Giá xăng dầu tăng lần thứ 3 liên tiếp
Giá xăng E5RON92 tăng 988 đồng/lít, xăng RON95 tăng 955 đồng/lít; giá các mặt hàng dầu tăng từ 766 - 853 đồng/lít/kg.
a21axb5a6xf9f3xf7e8xcf75xf61bxc968xa405x1125exX7xa967xaf32xc27ex10a20x11747xb432xX5xb568xXaxd5a4x11937xXdxd607xX3xc4bexe8f5xf0dex1209dxX3xf247x12935x109d8xX3xXexX18xX19xX1axX3xX5xX1dxX19xX3xXexX1xd4bbxX3xe6f6xX3xX5xXdxb5f8xX19xX3xXexXdxcdfaxXbxX0xeca8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11ef9xX10xX6xX1cxXaxX12xX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xe862xfe8fx12589xcee7xb789xa244xb952xX3xXexX18xX19xX1axX3xX5cxcb83xX65xX3xee75xe36axX19xX1axX39xX5xe68cxXex11587xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX59xX5axX5bxX5cxX58xX3xXexX18xX19xX1axX3xX5cxX58xX58xX3xX68xX69xX19xX1axX39xX5xX6exXexad4dxX3xX1axXdxX15xX3xX4xX15xX4xX3xe207xf9c1xXexX3xX1xf31exX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX18xX19xX1axX3xXexdbf6xX3xd85bx1071exXaexX3x12886xX3xX65xX58xX2dxX3xX68xX69xX19xX1axX39xX5xX6exXexX39xc525xX1ax104fexX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10af4x11a27xX1cx11e0dxXaxX12x10cf4xXdxX31xX19xX3xXd2xd86bxX3xed99xf5c4xX19xX1axX3xXexX1xd5dexc713xX19xX1axX3xXb1xX3xXcxX9dxXdxX3xX4xX1xX6exX19xX1xX3xX98xd804xXdxX3xX4xXe1xX19xX1axX3xaf6fxa277xX3xX68xXdx10920xX1exX3xX4xX1xa9a6xX19xX1xX3xX1axXdxX15xX3xX101xX15xX19xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xXd3xX3xXc0x11e38xX3xX68xXdxX106xX1exX3xX1xX9dxX19xX1xX3xX2xX58xX3xX19xX1axX9dxXd5xX3xXc0xX36xX3xXexXdxX36xXbxX70xX3xXexX1x10ecaxX4xX3xX1xXdx11c45xX19xX3xXexXabxX3xX2xX58xX1xd616xX152xX3xX4xX1xXdxX106xX1exX3xX2xX5dxX39xXaexXc2xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xXd3xX1cxXd5xXaxX12xXcxX1xX10xXd3xX3xX68xcd82xX70xX3xXd8xXdxX31xX19xX3xXd2xXdexX3x1105dxX1exXd5xX36xXexX3xX68xaed3xX19xX1xX3xXexX18xX19xX1axX3xX5cxX65xX65xX3xX68xX69xX19xX1axX39xX5xX6exXexX3xX68xX102xXdxX3xfd1exXf9xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX57xX58xX59xX5axX5bxX5cxX5dxX8exX3xXexX18xX19xX1axX3xX5cxX58xX58xX3xX68xX69xX19xX1axX39xX5xX6exXexX3xX68xX102xXdxX3xX1a7xXf9xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX59xX5axX5bxX5cxX58xXb1xf210xX1dexX1dexX8exX3x10c9cxX1dxX1exX3xX1cxXdxX10xX7xX10xX5xX3xX152xXc2xX152xX58xdcb5xX3xXexX18xX19xX1axX3xXadxXaexXaexX3xX68xX69xX19xX1axX39xX5xX6exXexX8exX3xX1e3xX1dxX1exX3xX1xa57cxX6xX3xXexX18xX19xX1axX3xX65xX58xX2dxX3xX68xX69xX19xX1axX39xX5xX6exXexX8exX3xX1e3xX1dxX1exX3xX98xX6x1194dxX1exXexX3xX2xX65xX152xXe0xX1f2xXcxX3xX2dxXc2xX58