3xXbxX1xX237xXdxX3xX15xX1xX19dxX15xX3xX74xXdxX1edxX15xX3xX27xX28xX29xX3cxX15xX3xX5xX40xX4xX3xX15xX241xX32xX3xX81xX3xX83xX110xX28xX3xXexX95xX35xX15xX48xX3xX4xX166xX15xX48xX3xXexX36xX4xX3xXexXfaxX3xX4xX1xX52xX4xX3xX4xX36xX15xX3xX1exX8cxX1f3xX3xX32xX8cxXexX3xX7xX46xX3xX1exXdxX31xX28xX3xX1xXdxX1edxX15xX3xX95xX88xXexX3xX74xX651xX3xX15xX1xX19dxX15xX3xX74xX4dxX15xX48xX3xX5xX23xX3xXex13f68xX3xX4xX166xX15xX48xX3xXexX36xX4xX3xX27xX28xX29xX3xX1xX35xX4dxX4xX1xX42xX3xX1exXfaxX3xX15xX1xXdxX1edxX32xX42xX3xXexX28xX29xX31xX15xX3xX74xX72cxX15xX48xX42xX3xX83xX3cxX3xX1exX4dxXexX42xX3xX5xX28xX110xX15xX3xX4xX1xX28xX29xX31xX15xX3xX4xX36xX15xX3xX1exX8cxX17cxX17cxX17cxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX35xX74xX29xXaxX12xXcxX1xX40xX4xX3xX1xXdxX1edxX15xX3xX4xX36xX4xX3xX32xX72cxX4xX3xXexXdxX11cxX28xX3xXdcxX370xX3xX2fxX1xX166xX15xX48xXf2xX3xX83xX31xX3xX15xX48xX245xX15xX3xX15xX48xXc4bxX6xX3xXexX1xX6xX32xX3xX15xX1x1003dxX15xX48xX42xX3xXcxX1xX52xX3xXexX95xX1cxX81xX15xX48xX3xX13xX8cxX3xX8exX166xX15xX48xX3xX6xX15xX3xXbxX1xX110xX15xX3xXexX18xX4xX1xX42xX3xX32xX28xX46xX15xX3xXdcxX2fxX1xX166xX15xX48xX3xXexX1xX31xXf2xX3xXexX1xX6xX32xX3xX15xX1xXcdexX15xX48xX42xX3xX29xX11cxX28xX3xX4xX4c1xX28xX3xX83xX460xXexX3xX95xX6xX3xX5xX23xX3xXbxX1xX237xXdxX3xX4xX7bxX3xX27xX28xX29xX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX27xX28xX29xX3xX83xX96xX15xX1xX3xX1xX2dxXexX3xX7xX52xX4xX3xX95xX23xX15xX1xX3xX32xX4dxX4xX1xX42xX3xX95xX385xX3xX95xX23xX15xX48xX42xX3xX2fxX1xXdxX2dxX15xX3xX2fxX1xX166xX15xX48xX3xXexX1xX31xX3xX5xX36xX4xX1xX3xX1xX6xX29xX3xXbxX1xX36xX3xX95xX23xX35xX3xX83xX1cxX3f7xX4xX17cxX3xX77xX31xX3xXdcxX2fxX1xX166xX15xX48xX3xX74xX36xX32xXf2xX3xXexX1xX6xX32xX3xX15xX1xXcdexX15xX48xX3xXexX1xX1b0xX3xXbxX1xX237xXdxX3xX86x151f2xX3xX5xX4baxX3xXexX1xX19dxXexX3xX15xX48xX1xXdxX11cxX32xX3xX4xX36xX4xX3xX1xX23xX15xX1xX3xXb5xXdxX3xXb5xXdxX3xXbxX1xX4dxX32xX17cxX3xX77xX31xX3xXdcxX2fxX1xX166xX15xX48xX3xX32xX28xX46xX15xXf2xX3xXexX1xX6xX32xX3xX15xX1xXcdexX15xX48xX42xX3xX4xX4c1xX15xX3xX4xX7bxX3xX4xX7exX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX1xX18xX15xX1xX3xX7xX36xX4xX1xX3xX83xX10dxXdxX3xX15xX48xX8cxX3xX1xX3f7xXbxX3xX5xX4baxX42xX3xXexX4dxX35xX3xX83xXdxX3cxX28xX3xX2fxXdxX1edxX15xX3xX83xX31xX3xX4xX36xX15xX3xX1exX8cxX3xX7xX46xX15xX48xX3xXb5xX23xX3xX5xX23xX32xX3xXb5xXdxX1edxX4xX3xX1xXdxX1edxX28xX3xX27xX28xX237xX17cxX3xX13xX11cxX15xX3xX4xX4dxX15xX1xX3xX83xX7bxX42xX3xX4xX4c1xX15xX3xX1exX237xX35xX3xX83xX237xX32xX3xX2fxX1xX166xX15xX48xX3xX4xX7bxX3xXdcxXb5xX469xX15xX48xX3xX4xX88xX32xXf2xX42xX3xX2fxX1xX166xX15xX48xX3xX4xX7bxX3xXdcxX15xX48xX35xX4dxXdxX3xX5xX1edxXf2xX3xX83xX46xXdxX3xXb5xXbadxXdxX3xX1exX88xXexX3xX2fx181e7xX3xX6xXdxX3xX4xX7bxX3xX1xX23xX15xX1xX3xXb5xXdxX3xXb5xXdxX3xXbxX1xX4dxX32xX17cxX3xXbb8xX3cxX3xX48xXdxX237xXdxX3xXbxX1xX36xXbxX42xX3xXcxX1xX52xX3xXexX95xX1cxX81xX15xX48xX3xX4xX1xX35xX3xX95xX241xX15xX48xX3xX15xX11cxX15xX3xX15xX1xX19dxX15xX3xX74xXdxX1edxX15xX3xX95xX385xX3xX1xX7exX15xX3xX27xX28xX29xX3cxX15xX3xX5xX40xX4xX3xX4xX88xXbxX3xXcxX95xX28xX15xX48xX3xX1cxX7exX15xX48xX3xXb5xX23xX3xX4xX88xXbxX3xX83xX96xX6xX3xXbxX1xX1cxX7exX15xX48xX1f3xX3xXbxX1xX110xX15xX3xX4xX88xXbxX3xX32xX4dxX15xX1xX3xX32x128e1xX3xX1xX7exX15xX42xX3xXexX245xX15xX48xX3xX4xX1cxX24bxX15xX48xX3xX2fxXdxX31xX32xX3xXexX95xX6xX42xX3xX86xX36xX4xX3xX83xX96xX15xX1xX3xXexX95xX36xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX1edxX32xX3xX15xX48xX1cxX24bxXdxX3xX83xX52xX15xX48xX3xX83xX4c1xX28xX17cxX3xXdcxX123xXdxX31xX32xX3xX7xX35xX36xXexX3xX27xX28xX29xX3cxX15xX3xX5xX40xX4xX3xXexXc4bxX3xX1exX11cxX15xX3xXexX95xX35xX15xX48xX42xX3xX4xX1xX21bxX3xX4xX7bxX3xXexX95xX36xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX1edxX32xX3xX15xX48xX1cxX24bxXdxX3xX83xX52xX15xX48xX3xX83xX4c1xX28xX1f3xX3xXexX1xX44bxX3xXexX95xX1cxX81xX15xX48xX3xX32xX23xX3xX2fxX1xX166xX15xX48xX3xX15xX1xX656xX4xX3xX15xX1xX18xX4xX1xX3xXexX1xX1b0xX3xX2fxX1xX166xX15xX48xX3xX6xXdxX3xX74xX36xX32xX3xX5xX23xX32xX3xX4xX237xXf2xX3x13a7axX3xXcxX1xX52xX3xXexX95xX1cxX81xX15xX48xX3xX2c6xX48xX28xX29xX651xX15xX3xXbb8xX245xX15xX3xXcxX1xX23xX15xX1xX3xX15xX7bxXdxX17cxX3xX8c5xX15xX48xX3xX4xXcdexX15xX48xX3xX15xX1xX88xX15xX3xX32xX4dxX15xX1xX3xX95xX241xX15xX48xX42xX3xX83xX31xX3xX2fxX1xX166xX15xX48xX3xX5xX4dxX32xX3xX74xX72cxX15xX48xX3xX27xX28xX29xX3cxX15xX3xX5xX40xX4xX3xXexX1xX1b0xX3xX2fxX1xX166xX15xX48xX3xX4xX7bxX3xX4xX36xX4xX1xX3xX15xX23xX35xX3xX2fxX1xX36xX4xX3xXbxX1xX237xXdxX3xXexX245xX15xX48xX3xX4xX1cxX24bxX15xX48xX3xX4xX166xX15xX48xX3xXexX36xX4xX3xX2fxXdxX31xX32xX3xXexX95xX6xX17cxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX35xX74xX29xXaxX12xX0xXdxX32xX48xX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX563xXdxX74xXexX1xX121x145a7xX10a7xX56axXbxX86xX1f3xX1xX10xXdxX48xX1xXexX121xX5a0xX577xX569xXbxX86xXaxX3xX7xX95xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX121xX62xX62xXdxX17cxX1exX6xX35xX1xX6xXexXdxX15xX1xX17cxXb5xX15xX62xX15xX10xX563xX7xX62xX2xX59exX56axX5a0xX62xX569xX569xX74xX577xX56axX5a7xX56axX5a0xX370xX5abxXexX5a7xX5abxX59exX577xX5xX2xX17cxX5b4xXbxX48xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1exX6xX15xX3xX1exXdxX3xXexX1xX28xX3xX1exX6xX15xX3xX1xX6xX15xX1xX3xX27xX28xX29xX3xX4xX1xX10xX3xX2fxXdxX10xX32xX3xX7xX35xX6xXexX3xX27xX28xX29xX10xX15xX3xX5xX28xX4xX3xX4xX1xX35xX15xX48xX3xX4xX1xX6xX29xX3xX4xX1xX28xX4xX3xX4xX1xX6xX29xX3xX27xX28xX29xX10xX15xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX6xXbxXexXdxX35xX15xXaxX12xX13xX18xX3xXexX1xX1cxX3xXcxX21bxX15xX1xX3xX44bxX29xX3xX71xX23xX3xXcx10329xX15xX1xX3x178d4xX11cxX3xX77xX1b0xX15xX1xX3x15658xX7exX15xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX35xX74xX29xXaxX12xX13xX18xX3xXexX1xX1cxX3xXcxX21bxX15xX1xX3xX44bxX29xX3xX71xX23xX3xXcxX1175xX15xX1xX3xX1179xX11cxX3xX77xX1b0xX15xX1xX3xX1181xX7exX15xX3xX4xX1xX35xX3xX95xX241xX15xX48xX121xX3xX654xX1xX237xXdxX3xX15xX1xX19dxX15xX3xX74xXdxX1edxX15xX3xX4xX1xX35xX3xX95xX385xX3xX5xX23xX3xX86xX237xX29xX3xX95xX6xX3xXdcxX4xX1xX4dxX29xX3xX27xX28xX29xX3cxX15xX3xX5xX40xX4xXf2xX3xXexX95xX35xX15xX48xX3xX4xX166xX15xX48xX3xXexX36xX4xX3xXexXfaxX3xX4xX1xX52xX4xX3xX4xX36xX15xX3xX1exX8cxX3xX5xX23xX3xX81xX3xX4xX88xXbxX3xX15xX23xX35xX42xX3xX81xX3xX83xX110xX28xX3xXb5xX23xX3xX4xX4c1xX15xX3xX15xX1xX19dxX15xX3xX74xXdxX1edxX15xX3xX95xX385xX3xX86xX28xX15xX48xX3xX27xX28xX6xX15xX1xX3xX83xXdxX31xX32xX3xX29xX2dxX28xX42xX3xXdcxX5xX686xX3xX1xXfaxX15xX48xXf2xX3xXexX95xX35xX15xX48xX3xXexX1xX24bxXdxX3xX48xXdxX6xX15xX3xX27xX28xX6xX17cxX3xXcxX1xX10xX35xX3xX166xX15xX48xX3xX1179xX11cxX3xX77xX1b0xX15xX1xX3xX1181xX7exX15xX42xX3xX4xX7bxX3xX15xX1xXdxX3cxX28xX3xX15xX48xX28xX29xX11cxX15xX3xX15xX1xX110xX15xX3xX15xX1xX1cxX15xX48xX3xX7xX110xX28xX3xX86xX6xX3xX15xX1xX88xXexX3xX5xX23xX3xX4xX36xX15xX3xX1exX8cxX3xX7xX28xX29xX3xXexX1xX35xX36xXdxX42xX3xXexX95xX35xX15xX48xX3xX83xX7bxX3xX4xX7bxX3xX4xX36xX15xX3xX1exX8cxX3xX5xX23xX32xX3xX4xX166xX15xX48xX3xXexX36xX4xX3xXexXfaxX3xX4xX1xX52xX4xX3xX4xX36xX15xX3xX1exX8cxX17cxX3xX8c5xX15xX48xX3xX83xX1cxX6xX3xX95xX6xX3xX48xXdxX237xXdxX3xXbxX1xX36xXbxX3xXbxX1xXd1xX15xX48xX42xX3xX4xX1xX46xX15xX48xX3xXdcxX4xX1xX4dxX29xX3xX4xX1xX52xX4xX42xX3xX4xX1xX4dxX29xX3xX27xX28xX29xX3cxX15xXf2xX3xXexX95xX35xX15xX48xX3xX4xX166xX15xX48xX3xXexX36xX4xX3xXexXfaxX3xX4xX1xX52xX4xX3xX4xX36xX15xX3xX1exX8cxX3xXexX95xX1cxXbadxX4xX3xX1xX2dxXexX3xX5xX23xX3xX4xX4c1