Agribank Hà Tĩnh II khai trương trụ sở mới Chi nhánh Bắc Kỳ Anh 
(Baohatinh.vn) - Đây là một trong những công trình của Đảng bộ Agribank Hà Tĩnh II chào mừng Đại hội Đảng bộ toàn tỉnh lần thứ XIX.
baecx11e8bx131cax12e90x174c5x1992cx12ac7xe678x1b154xX7x11f8dx185d8xe182xd95ex11bb5x18a2exX5x17308xXax11180x140b2x1780fx18e30xXdxea7dxX6xd978xd874xX3xc33cx10616xX3xXcxea43xX19xX1xX3x150caxX24xX3xX1axX1xX6xXdxX3xXexX15x14928x13101xX19xX14xX3xXexX15x11f16xX3xX7x14738xX3x1ae4bxe5d3xXdxX3xe65axX1xXdxX3xX19xX1x11e2fxX19xX1xX3x13aadx16526xX4xX3x1af2axe2e8xX3xX13xX19xX1xX0x10666xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6x1881cxXaxX12x10545x12d3fx114bexX3xX5xX1dxX3xX3ax1a893xXexX3xXexX15xf191xX19xX14xX3xX19xX1xd3d5xX19xX14xX3xX4x16e92xX19xX14xX3xXexX15x14965xX19xX1xX3xX4x17c75xX6xX3xX68x12fe5xX19xX14xX3xX17xX70xX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX24xX24xX3xX4xX1xX1dxX75xX3xX3ax15350xX19xX14xX3xX68x13cf0xXdxX3xX1xX70xXdxX3xX68xX8fxX19xX14xX3xX17xX70xX3xXexX75xX1dxX19xX3xXex1a681xX19xX1xX3xX5x15912xX19xX3xXexX1x11f1axX3x1129bxX24xXd6xe948xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX75xX65xX6axXaxX12xX0xXdxX3axX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3exX10xX19xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXax17219xXdxX65xXexX1x11883xX3x1a006xX2xf85exXbx148f1x1ac17xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX110xX3x186ebxX2x16dcexXbxX116xX117xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX110xX53xX53xXdxXd9xX17xX6xX75xX1xX6xXexXdxX19xX1xXd9xc76exX19xX53xX19xX10xX10bxX7xX53x12c8fxX123x191f5xca33xX53xX14cxX121xX65xX14bxX2xX123xX123xX14cxX121x169d1xXexX112xX14cxX123xX121xX121xX5xX123xXd9xf691xXbxX14xdd4dxX15xX9xX114xX149xX121xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX24xX24xX3xX1axX1xX6xXdxX3xXexX15xX2exX2fxX19xX14xX3xXexX15xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX3bxXdxX3xX3exX1xXdxX3xX19xX1xX44xX19xX1xX3xX48xX49xX4xX3xX4cxX4dxX3xX13xX19xX1xX3xXaxX3xX10bxXdxX65xXexX1xX9xXaxX112xX2xX114xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX121xX2xX123xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX6xXbxXexXdxX75xX19xXaxX12xXcxX15xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX3bxXdxX3xX4xX8bxX6xX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX3exX1xXdxX3xX19xX1xX44xX19xX1xX3xX48xX49xX4xX3xX4cxX4dxX3xX13xX19xX1xX3xX1axX1xX6xX19xX14xX3xXexX15xX6xX19xX14x11370xX3xX1xXdx108e2xX19xX3x13172xXb5xXdxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX75xX65xX6axXaxX12xe266xX44xX19xX14xX3xX149xX14bxX53x187f1xX21exX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX24xX24xX3xXexffe7xX3xX4xX1xXd4xX4xX3xX5x118f0xX3xX1axX1xX44xX19xX1xX3xXexX1xX1dxX19xX1xX21exX3xX14xX49xX19xX3xX17xX8fxX19xX14xX3xX4xX80xX19xX14xX3xXexX15xX86xX19xX1xX3xX4xX1xX1dxX75xX3xX3axXb0xX19xX14xX3xX68xXb5xXdxX3xX1xX70xXdxX3xX68xX8fxX19xX14xX3xX17xX70xX3xXexXcaxX19xX1xX3xX5xXcfxX19xX3xXexX1xXd4xX3xXd6xX24xXd6xX3xXexXb5xXdxX3xXexX15xX35xX3xX7xX38xX3xX3exX1xXdxX3xX19xX1xX44xX19xX1xX3xX48xX49xX4xX3xX4cxX4dxX3xX13xX19xX1xXd9xX3xX48x12f4cxX3xXexX1xX2exX3xX68xX8fxX19xX14xX3xX17xX70xX3xX4cxX1x1492cxXdxX3xX3exX3ex11c9exX3x13990xX3x138adx15bdaxX3xXexXcaxX19xX1xX3xX2efxX14x13de3xX6axX265xX19xX3xX68xX86xX19xX1xX3xX1cxX8fxXdxX3xX4x198c1xX19xX14xX3xXexX1xX6xX3axX3xX65x19fa2xXd9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX75xX65xX6axXaxX12xX0xXdxX3axX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3exX10xX19xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX10bxXdxX65xXexX1xX110xX3xX112xX2xX114xXbxX116xX117xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX110xX3xX121xX2xX123xXbxX116xX117xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX110xX53xX53xXdxXd9xX17xX6xX75xX1xX6xXexXdxX19xX1xXd9xX141xX19xX53xX19xX10xX10bxX7xX53xX149xX123xX14bxX14cxX53xX14cxX121xX65xX14bxX2xX123xX123xX245xX114xX149xXexX245xX149xX114xX157xX245xX5xX123xXd9xX161xXbxX14xX164xX15xX9xX149xX114xX114xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX24xX24xX3xX1axX1xX6xXdxX3xXexX15xX2exX2fxX19xX14xX3xXexX15xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX3bxXdxX3xX3exX1xXdxX3xX19xX1xX44xX19xX1xX3xX48xX49xX4xX3xX4cxX4dxX3xX13xX19xX1xX3xXaxX3xX10bxXdxX65xXexX1xX9xXaxX112xX2xX114xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX121xX2xX123xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX6xXbxXexXdxX75xX19xXaxX12x1a61dxXdxX44xX3axX3xX225xX2e5xX4xX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX24xX24xX3x156ddx1284dxX3xX43cxdc0fxX19xX3xX2efxX1x15c13xXexX110xX3xX0xX10xX3axX12x1b4e1xX4cxX1xX6xXdxX3xXexX15xX2exX2fxX19xX14xX3xXexX15xX35xX3xX7xX38xX3xX5xX1dxX3axX3xX141xXdxX222xX4xX3xX3axX3bxXdxX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX3exX2efxX3xX48xX49xX4xX3xX4cxX4dxX3xX13xX19xX1xX3xX19xeaaexX3axX3xXexX15xX75xX19xX14xX3xX4xX1xXdx109dbxX19xX3xX5xX2ex1180dxX4xX3xX19xX69xX19xX14xX3xX4xX445xXbxX21exX3xX4xX8fxXdxX3xXexX1xXdxX222xX19xX3xX4xX80xX19xX14xX3xX7xX38xX3xX4xX8bxX6xX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axXd9xX3xXcxXdxfbcfxX3axX3xX5xX311xX4xX3xX3axX3bxXdxX3xX7x13100xX3xXexXb5xX75xX3xXexX1xX492xX3xX141xX7bxX19xX14xX3xX4xX1xX49xX4xX3xX4xX1xX75xX3xX4xX1xXdxX3xX19xX1xX44xX19xX1xX3xX141xX2exX2fxX19xX3xX5x18aa4xX19xX3xX19xX1xX7bxX19xX14xX3xXexXcfxX3axX3xX4xX6xX75xX3xX3axX3bxXdxX21exX3xX225x197baxX19xX14xX3xX141xX6xXdxX3xXexX15x15476xX3xX4xX1xX8bxX3xX5xX311xX4xX3xXexX15xX75xX19xX14xX3xX1xX222xX3xXexX1xX2e5xX19xX14xX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX24xX24x180aexXd9xX0xX53xX10xX3axX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX75xX65xX6axXaxX12xX3exX1xXdxX3xX19xX1xX44xX19xX1xX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX48xX49xX4xX3xX4cxX4dxX3xX13xX19xX1xX3xX225xX2exX497xX4xX3xXexX1xX1dxX19xX1xX3xX5xe1a1xXbxX3xXexXb0xX3xX19xX440xX3axX3xX149xX123xX123xX14cxX21exX3xXexX15xX38xX3xXexX1xX1dxX19xX1xX3xXexX15xX2f8xX19xX14xX3xXexX69xX3axX3xX4xX2f8xX19xX14xX3xX4xX445xXbxX3xX65x16d4axX4xX1xX3xX141xX35xX3xXexX1dxXdxX3xX4xX1xX2d5xX19xX1xX3x1308exX3xX19xX14xX69xX19xX3xX1xX1dxX19xX14xX3xX4xX1xX8bxX3xX5xX311xX4xX3xX4xX8bxX6xX3xX1axX1xX2f8xX3xX141xX311xX4xXd9xX3xX68xX492xX19xX3xX19xX6xX6axX21exX3xXexX25dxX19xX14xX3xX19xX14xX2f8xf7ddxX19xX3xX141xX2e5xX19xX3xX4xX8bxX6xX3xX4xX1xXdxX3xX19xX1xX44xX19xX1xX3xX225xXb5xXexX3xX114xX114xX123xX3xXex1757exX3xX225xX5fexX19xX14xX21exX3xX1xX2f8xX6axX3xX225xX70xX19xX14xX3xX225xXb5xXexX3xX112xXd9xX149xX123xX123xX3xXexX61