Yêu cầu địa phương tuyệt đối không tự đặt điều kiện kinh doanh
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có văn bản chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện chấn chỉnh việc ban hành văn bản về điều kiện kinh doanh.
1b59xa3eax1c22x8298x3dfex1d24xX0x2481x631exab60x5b15x5f9ex5872x419dxXcx9bdaxb7c1x6542x5196xX2x81e9xXax4b07xXfxX4x62b7x7835x89aaxX8xX9x9b26xX1axX8x2bfax4700xXbxX8xX10xX6x4260x660ex6de5x72dbxX8xX13xX1ax84c7xb10axX13xX8xX20x9001xX2xX8x59e6xX6xaeb7xX28xX29xX8xX13x729cxX8xX20xa540xX13xX8xX20xX2xb2fexX1axX8xX35xX2xX2exX28xX8xX35xX2xX28xX6xX8xX1x7048xXbxX28xX6xX0x9801xX6xX7xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x5a7fxX15xXbxX1xXfxX4xX0xXcxX13x3f82xX52xX28xX29xX4xX11xX6x4c11xX8xX13xX26x23a8xX28xX29xX8xa3acxX29xX1axX2dx645fxX28xX8xX11x5aeaxX28xX8x443dx1d12xX28xX29xX8xX3x2373xXbxX8xX9x330axX8xX3x9397xX28xX8x2087x4c63xX28xX8xX9xX6xbbbfxX8xX20x5c44xX52xX8xX9xa695xX9xX8xX99x7050x633cxX8xX28xX29x4494xX28xX6xXabxX8xX20xX21xXbxX8xX10xX6xX26xX27xX28xX29xX8xX13xX6xX3cxX9xX8xX6xX2xX2exX28xX8xX9xX6xX86xX28xX8xX9xX6xX9fxX28xX6xX8xX3xX2xX2exX9xX8xX99xXbxX28xX8xX6xXafxX28xX6xX8xX3xX96xX28xX8xX99xX9axX28xX8xX3xX44xX8xX20xX2xX44xX1axX8xX35xX2xX2exX28xX8xX35xX2xX28xX6xX8xX1xX52xXbxX28xX6x6794xX0xX57xXcxX13xX6fxX52xX28xX29xX4xX0xX57xX10xX4xX0xX57xX1xX2xX3xX4xX0xX13xXbxX99xXaxX15xX8x751fxX2xX1xX13xX6xXexXfx2e05xb143xX124xXfxX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX28xX29xXexXfxX7xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX28xX29xXexXfxX7xXfxX8xX99xX52xX6fxX1xX15xX6fxXexXfxX124xXfxX8xXbxXaxX2xX29xX28xXexXfxX9xX15xX28xX13xX15xX6fxXfxX4xX0xX13xX99xX52xX1xX2dxX4xX0xX13xX6fxX4xX0xX13xX1xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xbf5bxX52xX1xX2dxXfxX8xXcxX13xX2dxXaxX15xXexXfxX13xX15x1eb9xX13x56e0xXbxXaxX2xX29xX28x8cbfxX8x92a4xX1axXcxX13xX2x9cb3xX2dx9646xXfxX4xX0xX2x2b0fxX29xX8xXcxX6fxX9xXexXfxX57xX57xX2xX101xX99xXbxX52xX6xXbxX13xX2xX28xX6xX101xX3xX28xX57xX28xX15xX11cxXcxX57xX7xa4e1xX7x1ca1xX57xX7xX124xX1c0xX1xX1c0xX124xa1f4x2ddaxX7xX124xX124xX13x274exX1c2xX1c2xX1cbxX124xXaxX124xX101xX195xX10xX29xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX52x63c2xX1a1xXbxX29xX15xXfxX8xX57xX4xX0xX57xX10xX4xX0xX57xX13xX1xX4xX0xX57xX13xX6fxX4xX0xX13xX6fxX4xX0xX13xX1xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x6409xXbxX10xX13xX2xX52xX28xXfxX4xX17cxXaaxX8xX11xX26xX8xX10xX6xXa6xX10xX8xX9xX6xX52xX8xX99xX2x4d3fxX13xXabxX8xX1a1xXaaxX13xX8xXcxX32xX8xX99xXaaxXabxX8xX20xX21xXbxX8xX10xX6xX26xX27xX28xX29xX8xX99xXbxX28xX8xX6xXafxX28xX6xX8xX3xX96xX28xX8xX99xX9axX28xX8xX3xX44xX8xX20xX2xX44xX1axX8xX35xX2xX2exX28xX8xX35xX2xX28xX6xX8xX1xX52xXbxX28xX6xX8xX35xX6xX37xX28xX29xX8xX20x7c5dxX28xX29xX8xX13xX6x9469xX1a1xX8x42adxX1axX2dxX44xX28xXabxX8xX9xX93xX8xX28xXaaxX2xX8xX1xX1axX28xX29xX8xX35xX6xX37xX28xX29xX8xX10xX6xa29fxX8xX6x615exX10xX8xX3xX7axX2xX8xX27cxX1axX2dxX8xX20xX21xX28xX6xX8xX9xX76xXbxX8xX10xX6xXa6xX10xX8xXaxX1ax44f6xX13xX101xX0xX57xX10xX4xX0xX57xX13xX1xX4xX0xX57xX13xX6fxX4xX0xX57xX13xX99xX52xX1xX2dxX4xX0xX57xX13xXbxX99xXaxX15xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX17cxX52xX1xX2dxXfxX8xXcxX13xX2dxXaxX15xXexXfxX13xX15xX18bxX13xX18dxXbxXaxX2xX29xX28xX193xX8xX195xX1axXcxX13xX2xX19axX2dxX19cxXfxX4xX11xX6xX15xX52xX8xX20xX93xXabxX8xX28xX29xX26xbb60xX2xX8xX20x50b4xX28xX29xX8xX20xX1dxX1axX8xX20fxX6x251bxX28xX6xX8xX10xX6xX76xX8xX2dxX19xX1axX8xX9xX1dxX1axX8xX9xXa6xX9xX8xX20xX27xX28xX8xX3xX21xX8xX28xX93xX2xX8xX13xX6fxX19xX28xX8xX13xX6xX3cxX9xX8xX6xX2xX2exX28xX8xX20xX273xX28xX29xX8xX9xXa6xX9xX8xX27cxX1axX2dxX8xX20xX21xX28xX6xX8xX9xX76xXbxX8xX10xX6xXa6xX10xX8xXaxX1axX2b5xX13xX8xX3xX44xX8xXcxX52xXa2xX28xX8xX13xX6xX9axX52xXabxX8xX13xX6xX279xX1a1xX8xX20xX21xX28xX6xXabxX8xX99xXbxX28xX8xX6xXafxX28xX6xX8xX3xX96xX28xX8xX99xX9axX28xX8xX27cxX1axX2dxX8xX10xX6xXa2xX1a1xX8xX10xX6xXa6xX10xX8xXaxX1axX2b5xX13xXabxX8xX13xX1axX2dxX2exX13xX8xX20xX32xX2xX8xX35xX6xX37xX28xX29xX8xX20xX26xX29axX9xX8xX27cxX1axX2dxX8xX20xX21xX28xX6xX8xX3xX44xX8xX28xX29xXafxX28xX6xXabxX8xX28xX29xX6xX44xX8xX35xX2xX28xX6xX8xX1xX52xXbxX28xX6xX8xX9xX93xX8xX20xX2xX44xX1axX8xX35xX2xX2exX28xX8xX3xXafxX8xX20xX2xX44xX1axX8xX35xX2xX2exX28xX8xX35xX2xX28xX6xX8xX1xX52xXbxX28xX6xX101xX0xX99xX6fxX8xX57xX4xX0xX99xX6fxX8xX57xX4xX8xX11xX6fxX26xX7axX9xX8xX20xX93xXabxX8xX28xX29xXafxX2dxX8xX123x503cxX57xX7xX57xX123xX124xX7xX1c0xXabxX8xX17cxXaaxX8xX11xX26xX8xX10xX6xXa6xX10xX8xX9xX93xX8xX99xXa6xX52xX8xX9xXa6xX52xX8xX3xX44xX8xX35xX229xX13xX8xX27cxX1axX9axX8xX35xX2x3567xX1a1xX8xX13xX6fxXbxX8xX3xX96xX28xX8xX99xX9axX28xX8xX27cxX1axX2dxX8xX10xX6xXa2xX1a1xX8xX10xX6xXa6xX10xX8xXaxX1axX2b5xX13xX8xX27cxX1axX2dxX8xX20xX21xX28xX6xX8xX3xX44xX8xX28xX29xXafxX28xX6xX8xX28xX29xX6xX44xX8xX35xX2xX28xX6xX8xX1xX52xXbxX28xX6xX8xX9xX93xX8xX20xX2xX44xX1axX8xX35xX2xX2exX28xX8xX3xXafxX8xX20xX2xX44xX1axX8xX35xX2xX2exX28xX8xX35xX2xX28xX6xX8xX1xX52xXbxX28xX6xX101xX8xX0xX99xX6fxX8xX57xX4xX0xX99xX6fxX8xX57xX4xX8xX17cxXaaxX8xX28xXafxX2dxX8xX9xX6xX52xX8xX99xX2xX229xX13xXabxX8xX1a1xXaaxX13xX8xXcxX32xX8xX99xXaaxXabxX8xX20xX21xXbxX8xX10xX6xX26xX27xX28xX29xX8xX99xXbxX28xX8xX6xXafxX28xX6xX8xX3xX96xX28xX8xX99xX9axX28xX8xX3xX44xX8xX20xX2xX44xX1axX8xX35xX2xX2exX28xX8xX35xX2xX28xX6xX8xX1xX52xXbxX28xX6xX8xX35xX6xX37xX28xX29xX8xX20xX273xX28xX29xX8xX13xX6xX279xX1a1xX8xX27cxX1axX2dxX44xX28xXabxX8xX9xX93xX8xX28xXaaxX2xX8xX1xX1axX28xX29xX8xX35xX6xX37xX28xX29xX8xX10xX6xX297xX8xX6xX29axX10xX8xX3xX7axX2xX8xX27cxX1axX2dxX8xX20xX21xX28xX6xX8xX9xX76xXbxX8xX10xX6xXa6xX10xX8xXaxX1axX2b5xX13xX8xX3xXafxX8xX1a1xXaaxX13xX8xXcxX32xX8xX3xX96xX28xX8xX99xX9axX28xX8xX9xX1dxX28xX8xX6fxXafxX8xXcxX52xXa6xX13xXabxX8xX18bx297cxX8xXax412axX8xX13xX6xX15xX52xX8xX27cxX1axX2dxX8xX20xX21xX28xX6xX8xX13xXa2xX2xX8xX7exX29xX6xX21xX8xX20xX21xX28xX6xX8xXcxX32xX8xX7xX1c2xX57xX123xX124xX7xX1cbxX8xX9xX76xXbxX8xX20fxX6xX31exX28xX6xX8xX10xX6xX76xX8xX3xX44xX8xX3xX2xX2exX9xX8xX6fxXafxX8xXcxX52xXa6xX13xXabxX8xX6xX2exX8xX13xX6xX32xX28xX29xX8xX6xX93xXbxX8xX3xX96xX28xX8xX99xX9axX28xX8xX27cxX1axX2dxX8xX10xX6xXa2xX1a1xX8xX10xX6xXa6xX10xX8xXaxX1axX2b5xX13xX101xX0xX99xX6fxX8xX57xX4xX0xX99xX6fxX8xX57xX4xX8xX11xX6fxX19xX28xX8xX9xX27xX8xXcx8060xX8xX99xXa6xX52xX8xX9xXa6xX52xX8xX9xX76xXbxX8xX17cxXaaxX8xX11xX26xX8xX10xX6xXa6xX10xXabxX8xX11xX6xX76xX8xX13xX26xX7axX28xX29xX8xX2dxX19xX1axX8xX9xX1dxX1axX8xX9xXa6xX9