xX1f2xX3xXexX18xX19xX1axX3xX65xX2dxX152xX3xX68xX69xX19xX1axX39xXc0xX1axXc2xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xXd3xX1cxXd5xXaxX12xX1f2xX6xX1exX3xXc0xX1xXdxX3xX68xXdxX106xX1exX3xX4xX1xX10bxX19xX1xX3xXexX18xX19xX1axX70xX3xX1axXdxX15xX3xX101xX15xX19xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX57xX58xX59xX5axX5bxX5cxX5dxX3xXc0xX1xXe1xX19xX1axX3xX4xX6xXd3xX3xX1xXe8xX19xX3xX2xX2dxXc2xX2dxX5cxX152xX3xX68xX69xX19xX1axX39xX5xX6exXexX8exX3xX17xX18xX19xX1axX3xX59xX5axX5bxX5cxX58xXb1xX1dexX1dexX1dexX3xXc0xX1xXe1xX19xX1axX3xX4xX6xXd3xX3xX1xXe8xX19xX3xX2xbf80xXc2xX152xX65xX152xX3xX68xX69xX19xX1axX39xX5xX6exXexX8exX3xX13xXdxX15xX3xX1cxX1dxX1exX3xX1cxXdxX10xX7xX10xX5xX3xX152xXc2xX152xX58xX1f2xX3xX4xX17bxX3xX1axXdxX15xX3xX101xX15xX19xX3xX98xXf9xXdxX3xX5xX9dxX3xX2xX2xXc2xX58xX2xX58xX3xX68xX69xX19xX1axX39xX5xX6exXexX8exX3xX1e3xX1dxX1exX3xX1xX20cxX6xX3xXc0xX1xXe1xX19xX1axX3xX4xX6xXd3xX3xX1xXe8xX19xX3xX5cxXc2xXaexX2xX152xX3xX68xX69xX19xX1axX39xX5xX6exXexX8exX3xX1e3xX1dxX1exX3xX98xX6xX228xX1exXexX3xX2xX65xX152xXe0xX1f2xXcxX3xX2dxXc2xX58xX1f2xX3xXc0xX1xXe1xX19xX1axX3xX4xX6xXd3xX3xX1xXe8xX19xX3xX2xX152xXc2xX2dxX5dxX5dxX3xX68xX69xX19xX1axX39xXc0xX1axXc2xX0xX39xXbxX12xX0xXexX6xX101xX5xX10xX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxX98xX6x1167exX1axXdxX19xfe1cxX3xX5dxXbxX17xX3xX6xX1exXexXd3xX8exXaxX12xX0xXexX101xXd3xX1cxXd5xX12xX0xXexX37exX12xX0xXexX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX10xX19xXexX10xX37exXaxX12xX0xXdxX98xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX98xX7xXb1xXbxX1xXd3xXexXd3xX3xXdxXe0xX10xX19xXexX10xX37exXaxX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxe470xXdxX1cxXexX1xX382xX3xXaexX2xX58xXbxX17xX8exX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX382xX3xX2c9xX2xX152xXbxX17xX8exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX18xX19xX1axX3xX5xX1dxX19xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX3xX5xXdxX31xX19xX3xXexXdxX36xXbxX3xX1x101cexX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX37exX4xX9xXaxX39xX39xXdxXc2xX101xX6xXd3xX1xX6xXexXdxX19xX1xXc2xX1a7xX19xX39xX19xX10xX3d4xX7xX39xX5dxX152xX5dxX2dxX39xX2xX152xX65xX1cxX58xX2xX58xX58xXaexX152xX2dxXexXadxX5cxX5cxX58xX5cxX5xX152xXc2x11bf9xXbxX1axa7f6xX37exX9xX58xX152xX65xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX18xX19xX1axX3xX5xX1dxX19xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX3xX5xXdxX31xX19xX3xXexXdxX36xXbxXaxX3xX1cxX6xXexX6xXb1xXbxX1xXd3xXexXd3xXb1xXd3xX37exXdxX1axXdxX