Điện lực Hà Tĩnh trao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách
(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng tháng “Tri ân khách hàng”, Công ty Điện lực Hà Tĩnh vừa đến thăm hỏi và gắn biển nhà tình nghĩa cho 2 gia đình chính sách trên địa bàn huyện Thạch Hà và Vũ Quang.
deb5x174b9x16f95xf5cfx10b92x17eb2x14977xe48ax18163xX7xee8fxf5b5x139a1x17590x172eax12177xX5x11634xXax180f4x143c4xXdxeaf5x13a24xX3xX5x111e7xX4xX3x1446exf385xX3xXcx11b40xX16xX1xX3xXexed3bxX6x159b5xX3xX16xX1xX1dxX3xXexe7f6xX16xX1xX3xX16x11d70xX1xX20xX6xX3xX4xX1xX27xX3xX33xXdxX6xX3x164d0xX2exX16xX1xX3xX4xX1x12ecaxX16xX1xX3xX7x17a83xX4xX1xX0x10194xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6x15ccexXaxX12xX0xXdxX12xX1cx13e84x1221cxX16xX33xX3xe9b5xX16xX33xX3xXexX1xX4cxX16xX33xX3x126edxXcxX25xXdxX3x10a27xX16xX3xf4f2xX1xX4cxX4xX1xX3xX1xX1dxX16xX33xfce7x15720xX3x1048dx12f21xX16xX33xX3xXex11275xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX16xX1xX3x158a3xeb89xX6xX3xX40x11cb2xX16xX3xXexX1x1519fx107efxX3xX1x10eecxXdxX3xXa6xX1dxX3xX33x15203xX16xX3x13fcbxXdx102d1xX16xX3xX16xX1xX1dxX3xXexX2exX16xX1xX3xX16xX33xX1xX20xX6xX3xX4xX1xX27xX3x12822xX3xX33xXdxX6xX3xX40xX2exX16xX1xX3xX4xX1xX47xX16xX1xX3xX7xX4cxX4xX1xX3xXexX25x10291xX16xX3xX40xdebbxX6xX3xXbexX1dxX16xX3xX1x14903xX93xX15xX16xX3xXcxX1x16c3exX4xX1xX3xX1cxX1dxX3xXa6xX1dxX3x114b1xf03exX3x1477fxXfaxX6xX16xX33x146aaxX0xX50xXdxX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx174baxX27xX62xX93xXaxX12xX13x10883xX3xX5xX1dxX3xX33xXdxX6xX3xX40xX2exX16xX1xX3xX8exX16xX33xX3xX13x14bb0xX16xX33xX3x12a01xXfaxX7dxX16xX3xX10bxXdxXeexX16xX3x17cf1xXexX1xX69x10ea1xX16xX33xX3xXbexXdxX16xX1xX3xX1xX101xX16xX33xX3x1259cxX50xX161xX8bxX3xX6axX3xXexX1xX8exX16xX3x17c3dxX1x16176xX4xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX8bxX3xf225xe324xX3xXcxX1xX101xX4xX1xX3xe2d4xX1xXeexX8bxX3xXcxX1xX101xX4xX1xX3xX1cxX1dx1008exX3xXa6xX1dxX3xX33xXdxX6xX3xX40xX2exX16xX1xX3xX8exX16xX33xX3xX16dxX1xX6xX16xX3xX13xX2exX16xX1xX3x13962xX101xX16xX1xX3xX14fxXbexX15xX16xX1xX3xXbexXdxX16xX1xX3xX1xX101xX16xX33xX3xXd6xX50x10b82xX8bxX3xX6axX3xXexX1xX8exX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xe022xX153xX16xX8bxX3xX179xX17axX3xX13xX6exX4xX3x16a32xX20xX16xX1xX8bxX3xX10bxX10cxX3xX10exXfaxX6xX16xX33xX18fxX113xX3xX8dxfb70xX3xXd6xX3xX33xXdxX6xX3xX40xX2exX16xX1xX3xX40x11b41xXfaxX3xX4xX12exX3xX1xX27xX1dxX16xX3xX4xX1f0xX16xX1xX3xX40x16e0exX4xX3xXbexXdxX15xXexX3xX80xX1xX12exX3xX80xX1xXb0xX16xX8bxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX7xef5cxX16xX33xX3xXexX25xX27xX16xX33xX3xX16xX1x185c6xX16xX33xX3xX4xXb0xX16xX3xX16xX1xX1dxX3xX40xX17axX3xX179xXfaxX227xX16xX33xX