Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019
(Baohatinh.vn) - Sáng 8/12, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh  chủ trì hội nghị.
5e72x8229x63c4xa9bdx7633xba1cxeeccxeafdxc44axX7xab96xb199x6052xd38exea1excfdbxX5xbef5xXaxcaf5x927dx76f0xf15fx95c8xX3x7f71xe346xX3x61cfxc4bexdfa3xX15xX3xX7x7532xX3xXex7d5fxX15xX1xX3xf2a4xX6xX3xa71fxX16xX1x8cb3xX3xe994xX1cxX19xc76exXexX3xX5xbd57xX15xX1xX3xdc5cx8fdfxb9bbxX3xXexX1xX21xX4xX3xX1xXdxea12xX15xX3xX15xX1xXdxX46xece7xX3x6eecxe740xX3xX15x6252xX4dxX3x8ddfxbf42xX2xe156xX0xafdfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb03bxX10xX6xe621xXaxX12x8c16xf086xX15xX16xX3xa8a6xX5bxX2xX56x898bxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX7xX21xX3xXexX24xX15xX1xX3xX6ax8233xX3xXcxe979xX15xX1xX3xXex6c1bxX3xX4xX1x67cexX4xX3xX1x7d82xXdxX3xX15xX16xX1xX2exX3xX28xX6xX3xX15xX16xX1xX2exX3xX30xX1cxX19xX33xXexX3xX5xX37xX15xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX3xXexX1xX21xX4xX3xX1xXdxX46xX15xX3xX15xX1xXdxX46xX4dxX3xX4fxX50xX3xX15xX53xX4dxX3xX56xX57xX2xX59xb870xX3xX13xc95cxX15xX16xX3xX4xX1x71bdxX3xe445x695fxX3xX13x9328xX15xX1xX3xX70x6ffdxX15xX3x69fcxX3xcab5xX19xX3xX4fxXdxXe7xX15xX3x9da7xX6xX15xX3xdc76xX1xbb8cxXbxX3xX1xX91xX15xX1xX3xXcxX28xX1cxX15xX16xX3xb922xXefxX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX79xX3xXfcxXe4xX3xXexX1xX110xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX18xX19xX79xX3xX100xX1xX18xX3xXexX2exX4xX1xX3xX6axX13xX2bxaf2dxX3xXexX24xX15xX1xX79xX3xXfcxXe4xX3xXexX1xX110xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX7xX21xX3xXexX24xX15xX1xX3xX4xX1xX18xX3xXexX28xXeaxX3xX1xXa1xXdxX3xX15xX16xX1xX2exXdbxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX3dxX6dxX19xX3xXbxX100xX10xX15xXexX10xX28xXaxX12xX0xXdxX4dxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX100xX10xX15xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXax9e51xXdxX6dxXexX1xca75xX3x66e4xX2xbebfxXbxaf92xcd02xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1aaxX3xb2e5xX2xX57xXbxX1b0xX1b1xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1aaxX5bxX5bxXdxXdbxc7a0xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXdbxX4fxX15xX5bxX15xX10xX1a5xX7xX5bxX2xX75xX1bbxX59xX5bxX2xde76xX1acxX6dxX1acxX2xX1bbxX2x7776xX1aexX1f0xXexX1e9xX1aexX56xX57xX1f0xX5xX57xXdbx994cxXbxX16x72c2xX28xX9xX75xX1e9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX7xX21xX3xXexX24xX15xX1xX3xX28xX6xX3xX2bxX16xX1xX2exX3xX30xX1cxX19xX33xXexX3xX5xX37xX15xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX3xXexX1xX21xX4xX3xX1xXdxX46xX15xX3xX15xX1xXdxX46xX4dxX3xX4fxX50xX3xX15xX53xX4dxX3xX56xX57xX2xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX3dxX6dxX19xXaxX12xX137xX21xX3xX1xXa1xXdxX3xX15xX16xX1xX2exX3xX4x894fxX3xcf59xX1xX278xX3xXcxX110xX3xX5xX46xX15xX1xX79xX3xXcxX1xX6xX4dxX3xX4dxX110xX1cxX3xXexX28xX110xb8e8xX15xX16xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xe516xX1xX1cxX3xX1bbxX3xXf2xX3xXcxX1xXdxX33xX1cxX3xXexX110x69c7xX15xX16xX3xX6axX91xX3xXcxX1x9d94xX3xXfcxXeaxX15xX1xX1b1xX3xXf4xX19xX3xX4fxXdxXe7xX15xX3xX137xX21xX3xX29cxX1xX1cxX19xX33xXexX3xXfcxX6xX15xX3xX100xX1xX102xXbxX3xX1xX91xX15xX1xX3xXcxd5bexX3xX13xX14xX15xX16xX79xX3xX27axX1xX278xX3xXfcxXe4xX3xXexX1xX110xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX18xX19xX79xX3xX100xX1xX18xX3xXexX2exX4xX1xX3x7c48xXfcxX2bxX137xX3xXexX24xX15xX1xX3xX6axX91xX3xXcxX94xX15xX1xX3xX13x8f29xX15xX16xX3xX1bxX1cx8ccexX4xX3xd9d7xX1xX71xX15xX1xXdbxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX3dxX6dxX19xXaxX12xX2bxX53xX4dxX3xX56xX57xX2xX75xX79xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX7xX21xX3xXexX24xX15xX1xX3xX3bxX37xX3xX3bxX3dxX91xX15xX3xX29cxX33xXexX3xXexX1xX31cxX15xX16xX3xX15xX1xX102xXexX3xX4xX6xX3dxX79xX3xX3bxXdexX15xX16xX3xXexX1xbb63xXdxX3xX30xX1cxX71xX15xX3xXexX28xXdxX46xXexX79xX3xXexX28xXdx61aaxX15xX3xX29cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX21xX4xX3xX1xXdxX46xX15xX3xX15xX16xX1xXdxXe7xX4dxX3xXex6a6exX4xX3xX15xX16xX1xX2exX3xX30xX1cxX19xX33xXexX3xX4xX71xX4xX3xX4xX102xXbxX79xX3xXexc376xXbxX3xXexX28xX1cxX15xX16xX3xX5xX37xX15xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX79xX3xX4xX1xX24xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX1xX3dxX91xX15xX3xXexX1xX91xX15xX1xX3xXexX31cxXexX3xX15xX1xXdxX46xX4dxX3xX4fxX50xXdbxX3xXcxX28xX3dxX15xX16xX3xX3bxX278xX79xX3xX15xX99xXdxX3xX1d1xX3c0xXexX3xX15xX1xX110xX1aaxX3xXexX1xX6xX4dxX3xX4dxX110xX1cxX3xX4xX1xX3dxX3xXcxX24xX15xX1xX3xX18xX19xX79xX3xX303xXfcxX2bxX137xX3xXexX24xX15xX1xX3xXexX99xX3xX4xX1xX9dxX4xX3xXexX1xX91xX15xX1xX3xX4xa9c2xX15xX16xX3xX6dxXdxa876xX15xX3xXexX3c0xXbxX3xX31fx74c0xX27axXcxX3xXexX24xX15xX1xX3xX15xX53xX4dxX3xX56xX57xX2xX75xX3xX3bxX3cxXexX3xX5xX3dxX3cxXdxX3xX16xXdxb4faxXdxXdbxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX3dxX6dxX19xX3xXbxX100xX10xX15xXexX10xX28xXaxX12xX0xXdxX4dxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX100xX10xX15xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX1a5xXdxX6dxXexX1xX1aaxX3xX1acxX2xX1aexXbxX1b0xX1b1xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1aaxX3xX1bbxX2xX57xXbxX1b0xX1b1xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1aaxX5bxX5bxXdxXdbxX1d1xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXdbxX4fxX15xX5bxX15xX10xX1a5xX7xX5bxX2xX75xX1bbxX59xX5bxX2xX1e9xX1acxX6dxX1acxX2xX1bbxX2xX59xX2xX1e9xXexX1bbxX57xX1e9xX59xX75xX5xX57xXdbxX1fcxXbxX16xX1ffxX28xX9xX1aexX2xX1bbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX7xX21xX3xXexX24xX15xX1xX3xX28xX6xX3xX2bxX16xX1xX2exX3xX30xX1cxX19xX33xXexX3xX5xX37xX15xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX3xXexX1xX21xX4xX3xX1xXdxX46xX15xX3xX15xX1xXdxX46xX4dxX3xX4fxX50xX3xX15xX53xX4dxX3xX56xX57xX2xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX6xXbxXexXdxX3dxX15xXaxX12xX13xX3cxXdxX3xXexX71xX3xXcxX28x6d65xX15xX3xX448xX53xX15xX3xX70xXefxX15xX3xXf2xX3xX100xX1xX24xX3xX1xX1cxX19xX3xXexX28xX110xX293xX15xX16xX3xXfcxX100xX6axX1bxX70xX3xXexX24xX15xX1xX3xX1d1xX71xX3dxX3xX4xX71xX3dxX3xX29cxX33xXexX3xX30xX1cxX14xX3xX1xX3dxX3cxXexX3xX3bxXa1xX15xX16xX3xX4xX18xX6xX3xXe6xXe6xX448xXcxX3xXexX24xX15xX1xX3xX15xX1xX91xX3xX15xX53xX4dxX3xX56xX57xX2xX75xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX3dxX6dxX19xXaxX12xXe6xXe6xX448xXcxX3xXexX24xX15xX1xX3xXexX1xX110xX37cxX15xX16xX3xX1b0xX1cxX19xXe7xX15xX3xX15xX1dxX15xX16xX3xX4xX6xX3dxX3xX4xX1xX102xXexX3xX5xX110x9deaxX15xX16xX3xX7xce9exX15xX3xX7xX91xX15xX16xX3xX4xX1xXdxX33xX15xX3xX3bxX102xX1cxX79xX3xX6dxX1cxX19xX3xXexX28xXeaxX3xX15xX16xX1xXdxXe7xX4dxX3xX4xX1xX33xX3xX3bxXa1xX3xXexX28xX21xX4xX3xX1d1xX6xX15xX79xX3xXexX28xX21xX4xX3xX4xX1xX24xX3xX1xX1cxX19xX3xX4fxX91xX3xX4xX43axX15xX16xX3xXexX71xX4xX3xX1xX1cxX102xX15xX3xX5xX1cxX19xX46xX15xX1b1xX3xX1xX1cxX19xX3xX3bxXa1xX15xX16xX3xX1xX91xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXeaxX15xX3xX5xX110xX60bxXexX3xX4xX71xX15xX3xX1d1xXa1xX79xX3xX4xX1xXdxX33xX15xX3xX7xef36xX79xX3xX6dxX1dxX15xX3xX30xX1cxX1dxX15xX3xXexX21xX3xX4fxX46xX3xXexX1xX6xX4dxX3xX16xXdxX6xX3xX1b0xX1dxX19xX3xX6dxX21xX15xX16xX3xX15xX43axX15xX16xX3xXexX1xX43axX15xX3xX4dxX2acxXdxX3xX293xX3xX1f0xX2xX3xX1b0xX37xX79xX3xXbxX1xX110xX37cxX15xX16xX79xX3xXexX1xX2exX3xXexX28xX102xX15xX3xX4fxX2acxXdxX3xXexX28xXe7xX15xX3xX56xX2xXdbxX57xX57xX57xX3xX15xX16xX91xX19xX3xX4xX43axX15xX16xX3xXexX3cxX3dxX3xX3bxX110xX60bxX4xX3xX102xX15xX3xXexX110xX60bxX15xX16xX3xXexX31cxXexX3xX3bxf03exXbxX3xXexX28xX3dxX15xX16xX3xX15xX1xX1dxX15xX3xX6dxX1dxX15xX1b1xX3xX1d1xX91xX15xX3xX16xXdxX6xX3dxX3xX2xXdbxX57xX57xX57xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxXe7xX15xX3xX5xXe7xX15xX3xX3bxX110xX37cxX15xX16xX3xX15xX1xX3c0xXbxX3xX15xX16xbd98xX79xX3xX3bxX3cxXexX3xX2xX57xX57xdca0xX3xX4xX1xX24xX3xXexXdxXe7xX1cxX3xXexX28xXe7xX15xX3xX16xXdxX6xX3dxX1b1xX3xXbxX1xX71xXexX3xX3bxXa1xX15xX16xX3xX15xX1xXdx6084xX1cxX3xX3bxX60bxXexX3xXexX1xXdxX3xX3bxX1cxX6xX3xX30xX1cxX19xX33xXexX3xXexX1x8270xX15xX16xX3xX16xX78fxX15xX3xX4fxX2acxXdxX3xX100xX1cxXa1xX4xX3xX4fxX3c0xX15xX3xX3bxXa1xX15xX16xX3xa996xX27axX1xX71xXexX3xX1xX1cxX19xX3xXexX28xX1cxX19xX778xX15xX3xXexX1xX31cxX15xX16xX79xX3xX4xX31cxX15xX16xX3xX1xXdxX33xX15xX3xXexX91xXdxX3xX15xX53xX15xX16xX79xX3xX1b0xX9dxX15xX16xX3xX6dxX6xX15xX1xX3xXfcxXa1xX3xX3bxXa1xXdxX3xX100xX50xX3xX6axXdexbf54xX3xX4fxX91xX3xXexX99xX3xX4xX1xX9dxX4xX3xX4fxXdxX15xX1xX3xX6dxX6xX15xX1xX3xX4xX71xX4xX3xX4xX71xX3xX15xX1xX1dxX15xX79xX3xXexX3c0xXbxX3xXexX1xX38exX3xX3bxX37xX3xX3bxX3cxXexX3xX15xX1xXdxX778xX1cxX3xXexX1xX91xX15xX1xX3xXexXe4xX4xX1xX3xX4xX6xX3dxX3xXexX28xX3dxX15