[Photo] Người dân Hà Tĩnh náo nức đi lễ chùa đầu Xuân
(Baohatinh.vn) - Sáng mùng 1 Tết, khi tiếng gõ mõ tụng kinh trong những ngôi chùa cổ kính đều đều vang lên, người dân Hà Tĩnh lại rủ nhau đến dâng hương, xin lộc đầu năm mới.
f5cbx12d0ex10c4fx121c9x12a1ex15361x16803x146fbx1063dxX7x17c46x17184x18ae9x11e3ax1200ex14240xX5x110f0xXax15a1dx19c2ax12e9axX1x13ecexXexX16x13bd5xX3x11153x1815fx148ebx117d8xXdxX3x1779fx165e1x12fa7xX3x15888x12e6bxX3xXcx10f45xX23xX1xX3xX23x1694fxX16xX3xX23x15bd1xX4xX3x187d6xXdxX3xX5x1534exX3xX4xX1x19a2cxX6xX3xX35x12cc2x11c34xX3x10aa0xX42xX22xX23xX0x12a92xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX10xX6xX21xXaxX12x14c46xX2exX23xX1cxX3x18181xX3dxX23xX1cxX3xX2xX3xXcx1904cxXex1819cxX3x11d31xX1xXdxX3xXexXdxX6bxX23xX1cxX3xX1cx1643axX3xX63xX7axX3xXex1440fxX23xX1cxX3xX6fxXdxX23xX1xX3xXex14836xX16xX23xX1cxX3xX23xX1x11bc9xX23xX1cxX3xX23xX1cx13d43xXdxX3xX4xX1xX3dxX6xX3xX4x131d3xX3xX6fx19aeexX23xX1xX3xX35xfa62xX42xX3xX35xXa8xX42xX3x10f7axX6xX23xX1cxX3xX5x16eb5xX23xX6dxX3xX23xX1cxX1dxX1exXdxX3xX21xX22xX23xX3xX25xX26xX3xXcxX29xX23xX1xX3xX5x17edaxXdxX3xX8ax14a35xX3xX23xX1xX6xX42xX3xX35xX6bxX23xX3xX21xX22xX23xX1cxX3xX1xX1dx1237axX23xX1cxX6dxX3x19342xXdxX23xX3xX5x19583xX4xX3xX35xX41xX42xX3xX23x170eaxX63xX3xX63x1880bxXdx12e00xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx185d8xX16xX21x10af4xXaxX12xX0xXdxX63xX1cxX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX23xX1cxX42xX16xXdxX3xX21xX6xX23xX3xX1xX6xX3xXexXdxX23xX1xX3xX23xX6xX16xX3xX23xX42xX4xX3xX21xXdxX3xX5xX10xX3xX4xX1xX42xX6xX3xX21xX6xX42xX3xXe7xX42xX6xX23xXaxX3xX7xXexX10dxX5xX10xX9xXax18a03xXdxX21xXexX1x151cdx12f41x1766fxX15dxXbxXe7x14b09xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX15bx1933exX15dxX15dxXbxXe7xX161xX21xXdxX7xXbxX5xX6xX10dxX15bx15cd9xX5xX16xX4xX6fxX161xX63xX6xX8axX1cxXdxX23x11aa7xX5xX10x160afxXexX15bxX6xX42xXexX16xX161xX63xX6xX8axX1cxXdxX23xX183xX8axXdxX1cxX1xXexX15bxX6xX42xXexX16xXaxX3xX7xX8axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX49xX49xXdxXfaxX177xX6xX16xX1xX6xXexXdxX23xX1xXfaxXafxX23xX49xX23xX10xX156xX7xX49xX2x1976axX15dx1296fxX49xX1c4xX1c4xX21x175f7xX2xX1c9xX2xX15dxX15dx18b52xXexX2xX15cxX1c2x191c3xX5xX15dxXfax14f6fxXbxX1cxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX16xX21xX10dxXaxX12xX0xXdxX63xX1cxX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX23xX1cxX42xX16xXdxX3xX21xX6xX23xX3xX1xX6xX3xXexXdxX23xX1xX3xX23xX6xX16xX3xX23xX42xX4xX3xX21xXdxX3xX5xX10xX3xX4xX1xX42xX6xX3xX21xX6xX42xX3xXe7xX42xX6xX23xXaxX3xX7xXexX10dxX5xX10xX9xXaxX156xXdxX21xXexX1xX15bxX15cxX15dxX15dxXbxXe7xX161xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX15bxX169xX15dxX15dxXbxXe7xX161xX21xXdxX7xXbxX5xX6xX10dxX15bxX177xX5xX16xX4xX6fxX161xX63xX6xX8axX1cxXdxX23xX183xX5xX10xX186xXexX15bxX6xX