19xX6xX5xXb1xX7xX37exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX382xX39xX39xXdxX98xX6xX1axX10xX7xXc2xX1a7xXd3xX1a7xXc2xX1a7xX19xX39xX1exXbxX5xXd3xX6xX1cxX10xX1cxX39xX10xX1cxXadxXbxXdxX19xX5xX5xX58xX2c9xX4xX37exX101xXadxe40dxX1axX98xX1exX98xX228xX3d4xX39xX5dxX152xX5dxX152xfd75xX152xXaexX4e4xX2xX5dxX39xX1a7xXd3xX1a7xX4e4xX17xX1cxX4e4xX1a7xX5xXd3xX98xXc2xX45bxXbxX1axXaxX3xX1cxX6xXexX6xXb1xX1cxX10xX7xX4xX9xXaxXcxXabxX3xX68xX1dxX1exX3xXexX1xX15xX19xX1axX3xX58xX3xX68xX36xX19xX3xX19xX6xXd5xX70xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX68x102bexX3xX4xX17bxX3xX2dxX3xX5xX1dxX19xX3xXexX18xX19xX1axX3xX1axXdxX15xX3xX5xXdxX31xX19xX3xXexXdxX36xXbxXc2xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXexX1cxX12xX0xX39xXexX37exX12xX0xXexX37exX12xX0xXexX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX6xXbxXexXdxXd3xX19xXaxX12xXcxXabxX3xX68xX1dxX1exX3xXexX1xX15xX19xX1axX3xX58xX3xX68xX36xX19xX3xX19xX6xXd5xX70xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX68xX52dxX3xX4xX17bxX3xX2dxX3xX5xX1dxX19xX3xXexX18xX19xX1axX3xX1axXdxX15xX3xX5xXdxX31xX19xX3xXexXdxX36xXbxXc2xX0xX39xXbxX12xX0xX39xXexX1cxX12xX0xX39xXexX37exX12xX0xX39xXexX101xXd3xX1cxXd5xX12xX0xX39xXexX6xX101xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xXd3xX1cxXd5xXaxX12xXd8xXdxX31xX19xX3xXd2xXdexX3xX4xee7fxX19xX1axX3xXexX1xX144xX4xX3xX1xXdxX149xX19xX3xXexX37exX6exX4xX1xX3xX5x128d7xXbxX3x1023fxX1exb5c2xX3xXd2xX5axX13xX3xX68xX102xXdxX3xX1a7xXf9xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX57xX58xX59xX5axX5bxX5cxX5dxX3xdafdxX3xX98xX2bxX4xX3xX2xX152xX152xX3xX68xX69xX19xX1axX39xX5xX6exXexX3xb6dbxX101xba46xX19xX1axX3xX98xX2bxX4xX3xXc0xX125xX3xXexX37exXe7xXf9xX4x10836xX70xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX59xX5axX5bxX5cxX58xX3xXexX37exX6exX4xX1xX3xX5xX606xXbxX3xX626xX3xX98xX2bxX4xX3xX5dxX152xX152xX3xX68xX69xX19xX1axX39xX5xX6exXexX3xX639xXc0xX125xX3xXexX37exXe7xXf9xX4xX3xX2c9xX152xX152xX3xX68xX69xX19xX1axX39xX5xX6exXexX64bxX70xX3xX1cxX1dxX1exX3xX1cxXdxX10xX7xX10xX5xX3xX626xX3xX98xX2bxX4xX3xX65xX152xX152xX3xX68xX69xX19xX1axX39xX5xX6exXexX3xX639xXc0xX125xX3xXexX37exXe7xXf9xX4xX3xX2xXc2xX2xX152xX152xX3xX68xX69xX19xX1axX39xX5xX6exXexX64bxX70xX3xX1cxX1dxX1exX3xX1xX20cxX6xX3xX626xX3xX98xX2bxX4xX3xX2c9xX152xX152xX3xX68xX69xX19xX1axX39xX5xX6exXexX3xX639xXc0xX125xX3xXexX37exXe7xXf9xX4xX3xXaexX152xX152xX3xX68xX69xX19xX1axX39xX5xX6exXexX64bxX3xX1a7xX9dxX3xX1cxX1dxX1exX3xX98xX6xX228xX1exXexX3xXexX37exX6exX4xX1xX3xX5xX606xXbxX3xX626xX3xX98xX2