Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có thể ký hợp đồng S-400 mới trong năm 2020
Sau hợp đồng ký năm 2017, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục hướng tới một hợp đồng S-400 mới, với các điều khoản ưu đãi từ Nga.
a4f1x13d77x12401x129e0xe12fx10e1fxab4dx14379xc566xX7x148a4x13d40xf60cxab65xdd24xe5b6xX5x11428xXaxb60dxbc46x14a87xX6xX3x1221dxf9c0xX3xXcxX1xe12dxX3xX13xX1xb771xX3x128dax15993xX3xX4xdb6bxX3xXexX1xbd9fxX3x15a4fxc1d3xX3xX1x12aadxXbxX3x146dbxf2eax15a4cxX14xX3xca38xf0c6xa808x10f29xX3bxX3xb2d8x1554dxXdxX3xXexc0aex13ed3xX35xX14xX3xX35x13f49xX3exX3xef05xX3bxX4cxX3bxX0x105abxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10c82xX10xX6x123fexXaxX12xX38xX6xf854xX3xX1xX30xXbxX3xX33xX34xX35xX14xX3xX2cxX2dxX3xX35xX49xX3exX3xX4cxX3bxX2x14276xf24fxX3xX13xX14xX6xX3xX17xX18xX3xXcxX1xX1cxX3xX13xX1xX20xX3xX22xX23xX3xX33xX6xX35xX14xX3xXexXdxf1adxXbxX3xXexac4dxX4xX3xX1xfae7xX3fxX35xX14xX3xXexX3fxXdxX3xX3ex11188xXexX3xX1xX30xXbxX3xX33xX34xX35xX14xX3xX38xX39xX3axX3bxX3bxX3xX3exX3fxXdxX7exX3xX17xX3fxXdxX3xX4x12144xX4xX3xX33xXdxa6e5xX68xX3xX2cxX1xX44x11af4xX35xX3xXa1xX68xX3xX33x14d15xXdxX3xXex122bfxX3xX13xX14xX6x116ccxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13880xX44xX63xbfcdxXaxX12xX13xX14xXa1xf694xXdxX3xX33x13672xX35xX14xX3xX33x13221xX68xX3xXexf6e2xXbxX3xX33xX44xX18xX35xX3xf385xX68x11806xXexX3xX2cxX1xfaa3xX68xX3xX17xdbfcxX3xX2cxX1xd5a9xX3xX4xf2b1xX6xX3xX13xX14xX6xX3x14935xX44xX7xX44xf63exX44xX43xX44xX35xX10xX110xXbxX44xX43xXexX3xb139xX5xX10xX110xX6xX35xX63xX10xX43xX3x15870xXdxX2cxX1xX10xX10xX17xX3xX35xX14xX18xXf5xX3xX4cxdd1cxX51xX2xX2xX3xX4xX1xX44xX3xX12dxXdxX99xXexX7exX3xX13xX14xX6xX3xX4xX26xX3xX2cxX99xX3xX1xX44x12898xX4xX1xX3xX2cxX2dxX3xX3exXabxXexX3xX1xX30xXbxX3xX33xX34xX35xX14xX3xX3exX3fxXdxX3xX17xX3fxXdxX3xXcxX1xX1cxX3xX13xX1xX20xX3xX22xX23xX3xX17xXccxX3xX17xXdx10db7xX4xX3xX4xX68xX35xX14xX3xX4xX112xXbxX3xX1xX198xX3xXexX1xc3c2xX35xX14xX3xXbxX1x126dcxX35xX14xX3xXexX1xX122xX3xXexe2a5xX35xX3xX5xb372xX6xX3xX38xX39xX3axX3bxX3bxX3xXexX43xX44xX35xX14xX3xX35xX1bcxX6xX3xX33xX104xX68xX3xX35xX49xX3exX3xX4cxX3bxX4cxX3bxXe2xX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xX12dxX5xX10xX3xX7xXexXf5xX5xX10xX9xXaxX3exX6xX43xX14xXdxX35x10a26xX3xX4cxXbxX110xX3xX6xX68xXexX44xead0xXaxX12xX0xXexX12dxX44xX63xXf5xX12xX0xXexX43xX12xX0xXexX63xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa9baxX10xX35xXexX10xX43xXaxX12xX0xXdxX3exX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3exX7xX39xXbxX1xX44xXexX44xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35xX14xX6xX3xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX35xX1xX20xX3xX2cxX23xX3xX4xX26xX3xXexX1xX2axX3xX2cxX2dxX3xX1xX30xXbxX3xX33xX34xX35xX14xX3xX7xX39xX3axX3bxX3bxX3xX3exX3fxXdxX3xXexX43xX44xX35xX14xX3xX35xX49xX3exX3xX4cxX3bxX4cxX3bxX3xX1xb430xX35xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX51xX51xXdxXe2xX12dxX6xX44xX1xX6xXexXdxX35xX1xXe2xX17xX35xX51xX35xX10x1137axX7xX51xX2xc83bxX3axX7dxX51xX2xX3bx14a4dxX63xX4cxX4cxX2xdbb8xa8dcxX3bxX151xXexX2xX151xX3axX4cxX5xX2xXe2x14d7axXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX3xXcxX1xX1cxX3xX13xX1xX20xX3xX22xX23xX3xX4xX26xX3xXexX1xX2axX3xX2cxX2dxX3xX1xX30xXbxX3xX33xX34xX35xX14xX3xX38xX39xX3axX3bxX3bxX3xX3exX3fxXdxX3xXexX43xX44xX35xX14xX3xX35xX49xX3exX3xX4cxX3bxX4cxX3bxXaxX3xX63xX6xXexX6xX39xXbxX1xX44xXexX44xX39xX44xX43xXdxX14xXdxX35xX6xX5xX39xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1f4xX51xX51xXdxX3exX6xX14xX10xX7xXe2xX17xX44xX17xXe2xX17xX35xX51xX68xXbxX5xX44xX6xX63xX10xX63xX51xX43x135c0xXexX29fxXf5xX12dxX43xX110xX33cxX3exX5xXf5xX2a9xX68xed0axX17xX10xX68xX2cxX14xX51xX4cxX3bxX2xX2a3x1344exX2xX2xX354xX4cxX151xX51xX7xX354xX3axX3bxX3bxX354xX1xX68xX43xX43xXdxXf5xX10xXexX354xX44xX1xX12dxX44xXe2xX2baxXbxX14xXaxX3xX63xX6xXexX6xX39xX63xX10xX7xX4xX9xXaxXcxX1cxX3xX1xX30xXbxX3xX38xX39xX3axX3bxX3bxXe2xX3xc393xX35xX1xX1f4xX3xX60xX68xX43xX43xXdxXf5xX10xXexX3xf6a1xX6xXdxX5xXf5xX3xX13xX10xX29fxX7xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX43xX12xX0xXexX43xX12xX0xXexX63xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21bxX6xXbxXexXdxX44xX35xXaxX12xXcxX1cxX3xX1xX30xXbxX3xX38xX39xX3axX3bxX3bxXe2xX3xX38dxX35xX1xX1f4xX3xX60xX68xX43xX43xXdxXf5xX10xXexX3xX39bxX6xXdxX5xXf5xX3xX13xX10xX29fxX7xX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX43xX12xX0xX51xXexX12dxX44xX63xXf5xX12xX0xX51xXexX6xX12dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX44xX63xXf5xXaxX12xXcxX1xX1cxX3xX13xX1xX20xX3xX22xX23xX3xX33xXd9xX3xX2cxX2dxX3xX1xX30xXbxX3xX33xX34xX35xX14xX3xX3exX68xX6xX3xX4xXc7xX4xX3xX1xX198xX3xXexX1xX1a9xX35xX14xX3xXbxX1xX1afxX35xX14xX3xX2cxX1x11268xX35xX14xX3xX38xX39xX3axX3bxX3bxX3xX4xX122xX6xX3xX13xX14xX6xX3xXexX43x13397xX3xX14xXdxXc7xX3xX4cxX7exX2aexX3xXexbc5exX3xcc92xX38xX39bxX3xXexXddxX3xX35xX49xX3exX3xX4cxX3bxX2xX7dxXe2xX3xa53dxX45bxX3xX1xX18xX35xX14xX3xX33xX104xX68xX3xXexXdxX1b8xX35xX3xX33xXd9xX3xX33xXa1xX30xX4xX3xX14xXdxX6xX44xX3xX17xX18xX44xX3xXexX1xXc7xX35xX14xX3xX7dxX51xX4cxX3bxX2xX2a3xXe2xX3xXcxX1xX1cxX3xX13xX1xX20xX3xX22xX23xX3xX63x1440cxX3xX2cxXdxX99xX35xX3xXexX43xXdxX2axX35xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX38xX39xX3axX3bxX3bxX3xXexXddxX3xX3ex139b7xX6xX3x15431xX68x11aaexX35xX3xX4cxX3bxX4cxX3bxX7exX3xX7xX6xX68xX3xX2cxX1xXdxX3xX1xX198xX3xXexX1xX1a9xX35xX14xX3xX33xXa1xX30xX4xX3xX5xc3abxXbxX3xX33xe1d0xXexX3xX1xX44xX18xX35xX3xX4xX1x10b8bxX35xX1xX3xX17xX18xX3x10a24xX68xXc7xX3xXexX43xX280xX35xX1xX3xX33xX18xX44xX3xXexX16cxX44xX3xX35xX1xX4eaxX35xX3xX7xX4c9xX3xX1xX44xX18xX35xX3xXexX112xXexXe2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX44xX63xXf5xXaxX12xXcxX1xX10xX44xX3xX45bxX35xX14xX3xX139xX5xX10xX110xX6xX35xX63xX10xX43xX3xX143xXdxX2cxX1xX10xX10xX17xX7exX3xX1xX6xXdxX3xX12dxX1b8xX35xX3xXexXdxX99xXbxX3xXexX9dxX4xX3xX1xXa1xX3fxX35xX14xX3xXexX3fxXdxX3xX3exXabxXexX3xX1xX30xXbxX3xX33xX34xX35xX14xX3xX38xX39xX3axX3bxX3bxX3xX3exX3fxXdxX7exX3xX17xX3fxXdxX3xX4xXc7xX4xX3xX33xXdxXccxX68xX3xX2cxX1xX44xXd2xX35xX3xXa1xX68xX3xX33xXd9xXdxX3xXexXddxX3xX13xX14xX6xXe2xX3xX21bxXc7xX4xX3xX33xXdxXccxX68xX3xX2cxX1xX44xXd2xX35xX3xXa1xX68xX3xX33xXd9xXdxX3xX12dxX6xX44xX3xX14xX34xX3exX3xX7xX4c9xX3xX1x13753xX3xXexX43xX30xX3xX2cxa970xX3xXexX1xX68xX108xXexX3xX4xX122xX6xX3xXcxX1xX1cxX3xX13xX1xX20xX3xX22xX23xX3xX33xX1a9xXdxX3xX17xX3fxXdxX3xX63xX4c9xX3xXc7xX35xX7exX3xXexX43xX44xX35xX14xX3xX33xX26xX3xX35xXabxXdxX3xX33xX46fxX6xX3xX1xX26xX6xX3xX3exXabxXexX3xXbxX1xX104xX35xX3xX17xXdxX198xX4xX3xX7xXd2xX35xX3xX110xX68xX112xXexX3xX4xXc7xX4xX3xX12dxXabxX3xXbxX1xX108xX35xX3xX43xXdxX1b8xX35xX14xX3xX5x14d0cxX3xXexX16cxXdxX3xXcxX1xX1cxX3xX13xX1xX20xX3xX22xX23xXe2xX3xX60xX6xXdxX3xX12dxX1b8xX35xX3xX4xX11bxX35xX14xX3xX33xX6xX35xX14xX3xXexX1xXd2xX44xX3xX5xX68xX108xX35xX3xX17xX112xX35xX3xX33xXccxX3xXexX18xXdxX3xX4xX1xX11fxX35xX1xX3xX33xX1a9xXdxX3xX17xX3fxXdxX3xXexX1x108f9xX6xX3xXexX1xX68xX108xX35xX3xX3exX3fxXdxXe2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX44xX63xXf5xXaxX12xX13xX14xXa1xXfbxXdxX3xX33xXffxX35xX14xX3xX33xX104xX68xX3xXcxX108xXbxX3xX33xX44xX18