42xXexX16xX161xX63xX6xX8axX1cxXdxX23xX183xX8axXdxX1cxX1xXexX15bxX6xX42xXexX16xXaxX3xX7xX8axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX49xX49xXdxXfaxX177xX6xX16xX1xX6xXexXdxX23xX1xXfaxXafxX23xX49xX23xX10xX156xX7xX49xX2xX1c2xX15dxX1c4xX49xX1c4xX1c4xX21xX1c9xX2xX1c9xX2xX15dxX15dxX1cfxXexX1cfx1091fxX1c2xX1c2xX5xX2xXfaxX1d8xXbxX1cxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX16xX21xX10dxXaxX12xX0xXdxX63xX1cxX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX23xX1cxX42xX16xXdxX3xX21xX6xX23xX3xX1xX6xX3xXexXdxX23xX1xX3xX23xX6xX16xX3xX23xX42xX4xX3xX21xXdxX3xX5xX10xX3xX4xX1xX42xX6xX3xX21xX6xX42xX3xXe7xX42xX6xX23xXaxX3xX7xXexX10dxX5xX10xX9xXaxX156xXdxX21xXexX1xX15bxX15cxX15dxX15dxXbxXe7xX161xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX15bxX169xX15dxX15dxXbxXe7xX161xX21xXdxX7xXbxX5xX6xX10dxX15bxX177xX5xX16xX4xX6fxX161xX63xX6xX8axX1cxXdxX23xX183xX5xX10xX186xXexX15bxX6xX42xXexX16xX161xX63xX6xX8axX1cxXdxX23xX183xX8axXdxX1cxX1xXexX15bxX6xX42xXexX16xXaxX3xX7xX8axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX49xX49xXdxXfaxX177xX6xX16xX1xX6xXexXdxX23xX1xXfaxXafxX23xX49xX23xX10xX156xX7xX49xX2xX1c2xX15dxX1c4xX49xX1c4xX1c4xX21xX1c9xX2xX1c9xX2xX15dxX15dxX1cfxXexX1c2xX1c9xX1c2xX1c9xX5xX1cfxXfaxX1d8xXbxX1cxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16343xX6xXbxXexXdxX16xX23xXaxX3xX7xXexX10dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXe7xXexX183xX6xX5xXdxX1cxX23xX15bxX3xX1d8xX42xX7xXexXdxX186xX10dxX161xXaxX12xXcxX8axX16xX23xX1cxX3xXexXdxX6bxXexX3xXexX8axX1exXdxX3xX5x124aexXexX3xXbxX1xX3edxXexX3xX63xX1dxX6xX3xXe7xX42xX22xX23xX6dxX3xX23xX1xXdxXa8xX42xX3xX23xX1cxX1dxX1exXdxX3xX23xX2exX16xX3xX23xX32xX4xX3xX35xXdxX3xX5xX39xX3xXexXccxXdxX3xX4xX1xX3dxX6xX3xX3b6x154edxX63xX3xX5exXe2xX23xX3x16eb9xX14xXfax114b8xXccxXdxX3xX1bxX26xXdxX6dxX3xXcxX14xX3xX25xX26xX3xXcxX29xX23xX1x163bexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b6xX6xXbxXexXdxX16xX23xXaxX12xX0xXdxX63xX1cxX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX23xX1cxX42xX16xXdxX3xX21xX6xX23xX3xX1xX6xX3xXexXdxX23xX1xX3xX23xX6xX16xX3xX23xX42xX4xX3xX21xXdxX3xX5xX10xX3xX4xX1xX42xX6xX3xX21xX6xX42xX3xXe7xX42xX6xX23xXaxX3xX7xXexX10dxX5xX10xX9xXaxX156xXdxX21xXexX1xX15bxX15cxX15dxX15dxXbxXe7xX161xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX15bxX169xX15dxX15dxXbxXe7xXaxX3xX7xX8axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX49xX49xXdxXfaxX177xX6xX16xX1xX6xXexXdxX23xX1xXfaxXafxX23xX49xX23xX10xX156xX7xX49xX2xX1c2xX15dxX1c4xX49xX1c4xX1c4xX21xX1c9xX2xX1c9xX2xX15dxX15dxX1cfxXexX1d4xX1c2xX1c4xX1c4xX5xX1d4xXfaxX1d8xXbxX1cxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX16xX21xX10dxXaxX12xX0xXdxX63xX1cxX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX23xX1cxX42xX16xXdxX3xX21xX6xX23xX3xX1xX6xX3xXexXdxX23xX1xX3xX23xX6xX16xX3xX23xX42xX4xX3xX21xXdxX3xX5xX10xX3xX4xX1xX42xX6xX3xX21xX6xX42xX3xXe7xX42xX6xX23xXaxX3xX7xXexX10dxX5xX10xX9xXaxX156xXdxX21xXexX1xX15bxX15cxX15dxX15dxXbxXe7xX161xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX15bxX169xX15dxX15dxXbxXe7xX161xX21xXdxX7xXbxX5xX6xX10dxX15bxX177xX5xX16xX4xX6fxX161xX63xX6xX8axX1cxXdxX23xX183xX5xX10xX186xXexX15bxX6xX42xXexX16xX161xX63xX6xX8axX1cxXdxX23xX183xX8axXdxX1cxX1xXexX15bxX6xX42xXexX16xXaxX3xX7xX8axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX49xX49xXdxXfaxX177xX6xX16xX1xX6xXexXdxX23xX1xXfaxXafxX23xX49xX23xX10xX156xX7xX49xX2xX1c2xX15dxX1c4xX49xX1c4xX1c4xX21xX1c9xX2xX1c9xX2xX15dxX15dxX1cfxXexX1d4xX1c4xX2xX2xX5xX169xXfaxX1d8xXbxX1cxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX16xX21xX10dxXaxX12xX0xXdxX63xX1cxX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX23xX1cxX42xX16xXdxX3xX21xX6xX23xX3xX1xX6xX3xXexXdxX23xX1xX3xX23xX6xX16xX3xX23xX42xX4xX3xX21xXdxX3xX5xX10xX3xX4xX1xX42xX6xX3xX21xX6xX42xX3xXe7xX42xX6xX23xXaxX3xX7xXexX10dxX5xX10xX9xXaxX156xXdxX21xXexX1xX15bxX15cxX15dxX15dxXbxXe7xX161xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX15bxX169xX15dxX15dxXbxXe7xX161xX21xXdxX7xXbxX5xX6xX10dxX15bxX177xX5xX16xX4xX6fxX161xX63xX6xX8axX1cxXdxX23xX183xX5xX10xX186xXexX15bxX6xX42xXexX16xX161xX63xX6xX8axX1cxXdxX23xX183xX8axXdxX1cxX1xXexX15bxX6xX42xXexX16xXaxX3xX7xX8axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX49xX49xXdxXfaxX177xX6xX16xX1xX6xXexXdxX23xX1xXfaxXafxX23xX49xX23xX10xX156xX7xX49xX2xX1c2xX15dxX1c4xX49xX1c4xX1c4xX21xX1c9xX2xX1c9xX2xX15dxX15dxX1cfxXexX15cxX1c9xX1c9xX1cfxX5xX1c9xXfaxX1d8xXbxX1cxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b6xX6xXbxXexXdxX16xX23xXaxX3xX7xXexX10dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXe7xXexX183xX6xX5xXdxX1cxX23xX15bxX3xX1d8xX42xX7xXexXdxX186xX10dxX161xXaxX12x11e19x179e3xX23xX1cxX3xX23xX1cxX1dxX1exXdxX3xXe7xX6bxXbxX3xX1xX26xX23xX1cxX3xX35x113efxX3xXafxX26xX16xX3xX1xX26xX23xX1xX3xX5xX39xX3xXexXccxXdxX3xX4xX1xX3dxX6xX3xX14xX1xXa0xX3xX42dxXecxX3xX42axXe7x10032xX3xX25xXecxX3xX42dxXecxX6dxX3xX1xX42xX10dx178acxX23xX3x106ecxXecxX4xX3xX25xX26xX440xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b6xX6xXbxXexXdxX16xX23xXaxX12xX0xXdxX63xX1cxX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX23xX1cxX42xX16xXdxX3xX21xX6xX23xX3xX1xX6xX3xXexXdxX23xX1xX3xX23xX6xX16xX3xX23xX42xX4xX3xX21xXdxX3xX5xX10xX3xX4xX1xX42xX6xX3xX21xX6xX42xX3xXe7xX42xX6xX23xXaxX3xX7xXexX10dxX5xX10xX9xXaxX156xXdxX21xXexX1xX15bxX15cxX15dxX15dxXbxXe7xX161xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX15bxX169xX15dxX15dxXbxXe7xXaxX3xX7xX8axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX49xX49xXdxXfaxX177xX6xX16xX1xX6xXexXdxX23xX1xXfaxXafxX23xX49xX23xX10xX156xX7xX49xX2xX1c2xX15dxX1c4xX49xX1c4xX1c4xX21xX1c9xX2xX1c9xX2xX15dxX15dxX1cfxXexX1c9xX1c9xX1c9xX1d4xX5xX15cxXfaxX1d8xXbxX1cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX21xXexX1xX42xX63xX177xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b6xX6xXbxXexXdxX16xX23xXaxX12xX0xXdxX63xX1cxX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX23xX1cxX42xX16xXdxX3xX21xX6xX23xX3xX1xX6xX3xXexXdxX23xX1xX3xX23xX6xX16xX3xX23xX42xX4xX3xX21xXdxX3xX5xX10xX3xX4xX1xX42xX6xX3xX21xX6xX42xX3xXe7xX42xX6xX23xXaxX3xX7xXexX10dxX5xX10xX9xXaxX156xXdxX21xXexX1xX15bxX15cxX15dxX15dxXbxXe7xX161xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX15bxX169xX15dxX15dxXbxXe7xXaxX3xX7xX8axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX49xX49xXdxXfaxX177xX6xX16xX1xX6xXexXdxX23xX1xXfaxXafxX23xX49xX23xX10xX156xX7xX49xX2xX1c2xX15dxX1c4xX49xX1c4xX1c4xX21xX1c9xX2xX1c9xX2xX15dxX15dxX1cfxXexX1d4xX2xX1d4xX5xX1c4xXfaxX1d8xXbxX1cxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b6xX6xXbxXexXdxX16xX23xXaxX3xX7xXexX10dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXe7xXexX183xX6xX5xXdxX1cxX23xX15bxX3xX1d8xX42xX7xXexXdxX186xX10dxX161xXaxX12xX1bxX1xXdxXa8xX42xX3xX10xX63xX3xX23xX1x15207xX3xXexX1xX10xX16xX3xX177x19baaxX3xX63x18964xX3xX35xXdxX3xX5xX39xX3xX4xX1xX3dxX6xX3xX4xX41xX42xX3xX63xX16xX23xX1cxX3xX177x131c8xX23xX1xX3xX6xX23xX6dxX3xX63xX6xX10dxX3xX63x1679bxX23xX3xX35xX6bxX23xX3xXafxXf8xXdxX3xX63x1578bxXdxX3xX23xX1cxX1dxX1exXdxX3xX23xX1xX22xX23xX3xX21x193fdxXbxX3xX23xXf4xX63xX3xX63xXf8xXdxXfaxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b6xX6xXbxXexXdxX16xX23xXaxX12xX0xXdxX63xX1cxX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX23xX1cxX42xX16xXdxX3xX21xX6xX23xX3xX1xX6xX3xXexXdxX23xX1xX3xX23xX6xX16xX3xX23xX42xX4xX3xX21xXdxX3xX5xX10xX3xX4xX1xX42xX6xX3xX21xX6xX42xX3xXe7xX42xX6xX23xXaxX3xX7xXexX10dxX5xX10xX9xXaxX156xXdxX21xXexX1xX15bxX15cxX15dxX15dxXbxXe7xX161xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX15bxX169xX15dxX15dxXbxXe7xXaxX3xX7xX8axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX49xX49xXdxXfaxX177xX6xX16xX1xX6xXexXdxX23xX1xXfaxXafxX23xX49xX23xX10xX156xX7xX49xX2xX1c2xX15dxX1c4xX49xX1c4xX1c4xX21xX1c9xX2xX1c9xX2xX15dxX15dxX1cfxXexX15cxX1c9xX2xX5xX1c2xXfaxX1d8xXbxX1cxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b6xX6xXbxXexXdxX16xX23xXaxX3xX7xXexX10dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXe7xXexX183xX6xX5xXdxX1cxX23xX15bxX3xX1d8xX42xX7xXexXdxX186xX10dxX161xXaxX12xX44xX6bxXbxX3xX1xX26xX23xX1cxX3xXafxXdxX6bxXexX3xX7xXf8xX3xX4xX41xX42xX3xX7xXdxXb5xX42xX3xX4xX1xX16xX3xX23xX1xX91xX23xX1cxX3xX23xX1cxX1dxX1exXdxX3xX35xX729xX3xX6fxX1xX42xX3edxXexXfaxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14aafxX42xXexX1xX16xX8axXaxX12xX1bxX1cxX22xX23xX3x14a10xXdxX6xX23xX1cxX0xX49xXbxX12
Ngân Giang