cxX3xX225xX5fexX19xX14xX21exX3xX14xX445xXbxX3xX149xX3xX5xXcfxX19xX3xX7xX75xX3xX141xX3bxXdxX3xXexX1x16756xXdxX3xX225xXdxd4aaxX3axX3xX149xX123xX2xX112xXd9xX3xX43cxX3bxXdxX3xX19xX1xXdxX222xX3axX3xX141xX35xX3xX4xX1xX2d5xX19xX1xX3xX5xX1dxX3xXbxX1xX35xX4xX3xX141xX35xX3xX44dxXexX6xX3axX3xX19xX80xX19xX14xX547xX21exX3xX19xX14xX2f8xX5fexX19xX3xX141xX2e5xX19xX3xX4xX8bxX6xX3xX4xX1xXdxX3xX19xX1xX44xX19xX1xX3xX225x1b2c5xX3xXexXb5xX75xX3xX225xX70xX19xX14xX3xX5xX311xX4xX3xX4xX1xX75xX3xX1xX1dxX19xX14xX3xXexX15xX440xX3axX3xX3axX80xX3xX1xX86xX19xX1xX3xX1axXdxX19xX1xX3xXexX492xX21exX3xX116xX2f8xX445xXexX3xX1axX1x15712xX2f8xX3xX5xX6xX75xX3xX225xX70xX19xX14x199d0xX21exX3xX14xX511xXbxX3xXbxX1xXcfxX19xX3xX141xX1dxX75xX3xX7xX311xX3xXbxX1xX44xXexX3xXexX15xXdxX658xX19xX3xX4cxXcxX5ccxX3xXd6xX1cxX3xX4xX8bxX6xX3xX1xX2f8xX6axX222xX19xX3xX4cxX4dxX3xX13xX19xX1xXd9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX75xX65xX6axXaxX12xX0xXdxX3axX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3exX10xX19xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX10bxXdxX65xXexX1xX110xX3xX112xX2xX114xXbxX116xX117xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX110xX3xX121xX2xX123xXbxX116xX117xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX110xX53xX53xXdxXd9xX17xX6xX75xX1xX6xXexXdxX19xX1xXd9xX141xX19xX53xX19xX10xX10bxX7xX53xX149xX123xX14bxX14cxX53xX14cxX121xX65xX14bxX2xX123xX2xX2xX123xX14cxXexX2xX149xX114xX121xX112xX5xX123xXd9xX161xXbxX14xX164xX15xX9xX114xX14cxX157xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX24xX24xX3xX1axX1xX6xXdxX3xXexX15xX2exX2fxX19xX14xX3xXexX15xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX3bxXdxX3xX3exX1xXdxX3xX19xX1xX44xX19xX1xX3xX48xX49xX4xX3xX4cxX4dxX3xX13xX19xX1xX3xXaxX3xX10bxXdxX65xXexX1xX9xXaxX112xX2xX114xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX121xX2xX123xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX6xXbxXexXdxX75xX19xXaxX12xX48xX2d5xX3xXexX1xX2exX3xX68xX8fxX19xX14xX3xX17xX70xX3xX4cxX1xX2e5xXdxX3xX3exX3exX2eaxX2ecxX2eexX2efxX3xXexXcaxX19xX1xX3xX2efxX14xX2f8xX6axX265xX19xX3xX68xX86xX19xX1xX3xX1cxX8fxXdxX110xX3xX0xX10xX3axX12xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX48xX49xX4xX3xX4cxX4dxX3xX13xX19xX1xX3xX1axX1xX6xXdxX3xXexX15xX2exX2fxX19xX14xX3xXexX15xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX3bxXdxX3xX225xbbe6xX19xX14xX3xX141xX1dxX75xX3xX65xX5bbxXbxX3xXexX75xX1dxX19xX3xXexXcaxX19xX1xX3xX1xX2exX3bxX19xX14xX3xXexX3bxXdxX3xX4xX1xX1dxX75xX3xX3axXb0xX19xX14xX3xX68xXb5xXdxX3xX1xX70xXdxX3xX68xX8fxX19xX14xX3xX17xX70xX3xXexX75xX1dxX19xX3xXexXcaxX19xX1xX3xX5xXcfxX19xX3xXexX1xXd4xX3xXd6xX24xXd6xX3xX7xX4d2xX3xX5xX1dxX3xX1axX1xX38xXdxX3xX225xXcfxX2f8xX3xXexX2e5xXexX3xX225xf7c3xXbxX21exX3xXexX440xX19xX14xX3xX4xX6xX75xX3xX141xX5bbxX3xXexX1xX492xX3xXexX1xX2exX2fxX19xX14xX3xX1xXdxX222xX2f8xX3xXexX15xX4faxX19xX3xXexX1xX5bbxX3xXexX15xX2exX653xX19xX14xX3xXexX1dxXdxX3xX4xX1xX2d5xX19xX1xX3xX19xX80xX19xX14xX3xXexX1xX80xX19xX21exX3xX225xX5fexX19xX14xX3xX1xX1dxX19xX1xX3xX4xX307xX19xX14xX3xX225xX5bbxX6xX3xXbxX1xX2exX2fxX19xX14xX3xXbxX1xX44xXexX3xXexX15xXdxX658xX19xX3xX1axXdxX19xX1xX3xXexX492xX5ccxX3xX116xX6a4xX3xX1xX70xXdxXd9xX0xX53xX10xX3axX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX75xX65xX6axXaxX12xX2efxX1xX486xX3axX3xX225xX8fxX3axX3xX17xX8fxX75xX3xX7xX311xX3xXbxX1xX44xXexX3xXexX15xXdxX658xX19xX3xX4xX1xX2f8xX19xX14xX3xX4xX8bxX6xX3xX1xX222xX3xXexX1xX2e5xX19xX14xX21exX3xX14xXdxX6xX3xXexX440xX19xX14xX3xX19xX1xX58dxX19xX3xX65xXdxX222xX19xX3xXexX1xX2exX2fxX19xX14xX3xX1xXdxX222xX2f8xX21exX3xX3exX1xXdxX3xX19xX1xX44xX19xX1xX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX48xX49xX4xX3xX4cxX4dxX3xX13xX19xX1xX3xX225xX2exX497xX4xX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX24xX24xX3xX225xXcfxX2f8xX3xXexX2exX3xX7xdfdfxX6xX3xX4xX1xX7bxX6xX21exX3xX19xX69xX19xX14xX3xX4xX445xXbxX3xX3axX3bxXdxX3xXexX15xX35xX3xX7xX38xX3xX141xX1dxX3xXexX15xX6xX19xX14xX3xX17xX5bbxX3xX4xX2fxX3xX7xX38xX3xX141xX58dxXexX3xX4xX1xX445xXexX3xX1xXdxX222xX19xX3xX225xXb5xXdxX21exX3xX116xXd4xX19xX14xX3xXexXcfxX3axXd9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX75xX65xX6axXaxX12xX0xXdxX3axX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3exX10xX19xXexX10xX15xX3xX65xXexX1xX2f8xX3axX17xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX10bxXdxX65xXexX1xX110xX3xX112xX2xX114xXbxX116xX117xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX110xX3xX121xX2xX123xXbxX116xX117xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX110xX53xX53xXdxXd9xX17xX6xX75xX1xX6xXexXdxX19xX1xXd9xX141xX19xX53xX19xX10xX10bxX7xX53xX149xX123xX14bxX14cxX53xX14cxX121xX65xX14bxX2xX123xX14bxX149xX2xX157xXexX112xX14cxX245xX245xX112xX5xX123xXd9xX161xXbxX14xX164xX15xX9xX2xX245xX149xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX24xX24xX3xX1axX1xX6xXdxX3xXexX15xX2exX2fxX19xX14xX3xXexX15xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX3bxXdxX3xX3exX1xXdxX3xX19xX1xX44xX19xX1xX3xX48xX49xX4xX3xX4cxX4dxX3xX13xX19xX1xX3xXaxX3xX10bxXdxX65xXexX1xX9xXaxX112xX2xX114xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX121xX2xX123xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX6xXbxXexXdxX75xX19xXaxX12xXcxX15xX35xX3xX7xX38xX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX3exX1xXdxX3xX19xX1xX44xX19xX1xX3xX48xX49xX4xX3xX4cxX4dxX3xX13xX19xX1xX3xX225xX2exX497xX4xX3xX14xX49xX19xX3xX17xX8fxX19xX14xX3xX4xX80xX19xX14xX3xXexX15xX86xX19xX1xX3xX4xX1xX1dxX75xX3xX3axXb0xX19xX14xX3xX68xXb5xXdxX3xX1xX70xXdxX3xX68xX8fxX19xX14xX3xX17xX70xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX75xX65xX6axXaxX12xXcxX15xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX3bxXdxX3xX4xX8bxX6xX3xX4xX1xXdxX3xX19xX1xX44xX19xX1xX3xXex1502fxX6xX3xX5xXb5xX4xX3xXexX15xX4faxX19xX3xX2eaxX2f8xX2e5xX4xX3xX5xX70xX3xX2xX13xX21exX3xX225xX75xXb5xX19xX3xc163xX2f8xX6xX3xXexX1xX80xX19xX3x1119bxX4faxX19xX3xX23dxX2fxX19xX21exX3xX116xX6a4xX3xX4cxX4dxX3xXcxXdxX492xX19xX21exX3xX1xX2f8xX6axX222xX19xX3xX4cxX4dxX3xX13xX19xX1xXd9xX3xX43cxX3bxXdxX3xX65xXdxX222xX19xX3xXexX2d5xX4xX1xX3xX3axe1abxXexX3xX7xX1dxX19xX3xX2xXd9xX123xX157xX14bxX3xX3axX0xX7xX2f8xXbxX12xX149xX0xX53xX7xX2f8xXbxX12xX21exX3xXexX25dxX19xX14xX3xX3axXd4xX4xX3xX225xXcfxX2f8xX3xXexX2exX3xX121xX3xXexX61cxX3xX225xX5fexX19xX14xX21exX3xX225xXdxX658xX3axX3xX14xXdxX6xX75xX3xX65xX5bbxX4xX1xX3xX225xX2exX497xX4xX3xX19xX69xX19xX14xX3xX4xX445xXbxX3xX3axX70xXexX3xX4xX44xX4xX1xX3xX225xX5fexX19xX14xX3xX17xX70xX3xXexXb0xX3xX1xXb5xX3xXexXcfxX19xX14xX3xX225xX492xX19xX3xX4xX2fxX3xX7xX38xX3xX141xX58dxXexX3xX4xX1xX445xXexX21exX3xX141xXb0xX6xX3xX1xXdxX222xX19xX3xX225xXb5xXdxX21exX3xX141xXb0xX6xX3xXexX1xX69xX19xX3xXexX1xXdxX222xX19xX3xX141xX1dxX3xXexXb5xX75xX3xX225xXdxX4c6xX2f8xX3xX1axXdxX222xX19xX3xXexX1xX2f8xX58dxX19xX3xX5xX497xXdxX3xX19xX1xX445xXexX3xX4xX1xX75xX3xX1axX1xX44xX4xX1xX3xX1xX1dxX19xX14xXd9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX75xX65xX6axXaxX12xX0xXdxX3axX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3exX10xX19xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX10bxXdxX65xXexX1xX110xX3xX112xX2xX114xXbxX116xX117xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX110xX3xX121xX2xX123xXbxX116xX117xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX110xX53xX53xXdxXd9xX17xX6xX75xX1xX6xXexXdxX19xX1xXd9xX141xX19xX53xX19xX10xX10bxX7xX53xX149xX123xX14bxX14cxX53xX14cxX121xX65xX14bxX2xX123xX14bxX157xX2xX14cxXexX114xX2xX14cxX157xX2xX5xX123xXd9xX161xXbxX14xX164xX15xX9xX121xX14bxX121xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX24xX24xX3xX1axX1xX6xXdxX3xXexX15xX2exX2fxX19xX14xX3xXexX15xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX3bxXdxX3xX3exX1xXdxX3xX19xX1xX44xX19xX1xX3xX48xX49xX4xX3xX4cxX4dxX3xX13xX19xX1xX3xXaxX3xX10bxXdxX65xXexX1xX9xXaxX112xX2xX114xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX121xX2xX123xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX6xXbxXexXdxX75xX19xXaxX12xX2efxX14xX6xX6axX3xX7xX6xX2f8xX3xX5xX265xX3xX1axX1xX6xXdxX3xXexX15xX2exX2fxX19xX14xX21exX3xX4xX1xXdxX3xX19xX1xX44xX19xX1xX3xX17xX49xXexX3xX225xXcfxX2f8xX3xX19xX1xX70xX19xX3xX19xX1xX5bbxXbxX3xX225xX511xX19xX3xX1axX1xX44xX4xX1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX75xX65xX6axXaxX12xX68xXc51xX4xX3xX17xXdxX222xXexX21exX3xXexX15xX35xX3xX7xX38xX3xX1axX1xX44xX19xX1xX3xXexX1xX1dxX19xX1xX3xX141xX1dxX75xX3xX65xX5bbxXbxX3xXexX15xXbf9xX19xX14xX3xX225xXb5xXdxX21exX3xX1xX2exX3bxX19xX14xX3xX225xX492xX19xX3xX4xX1xX1dxX75xX3xX3axXb0xX19xX14xX3xX68xXb5xXdxX3xX1xX70xXdxX3xX68xX8fxX19xX14xX3xX17xX70xX3xXexX75xX1dxX19xX3xXexXcaxX19xX1xX3xX5xXcfxX19xX3xXexX1xXd4xX3xXd6xX24xXd6xX3xX7xX4d2xX3xX5xX1dxX3xX65xX445xX2f8xX3xX3axX2e5xX4xX3xXc16xX2f8xX6xX19xX3xXexX15xXbf9xX19xX14xX3xXexX15xX75xX19xX14xX3xX4xX1xXdxX492xX19xX3xX5xX2exX497xX4xX3xXbxX1xX44xXexX3xXexX15xXdxX658xX19xX21exX3xX116xX69xX6axX3xX65xX311xX19xX14xX3xX141xX5bbxX3xXexX1xX492xX3xX3axX3bxXdxX3xX4xX1xX75xX3xX19xX14xX69xX19xX3xX1xX1dxX19xX14xX3xX1xX1dxX19xX14xX3xX225xXcfxX2f8xX3xXexX15xX4faxX19xX3xXexX1xX5bbxX3xXexX15xX2exX653xX19xX14xX3xXexX2d5xX19xX3xX65xX35xX19xX14xXd9xX0xX53xXbxX12xX0xX65xXdxX141xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xX15xX10xX5xX6xXexX10xX65xXaxX12xX0xX7xXexX15xX75xX19xX14xX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX4faxX19xX3xXc16xX2f8xX6xX19xX110xX0xX53xX7xXexX15xX75xX19xX14xX12xX0xX2f8xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX5ccxXexX1xX2f8xX3axX17xX5ccxX6xX19xX65xX5ccxX7xX6xXbxX75xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX4xX1xXdxX3xX19xX1xX44xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX149xX3xXexX2f8xX6axX658xX19xX3xX65xX35xX19xX14xX3xX121xX3xX5xX6xX75xX3xX225xX70xX19xX14xXaxX3xX1xX15xX10x14ee