“Phù phép” hồ sơ, một doanh nghiệp ở Hà Tĩnh chiếm đoạt tài sản gần 60 tỷ đồng
(Baohatinh.vn) - Để hợp thức hàng hóa xuất khẩu, Hoàng Thị Hậu đã đứng tên Công ty Hào Hùng mượn hàng của nhiều chủ hàng tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh để mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu, sau đó lập khống hồ sơ hoàn thuế để chiếm đoạt 59,5 tỷ đồng tiền hoàn thuế của Nhà nước.
d525x10b4ax1671fx18178x14accx15e3cx132f7x1085axee39xX7x159c5x166d6x17eaax11d84x1739dx15961xX5xe4aexXax16c1fx1504fx13dffxX1x15779xX3xXbxX1x138b4xXbx1730cxX3xX1x13a5dxX3xX7x10ce5x10940xX3x1583fx106abxXexX3x11984x11b3exX6x172b2xX1xX3xX2cxd549xX1xXdx110ffxXbxX3x17dc2xX3x13ffaxf96exX3xXcx14683xX2cxX1xX3xX4xX1xXdxf835xX25xX3x1672dxX2ax145dexXexX3xXexX39xXdxX3xX7x111b9xX2cxX3xX30x150d3xX2cxX3x14339x170d4xX3xXexe4e2xX3xX46xX1fxX2cxX30xX0x16dd3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX10xX6xX29xXaxX12x109d2x17805xX3xX1x11cd0xXbxX3xXexX1x12d1exX4xX3xX1xX39xX2cxX30xX3xX1x12d20xX6xX3x12fe3x16122x172acxXexX3x137f6xX1x16968xX8dxX23xX3xX38xX2axX39xX2cxX30xX3xXcxX1x179f5xX3xX38x1013bxX8dxX3xX46x11b7axX3xX46xX80xX2cxX30xX3xXex12b69xX2cxX3x15c79x11e55xX2cxX30xX3xXex13163xX3xX38xX39xX2axX3xX38xX16xX2cxX30xX3xX25x156d6xX7bxX2cxX3xX1xX39xX2cxX30xX3xX4x1172cxX6xX3xX2cxX1xXdx17362xX8dxX3xX4xX1xXcdxX3xX1xX39xX2cxX30xX3xXexX48xXdxX3xX4x120eaxX4xX3xXex15da4xX2cxX1xX3x14318xX30xX1xX33xX3x19014xX2cxX23xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX2cxX1xX3xX46xX78xX3xX25xX36xX3xXex10ad9xX3xX91xX1xX6xXdxX3xX1xX39xX2cxX30xX3xX1xX89xX6xX3xX8cxX8dxX8exXexX3xX91xX1xX93xX8dxX23xX3xX7xX6xX8dxX3xX46xX89xX3xX5xXa2xXbxX3xX91xX1xe399xX2cxX30xX3xX1xX1fxX3xX7xX22xX3xX1xX2axX39xX2cxX3xXexX1xX8dxX43xX3xX46xX78xX3xX4xX1xXdxX43xX25xX3xX46xX2axX48xXexX3x17ab3x13830xX23xX14exX3xXexX5bxX3xX46xX1fxX2cxX30xX3xXexXdxXd3xX2cxX3xX1xX2axX39xX2cxX3xXexX1xX8dxX43xX3xX4xXcdxX6xX3xXecxX1xX39xX3xX2cxXc3x1866bxX4x13fdfxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdf06xX2axX29xXb7xX3xXbxXb1xX10xX2cxXexX10x11d92xXaxX12xX0xXdxX25xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb1xX10xX2cxXexX10xX191xXaxX3xX7xXexXb7xX5xX10xX9xXax1148bxXdxX29xXexX1x1723axX3xd7e0xf6a7xX58xXbxX8cx10a03xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX1b5xX3xX14ex10337x1432fxXbxX8cxX1bcxXaxX3xX7xX191xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b5xX62xX62xXdxX176x1883cxX6xX2axX1xX6xXexXdxX2cxX1xX176xd94bxX2cxX62xX2cxX10xX1b0xX7xX62xX2xX14fx12b3cxX58xX62xX2xX1f0xX1c7xX29xX14exX1b8xX58xX1b8xX2xX14exX1b7xXexX14exX2xX58xX14fxX14exX5xX58xX176x18b14xXbxX30x1484fxX191xX9xX1c8xX14fxX1b7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xXbxX1xX1axXbxX1cxX3xX1xX1fxX3xX7xX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xX29xX2axX6xX2cxX1xX3xX2cxX30xX1xXdxX33xXbxX3xX36xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX2cxX1xX3xX4xX1xXdxX43xX25xX3xX46xX2axX48xXexX3xXexX39xXdxX3xX7xX50xX2cxX3xX30xX54xX2cxX3xX57xX58xX3xXexX5bxX3xX46xX1fxX2cxX30xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb1xX6xXbxXexXdxX2axX2cxXaxX12xXb1xX22xX3x1781bxX8dxX6xX2cxX3xXb1xXb2xX2cxX30xX3xX6xX2cxX3xXexX12cxX2cxX30xX3xX46xX48xXexX3xX284xX8dxXb7xX43xXexX3xX46xX9fxX2cxX1xX3xX91xX1xX36xXdxX3xXexX12cxX3xX1dcxX9fxX3xX4xX6xX2cxX23xX3xX1dcx14106xXexX3xXexX48xX25xX3xX30xXdxX6xX25xX3xX46xX12cxXdxX3xX1e6xX174xXdxX3xX38xX2axX39xX2cxX30xX3xXcxX1xX9fxX3xX38xXa2xX8dxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX2axX29xXb7xXaxX12xXb1xX1xXdxXd3xX8dxX3xX1b8xX62xX1b7xX62xX1b8xX58xX2xX14fxX23xX3xXb1xX22xX3xX284xX8dxX6xX2cxX3xX4xX50xX2cxX1xX3xX7xXe4xXexX3xX46xXdxXd3xX8dxX3xXexX191xX6xX3xXb1xXb2xX2cxX30xX3xX6xX2cxX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX2cxX1xX3xX46xXa6xX3xX191xX6xX3xX284xX8dxXb7xX43xXexX3xX46xX9fxX2cxX1xX3xX91xX1xX36xXdxX3xXexX12cxX3xX1dcxX9fxX3xX4xX6xX2cxX23xX3xX191xX6xX3xX5xX33xX2cxX1xX3xX1dcxX2b6xXexX3xX1dcxX9fxX3xX4xX6xX2cxX3xX46xX78xX3xXexX48xX25xX3xX30xXdxX6xX25xX3xX46xX12cxXdxX3xX1e6xX174xXdxX3xX38xX2axX39xX2cxX30xX3xXcxX1xX9fxX3xX38xXa2xX8dxX3x15698x14255xXecxX3xX2xX14fxX1c8xX2xX23xX3xX91xX1xX12cxXdxX3xX14fxX23xX3xXexX1xX9fxX3xXexX191xX8exX2cxX3xX14xX1xX12cxX3xXb1xX1x11d9fxX8dxX23xX3xX1xX8dxXb7xX33xX2cxX3xX38xXc3xX22xX2cxX30xX3xX37dxX22xX2cxX23xX3xXexXe8xX2cxX1xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX2cxX1x12c85xX3xX1e6xXd3xX3xXexX26xXdxX3xX13x18f63x13643xX6xX3xX46xX50xX2axX3xX4xX1xXdxX43xX25xX3xX46xX2axX48xXexX3xXexX39xXdxX3xX7xX50xX2cxX1cxX3xX284xX8dxXb7xX3xX46xX9fxX2cxX1xX3xXexX48xXdxX3xf7baxX1xX2axX50xX2cxX3