Agribank trao tặng thiết bị y tế cho BVĐK thành phố Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Chiều 27/12, Agribank Hà Tĩnh đã trao tặng BVĐK thành phố Hà Tĩnh 1 máy đo chức năng hô hấp và 1 máy chụp X.Q cận chóp (chụp răng).
807x3a93x4010x343bx7952x7cbdx2fbex589ax8b71x234ax2fe8x879x5295x22ccx34e3x396exX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax604fx32c7x6df3xXexX0x2fcexXaxX17xX18xX19xXexX0x2642x69f2xX19x820xXexX0xXax73d3xX9x564dxXdxX18x1171xX2fx7b6cx901x8489xX5x582bxXbxXdxX17xX32xXex4cb3x525ax4c63xX35xX23xX18x2d77x8226xX9xXbxX3dxX18xX24xX9xXbx55cdxX41xX3cxX9xXbxXaxX35x5c42xXbxX9xX23x61baxX9xX26xX9xXbxX51xX9xX2cxXaxX24xX9x398ex816dx2fc8x4868xX9xXbxXax1241xX41xXaxX9xX33xXax50c8xX9x5142xX67xX9xX5x772fxX41xXaxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX6fxX17xX18xX19xX32xXexX4xXaxX35x1453x27c1xX9x33e1x883exX1cxX2axX92x77a8xX9xX3bxX3cxX3dxX35xX23xX18xX41xX42xX9xX6fxX67xX9xX5xX73xX41xXaxX9x2905x1348xX9xXbxX3dxX18xX24xX9xXbxX4axX41xX3cxX9xX60xX61xX62xX63xX9xXbxXaxX67xX41xXaxX9xX33xXaxX6dxX9xX6fxX67xX9xX5xX73xX41xXaxX9xX2axX9xXcx3d51xX26xX9xXaaxX24xX9xX2cxXax4324xX2cxX9xX41xa7dxX41xX3cxX9xXax5d35xX9xXax4f86xX33xX9x1052xX67xX9xX2axX9xXcxXd1xX26xX9xX2cxXax168cxX33xX9x60b0x7231x2f5dxX9xX2cx3849xX41xX9xX2cxXax66a6xX33xX9x33bbxX2cxXaxXf3xX33xX9xX3dxXddxX41xX3cx621fxXf7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX60xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x642bxX35xX19xXbxXax5316x4b5fx771fxX137xX33x75fex415dxXaxX17xX35xX3cxXaxXbxX135x5197xX137xX137xX33xX13axX32xX9xX2fxX3dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX135xX1cxX1cxX35xXf7xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxXf7xXe8xX41xX1cxX41xX17xX130xX2fxX1cxX2axX93x6579xX92xX1cxX93xX93xX19x7f0exX2axX93xX92xX2axX2axX2axXbxX172xX143xX2axX92xXdxX137xXf7x7300xX33xX3cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxX3dxX35xX23xX18xX41xX42xX9xXbxX3dxX18xX24xX9xXbxX18xX41xX3cxX9xXbxXaxX35xX17xXbxX9xX23xX35xX9xX26xX9xXbxX17xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xXe8xX19xX42xX9xXbxXaxX18xX41xXaxX9xX33xXaxX24xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX41xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX60xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX130xX35xX19xXbxXaxX135xX136xX137xX137xX33xX13axX13bxXaxX17xX35xX3cxXaxXbxX135xX143xX137xX137xX33xX13axX32xX9xX2fxX3dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX135xX1cxX1cxX35xXf7xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxXf7xXe8xX41xX1cxX41xX17xX130xX2fxX1cxX2axX93xX16cxX92xX1cxX93xX93xX19xX172xX2axX93xX92xX2axX2axX2axXbx2af3xX172xX143x32a3xXdxX2axXf7xX181xX33xX3cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxX3dxX35xX23xX18xX41xX42xX9xXbxX3dxX18xX24xX9xXbxX18xX41xX3cxX9xXbxXaxX35xX17xXbxX9xX23xX35xX9xX26xX9xXbxX17xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xXe8xX19xX42xX9xXbxXaxX18xX41xXaxX9xX33xXaxX24xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX41xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX60xX24xX19xX26xX32xXexX5x1fb7xX35xX9xX23xX90x6023xX35xX9xXdx3becxX97xX9xXdxXabxX41xXaxX9xXaaxX29bxX24xX9xX60xX61xX62xX63xX9xXbxXaxX67xX41xXaxX9xX33xXaxX6dxX9xX6fxX67xX9xX5xX73xX41xXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX3dx5ec6xX41xX3cxX97xX9xX2fx1f2cxX9xXax1523xX9xXbxX3dx5e70xX9xX2cx464bxX18xX9xX3bxX3cxX3dxX35xX23xX18xX41xX42xX9xX6fxX67xX9xX5xX73xX41xXaxX9xXdxX67xX9xXe8xXe2xX9xX2cx6723xX41xX3cxX9x50a6xX9xX41xX3cxXaxX73xX18xX97xX9xX42xXaxXe2xX41xX3cxX9xX2cxXax1f1exX9xX3cxX35x688dxX33xX9xX23x151bxX41xXaxX9xXe8xX35xX314xX41xX9xX41x57f5xX41xX3cxX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxXaxXe5xXbxX9xXdx2c47xX2d9xX41xX3cxX97xX9xXaaxXd1xX33xX9xXd9xX41xX3cxX9xX41xXaxX90xX9xX2cx6b70xX90xX9xX42xXaxXd1xXcxX9xX2cxXax474cxX18xX9xX23xX314xX41xXaxX97xX9xXcxX67xX9xX2cx41b3xX41xX9xX3cxX35xX310xX33xX9xXbxXaxXd1xX24xX9xX3cx86e3xX9xX42xXaxX100xX9xX42xXaxXddxX41xX9xXbxX3dxX24xX41xX3cxX9xXe8xX35xX314xX2cxX9xXaxX24xX67xX41xX9xXbxXaxX35xX314xX41xX9xXbxX35xa91xX90xX9xX2cxXaxX90x575bxX41xX9xXcx51daxXbxX9xX2fxX6dxX9xX19xX55xX2cxXaxX9xXe8xXf3xX9xXaax21caxX9xXaaxX32cxX2d9xX2cxX9xXbxXaxX18xX41xXaxX9xXbxX24xXd1xX41xX9xX60xX6fxX6xX5xXf7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX60xX24xX19xX26xX32xXexX62xX32cxX2d9xX2cxX9xX23xX35xX51xXbxX97xX9xXbxX2a0xX41xX3cxX9xXbxX3dxX55xX9xX3cxX35xXd1xX9xX3cxX100xX35xX9xXbxXaxX35xX51xXbxX9xX23xX55xX9xXbxX3dxX387xX41xX9xX42xXaxX24x25cfxX41xX3cxX9xX92xX137xX235xX9xXbxX3dxX35xX314xX90xX9xXaax40fexX41xX3cxX97xX9xXdxX67xX9xX2fxX6dxX9xXbxX35xX8fxX41xX9xX2cxX2dcxX18xX9xX2cxXd1xX41xX9xX23xX391xX97xX9xX41xXaxX31exX41xX9xXe8xX35xX387xX41xX9xX3bxX3cxX3dxX35xX23xX18xX41xX42xX9xX6fxX67xX9xX5xX73xX41xXaxX9xX19xX67xX41xXaxX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX24xX29bxXbxX9xXaaxX391xX41xX3cxX9xX18xX41xX9xX2fxX35xX41xXaxX9xX13axXabxX9xXaxX391xX35xX97xX9xXe8x5beexX35xX9xXcxX24xX41xX3cxX9xXcxX90xX6dxX41xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fx21cfxX9xXe8xX463xX35xX9xX23xX314xX41xXaxX9xXe8xX35xX314xX41xX9xXbxX3dxX24xX41xX3cxX9xX2cxXaxXddxXcxX9xX2fxX100xX2cxX9xX2fxXd9xX2cxX9xX42xXax4a39xX17xX9xX41xXaxX31exX41xX9xX19xX31exX41xXf7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX60xX24xX19xX26xX32xXex6558xXddxXcxX9xX92xX137xX2axX93xX97xX9xX3bxX3cxX3dxX35xX23xX18xX41xX42xX9xX6fxX67xX9xX5xX73xX41xXaxX9xXaaxXabxX9xX19xX67xX41xXaxX9xXax546cxX41xX9xX92xX137xX9xXbx4f5bxX9xXaaxX408xX41xX3cxX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX24xX29bxXbxX9xXaaxX391xX41xX3cxX9xX18xX41xX9xX2fxX35xX41xXaxX9xX13axXabxX9xXaxX391xX35xX97xX9xXbxX3dxX24xX41xX3cxX9xXaaxX100xX9xXbxXfbxX33xX9xXbxX3dxX90xX41xX3cxX9xX2cxXaxX24xX9xXdxX73xX41xXaxX9xXe8xX2d2xX2cxX9xX3cxX35xXd1xX24xX9xX19xXf3xX2cxX97xX9xX26xX9xXbxX51xX9xXe8xX67xX9xX41xXaxX67xX9x4508xX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX391xX9xX41xX3cxXax3894xX24xXf7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX90xXbxXaxX24xX3dxX32xXexX60xX35xX314xX41xX9xX4bcxXaxX90xX41xX3cxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Biện Nhung