xX35xX3xX7xXd2xX35xX3xX110xX68xX112xXexX3xX17xX11bxX3xX2cxX1xX11fxX3xX5xX3fxX35xX3xX35xX1xX112xXexX3xX4xX122xX6xX3xX13xX14xX6xX3xX2cxX1x1020cxX35xX14xX3xX33xX46fxX35xX1xX7exX3xX1xX30xXbxX3xXexXc7xX4xX3xX2cxX5f1xX3xXexX1xX68xX108xXexX3xX51fxX68xX4eaxX35xX3xX7xX4c9xX3xX17xX3fxXdxX3xXcxX1xX1cxX3xX13xX1xX20xX3xX22xX23xX3xX2cxX1xX45bxX35xX14xX3xX12dxX46fxX3xX14xXdxX3fxXdxX3xX1xX16cxX35xX3x14fa1xX3xX35xX14xX68xX34xX35xX3xX4xX68xX35xX14xX3xX38xX39xX3axX3bxX3bxXe2xX3xX60xX6xXdxX3xX12dxX1b8xX35xX3xX33xX6xX35xX14xX3xX4xX26xX3xX2cxX99xX3xX1xX44xX16cxX4xX1xX3xX5xX3fxX35xX3xXbxX1xX11fxX6xX3xXexX43xXa1xX3fxX4xXe2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX44xX63xXf5xXaxX12xf46dxXdxX198xX4xX3xX3exX68xX6xX3xX1xX198xX3xXexX1xX1a9xX35xX14xX3xXbxX1xX1afxX35xX14xX3xXexX1xX122xX3xXexX1b8xX35xX3xX5xX1bcxX6xX3xX4xX122xX6xX3xX13xX14xX6xX3xX33xXd9xX3xX14xX4eaxXf5xX3xX7xX26xX35xX14xX3xX14xXdxX26xX3xXexX43xX44xX35xX14xX3xX3exX1a9xXdxX3xX51fxX68xX6xX35xX3xX1xX198xX3xX14xXdx1143axX6xX3xXcxX1xX1cxX3xX13xX1xX20xX3xX22xX23xX3xX17xX3fxXdxX3xX143xX5f1xXe2xX3xX143xX5f1xX3xX4xX1xX44xX3xX43xbc0fxX35xX14xX3xX1xX198xX3xXexX1xX1a9xX35xX14xX3xX38xX39xX3axX3bxX3bxX3xX2cxX1xX45bxX35xX14xX3xXexXa1x136d1xX35xX14xX3xXexX1xX11fxX4xX1xX3xX17xX3fxXdxX3xX1xX198xX3xXexX1xX1a9xX35xX14xX3xX4xX122xX6xX3xX13xX139xXcx12fd1xXe2xX3xXcxX68xXf5xX3xX35xX1xXdxX1b8xX35xX3xXcxX1xX1cxX3xX13xX1xX20xX3xX22xX23xX3xX17x11e8dxX35xX3xX2cxX1xX6fcxX35xX14xX3xX33xX46fxX35xX1xX3xX1xX198xX3xXexX1xX1a9xX35xX14xX3xX35xX18xXf5xX3xX2cxX1xX45bxX35xX14xX3xXbxX1xXd2xXdxX3xX5xX18xX3xX3exX1a9xXdxX3xX33xX10xX3xX63x14623xX6xX3xX33xX1a9xXdxX3xX17xX3fxXdxX3xX5xXdxX1b8xX35xX3xX3exXdxX35xX1xX3xX51fxX68xX4eaxX35xX3xX7xX4c9xX3xX17xX18xX3xXexXdxX99xXbxX3xXexX9dxX4xX3xXexX1xX10xX44xX3xX33xX68xX1cxXdxX3xX1xX30xXbxX3xX33xX34xX35xX14xX3xX3exX68xX6xX3xX17xX11bxX3xX2cxX1xX11fxX3xX4xX122xX6xX3xX13xX14xX6xXe2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX44xX63xXf5xX3xXbxX21bxX10xX35xXexX10xX43xXaxX12xX0xXdxX3exX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xXexX1xX68xX3exX12dxX3xX63xX1xXdxX63xX10xX3xXdxX21bxX10xX35xXexX10xX43xXaxX3xX7xXexXf5xX5xX10xX9xXaxX29fxXdxX63xXexX1xX1f4xX3xX151xX2xX2aexXbxX110xX1fexX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1f4xX3xX3axX2xX3bxXbxX110xX1fexXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1f4xX