3xX4xf677xXbxX3xX16xX33xX1xXdxXeexXb1xX3xXexX25x1762dxX16xX33xX113xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX27xX62xX93xXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxXexX10xX179xXex11934xX6xX5xXdxX33xX16x15c4axX3xX4xX10xX16xXexX10xX25x15c3dxXaxX12xX0xXdxXb1xX33xX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxe3adxXdxX62xXexX1xX27fxf5d9x12527xX29dxXbxX179xX287xX1xX10xXdxX33xX1xXexX27fxX161xX29dxX29dxXbxX179xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX27fxX50xX50xXdxX113xXbexX6xX27xX1xX6xXexXdxX16xX1xX113xXa6xX16xX50xX16xX10xX296xX7xX50xX2xee89x182b1xXd6xX50xX2d1xX2d1xX62xX29cxX2xX2d2xXd6x168aaxX1c2xX2d2xXexX2xX1c2xX29cxX29dxX5xX29dxX113x15b6axXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX62xXdxX10xX16xX3xX5xXfaxX4xX3xX1xX6xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX25xX6xX27xX3xX16xX1xX6xX3xXexXdxX16xX1xX3xX16xX33xX1xXdxX6xX3xX4xX1xX27xX3xX33xXdxX6xX3xX62xXdxX16xX1xX3xX4xX1xXdxX16xX1xX3xX7xX6xX4xX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxX27xX16xXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxXexX10xX179xXexX279xX6xX5xXdxX33xX16xX27fxX3xX2e7xXfaxX7xXexXdx110e5xX93xX287xXaxX12xX127xX1dxX16xX3xX33xXdxX6xX27xX3xX16xX1xX1dxX3xXexX2exX16xX1xX3xX16xX33xX1xX20xX6xX3xX4xX1xX27xX3xX33xXdxX6xX3xX40xX2exX16xX1xX3xX8exX16xX33xX3xX13xX141xX16xX33xX3xX145xXfaxX7dxX16xX3xX10bxXdxXeexX16xX3xX14fxXcxX1xX101xX4xX1xX3xX182xX1xXeexX3xX279xX3xXcxX1xX101xX4xX1xX3xX1cxX1dxX18fxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX27xX62xX93xXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxXexX10xX179xXexX279xX6xX5xXdxX33xX16xX27fxX3xX4xX10xX16xXexX10xX25xX287xXaxX12xX0xXdxXb1xX33xX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxX296xXdxX62xXexX1xX27fxX29cxX29dxX29dxXbxX179xX287xX1xX10xXdxX33xX1xXexX27fxX161xX29dxX29dxXbxX179xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX27fxX50xX50xXdxX113xXbexX6xX27xX1xX6xXexXdxX16xX1xX113xXa6xX16xX50xX16xX10xX296xX7xX50xX2xX2d1xX2d2xXd6xX50xX2d1xX2d1xX62xX29cxX2xX2d2xXd6xX2dcxX1c2xX2d2xXexX2d1xX2d2xX2d2xX2d2xX5xX2xX113xX2e7xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX62xXdxX10xX16xX3xX5xXfaxX4xX3xX1xX6xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX25xX6xX27xX3xX16xX1xX6xX3xXexXdxX16xX1xX3xX16xX33xX1xXdxX6xX3xX4xX1xX27xX3xX33xXdxX6xX3xX62xXdxX16xX1xX3xX4xX1xXdxX16xX1xX3xX7xX6xX4xX1xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX62xXexX1xXfaxXb1xXbexXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxX27xX16xXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxXexX10xX179xXexX279xX6xX5xXdxX33xX16xX27fxX3xX4xX10xX16xXexX10xX25xX287xXaxX12xX113xX113