xX8xX99xXaaxXabxX8xX9xX27xX8xX27cxX1axXbxX28xX8xX28xX29xXbxX28xX29xX8xX99xXaaxXabxX8x515cxX17cxX7exX89xX8xX9xXa6xX9xX8xX13xX9fxX28xX6xXabxX8xX13xX6xXafxX28xX6xX8xX10xX6xX32xX8xX13xX6fxX3cxX9xX8xX13xX6xX1axXaaxX9xX8xX11xX6fxX1axX28xX29xX8xX26xX27xX28xX29xX8xX35xX6xX279xX28xX8xX13xX6fxX26xX27xX28xX29xX8xX13xX3cxX8xX35xX2xX451xX1a1xX8xX13xX6fxXbxXabxX8xX18bxX584xX8xXaxX587xX8xX13xX6xX15xX52xX8xX27cxX1axX2dxX8xX20xX21xX28xX6xX8xX13xXa2xX2xX8xX7exX29xX6xX21xX8xX20xX21xX28xX6xX8xXcxX32xX8x68bdxX124xX57xX123xX124xX7xX124xX8xX9xX76xXbxX8xX20fxX6xX31exX28xX6xX8xX10xX6xX76xX8xX3xX44xX8xX35xX2xX451xX1a1xX8xX13xX6fxXbxXabxX8xX18bxX584xX8xXaxX587xX8xX3xX96xX28xX8xX99xX9axX28xX8xX27cxX1axX2dxX8xX10xX6xXa2xX1a1xX8xX10xX6xXa6xX10xX8xXaxX1axX2b5xX13xX19cxX8xX28xX29xX6xX2xX19xX1a1xX8xX13xX273xX9xX8xX35xX2xX451xX1a1xX8xX20xX2xX451xX1a1xXabxX8xX18bxX584xX8xXaxX587xX8xX13xX6fxXa6xX9xX6xX8xX28xX6xX2xX2exX1a1xX8xX9xX76xXbxX8xX13xX2b5xX10xX8xX13xX6xX451xXabxX8xX9xXa6xX8xX28xX6x64a6xX28xX8xX13xX6xXbxX1a1xX8xX1a1xX26xX1axX8xXcxX52xXa2xX28xX8xX13xX6xX9axX52xXabxX8xX13xX6xX279xX1a1xX8xX20xX21xX28xX6xXabxX8xX13xX6xX37xX28xX29xX8xX27cxX1axXbxX8xX3xX96xX28xX8xX99xX9axX28xX8xX9xX93xX8xX28xXaaxX2xX8xX1xX1axX28xX29xX8xX13xX6fxXa6xX2xX8xX10xX6xXa6xX10xX8xXaxX1axX2b5xX13xXabxX8xX99xXa6xX52xX8xX9xXa6xX52xX8xX11xX6xX76xX8xX13xX26xX7axX28xX29xX8xX20fxX6xX31exX28xX6xX8xX10xX6xX76xX8xX13xX6fxX52xX28xX29xX8xX27cxX1axX587xX8xX123xX57xX123xX124xX7xX1c0xX101xX0xX99xX6fxX8xX57xX4xX0xX99xX6fxX8xX57xX4xX8x62fbxa189xX28xX29xX8xX13xX6xX310xX2xX8xX13xX6xX3cxX9xX8xX6xX2xX2exX28xX8xX28xX29xX6xX2xX19xX1a1xX8xX9xX6xX9fxX8xX20xXa2xX52xX8xX9xX76xXbxX8xX11xX6xX76xX8xX13xX26xX7axX28xX29xX8xX3xX44xX8xX3xX2xX2exX9xX8xX6fxXafxX8xXcxX52xXa6xX13xX8xX9xXa6xX9xX8xX3xX96xX28xX8xX99xX9axX28xX8xX27cxX1axX2dxX8xX20xX21xX28xX6xX8xX3xX44xX8xX28xX29xXafxX28xX6xX8xX28xX29xX6xX44xX8xX35xX2xX28xX6xX8xX1xX52xXbxX28xX6xX8xX9xX93xX8xX20xX2xX44xX1axX8xX35xX2xX2exX28xX8xX3xXafxX8xX20xX2xX44xX1axX8xX35xX2xX2exX28xX8xX35xX2xX28xX6xX8xX1xX52xXbxX28xX6xX8xX20xX451xX8xX13xX6xX3cxX9xX8xX6xX2xX2exX28xX8x48a6xX1axX2b5xX13