bxX4xX3xX2xX152xX152xX3xX68xX69xX19xX1axX39xXc0xX1axX3xX639xXc0xX125xX3xXexX37exXe7xXf9xX4xX3xX5dxX152xX152xX3xX68xX69xX19xX1axX39xXc0xX1axX64bxXc2xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xXd3xX1cxXd5xXaxX12xXe0xX1xXdxX3xX7xa401xX3xX1cx12581xX19xX1axX3xX609xX1exX60bxX3xXd2xX420xX19xX1xX3xca19xX19xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX68xX102xXdxX3xX1a7xXf9xXdxX3xX4xX15xX4xX3xX98xX99xXexX3xX1xX9dxX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX57xX58xX59xX5axX5bxX5cxX5dxX3xX626xX3xX98xX2bxX4xX3xX65xX152xX152xX3xX68xX69xX19xX1axX39xX5xX6exXexX70xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX59xX5axX5bxX5cxX58xX3xX626xX3xX98xX2bxX4xX3xX58xX152xX152xX3xX68xX69xX19xX1axX39xX5xX6exXexX70xX3xX1cxX1dxX1exX3xX98xX6xX228xX1exXexX3xX626xX3xX98xX2bxX4xX3xX5dxX152xX152xX3xX68xX69xX19xX1axX39xXc0xX1axXc2xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xXd3xX1cxXd5xXaxX12xXcxX1xX10xXd3xX3xX5xXdxX31xX19xX3xX101xXdexX70xX3xX1a7xXdxX149xX4xX3xX68xXdxX106xX1exX3xX4xX1xX10bxX19xX1xX3xXexX18xX19xX1axX3xX1axXdxX15xX3xX4xX15xX4xX3xX98xX99xXexX3xX1xX9dxX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX5xX1dxX19xX3xX19xX9dxXd5xX3xX5xX9dxX3xX1cxXd3xX3xX101xX420xX19xX1xX3xX186xX1exd7d3xX19xX3xX1axXdxX15xX3xXexX1xX9dxX19xX1xX3xXbxX1x11d5exX98xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX1xX36xX3xX1axXdxXf9xXdxX3xXexX37exXd3xX19xX1axX3xX2xX58xX3xX19xX1axX9dxXd5xX3xXexX37exXe7xXf9xX4xX3xXc0xX125xX3xX68xXdxX106xX1exX3xX1xX9dxX19xX1xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX19xX1axX9dxXd5xX3xX2xX5dxX39xXaexX39xX5dxX152xX5dxX152xX3xX68xX52dxX3xXexX18xX19xX1axX3xXc0xX1xXd3x10c8fxX19xX1axX3xX2xX5cxXb1xX5dxX2c9xf5d3xX3xX7xXd3xX3xX1a7xXf9xXdxX3xXc0xX125xX3xXexX37exXe7xXf9xX4xXc2xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xXd3xX1cxXd5xXaxX12xXe0xX758xX3xXexX1x10a49xX3xX1axXdxX15xX3xX101xX420xX19xX1xX3xX186xX1exX84dxX19xX3xX4xX15xX4xX3xX7xX8b9xX19xX3xXbxX1xX85cxX98xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX626xX3xX98xX2bxX4xX3xX2dxX5cxX70xX58xXaexX5cxX3xd404xX1f2xX1e3xX39xXexX1xc74dxX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX59xX5axX5bxX5cxX5dxX3xX1cxX927xX19xX1axX3xX68xX8eexX3xXbxX1xX6xX3xX4xX1xX36xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX57xX58xX59xX5axX5bxX5cxX5dxX3xX639xXexX18xX19xX1axX3xXaexX70xXadxXaexX2dxX3xX921xX1f2xX1e3xX39xXexX1xX927xX19xX1axX70xX3xXexXe7xXe8xX19xX1axX3xX68xXe7xXe8xX19xX1axX3xXexX18xX19xX1axX3xX5dxX152xX70xXaexX5dxX8c2xX3xX