Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về tỷ lệ tăng thu
Năm 2012, Hà Tĩnh là địa phương đứng đầu cả nước về tỷ lệ tăng thu so với chỉ tiêu TW giao cũng như so với cùng kỳ
7325x96dcx7877xbe70x8ae6xcecfx1037fxffb0xd8fdxX7xc049xc64cx7505xe841xfed1xe48exX5xd3a8xXaxdfa8xc4eex96e6xX3xXcxfe2cx10612xX1xX3xfad4xf121xX18xX3xf10fx8218xd971xX3xX4x8ba3xX3xX18xcdd5x7e7axX4xX3x839fx7537xX3xXexbbacxX3xX5xfec5xX3xXex7705xX18xaa7bxX3xXexX1xX21xX0xc492xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX1bxXaxX12xbbd2xX35x1019axX3xa292xd3f5xX2xX56x9e3exX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xX14xX3xX1fxa166xX6xX3xXbxX1xX27x84b0xX18xX37xX3xX1fx7c81xX18xX37xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX24xX3xX18xX27xX28xX4xX3xX2bxX2cxX3xXexX2fxX3xX5xX32xX3xXexX35xX18xX37xX3xXexX1xX21xX3xX7xce6exX3xX2bxX28xXdxX3xX4xX1x9212xX3xXexXdx7e12xX21xX3xXcx78c3xX3xX37xXdxX6xX96xX3xX4xd24bxX18xX37xX3xX18xX1xX27xX3xX7xX96xX3xX2bxX28xXdxX3xX4xae61xX18xX37xX3xf9c9xdae8xX0xX3dxXbxX12xX0xXexX6xdc53xX5xX10xX3xXcbxX96x10757xX1bxX10xXd1xX9xXaxX57xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX37xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX1bxX1bxXdxX18xX37xX9xXaxX2xXaxX3xb304xXdxX1bxXexX1xX9xXaxX56xX57xX57xXaxX3xX6xX5xXdxX37xX18xX9xXaxX4xX10xX18xXexX10xXd1xXaxX12xX0xXexXcbxX96xX1bxf7f9xX12xX0xXexXd1xX12xX0xXexX1bxX12xX0xXdxX54xX37xX3xX7xXd1xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxcd23xXcbxX6xX96xX1xX6xXexXdxX18xX1xX131xX2bxX18xX3dxX18xX10xXfaxX7xX3dxX2xX56xc798xf609xX3dxbd59xd372xX1bxf329xX56xX56xX14axX2xX57xX57xXexX56xX146xX147xX146xX14axX5xX57xX131xadffxXbxX37xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXexX1bxX12xX0xX3dxXexXd1xX12xX0xXexXd1xX12xX0xXexX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf129xX6xXbxXexXdxX96xX18xXaxX12xX180x10539xX4xX3xX1fxa181xXdxX3xXexX27xb29dxX18xX37xX3xX4xX1xX68xX21xX3xXexX1xX21xdc21xX3xX1fxX19fxX18xX3xc445xX10xX54xX3xXcbxX24xX18xX37xX3xX4xbe75xX18xX37xX3xXc2xX1xX6xXdxX3xXexX1xX21xX19fxX3xXexa492xXdxX3xX180xX1xXdxX3xX4xfbf3xX4xX3xXcxX1xX21xX19fxX3xXcxe40cxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX131xX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxXexX1bxX12xX0xX3dxXexXd1xX12xX0xX3dxXexXcbxX96xX1bxX11axX12xX0xX3dxXexX6xXcbxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb25axX96xX1bxX11axXaxX12xXcx80cexX18xX37xX3xXexX1xX21xX3xX18xX37xf456xX18xX3xX7xX18axX4xX1xX3xX18xX35xX54xX3xX56xX57xX2xX56xX3xXexXd1xXa2xX18xX3xX1fxX68xX6xX3xXcbxX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX27xX28xX4xX3xX1fxX1bexXexX3xX56xX131xX147xX14axX57xX3xXexX2fxX3xX1fxde0fxX18xX37xX3xXcbxd4efxX18xX37xX3xX2x7b97xX2xX5axX3xX255xf153xX3xX1bx89e5xX3xXexX96xX18axX18xX3xXcxXd1xX21xX18xX37xX3xea71xX6exX18xX37xX3xf026xXcxXa6xd48dxX3xX37xXdxX6xX96xX3xX2bxX14xX3xXexX35xX18xX37xX3xX14cxX14cxX5axX14axX25axX3xX7xX96xX3xX2bxX28xXdxX3xX7xX18exX3xXexX1xX25dxX4xX3xX1xXdxX32xX18xX3xX18xX35xX54xX3xX56xX57xX2xX2xX131xX3xXcxXd1xX96xX18xX37xX3xX1fx9e02xX5axX3xXexX1xX21xX3xXexb1e5xX3xXexX1xX21xX19fxX3xX2bxX14xX3xXbxX1x8670xX3xX5xX14xX3xX56xX131xX14cxX57xX57xX3xXexX2fxX3xX1fxX24bxX18xX37xX3xXcbxX250xX18xX37xX3xX2xX14axX255xX25axX3xX1bxX25dxX3xXexX96xX18axX18xX3xXcxXa6xX3xX37xXdxX6xX96xX5axX3xXexX35xX18xX37xX3xX146xX146xX25axX3xX7xX96xX3xX2bxX28xXdxX3xX18xX35xX54xX3xXexXd1xX27xX28xX4xX5axX3xXexXdxX2cxX18xX3xX7xe705xX3xX1bxX1c6xX18xX37xX3xX1fxd03fxXexX3xX255xX14axX57xX3xXexX2fxX3xX1fxX24bxX18xX37xX3xXcbxX250xX18xX37xX3xX2xX149xX14axX5axX14ax8c29xX25axX3xX1bxX25dxX3xXexX96xX18axX18xX3xXcxXa6xX3xX2bxX14xX3xXexX35xX18xX37xX3xX14axX5axX149xX25axX3xX7xX96xX3xX2bxX28xXdxX3xX18xX35xX54xX3xX56xX57xX2xX2xX131xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX202xX96xX1bxX11axXaxX12xXcxX21xX11axX3xX4xX1xX9exX3xXcbxX250xX18xX37xX3xX149xX146xX5axX14axX25axX3xX4xX1xX9exX3xXexXdxXa2xX21xX3xX13xa730xX52xc3e0xX3xXexX9exX18xX1xX3xX37xXdxX6xX96xX5axX3xX7xX96xX18xX37xX3xX2bxX28xXdxX3xXc2xX19fxXexX3xfe47xX21xX24xX3xXexX1xX21xX3xX18xX37xX213xX18xX3xX7xX18axX4xX1xX3xX18xX14xX11axX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xX14xX3xX1fxX68xX6xX3xXbxX1xX27xX6exX18xX37xX3xX1fxX73xX18xX37xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX24xX3xX18xX27xX28xX4xX3xX2bxX2cxX3xXexX2fxX3xX5xX32xX3xXexX35xX18xX37xX3xXexX1xX21xX3xX7xX96xX3xX2bxX28xXdxX3xX4xX1xX9exX3xXexXdxXa2xX21xX3xXcxXa6xX3xX37xXdxX6xX96xX3xX4xXaexX18xX37xX3xX18xX1xX27xX3xX7xX96xX3xX2bxX28xXdxX3xX4xXbexX18xX37xX3xXc2xXc3xX131xX131xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8065xX21xXexX1xX96xXd1xXaxX12xX38dxa7dbxX18xX1xX3xXcxXd1xX21xX18xX37xX131xX0xX3dxXbxX12
Đình Trung.