Thạch Điền đồng sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới
(Baohatinh.vn) - Những ngày này, nhân dân xã Thạch Điền, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang “đồng sức, đồng lòng” cùng nhau hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM) trong năm 2018.
ae5cx11727xbc00xd1e0x13059x102fax12119xdb35xd15axX7x127bbxf0cfxc6c7x13298xe1eaxe67axX5xdde0xXaxde38xXcxX1xc6d9xX4xX1xX3xee2dxXdxbdafxcad6xX3xccb8x126dexX1cxed17xX3xX7xe060xX4xcefexX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX5xd53cxX1cxX21xX3x10ef1xcd64x1075axX3x132aaxcd29xX1cxX21xX3xX1cxe185xX1cxX21xX3xXexX1xX3cxX1cxX3xdf91xc28bxXdxX0x1301cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxffb0xX10xX6xX36xXaxX12xdc53xX1xf852xX1cxX21xX3xX1cxX21x12aebxX34xX3xX1cxX66xX34xX26xX3xX1cxX1xX33xX1cxX3xX36xX33xX1cxX3xX32xbd6fxX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xXdxX1bxX1cxX26xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX58xX66xX3x12677xX58xX66xX3xXcxba22xX1cxX1x10486xX3xX1exX6xX1cxX21xX3x133c3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX7xX24xX4xX26xX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX5xX2exX1cxX21x1261dxX3xX4xd38fxX1cxX21xX3xX1cxX1xX6x13427xX3xX1x115daxX66xX1cxX3xXexX1xXdxbf0bxX1cxX3xX4xe5f7xX4xX3xXexXdx12d8dxXbcxX3xX4xX1x10e67xX26xX3xXbxX1x11343xX1cxX3xX1exXd9xXbcxX3xb421xX1bxX3xX1exXd4xX4xX1xX3xX1cxX3cxX1cxX21xX3xXexX1xX3cxX1cxX3xX45xX46xXdxX3xX8fxX5exXcx1002bxX97xX3xXexfcbaxXbfxX1cxX21xX3xX1cxb435xX45xX3x105f9xb4f6xX2x12e3exb853xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc3cexXbfxX36xX34xX3xXbxb52bxX10xX1cxXexX10xXfdxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexb2c4xX6xX5xXdxX21xX1cxb51fxX3xX4xX10xX1cxXexX10xXfdxf15exXaxX12xX0xXdxX45xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX120xX10xX1cxXexX10xXfdxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxdb3bxXdxX36xXexX1xX139xX3xff23xX2x12359xXbxX32xX141xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX139xX3xeff1xX2xX107xXbxX32xX141xXaxX3xX7xXfdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX139xX49xX49xXdxX10ax1085axX6xXbfxX1xX6xXexXdxX1cxX1xX10axXe0xX1cxX49xX1cxX10xX160xX7xX49xX2xX109xX106xX109xX49xX2xX176xX106xX36xX167xX107xX109xX169xX109xdf98xX1acxXexX1acxX109xX176xe966xX5xX106xX133xX1acxX169xX167xX176xX1acxfd25xX109xX167xX133xX2xX169xX169xX169xX107xX176xX169xX169xX1bbxX1bbxX1b2xX10axba74xXbxX21xf5d7xXfdxX9xX1acxX107xX106xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX7xX24xX4xX26xX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX5xX2exX1cxX21xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX21xX3xX1cxX3cxX1cxX21xX3xXexX1xX3cxX1cxX3xX45xX46xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX6xXbxXexXdxXbfxX1cxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX133xX6xX5xXdxX21xX1cxX139xX3xX1cbxXbcxX7xXexXdxf5d4xX34xX141xXaxX12xX11axX66xX3xX4xXbfxX1cxX3xX1cxX1xX33xX1cxX3xX36xX33xX1cxX3xXexX1xX3cxX1cxX3xede6xX1xe06cxX4xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xXexXdxb399xX1cxX3xX1xX66xX1cxX1xX3xXbxX1xXcaxX3xX36xf5c9xX3xX1xX66xX1cxX21xX3xXfdxX66xXbfxX26xX3xX1xXdxX26axX1cxX3xX1exXd9xXexX3xX45xdb98xX3xX1exb110xf027xX1cxX21xX26xX3xX4xX1xf513xX1cxX1xX3xXexXfdxX6xX1cxX21xX3xX1cxX1xX66xX3xXe0xX103xX1cxX3xX1xb595xX6xX3xXexX1xX3cxX1cxX10axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axXbfxX36xX34xXaxX12xX25exX1xX2abxX3xX120xX1x10b85xX3xXex10d43xX4xX1xX3xd8eaxX11axX5ex13514xX3xX32xX78xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX58xXbfxX66xX1cxX21xX3xX58xX60xXbcxX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xX4xX1xXbfxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xb599xX139xX3xX9exX19xX2d1xX6xX3xX18cxX66xX1cxX3xX32xX78xX3xXfdxec09xX1cxX21xX3xXexXfdxXcfxX1cxX3xX106xX2xbe64xX45xX0xX7xXbcxXbxX12xX106xX0xX49xX7xXbcxXbxX12xX3xXe0xX66xX3xX4xX1xX2cexX3xX34xX26axXbcxX3xX5xX66xX3xX1exX1fxXdxX3xX1cxX260xXdxX141xX3xX36xX33xX1cxX3xX7x10184xX3xX167xX10axX167xX169xX109xX3xX1cxX21xX290xX291xXdxX26xX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX18cxX66xXbfxX3xXexX1xX10xXbfxX3xX1exX15xXbfxX3xX4xX1xXdxX26axX45xX3xX21xf786xX1cxX3xX1acxX107xbd65xX3xX36xX33xX1cxX3xX7xX348xX141xX3xX21xX370xX1cxX3xX1bbxX107xX375xX3xX1cxX21xX290xX291xXdxX3xX36xX33xX1cxX3xX7xX348xX1cxX21xX3xX18cxdac5xX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xX1bxX3xX1cxX3cxX1cxX21xX26xX3xX1exX26axX1cxX3xX4xXbcxX348xXdxX3xX1cxX103xX45xX3xX106xX107xX2xX1bbxX26xX3xX32xX78xX3xXe0xe31bxX1cxX3xX4xX2exX1cxX3xX1acxX3xXexX1xX3cxX1cxX139xX3xX58xX290xf473xX1cxX21xX3xX58xX2exX6xX26xX3xXcxXb5xX1cxX21xX3xb22exX33xX45xX26xX3xXcxX33xX1cxX3xX3dcxX312xX4xX3xX1exX290xff7axX4xX3xXexX1xb855xX3xX1xX290xX28dxX1cxX21xX3xX4xX1xXd4xX1cxX1xX3xX7xXcaxX4xX1xX3xX2xX1acxX169xX10axX3xX5exX21xX370xX1cxX3xX1exXd9xX34xX3xX4