Tính nghiêm minh của pháp luật được thể hiện
Sáng 22-3, Hội đồng cưỡng chế của UBND xã Cẩm Thành cùng các ngành, lực lượng chức năng huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức cưỡng chế tài sản trên đất của ông Phan Văn Đàn ở thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Thành để bàn giao đất theo Quyết định 1252/QĐ-UBND-NL1 ngày 28-6-2005 của UBND tỉnh.
d69bxe94fx16cb4x13c0cx1303cx106aex15e76xe3e6xe352xX7x14773x13d70x10f35xe967xf133x12d82xX5x1022axXax16e68xXcxea41x15f8dxX1xX3xX15x12c77xX1xXdx110d9xf7a0xX3xX1dxXdxX15xX1xX3xX4x154cdxX6xX3xXbxX1x1637dxXbxX3xX5x102fcx107a3xXexX3x1026fxfe75x16455xX4xX3xXexX1xec8axX3xX1xXdx123c4xX15xX0x1293axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14a81xX10xX6x11608xXaxX12x10946xX2axX15xX19xX3x11b8exX5ax126bdx102a9x126bcxX3xX4fxf5ffxXdxX3xX32x107e6xX15xX19xX3xX4xX33x12f08xX15xX19xX3xX4xX1x160b2xX3xX4xX25xX6xX3x16eb3x13d9fx13904x14807xX3x124fcx12a20xX3xea8bx137c4xX1dxX3xXcxX1x14baaxX15xX1xX3xX4x14e38xX15xX19xX3xX4xX2axX4xX3xX15xX19xX85xX15xX1xX5exX3xX5x103d5xX4xX3xX5xX33xX34xX15xX19xX3xX4xX1xee4axX4xX3xX15x1361fxX15xX19xX3xX1xX2exf1bcxX3dxX15xX3xX7fxX80xX1dxX3xe33bxX2exXafxX1cxX15xX3xX32xX7dxX3xXex15bc1xX3xX4xX1xXa5xX4xX3xX4xX33xX6bxX15xX19xX3xX4xX1xX71xX3xXexX85xXdxX3xX7x115a8xX15xX3xXexfac4xX1cxX15xX3xX32x15257xXexX3xX4xX25xX6xX3x10da9xX15xX19xX3x163b9xX1xX6xX15xX3x15aeexXa9xX15xX3x10237xX85xX15xX3x152b6xX3xXexX1xXe7xX15xX3xX4fxX33xX15xX19xX3x11f60x13aadxX5exX3xX7cxX7dxX3xX7fxX80xX1dxX3xXcxX1xX85xX15xX1xX3xX32xX39xX3x1534cxX85xX15xX3xX19xXdxX6x10c38xX3xX32xXe0xXexX3xXexX1xX10xX11fxX3x10770xX2exXafxX71xXexX3xX32x10661xX15xX1xX3xX2xX5axdde9xX5axX40xX12axXf4xX5cxX77xX78xX79xX7axX5cxX79x17400xX2xX3xX15xX19xX85xXafxX3xX5ax15edcxX5cx14090xX5cxX5ax158bdxX151xX137xX3xX4xX25xX6xX3xX77xX78xX79xX7axX3xXex16aa4xX15xX1x11c3exX0xX40xXbxX12xX0xXexX6xX118xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX19xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX52xX52xXdxX15xX19xX9xXaxX2xXaxX3x11388xXdxX52xXexX1xX9xXaxX5axX151xX151xXaxX3xX6xX5xXdxX19xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