51xX51xXdxXe2xX12dxX6xX44xX1xX6xXexXdxX35xX1xXe2xX17xX35xX51xX35xX10xX29fxX7xX51xX2xX2a3xX3axX7dxX51xX2xX3bxX2a9xX63xX4cxX2xX7dxX3bxX4cxX2afxX2a9xXexX3axX2a3xX2afxX2afxX5xX4cxX39xX7xX39xX3axX3bxX3bxX39xX1xX68xX43xX43xXdxXf5xX10xXexX39xX44xX1xX12dxX44xXe2xX2baxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX3xXcxX1xX1cxX3xX13xX1xX20xX3xX22xX23xX3xX4xX26xX3xXexX1xX2axX3xX2cxX2dxX3xX1xX30xXbxX3xX33xX34xX35xX14xX3xX38xX39xX3axX3bxX3bxX3xX3exX3fxXdxX3xXexX43xX44xX35xX14xX3xX35xX49xX3exX3xX4cxX3bxX4cxX3bxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xX63xXdxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xX43xX10xX5xX6xXexX10xX63xXaxX12xX0xX7xXexX43xX44xX35xX14xX12xXcxXdxX35xX3xX5xXdxX1b8xX35xX3xX51fxX68xX6xX35xX1f4xX0xX51xX7xXexX43xX44xX35xX14xX12xX0xX68xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX39xXexX1xX68xX3exX12dxX39xX6xX35xX63xX39xX7xX6xXbxX44xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX1cxX3xX39xX3xX13xX14xX6xX3xX4xX1xX11fxX35xX1xX3xXexX1xXffxX4xX3xX7xXd2xX35xX3xX110xX68xX112xXexX3xX4xX1xX68xX35xX14xX3xX38xX39xX3axX3bxX3bxXaxX3xX1xX43xX10xX33cxX9xXaxX51xX17xX68xX39xX2cxX1xXdxX51xXexX1xX44xX39xX35xX14xX6xX39xX4xX1xXdxX35xX1xX39xXexX1xX68xX4xX39xX7xX6xX35xX39xX110xX68xX6xXexX39xX4xX1xX68xX35xX14xX39xX7xX39xX3axX3bxX3bxX51xX2xX2a9xX2xX7dxX2a9xX3bxXe2xX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX14xX3xX7xX43xX4xX9xXaxX51xX3exX10xX63xXdxX6xX51xX2xX4cxX3bxX51xX35xX10xX29fxX7xX51xX2xX2a3xX3axX3axX51xX2xX3bxX2aexX63xX4cxX2xX4cxX2afxX2a3xX3bxX2a3xXexX2a3xX7dxX2aexX3bxX5xX2xXe2xX2baxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX3xXcxX1xX1cxX3xX13xX1xX20xX3xX22xX23xX3xX4xX26xX3xXexX1xX2axX3xX2cxX2dxX3xX1xX30xXbxX3xX33xX34xX35xX14xX3xX38xX39xX3axX3bxX3bxX3xX3exX3fxXdxX3xXexX43xX44xX35xX14xX3xX35xX49xX3exX3xX4cxX3bxX4cxX3bxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX17xX12xX0xX7xXexX43xX44xX35xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX1cxX3xX39xX3xX13xX14xX6xX3xX4xX1xX11fxX35xX1xX3xXexX1xXffxX4xX3xX7xXd2xX35xX3xX110xX68xX112xXexX3xX4xX1xX68xX35xX14xX3xX38xX39xX3axX3bxX3bxXaxX3xX1xX43xX10xX33cxX9xXaxX51xX17xX68xX39xX2cxX1xXdxX51xXexX1xX44xX39xX35xX14xX6xX39xX4xX1xXdxX35xX1xX39xXexX1xX68xX4xX39xX7xX6xX35xX39xX110xX68xX6xXexX39xX4xX1xX68xX35xX14xX39xX7xX39xX3axX3bxX3bxX51xX2xX2a9xX2xX7dxX2a9xX3bxXe2xX1xXexX3exXaxX12xXcxX1xX1cxX3xX39xX3xX13xX14xX6xX3xX4xX1xX11fxX35xX1xX3xXexX1xXffxX4xX3xX7xXd2xX35xX3xX110xX68xX112xXexX3xX4xX1xX68xX35xX14xX3xX38xX39xX3axX3bxX3bxX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX43xX44xX35xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12x135f8xXdxX6xXdxX3xX33xX44xX16cxX35xX3xXexX1xXffxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX122xX6xX3xX17xXdxX198xX4xX3xX12dxX18xX35xX3xX14xXdxX6xX44xX3xX1xX198xX3xXexX1xX1a9xX35xX14xX3xXbxX1xX1afxX35xX14xX3xX2cxX1xX45bxX35xX14xX3xX38xX39xX3axX3bxX3bxX3xX4xX122xX6xX3xX13xX14xX6xX3xX4xX1xX44xX3xXcxX1xX1cxX3xX13xX1xX20xX3xX22xX23xX3xX7xcbadxX3xX110xX10xX3exX3xX110xc8afxXexX3xX33xX99xX35xX3xX17xXdxX198xX4xX3xX1xX30xXbxX3xXexXc7xX4xX3xX7xXd2xX35xX3xX110xX68xX112xXexX3xX4xX1xX68xX35xX14xX3xX14xXdxX7e1xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX35xXa1xX3fxX4xX7exX3xX33xXdxXccxX68xX3xX35xX18xXf5xX3xX4xX26xX3xXexX1xX2axX3xX33xXa1xX30xX4xX3xXexX1xX4c9xX4xX3xX1xXdxX198xX35xX3xX17xX18xX44xX3xX4xX68xX1a9xXdxX3xX35xX49xX3exX3xX4cxX3bxX4cxX3bxXe2xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX17xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xX39xX3xXcxX1xX1cxX3xX13xX1xX20xX3xX22xX23xX3xX1xX44xX18xX35xX3xXexX112xXexX3xX4xX1xX68xXf5xX2axX35xX3xX14xXdxX6xX44xX3xX2cxX1xX117xX68xX3xX33xXabxXdxX3xXexX1b8xX35xX3xX5xX1bcxX6xX3xX38xX39xX3axX3bxX3bxX3xXexX1xXffxX3xX4cxXaxX3xX1xX43xX10xX33cxX9xXaxX51xX17xX68xX39xX2cxX1xXdxX51xX35xX14xX6xX39xXexX1xX44xX39xX35xX1xXdxX39xX2cxXf5xX39xX1xX44xX6xX35xX39xXexX6xXexX39xX4xX1xX68xXf5xX10xX35xX39xX14xXdxX6xX44xX39xX2cxX1xX6xX68xX39xX63xX44xXdxX39xXexX10xX35xX39xX5xX68xX6xX39xX7xX39xX3axX3bxX3bxX39xXexX1xX68xX39xX4cxX51xX2xX7dxX2a3xX2xX2aexX151xXe2xX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX14xX3xX7xX43xX4xX9xXaxX51xX3exX10xX63xXdxX6xX51xX2xX4cxX3bxX51xX35xX10xX29fxX7xX51xX2xX2a3xX2afxX151xX51xX2xX3bxX2a9xX63xX3bxX4cxX4cxX4cxX2a3xX4cxX2a9xXexX2a9xX3axX151xX7dxX2a9xX5xX3bxXe2xX2baxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX3xXcxX1xX1cxX3xX13xX1xX20xX3xX22xX23xX3xX4xX26xX3xXexX1xX2axX3xX2cxX2dxX3xX1xX30xXbxX3xX33xX34xX35xX14xX3xX38xX39xX3axX3bxX3bxX3xX3exX3fxXdxX3xXexX43xX44xX35xX14xX3xX35xX49xX3exX3xX4cxX3bxX4cxX3bxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX17xX12xX0xX7xXexX43xX44xX35xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