Công thức làm 4 món ăn ngọt mát giải nhiệt ngày hè từ chanh dây
Chanh dây là một trong những loại quả mùa hè rất ngon, với hương vị đặc trưng từ chúng, chúng ta có thể chế biến một số món ăn rất ngon và bổ dưỡng.
75c2x8098x9e91x8185xc6d4x84f2xab00xef04xd9d4xX7x78b4xf25ax8bb2x878bx87a1xce69xX5xa174xXax8832xc4bdxed23xa28dxa342xX3xXexX1x9c31xX4xX3xX5xb9b5xe756xX3xece1xX3xX1fxbd0axX15xX3x831fxX15xX3xX15xX16xae91xXexX3xX1fxb79fxXexX3xX16xXdxabf3xXdxX3xX15xX1xXdxd6aaxXexX3xX15xX16xX1ex99baxX3xX1xe60axX3xXex973axX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xbb7bxb352xX41xX0xb260xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc2b8xX10xX6xX4fxXaxX12xX13xX1xX6xX15xX1xX3xX4fxX50xX41xX3xX5xX1exX3xX1fx7de8xXexX3xXex843bx909axX15xX16xX3xX15xX1x9ae1xX15xX16xX3xX5xX7bxb4c6xXdxX3xa8c9xe557xX35xX3xX1fxba51xX6xX3xX1xX44xX3xX7axde23xXexX3xX15xX16xX7bxX15xee69xX3xef43xa4b4xXdxX3xX1xb31bxaa69xX15xX16xX3xX9fxb87dxX3x8365x764dxX4xX3xXexX7axXa4xX15xX16xX3xXexX47xX3xX4xX1xaed7xX15xX16xX9dxX3xX4xX1xXbbxX15xX16xX3xXexX6xX3xX4xX24xX3xXexX1xa473xX3xX4xX1xc47axX3x8772xXdxXd2xX15xX3xX1fxX76xXexX3xX7xd0b7xX3xX1fxX24xX15xX3xX27xX15xX3xX7axX96xXexX3xX15xX16xX7bxX15xX3xX9fxX1exX3xXd4xcb0dxX3xX4fxXa4xcce7xX15xX16xed8exX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxee4axX7bxX4fxX41xXaxX12xX0xX7xXexX7axX7bxX15xX16xX12xe845xX10xX1fxX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xX4fxX50xX41xX0xX53xX7xXexX7axX7bxX15xX16xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX0xXdxX1fxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX7axXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxbab5xXdxX4fxXexX1xe330xX3x83aaxX2xf0b4xXbx9a24x90a3xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX165xX3xX21x8cffxa4f6xXbxX16bxX16cxXaxX3xX7xX7axX4xX9xXaxX53xX53xXdxXfbxXd4xX6xX7bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXfbxX9fxX15xX53xX15xX10xX160xX7xX53x897exX2xX2x8964xX53xX2xX177xX19cxX4fxee03xX2xX177xX2xX177xX2xX19cxXexX178xX1a2xX2xX2xX5xX169x8bcfxXdxX1fxX16xX7xX1b0xX10xX1fxX4fxX10xXbxX1b0xX9fxX15xX1b0xX7xX1xX6xX7axX10xXfbxcda8xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX4xX3xX5xX1exX1fxX3xX21xX3xX1fxX24xX15xX3xX27xX15xX3xX15xX16xX2cxXexX3xX1fxX30xXexX3xX16xXdxX35xXdxX3xX15xX1xXdxX3bxXexX3xX15xX16xX1exX41xX3xX1xX44xX3xXexX47xX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xX4fxX50xX41xXaxX3xX160xXdxX4fxXexX1xX9xXaxX167xX2xX169xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX21xX177xX178xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX1b0xX6xX1fxXbxX1b0xX7bxX7axXdxX16xXdxX15xX6xX5xX1b0xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX16bxXexX1b0xX6xX5xXdxX16xX15xX165xX3xX1c5xX8bxX7xXexXdxac62xX41xX16cxXaxX12xeda0xX16xX8bxX41xf5a4xX15xX3xX5xXdxX3bxX8bxX165xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX1b0xX6xX1fxXbxX1b0xXd4xXdxX15xX4fxX1b0xXexX10xX16bxXexX9xXaxX160xX10xaac9xX7xX4xX1xX10xX1fxX6xX2a6xX7axX6xXexXdxX15xX16xX2a6xX7axX10xX7xX8bxX5xXexXfbxX1fxX7xX16xXaxX12xX13xX1xX6xX15xX1xX3xX4fxX50xX41xX165xX3xX167xX3xX8axX8bxX35xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX1b0xX6xX1fxXbxX1b0xXd4xXdxX15xX4fxX1b0xXexX10xX16bxXexX9xXaxX160xX10xX2a6xX7xX4xX1xX10xX1fxX6xX2a6xX7axX6xXexXdxX15xX16xX2a6xX7axX10xX7xX8bxX5xXexXfbxX1fxX7xX16xXaxX12xcc93xa7f8xX15xX16xX3xXacxc5ccxX3xXexX7axX1axX15xX16xX3xX16xX1exX165xX3xX167xX3xX4xX30xXdxX3xd80axX15xX273xX15xX3xX4fxX8fxX15xX16xX3xXexX7axX1axX15xX16xX3xX16xX1exX3xXexX6xc538xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX1b0xX6xX1fxXbxX1b0xXd4xXdxX15xX4fxX1b0xXexX10xX16bxXexX9xXaxX160xX10xX2a6xX7xX4xX1xX10xX1fxX6xX2a6xX7axX6xXexXdxX15xX16xX2a6xX7axX10xX7xX8bxX5xXexXfbxX1fxX7xX16xXaxX12xc107xX1xXdxXbxXbxXdxX15xX16xX3xX4xX7axX10xX6xX1fxX3xX32fxa341xX10xX1fxX3xXexXa4xXa5xXdxX344xX165xX3xX1a2xX167xX177xX1fxX5xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX1b0xX6xX1fxXbxX1b0xXd4xXdxX15xX4fxX1b0xXexX10xX16bxXexX9xXaxX160xX10xX2a6xX7xX4xX1xX10xX1fxX6xX2a6xX7axX6xXexXdxX15xX16xX2a6xX7axX10xX7xX8bxX5xXexXfbxX1fxX7xX16xXaxX12x76dfxX81xX6xX3xXexXa4xXa5xXdxX3xX39bxX1xX14xX15xX16xX3xXacxXa4xa401xX15xX16xX165xX3xX1a2xX177xX177xX1fxX5xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX1b0xX6xX1fxXbxX1b0xXd4xXdxX15xX4fxX1b0xXexX10xX16bxXexX9xXaxX160xX10xX2a6xX7xX4xX1xX10xX1fxX6xX2a6xX7axX6xXexXdxX15xX16xX2a6xX7axX10xX7xX8bxX5xXexXfbxX1fxX7xX16xXaxX12x7711xXa4xX402xX15xX16xX165xX3xX2xX169xX177xX16xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX1b0xX6xX1fxXbxX1b0xXd4xXdxX15xX4fxX1b0xXexX10xX16bxXexX9xXaxX160xX10xX2a6xX7xX4xX1xX10xX1fxX6xX2a6xX7axX6xXexXdxX15xX16xX2a6xX7axX10xX7xX8bxX5xXexXfbxX1fxX7xX16xXaxX12xX13xX30xX4xX1xX3xX5xX1exX1fxX165xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX1b0xX6xX1fxXbxX1b0xXd4xXdxX15xX4fxX1b0xXexX10xX16bxXexX9xXaxX160xX10xX2a6xX7xX4xX1xX10xX1fxX6xX2a6xX7axX6xXexXdxX15xX16xX2a6xX7axX10xX7xX8bxX5xXexXfbxX1fxX7xX16xXaxX12xb125xX3xX13xX1xX6xX15xX1xX3xX4fxX50xX41xX3xXd4xX87xX15xX3xX7axe2cexX6xX3xX7xX87xX4xX1xX3xX7axe2a0xXdxX3xXd4xXf4xX3xXacxX14xXdxX9dxX3xX7xX6xX8bxX3xXacxX24xX3xX4fxX8fxX15xX16xX3xX1fxX8bxa803xX15xX16xX3xX5xX2cxX4xX3xXd4xX31dxX3xX1xX87xXexX3xXacxXcexX3xX5xX96xX41xX3xXbxX1x83c8xX15xX3xX15xXa4xXa0xX4xX3xX4xXdexXexX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xX4fxX50xX41xXfbxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX4f2xX3xX317xX318xX15xX16xX3xXacxX31dxX3xXexX7axX1axX15xX16xX3xX16xX1exX3xXd4xX87xX15xX3xX4xX1xX7bxX3xX9fxX1exX7bxX3xXd4xX30xXexX9dxX3xX4xX1xX7bxX3xXexX1xX273xX1fxX3xXacxXa4xX402xX15xX16xX3xX9fxX1exX7bxX3xX7axX50cxXdxX3xXacxX30xX15xX1xX3xXexX6xX15xXfbxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX4f2xX3xXcxXdxXd2xXbxX3xXacxXd2xX15xX9dxX3xXd4xX87xX15xX3xX4xX1xX7bxX3xX7xX81xX6xX3xX9fxX1exX7bxX3xX15xX50cxXdxX9dxX3xXacxX8bxX15xX3xX9fxXa0xXdxX3xX5xX503xX6xX3xX15xX1xX31dxX3xX4xX1xX7bxX3xX15xX24xX15xX16xXfbxX3xX3f1xX6xX8bxX3xXacxX24xX3xX4xX1xX7bxX3xXexX47xX3xXexX47xX3xX1xX525xX15xX3xX1x8a69xXbxX3xXexX7axX1axX15xX16xX3xXacxXa4xX402xX15xX16xX3xXacxeecaxX3xXacxX30xX15xX1xX3xXexX6xX15xX3xX9fxX1exX7bxX9dxX3xX5xXa4xX8bxX3xe0ebxX3xX9fxX47xX6xX3xXacxXf4xX3xX9fxX47xX6xX3xX39bxX1xX8bxX96xX41xX3xX15xX1xe9ffxX3xXexX6xX41xX3xXexX1xX10xX7bxX3xX9fxX318xX15xX16xX3xXexX7axX318xX15xXfbxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX4f2xX3xX10bxX87xX15xX3xXexXdxXd2xXbxX3xXexd730xX4xX3xX39bxX1xX8bxX96xX41xX3xXacxac00xX8bxX3xX4xX1xX7bxX3xXacxXd2xX15xX3xX5xXbbxX4xX3xX1xX525xX15xX3xX1xX612xXbxX3xX7x784axXdxX3xXd4xX2cxXexX3xX15xX1xX64bxX3xXexX1xf156xX3xX4xX1xX7bxX3xXbxX1xX53dxX15xX3xX15xXa4xXa0xX4xX3xX4xXdexXexX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xX4fxX50xX41xX3xX9fxX1exX7bxX3xX39bxX1xX8bxX96xX41xX3xXacxX68bxX8bxX3xX7axX50cxXdxX3xXexc757xXexX3xXd4xXd2xXbxX9dxX3xXacxXcexX3xX15xX16xX8bxX76xXdxXfbxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX4f2xX3xX452xX30xX15xX1xX3xXd4xX14xX15xX16xX3xX160xX1xXdxXbxXbxXdxX15xX16xX3xX4xX7axX10xX6xX1fxX3xXacxX622xX3xX4xX1xX8bxa61cxX15xX3xXd4xXaaxX3xX9fxX1exX3xXacxX612xXdxX3xXacxXd2xX15xX3xX39bxX1xXdxX3xX1xX525xX15xX3xX1xX612xXbxX3xXexX7axX273xX15xX3xX15xX16xX8bxX76xXdxX9dxX3xXd4xX87xX15xX3xX4xX1xX7bxX3xXbxX1xX53dxX15xX3xX160xX1xXdxXbxXbxXdxX15xX16xX3xX4xX7axX10xX6xX1fxX3xX9fxX47xX6xX3xXacxX30xX15xX1xX3xX9fxX1exX7bxX3xXexX7axX76xX15xX3xX5xX273xX15xXfbxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX4f2xX3xX3f1xX6xX8bxX3xXacxX24xX9dxX3xXd4xX87xX15xX3xX4xX1xX7bxX3xX1xX525xX15xX3xX1xX612xXbxX3xX9fxX47xX6xX3xXexX7axX76xX15xX3xX5xX273xX15xX3xX9fxX1exX7bxX3xX1xX76xXbxX3xXacxd106xX15xX16xX3xX7axX50cxXdxX3xXd4xX31dxX3xX9fxX1exX7bxX3xX15xX16xX27xX15xX3xXacxX30xX3xXexX7axX7bxX15xX16xX3xXexX6a3xX3xX5xX87xX15xX1xX3xX9fxX1exX3xX4xX1axX3xX39bxX1xX7bxX35xX15xX16xX3xX2xX3xX16xXdxX402xX3xXexX1xX6b0xX3xX5xX96xX41xX3xX7axX6xX3xX4fxX8fxX15xX16xX3xX1fxX8bxX525xX15xX16xX3xX16bxXa0xXdxX3xXacxX68bxX8bxX3xX39bxX10xX1fxX3xX5xX273xX15xX9dxX3xX4xX1xX1exX3xX5xX30xX15xX16xX3xX1fxXaaxX15xX3xX7axX50cxXdxX3xX4xX1xX7bxX3xX5xX87xXdxX3xX9fxX1exX7bxX3xXexX6a3xX3xX5xX87xX15xX1xX9dxX3xX5xXadxXbxX3xX5xX87xXdxX3xX9fxXdxX3bxX4xX3xX15xX1exX41xX3xX39bxX1xX7bxX35xX15xX16xX3xX1a2xX3xXacxXd2xX15xX3xX21xX3xX5xX53dxX15xX3xXacxXcexX3xX39bxX10xX1fxX3xX15xX16xX7bxX15xX3xX1fxXaaxX15xX3xX1xXa5xX15xXfbxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX0xX7xXexX7axX7bxX15xX16xX12xXcxX1xX87xX4xX1xX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xX4fxX50xX41xX0xX53xX7xXexX7axX7bxX15xX16xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX0xXdxX1fxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX7axXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxX160xXdxX4fxXexX1xX165xX3xX167xX2xX169xXbxX16bxX16cxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX165xX3xX1a2xX21xX167xXbxX16bxX16cxXaxX3xX7xX7axX4xX9xXaxX53xX53xXdxXfbxXd4xX6xX7bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXfbxX9fxX15xX53xX15xX10xX160xX7xX53xX199xX2xX2xX19cxX53xX2xX177xX19cxX4fxX1a2xX2xX177xX2xX169xX199xX21xXexX2xdbecxX936xX178xX5xX167xX1b0xXdxX1fxX16xX7xX1b0xX10xX1fxX4fxX10xXbxX1b0xX9fxX15xX1b0xX7xX1xX6xX7axX10xXfbxX1c5xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX4xX3xX5xX1exX1fxX3xX21xX3xX1fxX24xX15xX3xX27xX15xX3xX15xX16xX2cxXexX3xX1fxX30xXexX3xX16xXdxX35xXdxX3xX15xX1xXdxX3bxXexX3xX15xX16xX1exX41xX3xX1xX44xX3xXexX47xX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xX4fxX50xX41xXaxX3xX160xXdxX4fxXexX1xX9xXaxX167xX2xX169xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1a2xX21xX167xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX26fxX16xX8bxX41xX273xX15xX3xX5xXdxX3bxX8bxX165xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX13xX1xX6xX15xX1xX3xX5xX10xX7bxX165xX3xX1a2xX3xX8axX8bxX35xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX26fxXa4xXa0xX4xX3xX4xXdexXexX3xX4fxX47xX6xX165xX3xX199xX177xX177xX1fxX5xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX10bxX76xXexX3xXexX1xX87xX4xX1xX165xX3xX2xX177xX16xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX452xXa4xX402xX15xX16xX165xX3xX2xX177xX177xX16xX3xX32fxX4xX30xX4xX3xXd4xX87xX15xX3xX4xX24xX3xXexX1xX273xX1fxX3xXexX1xX273xX1fxX3xX1xX7bxXadxX4xX3xXd4xXa0xXexX3xXexX8fxX41xX3xX7x76e5xX3xXexX1xe325xX4xX1xX344xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX26fxXa4xXa0xX4xX165xX3xX167xX177xX177xX1fxX5xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX119xX1xX8bxX14xX15xX3xXacxXf4xX3xXexX1xX87xX4xX1xX3xXexX8fxX41xX3xX7xXa8cxX3xXexX1xXa90xX4xX1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX13xX30xX4xX1xX3xX5xX1exX1fxX165xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX10bxXa4xXa0xX4xX3xX2xX165xX3xXcxX7axX76xX15xX3xXacxX68bxX8bxX3xX2xX169xX177xX16xX3xXacxXa4xX402xX15xX16xX3xX9fxXa0xXdxX3xXbxX1xX53dxX15xX3xXd4xX76xXexX3xXexX1xX87xX4xX1xX3xX7axX6xX8bxX3xX4xX50xX8bxX3xX9fxX1exX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xX1exX1fxX3xX199xX3xXbxX1xX53dxX15xXfbxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX10bxXa4xXa0xX4xX3xX199xX165xX3xX62xX318xX6xX3xXexX6xX15xX3xX199xX177xX177xX1fxX5xX3xX15xXa4xXa0xX4xX3xX4xXdexXexX3xX4fxX47xX6xX3xX9fxXa0xXdxX3xX39bxX1xX7bxX35xX15xX16xX3xX1a2xX177xX1fxX5xX3xX15xXa4xXa0xX4xX3xX7axX50cxXdxX3xXacxXadxXexX3xX5xX273xX15xX3xXd4xXd2xXbxX3xXacxX8bxX15xX3xX15xX1xX31dxX3xX5xX503xX6xXfbxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX10bxXa4xXa0xX4xX3xX1a2xX165xX3xX119xX1xXdxX3xX1xX525xX15xX3xX1xX612xXbxX3xX15xXa4xXa0xX4xX3xX4xXdexXexX3xX4fxX47xX6xX3xX7xX14xXdxX3xX15xX1xX31dxX9dxX3xXacxXf4xX3xX2xX53xX199xX3xX1xX525xX15xX3xX1xX612xXbxX3xX15xXa4xXa0xX4xX3xXacxXa4xX402xX15xX16xX3xX9fxX1exX3xXexX1xX87xX4xX1xX3xX7axX6xX8bxX3xX4xX50xX8bxX3xX9fxX1exX7bxX3xX9fxX1exX3xX39bxX1xX8bxX96xX41xXfbxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX10bxXa4xXa0xX4xX3xX21xX165xX3xX119xX1xXdxX3xX1xX525xX15xX3xX1xX612xXbxX3xXexX7axX273xX15xX3xX7xX14xXdxX3xXexX1xX6b0xX3xXexX6e1xXexX3xXd4xXd2xXbxX9dxX3xXacxXf4xX3xXexX1xX87xX4xX1xX3xX4xXdexXexX3xX4fxX47xX6xX3xX9fxX1exX7bxX3xXexX47xX15xX16xX3xX39bxX1xX8bxX14xX15xXfbxX3xX13xX1xX402xX3xX15xX16xX8bxX76xXdxX3xXexX1xX6b0xX3xXacxX10xX1fxX3xX4xX96xXexX3xXexX6a3xX3xX5xX87xX15xX1xX3xX4xX1xX7bxX3xXbxX1xX53dxX15xX3xXexX1xX87xX4xX1xX3xX15xX1exX41xX3xXacxX14xX15xX16xX3xX5xX87xXdxXfbxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX10bxXa4xXa0xX4xX3xX169xX165xX3xX13xX1xX6xX15xX1xX3xX5xX10xX7bxX3xX5xX2cxX4xX3xXd4xX31dxX3xX1xX87xXexX3xX5xX96xX41xX3xXbxX1xX53dxX15xX3xX15xXa4xXa0xX4xX3xX4xXdexXexXfbxX3xX13xX24xX3xXexX1xXcexX3xX27xX15xX3xX4xX35xX3xX1xX87xXexX9dxX3xX4xX30xX4xX3xXd4xX87xX15xX3xXd4xXa0xXexX3xX5xX87xXdxX3xX2xX3xXexX1xX6b0xX6xX3xX15xX1xX31dxX3xX1xX87xXexX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xXexX1xX35xX3xX9fxX1exX7bxX3xXbxX1xX53dxX15xX3xX15xXa4xXa0xX4xX3xX4xXdexXexXfbxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX10bxXa4xXa0xX4xX3xX167xX165xX3xX452xXadxXexX3xX1xX525xX15xX3xX1xX612xXbxX3xX5xX273xX15xX3xXd4xXd2xXbxX9dxX3xXacxX8bxX15xX3xX15xX1xX31dxX3xX5xX503xX6xX9dxX3xX39bxX1xXdxX3xX1xX525xX15xX3xX1xX612xXbxX3xX9fxX47xX6xX3xX7xX14xXdxX3xXexX1xX6b0xX3xX4xX1xX7bxX3xXbxX1xX53dxX15xX3xXacxXa4xX402xX15xX16xX3xX9fxX1exX3xXd4xX76xXexX3xXexX1xX87xX4xX1xX3xX4xX318xX15xX3xX5xX87xXdxX3xX9fxX1exX7bxX3xX39bxX1xX8bxX96xX41xX3xXacxX68bxX8bxX3xX4xX1xX7bxX3xXexX6xX15xXfbxX3xXcxX6e1xXexX3xXd4xXd2xXbxX9dxX3xX5xX96xX41xX3xXbxX1xX53dxX15xX3xXexX1xX87xX4xX1xX3xX4xXdexXexX3xX4fxX47xX6xX3xX5xXbbxX4xX3xX15xX1exX41xX3xXacxX622xX3xXacxX14xX15xX16xX3xX4xX1axX15xX16xX3xX7axX6xX3xX39bxX1xX31dxXdxX3xXexX6a3xX9dxX3xXacxXf4xX3xXbxX1xX53dxX15xX3xXexX1xX87xX4xX1xX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xX5xX10xX7bxX3xX5xX273xX15xX3xXexX7axX273xX15xXfbxX3xX452xXcexX3xX15xX16xX8bxX76xXdxX3xX4xX96xXexX3xX5xX87xXdxX3xX9fxX1exX7bxX3xXexX6a3xX3xX5xX87xX15xX1xXfbxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX10bxXa4xXa0xX4xX3xX936xX165xX3xX119xX1xXdxX3xX1xX525xX15xX3xX1xX612xXbxX3xXacxX14xX15xX16xX3xX5xX87xXdxX3xX5xX96xX41xX3xXexX1xX87xX4xX1xX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xX5xX10xX7bxX3xX4xXdexXexX3xX4fxX47xX6xX3xX7axX6xX3xX39bxX1xX31dxXdxX3xX39bxX1xX8bxX14xX15xX3xX9fxX1exX3xXexX1xXa4xXa8cxX15xX16xX3xXexX1xX1axX4xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX0xX7xXexX7axX7bxX15xX16xX12xX10bxX30xX15xX1xX3xX1fxX7bxX8bxX7xX7xX10xX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xX4fxX50xX41xX0xX53xX7xXexX7axX7bxX15xX16xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX0xXdxX1fxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX7axXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxX160xXdxX4fxXexX1xX165xX3xX167xX2xX169xXbxX16bxX16cxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX165xX3xX167xX2xX169xXbxX16bxX16cxXaxX3xX7xX7axX4xX9xXaxX53xX53xXdxXfbxXd4xX6xX7bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXfbxX9fxX15xX53xX15xX10xX160xX7xX53xX199xX2xX2xX19cxX53xX2xX177xX19cxX4fxX1a2xX2xX177xX2xX19cxX2xX2xXexX21xX177xX936xX167xX5xX169xX1b0xXdxX1fxX16xX7xX1b0xX10xX1fxX4fxX10xXbxX1b0xX9fxX15xX1b0xX7xX1xX6xX7axX10xXfbxX1c5xXbxX10xX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX4xX3xX5xX1exX1fxX3xX21xX3xX1fxX24xX15xX3xX27xX15xX3xX15xX16xX2cxXexX3xX1fxX30xXexX3xX16xXdxX35xXdxX3xX15xX1xXdxX3bxXexX3xX15xX16xX1exX41xX3xX1xX44xX3xXexX47xX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xX4fxX50xX41xXaxX3xX160xXdxX4fxXexX1xX9xXaxX167xX2xX169xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX167xX2xX169xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX26fxX16xX8bxX41xX273xX15xX3xX5xXdxX3bxX8bxX165xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12x8457xX10xX5xX6xXexXdxX15xX165xX3xX2xX177xX3xX16xX7axX6xX1fxX3xX32fxX39bxX1xX7bxX35xX15xX16xX3xX199xX3xX5xX30xX344xX3xX26fxXa4xXa0xX4xX3xX4xXdexXexX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xX5xX10xX7bxX165xX3xX2xX177xX177xX3xX16xX7axX6xX1fxX3xX32fxX39bxX1xX7bxX35xX15xX16xX3xX21xX3xX8axX8bxX35xX344xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX452xXa4xX402xX15xX16xX165xX3xX19cxX177xX3xX16xX7axX6xX1fxX119xX10xX1fxX3xXexXa4xXa5xXdxX165xX3xX199xX1a2xX177xX3xX1fxX5xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX317xXa0xXbxX3xX16xXa4xXa5xX15xX16xX3xXa8cxX3xXexX7axX273xX15xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX26fxXa4xXa0xX4xX3xX4xXdexXexX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xX5xX10xX7bxX165xX3xX19cxX177xX3xX16xX7axX6xX1fxX3xX32fxX39bxX1xX7bxX35xX15xX16xX3xX1a2xX3xX8axX8bxX35xX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xX5xX10xX7bxX344xX452xXa4xX402xX15xX16xX165xX3xX19cxX177xX3xX16xX7axX6xX1fxX1057xX10xX5xX6xXexXdxX15xX165xX3xX169xX3xX16xX7axX6xX1fxX3xX32fxX39bxX1xX7bxX35xX15xX16xX3xX2xX3xX5xX30xX344xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xc5f2xX76xXexX3xXa90xXexX3xX1xX87xXexX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xX4fxX50xX41xX3xX4fxX8fxX15xX16xX3xXacxXcexX3xXexX7axX6xX15xX16xX3xXexX7axXa90xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX13xX30xX4xX1xX3xX5xX1exX1fxX165xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX1b0xX6xX1fxXbxX1b0xX7bxX7axXdxX16xXdxX15xX6xX5xX1b0xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX16bxXexX1b0xX6xX5xXdxX16xX15xX165xX3xX1c5xX8bxX7xXexXdxX26axX41xX16cxXaxX12xX1182xX6xX15xX16xX3xX39bxX10xX1fxX3xXexXa4xXa5xXdxX3xX4xX8fxX15xX16xX3xX9fxXa0xXdxX3xX8axX8bxX10xX3xX9fxX1exX3xXd4xX30xXexX3xX4fxX8fxX15xX16xX3xXacxXcexX3xXacxX30xX15xX1xX3xX39bxX10xX1fxX3xXd4xX31dxX3xX9fxX1exX7bxX3xXexX6a3xX3xXacxX30xX3xX39bxX1xX7bxX35xX15xX16xX3xXexX47xX3xX2xX177xX3xXacxXd2xX15xX3xX2xX169xX3xXbxX1xXbbxXexX9dxX3xX7xX6xX8bxX3xXacxX24xX3xX5xX96xX41xX3xX7axX6xX3xXacxX30xX15xX1xX3xX4xX1xX7bxX3xX39bxX10xX1fxX3xXd4xX14xX15xX16xX3xX1fxX68bxX1fxXfbxX3xX317xXa4xX8bxX3xX636xX3xX5xX1exX3xX39bxX1xX14xX15xX16xX3xXacxXa4xX612xX4xX3xXacxX30xX15xX1xX3xX39bxX10xX1fxX3xXacxXd2xX15xX3xXd4xX14xX15xX16xX3xX4xX1axX15xX16xX3xX1fxX1exX3xX4xX1x7d4exX3xXd4xX14xX15xX16xX3xX1fxX68bxX1fxX3xXexX1xX14xXdxX3xXacxXcexX3xX39bxX1xXdxX3xXexX7axX76xX15xX3xX9fxXa0xXdxX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xX4fxX50xX41xX3xX39bxX10xX1fxX3xX39bxX1xX14xX15xX16xX3xXd4xXaaxX3xXexX30xX4xX1xX3xX15xXa4xXa0xX4xXfbxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX1b0xX6xX1fxXbxX1b0xX7bxX7axXdxX16xXdxX15xX6xX5xX1b0xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX16bxXexX1b0xX6xX5xXdxX16xX15xX165xX3xX1c5xX8bxX7xXexXdxX26axX41xX16cxXaxX12xX10bxXf4xX3xXacxX14xXdxX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xX4fxX50xX41xX9dxX3xX4fxX8fxX15xX16xX3xXexX1xX6b0xX6xX3xX15xX87xX7bxX3xX5xX96xX41xX3xX1xX87xXexX3xX4xX1xX7bxX3xX9fxX1exX7bxX3xX7axX50xX41xX9dxX3xX4fxX8fxX15xX16xX3xXexX1xX6b0xX6xX3xX8axX8bxXd2xXexX3xX4xX1xX7bxX3xX7axX6xX3xX1xXd2xXexX3xX15xXa4xXa0xX4xXfbxX3xX317xX1exX1fxX3xX1xXd2xXexX3xX21xX3xX8axX8bxX35xX3xXacxXcexX3xXacxXa4xX612xX4xX3xX39bxX1xX7bxX35xX15xX16xX3xX2xX177xX177xX16xX7axX3xX15xXa4xXa0