7xXd3xX3xX1a7xXf9xXdxX3xXc0xX125xX3xXexX37exXe7xXf9xX4xX64bxX8exX3xX2c9xX5dxX70xX2c9xX5dxX152xX3xX921xX1f2xX1e3xX39xXexX1xX927xX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX59xX5axX5bxX5cxX58xX3xX639xXexX18xX19xX1axX3xXaexX70xX65xX152xX65xX3xX921xX1f2xX1e3xX39xXexX1xX927xX19xX1axX70xX3xXexXe7xXe8xX19xX1axX3xX68xXe7xXe8xX19xX1axX3xXexX18xX19xX1axX3xX2xX5cxX70xX2xX5dxX8c2xX3xX7xXd3xX3xX1a7xXf9xXdxX3xXc0xX125xX3xXexX37exXe7xXf9xX4xX64bxX8exX3xX2c9xX5dxX70xXadxXaexX2c9xX3xX921xX1f2xX1e3xX39xXexX1xX927xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX1cxXdxX10xX7xX10xX5xX3xX152xXc2xX152xX58xX1f2xX3xX639xXexX18xX19xX1axX3xXaexX70xX5cxXadxX152xX3xX921xX1f2xX1e3xX39xXexX1xX927xX19xX1axX70xX3xXexXe7xXe8xX19xX1axX3xX68xXe7xXe8xX19xX1axX3xXexX18xX19xX1axX3xX2xX5cxX70xX2c9xXadxX8c2xX3xX7xXd3xX3xX1a7xXf9xXdxX3xXc0xX125xX3xXexX37exXe7xXf9xX4xX64bxX8exX3xX2dxX5cxX70xX152xX2c9xX152xX3xX921xX1f2xX1e3xX39xXexX1xX927xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX1xX20cxX6xX3xX639xXexX18xX19xX1axX3xXaexX70xX65xX2c9xX152xX3xX921xX1f2xX1e3xX39xXexX1xX927xX19xX1axX70xX3xXexXe7xXe8xX19xX1axX3xX68xXe7xXe8xX19xX1axX3xXexX18xX19xX1axX3xX5dxX2xX70xX5dxX2c9xX8c2xX3xX7xXd3xX3xX1a7xXf9xXdxX3xXc0xX125xX3xXexX37exXe7xXf9xX4xX64bxX8exX3xX5dxX5dxX58xX70xXaexX5cxX2c9xX3xX921xX1f2xX1e3xX39xXexf672xX19xX3xX1cxX1dxX1exX3xX98xX6xX228xX1exXexX3xX2xX65xX152xXe0xX1f2xXcxX3xX2dxXc2xX58xX1f2xX3xX639xXexX18xX19xX1axX3xX2c9xX2dxX70xX58xXadxXadxX3xX921xX1f2xX1e3xX39xXexXabbxX19xX70xX3xXexXe7xXe8xX19xX1axX3xX68xXe7xXe8xX19xX1axX3xXexX18xX19xX1axX3xX5dxX2dxX70xX5cxX2dxX8c2xX3xX7xXd3xX3xX1a7xXf9xXdxX3xXc0xX125xX3xXexX37exXe7xXf9xX4xX64bxXc2xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xXd3xX1cxXd5xXaxX12xXcxX6exX19xX1xX3xXexXabxX3xX68xX1dxX1exX3xX19xX18xX98xX3xX5dxX152xX5dxX152xX3xX68xX36xX19xX3xX19xX6xXd5xX70xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX68xX52dxX3xX68xXe7xa555xX4xX3xX68xXdxX106xX1exX3xX4xX1xX10bxX19xX1xX3xXexX765xX19xX1axX3xX4xXdexX19xX1axX3xX2xX152xX3xX5xX1dxX19xX3xX1a7xXf9xXdxX3xX65xX3xX5xX1dxX19xX3xX1axXdxX8b9xX98xX3xX5xXdxX31xX19xX3xXexXdxX36xXbxX3xX1a7xX9dxX3xX2dxX3xX5xX1dxX19xX3xXexX18xX19xX1axX3xX1axXdxX15xXc2xX0xX39xXbxX12xX0xX1cxXdxX1a7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX37exX10xX5xX6xXexX10xX1cxXaxX12xX0xX7xXexX37exXd3xX19xX1axX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX31xX19xX3xX186xX1exX6xX19xX382xX0xX39xX7xXexX37exXd3xX19xX1axX12xX0xX1exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXb1xXexX1xX1exX98xX101xXb1xX6xX19xX1cxXb1xX7xX6xXbxXd3xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX17bxX3xXexX1xX8eexX3xXexX18xX19xX1axX3xX98x10aeexX19xX1xX3xX19xX1axX9dxXd5xX3xX98xX6xXdxXaxX3xX1xX37exX10xX4d8xX9xXaxX39xXexX1xX1exXd3xX19xX1axXb1xX98xX6xXdxXb1xX1cxXdxX4xX1xXb1xX1a7xX1exX39xX1axXdxX6xXb1xX17xX6xX19xX1axXb1xX4xXd3xXb1xXexX1xX10xXb1xXexX6xX19xX1axXb1xX98xX6xX19xX1xXb1xX19xX1axX6xXd5xXb1xX98xX6xXdxX39xX2xX5cxX2dxX58xXaexXadxXc2xX1xXexX98xXaxX12xX0xXdxX98xX1axX3xX7xX37exX4xX9xXaxX39xX98xX10xX1cxXdxX6xX39xX2xX5dxX152xX39xX19xX10xX3d4xX7xX39xX5dxX152xX5dxX2dxX39xX2xX152xXaexX1cxX2c9xX2xX5dxX2xX5dxX58xX152xXexXadxX2dxX152xX2c9xX152xX5xX152xXc2xX45bxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX18xX19xX1axX3xX5xX1dxX19xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX3xX5xXdxX31xX19xX3xXexXdxX36xXbxXaxX3xX39xX12xX0xX39xX6xX12xX0xX1cxXdxX1a7xX12xX0xX7xXexX37exXd3xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX17bxX3xXexX1xX8eexX3xXexX18xX19xX1axX3xX98xXc20xX19xX1xX3xX19xX1axX9dxXd5xX3xX98xX6xXdxXaxX3xX1xX37exX10xX4d8xX9xXaxX39xXexX1xX1exXd3xX19xX1axXb1xX98xX6xXdxXb1xX1cxXdxX4xX1xXb1xX1a7xX1exX39xX1axXdxX6xXb1xX17xX6xX19xX1axXb1xX4xXd3xXb1xXexX1xX10xXb1xXexX6xX19xX1axXb1xX98xX6xX19xX1xXb1xX19xX1axX6xXd5xXb1xX98xX6xXdxX39xX2xX5cxX2dxX58xXaexXadxXc2xX1xXexX98xXaxX12xX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX17bxX3xXexX1xX8eexX3xXexX18xX19xX1axX3xX98xXc20xX19xX1xX3xX19xX1axX9dxXd5xX3xX98xX6xXdxX0xX39xX6xX12xX0xX39xX7xXexX37exXd3xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1cxXaxX12xX1e3xXd3xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX149xXbxX3xX68xX1dxX1exX3xX98xX102xXdxX3xX1cxX144xX3xX68xXd3xX15xX19xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX37exXd3xX19xX1axX3xX19xXe7xXf9xX4xX3xX4xX17bxX3xXexX1xX8eexX3xXexX18xX19xX1axX3xXc0xX1xXd3xX8b9xX19xX1axX3xX2xXc2xX152xX152xX152xX3xX68xX69xX19xX1axX3xX19xX1axX9dxXd5xX3xX98xX6xXdxX70xX3xX7xX6xX1exX3xXc0xX1xXdxX3xXexX1xX18dxX3xXexX37exXe7xed18xX19xX1axX3xXexX1xX36xX3xX1axXdxXf9xXdxX3xX68xXdxX3xX5xX31xX19xX3xX98xXc20xX19xX1xX3xX2xX58xX3xX19xX1axX9dxXd5xX3xX186xX1exX6xXc2xX0xX39xXbxX12xX0xX39xX1cxXdxX1a7xX12xX0xX39xX5xXdxX12xX0xX39xX1exX5xX12xX0xX1cxXdxX1a7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX37exXaxX12xX0xX39xX1cxXdxX1a7xX12xX0xX39xX1cxXdxX1a7xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f2xXd3xX1exX37exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXd3xX3x11195xX5axXe7axX0xX39xXbxX12