xX39xX3xXcxX1xX1cxX3xX13xX1xX20xX3xX22xX23xX3xX1xX44xX18xX35xX3xXexX112xXexX3xX4xX1xX68xXf5xX2axX35xX3xX14xXdxX6xX44xX3xX2cxX1xX117xX68xX3xX33xXabxXdxX3xXexX1b8xX35xX3xX5xX1bcxX6xX3xX38xX39xX3axX3bxX3bxX3xXexX1xXffxX3xX4cxXaxX3xX1xX43xX10xX33cxX9xXaxX51xX17xX68xX39xX2cxX1xXdxX51xX35xX14xX6xX39xXexX1xX44xX39xX35xX1xXdxX39xX2cxXf5xX39xX1xX44xX6xX35xX39xXexX6xXexX39xX4xX1xX68xXf5xX10xX35xX39xX14xXdxX6xX44xX39xX2cxX1xX6xX68xX39xX63xX44xXdxX39xXexX10xX35xX39xX5xX68xX6xX39xX7xX39xX3axX3bxX3bxX39xXexX1xX68xX39xX4cxX51xX2xX7dxX2a3xX2xX2aexX151xXe2xX1xXexX3exXaxX12xX13xX14xX6xX3xX39xX3xXcxX1xX1cxX3xX13xX1xX20xX3xX22xX23xX3xX1xX44xX18xX35xX3xXexX112xXexX3xX4xX1xX68xXf5xX2axX35xX3xX14xXdxX6xX44xX3xX2cxX1xX117xX68xX3xX33xXabxXdxX3xXexX1b8xX35xX3xX5xX1bcxX6xX3xX38xX39xX3axX3bxX3bxX3xXexX1xXffxX3xX4cxX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX43xX44xX35xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xXf2xXabxX3xe85bxX68xX1a9xX4xX3xXbxX1xX1afxX35xX14xX3xXcxX1xX1cxX3xX13xX1xX20xX3xX22xX23xX3xX35xX14xX18xXf5xX3xX2xX2aexX51xX2a3xX3xX4xX1xX44xX3xX12dxXdxX99xXexX3xX17xXdxX198xX4xX3xX4xX1xX68xXf5xX2axX35xX3xX14xXdxX6xX44xX3xX2cxX1xX117xX68xX3xX33xXabxXdxX3xXexX1xXffxX3xX4cxX3xX4xX122xX6xX3xX1xX198xX3xXexX1xX1a9xX35xX14xX3xXbxX1xX1afxX35xX14xX3xXexX1xX122xX3xXexX1b8xX35xX3xX5xX1bcxX6xX3xX38xX39xX3axX3bxX3bxX3xX4xX122xX6xX3xX13xX14xX6xX3xX33xXd9xX3xX1xX44xX18xX35xX3xXexX112xXexX3xX4xX4e5xX35xX14xX3xX35xX14xX18xXf5xX7exX3xX33xX34xX35xX14xX3xXexX1xXfbxXdxX3xXexXdxX99xXexX3xX5xXabxX3xX1xX198xX3xXexX1xX1a9xX35xX14xX3xX35xX18xXf5xX3xX7xXc43xX3xX33xXa1xX6xX3xX17xX18xX44xX3xXexX43xX4c9xX4xX3xX4xX1xXdxX99xX35xX3xXexXddxX3xXexX1xXc7xX35xX14xX3xX3axX51xX4cxX3bxX4cxX3bxXe2xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX17xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xX12dxX112xXexX3xX35xX14xXfbxX3xX1xX44xXd9xX35xX3xX14xXdxX6xX44xX3xXexX1cxX3xX1xX30xXbxX3xX38xX39xX3axX3bxX3bxX3xXexX1xXffxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX44xX3xXcxX1xX1cx11030xXaxX3xX1xX43xX10xX33cxX9xXaxX51xX17xX68xX39xX2cxX1xXdxX51xX35xX14xX6xX39xX12dxX6xXexX39xX35xX14xX44xX39xX1xX44xX6xX35xX39xX14xXdxX6xX44xX39xXexX44xX39xX1xX44xXbxX39xX7xX39xX3axX3bxX3bxX39xXexX1xX68xX39xX1xX6xXdxX39xX4xX1xX44xX39xXexX1xX44xX51xX2xX7dxX2a9xX2xX2afxX2xXe2xX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX14xX3xX7xX43xX4xX9xXaxX51xX3exX10xX63xXdxX6xX51xX2xX4cxX3bxX51xX35xX10xX29fxX7xX51xX2xX2a3xX2afxX3axX51xX2xX2afxX3axX63xX4cxX2xX3bxX2aexX7dxX2aexX4cxXexX2xX4cxX3bxX151xX151xX5xX3bxXe2xX2baxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX3xXcxX1xX1cxX3xX13xX1xX20xX3xX22xX23xX3xX4xX26xX3xXexX1xX2axX3xX2cxX2dxX3xX1xX30xXbxX3xX33xX34xX35xX14xX3xX38xX39xX3axX3bxX3bxX3xX3exX3fxXdxX3xXexX43xX44xX35xX14xX3xX35xX49xX3exX3xX4cxX3bxX4cxX3bxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX17xX12xX0xX7xXexX43xX44xX35xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xX12dxX112xXexX3xX35xX14xXfbxX3xX1xX44xXd9xX35xX3xX14xXdxX6xX44xX3xXexX1cxX3xX1xX30xXbxX3xX38xX39xX3axX3bxX3bxX3xXexX1xXffxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX44xX3xXcxX1xX1cxX1024xXaxX3xX1xX43xX10xX33cxX9xXaxX51xX17xX68xX39xX2cxX1xXdxX51xX35xX14xX6xX39xX12dxX6xXexX39xX35xX14xX44xX39xX1xX44xX6xX35xX39xX14xXdxX6xX44xX39xXexX44xX39xX1xX44xXbxX39xX7xX39xX3axX3bxX3bxX39xXexX1xX68xX39xX1xX6xXdxX39xX4xX1xX44xX39xXexX1xX44xX51xX2xX7dxX2a9xX2xX2afxX2xXe2xX1xXexX3exXaxX12xX13xX14xX6xX3xX12dxX112xXexX3xX35xX14xXfbxX3xX1xX44xXd9xX35xX3xX14xXdxX6xX44xX3xXexX1cxX3xX1xX30xXbxX3xX38xX39xX3axX3bxX3bxX3xXexX1xXffxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX44xX3xXcxX1xX1cxX1024xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX43xX44xX35xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xXcxX1xX10xX44xX3xX2cxX99xX3xX1xX44xX16cxX4xX1xX3xXexX1xX280xX3xXexX1cxX3xX1xX30xXbxX3xXexX1b8xX35xX3xX5xX1bcxX6xX3xXbxX1xX1afxX35xX14xX3xX2cxX1xX45bxX35xX14xX3xX38xX39xX3axX3bxX3bxX3xXcxX43xXdxX68xX3exX33cxX3xXexX1xXffxX3xX1xX6xXdxX3xX33xXd9xX3xXbxX1xXd2xXdxX3xXexX3fxXdxX3xXcxX1xX1cxX3xX13xX1xX20xX3xX22xX23xX3xX17xX18xX44xX3xX7xXc7xX35xX14xX3xX4cxX7dxX51xX2a9xX3xX35xX1xXa1xX35xX14xX3xXexX1xX4c9xX4xX3xXexX99xX3xX17xXdxX198xX4xX3xX14xXdxX6xX44xX3xX1xX18xX35xX14xX3xX4xX1xXa1xX6xX3xX63xXdxa596xX35xX3xX43xX6xXe2xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX17xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX68xX5xX12xX0xX63xXdxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX43xXaxX12xX0xX51xX63xXdxX17xX12xX0xX51xX63xXdxX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX44xX68xX43xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX44xX3xX791xX838xX791xX0xX51xXbxX12