Bộ Y tế khuyến cáo phòng cúm, liên cầu lợn ở người trong kỳ nghỉ Tết
Dịp Tết cùng với điều kiện thời tiết như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho bệnh cúm lây lan. Bên cạnh đó là bệnh liên cầu lợn do nhu cầu tiêu thụ gia tăng cùng thói quen ăn tiết canh ở nhiều nơi. Bộ Y tế đã có những khuyến cáo cần thiết giúp người dân đảm bảo sức khỏe, du xuân an toàn.
fc71x117c2x167d4x175abx12a1ex12b97x15c54x1304ex10023x16d3bx166d0x137b9x182e0x184bax185a8x117e8xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax139c3x18af8x1011cxXexX0x18a5bxXaxX17xX18xX19xXexX0xfeaax1155axX19x10388xXexX0xXax169d7xX9x11a4fxXdxX18xffb7xX2fx102edx175afx146f5xX5x1995fxXbxXdxX17xX32xXex14e1ax19092xX9xX6xX9xXbx16cf3xX9x1467dxXax1593exX26xX41x150d5xX9xX2cx1822exX24xX9xX33xXax10127xX48x18b6fxX9xX2cx1876bxXcx1851exX9xXdxX35x16664xX48xX9xX2cx12f41xX45xX9xXdx187d3xX48xX9x13447xX9xX48xX52x17f97x18c36xX35xX9xXbx1519bxX24xX48xX52xX9xX43x135c0xX9xX48xX52xXax194f0xX9xX5xX41xXbxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x11a94xX17xX18xX19xX32xXexX2x14fc8xX33xX9xX5xX41xXbxX9xX2cx117c6xX48xX52xX9x11c6ax10db4xX35xX9x117bcxX35x11f58xX45xX9xX43xX35x18ea3xX48xX9xXbxXaxX6bxX35xX9xXbxX35xX41xXbxX9xX48xXaxX6axX9xXaxX35xXadxX48xX9xX48xX18xX26xX9xXdx156e6xX9xXa6xX35xXa8xX45xX9xX43xX35xXadxX48xX9xXbxXaxX45x16f55xX48xX9xXdxX63xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xXadxX48xXaxX9xX2cxX55xXcxX9xXdx16b97xX26xX9xXdxX18xX48xfd54xX9xX3bxX5bxX48xX9xX2cx142e7xX48xXaxX9xXa6x19897xX9xXdxXc8xX9xX23xXadxX48xXaxX9xXdxX35xX5bxX48xX9xX2cxX5fxX45xX9xXdxX63xX48xX9xX19xX24xX9xX48xXaxX45xX9xX2cxX5fxX45xX9xXbxX35xX5bxX45xX9xXbxXax1500exX9xX52xX35xX18xX9xXbx115d0xX48xX52xX9xX2cxX9exX48xX52xX9xXbxXaxXfexX35xX9x10bf9xX45xX17xX48xX9xX12exX48xX9xXbxX35xX41xXbxX9xX2cxX18xX48xXaxX9xX66xX9xX48xXaxX35xXa8xX45xX9xX48x123f0xX35xXf2xX9xX3bxX3cxX9xX6xX9xXbxX41xX9xXa6x1348exX9xX2cxXfexX9xX48xXax169d8xX48xX52xX9xX43xXaxX45xX26xX41xX48xX9xX2cxX4bxX24xX9xX2cxX5fxX48xX9xXbxXaxX35xX41xXbxX9xX52xX35xX55xX33xX9xX48xX52xX6axX6bxX35xX9xX19xXecxX48xX9xXa6x1408fxXcxX9xX23xX194xX24xX9xX2fx16395xX2cxX9xX43xXax129dfxX17xX57xX9xX19xX45xX9x19cecxX45xXecxX48xX9xX18xX48xX9xXbxX24xXc8xX48xXf2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX6fxX24xX48xX52xXex148cfxXaxX45xX26xX41xX48xX9xX2cxX4bxX24xX9xX33xXaxX50xX48xX52xX9xX23xXadxX48xXaxX9xX2cxX55xXcxX0xX1cxX2fxXbxX6fxX24xX48xX52xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXex1a37axXa3xX35xX9xX23xXadxX48xXaxX9xX2cxX55xXcxX9x166ddxX9x19ec7xX8fx14bb2x13f14xX2ax192c2xX9xXa2xXc8xX9xX21axX9xX21cxX8fx13359xX21fx10ec9xX221x16a1fxX0xX1cxX17xXcxXexX9xX5xXaxX17xX24xX9xX4xX127xX2cxX9xX6xX9xXbxX41xX9xX19x12e58xX9xX33xXaxX50xX48xX52xX57xX9xX3bxX3cxX9xX6xX9xXbxX41xX57xX9xX23xXadxX48xXaxX9xX2cxX55xXcxX9xX21axX21cxX8fxX21exX21fxX2axX221xX57xX9xX2cxX55xXcxX9xX21axX21cxX8fxX22axX21fxX22cxX221xX9xXdxXc8xX9xX23xXadxX48xXaxX9xXbxX6fxX45xX26xXa8xX48xX9xX48xXaxX35x11b36xXcxX9xX48xX52xX45xX26xX9xXaxX35x12f7bxXcxX9xX19xX24xX9xXa2xX35xX9xX6fxX55xXbxX9xX2cxX55xXcxX9xX21axX21cxX8fxX21exX21fxX2axX221xX57xX9xX2cxX55xXcxX9xX21axX21cxX8fxX22axX21fxX22cxX221xX9xX21cxXbxXaxX6axX6bxX48xX52xX9xXbx1667axX9xX52xX35xX18xX9xX2cxX5fxXcxX221xX9xXdxXecxX26xX9xX2fxX18xX48xX52xX9xX48xX52xX6axX6bxX35xXf2xX9xX3bxXadxX48xXaxX9xXdxXecxX26xX9xXbxX6fxX45xX26xXa8xX48xX9xX13cxX45xX18xX9xXa6xX6axX6bxX48xX52xX9xXax1507dxX9xXax15cb2xX33x19acexX9xX13cxX45xX18xX9xXbxX35xX41xX33xX9xX1a8xX55xX2cxX9xXbxX6fxX244xX2cxX9xXbxX35xX41xX33xX9xXa2xXa3xX35xX9xX52xX35xX18xX9xX2cxX5fxXcxX57xX9xX33xXaxXecxX48xX9xX52xX35xX18xX9xX2cxX5fxXcxX57xX9xX2fxX194xX48xX9xX33xXax17c80xXcxX9xXbxX2bfxX9xX52xX35xX18xX9xX2cxX5fxXcxX57xX9xXa2xXd7xXbxX9xX19xX127xX48xX52xX57xX9xXcxX2f5xX35xX9xXbxX6fxX6axX6bxX48xX52xX9xX23xX96xX9xX48xXaxX35xX286xXcxX9xXcxX5fxXcxX9xX23xXadxX48xXaxX2faxX9xX13cxX45xX18xX9xX12exX48xX9xXbxXaxX96xXbxX57xX9xX2fxX194xX48xX9xX33xXaxX334xXcxX9xX52xX35xX18xX9xX2cxX5fxXcxX9xX2cxXaxX6axX18xX9xXa6xX6axX63xX2cxX9xX48xX2f8xX45xX9xX2cxXax10a54xX48xXf2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX3bxX35xX290xX45xX9xXaxX35xXadxX48xX9xX2cx1348axX18xX9xX23xXadxX48xXaxX22exX0xX1cxX17xXcxXexX9xX2fx14e18xXbxX57xX9xXaxX24xX57xX9xXcxXadxXbxX9xXcxX1a1xX35xX57xX9xXa6xX18xX45xX9xXax17164xX48xX52xX57xX9xXa6xX18xX45xX9xX48xX52xX6axX6bxX35xX57xX9xXa6xX18xX45xX9xX2cxX157xXf2xXf2xXf2xX9xX3bxXadxX48xXaxX9xXbxXaxX6axX6bxX48xX52xX9xX19xX35xX286xX48xX9xX23xX35xX41xX48xX9xX48xXaxX18xX48xXaxX9xXa2xXc8xX9xX2cxXfexX9xXbxXaxX290xX9xX19x17f77xX48xX9xXa6xX41xX48xX9xXbx11be4xX9xXa2xX24xX48xX52xXf2xX9xX3bxXadxX48xXaxX9xX2cxXaxX6axX18xX9xX2cxXfexX9xXbxXaxX45xX3cfxX2cxX9xXa6xX35xXa8xX45xX9xXbxX6fxX96xX9xXa6x17590xX2cxX9xXaxX35xXadxX45xX9xXa2xXc8xX9xX2cxXaxX6axX18xX9xX2cxXfexX9xXa2x15a3exX2cxX9xX1a8xX35xX48xX9xX33xXaxX50xX48xX52xX9xX23xXadxX48xXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX48xX52xX6axX6bxX35xXf2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXex11717xX290xX9xX2cxXaxX3c0xX9xXa6xX3cxX48xX52xX9xX33xXaxX50xX48xX52xX9xX2cxXaxX3cfxX48xX52xX9xX23xXadxX48xXaxX9xX2cxX55xXcxX9xX21axX21cxX8fxX21exX21fxX2axX221xX57xX9xX2cxX55xXcxX9xX21axX21cxX8fxX22axX21fxX22cxX221xX9xXbxX6fxX24xX48xX52xX9xX19xX96xX33xX9xX5xX41xXbxX9xX48xX52xX45xX26xX5bxX48xX9xXa6xX4bxX48xX9xXa2xXc8xX9xXcxX9exX18xX9xXdxX286xX9xXaxX3cxX35xX9xXa6xX5fxX45xX9xX48xX12exXcxX9x10590x14f20xX2ax19681xX57xX9xX4xX127xX2cxX9