xX15xX3xX86xX110xX29xX3xX74xX40xX15xX48xX3xXexX1xX31xX3xX4xX1xX2dxX3xX2fxXdxX31xX32xX3xX7xX35xX36xXexX3xX27xX28xX29xX3cxX15xX3xX5xX40xX4xX17cxX3xXdcxX123xX1xXdxX3xX4xX7bxX3xXexX1xX31xX3xX4xX1xX2dxX3xX95xX206xXdxX42xX3xX4xX35xX15xX3xX15xX48xX1cxX24bxXdxX3xXb5xX19dxX15xX3xX1xX23xX15xX1xX3xXexX1xX31xX3xX4xX1xX2dxX17cxX3xX77xXdxX3cxX28xX3xX15xX23xX29xX3xX27xX28xX6xX15xX3xXexX95xX65axX15xX48xX3xX1xX7exX15xX42xX3xX1exX81xXdxX3xXb5xX1b0xX3xX1xX1cxX3xX5xX23xX3xXexXc4bxX3xX4xX35xX15xX3xX15xX48xX1cxX24bxXdxX3xXb5xX19dxX15xX3xX1xX23xX15xX1xX17cxX3xXadxX28xX29xX3xXexX95xX1b0xX15xX1xX3xXbxX1xX237xXdxX3xX4xX166xX15xX48xX3xX2fxX1xX6xXdxX3xX74xX110xX15xX3xX4xX1xX44bxX42xX3xX32xXdxX15xX1xX3xX1exX4dxX4xX1xX1f3xX3xXbxX1xX237xXdxX3xX83xX36xX15xX1xX3xX48xXdxX36xX3xX4xX36xX15xX3xX1exX8cxX3xX83xX656xX15xX48xX42xX3xX83xX36xX15xX1xX3xX48xXdxX36xX3xXexX1xX40xX4xX3xX4xX1xX88xXexX1f3xX3xXexX19dxXbxX3xXexX95xX28xX15xX48xX3xX2fxXdxX31xX32xX3xXexX95xX6xX3xX48xXdxX36xX32xX3xX7xX36xXexX3xX15xX48xX6xX29xX3xXexXc4bxX15xX48xX3xX2fxX1xX110xX28xX3xXexX95xX35xX15xX48xX3xX27xX28xX36xX3xXexX95xX1b0xX15xX1xX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xXdxX1edxX15xXf2xX17cxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX35xX74xX29xXaxX12xX0xX7xXexX95xX35xX15xX48xX12xX8exX166xX15xX48xX3xX2fxX1xX6xXdxX42xX3xX32xXdxX15xX1xX3xX1exX4dxX4xX1xX3xXexX95xX35xX15xX48xX3xX4xX166xX15xX48xX3xXexX36xX4xX3xX4xX36xX15xX3xX1exX8cxX0xX62xX7xXexX95xX35xX15xX48xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX35xX74xX29xXaxX12xXbb8xXdxX1edxX4xX3xX2fxXdxX31xX32xX3xX7xX35xX36xXexX3xX27xX28xX29xX3cxX15xX3xX5xX40xX4xX3xXexX95xX35xX15xX48xX3xX4xX166xX15xX48xX3xXexX36xX4xX3xX4xX36xX15xX3xX1exX8cxX3xX2fxX3afxX32xX3xX1xXdxX1edxX28xX3xX27xX28xX237xX42xX3xX15xX4dxX15xX3xXdcxX4xX1xX4dxX29xX3xX4xX1xX52xX4xX42xX3xX4xX1xX4dxX29xX3xX27xX28xX29xX3cxX15xXf2xX3xX74xXdxX651xX15xX3xX1exXdxX2dxX15xX3xXbxX1xX52xX4xX3xXexX4dxXbxX42xX3xXexXdxX15xX1xX3xXb5xXdxX42xX3xX74xX35xX3xX15xX1xXdxX3cxX28xX3xX15xX48xX28xX29xX11cxX15xX3xX15xX1xX110xX15xX42xX3xXexX95xX35xX15xX48xX3xX83xX7bxX3xX4xX7bxX3xX4xX237xX3xX15xX48xX28xX29xX11cxX15xX3xX15xX1xX110xX15xX3xX2fxX1xX36xX4xX1xX3xX27xX28xX6xX15xX3xXb5xX23xX3xX15xX48xX28xX29xX11cxX15xX3xX15xX1xX110xX15xX3xX4xX1xX44bxX3xX27xX28xX6xX15xX42xX3xX15xX1xX1cxX15xX48xX3xX15xX48xX28xX29xX11cxX15xX3xX15xX1xX110xX15xX3xX4xX1xX44bxX3xX27xX28xX6xX15xX3xX5xX23xX3xX4xX1xX18xX15xX1xX17cxX3xX2c6