xX16xX3xXbxX1xX3dxX15xX16xX3xXexX28xX91xX3dxX3xXcxX1xXdxX3xX3bxX1cxX6xX3xX30xX1cxX19xX33xXexX3xXexX1xX78fxX15xX16xX3xXe6xXe6xX448xXcxX3xXexX24xX15xX1xX3xX16xXdxX6xXdxX3xX3bxX3dxX3cxX15xX3xX56xX57xX2xX1e9xX3xd456xX3xX56xX57xX2xX75xXdbxXdbxXdbxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX3dxX6dxX19xXaxX12xX2bxX53xX4dxX3xX56xX57xX2xX75xX79xX3xXe6xXe6xX448xXcxX3xX6axX91xX3xXcxX94xX15xX1xX3xX3bxX110xX60bxX4xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX29cxX1xX1cxX3xX1bbxX3xX1b0xX33xXbxX3xXexX1xX9dxX3xX56xX3xXexX28xX3dxX15xX16xX3xX29cxX1xX31cxXdxX3xXexX1xXdxX3xX3bxX1cxX6xX3xX1acxX3xXexX24xX15xX1xX79xX3xX4fxX110xX60bxXexX3xX1bbxX3xX1d1xX3c0xX4xX3xX7xX3dxX3xX4fxX2acxXdxX3xX15xX53xX4dxX3xX56xX57xX2xX1f0xX79xX3xX3bxX110xX60bxX4xX3xXfcxXa1xX3xXcxX110xX3xX5xX46xX15xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX29cxX1xX1cxX3xX1bbxX3xXexX316xX15xX16xX3xX4xX37cxX3xXexX1xXdxX3xX3bxX1cxX6xX3xX1b0xX1cxX102xXexX3xX7xX78fxX4xXdbxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX3dxX6dxX19xX3xXbxX100xX10xX15xXexX10xX28xXaxX12xX0xXdxX4dxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX100xX10xX15xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX1a5xXdxX6dxXexX1xX1aaxX3xX1acxX2xX1aexXbxX1b0xX1b1xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1aaxX3xX1bbxX2xX57xXbxX1b0xX1b1xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1aaxX5bxX5bxXdxXdbxX1d1xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXdbxX4fxX15xX5bxX15xX10xX1a5xX7xX5bxX2xX75xX1bbxX59xX5bxX2xX1e9xX1acxX6dxX1acxX2xX1bbxX2xX59xX1aexX1f0xXexX1e9xX59xX1e9xX75xX1f0xX5xX57xXdbxX1fcxXbxX16xX1ffxX28xX9xX1acxX1f0xX1aexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX7xX21xX3xXexX24xX15xX1xX3xX28xX6xX3xX2bxX16xX1xX2exX3xX30xX1cxX19xX33xXexX3xX5xX37xX15xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX3xXexX1xX21xX4xX3xX1xXdxX46xX15xX3xX15xX1xXdxX46xX4dxX3xX4fxX50xX3xX15xX53xX4dxX3xX56xX57xX2xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX6xXbxXexXdxX3dxX15xXaxX12xX100xX1xX18xX3xXexX2exX4xX1xX3xX303xXfcxX2bxX137xX3xXexX24xX15xX1xX3xX13xX316xX15xX16xX3xX1bxX1cxX31cxX4xX3xX31fxX1xX71xX15xX1xX3xXbxX1xX71xXexX3xX1d1xXdxX38exX1cxX3xXexX3cxXdxX3xX1xXa1xXdxX3xX15xX16xX1xX2exX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX3dxX6dxX19xXaxX12xXcxX1xX6xX4dxX3xX16xXdxX6xX3xX3bxX278xX15xX16xX3xX16xX278xXbxX3xbae8xX3xX29cxXdxX33xX15xX3xXexX3cxXdxX3xX1xXa1xXdxX3xX15xX16xX1xX2exX79xX3xX100xX1xX18xX3xXexX2exX4xX1xX3xX303xXfcxX2bxX137xX3xXexX24xX15xX1xX3xX13xX316xX15xX16xX3xX1bxX1cxX31cxX4xX3xX31fxX1xX71xX15xX1xX3xX4xX1xX3dxX3xX28xc03cxX15xX16xX1aaxX3xXcxX1xX37cxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX2acxXdxX79xX3xXe6xXe6xX448xXcxX3xXexX24xX15xX1xX3xX6axX91xX3xXcxX94xX15xX1xX3xX4xX574xX15xX3xXbxX1xX71xXexX3xX1xX1cxX19xX3xX15xX1xb7b8xX15xX16xX3xX29cxX33xXexX3xX30xX1cxX14xX3xX3bxX3cxXexX3xX3bxX110xX60bxX4xX3xXexX28xX3dxX15xX16xX3xX15xX53xX4dxX3xX56xX57xX2xX75xX79xX3xX15xX1xX102xXexX3xX5xX91xX3xXex9d32xX3xXexXdxX778xX15xX3xX3bxX778xX3xXexX1xX91xX15xX1xX3xX4xX43axX15xX16xX3xX4xX18xX6xX3xX6dxXdxX440xX15xX3xXexX3c0xXbxX3xX31fxX448xX27axXcxX3xXexX24xX15xX1xX3xX3bxX38exX3xX4xX18xX15xX16xX3xX4xX31cxX3xX4xX43axX15xX16xX3xXexX71xX4xX3xX30xX1cxX1dxX15xX3xX7xX21xX79xX3xX30xX1cxX31cxX4xX3xXbxX1x9211xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXexX28xX3dxX15xX16xX3xX15xX1xXb00xX15xX16xX3xX15xX53xX4dxX3xXexXdxX33xXbxX1b1xX3xXbxX1xX31cxXdxX3xX1xX60bxXbxX3xX4fxX2acxXdxX3xX4xX71xX4xX3xX5xX21xX4xX3xX5xX110xX60bxX15xX16xX3xX16xXdxXb00xX3xX4fxXb00xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX4xX1xXe4xX15xX1xX3xXexX28xX2exX79xX3xXexX28xX3c0xXexX3xXexX21xX3xX6xX15xX3xXexX3dxX91xX15xX3xX1b0xX37xX3xX1xXa1xXdxX3xXexX28xXe7xX15xX3xX3bxX2exX6xX3xX1d1xX91xX15xX79xX3xXexX3cxX3dxX3xX3bxX91xX3xX4xX1xX3dxX3xXexX24xX15xX1xX3xX6axX91xX3xXcxX94xX15xX1xX3xXbxX1xX71xXexX3xXexX28xXdxX38exX15xX3xX4dxXa1xXexX3xX4xX71xX4xX1xX3xX1d1xX778xX15xX3xX4fxXb00xX15xX16xXdbxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX3dxX6dxX19xXaxX12xX13xX316xX4xX3xX1d1xXdxX46xXexX79xX3xX1d1xX110xX2acxX4xX3xX4fxX91xX3dxX3xX15xX53xX4dxX3xX56xX57xX2xX59xX79xX3xX4xX102xXbxX3xX18xX19xX79xX3xX4xX1xX24xX3xX1xX1cxX19xX3xX4fxX91xX3xX1xXa1xXdxX3xX3bxXdexX15xX16xX3xX15