xXdbxXaxX3xX118xX11fxXdbxX52xX10xXdbxX9xXaxX151xXaxX12xX0xXexX118xX11fxX52xXafxX12xX0xXexXdbxX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX7xXdbxX4xX9xXaxX40xX40xXdxX162xX118xX6xX11fxX1xX6xXexXdxX15xX1xX162x108e9xX15xX40xX15xX10xX18exX7xX40xX2xX151xX2xX5axX40xX14cxX137xX52xX5axX151x10388xX5axec2cxX151xX151xXexX137xX5axX1edxX5axX5xX151xX162x157caxXbxX19xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexXdbxX12xX0xXexXdbxX12xX0xXexX52xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX6xXbxXexXdxX11fxX15xXaxX12xXcxX1xX2axX11fxX3xX52xX6bxX3xX4xXe7xX15xX19xX3xXexXdbxe693xX15xX1xX3xXexXdbxX1cxX15xX3xX32xXe0xXexX3xX7xX6xX2exX3x14423xX1xXdxX3xX32xX7dxX3xX52xe246xXdxX3xX52xX11fxX15xX3xXexX85xXdxX3xX7xXd7xX15xX3xX4xX25xX6xX3xX19xXdxX6xX3xX32xX233xX15xX1xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexXdbxX12xX0xX40xXexX118xX11fxX52xXafxX12xX0xX40xXexX6xX118xX5xX10xX12xX0xXexX6xX118xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX19xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX52xX52xXdxX15xX19xX9xXaxX2xXaxX3xX18exXdxX52xXexX1xX9xXaxX5axX151xX151xXaxX3xX6xX5xXdxX19xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xXdbxXaxX3xX118xX11fxXdbxX52xX10xXdbxX9xXaxX151xXaxX12xX0xXexX118xX11fxX52xXafxX12xX0xXexXdbxX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX7xXdbxX4xX9xXaxX40xX40xXdxX162xX118xX6xX11fxX1xX6xXexXdxX15xX1xX162xX1dbxX15xX40xX15xX10xX18exX7xX40xX2xX151xX2xX5axX40xX14cxX137xX52xX5axX151xX1edxX5axX1efxX151xX151xXexX137xX5axX1edxX5dxX5xX2xX162xX1faxXbxX19xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexXdbxX12xX0xXexXdbxX12xX0xXexX52xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX6xXbxXexXdxX11fxX15xXaxX12xX143xX9axX4xX3xX5xX33xX34xX15xX19xX3xX52xe8afxX15xX3x13036xX2exX349xX15xX3xX7cxX7dxX3xX7fxX80xX1dxX3xXcxX1xX85xX15xX1xX3xX52xX24cxXdxX3xX52xX11fxX15xX3xXexX85xXdxX3xX7xXd7xX15xX3xX4xX25xX6xX3xX19xXdxX6xX3xX32xX233xX15xX1xX3xXe7xX15xX19xX3xXf4xX85xX15xX3xXexXdbxX33xedc0xX4xX3xX244xX1xXdxX3xXexX1xX9axX4xX3xX1xXdxX3dxX15xX3xX118xXdxX3dxX15xX3xXbxX1xX2axXbxX3xX4xX33xX6