xX1xX19dxX15xX3xXexX1xX52xX4xX3xXb5xX3cxX3xX2fxXdxX31xX32xX3xX7xX35xX36xXexX3xX27xX28xX29xX3cxX15xX3xX5xX40xX4xX3xXb5xX23xX3xXbxX1xXd1xX15xX48xX42xX3xX4xX1xX46xX15xX48xX3xXdcxX4xX1xX4dxX29xX3xX4xX1xX52xX4xX42xX3xX4xX1xX4dxX29xX3xX27xX28xX29xX3cxX15xXf2xX3xX4xX1xX1cxX6xX3xX83xX1cxX3f7xX4xX3xX4xX35xXdxX3xXexX95xX65axX15xX48xX3xX83xX656xX15xX48xX3xX32xX52xX4xX17cxX3x1484bxX8cxXexX3xX1exX8cxX3xXbxX1xX19dxX15xX3xX4xX36xX15xX3xX1exX8cxX42xX3xX83xX237xX15xX48xX3xXb5xXdxX11cxX15xX42xX3xX2fxX31xX3xX4xX237xX3xX4xX36xX15xX3xX1exX8cxX3xX4xX7bxX3xX4xX1xX52xX4xX42xX3xX4xX7bxX3xX27xX28xX29xX3cxX15xX3xX4xX7bxX3xX1exXdxX31xX28xX3xX1xXdxX1edxX15xX3xX7xX28xX29xX3xXexX1xX35xX36xXdxX3xXb5xX3cxX3xXexX1cxX3xXexX1cxX81xX15xX48xX42xX3xX83xX4dxX35xX3xX83xX52xX4xX42xX3xX5xX46xXdxX3xX7xX46xX15xX48xX42xX3xX4xX7bxX3xX1exXdxX31xX28xX3xX1xXdxX1edxX15xX3xX4xX36xX3xX15xX1xX110xX15xX3xX4xX1xX44bxX3xX15xX48xX1xX1175xX6xX42xX3xX5xX3f7xXdxX3xX18xX4xX1xX3xX15xX1xX7bxX32xX17cxX3xX164exX8cxXexX3xX7xX46xX3xX4xX36xX15xX3xX1exX8cxX3xX5xX10dxX15xX1xX3xX83xX4dxX35xX42xX3xX27xX28xX237xX15xX3xX5xX4baxX3xX4xX36xX4xX3xX4xX88xXbxX42xX3xXexX95xX35xX15xX48xX3xX83xX7bxX3xX4xX7bxX3xX4xX36xX15xX3xX1exX8cxX3xX4xX88xXbxX3xX4xX6xX35xX3xX4xXd1xX15xX3xXexXdxX2dxXbxX3xXexX6xX29xX42xX3xX1exX6xX35xX3xX4xX1xX10xX42xX3xX74xX28xX15xX48xX3xX74xX1cx12145xX15xX48xX3xX4xX1xX35xX3xXdcxX4xX1xX4dxX29xX3xX4xX1xX52xX4xX42xX3xX4xX1xX4dxX29xX3xX27xX28xX29xX3cxX15xXf2xX17cxX3xXcxXfaxX15xX48xX3xX123xXdxX31xX32xX3xXexX35xX36xX15xX3xX2c6xX1xX23xX3xX15xX1cxXbadxX4xX3xX71xX206xX3xX77xX52xX4xX3xX654xX1xXbadxX4xX3xX4xX1xX35xX3xX95xX241xX15xX48xX121xX3xXdcxX4xX1xX4dxX29xX3xX4xX1xX52xX4xX42xX3xX4xX1xX4dxX29xX3xX27xX28xX29xX3cxX15xXf2xX3xX5xX23xX3xXexX1xX6xX32xX3xX15xX1xXcdexX15xX48xX17cxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX35xX74xX29xXaxX12xXbb8xX1b0xX3xXb5xX19dxX29xX42xX3xX83xX31xX3xX48xXdxX237xX32xX3xXexX1xX6xX32xX3xX15xX1xXcdexX15xX48xX3xXexX1xX1b0xX3xX4xX4c1xX15xX3xXbxX1xX237xXdxX3xX5xX23xX32xX3xX4xX1xX35xX3xX2fxX1xX166xX15xX48xX3xX74xX36xX32xX3xXexX1xX6xX32xX3xX15xX1xXcdexX15xX48xX3xXb5xX1b0xX3xX7xX3f7xX3xX1exX96xX3xXexX95xXc4bxX15xX48xX3xXexX95xX96xX42xX3xX2fxX1xX166xX15xX48xX3xXexX1xX31xX3xXexX1xX6xX32xX3xX15xX1xXcdexX15xX48xX3xXb5xX1b0xX3xX27xX28xX29xX3xX83xX96xX15xX1xX3xX4xX44bxX6xX3xXbxX1xX36xXbxX3xX5xX28xX19dxXexX3xX4xX1xX460xXexX3xX4xX1xXf2cxX3xXb5xX23xX3xX2fxX1xX166xX15xX48xX3xX4xX4c1xX15xX3xXexX1xX6xX32xX3xX15xX1xXcdexX15xX48xX3xXb5xX1b0xX3xXexX1xX28xX3xX15xX1xX19dxXbxX3xX83xX4c1xX29xX3xX83xX44bxX3xXb5xX23xX3xXb5xX1b0xX3xX74xX6xX15xX1xX3xX74xX40xX3xX5xXbadxX15xX3xX5xX6xX35xX3xX4xX44bxX6xX3xX32xX686xXdxX3xX4xX36xX15xX3xX1exX8cxX17cxX3xXcxX1xX10xX35xX3xX166xX15xX48xX3xX4xX4c1xX15xX3xXdcxXadxX28xX6xX15xX3xXexX110xX32xX3xX83xX2dxX15xX3xX4xX1xX2dxX3xX83xX8cxX3xX83xX10dxXdxX3xX15xX48xX8cxX42xX3xX5xX23xX32xX3xXexX1xX2dxX3xX15xX23xX35xX3xX48xXdxX237xX32xX3xX1exXdxX11cxX15xX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX15xX110xX15xX48xX3xX5xX1cxX7exX15xX48xX3xX1exX8cxX3xX32xX36xX29xX17cxX3xXcxX1xX52xX3xX1xX6xXdxX42xX3xX5xX40xX6xX3xX4xX1xX65axX15xX3xX4xX1xX18xX15xX1xX3xX86xX36xX4xX3xX15xX48xX1cxX24bxXdxX3xX83xX52xX15xX48xX3xX83xX4c1xX28xX17cxX3xX2c6xX48xX1cxX24bxXdxX3xX83xX52xX15xX48xX3xX83xX4c1xX28xX3xX32xX8cxXexX3xX4xX7exX3xX27xX28xX6xX15xX3xXexXfaxX3xX4xX1xX52xX4xX3xX27xX28xX6xX15xX3xXexX95xX65axX15xX48xX42xX3xX15xX2dxX28xX3xX5xX40xX6xX3xX4xX1xX65axX15xX3xX83xX656xX15xX48xX3xX15xX48xX1cxX24bxXdxX3xX83xX52xX15xX48xX3xX83xX4c1xX28xX3xXexX1xX1b0xX3xX15xX48xX1cxX24bxXdxX3xX83xX52xX15xX48xX3xX83xX4c1xX28xX3xX7xXf2cxX3xX5xX40xX6xX3xX4xX1xX65axX15xX3xX1xX1edxX3xXexX1xX46xX15xX48xX3xX4xX44bxX6xX3xX32xX1b0xX15xX1xX17cxX3xXcxX245xX15xX48xX3xX4xX1cxX24bxX15xX48xX3xX48xXdxX36xX35xX3xX74xX72cxX4xX3xX83xX4dxX35xX3xX83xX52xX4xX42xX3xXexX36xX4xX3xXbxX1xX35xX15xX48xX42xX3xXexX1cxX3xXexX1cxX81xX15xX48xX42xX3xXbxX1xX36xXexX3xX1xX28xX29xX3xXexX18xX15xX1xX3xX48xX1cxX7exX15xX48xX3xX32xX809xX28xX3xX4xX44bxX6xX3xX4xX36xX15xX3xX1exX8cxX42xX3xX83xX237xX15xX48xX3xXb5xXdxX11cxX15xX1f3xX3xX27xX28xX29xX3xX83xX96xX15xX1xX3xX4xX1xX52xX4xX3xX15xX245xX15xX48xX42xX3xX27xX28xX29xX3cxX15xX3xX1xX4dxX15xX42xX3xXexX95xX36xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX1edxX32xX3xX95xX385xX3xX95xX23xX15xX48xX42xX3xX27xX28xX29xX3cxX15xX3xX5xX40xX4xX3xX81xX3xX83xX110xX28xX3xXexX1xX1b0xX3xXexX95xX36xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX1edxX32xX3xX83xX2dxX15xX3xX83xX7bxXf2xX17cxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX35xX74xX29xXaxX12xX0xXdxX32xX48xX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX563xXdxX74xXexX1xX121xX5a0xX5a7xX59exXbxX86xX1f3xX1xX10xXdxX48xX1xXexX121xX5abxX577xX10a7xXbxX86xXaxX3xX7xX95xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX121xX62xX62xXdxX17cxX1exX6xX35xX1xX6xXexXdxX15xX1xX17cxXb5xX15xX62xX15xX10xX563xX7xX62xX2