xX6xX9xXbxX41xX9xX19xX244xX9xX33xXaxX50xX48xX52xX57xX9xX3bxX3cxX9xX6xX9xXbxX41xX9xX43xXaxX45xX26xX41xX48xX9xX2cxX4bxX24xX9xX48xX52xX6axX6bxX35xX9xX19xXecxX48xX9xX2cxX5fxX48xX9xXbxXaxX244xX2cxX9xXaxX35xXadxX48xX9xX2cxX4bxX2cxX9xX23xX35xXadxX48xX9xX33xXaxX4bxX33xX9xX2fxX18xX45xX22exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX2axXf2xX9xX1d2xXaxX2f5xX48xX52xX9xX12exX48xX9xXbxX35xX41xXbxX9xX2cxX18xX48xXaxX57xX9xX43xXaxX2f5xX48xX52xX9xX12exX48xX9xX52xX35xX18xX9xX2cxX5fxXcxX9xXa2xXc8xX9xX2cxX4bxX2cxX9xX2fxX194xX48xX9xX33xXaxX334xXcxX9xXbxX2bfxX9xX52xX35xX18xX9xX2cxX5fxXcxX9xX3cfxXcxX57xX9xX2cxXaxX41xXbxX57xX9xX43xXaxX2f5xX48xX52xX9xX6fx17da6xX9xX48xX52xX45x113d0xX48xX9xX52xX3cfxX2cxX2faxX9xX23xX194xX24xX9xXa6xX194xXcxX9xX12exX48xX9xX2cxXaxX399xX48xX57xX9xX45xX3cfxX48xX52xX9xX2cxXaxX399xX48xXf2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX4fdxXf2xX9xX1d2xXaxX2f5xX48xX52xX9xX52xX35xX41xXbxX9xXcx1912bxX57xX9xXa2xXd7xX48xX9xX2cxXaxX45xX26xX290xX48xX57xX9xXcxX45xX18xX9xX23xX4bxX48xX9xX52xX35xX18xX9xX2cxX5fxXcxX9xXa2xXc8xX9xX2cxX4bxX2cxX9xX2fxX194xX48xX9xX33xXaxX334xXcxX9xXbxX2bfxX9xX52xX35xX18xX9xX2cxX5fxXcxX9xX3cfxXcxX57xX9xX2cxXaxX41xXbxX9xXaxX24xX453xX2cxX9xX43xXaxX2f5xX48xX52xX9xX6fxX5bcxX9xX48xX52xX45xX5c1xX48xX9xX52xX3cfxX2cxXf2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXex18d92xXf2xX9xX498xX194xXcxX9xX23xX194xX24xX9xXa2xXadxX9xX2fxX35xX48xXaxX9xX2cxXaxX45xX5c1xX48xX52xX9xXbxX6fxXf9xX35xX57xX9xXbxX35xX5bxXcxX9xX33xXaxX50xX48xX52xX9xX2cxXaxX24xX9xX52xX35xX18xX9xX2cxX5fxXcxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXaxX6axXa3xX48xX52xX9xX19xX426xX48xX9xX2cxX3c0xX18xX9xX2cxX157xX9xX13cxX45xX18xX48xX9xXbxXaxX55xX9xX26xXf2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXex17808xXf2xX9xX1d2xXaxX35xX9xX33xXaxX4bxXbxX9xXaxX35xXadxX48xX9xX52xX35xX18xX9xX2cxX5fxXcxX9xX3cfxXcxX57xX9xX2cxXaxX41xXbxX57xX9xX33xXaxX194xX35xX9xXbxXaxX2f5xX48xX52xX9xX23xX4bxX24xX9xX48xX52xX18xX26xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxXaxX399xX48xXaxX9xX13cxX45xX26xXa8xX48xX9xXa6xX96xX18xX9xX33xXaxX6axX157xX48xX52xX57xX9xX2cxX157xX9xX13cxX45xX18xX48xX9xXbxXaxX55xX9xX26xX57xX9xXbxX6fxXf9xXcxX9xX26xX9xXbxX41xX9xX1a8xX164xX57xX9xX33xXaxX6axX6bxX48xX52xXf2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX21exXf2xX9xX1d2xXaxX35xX9xX2cxXfexX9xX23xX35xX290xX45xX9xXaxX35xXadxX48xX9xX48xXaxX6axX22exX9xX2fxX3cfxXbxX57xX9xXaxX24xX57xX9xXa6xX18xX45xX9xX48xX52xX244xX2cxX57xX9xX43xXaxXfexX9xXbxXaxX66xX9xXa2xXc8xX9xX2cxXfexX9xXbxX35xXa8xX48xX9xX2fxX42exX9xXbxX35xX41xX33xX9xX1a8xX55xX2cxX9xXa2xXa3xX35xX9xX52xX35xX18xX9xX2cxX5fxXcxX57xX9xX33xXaxX194xX35xX9xXa6xX41xX48xX9xX48xX52xX18xX26xX9xX2cxX157