5xX9xXaxX53xXexX2f8xX6axX10xX19xX5ccxX65xX2f8xX19xX14xX5ccxXexX2f8xX6axX10xX19xX5ccxX7xXdxX19xX1xX53xX6xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX5ccxX4xX1xXdxX5ccxX19xX1xX6xX19xX1xX5ccxX1xX6xX5ccxXexXdxX19xX1xX5ccxX149xX5ccxXexX2f8xX6axX10xX19xX5ccxX65xX2f8xX19xX14xX5ccxX121xX5ccxX5xX6xX75xX5ccxX65xX75xX19xX14xX53xX2xX245xX14cxX2xX157xX112xXd9xX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX14xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX53xX3axX10xX65xXdxX6xX53xX2xX149xX123xX53xX19xX10xX10bxX7xX53xX149xX123xX14bxX114xX53xX157xX112xX65xX123xX2xX14bxX121xX112xX121xX14bxXexX157xX157xX2xX2xX5xX114xX5ccxXdxX19xX65xX10xX116xXd9xXbxX19xX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX24xX24xX3xX1axX1xX6xXdxX3xXexX15xX2exX2fxX19xX14xX3xXexX15xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX3bxXdxX3xX3exX1xXdxX3xX19xX1xX44xX19xX1xX3xX48xX49xX4xX3xX4cxX4dxX3xX13xX19xX1xX3xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX141xX12xX0xX7xXexX15xX75xX19xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX4xX1xXdxX3xX19xX1xX44xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX149xX3xXexX2f8xX6axX658xX19xX3xX65xX35xX19xX14xX3xX121xX3xX5xX6xX75xX3xX225xX70xX19xX14xXaxX3xX1xX15xX10xX1003xX9xXaxX53xXexX2f8xX6axX10xX19xX5ccxX65xX2f8xX19xX14xX5ccxXexX2f8xX6axX10xX19xX5ccxX7xXdxX19xX1xX53xX6xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX5ccxX4xX1xXdxX5ccxX19xX1xX6xX19xX1xX5ccxX1xX6xX5ccxXexXdxX19xX1xX5ccxX149xX5ccxXexX2f8xX6axX10xX19xX5ccxX65xX2f8xX19xX14xX5ccxX121xX5ccxX5xX6xX75xX5ccxX65xX75xX19xX14xX53xX2xX245xX14cxX2xX157xX112xXd9xX1xXexX3axXaxX12xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX4xX1xXdxX3xX19xX1xX44xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX149xX3xXexX2f8xX6axX658xX19xX3xX65xX35xX19xX14xX3xX121xX3xX5xX6xX75xX3xX225xX70xX19xX14xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX15xX75xX19xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX2efxX14xX69xX19xX3xX1xX1dxX19xX14xX3xX2efxX80xX19xX14xX3xX19xX14xX1xXdxX222xXbxX3xX141xX1dxX3x10182xX1xX44xXexX3xXexX15xXdxX658xX19xX3xX2efxX80xX19xX14xX3xXexX1xX80xX19xX3xX43cxXdxX222xXexX3xX2efxX6xX3axX3x15db6xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axdb35xX3xX5ccxX3xX3exX1xXdxX3xX19xX1xX44xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX24xX24xX3xXexX2f8xX6axX658xX19xX3xX65xX35xX19xX14xX3xX123xX121xX3xX5xX6xX75xX3xX225xX70xX19xX14xX3xX5xX1dxX3axX3xX141xXdxX222xX4xX3xXexXb5xXdxX3xX1cxX70xXdxX3xX7xX38xX3xX141xX1dxX3xX4xX44xX4xX3xX3exX1xXdxX3xX19xX1xX44xX19xX1xX3xX5xX75xXb5xXdxX3xX24xX24xX3xXexX15xX311xX4xX3xXexX1xX2f8xX70xX4xX3xX5xX1dxX3axX3xX141xXdxX222xX4xX3xXexXb5xXdxX3xX1cxX70xXdxX3xX7xX38xX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX24xX24xX3xX141xX1dxX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX4xX1xXdxX3xX19xX1xX44xX19xX1xX3xX1cxX2exX2fxX19xX14xX3xX4cxX1xX4faxXd9xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX141xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX24xX24xX3xX225xXd4xX19xX14xX3xXexX1xXd4xX3xX149xX3xXexX15xX4faxX19xX3xXexX75xX1dxX19xX3xXc16xX2f8xX2e5xX4xX3xX141xX4c6xX3xX4xX1xXcaxX3xX7xX2e5xX3xX1axXdxX19xX1xX3xX65xX75xX6xX19xX1xXaxX3xX1xX15xX10xX1003