xX59exX56axX5a0xX62xX569xX569xX74xX577xX56axX5a7xX56axX5a0xX370xX5abxXexX10a7xX10a7xX56axX5a0xX5xX5abxX17cxX5b4xXbxX48xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1exX6xX15xX3xX1exXdxX3xXexX1xX28xX3xX1exX6xX15xX3xX1xX6xX15xX1xX3xX27xX28xX29xX3xX4xX1xX10xX3xX2fxXdxX10xX32xX3xX7xX35xX6xXexX3xX27xX28xX29xX10xX15xX3xX5xX28xX4xX3xX4xX1xX35xX15xX48xX3xX4xX1xX6xX29xX3xX4xX1xX28xX4xX3xX4xX1xX6xX29xX3xX27xX28xX29xX10xX15xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX6xXbxXexXdxX35xX15xXaxX12xX13xX18xX3xXexX1xX1cxX3xXcxX21bxX15xX1xX3xX44bxX29xX3xX2c6xX48xX1xX1edxX3x13167xX15xX3xX2c6xX48xX28xX29xX651xX15xX3xX77xX829xX4xX3xXbb8xXdxX15xX1xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX35xX74xX29xXaxX12xXcxX1xX10xX35xX3xX13xX18xX3xXexX1xX1cxX3xXcxX21bxX15xX1xX3xX44bxX29xX3xX2c6xX48xX1xX1edxX3xX1b79xX15xX3xX2c6xX48xX28xX29xX651xX15xX3xX77xX829xX4xX3xXbb8xXdxX15xX1xX42xX3xX83xX31xX3xXbxX1xXd1xX15xX48xX42xX3xX4xX1xX46xX15xX48xX3xXdcxX4xX1xX4dxX29xX3xX4xX1xX52xX4xX42xX3xX4xX1xX4dxX29xX3xX27xX28xX29xX3cxX15xXf2xX3xX4xX4c1xX15xX3xX5xX23xX32xX3xX4xX1xX35xX3xX15xX1xX201xX15xX48xX3xX15xX48xX1cxX24bxXdxX3xX83xX6xX15xX48xX3xX4xX7bxX3xX4baxX3xX83xX96xX15xX1xX3xX83xX7bxX3xXexX1xX88xX29xX3xX95xX241xX15xX48xX3xX2fxX1xX166xX15xX48xX3xX4xX4c1xX15xX3xXexX1xXdxX2dxXexX3xXbxX1xX237xXdxX3xXdcxX4xX1xX4dxX29xX3xX4xX1xX52xX4xX42xX3xX4xX1xX4dxX29xX3xX27xX28xX29xX3cxX15xXf2xX1f3xX3xXexX1xX88xX29xX3xX95xX241xX15xX48xX3xXdcxX4xX1xX4dxX29xX3xX4xX1xX52xX4xX42xX3xX4xX1xX4dxX29xX3xX27xX28xX29xX3cxX15xXf2xX3xX5xX23xX3xX2fxX1xX166xX15xX48xX3xX4xX7bxX3xX2fxX2dxXexX3xX27xX28xX237xX17cxX3xX164exX28xX46xX15xX3xX15xX1xX1cxX3xXb5xX19dxX29xX42xX3xX4xX469xX15xX48xX3xXb5xXbadxXdxX3xXb5xXdxX1edxX4xX3xX5xX23xX32xX3xXexX46xXexX3xX4xX166xX15xX48xX3xXexX36xX4xX3xX48xXdxX36xX35xX3xX74xX72cxX4xX3xX4xX1xX18xX15xX1xX3xXexX95xX96xX42xX3xXexX1cxX3xXexX1cxX81xX15xX48xX3xX4xX1xX35xX3xXexXc4bxX15xX48xX3xX4xX36xX15xX3xX1exX8cxX3xX83xX237xX15xX48xX3xXb5xXdxX11cxX15xX3xXexX1xX1b0xX3xXb5xXdxX1edxX4xX3xX4xX166xX15xX48xX3xX2fxX1xX6xXdxX3xX32xXdxX15xX1xX3xX1exX4dxX4xX1xX3xXexX95xX35xX15xX48xX3xX4xX166xX15xX48xX3xXexX36xX4xX3xX4xX36xX15xX3xX1exX8cxX3xX5xX23xX3xX83xXdxX3cxX28xX3xX95xX88xXexX3xX4xX4c1xX15xX3xXexX1xXdxX2dxXexX17cxX3xXaxX8exX166xX15xX48xX3xX2fxX1xX6xXdxX3xX32xXdxX15xX1xX3xX1exX4dxX4xX1xX3xX4xX166xX15xX48xX3xXexX36xX4xX3xX4xX36xX15xX3xX1exX8cxX3xX81xX3xX83xX110xX29xX3xX2fxX1xX166xX15xX48xX