xX4xX3xX4xXdexXexX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xX5xX10xX7bxXfbxX3xXcxXdxXd2xXbxX3xXexX1xX10xX7bxX3xXacxX24xX3xX4xX1xX7bxX3xXacxXa4xX402xX15xX16xX3xX9fxX1exX7bxX3xX39bxX1xX8bxX96xX41xX3xXacxXd2xX15xX3xX39bxX1xXdxX3xXacxXa4xX402xX15xX16xX3xXexX6xX15xX3xX1xXd2xXexX3xX7axX50cxXdxX3xX9fxXa0xXexX3xX1xX7bxXadxX4xX3xX4fxX8fxX15xX16xX3xXexX27xX1fxX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX4xX1xX7bxX3xX1xXd2xXexX3xXd4xX2cxXexXfbxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX1b0xX6xX1fxXbxX1b0xX7bxX7axXdxX16xXdxX15xX6xX5xX1b0xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX16bxXexX1b0xX6xX5xXdxX16xX15xX165xX3xX1c5xX8bxX7xXexXdxX26axX41xX16cxXaxX12xX1057xX10xX5xX6xXexXdxX15xX3xX15xX16xX50xX1fxX3xX9fxX1exX7bxX3xX15xXa4xXa0xX4xX3xX4xX1xX7bxX3xX1fxX68bxX1fxX9dxX3xX9fxXa0xXexX3xX7axX6xX9dxX3xX9fxX6e1xXexX3xX7xX87xX4xX1xX3xX15xXa4xXa0xX4xX3xX7axX50cxXdxX3xX5xX87xXdxX3xXexX1xX273xX1fxX3xX9fxX1exX7bxX3xX1fxX76xXexX3xXa90xXexX3xX15xXa4xXa0xX4xX3xX7xX14xXdxX3xXacxXcexX3xX15xX16xX8bxX76xXdxX9dxX3xX4xX1xX7bxX3xX9fxX1exX7bxX3xX5xX318xX3xX9fxXdxX3xX7xX24xX15xX16xX3xX8axX8bxX6xX41xX3xX39bxX1xX7bxX35xX15xX16xX3xX1a2xX177xX7xXfbxX3xX317xX96xX41xX3xX16xX10xX5xX6xXexXdxX15xX3xX7axX6xX9dxX3xX39bxX1xX8bxX96xX41xX3xX4xX1xX7bxX3xX15xX16xX8bxX76xXdxX3xXd4xXa0xXexX3xX7axX50cxXdxX3xXacxXf4xX3xX9fxX1exX7bxX3xXbxX1xX53dxX15xX3xX15xXa4xXa0xX4xX3xX4xXdexXexX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xXa8cxX3xXexX7axX273xX15xX3xXexX7axX76xX15xX3xXexX1xc67dxXexX3xXacxX68bxX8bxXfbxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX1b0xX6xX1fxXbxX1b0xX7bxX7axXdxX16xXdxX15xX6xX5xX1b0xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX16bxXexX1b0xX6xX5xXdxX16xX15xX165xX3xX1c5xX8bxX7xXexXdxX26axX41xX16cxXaxX12xX3f1xX6xX8bxX3xXacxX24xX3xX4xX1xX7bxX3xXbxX1xX53dxX15xX3xX15xXa4xXa0xX4xX3xX4xXdexXexX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xX5xX10xX7bxX3xX9fxX1exX3xX16xX10xX5xX6xXexXdxX15xX3xXa8cxX3xXexX7axX273xX15xX3xX9fxX1exX7bxX3xXexX14xX3xXacxX7c8xX15xX16xX3xX39bxX10xX1fxX3xXexXa4xXa5xXdxX3xXacxX622xX3xXacxX30xX15xX1xX3xXd4xX14xX15xX16xX9dxX3xXexX7axX76xX15xX3xXexX1xX1541xXexX3xX15xX1xX64bxX3xX15xX1xX1exX15xX16xX3xX4xX1xX7bxX3xXexXa0xXdxX3xX39bxX1xXdxX3xXacxXa4xX612xX4xX3xX1xX525xX15xX3xX1xX612xXbxX3xXacxX50cxX15xX16xX3xX15xX1xX96xXexX3xXexX1xX6b0xX3xXacxXf4xX3xX9fxX1exX7bxX3xX39bxX1xX8bxX14xX15xX9dxX3xX4xX1xX7bxX3xX9fxX1exX7bxX3xXexX6a3xX3xX5xX87xX15xX1xX3xXacxXcexX3xX39bxX1xX7bxX35xX15xX16xX3xX1a2xX3xXexXdxXd2xX15xX16xXfbxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX1b0xX6xX1fxXbxX1b0xX7bxX7axXdxX16xXdxX15xX6xX5xX1b0xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX16bxXexX1b0xX6xX5xXdxX16xX15xX165xX3xX1c5xX8bxX7xXexXdxX26axX41xX16cxXaxX12xX13xX1xX7bxX3xX1fxX76xXexX3xXa90xXexX3xXacxXa4xX402xX15xX16xX3xX9fxX1exX7bxX3xX15xXa4xXa0xX4xX3xX4xXdexXexX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xX4fxX50xX41xX3xX9fxX1exX3xX39bxX1xX8bxX96xX41xX3xXacxX68bxX8bxX3xXacxXd2xX15xX3xX39bxX1xXdxX3xXacxXa4xX402xX15xX16xX3xXexX6xX15xX3xX1xXd2xXexX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX1b0xX6xX1fxXbxX1b0xX7bxX7axXdxX16xXdxX15xX6xX5xX1b0xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX16bxXexX1b0xX6xX5xXdxX16xX15xX165xX3xX1c5xX8bxX7xXexXdxX26axX41xX16cxXaxX12xX1057xX10xX5xX6xXexXdxX15xX3xXd4xX87xX15xX3xX4x8988xX15xX16xX3xX15xX16xX50xX1fxX3xX1fxX68bxX1fxX3xX7axX50cxXdxX3xX4xX1xX7bxX3xX1fxX76xXexX3xXa90xXexX3xX15xXa4xXa0xX4xX3xX9fxX1exX7bxX3xX8axX8bxX6xX41xX3xX9fxXdxX3xX7xX24xX15xX16xX3xX4xX1xX7bxX3xXexX6xX15xX3xX1xXd2xXexX3xX7axX50cxXdxX3xXacxXf4xX3xX9fxX1exX7bxX3xX1xX525xX15xX3xX1xX612xXbxX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xX5xX10xX7bxX3xX9fxX1exX3xXacxXa4xX402xX15xX16xX3xXa8cxX3xXexX7axX273xX15xX9dxX3xX39bxX1xX8bxX96xX41xX3xXacxX68bxX8bxX3xX4xX1xX7bxX3xX15xX16xX8bxX76xXdxX3xX1xX7bxX1exX15xX3xXexX7bxX1exX15xX3xX7axX50cxXdxX3xXacxXf4xX3xX5xX273xX15xX3xX5xXa0xXbxX3xXd4xX30xX15xX1xX3xX1fxX7bxX8bxX7xX7xX10xX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xX5xX10xX7bxX3xX32fxXacxX622xX3xXacxXcexX3xXexX7axX7bxX15xX16xX3xXexX6a3xX3xX39bxX1xX7bxX35xX15xX16xX3xX1a2xX3xXexXdxXd2xX15xX16xX3xX4xX1xX7bxX3xXacxX14xX15xX16xX3xX7axX50cxXdxX3xX15xX1xedfbxX344xXfbxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX1b0xX6xX1fxXbxX1b0xX7bxX7axXdxX16xXdxX15xX6xX5xX1b0xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX16bxXexX1b0xX6xX5xXdxX16xX15xX165xX3xX1c5xX8bxX7xXexXdxX26axX41xX16cxXaxX12xX1182xX6xX15xX16xX3xX1xX525xX15xX3xX1xX612xXbxX3xXacxX10xX1fxX3xX4xX96xXexX3xX9fxX1exX7bxX3xXexX6a3xX3xX5xX87xX15xX1xXfbxX3xX3f1xX6xX8bxX3xX39bxX1xX7bxX35xX15xX16xX3xX1a2xX177xX3xXbxX1xXbbxXexX9dxX3xX7axX6e