xX1c7xX3x16a38xX3xX77xXdxXd3xX8dxX3xX2xX1f0xX14fxX3xX186xX3c8xX38xX37dxX3xX2cx13a6exX25xX3xX2xX14fxX14fxX14fxX176xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX2axX29xXb7xX3xXbxXb1xX10xX2cxXexX10xX191xXaxX12xX0xXdxX25xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb1xX10xX2cxXexX10xX191xXaxX3xX7xXexXb7xX5xX10xX9xXaxX1b0xXdxX29xXexX1xX1b5xX3xX1b7xX1b8xX58xXbxX8cxX1bcxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX1b5xX3xX14exX1c7xX1c8xXbxX8cxX1bcxXaxX3xX7xX191xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b5xX62xX62xXdxX176xX1dcxX6xX2axX1xX6xXexXdxX2cxX1xX176xX1e6xX2cxX62xX2cxX10xX1b0xX7xX62xX2xX14fxX1f0xX58xX62xX2xX1f0xX1c7xX29xX14exX1b8xX58xX1b8xX1c7xX1b8xX1b8xXexX1c8xX1b8xX1b7xX1c8xX14fxX5xX58xX176xX207xXbxX30xX20axX191xX9xX14exX1b7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xXbxX1xX1axXbxX1cxX3xX1xX1fxX3xX7xX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xX29xX2axX6xX2cxX1xX3xX2cxX30xX1xXdxX33xXbxX3xX36xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX2cxX1xX3xX4xX1xXdxX43xX25xX3xX46xX2axX48xXexX3xXexX39xXdxX3xX7xX50xX2cxX3xX30xX54xX2cxX3xX57xX58xX3xXexX5bxX3xX46xX1fxX2cxX30xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb1xX6xXbxXexXdxX2axX2cxXaxX12xX38xX2axX39xX2cxX30xX3xXcxX1xX9fxX3xX38xXa2xX8dxX3xX1dcxX9fxX3xX1dcxX2b6xXexX3xX46xX78xX3xXbxX1x175d1xX4xX3xX1e6xX535xX3xX4xXb2xX2cxX30xX3xXexXe4xX4xX3xX46xXdxXd3xX8dxX3xXexX191xX6xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX2axX29xXb7xXaxX12xXb1xX22xX3xX284xX8dxX6xX2cxX3xX4xX50xX2cxX1xX3xX7xXe4xXexX3xX46xXdxXd3xX8dxX3xXexX191xX6xX3xX4x175f1xX2cxX30xX3xX46xXa6xX3xXexXdxX43xX2cxX3xX1xX39xX2cxX1xX3xX91xX1xXe4xX25xX3xX8cxX1axXexX3xX2cxX1xX39xX3xX36xX3xX4xXcdxX6xX3xX38xX2axX39xX2cxX30xX3xXcxX1xX9fxX3xX38xXa2xX8dxX23xX3xXexX1xX8dxX3xX30xXdxd5b3xX3xX2cxX1xXdxXd3xX8dxX3xXexX39xXdxX3xX5xXdxX33xX8dxX23xX3xXexX6xX2cxX30xX3xX1e6xXa2xXexX3xX5xXdxXaexX2cxX3xX284xX8dxX6xX2cxX3xX46xX43xX2cxX3xX1e6xX535xX3xXe4xX2cxX176xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX2axX29xXb7xXaxX12xX0xXdxX25xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb1xX10xX2cxXexX10xX191xXaxX3xX7xXexXb7xX5xX10xX9xXaxX1b0xXdxX29xXexX1xX1b5xX3xX1b7xX1b8xX58xXbxX8cxX1bcxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX1b5xX3xX14exX1c7xX1c8xXbxX8cxX1bcxXaxX3xX7xX191xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b5xX62xX62xXdxX176xX1dcxX6xX2axX1xX6xXexXdxX2cxX1xX176xX1e6xX2cxX62xX2cxX10xX1b0xX7xX62xX2xX14fxX1f0xX58xX62xX2xX1f0xX1c7xX29xX14exX1b8xX58xX1b8xX57xX1f0xX2xXexX14exX1b7xX14fxX1b8xX1c7xX5xX58xX176xX207xXbxX30xX20axX191xX9xX2xX2xX58xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xXbxX1xX1axXbxX1cxX3xX1xX1fxX3xX7xX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xX29xX2axX6xX2cxX1xX3xX2cxX30xX1xXdxX33xXbxX3xX36xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX2cxX1xX3xX4xX1xXdxX43xX25xX3xX46xX2axX48xXexX3xXexX39xXdxX3xX7xX50xX2cxX3xX30xX54xX2cxX3xX57xX58xX3xXexX5bxX3xX46xX1fxX2cxX30xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb1xX6xXbxXexXdxX2axX2cxXaxX12xXecxX30xXc3xX104xXdxX3xX2cxX1xX39xX3xX38xX2axX39xX2cxX30xX3xXcxX1xX9fxX3xX38xXa2xX8dxX3xX2cxX30xX1xX10xX3xXexX12cxX2cxX30xX3xX46xX48xXexX3xX284xX8dxXb7xX43xXexX3xX46xX9fxX2cxX1xX3xX91xX1xXe4xX25xX3xX8cxX1axXexX3xX2cxX1xX39xX3xX36xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX2axX29xXb7xXaxX12xXcxX3c9xX3xX91xX43xXexX3xX284xX8dxX50xX3xX46xXdxXd3xX8dxX3xXexX191xX6xX3xX1e6xX535xX3xXe4xX2cxX3xX13xX3c8xX3c9xX6xX3xX46xX50xX2axX3xX4xX1xXdxX43xX25xX3xX46xX2axX48xXexX3xXexX39xXdxX3xX7xX50xX2cxX1cxX3xX8cxX50xXb7xX3xX191xX6xX3xX1e6xX39xX2axX3xX2cxX40axX25xX3xX1b8xX58xX2xX14exX3xXexX48xXdxX3xXb1xXb2xX2cxX30xX3xXexXb7xX3xXb1xX14xX3xX8cxX8dxX8exXexX3xX2cxX1xXa2xXbxX3xX91xX1xX93xX8dxX3xX37dxXb1x1371bxX3xX1e6xX174xXdxX3xXexX1xXcdxX3xX46xX2axX48xX2cxX3xX25xXc3xX7bxX2cxX3xX1xX39xX2cxX30xX3xX1xX89xX6xX3xX46xX78xX3xX5xX39xX25xX3xXexX1xXcdxX3xXexX535xX4xX3xX8cxX8dxX8exXexX3xX91xX1xX93xX8dxX3xX7xX6xX2cxX30xX3xX3c8xX39xX2axX23xX3xX25xX8dxX6xX3xX1xX89xX6xX3xX46xX22xX2cxX3x10384xXcxX7f1xXcxX23xX3xX5xXa2xXbxX3xX91xX1xX12cxX2cxX30xX3xX1xX1fxX3xX7xX22xX3xX4xX1xXdxX43xX25xX3xX46xX2axX48xXexX3xX1b7xX23xX1f0xX3xXexX5bxX3xX46xX1fxX2cxX30xX3xXexXdxXd3xX2cxX3xX1xX2axX39xX2cxX3xXexX1xX8dxX43xX3xX7f1xXcxX7f1xXcxX3xX4xXcdxX6xX3xXecxX1xX39xX3xX2cxXc3xX174xX4xX23xX3xX14xX1x15366xX2cxX30xX3xXb1xX50xX2cxX1xX3xX7xXe4xXexX3xX3f1xXdxX2cxX1xX3xXexX43xX3xXb1xXb2xX2cxX30xX3xX6xX2cxX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX2cxX1xX3xX46xXa6xX3xX191xX39