xX9xXaxX53xXexX1xX2f8xX75xX19xX14xX5ccxX3axX6xXdxX5ccxX65xXdxX4xX1xX5ccxX141xX2f8xX53xX6xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX5ccxX1xX6xX5ccxXexXdxX19xX1xX5ccxXdxXdxX5ccxX65xX2f8xX19xX14xX5ccxXexX1xX2f8xX5ccxX149xX5ccxXexX15xX10xX19xX5ccxXexX75xX6xX19xX5ccxXc16xX2f8xX75xX4xX5ccxX141xX10xX5ccxX4xX1xXdxX5ccxX7xX75xX5ccxX1axXdxX19xX1xX5ccxX65xX75xX6xX19xX1xX53xX2xX245xX114xX121xX14bxX245xXd9xX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX14xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX53xX3axX10xX65xXdxX6xX53xX2xX149xX123xX53xX19xX10xX10bxX7xX53xX149xX123xX149xX14cxX53xX14cxX121xX65xX121xX149xX14bxX149xX123xX14bxX157xXexX157xX2xX123xX112xX5xX112xX5ccxX14cxX121xX65xX114xX2xX149xX114xX112xX114xX157xXexX112xX14cxX2xX121xX14bxX5xX123xXd9xX161xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX24xX24xX3xX1axX1xX6xXdxX3xXexX15xX2exX2fxX19xX14xX3xXexX15xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX3bxXdxX3xX3exX1xXdxX3xX19xX1xX44xX19xX1xX3xX48xX49xX4xX3xX4cxX4dxX3xX13xX19xX1xX3xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX141xX12xX0xX7xXexX15xX75xX19xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX24xX24xX3xX225xXd4xX19xX14xX3xXexX1xXd4xX3xX149xX3xXexX15xX4faxX19xX3xXexX75xX1dxX19xX3xXc16xX2f8xX2e5xX4xX3xX141xX4c6xX3xX4xX1xXcaxX3xX7xX2e5xX3xX1axXdxX19xX1xX3xX65xX75xX6xX19xX1xXaxX3xX1xX15xX10xX1003xX9xXaxX53xXexX1xX2f8xX75xX19xX14xX5ccxX3axX6xXdxX5ccxX65xXdxX4xX1xX5ccxX141xX2f8xX53xX6xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX5ccxX1xX6xX5ccxXexXdxX19xX1xX5ccxXdxXdxX5ccxX65xX2f8xX19xX14xX5ccxXexX1xX2f8xX5ccxX149xX5ccxXexX15xX10xX19xX5ccxXexX75xX6xX19xX5ccxXc16xX2f8xX75xX4xX5ccxX141xX10xX5ccxX4xX1xXdxX5ccxX7xX75xX5ccxX1axXdxX19xX1xX5ccxX65xX75xX6xX19xX1xX53xX2xX245xX114xX121xX14bxX245xXd9xX1xXexX3axXaxX12xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX24xX24xX3xX225xXd4xX19xX14xX3xXexX1xXd4xX3xX149xX3xXexX15xX4faxX19xX3xXexX75xX1dxX19xX3xXc16xX2f8xX2e5xX4xX3xX141xX4c6xX3xX4xX1xXcaxX3xX7xX2e5xX3xX1axXdxX19xX1xX3xX65xX75xX6xX19xX1xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX15xX75xX19xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX24xX24xX3xX141xXb0xX6xX3xX225xX2exX497xX4xX3xX19xX1xX58dxX19xX3xX4xX653xX3xXexX1xXdxX3xX225xX2f8xX6xX3xX4xX8bxX6xX3xX2efxX14xX69xX19xX3xX1xX1dxX19xX14xX3xX2efxX1xX1dxX3xX19xX2exX3bxX4xX3xX43cxXdxX222xXexX3xX2efxX6xX3axX3xX141xX1dxX3xXexX15xX38xX3xXexX1xX1dxX19xX1xX3xX4xX1xXdxX3xX19xX1xX44xX19xX1xX3xX19xX14xX69xX19xX3xX1xX1dxX19xX14xX3xX5xX75xXb5xXdxX3xX24xX21exX3xX225xXd4xX19xX14xX3xXexX1xXd4xX3xX149xX3xXexX75xX1dxX19xX3xXc16xX2f8xX2e5xX4xX3xX141xX4c6xX3xX1axX492xXexX3xXc16xX2f8xX8fxX3xX1axXdxX19xX1xX3xX65xX75xX6xX19xX1xX3xX19xX440xX3axX3xX149xX123xX2xX245xXd9xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX141xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX149xX123xX123xX3xXexX1xX2d5xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX6xX3axX3xX14xXdxX6xX3xX1xX70xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1axXdxX492xX19xX3xXexX1xXd4xX4xX3xX19xX14xX1xXdxX222xXbxX3xX141xX35xX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX24xX24xXaxX3xX1xX15xX10xX1003xX9xXaxX53xXexX1xX2f8xX75xX19xX14xX5ccxX3axX6xXdxX5ccxX65xXdxX4xX1xX5ccxX141xX2f8xX53xX149xX123xX123xX5ccxXexX1xXdxX5ccxX7xXdxX19xX1xX5ccxXexX1xX6xX3axX5ccxX14xXdxX6xX5ccxX1xX75xXdxX5ccxXexX1xXdxX5ccxX1axXdxX10xX19xX5ccxXexX1xX2f8xX4xX5ccxX19xX14xX1xXdxX10xXbxX5ccxX141xX2f8xX5ccxX6xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX5ccxX1xX6xX5ccxXexXdxX19xX1xX5ccxXdxXdxX53xX2xX245xX114xX2xX157xX14bxXd9xX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX14xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX53xX3axX10xX65xXdxX6xX53xX2xX149xX123xX53xX19xX10xX10bxX7xX53xX149xX123xX149xX157xX53xX2xX121xX123xX65xX112xX2xX112xX149xX14bxX123xX114xXexX112xX157xX245xX112xX157xX5xX123xXd9xX161xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX24xX24xX3xX1axX1xX6xXdxX3xXexX15xX2exX2fxX19xX14xX3xXexX15xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX3bxXdxX3xX3exX1xXdxX3xX19xX1xX44xX19xX1xX3xX48xX49xX4xX3xX4cxX4dxX3xX13xX19xX1xX3xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX141xX12xX0xX7xXexX15xX75xX19xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX149xX123xX123xX3xXexX1xX2d5xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX6xX3axX3xX14xXdxX6xX3xX1xX70xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1axXdxX492xX19xX3xXexX1xXd4xX4xX3xX19xX14xX1xXdxX222xXbxX3xX141xX35xX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX24xX24xXaxX3xX1xX15xX10xX1003xX9xXaxX53xXexX1xX2f8xX75xX19xX14xX5ccxX3axX6xXdxX5ccxX65xXdxX4xX1xX5ccxX141xX2f8xX53xX149xX123xX123xX5ccxXexX1xXdxX5ccxX7xXdxX19xX1xX5ccxXexX1xX6xX3axX5ccxX14xXdxX6xX5ccxX1xX75xXdxX5ccxXexX1xXdxX5ccxX1axXdxX10xX19xX5ccxXexX1xX2f8xX4xX5ccxX19xX14xX1xXdxX10xXbxX5ccxX141xX2f8xX5ccxX6xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX5ccxX1xX6xX5ccxXexXdxX19xX1xX5ccxXdxXdxX53xX2xX245xX114xX2xX157xX14bxXd9xX1xXexX3axXaxX12xX149xX123xX123xX3xXexX1xX2d5xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX6xX3axX3xX14xXdxX6xX3xX1xX70xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1axXdxX492xX19xX3xXexX1xXd4xX4xX3xX19xX14xX1xXdxX222xXbxX3xX141xX35xX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX24xX24xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX15xX75xX19xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX1cxX70xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1axXdxX492xX19xX3xXexX1xXd4xX4xX3xX19xX14xX1xXdxX222xXbxX3xX141xX35xX3xX14xXdxX887xXbxX3xX3ax1ac95xXdxX3xX4xX44xX19xX3xX17xX70xX3xX19xX14xX69xX19xX3xX1xX1dxX19xX14xX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX4xX1xXdxX3xX19xX1xX44xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX24xX24xX3xX19xX69xX19xX14xX3xX4xX6xX75xX3xX1xX75xXb5xXexX3xX225xX70xX19xX14xX3xX1axXdxX19xX1xX3xX65xX75xX6xX19xX1xX3xX141xX1dxX3xX4xX1xX445xXexX3xX5xX2exX497xX19xX14xX3xXbxX1xX35xX4xX3xX141xX35xX3xX1axX1xX44xX4xX1xX3xX1xX1dxX19xX14xXd9xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX141xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xX2f8xX5xX12xX0xX65xXdxX141xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX15xXaxX12xX0xX53xX65xXdxX141xX12xX0xX53xX65xXdxX141xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2f8xXexX1xX75xX15xXaxX12xX2efxX14xX2f8xX6axX492xX19xX3x10282xX6xX19xX1xX0xX53xXbxX12
Nguyến Oanh