1xX4xX3xX1xX87xXexX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xX5xX10xX7bxX3xX5xX273xX15xX3xXexX7axX273xX15xX3xXacxXcexX3xXexX7axX6xX15xX16xX3xXexX7axXa90xX3xX7axX50cxXdxX3xX5xX87xXdxX3xX4xX1xX7bxX3xX9fxX1exX7bxX3xXexX6a3xX3xX5xX87xX15xX1xX9dxX3xXacxXcexX3xX4xX1xX7bxX3xXacxX14xX15xX16xX3xX1xX7bxX1exX15xX3xXexX7bxX1exX15xX3xX5xX1exX3xX4xX24xX3xXexX1xXcexX3xX27xX15xXfbxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX0xX7xXexX7axX7bxX15xX16xX12xX3f1xXdxX15xX1xX3xXexXdexX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xX4fxX50xX41xX0xX53xX7xXexX7axX7bxX15xX16xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX0xXdxX1fxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX7axXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxX160xXdxX4fxXexX1xX165xX3xX167xX2xX169xXbxX16bxX16cxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX165xX3xX1a2xX169xX19cxXbxX16bxX16cxXaxX3xX7xX7axX4xX9xXaxX53xX53xXdxXfbxXd4xX6xX7bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXfbxX9fxX15xX53xX15xX10xX160xX7xX53xX199xX2xX2xX19cxX53xX2xX177xX19cxX4fxX1a2xX2xX177xX2xX177xX1a2xX169xXexX1a2xX2xX177xX169xX5xX1a2xX1b0xXdxX1fxX16xX7xX1b0xX10xX1fxX4fxX10xXbxX1b0xX9fxX15xX1b0xX7xX1xX6xX7axX10xXfbxX1c5xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX4xX3xX5xX1exX1fxX3xX21xX3xX1fxX24xX15xX3xX27xX15xX3xX15xX16xX2cxXexX3xX1fxX30xXexX3xX16xXdxX35xXdxX3xX15xX1xXdxX3bxXexX3xX15xX16xX1exX41xX3xX1xX44xX3xXexX47xX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xX4fxX50xX41xXaxX3xX160xXdxX4fxXexX1xX9xXaxX167xX2xX169xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1a2xX169xX19cxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX26fxX16xX8bxX41xX273xX15xX3xX5xXdxX3bxX8bxX165xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX4f2xX3xX21xX3xX8axX8bxX35xX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xX4fxX50xX41xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX4f2xX3xX2xX177xX177xX1fxX5xX3xX7xX81xX6xX3xXexXa4xXa5xXdxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX4f2xX3xX2xX3xX1xX76xXbxX3xX7xX81xX6xX3xXacxXadxX4xX3xX32fxX5xX7bxX87xXdxX3xX15xX1xX31dxX344xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX4f2xX3xX2xX177xX177xX1fxX5xX3xX15xXa4xXa0xX4xX3xX5xX2cxX4xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX4f2xX3xX452xXa4xX402xX15xX16xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX4f2xX3xX452xX30xX3xXd4xX1exX7bxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX4f2xX3xca7dxX6xX7bxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX4f2xX3xX1182xX8bxX525xX15xX16xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX4f2xX3x7bc1xX50xX41xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX4f2xX3xbe72xX8bxX53xXexX14xX3xX5xXa0xX15xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX4f2xX3xX1182xX30xX41xX3xX16bxX6xX41xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexXdexX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX4f2xX3xX317xX41xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX13xX30xX4xX1xX3xX5xX1exX1fxX165xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX10bxXa4xXa0xX4xX3xX2xX165xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX4f2xX3xX13xX1xX6xX15xX1xX3xX4fxX50xX41xX3xX4xX6e1xXexX3xXacxX14xXdxX9dxX3xX4fxX8fxX15xX16xX3xX1fxX8bxX525xX15xX16xX3xX15xX87xX7bxX3xX5xX96xX41xX3xXbxX1xX53dxX15xX3xX7axX8bxX76xXexX9dxX3xX5xX2cxX4xX3xX8axX8bxX6xX3xX7axX50xX41xX3xXacxXcexX3xX4xX1xX6e1xXexX3xX5xX96xX41xX3xXbxX1xX53dxX15xX3xX15xXa4xXa0xX4xX3xX4xXdexXexX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xX4fxX50xX41xX9dxX3xX7xX6xX8bxX3xXacxX24xX3xX1xX318xX6xX3xXexX1xX273xX1fxX3xX2xX177xX177xX1fxX5xX3xX15xXa4xXa0xX4xX3xX5xX2cxX4xX3xX9fxX1exX7bxX3xX15xXa4xXa0xX4xX3xX4xXdexXexX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xX4fxX50xX41xXfbxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX10bxXa4xXa0xX4xX3xX199xX165xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX4f2xX3xX13xX1xX7bxX3xX1xX525xX15xX3xX1xX612xXbxX3xX15xXa4xXa0xX4xX3xX4xXdexXexX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xX4fxX50xX41xX3xX9fxX1exX7bxX3xXexX7axX7bxX15xX16xX3xX1fxX30xX41xX3xX16bxX6xX41xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexXdexX3xX4xX8fxX15xX16xX3xX9fxXa0xXdxX3xX7xX81xX6xX3xXexXa4xXa5xXdxX9dxX3xX7xX81xX6xX3xXacxXadxX4xX3xX9fxX1exX3xXacxXa4xX402xX15xX16xX3xX32fxXd4xX87xX15xX3xX4xX24xX3xXexX1xXcexX3xXexX7c8xX3xX16xXdxX6xX3xX16xXdxX35xX1fxX3xX5xXa4xX612xX15xX16xX3xXacxXa4xX402xX15xX16xX3xXexX8fxX41xX3xXexX1xX10xX7bxX3xX39bxX1xX728xX8bxX3xX9fxXaaxX3xX4xX6a3xX6xX3xX1fxX6b0xX15xX1xX344xX9dxX3xX16bxX6xX41xX3xX4xX1xX7bxX3xX1xX525xX15xX3xX1xX612xXbxX3xXexX1xX1541xXexX3xX1fxXaaxX15xX3xXacxX68