xX3xX7xX2axXe4xXexX3xX4xXe4xX4xX3xX29xX2axX6xX2cxX1xX3xX2cxX30xX1xXdxX33xXbxX3xX1xX2axX39xX2cxX3xXexX1xX8dxX43xX3xXexX191xXaexX2cxX3xX46xX9fxX6xX3xX1dcxX39xX2cxX3xX1xX8dxXb7xX33xX2cxX3xX38xXc3xX22xX2cxX30xX3xX37dxX22xX2cxX176xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX2axX29xXb7xXaxX12x15866xX8dxX6xX3xX191xX39xX3xX7xX2axXe4xXexX23xX3xX4xX22xX3xX284xX8dxX6xX2cxX3xX4xXb2xX2cxX30xX3xX6xX2cxX3xXbxX1xXe4xXexX3xX1xXdxX33xX2cxX3xXb1xXb2xX2cxX30xX3xXexXb7xX3xX38xX39xX2axX3xX38xX16xX2cxX30xX3xX37cxX29xX2axX3xX3c8xXaexX3xX3f1xX1xXe4xX2cxX1xX3xX38xX39xX2axX23xX3xXexX191x17b65xX3xXexX48xXdxX3xX3f1xX1xX12cxXdxX3xX2xX58xX23xX3xXexX1xX9fxX3xXexX191xX8exX2cxX3xX14xX1xX12cxX3xXb1xX1xX39dxX8dxX23xX3xX1xX8dxXb7xX33xX2cxX3xX38xXc3xX22xX2cxX30xX3xX37dxX22xX2cxX3xX5xX39xX25xX3xX30xXdxXe4xX25xX3xX46xX12cxX4xX3bexX3xXexX3c9xX3xX2cxX40axX25xX3xX1b8xX58xX2xX2xX3xX46xX43xX2cxX3xX2cxX40axX25xX3xX1b8xX58xX2xX14exX3xX46xXa6xX3xXexX1x12357xX4xX3xX1xXdxX33xX2cxX3xX1b8xX1f0xX3xX91xf5a6xX3xX1xX2axX39xX2cxX3xXexX1xX8dxX43xX3xX1e6xX174xXdxX3xX7xX12cxX3xXexXdxXd3xX2cxX3xX14exX14fxX23xX14exX3xXexX5bxX3xX46xX1fxX2cxX30xX3xX2cxXaexX2cxX3xX46xXa6xX3xXexX1xX8dxX3xXexX1xXa2xXbxX3xX1xX1fxX3xX7xX22xX23xX3xXexX39xXdxX3xX5xXdxX33xX8dxX3xX1e6xX39xX3xX4xXe4xX4xX3xXexX1xXb2xX2cxX30xX3xXexXdxX2cxX3xX4xX89xX3xX5xXdxXaexX2cxX3xX284xX8dxX6xX2cxX3xX46xX43xX2cxX3xX1xX2axX48xXexX3xX46xX26xX2cxX30xX3xX8cxX8dxX8exXexX3xX2cxX1xXa2xXbxX3xX91xX1xX93xX8dxX3xX1xX39xX2cxX30xX3xX1xX89xX6xX3xX4xXcdxX6xX3xX4xXb2xX2cxX30xX3xXexXb7xX3xX2cxX39xXb7xX176xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX2axX29xXb7xXaxX12xX0xXdxX25xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb1xX10xX2cxXexX10xX191xXaxX3xX7xXexXb7xX5xX10xX9xXaxX1b0xXdxX29xXexX1xX1b5xX3xX1b7xX1b8xX58xXbxX8cxX1bcxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX1b5xX3xX14exX1c7xX1c8xXbxX8cxX1bcxXaxX3xX7xX191xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b5xX62xX62xXdxX176xX1dcxX6xX2axX1xX6xXexXdxX2cxX1xX176xX1e6xX2cxX62xX2cxX10xX1b0xX7xX62xX2xX14fxX1f0xX58xX62xX2xX1f0xX1c7xX29xX14exX1b8xX58xX1b8xX14exX58xX1f0xXexX1c8xX1b7xX1c7xX1c8xX1b7xX5xX58xX176xX207xXbxX30xX20axX191xX9xX1b7xX14fxX14fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xXbxX1xX1axXbxX1cxX3xX1xX1fxX3xX7xX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xX29xX2axX6xX2cxX1xX3xX2cxX30xX1xXdxX33xXbxX3xX36xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX2cxX1xX3xX4xX1xXdxX43xX25xX3xX46xX2axX48xXexX3xXexX39xXdxX3xX7xX50xX2cxX3xX30xX54xX2cxX3xX57xX58xX3xXexX5bxX3xX46xX1fxX2cxX30xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX2axX29xXb7xXaxX12xXb1xX22xX3xX284xX8dxX6xX2cxX3xXb1xXb2xX2cxX30xX3xX6xX2cxX3xX2cxX1xXa2xX2cxX3xXexX1xX8exXb7xX3xX4xX89xX3xX2cxX1xXdxXd3xX8dxX3xX1dcxXdxX78xX8dxX3xX1xXdxX33xX2cxX3xX1dcxX8exXexX3xX25xXdxX2cxX1xX3xX1e6xXd3xX3xX91xXdxX2cxX1xX3xXexX43xX3xX4xX57cxX2cxX30xX3xX2cxX1xXc3xX3xXexX191xX2axX2cxX30xX3xX1xX2axX48xXexX3xX46xX26xX2cxX30xX3xX91xXdxX2cxX1xX3xX29xX2axX6xX2cxX1xX3xX1dcxX8dxXb2xX2cxX3xX1dcxXe4xX2cxX1bcxX3xX46x17899xX4xX3xX1dcxXdxX33xXexX3xX5xX39xX3xX1xX39xX2cxX1xX3xX1e6xXdxX3xX25xX8dxX6xX3xX1dcxXe4xX2cxX3xX1xX89xX6xX3xX46xX22xX2cxX3x10cd1xXf1xXcxX3xX4xX89xX3xXexX1xXcdxX3xX46xX2axX48xX2cxX3xXexXc3xX22xX2cxX30xX3xXexX969xX3xX2cxX1xXc3xX3xXb1xXb2xX2cxX30xX3xXexXb7xX3xX37dxXb1xX7a5xX3xX2cxX1x18ff5xX25xX3xX4xX1xXdxX43xX25xX3xX46xX2axX48xXexX3xXexXdxXd3xX2cxX3xX1xX2axX39xX2cxX3xXexX1xX8dxX43xX3xX7f1xXcxX7f1xXcxX3xX4xXcdxX6xX3xXecxX3xX1xX39xX3xX2cxXc3xX174xX4xX176xX0xX62xXbxX12xX0xX29xXdxX1e6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX29xX191xX10xX5xX6xXexX10xX29xXaxX12xX0xX7xXexX191xX2axX2cxX30xX12xXcxXdxX2cxX3xX5xXdxXaexX2cxX3xX284xX8dxX6xX2cxX1b5xX0xX62xX7xXexX191xX2axX2cxX30xX12xX0xX8dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x11744xXexX1xX8dxX25xX1dcxXc44xX6xX2cxX29xXc44xX7xX6xXbxX2axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXba0xX535xX3xX8cx10d51xX3xXb1xXb2xX2cxX30xX3xXexXb7xX3xX13xX25xX6xX1cxX3xX37dxXb1xX7a5xX1b5xX3xX7f1xXdxX50xXdxX3xX25xXa6xX3xX8dxX93xX2cxX3xX91xX1xX90bxX4xX3xX1f0xX3xX5xX54xX2cxX3xX91xXdxX78xX25xX3xXexX191xX6xX3xX1xX2axX39xX2cxX3xXexX1xX8dxX43xXaxX3xX1xX191xX10x11708xX9xXaxX62xXbxX1xX6xXbxXc44xX5xX8dxX6xXexXc44xX29xX2axXdxXc44xX7xX2axX2cxX30xX62xX1e6xX8dxXc44xX8cxX8dxXc44xX4xX2axX2cxX30xXc44xXexXb7xXc44xX25xX6xXc44xX7xX4xXdxXc44xX30xXdxX6xXdxXc44xX25xX6xXc44xX8dxX6xX2cxXc44xX91xX1xX8dxX4xXc44xX1f0xXc44xX5xX6xX2cxXc44xX91xXdxX10xX25xXc44xXexX191xX6xXc44xX1xX2axX6xX2cxXc44xXexX1xX8dxX10xX62xX2xX14exX2xX14fxX