xX113xX3xXa6xX1dxX3xX33xXdxX6xX3xX40xX2exX16xX1xX3xX8exX16xX33xX3xX16dxX1xX6xX16xX3xX13xX2exX16xX1xX3xX1abxX101xX16xX1xX3xX14fxX13xX6exX4xX3xX1dexX20xX16xX1xX3xX279xX3xX10bxX10cxX3xX10exXfaxX6xX16xX33xX18fxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX27xX62xX93xXaxX12xX10bx17fe1xXdxX3xXexX25xXfaxX93xX1fexX16xX3xXexX1xX227xX16xX33xX3xX78x1458fxX227xX16xX33xX3xX16xX69xX51exX4xX3xX16xX1xX51exX3xX16xX33xXfaxX141xX16xX8axX8bxX3xX4xX4cxX16xX3xXbex13a88xX8bxX3xX4xX8exX16xX33xX3xX16xX1xX7dxX16xX3xXa6xXdxXeexX16xX3xX4xX1xX6exX4xX3xXexX1xXfaxX54axX4xX3xXcx17becxXbxX3xX40xX27xX1dxX16xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xX10bxXdxX15xXexX3x133b0xX6xXb1xX8bxX3xXcx13a13xX16xX33xX3xX4xX8exX16xX33xX3xXexX93xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xXb1xXdxX1fexX16xX3xX127xXbbxX4xX3xXa6xX1dxX3xX8dxX8exX16xX33xX3xXexX93xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX16xX1xX3xX40xX17axX3xXexX2exX16xX1xX3xX16xX33xXfaxX93xX15xX16xX3x17c35xXfaxX93xXeexX16xX3xX33xX12exXbxX3xX16xX33xX1dxX93xX3xX5xX69xX153xX16xX33xX3xX40xXc0xX3x154b2xX16xX33xX3xX1xX54axX3xXb1x10ec3xXdxX3xX33xXdxX6xX3xX40xX2exX16xX1xX3xX2d1xX29dxX3xXexX25xXdxX15xXfaxX3xX40xX141xX16xX33xX3xX179xX7dxX93xX3xX16xX1xX1dxX3xXexX2exX16xX1xX3xX16xX33xX1xX20xX6xX113xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX27xX62xX93xXaxX12xX8dxe070xX16xX33xX3xX7xX19xX3xX16xX5edxX3xX5xX19xX4xX3xX4xX5e5xX6xX3xXd6xX3xX33xXdxX6xX3xX40xX2exX16xX1xX8bxX3xX4xX4cxX4xX3xX4xX8exX16xX33xX3xXexX25xX2exX16xX1xX3xX40xX69x15b46xX4xX3xX80xX1xX6axXdxX3xX4xX8exX16xX33xX3xX179xX7dxX93xX3xX62xX19xX16xX33xX3xXa6xX1dxX27xX3xXd6xX2d1xX50xX2d1xX50xXd6xX29dxX2xX2d1xX3xXa6xX1dxX3xX1xXdxX15xX16xX3xX40xX17axX3xX40xX69xX6xX3xXa6xX1dxX27xX3xX7x171f4xX3xX62x17854xX16xX33xX3xX80xX1xX6xX16xX33xX3xXexX25xX6xX16xX33xX8bxX3xX7xX101xX4xX1xX3xX40x17787xXbxX113xX3xX13xX7dxX93xX3xX5xX1dxX3xX16xX33xX1xX20xX6xX3xX4xX697xX3xX4xX6xX27xX3xX40xX6b1xXbxX3xX4xX5e5xX6xX3xX16xX33xX1dxX16xX1xX3xX40xXdxX15xX16xX8bxX3xX33xXdxX16fxXbxX3xX4xX4cxX4xX3xX33xXdxX6xX3xX40xX2exX16xX1xX3xX4xX1xX47xX16xX1xX3xX7xX4cxX4xX1xX3xXa6xX69xX65fxXexX3xX5cdxXfaxX6xX3xX80xX1xX12exX3xX80xX1xXb0xX16xX8bxX3xXa6xX69xX153xX16xX3xX5xXeexX16xX3xX584xX16xX3xX40xXf2xX16xX1xX3xX4xXfaxX54axX4xX3xX7xX227xX16xX33xX8bxX3xX16xX1xX249xXexX3xX5xX1dxX3xXexX1x16936xXdxX3xX40xXdxXc0xXb1xX3xX16xXb0xXb1xX3xXb1xX51exXdxX3xX1abxX568xXfaxX3xXcxXfaxX249xXexX3xXd6xX29dxX2x17bdaxX3xX40xX6xX16xX33xX3xXexX51exXdxX3xX33x117e9xX16xX113xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1309dxXfaxXexX1xX27xX25xXaxX12xX0xXbexX12xXcxX1cxX52fxX3xX16dxX1cxe565x155f4xX57ex109f1xX0xX50xXbexX12xX0xX50xXbxX12
THU PHƯƠNG