bxX8bxX3xX5xX1exX3xXacxXa4xX612xX4xXfbxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX10bxXa4xXa0xX4xX3xX1a2xX165xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX7bxX4fxX41xXaxX12xX4f2xX3xX1b65xX24xXexX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexXdexX3xX7axX6xX3xX5xX41xX9dxX3xX4xX1xX7bxX3xXexX1xX273xX1fxX3xX1fxX76xXexX3xXa90xXexX3xXacxX30xX3xX9fxX1exX7bxX3xX4xX1xX7bxX3xX5xX41xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexXdexX3xXexX1xX273xX1fxX3xX1fxX30xXexX3xX5xX87xX15xX1xX3xX9fxX1exX3xXexX1xXa4xXa8cxX15xX16xX3xXexX1xX1axX4xX3xXexX1xX14xXdxe553xX0xX53xXbxX12xX0xX4fxXdxX9fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4fxX7axX10xX5xX6xXexX10xX4fxXaxX12xX0xX7xXexX7axX7bxX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX273xX15xX3xX8axX8bxX6xX15xX165xX0xX53xX7xXexX7axX7bxX15xX16xX12xX0xX8bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1b0xXexX1xX8bxX1fxXd4xX1b0xX6xX15xX4fxX1b0xX7xX6xXbxX7bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX62xXa4xXa0xX15xX16xX3xX4fx92f6xX15xX3xX4xX30xX4xX1xX3xX5xX1exX1fxX3xX21xX3xX1fxX24xX15xX3xX39bxX10xX1fxX3xX15xX16xX7bxX15xX3xX1fxX30xXexX3xX5xX87xX15xX1xX3xXacxXa5xX15xX3xX16xXdxX35xX15xX9dxX3xX6xXdxX3xX4xX172exX15xX16xX3xX4xX24xX3xXexX1xXcexX3xXexX1xX7c8xX4xX3xX1xXdxX3bxX15xXaxX3xX1xX7axX10xX26axX9xXaxX53xX1fxX10xX1b0xXd4xX10xX53xX1xX8bxX7bxX15xX16xX1b0xX4fxX6xX15xX1b0xX4xX6xX4xX1xX1b0xX5xX6xX1fxX1b0xX21xX1b0xX1fxX7bxX15xX1b0xX39bxX10xX1fxX1b0xX15xX16xX7bxX15xX1b0xX1fxX6xXexX1b0xX5xX6xX15xX1xX1b0xX4fxX7bxX15xX1b0xX16xXdxX6xX15xX1b0xX6xXdxX1b0xX4xX8bxX15xX16xX1b0xX4xX7bxX1b0xXexX1xX10xX1b0xXexX1xX8bxX4xX1b0xX1xXdxX10xX15xX53xX199xX2xX177xX178xX178xX177xXfbxX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX16xX3xX7xX7axX4xX9xXaxX53xX1fxX10xX4fxXdxX6xX53xX2xX199xX177xX53xX15xX10xX160xX7xX53xX199xX2xX2xX936xX53xX2xX177xX19cxX4fxX169xX2xX167xX199xX2xX21xX167xXexX21xX1a2xX178xX169xX5xX199xX1b0xX169xX167xXfbxX1c5xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX4xX3xX5xX1exX1fxX3xX21xX3xX1fxX24xX15xX3xX27xX15xX3xX15xX16xX2cxXexX3xX1fxX30xXexX3xX16xXdxX35xXdxX3xX15xX1xXdxX3bxXexX3xX15xX16xX1exX41xX3xX1xX44xX3xXexX47xX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xX4fxX50xX41xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX4fxXdxX9fxX12xX0xX7xXexX7axX7bxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX62xXa4xXa0xX15xX16xX3xX4fxX1ea2xX15xX3xX4xX30xX4xX1xX3xX5xX1exX1fxX3xX21xX3xX1fxX24xX15xX3xX39bxX10xX1fxX3xX15xX16xX7bxX15xX3xX1fxX30xXexX3xX5xX87xX15xX1xX3xXacxXa5xX15xX3xX16xXdxX35xX15xX9dxX3xX6xXdxX3xX4xX172exX15xX16xX3xX4xX24xX3xXexX1xXcexX3xXexX1xX7c8xX4xX3xX1xXdxX3bxX15xXaxX3xX1xX7axX10xX26axX9xXaxX53xX1fxX10xX1b0xXd4xX10xX53xX1xX8bxX7bxX15xX16xX1b0xX4fxX6xX15xX1b0xX4xX6xX4xX1xX1b0xX5xX6xX1fxX1b0xX21xX1b0xX1fxX7bxX15xX1b0xX39bxX10xX1fxX1b0xX15xX16xX7bxX15xX1b0xX1fxX6xXexX1b0xX5xX6xX15xX1xX1b0xX4fxX7bxX15xX1b0xX16xXdxX6xX15xX1b0xX6xXdxX1b0xX4xX8bxX15xX16xX1b0xX4xX7bxX1b0xXexX1xX10xX1b0xXexX1xX8bxX4xX1b0xX1xXdxX10xX15xX53xX199xX2xX177xX178xX178xX177xXfbxX1xXexX1fxXaxX12xX62xXa4xXa0xX15xX16xX3xX4fxX1ea2xX15xX3xX4xX30xX4xX1xX3xX5xX1exX1fxX3xX21xX3xX1fxX24xX15xX3xX39bxX10xX1fxX3xX15xX16xX7bxX15xX3xX1fxX30xXexX3xX5xX87xX15xX1xX3xXacxXa5xX15xX3xX16xXdxX35xX15xX9dxX3xX6xXdxX3xX4xX172exX15xX16xX3xX4xX24xX3xXexX1xXcexX3xXexX1xX7c8xX4xX3xX1xXdxX3bxX15xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX7axX7bxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4fxXaxX12xX1182xX8fxX6xX3xX1xX44xX3xX5xX1exX3xXexX1xX402xXdxX3xXacxXdxXcexX1fxX3xXexX8bxX41xX3bxXexX3xX9fxX402xXdxX3xXacxXcexX3xXexX1xXa4xXa8cxX15xX16xX3xXexX1xX1axX4xX3xX4xX30xX4xX3xX5xX7bxX87xXdxX3xX39bxX10xX1fxX3xX1fxX30xXexX3xX5xX87xX15xX1xX3xX6xXdxX3xX6xXdxX3xX4xX172exX15xX16xX3xX1fxX273xXfbxX0xX53xXbxX12xX0xX53xX4fxXdxX9fxX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxb04bxX62xX14xX3xXd4xXdxXd2xX15xaf3cxX3xX9fxX31dxX3xXexX7axX30xXdxX3xX4xX50xX41xX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xX15xX1xX81xX15xX16xX3xX1fxX24xX15xX3xX27xX15xX3xX9fxXadxXexX3xX7xXdxX273xX8bxX3xX15xX16xX7bxX15xXaxX3xX1xX7axX10xX26axX9xXaxX53xX1fxX10xX1b0xXd4xX10xX53xX1xX7bxX1b0xXd4xXdxX10xX15xX1b0xX9fxX7bxX1b0xXexX7axX6xXdxX1b0xX4xX6xX41xX1b0xXexX1xX6xX15xX1xX1b0xX15xX1xX8bxX15xX16xX1b0xX1fxX7bxX15xX1b0xX6xX15xX1b0xX9fxX6xXexX1b0xX7xXdxX10xX8bxX1b0xX15xX16xX7bxX15xX53xX199xX177xX178xX169xX169xX177xXfbxX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX16xX3xX7xX7axX4xX9xXaxX53xX1fxX10xX4fxXdxX6xX53xX2xX199xX177xX53xX15xX10xX160xX7xX53xX199xX2xX2xX21xX53xX2xX177xX19cxX4fxX199xX177xX19cxX21xX21xX2xX936xXexX936xX178xX936xX2xX167xX5xX177xXfbxX1c5xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX4xX3