xX16xX1xX94xX6xX3xX4fxX50xX3xX30xX1cxX1dxX15xX3xX7xX21xX3xX4xX71xX4xX3xX4xX102xXbxX3xX4xX574xX15xX3xX30xX1cxX6xX15xX3xXexX1dxX4dxX79xX3xX4xX1xX24xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX4xX43axX15xX16xX3xXexX71xX4xX3xXexX1cxX19xX38exX15xX3xX30xX1cxX1dxX15xX79xX3xX4xX1xX2b5xX15xX3xX15xX16xX110xX37cxXdxX3xX15xX91xX3dxX3xX1d1xX14xX3dxX3xX3bxX14xX4dxX3xX4xX1xX78fxX4xX3xX15xX16xX110xX37cxXdxX3xX3bxX278xX79xX3xXexX28xX71xX15xX1xX3xX5xX3dxX3cxXdxX3xXexX28xX14xXdbxXdbxXdbxXdbxX3xX100xX71xX4xX3xX4fxX50xX3xX4fxXdxX46xX4xX3xX4fxXdxX3xXbxX1xX3cxX4dxX3xX4xX574xX15xX3xXbxX1xX14xXdxX3xX7xX2acxX4dxX3xX16xXdxX14xXdxX3xX30xX1cxX19xX33xXexX79xX3xX1b0xd252xX3xX5xXa8exX3xXexX28xXdxX46xXexX3xX3bxX38exX1b1xX3xX1b0xXdxX33xXexX3xX4xX1xX316xXexX3xX29cxa6f9xX3xX5xX1cxX3c0xXexX79xX3xX29cxXd44xX3xX4xX110xXefxX15xX16xX3xX15xX16xX6xX19xX3xXexXb2exX3xX3bxX574xX1cxX3xX15xX53xX4dxX3xX3bxX38exX3xX1xX3cxX15xX3xX4xX1xX33xX3xX4fxXdxX3xXbxX1xX3cxX4dxX79xX3xX29cxX1xX43axX15xX16xX3xX3bxX38exX3xX4fxX50xX3xX4fxXdxX46xX4xX3xX15xX16xX1xXdxXe7xX4dxX3xXexX28xX2b5xX15xX16xX3xX1b0xf29dxX19xX3xX28xX6xXdbxXdbxXdbxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX3dxX6dxX19xX3xXbxX100xX10xX15xXexX10xX28xXaxX12xX0xXdxX4dxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX100xX10xX15xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX1a5xXdxX6dxXexX1xX1aaxX3xX1acxX2xX1aexXbxX1b0xX1b1xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1aaxX3xX1bbxX2xX57xXbxX1b0xX1b1xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1aaxX5bxX5bxXdxXdbxX1d1xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXdbxX4fxX15xX5bxX15xX10xX1a5xX7xX5bxX2xX75xX1bbxX59xX5bxX2xX1e9xX1acxX6dxX1acxX2xX1bbxX56xX57xX1e9xX75xXexX1f0xX1aexX59xX1bbxX1aexX5xX57xXdbxX1fcxXbxX16xX1ffxX28xX9xX2xX1acxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX7xX21xX3xXexX24xX15xX1xX3xX28xX6xX3xX2bxX16xX1xX2exX3xX30xX1cxX19xX33xXexX3xX5xX37xX15xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX3xXexX1xX21xX4xX3xX1xXdxX46xX15xX3xX15xX1xXdxX46xX4dxX3xX4fxX50xX3xX15xX53xX4dxX3xX56xX57xX2xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX6xXbxXexXdxX3dxX15xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1b0xXexXf2xX6xX5xXdxX16xX15xX1aaxX3xX1fcxX1cxX7xXexXdx62cexX19xX1b1xXaxX12xXcxX1xXdxX33xX1cxX3xXexX110xX2acxX15xX16xX3xX6axX91xX3xXcxX1xX2b5xX3xXfcxXeaxX15xX1xX0xX10xX4dxX12xX3xX1d1xXdxX38exX1cxX3xX6dxX110xXefxX15xX16xX3xX15xX1xXb00xX15xX16xX3xX29cxX33xXexX3xX30xX1cxX14xX3xX3bxX3cxXexX3xX3bxX110xX60bxX4xX79xX3xX3bxXdexX15xX16xX3xXexX1xX37cxXdxX3xX19xXe7xX1cxX3xX4xX574xX1cxX3xXe6xXe6xX448xXcxX3xX6axX91xX3xXcxX94xX15xX1xX3xXexX28xX3dxX15xX16xX3xXexX1xX37cxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX2acxXdxX3xX4xX574xX15xX3xXexXdxX33xXbxX3xXexX50xX4xX3xX5xX91xX4dxX3xXexX31cxXexX3xX4xX43axX15xX16xX3xXexX71xX4xX3xXexX1xX6xX4dxX3xX4dxX110xX1cxX79xX3xX1xX3dxX91xX15xX3xXexX1xX91xX15xX1xX3xX4xX71xX4xX3xX6dxX21xX3xX71xX15xX3xXexX28xX2b5xX15xX16xX3xX3bxXdxX38exX4dxX3xX4fxX778xX3xX30xX1cxX31cxX4xX3xXbxX1xXb7exX15xX16xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX79xX3xXexX3c0xXbxX3xXexX28xX1cxX15xX16xX3xXexX3cxX3dxX3xX7xX21xX3xX3bxXa1xXexX3xXbxX1xX71xX3xX4fxX778xX3xX1b0xX1dxX19xX3xX6dxX21xX15xX16xX3xX3bxXa1xXdxX3xX15xX16xX74bxX3xX4xX71xX15xX3xX1d1xXa1xX3xX4xX102xXbxX3xX1xX1cxX19xX46xX15xX3xX4fxX91xX3xX4xX71xX4xX3xX3bxXefxX15xX3xX4fxX2exX3xX4xXefxX3xX7xX293xX0xX5bxX10xX4dxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX3dxX6dxX19xXaxX12xX31fxX33xXexX3xX5xX1cxX3c0xX15xX3xX1xXa1xXdxX3xX15xX16xX1xX2exX79xX3xXfcxXe4xX3xXexX1xX110xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX18xX19xX79xX3xXfcxXe4xX3xXcxX1xX110xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX7xX21xX3xXexX24xX15xX1xX3xXe6xXe7xX3xX13xXeaxX15xX1xX3xX70xXefxX15xX3xX19xXe7xX1cxX3xX4xX574xX1cxX3xXe6xXe6xX448xXcxX3xXexX24xX15xX1xX3xX15xX1xX91xX3xX30xX1cxX71xX15xX3xXexX28xXdxX46xXexX3xX15xX16xX1xXdxXe7xX4dxX3xXexX3a8xX4xX3xXa8exX3xX29cxXdxX33xX15xX3xX4xX1xX24xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX4xX18xX6xX3xX27axX1xX278xX3xXcxX110xX3xXe6xX46xX15xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX29cxX1xX1cxX3xX1bbxXdbxX3xX13xXdexX15xX16xX3xXexX1xX37cxXdxX3xX29cxX1x7fd5xX15xX16xX3xX3bxX2exX15xX1xX79xX3xX15xX53xX4dxX3xX56xX57xX2xX75xX79xX3xXe6xXe6xX448xXcxX3xXexX24xX15xX1xX3xX15xX1xX91xX3xX3bxX37xX3xX3bxX3cxXexX3xX3bxX110xX60bxX4xX3xX15xX1xXdxX778xX1cxX3xX29cxX33xXexX3xX30xX1cxX14xX3xXexX1xXdxX33xXexX3xXexX1xX21xX4xX79xX3xXexX28xX3dxX15xX16xX3xX3bxX278xX3xX15xX99xXdxX3xX5xXe7xX15xX3xX5xX91xX3xXbxX1xX3dxX15xX16xX3xXexX28xX91xX3dxX3xXe6xXe6xX448xXcxX3xX4xX1xX1cxX15xX16xX3xXexX6xX19xX3xX1b0xX1dxX19xX3xX6dxX21xX15xX16xX3xX15xX43axX15xX16xX3xXexX1xX43axX15xX3xX4dxX2acxXdxX3xX16xX78fxX15xX3xX4fxX2acxXdxX3xX4xX43axX15xX16xX3xXexX71xX4xX3xX6dxX1dxX15xX3xX4fxX3c0xX15xX79xX3xX16xX278xXbxX3xXbxX1xX574xX15xX3xX1b0xX1dxX19xX3xX6dxX21xX15xX16xX3xX15xXdxX778xX4dxX3xXexXdxX15xX3xX4dxX71xX1cxX3xXexX1xX2exXexX3xXexX28xX3dxX15xX16xX3xX15xX1xX1dxX15xX3xX6dxX1dxX15xX3xX3bxX31cxXdxX3xX4fxX2acxXdxX3xX13xX14xX15xX16xXdbxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX3dxX6dxX19xXaxX12xXfcxXe4xX3xXexX1xX110xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX5xX110xX1cxX3xXa8exX79xX3xX15xX53xX4dxX3xX56xX57xX2xX59xX3xX4fxX91xX3xX15xX1xXb00xX15xX16xX3xX15xX53xX4dxX3xXexXdxX33xXbxX3xXexX1xX10xX3dxX3xX4xX278xX3xX15xX1xXdxX778xX1cxX3xXexX1xX1cxX3c0xX15xX3xX5xX60bxXdxX3xX4fxX91xX3xXexX1xX71xX4xX1xX3xXexX1xX9dxX4xXdbxX3xXe6xXe6xX448xXcxX3xX4xX574xX15xX3xXexXdxX33xXbxX3xXexX50xX4xX3xX5xX91xX4dxX3xXexX31cxXexX3xX4xX43axX15xX16xX3xXexX71xX4xX3xXexX1xX6xX4dxX3xX4dxX110xX1cxX3xX4xX1xX3dxX3xX4xX102xXbxX3xX18xX19xX79xX3xX4xX1xXe4xX15xX1xX3xX30xX1cxX19xX778xX15xX3xX5xX37xX15xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX79xX3xX4xX1xX24xX3xX3bxX3cxX3dxX79xX3xXexX99xX3xX4xX1xX9dxX4xX3xXexX1xX21xX4xX3xX1xXdxX46xX15xX3xXexX31cxXexX3xX15xX1xXdxX46xX4dxX3xX4fxX50xX3xX1bxX70xX3xXf2xX3xX1bxX27axX1b1xX3xX4xX1xX24xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3bxXd98xX19xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXexXdxX33xX15xX3xX3bxXa1xX3xX1b0xX1dxX19xX3xX6dxX21xX15xX16xX3xX4xX71xX4xX3xX4xX43axX15xX16xX3xXexX28xXeaxX15xX1xX3xXexX28xX2b5xX15xX16xX3xX3bxXdxX38exX4dxX1b1xX3xX1b0xX1dxX19xX3xX6dxX21xX15xX16xX3xX13xX778xX3xX71xX15xX3xX4xX1xX31cxXexX3xX4xX1xXdxX33xX15xX3xX3bxX102xX1cxX3xX6dxX1dxX15xX3xX30xX1cxX1dxX15xX3xXexX1xX110xX37cxX15xX16xX3xXexX28xX21xX4xX1b1xX3xXexXdxX33xXbxX3xXexX50xX4xX3xX4xX1xX24xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX1b0xX1dxX19xX3xX6dxX21xX15xX16xX3xX6dxX1dxX15xX3xX30xX1cxX1dxX15xX3xX1d1xXdxX38exX15xXdbxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX3dxX6dxX19xX3xXbxX100xX10xX15xXexX10xX28xXaxX12xX0xXdxX4dxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX100xX10xX15xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX1a5xXdxX6dxXexX1xX1aaxX3xX1acxX2xX1aexXbxX1b0xX1b1xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1aaxX3xX1bbxX2xX57xXbxX1b0xX1b1xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1aaxX5bxX5bxXdxXdbxX1d1xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXdbxX4fxX15xX5bxX15xX10xX1a5xX7xX5bxX2xX75xX1bbxX59xX5bxX2xX1e9xX1acxX6dxX1acxX2xX1bbxX56xX2xX57xX1f0xXexX1e9xX1f0xX1e9xX1f0xX1bbxX5xX57xXdbxX1fcxXbxX16xX1ffxX28xX9xX56xX1aexX1aexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX7xX21xX3xXexX24xX15xX1xX3xX28xX6xX3xX2bxX16xX1xX2exX3xX30xX1cxX19xX33xXexX3xX5xX37xX15xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX3xXexX1xX21xX4xX3xX1xXdxX46xX15xX3xX15xX1xXdxX46xX4dxX3xX4fxX50xX3xX15xX53xX4dxX3xX56xX57xX2xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX6xXbxXexXdxX3dxX15xXaxX12xXfcxXe4xX3xXexX1xX110xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX18xX19xX79xX3xXfcxXe4xX3xXexX1xX110xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX7xX21xX3xXexX24xX15xX1xX3xXe6xXe7xX3xX13xXeaxX15xX1xX3xX70xXefxX15xX3xX29cxX33xXexX3xX5xX1cxX3c0xX15xX3xX1xXa1xXdxX3xX15xX16xX1xX2exX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX3dxX6dxX19xXaxX12xX27axX1xX31cxXdxX3xX1xX60bxXbxX3xX15xX78fxX4dxX79xX3xX6dxX21xX3xX1d1xX71xX3dxX3xX4xX1xXe4xX15xX1xX3xX1b0xX71xX4xX79xX3xXexX1xX6xX4dxX3xX4dxX110xX1cxX3xX1b0xXd2axX3xX5xXa8exX3xX29cxX2exXbxX3xXexX1xX37cxXdxX3xX4xX71xX4xX3xXexXeaxX15xX1xX3xX1xX1cxX31cxX15xX16xX79xX3xX29cxX1xX43axX15xX16xX3xX3bxX38exX3xX1b0xX14xX19xX3xX28xX6xX3xX3bxXdxX38exX4dxX3xX15xX278xX15xX16xXdbxX3xX2bxX1dxX15xX16xX