xafefxX1cxX21xX3xX1exX78xX3xX1cxX2abxXdxX3xX1exX290xX3ebxX4xX3xX1cxX1xX60xX1cxX21xX3xX31dxX1xX2abxX3xX31dxX1xX103xX1cxX3xX4xX2cexX6xX3xX32xX78xX3xX31dxX1xXdxX3xX18cx12a88xXexX3xXexX6xX34xX3xXe0xX66xXbfxX3xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX21xX3xX5exXcxXf9xXb2xX10axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axXbfxX36xX34xX3xXbxX120xX10xX1cxXexX10xXfdxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX133xX6xX5xXdxX21xX1cxX139xX3xX4xX10xX1cxXexX10xXfdxX141xXaxX12xX0xXdxX45xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX120xX10xX1cxXexX10xXfdxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX160xXdxX36xXexX1xX139xX3xX167xX2xX169xXbxX32xX141xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX139xX3xX176xX2xX107xXbxX32xX141xXaxX3xX7xXfdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX139xX49xX49xXdxX10axX18cxX6xXbfxX1xX6xXexXdxX1cxX1xX10axXe0xX1cxX49xX1cxX10xX160xX7xX49xX2xX109xX106xX109xX49xX2xX176xX106xX36xX167xX107xX1b2xX107xX107xX176xX176xXexX1bbxX1acxX1b2xX2xX5xX1b2xX133xX1acxX169xX176xX2xX1bbxX1bbxX176xX109xX133xX2xX169xX169xX106xX176xX167xX106xX1bbxX109xX109xX2xX10axX1cbxXbxX21xX1cexXfdxX9xX2xX1b2xX176xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX7xX24xX4xX26xX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX5xX2exX1cxX21xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX21xX3xX1cxX3cxX1cxX21xX3xXexX1xX3cxX1cxX3xX45xX46xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX6xXbxXexXdxXbfxX1cxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX133xX6xX5xXdxX21xX1cxX139xX3xX4xX10xX1cxXexX10xXfdxX141xXaxX12xX11axX66xX3xX4xXbfxX1cxX3xX1xXbcxX34xX3xX1exX312xX1cxX21xX3xX1cxX1xXdxX1bxXbcxX3xX1cxX21xX66xX34xX3xX4xX3cxX1cxX21xX26xX3xX1cxX1xX33xX1cxX3xX5xX37xX4xX3xXexXdxX26axX1cxX3xX1xX66xX1cxX1xX3xX4xf850xXdxX3xXexX15xXbfxX3xXe0xX290xX291xX1cxX3xXexX15xXbxX3xXexX15xXdxX3xXexX1xX3cxX1cxX3xX25exX1xX260xX4xX3xX19xXdxX1bxX1cxX10axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axXbfxX36xX34xXaxX12x1198cx12ae3xX3xX1cxX1xX60xX1cxX21xX3xX1exXdxX1bxXbcxX3xX31dxXdxXc6xX1cxX3xX1exe09axX4xX3xX18cxXdxXc6xXexX3xX1exX2abxX26xX3xX1cxX21xX6xX34xX3xXexf5b6xX3xX18cxX6xX1cxX3xX1exX370xXbcxX26xX3xX4xX1xXd4xX1cxX1xX3xb0afxXbcxX34xX1bxX1cxX3xX32xX78xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX32xXcaxX4xX3xX1exX2d1xX1cxX1xX3xXe0xcb00xX1cxX3xX1exX312xX1cxX21xX3xX1exX290xX3ebxX4xX3xX18cxX66xX3xX4xXbfxX1cxX3xX21xXdxXcaxXbfxX3xX36xX33xX1cxX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xXexX601xX1cxX1xX3xXe0xX46xXdxX3xX4xX1xX2cexX3xXexXfdxX290xX3cexX1cxX21xX3xX5xX46xX1cxX3xX7xb44bxX3xX637xXbcxX34xX26axXexX3xX1exX2d1xX1cxX1xX3xXe0xXdxXc6xX4xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxXc6xX1cxX3xXexX1xX66xX1cxX1xX3xX4xX3cxX1cxX21xX3xX45xX3f0xX4xX3xXexXdxXcfxXbcxX3xXe0xX1bxX3xX1exXd4xX4xX1xX3xX5exXcxXf9xX3xX4xX2cexX6xX3xXexXbfxX66xX1cxX3xX32xX78xX10axX3xX9exX120xX1xX260xX1cxX21xX3xXexX3cxXdxX3xXfdxXd9xXexX3xXe0xXbcxXdxX3xX45xX626xX1cxX21xX3xX7xX6xXbcxX3xX31dxX1xXdxX3xXexXbcxX34xXcfxX1cxX3xXexXfdxXbcxX34xX1bxX1cxX26xX3xXe0xX655xX1cxX3xX1exX312xX1cxX21xX26xX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX18cxX66xXbfxX3xXexX1xX10xXbfxX3xX1exX15xXbfxX3xXfdxXd9xXexX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xXexX601xX1cxX1xX3xXe0xX46xXdxX3xX32xX78xX26xX3xX1exXdxX3xX1exX370xXbcxX3xXexXfdxXbfxX1cxX21xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxXc6xX1cxX3xX4xXcaxX4xX3xXexXdxXcfxXbcxX3xX4xX1xXd4xX26xX3xX7x126d7xX1cxX3xX7xX66xX1cxX21xX3xX1xXdxX26axX1cxX3xX1exXd9xXexX3xX45xX28dxX3xX1exX290xX291xX1cxX21xd6d1xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX21xX3xX5exXcxXf9xXb2xX26xX3xX3cxX1cxX21xX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xXexXdxX26axXbxX3xX5xX291xXdxX10axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axXbfxX36xX34xX3xXbxX120xX10xX1cxXexX10xXfdxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX133xX6xX5xXdxX21xX1cxX139xX3xX4xX10xX1cxXexX10xXfdxX141xXaxX12xX0xXdxX45xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX36xXexX1xXbcxX45xX18cxX3xXdxX120xX10xX1cxXexX10xXfdxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX160xXdxX36xXexX1xX139xX3xX167xX2xX169xXbxX32xX141xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX139xX3xX176xX2xX107xXbxX32xX141xXaxX3xX7xXfdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX139xX49xX49xXdxX10axX18cxX6xXbfxX1xX6xXexXdxX1cxX1xX10axXe0xX1cxX49xX1cxX10xX160xX7xX49xX2xX109xX106xX109xX49xX2xX176xX106xX36xX167xX107xX1b2xX2xX2xX169xX106xXexX106xX107xX1bbxX1acxX5xX2xX107xX133xXdxX45xX21xX133xX109xX167xX167xX169xX10axX1cbxXbxX21xX1cexXfdxX9xX109xX109xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX7xX24xX4xX26xX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX5xX2exX1cxX21xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX21xX3xX1cxX3cxX1cxX21xX3xXexX1xX3cxX1cxX3xX45xX46xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX6xXbxXexXdxXbfxX1cxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX133xX6xX5xXdxX21xX1cxX139xX3xX1cbxXbcxX7xXexXdxX244xX34xX141xXaxX12xX19xX290xX3ebxX4xX3xX4xX1xXd4xX1cxX1xX3xX637xXbcxX34xX1bxX1cxX3xX31dxXcfxXbcxX3xX21xf992xXdxX26xX3xX1cxX1xX33xX1cxX3xX36xX33xX1cxX3xX36xX8ebxX4xX3xXexXfdxX3f0xX4xX3xX1exX290xX291xX1cxX21xX3xXexX1xX3cxX1cxX3xX25exX1xX260xX4xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX78xX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xX3xX4xX1xX2abxX1cxX21xX3xXbxX1xXcaxX3xX36xX277xX3xX1xX66xX1cxX21xX3xXfdxX66xXbfxX3xX31dxXdxXcfxX1cxX3xX4xX348xX26xX3xX1xXdxX26axX1cxX3xX1exXd9xXexX3xX45xX28dxX3xXfdxX312xX1cxX21xX3xX1exX290xX291xX1cxX21xX3xX5xXcfxX1cxX3xX1xX3cexX1cxX3xX169xX45xX10axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axXbfxX36xX34xXaxX12xX2d8xX3bdxX1cxX3xX4xX1xX260xX1cxX21xX3xXexX3cxXdxX3xX1exXdxX3xXexXfdxXcfxX1cxX3xX4xXbfxX1cxX3xX1exX290xX291xX1cxX21xX3xXfdxX312xX1cxX21xX3xX1xX3cexX1cxX3xX169xX45xX3xXexXfdxX290xX46xX4xX3xX1cxX1xX66xX3xXe0xX103xX1cxX3xX1xX2abxX6xX3xXexX1xX3cxX1cxX3xX25exX1xX260xX4xX3xX19xXdxX1bxX1cxX26xX3xXexX1xX3cxX1cxX3xXexXfdxX290xX28dxX1cxX21xX3xXcxXfdxX370xX1cxX3xX600xX103xX1cxX3xXcxXfdxX8ebxX1cxX21xX3xXe0xXbcxXdxX3xXe0xX302xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX302xX139xX3xX9exXcxXfdxX290xX46xX4xX3xX1exX33xX34xX26xX3xX1exX290xX291xX1cxX21xX3xX1cxX66xX34xX3xX4xX1xX298xX3xXfdxX312xX1cxX21xX3xX31dxX1xXbfxX5c8xX1cxX21xX3xX1acxX45xX26xX3xX45xXb5xX6xX3xX45xX290xX6xX3xX1exXdxX3xX5xX15xXdxX3xX1xX26axXexX3xX7xX24xX4xX3xX31dxX1xX2abxX3xX31dxX1xX103xX1cxX3xXe0xX601xX3xX1exX290xX291xX1cxX21xX3xX32xXbcxX348xX1cxX21xX3xX4xXd9xXbxX26xX3xX1cxX1xX26axX4xX1xX3xX1cxX1xXcaxX4xX10axX3xX19xX290xX3ebxX4xX3xX4xX1xXd4xX1cxX1xX3xX637xXbcxX34xX1bxX1cxX3xX31dxXcfxXbcxX3xX21xX8ebxXdxX26xX3xX1cxX1xX33xX1cxX3xX36xX33xX1cxX3xX36xX8ebxX4xX3xXexXfdxX3f0xX4xX3xX1exX290xX291xX1cxX21xX3xX1exX78xX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xX3xX4xX1xX2abxX1cxX21xX3xXbxX1xXcaxX3xX36xX277xX3xX1xX66xX1cxX21xX3xXfdxX66xXbfxX3xX31dxXdxXcfxX1cxX3xX4xX348xX26xX3xX1xXdxX26axX1cxX3xX1exXd9xXexX3xX1exd278xX3xX45xX28dxX3xXfdxX312xX1cxX21xX3xX1exX290xX291xX1cxX21xX10axX3xX11axX66xX3xX4xXbfxX1cxX3xX4xX2exX1cxX3xX21xX2abxXbxX3xXexXdxX1bxX1cxX3xX36xX37xX1cxX21xX3xX36xX66xX1cxX3xX18cxX397xX1cxX21xX3xXexX1xd0d8xXbxX3xX1exXabcxX3xX7xX43dxXbxX3xXexX46xXdxX3xXexXfdxX1fxX1cxX21xX3xX36xX66xX1cxX3xX1xXbfxX6xX3xXexXfdxX290xX46xX4xX3xX1cxX1xX66xX3xXe0xX103xX1cxX3xX1xX2abxX6xX3xXexX1xX3cxX1cxXb2xX10axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axXbfxX36xX34xX3xXbxX120xX10xX1cxXexX10xXfdxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX133xX6xX5xXdxX21xX1cxX139xX3xX4xX10xX1cxXexX10xXfdxX141xXaxX12xX0xXdxX45xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX120xX10xX1cxXexX10xXfdxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX160xXdxX36xXexX1xX139xX3xX167xX2xX169xXbxX32xX141xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX139xX3xX176xX2xX107xXbxX32xX141xXaxX3xX7xXfdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX139xX49xX49xXdxX10axX18cxX6xXbfxX1xX6xXexXdxX1cxX1xX10axXe0xX1cxX49xX1cxX10xX160xX7xX49xX2xX109xX106xX109xX49xX2xX176xX106xX36xX167xX107xX1b2xX107xX1acxX176xX169xXexX2xX106xX167xX176xX5xX106xX133xXdxX45xX21xX133xX109xX167xX109xX176xX10axX1cbxXbxX21xX1cexXfdxX9xX1b2xX1b2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX7xX24xX4xX26xX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX5xX2exX1cxX21xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX21xX3xX1cxX3cxX1cxX21xX3xXexX1xX3cxX1cxX3xX45xX46xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX6xXbxXexXdxXbfxX1cxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX133xX6xX5xXdxX21xX1cxX139xX3xX4xX10xX1cxXexX10xXfdxX141xXaxX12xX120xXbfxX1cxX3xX1exX290xX291xX1cxX21xX3xX18cxXcfxX3xXexX3cxX1cxX21xX3xX45xX46xXdxX3xX4xXb5xX1cxX21xX3xX1cxX1xX60xX1cxX21xX3xX1xX66xX1cxX21xX3xXfdxX66xXbfxX3xX1xXbfxX6xX3xXexX3cxX3xX1exXdxXabcxX45xX3xX4xX1xXbfxX3xX18cxX24xX4xX3xXexXfdxX6xX1cxX1xX3xX45xX46xXdxX3xX1cxX3cexXdxX3xX32xX78xX3xX1cxX21xX1xd1bdxXbfxX10axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axXbfxX36xX34xXaxX12xX5exX21xXbfxX66xXdxX3xX32xXdxX3xX45xX103xX1cxX21xX3xX4xX2cexX6xX3xX32xX78xX3xX4xXd9xXbxX26xX3xX45xb849xXdxX3xX21xXdxX6xX3xX1exX601xX1cxX1xX3xX1exX2abxX1cxX21xX3xX21xX2abxXbxX3xX2xX107xX107xX3xX1cxX21xX66xX1cxX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xXe0xX66xX3xX1cxX1xXdxX1bxXbcxX3xX1cxX21xX66xX34xX3xX4xX3cxX1cxX21xX3xX1exXabcxX3xX5xX66xX45xX3xX45xX290xX3cexX1cxX21xX3xXexX1xXbfxXcaxXexX3xXexX1xX5c8xXdxX10axX3xX9exXcxXd4xX1cxX1xX3xX1exX26axX1cxX