xX8xX7c9xX1dxX1axX8xX13xX26xX8xXcxX584xXbxX8xX20xb0fbxX2xX19cxX8xX13xX6xX3cxX9xX8xX6xX2xX2exX28xX8xX20xX273xX28xX29xX8xX9xXa6xX9xX8xX27cxX1axX2dxX8xX20xX21xX28xX6xX8xX9xX76xXbxX8xX10xX6xXa6xX10xX8xXaxX1axX2b5xX13xX8xX3xX44xX8xXcxX52xXa2xX28xX8xX13xX6xX9axX52xXabxX8xX13xX6xX279xX1a1xX8xX20xX21xX28xX6xXabxX8xX99xXbxX28xX8xX6xXafxX28xX6xX8xX3xX96xX28xX8xX99xX9axX28xX8xX27cxX1axX2dxX8xX10xX6xXa2xX1a1xX8xX10xX6xXa6xX10xX8xXaxX1axX2b5xX13xXabxX8xX13xX1axX2dxX2exX13xX8xX20xX32xX2xX8xX35xX6xX37xX28xX29xX8xX20xX26xX29axX9xX8xX27cxX1axX2dxX8xX20xX21xX28xX6xX8xX3xX44xX8xX28xX29xXafxX28xX6xXabxX8xX28xX29xX6xX44xX8xX35xX2xX28xX6xX8xX1xX52xXbxX28xX6xX8xX9xX93xX8xX20xX2xX44xX1axX8xX35xX2xX2exX28xX8xX3xXafxX8xX20xX2xX44xX1axX8xX35xX2xX2exX28xX8xX35xX2xX28xX6xX8xX1xX52xXbxX28xX6xX101xX0xX99xX6fxX8xX57xX4xX0xX99xX6fxX8xX57xX4xX8xX17cxX19xX28xX8xX9xXa2xX28xX6xX8xX20xX93xXabxX8xX13xX96xX28xX29xX8xX9xX26xX310xX28xX29xX8xX9xX37xX28xX29xX8xX13xXa6xX9xX8xX35xX2xX451xX1a1xX8xX13xX6fxXbxXabxX8xX6fxXafxX8xXcxX52xXa6xX13xX8xX3xX96xX28xX8xX99xX9axX28xX8xX3xX7axX2xX8xX13xX6xX15xX52xX8xX1x487cxX2xX8xX13xX6xX2xX8xX6xXafxX28xX6xX8xX10xX6xXa6xX10xX8xXaxX1axX2b5xX13xX8xX20xX451xX8xX35xX21xX10xX8xX13xX6xX310xX2xX8xX10xX6xXa6xX13xX8xX6xX2xX2exX28xX8xX28xX6x7d29xX28xX29xX8xX28xXaaxX2xX8xX1xX1axX28xX29xX8xX13xX6fxXa6xX2xX8xX10xX6xXa6xX10xX8xXaxX1axX2b5xX13xXabxX8xX1a1xX73fxX1axX8xX13xX6xX1ax4c28xX28xXabxX8xX9xX6xX7caxX28xX29xX8xX9xX6x655bxX52xX8xX6xX52xX3fxX9xX8xX35xX6xX37xX28xX29xX8xX9x915cxX28xX8xX10xX6xX297xX8xX6xX29axX10xX8xX20xX451xX8xX35xX21xX10xX8xX13xX6xX310xX2xX8xX35xX2xX229xX28xX8xX28xX29xX6xX21xX8xX9xXa6xX9xX8xX99xX2xX2exX28xX8xX10xX6xXa6xX10xX8xX18bxX584xX8xXaxX587xXabxX8xX99xX9axX52xX8xX20xX9axX1a1xX8xX27cxX1axX2dxX44xX28xXabxX8xXaxX29axX2xX8xX31exX9xX6xX8xX6xX29axX10xX8xX10xX6xXa6xX10xX8xX9xX76xXbxX8xX9xXa6xX8xX28xX6xX73fxX28xXabxX8xX13xX87bxX8xX9xX6xX314xX9xX101xX0xX99xX6fxX8xX57xX4xX0xX99xX6fxX8xX57xX4xX8xX11xX6xX76xX8xX13xX26xX7axX28xX29xX8xX20fxX6xX31exX28xX6xX8xX10xX6xX76xX8xX2dxX19xX1axX8xX9xX1dxX1axX8xX9xXa6xX9xX8xX99xXaaxXabxX8xX9xX27xX8xX27cxX1axXbxX28xX8xX28xX29xXbxX28xX29xX8xX99xXaaxXabxX8xX653xX17cxX7exX89xX8xX9xXa6xX9xX8xX13xX9fxX28xX6xXabxX8xX13xX6xXafxX28xX6xX8xX10xX6xX32xX8xX13xX6fxX3cxX9xX8xX13xX6xX1axXaaxX9xX8xX11xX6fxX1axX28xX29xX8xX26xX27xX28xX29xX8xX13xX96xX28xX29xX8xX9xX26xX310xX28xX29xX8xX13xX1axX2dxX19xX28xX8xX13xX6fxX1axX2dxX44xX28xXabxX8xX27cxX1axXa6xX28xX8xX13xX6fxX2xX2exX13xX8xX20xX32xX2xX8xX3xX7axX2xX8xX9xXa6xX28xX8xX99xXaaxX8xXaxXafxX1a1xX8xX9xX37xX28xX29xX8xX13xXa6xX9xX8xX18bxX73fxX2dxX8xX1xX3cxX28xX29xX8xX3xX96xX28xX8xX99xX9axX28xX8xX27cxX1axX2dxX8xX10xX6xXa2xX1a1xX8xX10xX6xXa6xX10xX8xXaxX1axX2b5xX13xX8xX3xX44xX8xX27cxX1axX2dxX44xX28xX8xX13xX3cxX8xX1xX52xX8xX35xX2xX28xX6xX8xX1xX52xXbxX28xX6xX8xX20x6d38xX8xX20xX26xX29axX9xX8xX27cxX1axX2dxX8xX20xX21xX28xX6xX8xX13xXa2xX2xX8xX66xX2xX229xX28xX8xX10xX6xXa6xX10xX8xX28xX96xX1a1xX8xX123xX124xX7xX1cbxX8xX3xXafxX8xX86axX1axX2b5xX13xX8xX7c9xX1dxX1axX8xX13xX26xX8xXcxX584xXbxX8xX20xX87bxX2xXabxX8xX86axX1axX2b5xX13xX8xX89xX52xXbxX28xX6xX8xX28xX29xX6xX2xX2exX10xX8xXcxX584xXbxX8xX20xX87bxX2xX0xX99xX6fxX8xX57xX4xX0xX99xX6fxX8xX57xX4xX8xX11xX6xX76xX8xX13xX26xX7axX28xX29xX8xX20fxX6xX31exX28xX6xX8xX10xX6xX76xX8xX29xX2xXbxX52xX8xX17cxXaaxX8xX11xX26xX8xX10xX6xXa6xX10xX8xX13xX6xX15xX52xX8xX1xX996xX2xX8xX3xX2xX2exX9xX8xX35xX2xX451xX1a1xX8xX13xX6fxXbxXabxX8xX18bxX584xX8xXaxX587xX8xX3xX96xX28xX8xX99xX9axX28xX8xX27cxX1axX2dxX8xX10xX6xXa2xX1a1xX8xX10xX6xXa6xX10xX8xXaxX1axX2b5xX13xX8xX28xX19xX1axX8xX13xX6fxX19xX28xX8xX9xX76xXbxX8xX9xXa6xX9xX8xX99xXaaxXabxX8xX9xX27xX8xX27cxX1axXbxX28xX8xX28xX29xXbxX28xX29xX8xX99xXaaxXabxX8xX653xX17cxX7exX89xX8xX9xXa6xX9xX8xX13xX9fxX28xX6xXabxX8xX13xX6xXafxX28xX6xX8xX10xX6xX32xX8xX13xX6fxX3cxX9xX8xX13xX6xX1axXaaxX9xX8xX11xX6fxX1axX28xX29xX8xX26xX27xX28xX29xX8xX3xXafxX8xX99xXa6xX52xX8xX9xXa6xX52xX8xX11xX6xX76xX8xX13xX26xX7axX28xX29xX8xX13xX6fxX52xX28xX29xX8xX27cxX1axX587xX8xX1cbxX57xX123xX124xX7xX1c0xX101xX0xX57xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x4c5exX52xX1axX6fxX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xX52xX8xa225xX28x4c9dxX9xX52xX28xX52xX1a1xX2dxX0xX57xX10xX4
congthanh