bxX15xX19xX3xX4xX1xX71xX162xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexXdbxX12xX0xX40xXexX118xX11fxX52xXafxX12xX0xX40xXexX6xX118xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX11fxX52xXafxXaxX12xX79xX1xX33xX3xX118xX2axX11fxX3xX4fxX85xX3xXcx15948xX15xX1xX3xX32xX7dxX3xXbxX1xXd7xX15xX3xX2axX15xX1xX5exX3xX15xXa9xX1dxX3xX5axX151xX151xX5dxX5exX3xXb7xX14xX3xX15xX19xX1xXdxX3dxXbxX3xX244xXdxX15xX1xX3xX52xX11fxX6xX15xX1xX3xX5xX33xdb41xX15xX19xX3xXexX1xX9axX4xX3xXexXc1xX15xX19xX3xX1xX34xXbxX3xX4fxX85xX3xXcxX3e2xX15xX1xX3x154c2xe2efxX7axX143xXcxXcxX4fxX3xX4fxX85xX3xXcxX3e2xX15xX1xX3x1483dxX3xX15xX6xXafxX3xX5xX85xX3xX7fxXe7xX15xX19xX3xXexXafxX3xX7fxXebxX3xX143xX33xX414xX15xX19xX3xXexX1xX9axX4xX3xX4fxX85xX3xXcxX3e2xX15xX1x137dfxX3xX32xX33xX34xX4xX3xXexX1xX2exX1cxX3xX32xXe0xXexX3xXexX1xX10xX11fxX3xX34cxX2exXafxX71xXexX3xX32xX131xX15xX1xX3xX7x1335cxX3xX5axX1edxX14exX5dxX3xX12axXf4xX40xX77xX78xX5cxX79xX143xX5dxX3xX4xX25xX6xX3xX77xX78xX79xX7axX3xXexX15fxX15xX1xX3xXexXdbxX1cxX15xX3xX52xXdxX3dxX15xX3xXexX14xX4xX1xX3xX2xX162xX1efxX137xX5dxX1dxX5axX3xXexX1xX2exX61xX4xX3xX32xX131xX6xX3xX118xX85xX15xX3xXexX1xXe7xX15xX3xX4fxX33xX15xX19xX3xX104xX105xX5exX3xX7cxX7dxX3xX7fxX80xX1dxX3xXcxX1xX85xX15xX1xX5exX3xX1xX2exXafxX3dxX15xX3xX7fxX80xX1dxX3xXb7xX2exXafxX1cxX15xX3xX52xX8axX15xX19xX3xX32xX39xX3xX5xX85xX1dxX3xX244xX1xX11fxX3xX5xX33xX414xX15xX19xX3xXexX1xX9axX4xX162xX3xXcxX2exXafxX3xX15xX1xXdxX1cxX15xX5exX3xXexXdbxX11fxX15xX19xX3xXexX1xX24cxXdxX3xX19xXdxX6xX15xX3xX32xd8dexX3xXb7xX14xX3xX15xX19xX1xXdxX3dxXbxX3xX42fxX7axX143xXcxXcxX4fxX3xX244xX1xXe7xX15xX19xX3xXbxX1xX2axXexX3xX1xX2exXafxX3xX32xX33xX34xX4xX3xX1xXdxX3dxX2exX3xX34cxX2exXd7xX3xX244xXdxX15xX1xX3xX52xX11fxX6xX15xX1xX3xX1dbxX85xX3xX7cxXdxX15xX3xXexXdbxXd7xX3xX32xXe0xXexX162xX3xX79xX19xX85xXafxX3xX5axX14cxX5cxX14exX5cxX5axX151xX151xX137xX5exX3xX77xX78xX79xX7axX3xXexX15fxX15xX1xX3xX32xX7dxX3xX118xX6xX15xX3xX1xX85xX15xX1xX3xX34cxX2exXafxX71xXexX3xX32xX131xX15xX1xX3xX7xX485xX3xX2xX5axX137xX5axX3xX12axXf4xX40xX77xX78xX5cxX79xX143xX2xX3xXexX1xX2exX3xX1xX65xXdxX3xX52xXdxX3dxX15xX3xXexX14xX4xX1xX3xX32xXe0xXexX3xX15xX52dxXdxX3xXexXdbxX1cxX15xX3xX19xXdxX6xX11fxX3xX4xX1xX11fxX3xX77xX78xX79xX7axX3xX7cxX7dxX3xX7fxX80xX1dxX3xXcxX1xX85xX15xX1xX3xX34cxX2exXd7xX15xX3xX5x160faxX162xX3xXcxXdbxX33xX386xX4xX3xX32xX52dxX5exX3xXb7xX14xX3xX15xX19xX1xXdxX3dxXbxX3xX42fxX7axX143xXcxXcxX4fxX3xX4fxX85xX3xXcxX3e2xX15xX1xX3xX32xX7dxX3xX118xX2axX15xX3xXexX85xXdxX3xX7xXd7xX15xX3xXexXdbxX1cxX15xX3xX32xXe0xXexX3xX19xX65xX1dxX3xX5axX3xX52xX7dxXafxX3xX15xX1xX85xX3xX244xX1xX11fxX5exX3xX15xX1xX85xX3xX5xX85xX1dxX3xX1dbxXdxX3dxX4xX3xX1dbxX85xX3xX1dxX61xXexX3xX52xX7dxXafxX3xX485xXexX3xX4xX1xX11fxX3xXe7xX15xX19xX3xXebxX1xX6xX15xX3xXf0xXa9xX15xX3xXf4xX85xX15xX3xX5xX85xX3xX4xX2axX15xX3xX118xX61xX3xX4xX25xX6xX3xXb7xX14xX3xX15xX19xX1xXdxX3dxXbxX162xX3xXf0xX233xX3xX1dbxX2fxXafxX5exX3xXexXdbxX11fxX15xX19xX3xX34cxX2exX2axX3xXexXdbxX233xX15xX1xX3xXexX1xX9axX4xX3xX1xXdxX3dxX15xX3xX1dbxXdxX3dxX4xX3xXexX1xX2exX3xX1xX65xXdxX3xX32xXe0xXexX5exX3xX77xX78xX79xX7axX3xX7cxX7dxX3xX7fxX80xX1dxX3xXcxX1xX85xX15xX1xX3xX5xXdxX1cxX15xX3xXex10589xX4xX3xX19x12bc2xXbxX3xXbxX1xXd7xXdxX3xX7xX9axX3xX4xX1xX485xX15xX19xX3xX32xX485xXdxX3xX4xX25xX6xX3xXe7xX15xX19xX3xXebxX1xX6xX15xX3xXf0xXa9xX15xX3xXf4xX85xX15xX3xX1dbxX233xX3xXe7xX15xX19xX3xX4xX1xX11fxX3xXdbx131cfxX15xX19xX3xXb7xX14xX3xX15xX19xX1xXdxX3dxXbxX3xX32xX7dxX3xX118xX2axX15xX3xX4xX1xX11fxX3xX1dxX233xX15xX1xX3xXexX85xXdxX3xX7xXd7xX15xX3xXexXdbxX1cxX15xX3xX32xXe0xXexX3xX1dbxX85xX3xX34cxX2exXafx116e2xX15xX3xX7xf7b3xX3xX52xX6e1xX15xX19xX3xX32xXe0xXexX3xX137xX151xX3xX15xXa9xX1dxX162xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX11fxX52xXafxXaxX12xX104x12a2exXdxX3xXbxX1xX33xX414xX15xX19xX3xX2axX15xX3xXexXc1xX3xX4xX1xXa5xX4xX3xX19xXdxXd7x12323xX3xXbxX1xX52dxX15xX19xX3xX1dxX6e5xXexX3xX118xX71bxX15xX19xX5exX3xXexX1xX2exX3xX1xX65xXdxX3xX32xXe0xXexX3xX32xX33xX34xX4xX3xX4xX2axX4xX3xX4xXe0xXbxX5exX3xX15xX19xX85xX15xX1xX3xX32xX33xX6xX3xXdbxX6xX3xX118xX85xX15xX3xX118x15befxX4xX3xX7xX2exX485xXexX3xX1dxXe0xXafxX3xX15xXa9xX1dxX3xX15xX6xXafxX162xX3xX7fxX2axX4xX3xX19xXdxXd7xX794xX3xXbxX1xX2axXbxX3xXexX2exXafxX1cxX15xX3xXexXdbxX2exXafxX750xX15xX5exX3xX1dbxX2fxX15xX3xX32xX61xX15xX19xX5exX3xX244xX39xX3xX4xXd7xX3xX4xX1xX14xX15xX1xX3xX7xX2axX4xX1xX3xX33xX2exX3xX32xX7dxX794xX3xX1dbx15d22xX15xX3xX244xX1xXe7xX15xX19xX3xX32xX33xX34xX4xX3xXe7xX15xX19xX3xXf4xX85xX15xX3xX4xX1xXe0xXbxX3xX15xX1xX2fxX15xX162xX3xXcxXdbxX33xX386xX4xX3xXexX233xX15xX1xX3xX1xX233xX15xX1xX3xX32xX52dxX5exX3xX77xX78xX79xX7axX3xX7cxX7dxX3xX7fxX80xX1dxX3xXcxX1xX85xX15xX1xX3xX32xX7dxX3xX4xX52dxX3xX34cxX2exXafxX71xXexX3xX32xX131xX15xX1xX3xX4xX33xX6bxX15xX19xX3xX4xX1xX71xX5exX3xXexX1xX85xX15xX1xX3xX5xX2fxXbxX3xX4fxX61xXdxX3xX32xX65xX15xX19xX3xX4xX33xX6bxX15xX19xX3xX4xX1xX71xX3xX1dbxX85xX3xXexX1xXe7xX15xX19xX3xX118xX2axX11fxX3xX4xX1xX11fxX3xX19xXdxX6xX3xX32xX233xX15xX1xX3xXe7xX15xX19xX3xXf4xX85xX15xX162xX3xX55xX6xX2exX3xX244xX1xXdxX3xXexX1xX9axX4xX3xX1xXdxX3dxX15xX3xX32xfaebxXafxX3xX32xX25xX3xX4xX2axX4xX3xXexXdbxX233xX15xX1xX3xXexX9axX5exX3xXexX1xX25xX3xXexX6e1xX4xX3xXexX1xX10xX11fxX3xX34cxX2exXafxX3xX32xX131xX15xX1xX3xX4xX25xX6xX3xXbxX1xX2axXbxX3xX5xX2exX2fxXexX5exX3xX4fxX61xXdxX3xX32xX65xX15xX19xX3xX4xX33xX6bxX15xX19xX3xX4xX1xX71xX3xX32xX7dxX3xX118xX485xX3xXexXdbxX14xX3xX5xX9axX4xX3xX5xX33xX34xX15xX19xX5exX3xX1xX2exXafxX3xX32xX61xX15xX19xX3xX1dxX2axXafxX3xX1dxX52dxX4xX5exX3xXbxX1xX33xX414xX15xX19xX3xXexXdxX3dxX15xX3xXexXdxX71xX15xX3xX1xX85xX15xX1xX3xXexX1xX2axX11fxX3xX52xX6bxX3xX6xX15xX3xXexX11fxX85xX15xX3xX4xX2axX4xX3xXexX85xXdxX3xX7xXd7xX15xX3xXexXdbxX1cxX15xX3xX5xXe7xX3xX32xXe0xXexX3xX15xX85xXafxX162xX3xXf0xXdxX3dxX4xX3xX244xXdxX1cxX15xX3xX34cxX2exXafxX71xXexX3xXexXc1xX3xX4xX1xXa5xX4xX3xX4xX33xX6bxX15xX19xX3xX4xX1xX71xX5exX3xX19xXdxXd7xXdxX3xXbxX1xX52dxX15xX19xX3xX1dxX6e5xXexX3xX118xX71bxX15xX19xX3xX4xX25xX6xX3xX77xX78xX79xX7axX3xX7cxX7dxX3xX7fxX80xX1dxX3xXcxX1xX85xX15xX1xX3xXexX1xX39xX3xX1xXdxX3dxX15xX3xXexX14xX15xX1xX3xX15xX19xX1xXdxX1cxX1dxX3xX1dxXdxX15xX1xX3xX4xX25xX6xX3xXbxX1xX2axXbxX3xX5xX2exX2fxXexX5exX3xX32xX33xX34xX4xX3xX15xX1xX349xX15xX3xX52xX349xX15xX3xX32xX65xX15xX19xX3xXexX233xX15xX1xX3xX4xX6xX11fxX162xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx173dexX2exXexX1xX11fxXdbxXaxX12xXcxX162xX143xX0xX40xXbxX12
T.L