[Video] Độc đáo đảo cò giữa lòng thành phố Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Giữa ồn ào náo nhiệt của phố thị Hà Tĩnh không ai nghĩ có sự tồn tại đảo cò tự nhiên với cả vạn con. Nhiều người dân xung quanh Khu du lịch sinh thái Green Eco ở phường Thạch Linh ví mỗi lúc đàn chim bay về, hòn đảo như những bông hoa trắng nổi trên mặt nước.
a547x101b9xe94dxe118x131d9xc18bx11dd3xb0f1x11569xX7x133b4x12092xb041x122d1xef56xd6d4xX5xf4c6xXax14582xcb05x1024bxXdx13e8fxX10x13ff6xb52fxX3xddedx106c1xX4xX3xc6f2x10069xX18xX3xX1fxdb63xX18xX3xX4x1170axX3x146c7xXdxd65bxX6xX3xX5xX28xe719xX2axX3xXexX1x138b0xX31xX1xX3xXbxX1x10d1exX3x110f9xX36xX3xXcxcccdxX31xX1xX0xafffxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX10xX6xX16xXaxX12xe836xXdxX2cxX6xX3x113a1xX31xX3xX36xX18xX3xX31xX20xX18xX3xX31xX1xXdxef2dxXexX3xX4xe438xX6xX3xXbxX1xX3cxX3xXexX1xb8b2xX3xX3exX36xX3xXcxX42xX31xX1xX3x11b58xX1xc104xX31xX2axX3xX6xXdxX3xX31xX2axX1xX42xX3xX4x121a2xX3xX7x1164dxX3xXexX60xX31xX3xXex10546xXdxX3xX1fxX24xX18xX3xX4xX28xX3xXexX96xX3xX31xX1xXdx120c8xX31xX3xa984xaf85xXdxX3xX4xX24xX3xXb0xX9dxX31xX3xX4xX18xX31x14427xX3xfd30xX1xXdx10d7bx11365xX3xX31xX2ax12415x12946xXdxX3xX16xb3a8xX31xX3x1174cxXc4xX31xX2axX3xb0e7xXc4xX6xX31xX1xX3x13e2fxX1xXc4xX3xX16xXc4xX3xX5xX7axX4xX1xX3xX7xXdxX31xX1xX3xXexX1xX20xXdxX3xX5bxc1c4xX10xX10xX31xX3x1248exX4xX18xX3x1015exX3xXbxX1xXc8xXc9xX31xX2axX3xXcxX1xX9dxX4xX1xX3xe54dxXdxX31xX1xX3xXb0x12d5fxX3x10f1dxeb27xXdxX3xX5x1175fxX4xX3xX1fxX36xX31xX3xX4xX1xXdxX112xX3xf838xX6xdccaxX3xXb0xXc3xdb77xX3xX1xX28xX31xX3xX1fxX24xX18xX3xX31xX1xXc8xX3xX31xX1xX2cxX31xX2axX3xX123xX86xX31xX2axX3xX1xX18xX6xX3xXexXf2x13bfdxX31xX2axX3xX31x111a9xXdxX3xXexXf2xXadxX31xX3xX112xf260xXexX3xX31xXc8xXb1xX4xXbexX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb5f9xX10xX31xXexX10xXf2xXaxX12xX0xXdxX112xX2axX3xX7xXf2xX4xX9xXaxX46xX6xXbxXbxX7xX46xX18xXbxX10xX31xX46xX112xX10xX16xXdxX6xX46xXexX1xXc4xX112xX123xeb4axXbxX9xX31xX10xa8e4xX7xX46xX2x13fd9xfdb5xX19fxX46xX2x1052axe5aaxX16xX19fxf7fdxX2xX2xX1a7xX1a3xX19fxXexd867x12167xba43xX2xX5x12517xXbex1273axXbxX2axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX112xX4xX10x1079fxX18xX123xX1b5xX10xX4xXexX3xX16xX2axX112xX10xX16xXdxX6xX3xXb0xXdxX16xX10xX18xX3xX112xXbxX19fxXaxX3xX16xX6xXexX6xX1c4xXexX125xXbxX10xX9xXaxXb0xXdxX16xX10xX18xX46xX112xXbxX19fxXaxX3xX16xX6xXexX6xX1c4xX10xX31xX4xX18xX16xX10xX9xXax11101xXdbxd574xX19axXd0xX6x13122xXf2x12313xXc0xX1b0xX2axX5xX1b0x12b97xX1a3xX204xXf2xX1b3xd1c4xX16xX215xX19fxX84xX1afxX6x14608xX5bxX2xe6e9xX19fxf214xX16xX46xX210xX1a3xX204xX14xX202xb89exX2xX19axX31xX112xX1a3xXf7xX112xX1b5xX1b5xXc0x13215x12864xX3exXd5xX10axX112xX204xX125xX210xX1a3xX204xX10xX235xX210xX1a3xX204xX6xX1a3xX1xX3exX5xXd0x1035axX18x10f7exX24axXexX1a7xX123xX215xX46xX6xX5xX1aexXexX123xX221xX24cxX1a7xX19axX3exX10xX3exX202xXf2xd611xX19exXexXdxXb0xX1aexX84x127d3xX202xX31xX19axX1a4xXf2xX202xX125xX1b5xX24axX1b0xX235xX19axX210xX1b3xX202xXaxX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX10xX31xXexX10xXf2xXaxX12xX0xXdxX112xX2axX3xX6xX5xXexX9xXaxXb0xXdxX16xX10xX18xX3xX16xX18xX4xX3xX16xX6xX18xX3xX16xX6xX18xX3xX4xX18xX3xX2axXdxXc4xX6xX3xX5xX18xX31xX2axX3xXexX1xX6xX31xX1xX3xXbxX1xX18xX3xX1xX6xX3xXexXdxX31xX1xXaxX3xX7xXexX125xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX16xXexX1x13290xX1aexX1a7xX1a7xXbxXd0x11d76xX1xX10xXdxX2axX1xXexX2daxX19fxX1a7xX1a7xXbxXd0xXaxX3xX7xXf2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2daxX46xX46xXdxXbexX123xX6xX18xX1xX6xXexXdxX31xX1xXbexXb0xX31xX46xX31xX10xX19axX7xX46xX2xX19exX19fxX1afxX46xX19exX1aexX16xX1a4xX2xX1a7xX1a4xX1b3xX1a3xX1b3xXexX1a3xX1a7xX1b3xX1a4xX5xX1a7xXbexX1b5xXbxX2axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX16xXexX1xXc4xX112xX123xX3xX16xX1xXdxX16xX10xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX229xXc4xXexX1xX18xXf2xXaxX12xXc0xX2axXcdxX31xX3xX5bxXdxX6xX31xX2axX3x13c4axX3xX229xX31xX1xX3xXcxa885xX31xX0xX46xXbxX12
Ngân Giang – Anh Tấn