3xXexX1xX291xXdxX3xX1exXdxXabcxX45xX3xX1xXdxXc6xX1cxX3xXexX15xXdxX26xX3xX4xX1xX260xX1cxX21xX3xXexX3cxXdxX3xX1exX78xX3xX1excc8bxX3xX18cxXcfxX3xXexX3cxX1cxX21xX3xX1exX290xX3ebxX4xX3xX167xX167xX107xX45xX26xX3xXexXfdxX1fxX1cxX21xX3xX45xX46xXdxX3xX2xX10axX169xX107xX107xX45xX3xX1xX66xX1cxX21xX3xXfdxX66xXbfxX3xX32xX6xX1cxX1xX26xX3xXexX15xXbfxX3xX4xX5c8xX1cxX1xX3xX637xXbcxX6xX1cxX3xX7xX15xX4xX1xX3xX1exb94exXbxX10axX3xX11axX66xX3xX4xXbfxX1cxX3xX4xX2abxX3xX1xXdxXabcxXbcxX3xX1exX290xX3ebxX4xX3xX4xX1xX2cexX3xXexXfdxX290xX3cexX1cxX21xX3xXexX1xX601xX3xX45xX46xXdxX3xXexX37xX3xX1cxX21xXbcxX34xXc6xX1cxX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxXc6xX1cxX3xX1cxX1xX290xX3xXexX1xX26axX26xX3xXexX1xX3cxX1cxX3xXexXfdxX290xX28dxX1cxX21xX3xX1cxX1xX290xX3xXexX3cxXdxX3xX45xX626xX1cxX21xX3xX5xX43dxX45xXb2xX3xX3cxX1cxX21xX3xXcxXfdxX8ebxX1cxX21xX3xXexX33xX45xX3xX7xX37xX10axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axXbfxX36xX34xXaxX12xXcxX15xXdxX3xXexX1xX3cxX1cxX3xXcxX33xX1cxX3xX19xX3cxX1cxX21xX26xX3xX5exX6xX45xX3xX3dcxX94xX1cxX1xX3xX10axX10axX10axX3xXbxX1xXbfxX1cxX21xX3xXexXfdxX66xXbfxX3xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX21xX3xX5exXcxXf9xX3xX4xX412xX1cxX21xX3xX36xXdxcd75xX1cxX3xXfdxX6xX3xX1xX26axXexX3xX7xX24xX4xX3xX7xX3cxXdxX3xX1cxXd56xXdxX26xX3xX1cxX21xX290xX291xXdxX3xX36xX33xX1cxX3xXexX37xX3xX1cxX21xXbcxX34xXc6xX1cxX3xX1exX2abxX1cxX21xX3xX21xX2abxXbxX3xX1cxX21xX66xX34xX3xX4xX3cxX1cxX21xX26xX3xXexXdxX1bxX1cxX3xX4xX2cexX6xX26xX3xX1xXdxX26axX1cxX3xX1exXd9xXexX3xX45xX28dxX3xX1exX290xX291xX1cxX21xX10axX3xXcxXbfxX66xX1cxX3xXexX1xX3cxX1cxX3xXcxX33xX1cxX3xX19xX3cxX1cxX21xX3xX4xX2abxX3xX1acxX2xX3xX1xX312xX3xX21xXdxXcaxXbfxX3xX36xX33xX1cxX3xX1exX78xX3xX1xXdxX26axX1cxX3xX1bbxX107xX107xX45xX0xX7xXbcxXbxX12xX106xX0xX49xX7xXbcxXbxX12xX3xX1exXd9xXexX3xX45xX614xXexX3xXexXdxX1bxX1cxX26xX3xX36xX277xX3xX18cx129f2xX3xX21xX370xX1cxX3xX167xX107xX107xX45xX3xXexX290xX291xX1cxX21xX3xXfdxX66xXbfxX3xX31dxXdxXcfxX1cxX3xX4xX348xX3xX1exXabcxX3xX5xX66xX45xX3xX1exX290xX291xX1cxX21xX3xXe0xX66xX3xX45xX290xX3cexX1cxX21xX3xX18cxXcfxX3xXexX3cxX1cxX21xX3xXexX1xX10xXbfxX3xX4xX1xX2cexX3xXexXfdxX290xX3cexX1cxX21xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX21xX3xX5exXcxXf9xX10axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axXbfxX36xX34xXaxX12xX11axX66xX3xX5exX21xXbcxX34xXe6axX1cxX3xXcxX1xX2d1xX3xX58xXdxX26axXbcxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX302xX139xX3xX9exX5exX103xX45xX3xX1cxX6xX34xX3xX18cxX66xX3xX1exX78xX3xX21xX370xX1cxX3xX109xX107xX3xXexXbcxXd56xXdxX3xX1cxX1xX290xX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xX10xX3xX4xX1xX2cexX3xXexXfdxX290xX3cexX1cxX21xX3xX4xX2cexX6xX3xX32xX78xX3xX4xX370xX1cxX3xX1exXd9xXexX3xX45xX28dxX3xX1exX290xX291xX1cxX21xX26xX3xX18cxX66xX3xX18cxX5c8xXbfxX3xXe0xX46xXdxX3xX4xXbfxX1cxX3xX1cxXcfxX1cxX3xX1xXdxX26axX1cxX3xX45xX312xXexX3xXbxX1xX370xX1cxX3xX36xXdxXc6xX1cxX3xXexXd4xX4xX1xX3xX8fxX21xX370xX1cxX3xX1bbxX107xX45xX0xX7xXbcxXbxX12xX106xX97xX0xX49xX7xXbcxXbxX12xX3xX1exXabcxX3xX32xX78xX3xX5xX66xX45xX3xX1exX290xX291xX1cxX21xX3xX45xX46xXdxX10axX3xX5exX1xX290xX3xXexX1xX26axX3xX1exX290xX291xX1cxX21xX3xX1exXdxX3xX7xX15xX4xX1xX3xX1exXd9fxXbxX3xX1xX3cexX1cxX26xX3xX45xX601xX1cxX1xX3xX4xX412xX1cxX21xX3xX1exX290xX3ebxX4xX3xX1xX290xX28dxX1cxX21xX3xX637xXbcxX34xX1bxX1cxX3xX5xX3ebxXdxXb2xX10axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axXbfxX36xX34xX3xXbxX120xX10xX1cxXexX10xXfdxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX133xX6xX5xXdxX21xX1cxX139xX3xX4xX10xX1cxXexX10xXfdxX141xXaxX12xX0xXdxX45xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX120xX10xX1cxXexX10xXfdxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX160xXdxX36xXexX1xX139xX3xX167xX2xX169xXbxX32xX141xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX139xX3xX176xX2xX107xXbxX32xX141xXaxX3xX7xXfdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX139xX49xX49xXdxX10axX18cxX6xXbfxX1xX6xXexXdxX1cxX1xX10axXe0xX1cxX49xX1cxX10xX160xX7xX49xX2xX109xX106xX109xX49xX2xX176xX106xX36xX167xX107xX1b2xX107xX169xX107xX107xXexX106xX169xX176xX5xX1b2xX133xX1acxX169xX167xX169xX1b2xX1b2xX107xX1acxX133xX2xX169xX169xX169xX107xX176xX169xX167xX1b2xX176xX167xX10axX1cbxXbxX21xX1cexXfdxX9xX167xX1b2xX169xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX7xX24xX4xX26xX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX5xX2exX1cxX21xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX21xX3xX1cxX3cxX1cxX21xX3xXexX1xX3cxX1cxX3xX45xX46xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX6xXbxXexXdxXbfxX1cxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX133xX6xX5xXdxX21xX1cxX139xX3xX4xX10xX1cxXexX10xXfdxX141xXaxX12xX11axX66xX3xX4xXbfxX1cxX3xX21xXdxXcaxXbfxX3xX36xX33xX1cxX3xXexX1xX3cxX1cxX3xXcxX33xX1cxX3xX19xX3cxX1cxX21xX3xX1xXdxX26axX1cxX3