1b7xX1f0xX176xX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX30xX3xX7xX191xX4xX9xXaxX62xX25xX10xX29xXdxX6xX62xX2xX1b8xX58xX62xX2cxX10xX1b0xX7xX62xX2xX1b7xX2xX1c7xX62xX1c8xX1c8xX29xX1f0xX2xX57xX14exX1c8xX1c7xX1b8xXexX57xX2xX2xX1c7xX5xX58xX176xX207xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xXbxX1xX1axXbxX1cxX3xX1xX1fxX3xX7xX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xX29xX2axX6xX2cxX1xX3xX2cxX30xX1xXdxX33xXbxX3xX36xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX2cxX1xX3xX4xX1xXdxX43xX25xX3xX46xX2axX48xXexX3xXexX39xXdxX3xX7xX50xX2cxX3xX30xX54xX2cxX3xX57xX58xX3xXexX5bxX3xX46xX1fxX2cxX30xXaxX3xX62xX12xX0xX62xX6xX12xX0xX29xXdxX1e6xX12xX0xX7xXexX191xX2axX2cxX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXba0xX535xX3xX8cxXc67xX3xXb1xXb2xX2cxX30xX3xXexXb7xX3xX13xX25xX6xX1cxX3xX37dxXb1xX7a5xX1b5xX3xX7f1xXdxX50xXdxX3xX25xXa6xX3xX8dxX93xX2cxX3xX91xX1xX90bxX4xX3xX1f0xX3xX5xX54xX2cxX3xX91xXdxX78xX25xX3xXexX191xX6xX3xX1xX2axX39xX2cxX3xXexX1xX8dxX43xXaxX3xX1xX191xX10xXca9xX9xXaxX62xXbxX1xX6xXbxXc44xX5xX8dxX6xXexXc44xX29xX2axXdxXc44xX7xX2axX2cxX30xX62xX1e6xX8dxXc44xX8cxX8dxXc44xX4xX2axX2cxX30xXc44xXexXb7xXc44xX25xX6xXc44xX7xX4xXdxXc44xX30xXdxX6xXdxXc44xX25xX6xXc44xX8dxX6xX2cxXc44xX91xX1xX8dxX4xXc44xX1f0xXc44xX5xX6xX2cxXc44xX91xXdxX10xX25xXc44xXexX191xX6xXc44xX1xX2axX6xX2cxXc44xXexX1xX8dxX10xX62xX2xX14exX2xX14fxX1b7xX1f0xX176xX1xXexX25xXaxX12xXba0xX535xX3xX8cxXc67xX3xXb1xXb2xX2cxX30xX3xXexXb7xX3xX13xX25xX6xX1cxX3xX37dxXb1xX7a5xX1b5xX3xX7f1xXdxX50xXdxX3xX25xXa6xX3xX8dxX93xX2cxX3xX91xX1xX90bxX4xX3xX1f0xX3xX5xX54xX2cxX3xX91xXdxX78xX25xX3xXexX191xX6xX3xX1xX2axX39xX2cxX3xXexX1xX8dxX43xX0xX62xX6xX12xX0xX62xX7xXexX191xX2axX2cxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX29xXaxX12xX37dxX6xX8dxX3xX91xX1xXdxX3xX5xX39xX25xX3xX191x13981xX3xX1e6xX6xXdxX3xXexX191xX842xX3xX4xXcdxX6xX3xX4xXe4xX4xX3xX1dcxX9fxX3xX4xXe4xX2axX3xXexX191xX2axX2cxX30xX3xX1e6xX535xX3xXe4xX2cxX3xXecxX30xX8dxXb7xd5a3xX2cxX3xX8bfxX8dxX6xX2cxX30xX3xXb1xX1xX8dxX2cxX30xX3xX1e6xX39xX3xX46xX1fxX2cxX30xX3xX1dcx17e70xX2cxX3xXexX48xXdxX3xXb1xXb2xX2cxX30xX3xXexXb7xX3xX37dxXb1xX7a5xX23xX3xX7xXe4xX2cxX30xX3xX2cxX6xXb7xX3xX37cxX1c7xX62xX1c7xX3bexX23xX3xXexX191xX2axX2cxX30xX3xXbxX1xX54xX2cxX3xXexX1xX93xX25xX3xX1e6xX8exX2cxX23xX3xXbxX1xXdxXaexX2cxX3xX8cxXc67xX3xX4xXcdxX6xX3xXcxXf1xXecxf352xX3xXexXe8xX2cxX1xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX2cxX1xX3xXexXdxX43xXbxX3xXexX535xX4xX3xX5xX39xX25xX3xX7xXe4xX2cxX30xX3xXexf2fexX3xX4xXe4xX4xX3xX2cxX26xXdxX3xX29xX8dxX2cxX30xX3xX8cxX8dxX2cxX30xX3xX284xX8dxX6xX2cxX1xX3xX1f0xX3xX5xX54xX2cxX3xX91xXdxX78xX25xX3xXexX191xX6xX3xX1xX2axX39xX2cxX3xXexX1xX8dxX43xX3xX4xXcdxX6xX3xX46xX2axX39xX2cxX3xX91xXdxX78xX25xX3xXexX191xX6xX3xXb1xX535xX4xX3xXexX1xX8dxX43xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX2cxX1xX176xX0xX62xXbxX12xX0xX62xX29xXdxX1e6xX12xX0xX62xX5xXdxX12xX0xX62xX8dxX5xX12xX0xX29xXdxX1e6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX191xXaxX12xX0xX62xX29xXdxX1e6xX12xX0xX62xX29xXdxX1e6xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX2axX29xXb7xXaxX12xX77xX78xX3xXexX1xX969xX4xX3xX1xXdxX33xX2cxX3xX1xX39xX2cxX1xX3xX1e6xXdxX3xX4xXcdxX6xX3xX25xefd4xX2cxX1xX23xX3xX38xX2axX39xX2cxX30xX3xXcxX1xX9fxX3xX38xXa2xX8dxX3xX2cxX1xX104xX3xX3c8xXaexX3xX3f1xX1xXe4xX2cxX1xX3xX38xX39xX2axX3xX46xX80xX2cxX30xX3xXexXaexX2cxX3xX46xX78xX3xXexX1xX39xX2cxX1xX3xX5xXa2xXbxX3xXb1xXb2xX2cxX30xX3xXexXb7xX3xX38xX39xX2axX3xX38xX16xX2cxX30xX3xX1e6xX39xX3xX30xXdxX5b5xX3xX4xX1xX80xX4xX3xX1e6xX535xX3xX30xXdxXe4xX25xX3xX46xX12cxX4xX23xX3xX2cxX1xXc3xX2cxX30xX3xXexX1xX969xX4xX3xXexX43xX23xX3xX25xXf07xXdxX3xX1xX2axX48xXexX3xX46xX26xX2cxX30xX3xX4xXcdxX6xX3xX4xXb2xX2cxX30xX3xXexXb7xX3xX46xXd3xX8dxX3xX29xX2axX3xX38xXa2xX8dxX3xX46xXdxXd3xX8dxX3xX1xX39xX2cxX1xX176xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX2axX29xXb7xXaxX12xX3c8xX7bxXdxX3xX29xX535xX2cxX30xX3xX4xX1xd84fxX2cxX1xX3xX7xXe4xX4xX1xX3xX1e6xXd3xX3xX1xX2axX39xX2cxX3xXexX1xX8dxX43xX3xX7f1xXcxX7f1xXcxX3xX4xX1xX2axX3xX1xX2axX48xXexX3xX46xX26xX2cxX30xX3xX8cxX8dxX8exXexX3xX91xX1xX93xX8dxX3xX1xX39xX2cxX30xX3xX1xX89xX6xX23xX3xX38xX2axX39xX2cxX30xX3xXcxX1xX9fxX3xX38xXa2xX8dxX3xX46xXa6xX3xX4xX89xX3xX4xXe4xX4xX3xXexX1xXcdxX3xX46xX2axX48xX2cxX3xX30xXdxX6xX2cxX3xX29xX12cxXdxX3xX2cxX1xXc3xX1b5xX3x16dddxXc3xX7bxX2cxX3xX1xX39xX2cxX30xX3xX4xXcdxX6xX3xX4xXe4xX4xX3xX4xX1xXcdxX3xX1xX39xX2cxX30xX23xX3xX4xX1xXcdxX3xX8cxX10xX3xXexX48xXdxX3xX1xX8dxXb7xX33xX2cxX3xXf50xXdxXeefxX2cxX3xXb1xX1xX39dxX8dxX23xX3xXexXe8xX2cxX1xX3xXecxX30xX1xX33xX3xXf1xX2cxX3xX46xX78xX3xX5xX39xX25xX3xXexX1xXcdxX3xXexX535xX4xX3xX8cxX8dxX8exXexX3xX91xX1xX93xX8dxX23xX3xX25xX36xX3xXexX104xX3xX91xX1xX6xXdxX3xX1xX39xX2cxX30xX3xX1xX89xX6xX3xX8cxX8dxX8exXexX3xX91xX1xX93xX8dxX3xX284xX8dxX6xX3xX4xXe4xX4xX3xX4xXc67xX6xX3xX91xX1xX93xX8dxX1bcxX3xX25xX8dxX6xX3xX1xX89xX6xX3xX46xX22xX2cxX3xX7f1xXcxX7f1xXcxX3xX4xXcdxX6xX3xX2cxX1xXdxXd3xX8dxX3xX4xXb2xX2cxX30xX3xXexXb7xX3xXexX191xX2axX2cxX30xX3xX4xX50xX3xX2cxXc3xX174xX4xX3xX46xX78xX3xX1xX7bxXbxX3xXexX1xX80xX4xX3xX1xX39xX2cxX30xX3xX1xX89xX6xX3xX46xX54xX8dxX3xX1e6xX39xX2axX1bcxX3xX7xX6xX8dxX3xX46xX89xX23xX3xX1xX2axX39xX2cxX3xXexX1xXdxX33xX2cxX3xX1xX1fxX3xX7xX22xX3xX1xX2axX39xX2cxX3xXexX1xX8dxX43xX3xX30xXc67xXdxX3xXb1xX535xX4xX3xXcxX1xX8dxX43xX3xXexXe8xX2cxX1xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX2cxX1xX3xX46xX78xX3xX46xXc3xX7bxX4xX3xX1xX2axX39xX2cxX3xXexX1xX8dxX43xX3xX7f1xXcxX7f1xXcxX176xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX2axX29xXb7xX3xXbxXb1xX10xX2cxXexX10xX191xXaxX12xX0xXdxX25xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb1xX10xX2cxXexX10xX191xXaxX3xX7xXexXb7xX5xX10xX9xXaxX1b0xXdxX29xXexX1xX1b5xX3xX1b7xX1b8xX58xXbxX8cxX1bcxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX1b5xX3xX14exX1c7xX1c8xXbxX8cxX1bcxXaxX3xX7xX191xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b5xX62xX62xXdxX176xX1dcxX6xX2axX1xX6xXexXdxX2cxX1xX176xX1e6xX2cxX62xX2cxX10xX1b0xX7xX62xX2xX14fxX1f0xX58xX62xX2xX1f0xX1c7xX29xX14exX1b8xX58xX1b8xX14exX1b8xX2xXexX1b8xX2xX1b7xX1c8xX2xX5xX58xX176xX207xXbxX30xX20axX191xX9xX1c7xX1b7xX1f0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xXbxX1xX1axXbxX1cxX3xX1xX1fxX3xX7xX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xX29xX2axX6xX2cxX1xX3xX2cxX30xX1xXdxX33xXbxX3xX36xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX2cxX1xX3xX4xX1xXdxX43xX25xX3xX46xX2axX48xXexX3xXexX39xXdxX3xX7xX50xX2cxX3xX30xX54xX2cxX3xX57xX58xX3xXexX5bxX3xX46xX1fxX2cxX30xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX2axX29xXb7xXaxX12xX77xX39dxXb7xX3xX5xX39xX3xX1e6xX535xX3xX1e6xXdxX33xX4xX3xX4xX89xX3xX29xX8exX8dxX3xX1xXdxX33xX8dxX3xX4xXcdxX6xX3xXexX26xXdxX3xXbxX1xX48xX25xX3xX46xXb7dxX4xX3xX1dcxXdxX33xXexX3xX2cxX30xX1xXdxXaexX25xX3xXexX191xXf07xX2cxX30xX3xX8cxX50xXb7xX3xX191xX6xX3xXexX191xX2axX2cxX30xX3xX5xX3cxX2cxX1xX3xX1e6xX969xX4xX3xX284xX8dxX50xX2cxX3xX5x158ecxX3xXexX1xX8dxX43xX176xX3xX3c8xX7bxXdxX3xX29xX535xX2cxX30xX3xX4xX1xX10e6xX2cxX1xX3xX7xXe4xX4xX1xX3xX4xXcdxX6xX3xXecxX1xX39xX3xX2cxXc3xX174xX4xX3xX1e6xXd3xX3xX1e6xXdxX33xX4xX3xX4xX1xX2axX3xXbxX1xX1axXbxX3xX4xXe4xX4xX3xX29xX2axX6xX2cxX1xX3xX2cxX30xX1xXdxX33xXbxX3xX8cxX8dxX8exXexX3xX2cxX1xXa2xXbxX3xX91xX1xX93xX8dxX3xX1xX39xX2cxX30xX3xX1xX89xX6xX3xXexX1xX10xX2axX3xX29xX6xX2cxX1xX3xX25xX535xX4xX23xX3xX46xXcdxX3xX46xXdxXd3xX8dxX3xX91xXdxX33xX2cxX3xXexX1xX10xX2axX3xX284xX8dxXdxX3xX46xX9fxX2cxX1xX3xX4xXcdxX6xX3xX186xX26xX3xXcxX39xXdxX3xX4xX1xX10e6xX2cxX1xX3xX1e6xX39xX3xX1xXc3xX174xX2cxX30xX3xX29x16a82xX2cxX3xX4xXcdxX6xX3xXcx17dbcxX2cxX30xX3xXb1xX535xX4xX3xXcxX1xX8dxX43xX3xXexX1xX1024xX3xX46xXc3xX7bxX4xX3xXbxX1xX1axXbxX3xX5xXa2xXbxX3xX1xX1fxX3xX7xX22xX3xX1xX2axX39xX2cxX3xXexX1xX8dxX43xX3xX2cxXaexX2cxX3xX38xX2axX39xX2cxX30xX3xXcxX1xX9fxX3xX38xXa2xX8dxX3xX46xXa6xX3xX29xX16xX2cxX30xX3xX2cxX1xXdxXd3xX8dxX3xXexX1xXcdxX3xX46xX2axX48xX2cxX3xX30xXdxX6xX2cxX3xX29xX12cxXdxX23xX3xX4xX8exX8dxX3xX91xX43xXexX3xX1e6xX174xXdxX3xX2cxX1xXdxXd3xX8dxX3xX46xX12cxXdxX3xXexXc3xX7bxX2cxX30xX3xX5xXa2xXbxX3xX91xX1xX12cxX2cxX30xX3xX1xX1fxX3xX7xX22xX3xX4xX1xXdxX43xX25xX3xX46xX2axX48xXexX3xXexXdxXd3xX2cxX3xX4xXcdxX6xX3xXecxX1xX39xX3xXecxXc3xX174xX4xX3xX1xX39xX2cxX30xX3xX4xX1xX535xX4xX3xXexX5bxX3xX46xX1fxX2cxX30xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX2axX29xXb7xX3xXbxXb1xX10xX2cxXexX10xX191xXaxX12xX0xXdxX25xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb1xX10xX2cxXexX10xX191xXaxX3xX7xXexXb7xX5xX10xX9xXaxX1b0xXdxX29xXexX1xX1b5xX3xX1b7xX1b8xX58xXbxX8cxX1bcxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX1b5xX3xX14exX1c7xX1c8xXbxX8cxX1bcxXaxX3xX7xX191xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b5xX62xX62xXdxX176xX1dcxX6xX2axX1xX6xXexXdxX2cxX1xX176xX1e6xX2cxX62xX2cxX10xX1b0xX7xX62xX2xX14fxX1f0xX58xX62xX2xX1f0xX1c7xX29xX14exX1b8xX58xX14exX57xX2xX1c8xXexX1b7xX1c8xX1c7xX57xX1f0xX5xX58xX176xX207xXbxX30xX20axX191xX9xX1c8xX1c7xX14fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xXbxX1xX1axXbxX1cxX3xX1xX1fxX3xX7xX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xX29xX2axX6xX2cxX1xX3xX2cxX30xX1xXdxX33xXbxX3xX36xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX2cxX1xX3xX4xX1xXdxX43xX25xX3xX46xX2axX48xXexX3xXexX39xXdxX3xX7xX50xX2cxX3xX30xX54xX2cxX3xX57xX58xX3xXexX5bxX3xX46xX1fxX2cxX30xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX2axX29xXb7xXaxX12xXb1xX40axX2cxX3xX4xX80xX3xX1e6xX39xX2axX3xX4xXe4xX4xX3xXexX39xXdxX3xX5xXdxX33xX8dxX3xX1e6xX39xX3xX4xX1xX80xX2cxX30xX3xX4xX80xX3xXexX1xX8dxX3xXexX1xXa2xXbxX3xX46xXc3xX7bxX4xX23xX3xX1dcxXc3xX174xX4xX3xX46xX54xX8dxX23xX3xXb1xX22xX3xX284xX8dxX6xX2cxX3xXb1xX37dxX77xXcxX3xXb1xXb2xX2cxX30xX3xX6xX2cxX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX2cxX1xX3xX4xX89xX3xX46xXcdxX3xX4xX40axX2cxX3xX4xX80xX3xX8cxXe4xX4xX3xX46xX9fxX2cxX1xX1b5xX3xXcxX3c9xX3xX2cxX40axX25xX3xX1b8xX58xX2xX1f0xX3xX46xX43xX2cxX3xX2cxX40axX25xX3xX1b8xX58xX2xX14exX23xX3xXb1xXb2xX2cxX30xX3xXexXb7xX3xX38xX39xX2axX3xX38xX16xX2cxX30xX3xX46xXa6xX3xX7xXc67xX3xX29xX535xX2cxX30xX3xX1xX22xX2cxX3xX2xX176xX58xX58xX58xX3xX1xX89xX6xX3xX46xX22xX2cxX3xX7f1xXcxX7f1xXcxX3xX25xX8dxX6xX3xX1xX39xX2cxX30xX3xX4xXcdxX6xX3xX30xX54xX2cxX3xX2xX58xX58xX3xX4xXb2xX2cxX30xX3xXexXb7xX3xX13xX25xX6xX1cxX3xXexX191xXaexX2cxX3xX4xX50xX3xX2cxXc3xX174xX4xX3xX37cxX38xX50xXdxX3xX14xX1xX842xX2cxX30xX23xX3xX186xX2b6xX4xX3xXecxXdxX2cxX1xX23xX3xXecxXdxX2cxX1xX3xX186xX1024xX2cxX1xX23xX3xX38xX39xX3xXecxX6xX25xX23xX3xXcxX1xX6xX2cxX1xX3xX38xX89xX6xX23xX3xXecxX30xX1xX33xX3xXf1xX2cxX23xX3xX77xX39xX3xXecxfdfdxX2cxX30xX23xX3xX8bfxX8dxX50xX2cxX30xX3xX186xX1024xX2cxX1xX23xX3xX186xX1024xX2cxX1xX3xXf50xXc3xX22xX2cxX30xX23xX3xXcxX14xX3xX38xX1fxX3xXb1xX1xX10e6xX3xX1152xXdxX2cxX1xede0xX3bexX3xX46xX78xX3xX91xXaexX3xX91xX1xX6xXdxX23xX3xX284xX8dxXb7xX43xXexX3xXexX2axXe4xX2cxX3xX1e6xX39xX3xX1xX2axX39xX2cxX3xXexX1xX8dxX43xX3xXexX48xXdxX3xXb1xX535xX4xX3xXcxX1xX8dxX43xX3xXexXe8xX2cxX1xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX2cxX1xX176xX3xX38xX39xX2cxX30xX3xX1xX89xX6xX3xX4xX1xXcdxX3xXb7xX43xX8dxX3xX4xXcdxX6xX3xX7xX12cxX3xX1xX89xX6xX3xX46xX22xX2cxX3xX2cxX39xXb7xX3xX5xX39xX3xX1e6xXa2xXexX3xX5xXdxX33xX8dxX3xX8cxX39dxXb7xX3xX29xX969xX2cxX30xX3xX37cxX8cxXdxX3xX25xX40axX2cxX30xX23xX3xX7xX2b6xXexX23xX3xXexX1xX1axXbxX17b1xX3bexX176xX3xX7xX6xX8dxX3xX46xX89xX23xX3xX5xXa2xXbxX3xX1xX1fxX3xX7xX22xX3xX1xX2axX39xX2cxX3xXexX1xX8dxX43xX3xX7f1xXcxX7f1xXcxX3xX46xX78xX3xX4xX1xXdxX43xX25xX3xX46xX2axX48xXexX3xXexXdxXd3xX2cxX3xX1xX2axX39xX2cxX3xXexX1xX8dxX43xX3xX4xXcdxX6xX3xXecxX1xX39xX3xX2cxXc3xX174xX4xX176xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX2axX29xXb7xX3xXbxXb1xX10xX2cxXexX10xX191xXaxX12xX0xXdxX25xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb1xX10xX2cxXexX10xX191xXaxX3xX7xXexXb7xX5xX10xX9xXaxX1b0xXdxX29xXexX1xX1b5xX3xX1b7xX1b8xX58xXbxX8cxX1bcxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX1b5xX3xX1c7xX1c7xX1b8xXbxX8cxX1bcxXaxX3xX7xX191xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b5xX62xX62xXdxX176xX1dcxX6xX2axX1xX6xXexXdxX2cxX1xX176xX1e6xX2cxX62xX2cxX10xX1b0xX7xX62xX2xX14fxX1f0xX58xX62xX2xX1f0xX1c7xX29xX14exX1b8xX58xX1b8xX57xX2xX2xXexX57xX1b7xX1f0xX58xX58xX5xX58xX176xX207xXbxX30xX20axX191xX9xX2xX1b8xX1c7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xXbxX1xX1axXbxX1cxX3xX1xX1fxX3xX7xX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xX29xX2axX6xX2cxX1xX3xX2cxX30xX1xXdxX33xXbxX3xX36xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX2cxX1xX3xX4xX1xXdxX43xX25xX3xX46xX2axX48xXexX3xXexX39xXdxX3xX7xX50xX2cxX3xX30xX54xX2cxX3xX57xX58xX3xXexX5bxX3xX46xX1fxX2cxX30xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX2axX29xXb7xXaxX12xX77xX43xX2cxX3xXexX1xX104xXdxX3xX46xXdxX78xX25xX3xX91xX1xX36xXdxX3xXexX12cxX3xX1dcxX9fxX3xX4xX6xX2cxX23xX3xX4xX22xX3xX284xX8dxX6xX2cxX3xX46xXdxXd3xX8dxX3xXexX191xX6xX3xX46xXa6xX3xX4xX89xX3xX46xXcdxX3xX4xX40axX2cxX3xX4xX80xX3xX8cxXe4xX4xX3xX46xX9fxX2cxX1xX3xX38xX2axX39xX2cxX30xX3xXcxX1xX9fxX3xX38xXa2xX8dxX3xX46xXa6xX3xX4xX1xXdxX43xX25xX3xX46xX2axX48xXexX3xX4xXcdxX6xX3xXecxX1xX39xX3xX2cxXc3xX174xX4xX3xX7xX12cxX3xXexXdxXd3xX2cxX3xX191xX8exXexX3xX5xX174xX2cxX3xXexX3c9xX3xX1xX2axX39xX2cxX3xXexX1xX8dxX43xX176xX3xX38xX39xX2cxX1xX3xX1e6xXdxX3xX4xXcdxX6xX3xX38xX2axX39xX2cxX30xX3xXcxX1xX9fxX3xX38xXa2xX8dxX3xX46xXa6xX3xX46xXcdxX3xXb7xX43xX8dxX3xXexX12cxX3xX4xX8exX8dxX3xXexX1xX39xX2cxX1xX3xXexX26xXdxX3xX13xX3c8xX3c9xX6xX3xX46xX50xX2axX3xX4xX1xXdxX43xX25xX3xX46xX2axX48xXexX3xXexX39xXdxX3xX7xX50xX2cxX1cxX3xX284xX8dxXb7xX3xX46xX9fxX2cxX1xX3xXexX48xXdxX3xX3f1xX1xX2axX50xX2cxX3xX1c7xX3xX3f9xX3xX77xXdxXd3xX8dxX3xX2xX1f0xX14fxX3xX186xX3c8xX38xX37dxX3xX2cxX40axX25xX3xX2xX14fxX14fxX14fxX176xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX2axX29xXb7xX3xXbxXb1xX10xX2cxXexX10xX191xXaxX12xX0xXdxX25xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb1xX10xX2cxXexX10xX191xXaxX3xX7xXexXb7xX5xX10xX9xXaxX1b0xXdxX29xXexX1xX1b5xX3xX1b7xX1b8xX58xXbxX8cxX1bcxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX1b5xX3xX14exX1c7xX1c8xXbxX8cxX1bcxXaxX3xX7xX191xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b5xX62xX62xXdxX176xX1dcxX6xX2axX1xX6xXexXdxX2cxX1xX176xX1e6xX2cxX62xX2cxX10xX1b0xX7xX62xX2xX14fxX1f0xX58xX62xX2xX1f0xX1c7xX29xX14exX1b8xX58xX1f0xX2xX1f0xX1b7xXexX57xX57xX1b7xX1f0xX2xX5xX58xX176xX207xXbxX30xX20axX191xX9xX2xX14fxX1c8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xXbxX1xX1axXbxX1cxX3xX1xX1fxX3xX7xX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xX29xX2axX6xX2cxX1xX3xX2cxX30xX1xXdxX33xXbxX3xX36xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX2cxX1xX3xX4xX1xXdxX43xX25xX3xX46xX2axX48xXexX3xXexX39xXdxX3xX7xX50xX2cxX3xX30xX54xX2cxX3xX57xX58xX3xXexX5bxX3xX46xX1fxX2cxX30xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX2axX29xXb7xXaxX12xXb1xX22xX3xX284xX8dxX6xX2cxX3xXb1xX50xX2cxX1xX3xX7xXe4xXexX3xX46xXdxXd3xX8dxX3xXexX191xX6xX3xXb1xXb2xX2cxX30xX3xX6xX2cxX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX2cxX1xX3xX46xX6xX2cxX30xX3xXexXdxX43xXbxX3xXexX535xX4xX3xX25xX36xX3xX191xX26xX2cxX30xX3xX46xXdxXd3xX8dxX3xXexX191xX6xX3xX1e6xX535xX3xXe4xX2cxX3xX1e6xX39xX3xX5xX39xX25xX3xX191xXec6xX3xXexX191xXe4xX4xX1xX3xX2cxX1xXdxX33xX25xX3xX4xXcdxX6xX3xX4xXe4xX4xX3xXexX1495xX3xX4xX1xX80xX4xX23xX3xX4xXe4xX3xX2cxX1xX39dxX2cxX3xX4xX89xX3xX5xXdxXaexX2cxX3xX284xX8dxX6xX2cxX176xX62xX176xX0xX62xXbxX12xX0xX29xXdxX1e6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX29xX191xX10xX5xX6xXexX10xX29xXaxX12xX0xX8dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXc44xXexX1xX8dxX25xX1dcxXc44xX6xX2cxX29xXc44xX7xX6xXbxX2axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3c8xX3c9xX6xX3xX46xX50xX2axX3xX4xX1xXdxX43xX25xX3xX46xX2axX48xXexX3xX30xX54xX2cxX3xX2xX1c8xX23xX1c7xX3xXexX5bxX3xX46xX1fxX2cxX30xX23xX3xX2cxX5b5xX3xX13xXbxX1xX16xX3xXexX1xXcdxXb7xX1cxX3xX5xX3cxX2cxX1xX3xXe4xX2cxX3xX4xX1xX8dxX2cxX30xX3xXexX1xX39dxX2cxXaxX3xX1xX191xX10xXca9xX9xXaxX62xX6xX2cxXc44xX2cxXdxX2cxX1xXc44xXexX191xX6xXexXc44xXexX8dxX62xX5xX8dxX6xXc44xX29xX6xX2axXc44xX4xX1xXdxX10xX25xXc44xX29xX2axX6xXexXc44xX30xX6xX2cxXc44xX2xX1c8xXc44xX1c7xXc44xXexXb7xXc44xX29xX2axX2cxX30xXc44xX2cxX8dxXc44xXbxX1xX8dxXc44xXexX1xX8dxXb7xXc44xX5xXdxX2cxX1xXc44xX6xX2cxXc44xX4xX1xX8dxX2cxX30xXc44xXexX1xX6xX2cxX62xX2xX1c8xX1b8xX1f0xX58xX14fxX176xX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX30xX3xX7xX191xX4xX9xXaxX62xX25xX10xX29xXdxX6xX62xX2xX1b8xX58xX62xX2cxX10xX1b0xX7xX62xX2xX14fxX2xX1b7xX62xX2xX1f0xX14exX29xX1b8xX2xX1b8xX1c7xX1c8xX58xX1b8xXexX1c8xX58xX1c7xX57xX57xX5xX58xX176xX207xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xXbxX1xX1axXbxX1cxX3xX1xX1fxX3xX7xX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xX29xX2axX6xX2cxX1xX3xX2cxX30xX1xXdxX33xXbxX3xX36xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX2cxX1xX3xX4xX1xXdxX43xX25xX3xX46xX2axX48xXexX3xXexX39xXdxX3xX7xX50xX2cxX3xX30xX54xX2cxX3xX57xX58xX3xXexX5bxX3xX46xX1fxX2cxX30xXaxX3xX62xX12xX0xX62xX6xX12xX0xX29xXdxX1e6xX12xX0xX7xXexX191xX2axX2cxX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3c8xX3c9xX6xX3xX46xX50xX2axX3xX4xX1xXdxX43xX25xX3xX46xX2axX48xXexX3xX30xX54xX2cxX3xX2xX1c8xX23xX1c7xX3xXexX5bxX3xX46xX1fxX2cxX30xX23xX3xX2cxX5b5xX3xX13xXbxX1xX16xX3xXexX1xXcdxXb7xX1cxX3xX5xX3cxX2cxX1xX3xXe4xX2cxX3xX4xX1xX8dxX2cxX30xX3xXexX1xX39dxX2cxXaxX3xX1xX191xX10xXca9xX9xXaxX62xX6xX2cxXc44xX2cxXdxX2cxX1xXc44xXexX191xX6xXexXc44xXexX8dxX62xX5xX8dxX6xXc44xX29xX6xX2axXc44xX4xX1xXdxX10xX25xXc44xX29xX2axX6xXexXc44xX30xX6xX2cxXc44xX2xX1c8xXc44xX1c7xXc44xXexXb7xXc44xX29xX2axX2cxX30xXc44xX2cxX8dxXc44xXbxX1xX8dxXc44xXexX1xX8dxXb7xXc44xX5xXdxX2cxX1xXc44xX6xX2cxXc44xX4xX1xX8dxX2cxX30xXc44xXexX1xX6xX2cxX62xX2xX1c8xX1b8xX1f0xX58xX14fxX176xX1xXexX25xXaxX12xX3c8xX3c9xX6xX3xX46xX50xX2axX3xX4xX1xXdxX43xX25xX3xX46xX2axX48xXexX3xX30xX54xX2cxX3xX2xX1c8xX23xX1c7xX3xXexX5bxX3xX46xX1fxX2cxX30xX23xX3xX2cxX5b5xX3xX13xXbxX1xX16xX3xXexX1xXcdxXb7xX1cxX3xX5xX3cxX2cxX1xX3xXe4xX2cxX3xX4xX1xX8dxX2cxX30xX3xXexX1xX39dxX2cxX0xX62xX6xX12xX0xX62xX7xXexX191xX2axX2cxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX29xXaxX12xXcxX191xX2axX2cxX30xX3xXbxX1xXdxXaexX2cxX3xX8cxX1axXexX3xX8cxXc67xX3xX7xXe4xX2cxX30xX3xX2cxX6xXb7xX3xX37cxX1c8xX62xX57xX3bexX23xX3xXcxXf1xXecxXf50xX3xXexXe8xX2cxX1xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX2cxX1xX3xX46xXa6xX3xXexX8dxXb7xXaexX2cxX3xX25xX80xX4xX3xXe4xX2cxX3xXexX16xX3xX4xX1xX8dxX2cxX30xX3xXexX1xX39dxX2cxX3xX46xX12cxXdxX3xX1e6xX174xXdxX3xX1dcxX9fxX3xX4xXe4xX2axX3xXb1xX6xX2axX3xXcxX1xX9fxX3xXcxX39dxX25xX3xX1e6xXd3xX3xX1xX39xX2cxX1xX3xX1e6xXdxX3xXaxX3c8xX3c9xX6xX3xX46xX50xX2axX3xX4xX1xXdxX43xX25xX3xX46xX2axX48xXexX3xXexX39xXdxX3xX7xX50xX2cxXaxX3xX4xXcdxX6xX3xX2cxX1xXdxXd3xX8dxX3xX1dcxX9fxX3xX1xX48xXdxX23xX3xX1e6xX174xXdxX3xXexX1495xX2cxX30xX3xX7xX12cxX3xXexXdxXd3xX2cxX3xX30xX54xX2cxX3xX2xX1c8xX23xX1c7xX3xXexX5bxX3xX46xX1fxX2cxX30xX176xX0xX62xXbxX12xX0xX62xX29xXdxX1e6xX12xX0xX62xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX186xX2b6xXexX3xX1dcxX39xX3xX1152xX6xXdxX3xXcxX1xX16xXb7xX3xX3c8xXdxX2cxX1xX3xX5xX7bxXdxX3xX29xX535xX2cxX30xX3xXexX3c9xX3xXexX1xXdxX33xX2cxX3xXexX48xXdxX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX2cxX1xX3xX5xX3c9xX6xX3xX46xX50xX2axX3xX4xX1xXdxX43xX25xX3xX46xX2axX48xXexX3xXexX39xXdxX3xX7xX50xX2cxXaxX3xX1xX191xX10xXca9xX9xXaxX62xXbxX1xX6xXbxXc44xX5xX8dxX6xXexXc44xX29xX2axXdxXc44xX7xX2axX2cxX30xX62xX1dcxX6xXexXc44xX1dcxX6xXc44xX25xX6xXdxXc44xXexX1xX8dxXb7xXc44xX5xXdxX2cxX1xXc44xX5xX2axXdxXc44xX29xX8dxX2cxX30xXc44xXexX8dxXc44xXexX1xXdxX10xX2cxXc44xXexX6xXdxXc44xX1xX6xXc44xXexXdxX2cxX1xXc44xX5xX8dxX6xXc44xX29xX6xX2axXc44xX4xX1xXdxX10xX25xXc44xX29xX2axX6xXexXc44xXexX6xXdxXc44xX7xX6xX2cxX62xX2xX57xX1f0xX14fxX57xX1b7xX176xX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX30xX3xX7xX191xX4xX9xXaxX62xX25xX10xX29xXdxX6xX62xX2xX1b8xX58xX62xX2cxX10xX1b0xX7xX62xX2xX1b7xX1c7xX57xX62xX2xX58xX14exX29xX1b8xX2xX1c8xX1f0xX2xX58xX58xXexX1c8xX1c7xX14fxX1b8xX5xX2xX58xXc44xX8dxX2cxXexXdxXexX5xX10xX29xXc44xX2xX176xX207xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xXbxX1xX1axXbxX1cxX3xX1xX1fxX3xX7xX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xX29xX2axX6xX2cxX1xX3xX2cxX30xX1xXdxX33xXbxX3xX36xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX2cxX1xX3xX4xX1xXdxX43xX25xX3xX46xX2axX48xXexX3xXexX39xXdxX3xX7xX50xX2cxX3xX30xX54xX2cxX3xX57xX58xX3xXexX5bxX3xX46xX1fxX2cxX30xXaxX3xX62xX12xX0xX62xX6xX12xX0xX29xXdxX1e6xX12xX0xX7xXexX191xX2axX2cxX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX186xX2b6xXexX3xX1dcxX39xX3xX1152xX6xXdxX3xXcxX1xX16xXb7xX3xX3c8xXdxX2cxX1xX3xX5xX7bxXdxX3xX29xX535xX2cxX30xX3xXexX3c9xX3xXexX1xXdxX33xX2cxX3xXexX48xXdxX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX2cxX1xX3xX5xX3c9xX6xX3xX46xX50xX2axX3xX4xX1xXdxX43xX25xX3xX46xX2axX48xXexX3xXexX39xXdxX3xX7xX50xX2cxXaxX3xX1xX191xX10xXca9xX9xXaxX62xXbxX1xX6xXbxXc44xX5xX8dxX6xXexXc44xX29xX2axXdxXc44xX7xX2axX2cxX30xX62xX1dcxX6xXexXc44xX1dcxX6xXc44xX25xX6xXdxXc44xXexX1xX8dxXb7xXc44xX5xXdxX2cxX1xXc44xX5xX2axXdxXc44xX29xX8dxX2cxX30xXc44xXexX8dxXc44xXexX1xXdxX10xX2cxXc44xXexX6xXdxXc44xX1xX6xXc44xXexXdxX2cxX1xXc44xX5xX8dxX6xXc44xX29xX6xX2axXc44xX4xX1xXdxX10xX25xXc44xX29xX2axX6xXexXc44xXexX6xXdxXc44xX7xX6xX2cxX62xX2xX57xX1f0xX14fxX57xX1b7xX176xX1xXexX25xXaxX12xX186xX2b6xXexX3xX1dcxX39xX3xX1152xX6xXdxX3xXcxX1xX16xXb7xX3xX3c8xXdxX2cxX1xX3xX5xX7bxXdxX3xX29xX535xX2cxX30xX3xXexX3c9xX3xXexX1xXdxX33xX2cxX3xXexX48xXdxX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX2cxX1xX3xX5xX3c9xX6xX3xX46xX50xX2axX3xX4xX1xXdxX43xX25xX3xX46xX2axX48xXexX3xXexX39xXdxX3xX7xX50xX2cxX0xX62xX6xX12xX0xX62xX7xXexX191xX2axX2cxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX29xXaxX12xXb1xX22xX3xX284xX8dxX6xX2cxX3xXb1xX37dxX77xXcxX3xXb1xXb2xX2cxX30xX3xX6xX2cxX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX2cxX1xX3xX1e6xX3c9xX6xX3xX191xX6xX3xX284xX8dxXb7xX43xXexX3xX46xX9fxX2cxX1xX3xX91xX1xX36xXdxX3xXexX12cxX3xX1e6xX535xX3xXe4xX2cxX23xX3xX91xX1xX36xXdxX3xXexX12cxX3xX1dcxX9fxX3xX4xX6xX2cxX3xX1e6xX39xX3xX5xX33xX2cxX1xX3xX1dcxX2b6xXexX3xXexX48xX25xX3xX30xXdxX6xX25xX3xX46xX12cxXdxX3xXexXc3xX7bxX2cxX30xX3xX1152xX6xXdxX3xXcxX1xX16xXb7xX3xX3c8xXdxX2cxX1xX3xX1e6xXd3xX3xX1xX39xX2cxX1xX3xX1e6xXdxX3xX5xX7bxXdxX3xX29xX535xX2cxX30xX3xX1xX2axX48xXexX3xX46xX26xX2cxX30xX3xXexX3c9xX3xXexX1xXdxX33xX2cxX3xX5xX3c9xX6xX3xX46xX50xX2axX3xX4xX1xXdxX43xX25xX3xX46xX2axX48xXexX3xXexX39xXdxX3xX7xX50xX2cxX176xX0xX62xXbxX12xX0xX62xX29xXdxX1e6xX12xX0xX62xX5xXdxX12xX0xX62xX8dxX5xX12xX0xX29xXdxX1e6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX191xXaxX12xX0xX62xX29xXdxX1e6xX12xX0xX62xX29xXdxX1e6xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX8dxXexX1xX2axX191xXaxX12xX3c8xX13e5xX3xX8bfxX8dxX13e5xX3xX3f9xX3xXb1xXc3xX104xX2cxX30xX3xXecxX1xX8dxX2cxX30xX0xX62xXbxX12
Lý Quý – Cường Nhung