3xX4xX1xX21bxX3xX5xX23xX3xX83xX8cxXdxX3xX15xX48xXcdexX3xX4xX36xX15xX3xX1exX8cxX42xX3xX83xX237xX15xX48xX3xXb5xXdxX11cxX15xX3xX32xX23xX3xX15xX48xX1cxX24bxXdxX3xX74xX110xX15xX42xX3xX1exX36xX35xX3xX4xX1xX18xX3xXexX95xX28xX29xX3cxX15xX3xXexX1xX166xX15xX48xX3xXexX1xX6xX32xX3xX48xXdxX6xX3xX48xXdxX36xX32xX3xX7xX36xXexX42xX3xXbxX1xX237xX15xX3xX1exXdxX1edxX15xX42xX3xX83xX31xX3xX4xX7bxX3xX15xX1xX201xX15xX48xX3xX15xX1xX19dxX15xX3xX86xX3afxXexX42xX3xX83xX36xX15xX1xX3xX48xXdxX36xX3xX2fxX1xX36xX4xX1xX3xX27xX28xX6xX15xX3xXb5xX3cxX3xX4xX36xX15xX3xX1exX8cxX42xX3xXexXc4bxX3xX83xX7bxX3xX4xX7bxX3xX7xX40xX3xX5xX40xX6xX3xX4xX1xX65axX15xX3xX83xX656xX15xX48xX3xX83xX829xX15xX3xX1xX7exX15xXaxX42xX3xX166xX15xX48xX3xX2c6xX48xX28xX29xX651xX15xX3xX77xX829xX4xX3xXbb8xXdxX15xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x1160fxX17cxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX35xX74xX29xXaxX12xX77xX31xX3xX2fxXdxX31xX32xX3xX7xX35xX36xXexX3xX27xX28xX29xX3cxX15xX3xX5xX40xX4xX3xXb5xX23xX3xXbxX1xXd1xX15xX48xX42xX3xX4xX1xX46xX15xX48xX3xXdcxX4xX1xX4dxX29xX3xX4xX1xX52xX4xX42xX3xX4xX1xX4dxX29xX3xX27xX28xX29xX3cxX15xXf2xX3xX83xXdxX3cxX28xX3xX27xX28xX6xX15xX3xXexX95xX65axX15xX48xX3xX15xX1xX88xXexX3xX5xX23xX3xX86xX110xX29xX3xX74xX40xX15xX48xX42xX3xX1xX35xX23xX15xX3xXexX1xXdxX1edxX15xX3xX4xX7exX3xX4xX1xX2dxX3xX2fxXdxX31xX32xX3xX7xX35xX36xXexX3xX27xX28xX29xX3cxX15xX3xX5xX40xX4xX3xX1xXdxX1edxX28xX3xX27xX28xX237xX3xXexX95xX35xX15xX48xX3xX4xX166xX15xX48xX3xXexX36xX4xX3xXexXfaxX3xX4xX1xX52xX4xX3xX4xX36xX15xX3xX1exX8cxX42xX3xX2fxX1xX829xX4xX3xXbxX1xX72cxX4xX3xX15xX1xX201xX15xX48xX3xX1xX4dxX15xX3xX4xX1xX2dxX42xX3xX29xX2dxX28xX3xX2fxX3afxX32xX1f3xX3xX83xX88xX28xX3xXexX95xX6xX15xX1xX3xXbxX1xXd1xX15xX48xX42xX3xX4xX1xX46xX15xX48xX3xX4xX7bxX3xX1xXdxX1edxX28xX3xX27xX28xX237xX3xX15xX4dxX15xX3xXdcxX4xX1xX4dxX29xX3xX4xX1xX52xX4xX42xX3xX4xX1xX4dxX29xX3xX27xX28xX29xX3cxX15xXf2xX42xX3xX1xX1cxXbadxX15xX48xX3xXexXbadxXdxX3xX370xX3xX2fxX1xX166xX15xX48xX121xX3xX123xX1xX166xX15xX48xX3xXexX1xX31xX3xXdcxX4xX1xX4dxX29xXf2xX1f3xX3xX2fxX1xX166xX15xX48xX3xX74xX36xX32xX3xXdcxX4xX1xX4dxX29xXf2xX1f3xX3xX2fxX1xX166xX15xX48xX3xX4xX4c1xX15xX3xXdcxX4xX1xX4dxX29xXf2xX1f3xX3xXb5xX23xX3xX2fxX1xX166xX15xX48xX3xX32xX28xX46xX15xX3xXdcxX4xX1xX4dxX29xXf2xX17cxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1181xX35xX28xX95xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX35xX3xXcxXcxX378xXbb8xX2c6xX0xX62xXbxX12