xX1exXd9xXexX3xX45xX28dxX3xX1exX290xX291xX1cxX21xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX21xX3xX5exXcxXf9xX10axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axXbfxX36xX34xX3xXbxX120xX10xX1cxXexX10xXfdxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX133xX6xX5xXdxX21xX1cxX139xX3xX4xX10xX1cxXexX10xXfdxX141xXaxX12xX0xXdxX45xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX120xX10xX1cxXexX10xXfdxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX160xXdxX36xXexX1xX139xX3xX167xX2xX169xXbxX32xX141xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX139xX3xX176xX2xX107xXbxX32xX141xXaxX3xX7xXfdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX139xX49xX49xXdxX10axX18cxX6xXbfxX1xX6xXexXdxX1cxX1xX10axXe0xX1cxX49xX1cxX10xX160xX7xX49xX2xX109xX106xX109xX49xX2xX176xX106xX36xX167xX107xX1b2xX107xX169xX176xX1b2xXexX169xX167xX107xX1b2xX5xX1acxX133xXdxX45xX21xX133xX109xX167xX1b2xX106xX10axX1cbxXbxX21xX1cexXfdxX9xX1acxX176xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX7xX24xX4xX26xX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX5xX2exX1cxX21xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX21xX3xX1cxX3cxX1cxX21xX3xXexX1xX3cxX1cxX3xX45xX46xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX6xXbxXexXdxXbfxX1cxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX133xX6xX5xXdxX21xX1cxX139xX3xX4xX10xX1cxXexX10xXfdxX141xXaxX12xX10axX10axX10axX3xX4xXbfxX1cxX3xX1exX290xX291xX1cxX21xX3xX45xX46xXdxX3xX4xX2cexX6xX3xXexX1xX3cxX1cxX3xX31dxX1xX6xX1cxX21xX3xXexXfdxX6xX1cxX21xX26xX3xX7xX15xX4xX1xX3xX1exXd9fxXbxX3xX7xX6xXbcxX3xX31dxX1xXdxX3xX1exX290xX3ebxX4xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX21xX10axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axXbfxX36xX34xXaxX12xfed6xXd9xX34xX3xXd9xX1cxX3xXexX290xX3ebxX1cxX21xX3xX1cxX1xXd9xXexX3xXe0xX46xXdxX3xX4xX1xX260xX1cxX21xX3xXexX3cxXdxX3xX5xX66xX3xX1exX290xX291xX1cxX21xX3xX1xXbfxX6xX3xX1exX6xX1cxX21xX3xX31dxX1xXbfxX10xX3xX7xX43dxX4xX3xXexX1xX43dxX45xX3xX18cxXcfxX1cxX3xXexX290xX291xX1cxX21xX3xXfdxX66xXbfxX3xX4xX2cexX6xX3xX3cxX1cxX21xX3xX58xXbfxX66xX1cxX21xX3xX600xX103xX1cxX3xX5exX21xX3f0xX3xXe0xX66xX3xX4xXcaxX4xX3xX1xX312xX3xX36xX33xX1cxX3xX5xXdxX1bxX1cxX3xX31dxX1bxX3xX8fxXexX1xX3cxX1cxX3xXcxX33xX1cxX3xX19xX3cxX1cxX21xX97xX10axX3xX19xX290xX3ebxX4xX3xX18cxXdxX26axXexX26xX3xX1xXbfxX6xX3xX1cxX66xX34xX3xX5xX66xX3xX3cxX1cxX21xX3xX45xX6xX1cxX21xX3xXexX626xX3xXexXfdxX290xX291xX1cxX21xX3xXcxX58xX120xfdd1xX3xX32xX78xX3xXe0xX1bxX3xX290xX3cexX45xX3xXexXfdxXbfxX1cxX21xX3xXe0xX290xX291xX1cxX3xX1cxX1xX66xX3xXfdxX1fxXdxX3xX45xX46xXdxX3xX45xX6xX1cxX21xX3xXfdxX6xX3xXexXfdxX1fxX1cxX21xX3xX1exXabcxX3xX18cxX291xX3xXfdxX66xXbfxX3xX21xXdxX6xX3xX1exX601xX1cxX1xX3xXexX1xXcfxX45xX3xX1exXd9fxXbxX10axX3xX9exXf9xXd9xX34xX3xX1xX3cxX45xX3xXexXfdxX290xX46xX4xX3xX1cxX43dxX1cxX21xX3xX637xXbcxXcaxX26xX3xXexX3cxXdxX3xX4xX1xX298xX3xX5xXbfxX3xX1xXbfxX6xX3xX4xX1xX26axXexX3xX1cxXcfxX1cxX3xX4xX1xXdxX1bxXbcxX3xX4xX1xXdxX1bxXbcxX3xX5xX15xXdxX3xXfdxX6xX3xXexX290xX46xXdxX3xX1cxX290xX46xX4xX10axX3xXf9xX6xX34xX3xX637xXbcxXcaxX3xX1xX3cxX45xX3xX1cxX6xX34xX3xX1exX78xX3xX4xX2abxX3xXd4xXexX3xX45xX290xX6xX3xX1cxXcfxX1cxX3xX4xX1xX260xX1cxX21xX3xX5xX15xXdxX3xXexX290xX3cexXdxX3xXexX43dxX1cxX26xX3xX1exX3cexX45xX3xX18cxX3cxX1cxX21xX10axX3xX58xXbfxX6xX3xX1cxX66xX34xX3xX36xXe6axX3xX45xX8ebxX4xX3xX1cxXcfxX1cxX3xXd4xXexX3xX1xX3cxX45xX3xX1cxX60xX6xX3xXexX3cxXdxX3xX5xX15xXdxX3xX4xX43dxXexX3xX45xX6xX1cxX21xX3xX4xX1xXbfxX3xX1xX66xX1cxX21xX3xX32xX2abxX45xX3xX1exXabcxX3xX1xX8ebxX3xX4xX412xX1cxX21xX3xXexXfdxX1fxX1cxX21xX3xX21xXdxX348xX1cxX21xX3xX45xX601xX1cxX1xX26xX3xX5xX66xX45xX3xXexX1xX66xX1cxX1xX3xX45xX312xXexX3xX4xXbfxX1cxX3xX1exX290xX291xX1cxX21xX3xX1xXbfxX6xX3xXexX1xX655xXexX3xX1exXd9fxXbxXb2xX3xX133xX3xX3cxX1cxX21xX3xX5exX21xX3f0xX3xXe0xXbcxXdxX3xXe0xX302xX3xX4xX1xXbcxX34xXc6xX1cxX3xXexXfdxX2exX10axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axXbfxX36xX34xX3xXbxX120xX10xX1cxXexX10xXfdxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX133xX6xX5xXdxX21xX1cxX139xX3xX4xX10xX1cxXexX10xXfdxX141xXaxX12xX0xXdxX45xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX120xX10xX1cxXexX10xXfdxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX160xXdxX36xXexX1xX139xX3xX167xX2xX169xXbxX32xX141xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX139xX3xX176xX2xX107xXbxX32xX141xXaxX3xX7xXfdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX139xX49xX49xXdxX10axX18cxX6xXbfxX1xX6xXexXdxX1cxX1xX10axXe0xX1cxX49xX1cxX10xX160xX7xX49xX2xX109xX106xX109xX49xX2xX176xX106xX36xX167xX107xX1b2xX107xX1bbxX169xX176xXexX106xX1b2xX169xX1b2xX5xX176xX133xXdxX45xX21xX133xX109xX167xX1b2xX167xX10axX1cbxXbxX21xX1cexXfdxX9xX2xX106xX169xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX7xX24xX4xX26xX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX5xX2exX1cxX21xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX21xX3xX1cxX3cxX1cxX21xX3xXexX1xX3cxX1cxX3xX45xX46xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX6xXbxXexXdxXbfxX1cxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX133xX6xX5xXdxX21xX1cxX139xX3xX4xX10xX1cxXexX10xXfdxX141xXaxX12xX19xX290xX291xX1cxX21xX3xX1xXbfxX6xX3xX31dxX1xXbfxX10xX3xX7xX43dxX4xX3xX18cxXcfxX1cxX3xXexX290xX291xX1cxX21xX3xXfdxX66xXbfxX3xX1cxX1xX66xX3xX3cxX1cxX21xX3xX5exX21xX3f0xX3xXe0xX66xX3xX4xXcaxX4xX3xX1xX312xX3xX5xXdxX1bxX1cxX3xX31dxX1bxX3xXexX1xX3cxX1cxX3xXcxX33xX1cxX3xX19xX3cxX1cxX21xX10axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axXbfxX36xX34xXaxX12xX11axX397xX1cxX21xX3xX637xXbcxX34xX26axXexX3xXexX33xX45xX3xX4xX6xXbfxX3xX4xX2cexX6xX3xX1cxX21xX290xX291xXdxX3xX36xX33xX1cxX3xXe0xX66xX3xX4xXcaxX4xX3xX4xXd9xXbxX3xX4xX1xXd4xX1cxX1xX3xX637xXbcxX34xX1bxX1cxX26xX3xXexXfdxXbfxX1cxX21xX3xX167xX3xXexX1xXcaxX1cxX21xX3xX1exX370xXbcxX3xX1cxX103xX45xX26xX3xX32xX78xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX78xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX21xX3xX45xX46xXdxX26xX3xX1cxX33xX1cxX21xX3xX4xXd9xXbxX3xX21xX370xX1cxX3xX167xX26xX169xX31dxX45xX3xX1exX290xX291xX1cxX21xX3xXexXfdxX3f0xX4xX3xXexX1xX3cxX1cxX26xX3xX1cxX21xcb6exX3xX32xX2abxX45xX26xX3xX1exX290xX291xX1cxX21xX3xX1cxX312xXdxX3xX1exX1fxX1cxX21xX26xX3xX2xX106xX26xX1acxX31dxX45xX3xXfdxX78xX1cxX1xX3xXexX1xXbfxXcaxXexX3xX1cxX290xX46xX4xX141xX3xXexXfdxX1fxX1cxX21xX3xX21xX370xX1cxX3xX167xX10axX107xX107xX107xX45xX3xX1xX66xX1cxX21xX3xXfdxX66xXbfxX3xX32xX6xX1cxX1xX26xX3xX4xX5c8xXdxX3xXexX15xXbfxX3xX2xX1b2xX109xX3xXe0xX290xX291xX1cxX3xXexX15xXbxX778xX3xXcxXd56xX1cxX21xX3xX1cxX21xXbcxX1fxX1cxX3xXe0xX348xX1cxX3xX1xXbcxX34xX3xX1exX312xX1cxX21xX3xX1exXabcxX3xX1xXbfxX66xX1cxX3xXexX1xXdxXc6xX1cxX26xX3xX1cxX33xX1cxX21xX3xX4xXd9xXbxX3xX4xXcaxX4xX3xXexXdxXcfxXbcxX3xX4xX1xXd4xX3xXexXfdxXbfxX1cxX21xX3xX167xX3xXexX1xXcaxX1cxX21xX3xX1exX370xXbcxX3xX1cxX103xX45xX3xX21xX370xX1cxX3xX176xX3xXex12808xX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xXexXfdxXbfxX1cxX21xX3xX1exX2abxX3xX1cxX1xX33xX1cxX3xX36xX33xX1cxX3xX1exX2abxX1cxX21xX3xX21xX2abxXbxX3xX18cxX397xX1cxX21xX3xXexXdxX1bxX1cxX3xX45xX614xXexX3xXe0xX66xX3xX1cxX21xX66xX34xX3xX4xX3cxX1cxX21xX3xXexXfdxXcfxX1cxX3xX2xX3xXexX1899xX3xX1exX1fxX1cxX21xX10axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axXbfxX36xX34xX3xXbxX120xX10xX1cxXexX10xXfdxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX133xX6xX5xXdxX21xX1cxX139xX3xX4xX10xX1cxXexX10xXfdxX141xXaxX12xX0xXdxX45xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX120xX10xX1cxXexX10xXfdxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX160xXdxX36xXexX1xX139xX3xX167xX2xX169xXbxX32xX141xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX139xX3xX176xX2xX107xXbxX32xX141xXaxX3xX7xXfdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX139xX49xX49xXdxX10axX18cxX6xXbfxX1xX6xXexXdxX1cxX1xX10axXe0xX1cxX49xX1cxX10xX160xX7xX49xX2xX109xX106xX109xX49xX2xX176xX106xX36xX167xX107xX1b2xX106xX169xX2xX109xXexX1acxX1acxX169xX2xX5xX167xX133xXdxX45xX21xX133xX109xX167xX109xX107xX10axX1cbxXbxX21xX1cexXfdxX9xX106xX109xX176xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX7xX24xX4xX26xX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX5xX2exX1cxX21xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX21xX3xX1cxX3cxX1cxX21xX3xXexX1xX3cxX1cxX3xX45xX46xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX6xXbxXexXdxXbfxX1cxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxXexX10xX32xXexX133xX6xX5xXdxX21xX1cxX139xX3xX4xX10xX1cxXexX10xXfdxX141xXaxX12xX5exX1xX60xX1cxX21xX3xX31dxX1xXbcxX3xXe0xX290xX291xX1cxX3xX1exX370xX34xX3xX45xX66xXbcxX3xX7xX43dxX4xX3xX4xX2cexX6xX3xX1xXbfxX6xX26xX3xX637xXbcxX5c8xX3xX1exX6xX1cxX21xX3xX36xX370xX1cxX3xX1xX601xX1cxX1xX3xX1xX66xX1cxX1xX3xXexX15xXdxX3xX32xX78xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xXdxX1bxX1cxX10axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axXbfxX36xX34xXaxX12xX2d8xXb5xX3xXe0xX3bdxX1cxX3xX4xX2exX1cxX3xX1exX2abxX3xX18cxX312xX1cxX3xX18cxX1bxX3xX31dxX1xX2abxX3xX31dxX1xX103xX1cxX3xX18cxX28dxXdxX3xX1exXdxX1bxXbcxX3xX31dxXdxXc6xX1cxX3xX31dxXdxX1cxX1xX3xXexX26axX3xX1xX15xX1cxX3xX4xX1xX26axX3xX1cxX1xX290xX1cxX21xX3xXe0xX46xXdxX3xX1cxX1xX60xX1cxX21xX3xX1cxXcdbxX3xX5xX37xX4xX3xX4xX2cexX6xX3xX4xXcaxX4xX3xX4xXd9xXbxX3xX4xX1xXd4xX1cxX1xX3xX637xXbcxX34xX1bxX1cxX26xX3xXexXdxX1cxX1xX3xXexX1xX370xX1cxX3xX1exXbfxX66xX1cxX3xX31dxX26axXexX3xX4xX2cexX6xX3xX1cxX1xX33xX1cxX3xX36xX33xX1cxX26xX3xX7xX37xX3xX1xXcdbxX3xXexXfdxX3ebxX3xX4xX2cexX6xX3xX4xXcaxX4xX3xXexXd56xX3xX4xX1xX24xX4xX26xX3xX4xXcaxX3xX1cxX1xX33xX1cxX26xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX78xX3xX1xXbfxX66xX1cxX3xXexX1xX66xX1cxX1xX3xX1exX290xX3ebxX