xX9xX2fxX66xX9xX26xX9xXbxX41xX9xXa6xX290xX9xXa6xX6axX63xX2cxX9xX43xXaxX4bxXcxX57xX9xXbxX6axX9xXa2xX2f8xX48xX9xXa2xXc8xX9xXa6xX35xXa8xX45xX9xXbxX6fxX96xX9xX43xX96xX33xX9xXbxXaxX6bxX35xXf2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX52xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX22exX23xXdxX24xX2cxX43xX2faxXcxX18xX6fxX52xX35xX48x12a26xXdxX17x19a6exXbxX22exX18xX45xXbxX24xX2faxXcxX18xX6fxX52xX35xX48xX841xX6fxX35xX52xXaxXbxX22exX18xX45xXbxX24xX32xX9xX2fxX6fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX22exX1cxX1cxX35xXf2xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX48xXaxXf2xXa2xX48xX1cxX48xX17x17828xX2fxX1cxX2axX500xX4fexX22axX1cxX22axX22axX19xX4fdxX4fexX500xX2axX22cxX4fexX22cxXbxX500xX22axX22axX2axXdxX4fexXf2x189adxX33xX52xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX24xX9xX26xX9xXbxX17xX9xX43xXaxX45xX26xX17xX48xX9xX2cxX18xX24xX9xX33xXaxX24xX48xX52xX9xX2cxX45xXcxX9xXdxX35xX17xX48xX9xX2cxX18xX45xX9xXdxX24xX48xX9xX24xX9xX48xX52xX45xX24xX35xX9xXbxX6fxX24xX48xX52xX9xX43xX26xX9xX48xX52xXaxX35xX9xXbxX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX20dxXa3xX35xX9xX23xXadxX48xXaxX9xX2cxX55xXcxX9xXcxX9exX18xX22exX0xX1cxX17xXcxXexX9xX3bxXadxX48xXaxX9xX2cxX55xXcxX9xXcxX9exX18xX9xXdxXc8xX9xX23xXadxX48xXaxX9xXbxX6fxX45xX26xXa8xX48xX9xX48xXaxX35xX286xXcxX9xX2cxX2f8xX33xX9xXbxX399xX48xXaxX9xX19xX24xX9xXa2xX35xX9xX6fxX55xXbxX9xX2cxX55xXcxX9xX52xXecxX26xX9xX48xX5bxX48xX9xX21cxXbxXaxX6axX6bxX48xX52xX9xXdxXc8xX9xX19xX24xX9xX2cxX4bxX2cxX9xX2cxXaxX3c0xX48xX52xX9xXa2xX35xX9xX6fxX55xXbxX9xX2cxX55xXcxX9xX21axX21cxX8fxX678xX21fxX4fdxX221xX57xX9xX2cxX55xXcxX9xX21axX21cxX8fxX2axX21fxX2axX221xX57xX9xX2cxX55xXcxX9xX3bxX9xXa2xXc8xX9xX2cxX55xXcxX9xX4xX221xXf2xX9xX3bxXadxX48xXaxX9xX2cxXfexX9xX43xXaxX194xX9xX48xX12exX48xX52xX9xXdxXecxX26xX9xX48xXaxX35xX286xXcxX9xX6fxX2f8xXbxX9xX2cxX18xX24xX9xX13cxX45xX18xX9xXa6xX6axX6bxX48xX52xX9xXaxX2f5xX9xXaxX2f8xX33xX57xX9xX13cxX45xX18xX9xX2cxX4bxX2cxX9xX52xX35xX3e5xXbxX9xX48xX6axXa3xX2cxX9xX23xX3e5xXbxX9xXaxX24xX453xX2cxX9xX19xX96xX2cxXaxX9xXbxX35xX41xXbxX9xXcx17ddbxX35xX9xXaxX3e5xX48xX52xX9xX19xX24xX9xXaxX467xXbxX9xXaxX157xX35xX57xX9xXaxX24xX9xX43xXaxXf9xX2cxX57xX9xXbxX35xX41xX33xX9xX1a8xX55xX2cxX9xXa2xXa3xX35xX9xX2cxX4bxX2cxX9xXa6xX5c1xX9xXa2xXd7xXbxX9xX23xX96xX9xX48xXaxX35xX286xXcxX9xXcxX5fxXcxX9xX23xXadxX48xXax14c14xX9xX3bxXadxX48xXaxX9xX1a8xX45xX2f8xXbxX9xXaxX35xXadxX48xX9xX13cxX45xX18xX48xXaxX9xX48xX12exXcxX9xXa2xXc8xX9xXbxXaxX6axX6bxX48xX52xX9xXbxX12exX48xX52xX9xX2cxX18xX24xX9xXaxX157xX48xX9xXa2xXc8xX24xX9xXcxX9exX18xX9xXa6xX2f5xX48xX52xX9xX1a8xX45xXecxX48xXf2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX3bxX35xX290xX45xX9xXaxX35xXadxX48xX9xX2cxX3c0xX18xX9xX23xXadxX48xXaxX22exX0xX1cxX17xXcxXexX9xXaxX467xXbxX9xXaxX157xX35xX57xX9xX2fxX608xX9xXcxX9fdxX35xX57xX9xXa6xX18xX45xX9xXaxX3e5xX48xX52xX57xX9xX2fxX3cfxXbxX57xX9xXaxX24xX57xX9xXa6xX18xX45xX9xXa6xX5fxX45xX57xX9xXa6xX18xX45xX9xX2cxX157xX57xX9xXcxXadxXbxX9xXcxX1a1xX35xXf2xXf2xXf2xX9xX3bxXadxX48xXaxX9xXbxXaxX6axX6bxX48xX52xX9xX19xX35xX286xX48xX9xX23xX35xX41xX48xX9xX48xXax125b7xX9xXa2xXc8xX9xXaxX5c1xX35xX9xX33xXaxX127xX2cxX9xXbxX6fxX24xX48xX52xX9xXa2xX50xX48xX52xX9xX4fdxX841xX22axX9xX48xX52xXc8xX26xX57xX9xX48xXaxX6axX48xX52xX9xXa6xX3cfxX35xX9xXa2xXa3xX35xX9xXbxX6fx14395xX9xX17xXcxX57xX9xX48xX52xX6axX6bxX35xX9xXdxXa3xX48xX9xXbxX45xX608xX35xX57xX9xX48xX52xX6axX6bxX35xX9xX2cxXfexX9xX23xXadxX48xXaxX9xXcxX164xX48xX9xXbxX399xX48xXaxX9xXa2xXa8xX9xXbxX35xXcxX9xX33xXaxX608xX35xX57xX9xXbxXaxXd7xX48xX57xX9xX23xXadxX48xXaxX9xX2cxXaxX45xX26xX290xX48xX9xXaxXfexX18xX57xX9xXbxXaxX35xX41xX45xX9xXcxX4bxX45xX9xXaxX24xX453xX2cxX9xX2fxX45xX26xX9xX52xX35xX194xXcxX9xXcxX35xX286xX48xX9xX19xX96xX2cxXaxXf2xXf2xXf2xX9xX23xXadxX48xXaxX9xX2cxXfexX9xXbxXaxX290xX9xX19xX35xX286xX48xX9xX23xX35xX41xX48xX9xX48xX453xX48xX52xX57xX9xX52xXecxX26xX9xX2cxX4bxX2cxX9xX23xX35xX41xX48xX9xX2cxXaxX19cxX48xX52xX9xX21cxXa2xX35xX5bxXcxX9xX33xXaxX608xX35xXa43xX221xX9xXa2xXc8xX9xX2cxXfexX9xXbxXaxX290xX9xX19xX426xX48xX9xXa6xX41xX48xX9xXbxX42exX9xXa2xX24xX48xX52xXf2xX9x19867xX3cxXbxX9xX2fxX3cfxX9xX2cxXaxX3c0xX48xX52xX9xX2cxX55xXcxX9xXa6xX164xX9xX2cxXfexX9xXa2xX467xX2cxX9xX1a8xX35xX48xX9xX33xXaxX50xX48xX52xX9xX23xXadxX48xXaxXf2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX498xX290xX9xX2cxXaxX3c0xX9xXa6xX3cxX48xX52xX9xX33xXaxX50xX48xX52xX9xX2cxXaxX3cfxX48xX52xX9xX23xXadxX48xXaxX9xX2cxX55xXcxX9xXcxX9exX18xX9xXbxX6fxX24xX48xX52xX9xX19xX96xX33xX9xX5xX41xXbxX9xX48xX52xX45xX26xX5bxX48xX9xXa6xX4bxX48xX9xXa2xXc8xX9xXcxX9exX18xX9xXdxX286xX9xXaxX3cxX35xX9xXa6xX5fxX45xX9xX48xX12exXcxX9xX4fdxX4fexX2axX500xX57xX9xX4xX127xX2cxX9xX6xX9xXbxX41xX9xX19xX244xX9xX33xXaxX50xX48xX52xX57xX9xX3bxX3cxX9xX6xX9xXbxX41xX9xX43xXaxX45xX26xX41xX48xX9xX2cxX4bxX24xX9xX48xX52xX6axX6bxX35xX9xX19xXecxX48xX9xX2cxX5fxX48xX9xXbxXaxX244xX2cxX9xXaxX35xXadxX48xX9xX2cxX4bxX2cxX9xX23xX35xXadxX48xX9xX33xXaxX4bxX33xX9xX2fxX18xX45xX22exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX2axXf2xX9xX20dxXadxX9xX2fxX35xX48xXaxX9xXcxX9fdxX35xX57xX9xXaxX3e5xX48xX52xX9xXaxXc8xX48xX52xX9xX48xX52xXc8xX26xX57xX9xX2cxXaxX17xX9xXcxX35xXadxX48xX52xX9xX43xXaxX35xX9xXaxX467xXbxX9xXaxX157xX35xX57xX9xXbxXaxX6axX6bxX48xX52xX9xX1a8xX45xX26xX5bxX48xX9xX6fxX42exX18xX9xXbxX18xX26xX9xXa2xXa3xX35xX9xX1a8xXc8xX9xX33xXaxX50xX48xX52xXf2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX4fdxXf2xX9