xX5xX1exX1fxX3xX21xX3xX1fxX24xX15xX3xX27xX15xX3xX15xX16xX2cxXexX3xX1fxX30xXexX3xX16xXdxX35xXdxX3xX15xX1xXdxX3bxXexX3xX15xX16xX1exX41xX3xX1xX44xX3xXexX47xX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xX4fxX50xX41xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX4fxXdxX9fxX12xX0xX7xXexX7axX7bxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX217axX62xX14xX3xXd4xXdxXd2xX15xX2182xX3xX9fxX31dxX3xXexX7axX30xXdxX3xX4xX50xX41xX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xX15xX1xX81xX15xX16xX3xX1fxX24xX15xX3xX27xX15xX3xX9fxXadxXexX3xX7xXdxX273xX8bxX3xX15xX16xX7bxX15xXaxX3xX1xX7axX10xX26axX9xXaxX53xX1fxX10xX1b0xXd4xX10xX53xX1xX7bxX1b0xXd4xXdxX10xX15xX1b0xX9fxX7bxX1b0xXexX7axX6xXdxX1b0xX4xX6xX41xX1b0xXexX1xX6xX15xX1xX1b0xX15xX1xX8bxX15xX16xX1b0xX1fxX7bxX15xX1b0xX6xX15xX1b0xX9fxX6xXexX1b0xX7xXdxX10xX8bxX1b0xX15xX16xX7bxX15xX53xX199xX177xX178xX169xX169xX177xXfbxX1xXexX1fxXaxX12xX217axX62xX14xX3xXd4xXdxXd2xX15xX2182xX3xX9fxX31dxX3xXexX7axX30xXdxX3xX4xX50xX41xX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xX15xX1xX81xX15xX16xX3xX1fxX24xX15xX3xX27xX15xX3xX9fxXadxXexX3xX7xXdxX273xX8bxX3xX15xX16xX7bxX15xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX7axX7bxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4fxXaxX12xe7daxX31dxX3xXd4xXa4xXa8cxXdxX9dxX3xX16bxX7bxX1exXdxX9dxX3xX4xX6xX1fxX9dxX3xX8axX8bxX636xXexc33fxX3xX4xX24xX3xXexX1xXcexX3xXacxXa4xX612xX4xX3xXexX30xXdxX3xX4xX1xXd2xX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xX1fxX24xX15xX3xX27xX15xX3xX9fxXadxXexX9dxX3xX16xXdxX6xX3xX9fxXaaxX3xX7axX96xXexX3xXexX1xX7c8xX4xX3xX4fxX681xX15xX16xX3xX1fxX1exX3xXd4xX87xX15xX3xX39bxX1xX24xX3xX4xX24xX3xXexX1xXcexX3xXd4xX31dxX3xX8axX8bxX6xXfbxX0xX53xXbxX12xX0xX53xX4fxXdxX9fxX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3xX936xX3xX5xX7bxX87xXdxX3xX8axX8bxX35xX3xX16xXdxXbbxXbxX3xX4xX1xXaaxX3xX10xX1fxX3xX5xX1exX1fxX3xXacxX64bxXbxX3xXexX7c8xX3xX15xX1xXdxX273xX15xX3xXexX47xX3xXd4xX273xX15xX3xXexX7axX7bxX15xX16xXaxX3xX1xX7axX10xX26axX9xXaxX53xX5xX6xX1fxX1b0xX4fxX10xXbxX53xX15xXd4xX7xXbxX1b0xX936xX1b0xX5xX7bxX6xXdxX1b0xX8axX8bxX6xX1b0xX16xXdxX8bxXbxX1b0xX4xX1xXdxX1b0xX10xX1fxX1b0xX5xX6xX1fxX1b0xX4fxX10xXbxX1b0xXexX8bxX1b0xX15xX1xXdxX10xX15xX1b0xXexX8bxX1b0xXd4xX10xX15xX1b0xXexX7axX7bxX15xX16xX53xX2xX178xX178xX178xX177xX2xXfbxX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX16xX3xX7xX7axX4xX9xXaxX53xX1fxX10xX4fxXdxX6xX53xX2xX199xX177xX53xX15xX10xX160xX7xX53xX199xX177xX21xX177xX53xX2xX177xX19cxX4fxX167xX199xX177xX2xX1a2xX2xX177xXexX21xX167xX2xX2xX1a2xX5xX177xXfbxX1c5xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX4xX3xX5xX1exX1fxX3xX21xX3xX1fxX24xX15xX3xX27xX15xX3xX15xX16xX2cxXexX3xX1fxX30xXexX3xX16xXdxX35xXdxX3xX15xX1xXdxX3bxXexX3xX15xX16xX1exX41xX3xX1xX44xX3xXexX47xX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xX4fxX50xX41xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX4fxXdxX9fxX12xX0xX7xXexX7axX7bxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3xX936xX3xX5xX7bxX87xXdxX3xX8axX8bxX35xX3xX16xXdxXbbxXbxX3xX4xX1xXaaxX3xX10xX1fxX3xX5xX1exX1fxX3xXacxX64bxXbxX3xXexX7c8xX3xX15xX1xXdxX273xX15xX3xXexX47xX3xXd4xX273xX15xX3xXexX7axX7bxX15xX16xXaxX3xX1xX7axX10xX26axX9xXaxX53xX5xX6xX1fxX1b0xX4fxX10xXbxX53xX15xXd4xX7xXbxX1b0xX936xX1b0xX5xX7bxX6xXdxX1b0xX8axX8bxX6xX1b0xX16xXdxX8bxXbxX1b0xX4xX1xXdxX1b0xX10xX1fxX1b0xX5xX6xX1fxX1b0xX4fxX10xXbxX1b0xXexX8bxX1b0xX15xX1xXdxX10xX15xX1b0xXexX8bxX1b0xXd4xX10xX15xX1b0xXexX7axX7bxX15xX16xX53xX2xX178xX178xX178xX177xX2xXfbxX1xXexX1fxXaxX12xX3xX936xX3xX5xX7bxX87xXdxX3xX8axX8bxX35xX3xX16xXdxXbbxXbxX3xX4xX1xXaaxX3xX10xX1fxX3xX5xX1exX1fxX3xXacxX64bxXbxX3xXexX7c8xX3xX15xX1xXdxX273xX15xX3xXexX47xX3xXd4xX273xX15xX3xXexX7axX7bxX15xX16xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX7axX7bxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4fxXaxX12xX936xX3xX5xX7bxX87xXdxX3xXexX7axX30xXdxX3xX4xX50xX41xX3xX15xX16xX7bxX15xX3xX1b0xX3xXd4xXf4xX3xX1b0xX3xX7axbff2xX3xX15xX1exX41xX3xX4xX1xXa90xX15xX1xX3xX5xX1exX3xX9fxXaaxX3xX4xX1axX8bxX3xXexXdxX15xX1xX3xX4xX6a3xX6xX3xX15xX1xX81xX15xX16xX3xX4xX1xXaaxX3xX10xX1fxX3xXacxX6xX15xX16xX3xX1fxX8bxXdexX15xX3xXexX1xX35xXdxX3xXacxX76xX4xX3xX4fxX6xX3xX9fxX1exX3xXexX27xX15xX16xX3xX4xXa4xX402xX15xX16xX3xX7xX1axX4xX3xX39bxX1xX7bxX2621xX3xX4xX1xX7bxX3xX5xX1exX15xX3xX4fxX6xXfbxX0xX53xXbxX12xX0xX53xX4fxXdxX9fxX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xX8bxX5xX12xX0xX4fxXdxX9fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX7axXaxX12xX0xX53xX4fxXdxX9fxX12xX0xX53xX4fxXdxX9fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3f1xX7bxX8bxX7axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX7bxX3xac5cxX1fxX4fxX10xXbxXfbxX9fxX15xX0xX53xXbxX12