4xX3xX2xX169xX49xX106xX107xX3xXexXdxXcfxXbcxX3xX4xX1xXd4xX3xX5exXcxXf9xX10axX3xX58xXdxXc6xX1cxX26xX3xX1cxX1xX33xX1cxX3xX36xX33xX1cxX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX6xX1cxX21xX3xX1cxXcdbxX3xX5xX37xX4xX3xX1xXbfxX66xX1cxX3xXexXd9xXexX3xX4xXcaxX4xX3xXexXdxXcfxXbcxX3xX4xX1xXd4xX3xX4xX2exX1cxX3xX5xX15xXdxX26xX3xXbxX1xXd9xX1cxX3xX1exXd9xXbcxX3xXe0xX1bxX3xX1exXd4xX4xX1xX3xX5exXcxXf9xX3xXexXfdxXbfxX1cxX21xX3xX1cxX103xX45xX3xX106xX107xX2xX109xX10axX0xX49xXbxX12xX0xX36xXdxXe0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX36xXfdxX10xX5xX6xXexX10xX36xXaxX12xX0xXbcxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX133xXexX1xXbcxX45xX18cxX133xX6xX1cxX36xX133xX7xX6xXbxXbfxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX58xX66xX3xXcxX94xX1cxX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX302xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX21xX3xX1cxX3cxX1cxX21xX3xXexX1xX3cxX1cxX3xX45xX46xXdxX3xXe0xX46xXdxX3xXexX298xX1cxX1xX3xX5exXdxX1cxX1xX3xXcxX1xXbcxX655xX1cxXaxX3xX1xXfdxX10xX244xX9xXaxX49xX1cxXbfxX1cxX21xX133xX1cxX21xX1xXdxX10xXbxX49xX1xX6xX133xXexXdxX1cxX1xX133xX4xX1xXdxX6xX133xX7xX10xX133xX32xX6xX34xX133xX36xXbcxX1cxX21xX133xX1cxXbfxX1cxX21xX133xXexX1xXbfxX1cxX133xX45xXbfxXdxX133xXe0xXbfxXdxX133xXexXdxX1cxX1xX133xX1cxXdxX1cxX1xX133xXexX1xXbcxX6xX1cxX49xX2xX169xX167xX106xX109xX109xX10axX1xXexX45xXaxX12xX0xXdxX45xX21xX3xX7xXfdxX4xX9xXaxX49xX45xX10xX36xXdxX6xX49xX2xX106xX107xX49xX1cxX10xX160xX7xX49xX2xX109xX106xX176xX49xX1bbxX106xX36xX106xX2xX107xX1acxX167xX2xX107xXexX176xX106xX2xX176xX5xX2xX133xX6xX107xX176xX169xX106xX169xX10axX1cbxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX7xX24xX4xX26xX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX5xX2exX1cxX21xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX21xX3xX1cxX3cxX1cxX21xX3xXexX1xX3cxX1cxX3xX45xX46xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX36xXdxXe0xX12xX0xX7xXexXfdxXbfxX1cxX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX58xX66xX3xXcxX94xX1cxX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX302xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX21xX3xX1cxX3cxX1cxX21xX3xXexX1xX3cxX1cxX3xX45xX46xXdxX3xXe0xX46xXdxX3xXexX298xX1cxX1xX3xX5exXdxX1cxX1xX3xXcxX1xXbcxX655xX1cxXaxX3xX1xXfdxX10xX244xX9xXaxX49xX1cxXbfxX1cxX21xX133xX1cxX21xX1xXdxX10xXbxX49xX1xX6xX133xXexXdxX1cxX1xX133xX4xX1xXdxX6xX133xX7xX10xX133xX32xX6xX34xX133xX36xXbcxX1cxX21xX133xX1cxXbfxX1cxX21xX133xXexX1xXbfxX1cxX133xX45xXbfxXdxX133xXe0xXbfxXdxX133xXexXdxX1cxX1xX133xX1cxXdxX1cxX1xX133xXexX1xXbcxX6xX1cxX49xX2xX169xX167xX106xX109xX109xX10axX1xXexX45xXaxX12xX58xX66xX3xXcxX94xX1cxX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX302xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX21xX3xX1cxX3cxX1cxX21xX3xXexX1xX3cxX1cxX3xX45xX46xXdxX3xXe0xX46xXdxX3xXexX298xX1cxX1xX3xX5exXdxX1cxX1xX3xXcxX1xXbcxX655xX1cxX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexXfdxXbfxX1cxX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX36xXaxX12xX143bxXcaxX1cxX21xX3xX1cxX6xX34xX3xX8fxX2xX106xX49xX167xX97xX26xX3xX19xXbfxX66xX1cxX3xX4xX3cxX1cxX21xX3xXexXcaxX4xX3xXexX298xX1cxX1xX3xX5exXdxX1cxX1xX3xXcxX1xXbcxX655xX1cxX3xX36xXbfxX3xX25exX1xX2abxX3xX120xX1xX2cexX3xXexX2d1xX4xX1xX3xX2d5xX11axX5exX2d8xX3xXexX298xX1cxX1xX3xXcxXfdxX370xX1cxX3x120e7xXbcxX348xX4xX3xX5exX6xX45xX3xX36xX3bdxX1cxX3xX1exX370xXbcxX3xX1exX78xX3xX4xX2abxX3xX4xX1xXbcxX34xXabcxX1cxX3xXexX1xX6xX45xX3xX637xXbcxX6xX1cxX3xX1xX8ebxX4xX3xXexX655xXbxX3xX31dxXdxX1cxX1xX3xX1cxX21xX1xXdxXc6xX45xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX21xX3xX31dxX1xXbcxX3xX36xX33xX1cxX3xX4xX290xX3xX1cxX3cxX1cxX21xX3xXexX1xX3cxX1cxX3xX45xX46xXdxX3xX8fxX5exXcxXf9xX97xX3xX31dxXdxXabcxXbcxX3xX45xX3bdxXbcxX26xX3xXe0xX290xX291xX1cxX3xX45xX3bdxXbcxX3xXexX15xXdxX3xX58xX66xX3xXcxX94xX1cxX1xX10axX0xX49xXbxX12xX0xX49xX36xXdxXe0xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX58xX66xX3xX5xX66xX45xX3xX45xX46xXdxX26xX3xX1cxX33xX1cxX21xX3xX4xXd9xXbxX3xX1acxX1bbxX26xX176xX176xX3xX31dxX45xX3xX1exX290xX291xX1cxX21xX3xX21xXdxX6xXbfxX3xXexX1xX3cxX1cxX21xX3xX1exX15xXexX3xX4xX1xXbcxdecexX1cxXaxX3xX1xXfdxX10xX244xX9xXaxX49xX31dxXdxX1cxX1xX133xXexX10xX49xXexX1xX6xX4xX1xX133xX1xX6xX133xX5xX6xX45xX133xX45xXbfxXdxX133xX1cxX6xX1cxX21xX133xX4xX6xXbxX133xX1acxX1bbxX133xX176xX176xX133xX31dxX45xX133xX36xXbcxXbfxX1cxX21xX133xX21xXdxX6xXbfxX133xXexX1xXbfxX1cxX21xX133xX36xX6xXexX133xX4xX1xXbcxX6xX1cxX49xX2xX169xX176xX169xX176xX176xX10axX1xXexX45xXaxX12xX0xXdxX45xX21xX3xX7xXfdxX4xX9xXaxX49xX45xX10xX36xXdxX6xX49xX2xX106xX107xX49xX1cxX10xX160xX7xX49xX2xX109xX106xX107xX49xX1bbxX1bbxX36xX2xX107xX1b2xX2xX2xX106xX2xXexX169xX167xX176xX1acxX5xX107xX10axX1cbxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX7xX24xX4xX26xX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX5xX2exX1cxX21xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX21xX3xX1cxX3cxX1cxX21xX3xXexX1xX3cxX1cxX3xX45xX46xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX36xXdxXe0xX12xX0xX7xXexXfdxXbfxX1cxX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX58xX66xX3xX5xX66xX45xX3xX45xX46xXdxX26xX3xX1cxX33xX1cxX21xX3xX4xXd9xXbxX3xX1acxX1bbxX26xX176xX176xX3xX31dxX45xX3xX1exX290xX291xX1cxX21xX3xX21xXdxX6xXbfxX3xXexX1xX3cxX1cxX21xX3xX1exX15xXexX3xX4xX1xXbcxX1f50xX1cxXaxX3xX1xXfdxX10xX244xX9xXaxX49xX31dxXdxX1cxX1xX133xXexX10xX49xXexX1xX6xX4xX1xX133xX1xX6xX133xX5xX6xX45xX133xX45xXbfxXdxX133xX1cxX6xX1cxX21xX133xX4xX6xXbxX133xX1acxX1bbxX133xX176xX176xX133xX31dxX45xX133xX36xXbcxXbfxX1cxX21xX133xX21xXdxX6xXbfxX133xXexX1xXbfxX1cxX21xX133xX36xX6xXexX133xX4xX1xXbcxX6xX1cxX49xX2xX169xX176xX169xX176xX176xX10axX1xXexX45xXaxX12xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX58xX66xX3xX5xX66xX45xX3xX45xX46xXdxX26xX3xX1cxX33xX1cxX21xX3xX4xXd9xXbxX3xX1acxX1bbxX26xX176xX176xX3xX31dxX45xX3xX1exX290xX291xX1cxX21xX3xX21xXdxX6xXbfxX3xXexX1xX3cxX1cxX21xX3xX1exX15xXexX3xX4xX1xXbcxX1f50xX1cxX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexXfdxXbfxX1cxX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX36xXaxX12xXcxX626xX3xX1exX370xXbcxX3xX1cxX103xX45xX3xX1exX26axX1cxX3xX1cxX6xX34xX26xX3xX1xXbcxX34xXc6xX1cxX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX58xX66xX3xX133xX3xX58xX66xX3xXcxX94xX1cxX1xX3xX1exX78xX3xX5xX66xX45xX3xX45xX46xXdxX26xX3xX1cxX33xX1cxX21xX3xX4xXd9xXbxX3xX1acxX1bbxX26xX176xX176xX3xX31dxX45xX3xX1exX290xX291xX1cxX21xX3xX21xXdxX6xXbfxX3xXexX1xX3cxX1cxX21xX3xX1cxX3cxX1cxX21xX3xXexX1xX3cxX1cxX3xX1exX15xXexX3xX4xX1xXbcxX1f50xX1cxX3xXexXdxXcfxXbcxX3xX4xX1xXd4xX3xX1cxX3cxX1cxX21xX3xXexX1xX3cxX1cxX3xX45xX46xXdxX0xX49xXbxX12xX0xX49xX36xXdxXe0xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5exX60xX3xXexXfdxX290xX28dxX1cxX21xX3xXexX1xX3cxX1cxX3xXexX33xX45xX3xX1xXbcxX34xX26axXexX26xX3xX1cxX2abxXdxX3xX1exXdxX3xX1exX3cxXdxX3xXe0xX46xXdxX3xX5xX66xX45xXaxX3xX1xXfdxX10xX244xX9xXaxX49xX1cxXbfxX1cxX21xX133xX1cxX21xX1xXdxX10xXbxX49xX1cxXbcxX133xXexXfdxXbcxXbfxX1cxX21xX133xXexX1xXbfxX1cxX133xXexX6xX45xX133xX1xXbcxX34xX10xXexX133xX1cxXbfxXdxX133xX36xXdxX133xX36xXbfxXdxX133xXe0xXbfxXdxX133xX5xX6xX45xX49xX2xX176xX169xX167xX169xX109xX10axX1xXexX45xXaxX12xX0xXdxX45xX21xX3xX7xXfdxX4xX9xXaxX49xX45xX10xX36xXdxX6xX49xX2xX106xX107xX49xX1cxX10xX160xX7xX49xX2xX1bbxX169xX107xX49xX1bbxX1bbxX36xX1acxX2xX107xX1acxX169xX169xX107xXexX2xX1acxX169xX107xX5xX107xX10axX1cbxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX7xX24xX4xX26xX3xX1exX1fxX1cxX21xX3xX5xX2exX1cxX21xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX37xX1cxX21xX3xX1cxX3cxX1cxX21xX3xXexX1xX3cxX1cxX3xX45xX46xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX36xXdxXe0xX12xX0xX7xXexXfdxXbfxX1cxX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5exX60xX3xXexXfdxX290xX28dxX1cxX21xX3xXexX1xX3cxX1cxX3xXexX33xX45xX3xX1xXbcxX34xX26axXexX26xX3xX1cxX2abxXdxX3xX1exXdxX3xX1exX3cxXdxX3xXe0xX46xXdxX3xX5xX66xX45xXaxX3xX1xXfdxX10xX244xX9xXaxX49xX1cxXbfxX1cxX21xX133xX1cxX21xX1xXdxX10xXbxX49xX1cxXbcxX133xXexXfdxXbcxXbfxX1cxX21xX133xXexX1xXbfxX1cxX133xXexX6xX45xX133xX1xXbcxX34xX10xXexX133xX1cxXbfxXdxX133xX36xXdxX133xX36xXbfxXdxX133xXe0xXbfxXdxX133xX5xX6xX45xX49xX2xX176xX169xX167xX169xX109xX10axX1xXexX45xXaxX12xX5exX60xX3xXexXfdxX290xX28dxX1cxX21xX3xXexX1xX3cxX1cxX3xXexX33xX45xX3xX1xXbcxX34xX26axXexX26xX3xX1cxX2abxXdxX3xX1exXdxX3xX1exX3cxXdxX3xXe0xX46xXdxX3xX5xX66xX45xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexXfdxXbfxX1cxX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX36xXaxX12xX19xX2abxX3xX5xX66xX3xX1exXcaxX1cxX1xX3xX21xXdxXcaxX26xX3xX5xX291xXdxX3xX31dxX1xX10xX1cxX3xX45xX66xX3xX1cxX21xX290xX291xXdxX3xX36xX33xX1cxX3xX36xX66xX1cxX1xX3xX4xX1xXbfxX3xX18cxX66xX3xXcxXfdxX370xX1cxX3xXcxX1xX2d1xX3xX3dcxX66xX1cxX1xX3xX133xX3xX25exX1xX2abxX3xX11axXd4xX3xXexX1xX290xX3xX4xX1xXdxX3xX18cxX312xX26xX3xXcxXfdxX290xX28dxX1cxX21xX3xXexX1xX3cxX1cxX3xX25exX1xXbfxX1cxX21xX3xX1384xXdxX6xX1cxX21xX3xX8fxX32xX78xX3xXcxXdxXcfxX1cxX3xX19xXdxX1bxX1cxX26xX3xX1xXbcxX34xXc6xX1cxX3xX5exX21xX1xXdxX3xdf0exXbcxX33xX1cxX97xX10axX0xX49xXbxX12xX0xX49xX36xXdxXe0xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX49xXbcxX5xX12xX0xX36xXdxXe0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXfdxXaxX12xX0xX49xX36xXdxXe0xX12xX0xX49xX36xXdxXe0xX12xX0xX36xXdxXe0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX36xXfdxX10xX5xX6xXexX10xX36xXaxX12xX0xX36xXdxXe0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXfdxXaxX12xX0xX49xX36xXdxXe0xX12xX0xX49xX36xXdxXe0xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc232xXbcxXexX1xXbfxXfdxXaxX12xXcxX1xXcaxXdxX3x12df4xX6xX1cxX1xX0xX49xXbxX12
Thái Oanh