x18e69xX35xX16bxX9xX2f8xXcxX9xX2cxX157xX9xXbxXaxX290xX57xX9xX12exX48xX9xX45xX3cfxX48xX52xX9xXa6xX3c0xX9xX2cxXaxX2f8xXbxX9xXa6xX290xX9xX48xXecxX48xX52xX9xX2cxX18xX24xX9xXbxXaxX290xX9xXbxX6fxXf9xX48xX52xXf2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX678xXf2xX9xX5xX35xX5bxXcxX9xXa2xX467xX2cxX9xX1a8xX35xX48xX9xX33xXaxX50xX48xX52xX9xX23xXadxX48xXaxX9xX2cxX55xXcxXf2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX6e5xXf2xX9xX8fxXf9xX48xX9xX2cxXaxX41xX9xXbxX35xX41xX33xX9xX1a8xX55xX2cxX9xXa2xXa3xX35xX9xX48xX52xX6axX6bxX35xX9xXcxX467xX2cxX9xXaxX24xX453xX2cxX9xX48xX52xXaxX35xX9xX48xX52xX6bxX9xXcxX467xX2cxX9xX23xXadxX48xXaxX9xX2cxX55xXcxXf2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX21exXf2xX9xX21fxX52xX6axX6bxX35xX9xXcxX467xX2cxX9xX23xXadxX48xXaxX9xX2cxX55xXcxX9xX2cxX5fxX48xX9xXa6xX17xX24xX9xX43xXaxX334xX45xX9xXbxX6fxX18xX48xX52xX9xXa2xXc8xX9xXbxX6fxX4bxX48xXaxX9xXa6xX41xX48xX9xX2cxXax1983dxX9xXa6xX2f5xX48xX52xX9xX48xX52xX6axX6bxX35xXf2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXex1149axXf2xX9xX1d2xXaxX35xX9xX2cxXfexX9xXbxX6fxX35xXadxX45xX9xX2cxXaxX19cxX48xX52xX9xXaxX24xX57xX9xX2fxX3cfxXbxX57xX9xXa6xX18xX45xX9xXa6xX5fxX45xX57xX9xXcxXadxXbxX9xXcxX1a1xX35xXa43xX9xX2cxX5fxX48xX9xXa6xX41xX48xX9xX48xX52xX18xX26xX9xX2cxX157xX9xX2fxX66xX9xX26xX9xXbxX41xX9xXa6xX290xX9xXa6xX6axX63xX2cxX9xX43xXaxX4bxXcxX57xX9xX1a8xX42exX9xXbxX6fxX399xX9xX43xX96xX33xX9xXbxXaxX6bxX35xXf2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX6fxX24xX48xX52xXexX1d2xXaxX45xX26xX41xX48xX9xX2cxX4bxX24xX9xX33xXaxX50xX48xX52xX9xX2cxXaxX3cfxX48xX52xX9xX23xXadxX48xXaxX9xXdxX35xX5bxX48xX9xX2cxX5fxX45xX9xXdxX63xX48xX9xX66xX9xX48xX52xX6axX6bxX35xX0xX1cxX2fxXbxX6fxX24xX48xX52xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX4xX127xX2cxX9xX6xX9xXbxX41xX9xX19xX244xX9xX33xXaxX50xX48xX52xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX41xXbxX57xX9xX23xXadxX48xXaxX9xXdxX35xX5bxX48xX9xX2cxX5fxX45xX9xXdxX63xX48xX9xX66xX9xX48xX52xX6axX6bxX35xX9xXdxXc8xX9xX23xXadxX48xXaxX9xX48xXaxX35xX286xXcxX9xX43xXaxX45xX334xX48xX9xX2cxX2f8xX33xX9xXbxX399xX48xXaxX9xXdxXecxX26xX9xXbxX6fxX45xX26xXa8xX48xX9xXbxX2bfxX9xXa6xX3cxX48xX52xX9xXa2xXd7xXbxX9xX2fxX18xX48xX52xX9xX48xX52xX6axX6bxX35xX9xX13cxX45xX18xX9xXa6xX6axX6bxX48xX52xX9xXbxX35xX5bxX45xX9xXaxX24xX4bxX57xX9xX2cxXaxX3c0xX9xX26xX41xX45xX9xXdxXc8xX9xXbxX2bfxX9xXdxX63xX48xX9xX21cxXaxX17xX24xX221xXf2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX3bxX35xX290xX45xX9xXaxX35xXadxX48xX9xX2cxX3c0xX18xX9xX23xXadxX48xXaxX22exX0xX1cxX17xXcxXexX9x1a0cfxX3cfxXbxX9xX2cxX18xX24xX57xX9xXa6xX18xX45xX9xXa6xX5fxX45xX57xX9xX23xX45xX5c1xX48xX9xX48xX2f5xX48xX57xX9xX48xX2f5xX48xX57xX9xX9exX9xXbxX18xX35xX57xX9xXa6xX35xX41xX2cxX57xX9xX2cxX19cxX48xX52xX9xX52xX4bxX26xX57xX9xX6fxX3cfxX35xX9xXdxX24xXf9xX48xX9xXbxX6fxX35xX9xX52xX35xX4bxX2cxX57xX9xX1a8xX45xX2f8xXbxX9xXaxX45xX26xX41xXbxX9xXa6xX18xX9xX19xXf9xX48xX52xX9xX66xX9xXcxX3cxXbxX9xX2fxX3cfxX9xX48xX157xX35xX9xXbxX6fxX5bxX48xX9xX2cxX157xX9xXbxXaxX290xX57xX9xX2cxX157xX9xXbxXaxX290xX9xXdxXf9xX48xXaxX57xX9xXbxX127xXbxX9xXaxX45xX26xX41xXbxX9xX4bxX33xXf2xXf2xXf2xX9xX3bxXadxX48xXaxX9xXbxXaxX6axX6bxX48xX52xX9xX19xX35xX286xX48xX9xX23xX35xX41xX48xX9xX48xX453xX48xX52xX9xXa2xXc8xX9xXbx1601fxX9xXdxXadxX9xXbxX42exX9xXa2xX24xX48xX52xX9xX6fxX2f8xXbxX9xX2cxX18xX24xXf2xX9xX8fxX35xXadxX48xX9xX48xX18xX26xX9xX2cxXaxX6axX18xX9xX2cxXfexX9xXa2xX467xX2cxX9xX1a8xX35xX48xX9xX33xXaxX50xX48xX52xX9xX23xXadxX48xXaxXf2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX52xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX45xXcxX23xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX22exX23xXdxX24xX2cxX43xX2faxXcxX18xX6fxX52xX35xX48xX841xXdxX17xX844xXbxX22exX18xX45xXbxX24xX2faxXcxX18xX6fxX52xX35xX48xX841xX6fxX35xX52xXaxXbxX22exX18xX45xXbxX24xX2faxX87cxX35xX19xXbxXaxX22exX21exX6e5xX678xX33xX1a8xX2faxXaxX17xX35xX52xXaxXbxX22exX678xXeaaxX4fdxX33xX1a8xX32xX9xX2fxX6fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX22exX1cxX1cxX35xXf2xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX48xXaxXf2xXa2xX48xX1cxX48xX17xX87cxX2fxX1cxX2axX500xX4fexX22axX1cxX22axX22axX19xX4fdxX4fexX500xX2axX22cxX4fexX22cxXbxX678xX4fdxX4fdxX4fdxXdxX2axXf2xX896xX33xX52xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX24xX9xX26xX9xXbxX17xX9xX43xXaxX45xX26xX17xX48xX9xX2cxX18xX24xX9xX33xXaxX24xX48xX52xX9xX2cxX45xXcxX9xXdxX35xX17xX48xX9xX2cxX18xX45xX9xXdxX24xX48xX9xX24xX9xX48xX52xX45xX24xX35xX9xXbxX6fxX24xX48xX52xX9xX43xX26xX9xX48xX52xXaxX35xX9xXbxX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX498xX290xX9xX2cxXaxX3c0xX9xXa6xX3cxX48xX52xX9xX33xXaxX50xX48xX52xX9xX2cxXaxX3cfxX48xX52xX9xX23xXadxX48xXaxX9x1926cxX35xX5bxX48xX9xX2cxX5fxX45xX9xXdxX63xX48xX9xX66xX9xX48xX52xX6axX6bxX35xX9xXbxX6fxX24xX48xX52xX9xX19xX96xX33xX9xX5xX41xXbxX9xX48xX52xX45xX26xX5bxX48xX9xXa6xX4bxX48xX9xXa2xXc8xX9xXcxX9exX18xX9xXdxX286xX9xXaxX3cxX35xX9xXa6xX5fxX45xX9xX48xX12exXcxX9xX4fdxX4fexX2axX500xX57xX9xX4xX127xX2cxX9xX6xX9xXbxX41xX9xX19xX244xX9xX33xXaxX50xX48xX52xX57xX9xX3bxX3cxX9xX6xX9xXbxX41xX9xX43xXaxX45xX26xX41xX48xX9xX2cxX4bxX24xX9xX48xX52xX6axX6bxX35xX9xX19xXecxX48xX9xX2cxX5fxX48xX9xXbxXaxX244xX2cxX9xXaxX35xXadxX48xX9xX2cxX4bxX2cxX9xX23xX35xXadxX48xX9xX33xXaxX4bxX33xX9xX2fxX18xX45xX22exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX2axXf2xX9xX1d2xXaxX2f5xX48xX52xX9xX12exX48xX9xXbxX35xX41xXbxX9xX2cxX18