3xX4xX6xX3dxX3xX4xX1xX102xXexX3xX5xX110xX60bxX15xX16xX3xX1b0xX1dxX19xX3xX6dxX21xX15xX16xX3xX4xX1xXe4xX15xX1xX3xX30xX1cxX19xX79xX3xX28x7f35xX15xX3xX5xX1cxX19xX46xX15xX3xX29cxXd44xX3xX5xX1cxX3c0xXexX79xX3xX1b0xX1dxX19xX3xX6dxX21xX15xX16xX3xX3bxXefxX15xX3xX4fxX2exX3xX4fxXb00xX15xX16xX3xX4dxX3cxX15xX1xX3xXexX3dxX91xX15xX3xX6dxXdxX46xX15xX7ebxXdbxX3xX7a9xX2bxX1dxX15xX16xX3xX4xX6xX3dxX3xX15xX53xX15xX16xX3xX5xX21xX4xX3xX5xX37xX15xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX79xX3xX7xX9dxX4xX3xX4xX1xXdxX33xX15xX3xX3bxX102xX1cxX3xX4xX18xX6xX3xX4xX102xXbxX3xX18xX19xX79xX3xX4xX1xXdxX3xX1d1xXa1xX3xX4fxX91xX3xX4xX1xX102xXexX3xX5xX110xX60bxX15xX16xX3xX3bxXa1xXdxX3xX15xX16xX74bxX3xX4xX71xX15xX3xX1d1xXa1xX79xX3xX3bxX14xX15xX16xX3xX4fxXdxXe7xX15xX7ebxX79xX3xXbxX1xX71xXexX3xX1xX1cxX19xX3xX4xX278xX3xX1xXdxX46xX1cxX3xX30xX1cxX14xX3xX4xX71xX4xX3xX4dxX43axX3xX1xXeaxX15xX1xX79xX3xX3bxXdxX38exX15xX3xX1xXeaxX15xX1xX3xX4fxX778xX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX91xX4dxX3xX1xX6xX19xX79xX3xX7xX71xX15xX16xX3xXexX3cxX3dxX79xX3xX1xXdxX46xX1cxX3xX30xX1cxX14xX3xXexX28xX3dxX15xX16xX3xXexX1xX21xX4xX3xX1xXdxX46xX15xX3xX2bxX16xX1xX2exX3xX30xX1cxX19xX33xXexX3xXcxX28xX1cxX15xX16xX3xX110xXefxX15xX16xX3xX1bbxX3xdb73xX29cxX1xX278xX6xX3xc3d0x9f41xX1622xbfdaxX3xX4fxX778xX3xX7a9xXcxX53xX15xX16xX3xX4xX110xX37cxX15xX16xX3xX1b0xX1dxX19xX3xX6dxX21xX15xX16xX79xX3xX4xX1xX24xX15xX1xX3xX3bxX31cxX15xX3xX13xX14xX15xX16xX1b1xX3xX15xX16xX53xX15xX3xX4xX1xX316xX15xX79xX3xX3bxXd98xX19xX3xX5x99aexXdxX3xX7xX21xX3xX7xX1cxX19xX3xXexX1xX3dxX71xXdxX3xX4fxX778xX3xXexX110xX3xXexX110xX293xX15xX16xX3xX4xX1xXe4xX15xX1xX3xXexX28xX2exX79xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3bxX9dxX4xX79xX3xX5xX31cxXdxX3xX7xX31cxX15xX16xX79xX3xX15xX1xXb00xX15xX16xX3xX1d1xXdxX38exX1cxX3xX1xXdxX46xX15xX3xX7a9xXexX21xX3xX6dxXdxX440xX15xX3xX1d1xXdxX33xX15xX7ebxX79xX3xX7a9xXexX21xX3xX4xX1xX1cxX19xX38exX15xX3xX1xX278xX6xX7ebxX3xXexX28xX3dxX15xX16xX3xX15xXa1xXdxX3xX1d1xXa1xX79xX3xX100xX1xX24xX3xXexX1xX2exX3xX7xX31cxX3xX57xX1aexX3xX4xX18xX6xX3xXfcxXa1xX3xX100xX1xXe4xX15xX1xX3xXexX28xX2exX3xX161bxX29cxX1xX278xX6xX3xX1621xX1622xX1622xX1624xX79xX3xX100xX1xX24xX3xXexX1xX2exX3xX7xX31cxX3xX75xX1f0xX3xX4xX18xX6xX3xXcxX1xX110xX37cxX15xX16xX3xX4fxX50xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX18xX19xX3xXcxX28xX1cxX15xX16xX3xX110xXefxX15xX16xX3xX4fxX778xX3xX7a9xX13xXd98xX19xX3xX4dxX3cxX15xX1xX3xX1xX2b5xX4xX3xXexX3c0xXbxX3xX4fxX91xX3xX5xX91xX4dxX3xXexX1xX10xX3dxX3xXexX110xX3xXexX110xX293xX15xX16xX79xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3bxX9dxX4xX79xX3xXbxX1xX3dxX15xX16xX3xX4xX71xX4xX1xX3xX6axXdexX3xX100xX1xXe4xX3xc6d9xXdxX15xX1xX7ebxXdbxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX3dxX6dxX19xXaxX12xXcxX28xX110xX2acxX4xX3xX4dxX78fxXexX79xX3xX4xX574xX15xX3xXexX1xX6xX4dxX3xX4dxX110xX1cxX3xXexX99xX3xX4xX1xX9dxX4xX3xX16xX316xXbxX3xX4dxX316xXexX3xX4xX71xX15xX3xX1d1xXa1xX79xX3xX7xX690xX3xX30xX1cxX6xX15xX3xX4xX102xXbxX3xXexX110xX2acxX15xX16xX3xX5xX91xX3xX4xX3dxX15xX3xX10xX4dxX3xX30xX1cxXe7xX3xX1xX110xXefxX15xX16xX3xX6axX91xX3xXcxX94xX15xX1xX3xX4fxX91xX3xX4xX71xX4xX3xX1xX3dxX3cxXexX3xX3bxXa1xX15xX16xX3xX29cxXd44xX3xX15xXdxX46xX4dxX3xX1f0xX1bbxX3xX15xX53xX4dxX3xX15xX16xX91xX19xX3xXexX1xX91xX15xX1xX3xX5xX3c0xXbxX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX3bxXa1xXdxX3xX15xX1xX1dxX15xX3xX6dxX1dxX15xX3xX448xXdxX46xXexX3xX2bxX6xX4dxX79xX3xX75xX59xX3xX15xX53xX4dxX3xX15xX16xX91xX19xX3xXexX1xX91xX15xX1xX3xX5xX3c0xXbxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX100xXa1xX15xX16xX3xX7xX14xX15xX3xX448xXdxX46xXexX3xX2bxX6xX4dxX79xX3xX3bxX278xX15xX3xXexX33xXexX3xX2bxX16xX1cxX19xXe7xX15xX3xX3bxX71xX15xX3xX31fxXd44xX3xX6axX60bxXdxX3xX3bxX14xX4dxX3xX1d1xX14xX3dxX3xX4xX1xX102xXexX3xX5xX110xX60bxX15xX16xX79xX3xXexX3cxX3dxX3xX102xX15xX3xXexX110xX60bxX15xX16xX3xX4fxX91xX3xX6xX15xX3xXexX3dxX91xX15xX3xXexX1cxX19xX46xXexX3xX3bxX31cxXdxXdbxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX3dxX6dxX19xXaxX12xX13xX316xX4xX3xX1d1xXdxX46xXexX79xX3xXexX28xX3dxX15xX16xX3xX1xXa1xXdxX3xX15xX16xX1xX2exX3xX5xX574xX15xX3xX15xX91xX19xX79xX3xXfcxXe4xX3xXexX1xX110xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX18xX19xX3xXe6xXe7xX3xX13xXeaxX15xX1xX3xX70xXefxX15xX3xX3bxX778xX3xX15xX16xX1xX2exX3xX15xX16xX1xXdxXe7xX15xX3xX4xX9dxX1cxX3xX1d1xX99xX3xX7xX1cxX15xX16xX3xX4fxX91xX3dxX3xX2bxX16xX1xX2exX3xX30xX1cxX19xX33xXexX3xX4fxX778xX3xX4xX43axX15xX16xX3xXexX71xX4xX3xX5xX37xX15xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX4xX1xX24xX3xX3bxX3cxX3dxX79xX3xX28xX91xX3xX7xX3dxX71xXexX79xX3xX1b0xX1dxX19xX3xX6dxX21xX15xX16xX3xX29cxX33xX3xX1xX3dxX3cxX4xX1xX79xX3xX30xX1cxX19xX33xXexX3xXexX1dxX4dxX3xXbxX1xX102xX15xX3xX3bxX102xX1cxX3xX1xX3dxX91xX15xX3xXexX1xX91xX15xX1xX3xX1b0xX1cxX102xXexX3xX7xX78fxX4xX3xX4dxX2b5xXdxX3xX15xX1xXdxX46xX4dxX3xX4fxX50xX3xX3bxX110xX60bxX4xX3xX16xXdxX6xX3dxX3xX3bxX38exX3xX7xX2acxX4dxX3xX3bxX3cxXexX3xX6dxX6xX15xX1xX3xX1xXdxX46xX1cxX3xX7a9x6bb2xX15xX1xX3xX1xX165fxX15xX16xX3xXe6xXe6xX448xXcxX3xXexX28xX3dxX15xX16xX3xXexX1xX37cxXdxX3xX29cxc635xX3xX3bxX99xXdxX3xX4dxX2acxXdxX7ebxXdbxX0xX5bxXbxX12xX0xX6dxXdxX4fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxX28xX10xX5xX6xXexX10xX6dxXaxX12xX0xX7xXexX28xX3dxX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxXe7xX15xX3xX30xX1cxX6xX15xX1aaxX0xX5bxX7xXexX28xX3dxX15xX16xX12xX0xX1cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXf2xXexX1xX1cxX4dxX1d1xXf2xX6xX15xX6dxXf2xX7xX6xXbxX3dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX27axX1xX71xXexX3xX1xX1cxX19xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX574xX15xX3xX7a9xXexX21xX3xX7xX3dxXdxX79xX3xXexX21xX3xX7xXd2axX6xX7ebxX79xX3xX15xX1dxX15xX16xX3xX4xX6xX3dxX3xX7xX9dxX4xX3xX4xX1xXdxX33xX15xX3xX3bxX102xX1cxX3xX4xX18xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1d1xXa1xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX7xX21xX3xX6axX91xX3xXcxX94xX15xX1xXaxX3xX1xX28xX10xXebaxX9xXaxX5bxX4xX1xXdxX15xX1xXf2xXexX28xXdxX5bxXbxX1xX6xXexXf2xX1xX1cxX19xXf2xXexXdxX15xX1xXf2xXexX1xX6xX15xXf2xXexX1cxXf2xX7xX3dxXdxXf2xXexX1cxXf2xX7xX1cxX6xXf2xX15xX6xX15xX16xXf2xX4xX6xX3dxXf2xX7xX1cxX4xXf2xX4xX1xXdxX10xX15xXf2xX6dxX6xX1cxXf2xX4xX1cxX6xXf2xX6dxX6xX15xX16xXf2xX1d1xX3dxXf2xX30xX1cxX6xX15xXf2xX7xX1cxXf2xX1xX6xXf2xXexXdxX15xX1xX5bxX2xX1acxX1e9xX1acxX56xX2xXdbxX1xXexX4dxXaxX12xX0xXdxX4dxX16xX3xX7xX28xX4xX9xXaxX5bxX4dxX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xX56xX57xX5bxX15xX10xX1a5xX7xX5bxX2xX75xX1bbxX1aexX5bxX2xX56xX1f0xX6dxX56xX2xX1f0xX57xX56xX1bbxX2xXexX1f0xX1bbxX1f0xX1f0xX5xX1f0xXf2xX57xX75xXdbxX1fcxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX7xX21xX3xXexX24xX15xX1xX3xX28xX6xX3xX2bxX16xX1xX2exX3xX30xX1cxX19xX33xXexX3xX5xX37xX15xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX3xXexX1xX21xX4xX3xX1xXdxX46xX15xX3xX15xX1xXdxX46xX4dxX3xX4fxX50xX3xX15xX53xX4dxX3xX56xX57xX2xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxX4fxX12xX0xX7xXexX28xX3dxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX27axX1xX71xXexX3xX1xX1cxX19xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX574xX15xX3xX7a9xXexX21xX3xX7xX3dxXdxX79xX3xXexX21xX3xX7xXd2axX6xX7ebxX79xX3xX15xX1dxX15xX16xX3xX4xX6xX3dxX3xX7xX9dxX4xX3xX4xX1xXdxX33xX15xX3xX3bxX102xX1cxX3xX4xX18xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1d1xXa1xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX7xX21xX3xX6axX91xX3xXcxX94xX15xX1xXaxX3xX1xX28xX10xXebaxX9xXaxX5bxX4xX1xXdxX15xX1xXf2xXexX28xXdxX5bxXbxX1xX6xXexXf2xX1xX1cxX19xXf2xXexXdxX15xX1xXf2xXexX1xX6xX15xXf2xXexX1cxXf2xX7xX3dxXdxXf2xXexX1cxXf2xX7xX1cxX6xXf2xX15xX6xX15xX16xXf2xX4xX6xX3dxXf2xX7xX1cxX4xXf2xX4xX1xXdxX10xX15xXf2xX6dxX6xX1cxXf2xX4xX1cxX6xXf2xX6dxX6xX15xX16xXf2xX1d1xX3dxXf2xX30xX1cxX6xX15xXf2xX7xX1cxXf2xX1xX6xXf2xXexXdxX15xX1xX5bxX2xX1acxX1e9xX1acxX56xX2xXdbxX1xXexX4dxXaxX12xX27axX1xX71xXexX3xX1xX1cxX19xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX574xX15xX3xX7a9xXexX21xX3xX7xX3dxXdxX79xX3xXexX21xX3xX7xXd2axX6xX7ebxX79xX3xX15xX1dxX15xX16xX3xX4xX6xX3dxX3xX7xX9dxX4xX3xX4xX1xXdxX33xX15xX3xX3bxX102xX1cxX3xX4xX18xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1d1xXa1xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX7xX21xX3xX6axX91xX3xXcxX94xX15xX1xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX28xX3dxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xX70xX71xX15xX16xX3xX1acxX5bxX2xX2xX79xX3xXfcxXe4xX3xXexX1xX110xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX18xX19xX3xXf2xX3xXfcxXe4xX3xXexX1xX110xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX7xX21xX3xXexX24xX15xX1xX3xX6axX91xX3xXcxX94xX15xX1xX3xXe6xXe7xX3xX13xXeaxX15xX1xX3xX70xXefxX15xX3xX4xX1xX18xX3xXexX28xXeaxX3xX1xXa1xXdxX3xX15xX16xX1xX2exX3xX29cxXdxX38exX4dxX3xX3bxXdxX38exX4dxX3xXexX3c0xXbxX3xXexX1xX38exX79xX3xX4xX71xX3xX15xX1xX1dxX15xX3xX15xX53xX4dxX3xX56xX57xX2xX75xXdbxX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX4fxX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX7xX21xX3xX6axX91xX3xXcxX94xX15xX1xX3xX28xX6xX3xX15xX16xX1xX2exX3xX30xX1cxX19xX33xXexX3xX5xX37xX15xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX3xXexX1xX21xX4xX3xX1xXdxX46xX15xX3xX15xX1xXdxX46xX4dxX3xX4fxX50xX3xX30xX1cxXa8exX3xX1622xX448xXaxX3xX1xX28xX10xXebaxX9xXaxX5bxX30xX1cxX3dxX4xXf2xXbxX1xX3dxX15xX16xXf2xX6xX15xXf2xX15xXdxX15xX1xX5bxX6dxX6xX15xX16xXf2xX1cxX19xXf2xX30xX1cxX6xX15xXf2xX7xX1cxXf2xX1xX6xXf2xXexXdxX15xX1xXf2xX28xX6xXf2xX15xX16xX1xXdxXf2xX30xX1cxX19xX10xXexXf2xX5xX6xX15xX1xXf2xX6dxX6xX3dxXf2xXexX1xX1cxX4xXf2xX1xXdxX10xX15xXf2xX15xX1xXdxX10xX4dxXf2xX4fxX1cxXf2xX30xX1cxX19xXf2xXdxX4fxX5bxX2xX1acxX2xX1f0xX1bbxX57xXdbxX1xXexX4dxXaxX12xX0xXdxX4dxX16xX3xX7xX28xX4xX9xXaxX5bxX4dxX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xX56xX57xX5bxX15xX10xX1a5xX7xX5bxX2xX75xX1e9xX59xX5bxX2xX57xX1acxX6dxX1aexX2xX59xX1bbxX1e9xX2xX2xXexX1aexX1bbxX2xX57xX5xX2xX57xXf2xXdxX4dxX16xXbxX57xX59xX2xX75xXdbxX1fcxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX7xX21xX3xXexX24xX15xX1xX3xX28xX6xX3xX2bxX16xX1xX2exX3xX30xX1cxX19xX33xXexX3xX5xX37xX15xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX3xXexX1xX21xX4xX3xX1xXdxX46xX15xX3xX15xX1xXdxX46xX4dxX3xX4fxX50xX3xX15xX53xX4dxX3xX56xX57xX2xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxX4fxX12xX0xX7xXexX28xX3dxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX7xX21xX3xX6axX91xX3xXcxX94xX15xX1xX3xX28xX6xX3xX15xX16xX1xX2exX3xX30xX1cxX19xX33xXexX3xX5xX37xX15xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX3xXexX1xX21xX4xX3xX1xXdxX46xX15xX3xX15xX1xXdxX46xX4dxX3xX4fxX50xX3xX30xX1cxXa8exX3xX1622xX448xXaxX3xX1xX28xX10xXebaxX9xXaxX5bxX30xX1cxX3dxX4xXf2xXbxX1xX3dxX15xX16xXf2xX6xX15xXf2xX15xXdxX15xX1xX5bxX6dxX6xX15xX16xXf2xX1cxX19xXf2xX30xX1cxX6xX15xXf2xX7xX1cxXf2xX1xX6xXf2xXexXdxX15xX1xXf2xX28xX6xXf2xX15xX16xX1xXdxXf2xX30xX1cxX19xX10xXexXf2xX5xX6xX15xX1xXf2xX6dxX6xX3dxXf2xXexX1xX1cxX4xXf2xX1xXdxX10xX15xXf2xX15xX1xXdxX10xX4dxXf2xX4fxX1cxXf2xX30xX1cxX19xXf2xXdxX4fxX5bxX2xX1acxX2xX1f0xX1bbxX57xXdbxX1xXexX4dxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX7xX21xX3xX6axX91xX3xXcxX94xX15xX1xX3xX28xX6xX3xX15xX16xX1xX2exX3xX30xX1cxX19xX33xXexX3xX5xX37xX15xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX3xXexX1xX21xX4xX3xX1xXdxX46xX15xX3xX15xX1xXdxX46xX4dxX3xX4fxX50xX3xX30xX1cxXa8exX3xX1622xX448xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX28xX3dxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xX100xX1xXdxX778xX1cxX3xX15xX16xX91xX19xX3xX56xX75xX5bxX59xX79xX3xXfcxXe4xX3xXexX1xX110xX3xXcxX24xX15xX1xX3xX18xX19xX3xXf2xX3xXfcxXe4xX3xXexX1xX110xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX7xX21xX3xXexX24xX15xX1xX3xXe6xXe7xX3xX13xXeaxX15xX1xX3xX70xXefxX15xX3xX4xX1xX18xX3xXexX28xXeaxX3xX1xXa1xXdxX3xX15xX16xX1xX2exX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX7xX21xX3xXexX24xX15xX1xX3xX6axX91xX3xXcxX94xX15xX1xX3xX28xX6xX3xX2bxX16xX1xX2exX3xX30xX1cxX19xX33xXexX3xX5xX37xX15xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX3xXexX1xX21xX4xX3xX1xXdxX46xX15xX3xX15xX1xXdxX46xX4dxX3xX4fxX50xX3xX30xX1cxXa8exX3xX1622xX448xX3xX15xX53xX4dxX3xX56xX57xX2xX75xXdbxX3xX100xX1xX18xX3xXexX2exX4xX1xX3xX303xXfcxX2bxX137xX3xXexX24xX15xX1xX3xX13xX316xX15xX16xX3xX1bxX1cxX31cxX4xX3xX31fxX1xX71xX15xX1xX3xX4xX165fxX15xX16xX3xX6dxX21xXdbxX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX4fxX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5bxX1cxX5xX12xX0xX6dxXdxX4fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX28xXaxX12xX0xX5bxX6dxXdxX4fxX12xX0xX5bxX6dxXdxX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19c3xX1cxXexX1xX3dxX28xXaxX12xX448xX53xX15xX3xX13xX9dxX4xX3xX871xX3xX13xXdxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX0xX5bxXbxX12
Văn Đức – Đinh Thanh