xX48xXaxX9xXa2xXc8xX9xX2cxX4bxX2cxX9xX2fxX194xX48xX9xX33xXaxX334xXcxX9xXbxX2bfxX9xXbxXaxX96xXbxX9xXdxX63xX48xX9xX21cxXaxX17xX24xX221xX9xX2cxXaxX6axX18xX9xXa6xX6axX63xX2cxX9xX48xX2f8xX45xX9xX2cxXaxX399xX48xXf2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX4fdxXf2xX9xX1d2xXaxX2f5xX48xX52xX9xXcxX45xX18xX9xX23xX4bxX48xX57xX9xXa2xXd7xX48xX9xX2cxXaxX45xX26xX290xX48xX57xX9xX52xX35xX41xXbxX9xXcxX608xX9xXdxX63xX48xX9xX21cxXaxX17xX24xX221xX9xX3cfxXcxX57xX9xX2cxXaxX41xXbxX9xXaxX24xX453xX2cxX9xX2fxX194xX48xX9xX33xXaxX334xXcxX9xXbxX2bfxX9xXdxX63xX48xX9xX21cxXaxX17xX24xX221xX9xX43xXaxX2f5xX48xX52xX9xXa6xX194xXcxX9xX23xX194xX24xX9xXa2xXadxX9xX2fxX35xX48xXaxX9xXaxX24xX453xX2cxX9xX43xXaxX2f5xX48xX52xX9xX6fxX5bcxX9xX48xX52xX45xX5c1xX48xX9xX52xX3cfxX2cxX2faxX9xX43xXaxX2f5xX48xX52xX9xX2fxX42exX9xX19xX127xX48xX52xX9xXbxXaxX96xXbxX9xXdxX63xX48xX9xX21cxXaxX17xX24xX221xX9xX2cxXfexX9xXcxXc8xX45xX9xXa6xX1a1xX9xX43xXaxX4bxX2cxX9xXbxXaxX6axX6bxX48xX52xX57xX9xX1a8xX45xX2f8xXbxX9xXaxX45xX26xX41xXbxX9xXaxX24xX453xX2cxX9xX33xXaxX9exX9xX48xXa8xXf2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX678xXf2xX9xX5xXaxX244xX2cxX9xXaxX35xXadxX48xX9xXbxX3cfxXbxX9xXa2xXadxX9xX2fxX35xX48xXaxX9xX2cxX4bxX9xX48xXaxXecxX48xX57xX9xX2fxX42exX9xX19xX127xX48xX52xX9xX52xX12exX48xX52xX9xXbxX18xX26xX9xXa2xXc8xX9xX2cxX4bxX2cxX9xX19xX127xX48xX52xX9xX2cxX127xX9xX23xX194xX24xX9xXaxX3cxX9xX2cxX5fxX48xX9xXbxXaxX35xX41xXbxX9xX43xXaxX35xX9xXbxX35xX41xX33xX9xX1a8xX55xX2cxX9xXa2xXa3xX35xX9xXdxX63xX48xX9xX21cxXaxX17xX24xX221xX57xX9xX2cxXaxX41xX9xX23xX35xX41xX48xX9xXbxXaxX96xXbxX9xXdxX63xX48xX9xX21cxXaxX17xX24xX221xX57xX9xXbxXaxX6axX6bxX48xX52xX9xX1a8xX45xX26xX5bxX48xX9xX6fxX42exX18xX9xXbxX18xX26xX9xXa2xXa3xX35xX9xX1a8xXc8xX9xX33xXaxX50xX48xX52xXf2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX6e5xXf2xX9xX5xX35xX5bxX45xX9xXaxX3c0xX26xX9xXdxX63xX48xX9xX21cxXaxX17xX24xX221xX9xX23xXadxX48xXaxX57xX9xXdxX63xX48xX9xX21cxXaxX17xX24xX221xX9xX2cxXaxX41xXbxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXa6xX55xX48xX52xX9xX13cxX45xX26xX9xXa6xX96xX48xXaxXf2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX21exXf2xX9xX1d2xXaxX35xX9xX2cxXfexX9xX23xX35xX290xX45xX9xXaxX35xXadxX48xX9xXcxX467xX2cxX9xX23xXadxX48xXaxX57xX9xX2cxX5fxX48xX9xXa6xX41xX48xX9xX48xX52xX18xX26xX9xX2cxX157xX9xX2fxX66xX9xX26xX9xXbxX41xX9xXa6xX290xX9xXa6xX6axX63xX2cxX9xX43xXaxX4bxXcxX9xXa2xXc8xX9xXa6xX35xXa8xX45xX9xXbxX6fxX96xX9xX43xX96xX33xX9xXbxXaxX6bxX35xXf2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX104fxX24xX45xX6fxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX2xXf2xX8fxX194xX35xX1cxX104fxX1d2x14bddxX498xX104fxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe