Vì quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động ở các khu kinh tế
(Baohatinh.vn) - Tập trung chăm lo đời sống vật chất tinh thần của đoàn viên và người lao động với phương châm “quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” là một trong những mũi đột phá trọng tâm được đề ra tại Đại hội Công đoàn các khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh lần thứ I nhiệm kỳ 2017-2022, diễn ra sáng nay (29/10).
7caaxc6cbxe3d8x1168bxdc4fxd0abx9f10xe500xa045xX7xd0a0x110aexf1b0xaeb8xb831xd549xX5xfbe8xXaxa042xc930xa044xX3xf7cexf6cexb03fxc951x8895x9864xX3xX5xcf02xXdxX3xccc3xX4xX1xX3xX1xX1exXbxX3xXbxX1xd429xXbxX3xX4xd936xX6xX3xX1axf81cxca30xb853xXdxX3xX5xX6x8d12xX3xd2d5xa443xX1axX33xX3x10dddxX3xX4xX2bxX4xX3xa400xX1xX17xX3xX47xXdxX1axX1xX3xXexb120xX0x7da0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf2caxX10xX6xcf4bxXaxX12xXcxae28xXbxX3xXex10374xX17xX1axX33xX3xX4xX1xe851xd51fxX3xX5xX3axX3xX3cxX35xXdxX3xX7xe994xX1axX33xX3x7f5exX69xXexX3xX4xX1xa43dxXexX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1x10639xX1axX3xX4xX2fxX6xX3xX3cxX3axf4eexX1axX3xX83xXdx103d4xX1axX3xX83xX9cxX3xX1axX33xX34xX35xXdxX3xX5xX6xX3axX3xX3cxX3dxX1axX33xX3xX83xc9e2xXdxX3xXbxX1xX34x82f9xX1axX33xX3xX4xX1xfac1xX75xX3xXaxX16xX17xX18xX19xX1axX3xX5xX1exXdxX3xX3cxc875xX75xX3xbce6xXd2xX3axX1bxX3xXbxX1xfa29xX4xX3xX5xX1exXdxX3xXexX7fxXexX3xX1xXbdxX1axXaxX3xX5xX9cxX3xX75xX3dxXexX3xXexX6dxX3axX1axX33xX3xX1axX1xa448xX1axX33xX3xX75xbb91xXdxX3xX3cxX3dxXexX3xXbxX1xX2bxX3xXexX6dxe7c4xX1axX33xX3xXexXc3xX75xX3xX3cxX34xX1exX4xX3xX3cxX19xX3xX6dxX6xX3xXex9aacxXdxX3xb171xX121xXdxX3xX1xX3dxXdxX3xff5bxeab3xX1axX33xX3xX3cxX3axX9cxX1axX3xX4xX2bxX4xX3xX47xX1xX17xX3xX47xXdxX1axX1xX3xXexX51xX3xXexe3e2xX1axX1xX3xX62xX9cxX3xXcxa71axX1axX1xX3xX5xX93xX1axX3xXexX1xdde7xX3x108baxX3xX1axX1xXdx8ae5xX75xX3xX47xb06axX3x107cbxefd1xX2xe8e3x104edxX166xX167xX166xX166xX1bxX3xX65xXdxd4ccxX1axX3xX6dxX6xX3xX7xX2bxX1axX33xX3xX1axX6xX18xX3x848axX166xc843xX53xX2xX167x10db4x7fe2xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd147xX3axX65xX18xXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxXexX10xb562xXexX16axX6xX5xXdxX33xX1axca91xX3xX4xX10xX1axXexX10xX6dxc531xXaxX12xX0xXdxX75xX33xX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxf321xXdxX65xXexX1xX1b0xf103xX167xX167xXbxX1a8xX1b8xX1xX10xXdxX33xX1xXexX1b0xf748xX167xX167xXbxX1a8xXaxX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b0xX53xX53xXdxX189xXd5xX6xX3axX1xX6xXexXdxX1axX1xX189xX83xX1axX53xX1axX10xX1c7xX7xX53xX2xX169xX1dax9387xX53xX2xX167xX166xX65xX167xX2xX2xd39axX167xX1daxX20dxXexX2xX20dxX169xX184xX5xX167xX189x864exXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX83xXdxX3xX16xX17xX18xX10xX1axX3xX5xX3axXdxX3xXdxX4xX1xX3xX1xX3axXbxX3xXbxX1xX6xXbxX3xX4xX17xX6xX3xX1axX33xX17xX3axXdxX3xX5xX6xX3axX3xX65xX3axX1axX33xX3xX3axX3xX4xX6xX4xX3xX47xX1xX17xX3xX47xXdxX1axX1xX3xXexX10xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX3axX65xX18xXaxX12xab01xX6xX17xX3xX75xX3dxXexX3xX1axX74xX75xX3xXexX1xX9cxX1axX1xX3xX5xX69xXbxX1bxX3xX3cxXdxX3xX83xX9cxX3axX3xX1xX3axX121xXexX3xX3cxX3dxX1axX33xX1bxX3xX12cxX12dxX1axX33xX3xX3cxX3axX9cxX1axX3xX4xX2bxX4xX3xbd7bxX2b1xXcxX3xXexX147xX1axX1xX3xX3cxb748xX3xX3cxX121xXexX3xX3cxX34xX1exX4xX3xX1axX1xXdxX19xX17xX3xX47xX51xXexX3xX16xX17xXd2xX3xX16xX17xX6xX1axX3xXexX6dxX10dxX1axX33xX189xX3xX124xX51xX1axX3xX1axX6xX18xX1bxX3xX12cxX12dxX1axX33xX3xX3cxX3axX9cxX1axX3xX4xX2bxX4xX3xX2b1xX2b1xXcxX3xX3cxX2bbxX3xXexX1xX9cxX1axX1xX3xX5xX69xXbxX3xX75xXb7xXdxX3xX2xX169xX3xX4xX12dxX1axX33xX3xX3cxX3axX9cxX1axX3xX4xXbdxX3xX7xX41xX1bxX3xXbxX1xX2bxXexX3xXexX6dxXdxdff1xX1axX3xX75xXb7xXdxX3xX33xX93xX1axX3xX166xX189xX166xX2xX1daxX3xX3cxX3axX9cxX1axX3xX83xXdxXa1xX1axX1bxX3xXexX6dxX3axX1axX33xX3xX3cxee99xX3xXbxX1xX93xX1axX3xX5xXb7xX1axX3xX5xX9cxX3xXexX1xX9cxX1axX1xX3xX5xX69xXbxX3xX75xXb7xXdxX3xX4xX12dxX1axX33xX3xX3cxX3axX9cxX1axX3xX4xXbdxX3xX7xX41xX3xXexe6f9xX3xX4xX2bxX4xX3xX65xX3axX6xX1axX1xX3xX1axX33xX1xXdxX160xXbxX3xd2e1xecb1xX15bxX189xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX3axX65xX18xXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a8xXexX16axX6xX5xXdxX33xX1axX1b0xX3xX4xX10xX1axXexX10xX6dxX1b8xXaxX12xX0xXdxX75xX33xX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxX1c7xXdxX65xXexX1xX1b0xX1cdxX167xX167xXbxX1a8xX1b8xX1xX10xXdxX33xX1xXexX1b0xX1daxX167xX167xXbxX1a8xXaxX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b0xX53xX53xXdxX189xXd5xX6xX3axX1xX6xXexXdxX1axX1xX189xX83xX1axX53xX1axX10xX1c7xX7xX53xX2xX169xX1daxX204xX53xX2xX167xX166xX65xX167xX2xX2xX20dxX167xX1daxX20dxXexX20dxX1dax831exX184xX5xX2xX189xX219xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX83xXdxX3xX16xX17xX18xX10xX1axX3xX5xX3axXdxX3xXdxX4xX1xX3xX1xX3axXbxX3xXbxX1xX6xXbxX3xX4xX17xX6xX3xX1axX33xX17xX3axXdxX3xX5xX6xX3axX3xX65xX3axX1axX33xX3xX3axX3xX4xX6xX4xX3xX47xX1xX17xX3xX47xXdxX1axX1xX3xXexX10xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX3axX65xX18xXaxX12xX12cxX12dxX1axX33xX3xX3cxX3axX9cxX1axX3xX4xX2bxX4xX3xX2b1xX2b1xXcxX3xX4xX100xX1axX33xX3xX3cxX2bbxX3xX5xX9cxX75xX3xXexX7fxXexX3xX4xX12dxX1axX33xX3xXexX2bxX4xX3xX4xX1xX74xX75xX3xX5xX3axX1bxX3xX3cxX121xXdxX3xX65xXdxX160xX1axX3xX83xX9cxX3xXd5xXd2xX3axX3xX83xX160xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX5xX1exXdxX3xX21xX4xX1xX3xX1xX1exXbxX3xXbxX1xX2bxXbxX1bxX3xX4xX1xX21xX1axX1xX3xX3cxX2bxX1axX33xX3xX4xX1xX3axX3xX4xX12dxX1axX33xX3xX1axX1xXc3xX1axX3xX83xXdxXa1xX1axX1bxX3xX1axX33xX34xX35xXdxX3xX5xX6xX3axX3xX3cxX3dxX1axX33xX189xX3xb0c3xX1xX89xXexX3xX5xX9cxX3xX3cxX89xX17xX3xXexX6dxX6xX1axX1xX3xX3cxX328xX3xX1axXc3xX1axX33xX3xX4xX6xX3axX3xX4xX1xX89xXexX3xX5xX34xX1exX1axX33xX1bxX3xXexX1xX34xXbdxX1axX33xX3xX5xX34xX1exX1axX33xX1bxX3xX47xcbd6xX3xX47xX51xXexX3xX83xX9cxX3xXexX1x7fdexX4xX3xX1xXdxX160xX1axX3xX4xX34bxX3xX1xXdxX160xX17xX3xX16xX17xXd2xX3xXexX1x893fxX6xX3xX34xXb7xX4xX3xX5xX6xX3axX3xX3cxX3dxX1axX33xX3xXexX69xXbxX3xXexX1xX328xX189xX3xX124xX51xX1axX3xX1axX6xX18xX1bxX3xX3cxX2bbxX3xX4xX34bxX3xX2xX169xX53xX204xX167xX3xX4xX12dxX1axX33xX3xX3cxX3axX9cxX1axX3xX4xXbdxX3xX7xX41xX3xX1axX33xX3axX9cxXdxX3xX16xX17xX7fxX4xX3xX65xX3axX6xX1axX1xX3xX47xX547xX3xX47xX51xXexX3xXexX1xX568xX6xX3xX34xXb7xX4xX3xX5xX6xX3axX3xX3cxX3dxX1axX33xX3xXexX69xXbxX3xXexX1xX328xX3xX3cxXdcxX1axX33xX3xX16xX17xX18xX3xX3cxdea2xX1axX1xX3xX83xX9cxX3xX4xX34bxX3xX6dxX89xXexX3xX1axX1xXdxX19xX17xX3xX3cxXdxX328xX75xX3xX4xX34bxX3xX5xX1exXdxX3xX1xXbdxX1axX3xX4xX1xX3axX3xX1axX33xX34xX35xXdxX3xX5xX6xX3axX3xX3cxX3dxX1axX33xX189xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX3axX65xX18xXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a8xXexX16axX6xX5xXdxX33xX1axX1b0xX3xX4xX10xX1axXexX10xX6dxX1b8xXaxX12xX0xXdxX75xX33xX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxX1c7xXdxX65xXexX1xX1b0xX1cdxX167xX167xXbxX1a8xX1b8xX1xX10xXdxX33xX1xXexX1b0xX1daxX167xX167xXbxX1a8xXaxX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b0xX53xX53xXdxX189xXd5xX6xX3axX1xX6xXexXdxX1axX1xX189xX83xX1axX53xX1axX10xX1c7xX7xX53xX2xX169xX1daxX204xX53xX2xX167xX166xX65xX167xX2xX2xX20dxX167xX1daxX20dxXexX166xX166xX184xX1cdxX5xX166xX189xX219xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX83xXdxX3xX16xX17xX18xX10xX1axX3xX5xX3axXdxX3xXdxX4xX1xX3xX1xX3axXbxX3xXbxX1xX6xXbxX3xX4xX17xX6xX3xX1axX33xX17xX3axXdxX3xX5xX6xX3axX3xX65xX3axX1axX33xX3xX3axX3xX4xX6xX4xX3xX47xX1xX17xX3xX47xXdxX1axX1xX3xXexX10xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX3axX65xX18xXaxX12xX12cxX12dxX1axX33xX3xX3cxX3axX9cxX1axX3xX4xX100xX1axX33xX3xX3cxX2bbxX3xX3cxX159xX1axX33xX3xX6dxX6xX3xX1a8x1125exX3xX5xX547xX3xX1axX1xXfbxX1axX33xX3xX83x111daxX3xX83xXdxX160xX4xX3xX3cxX14xX1axX1xX3xX4xX12dxX1axX33xX3xX33xXdxXdcxXbxX3xX1axX33xX34xX35xXdxX3xX5xX6xX3axX3xX3cxX3dxX1axX33xX3xX83xX9cxX3xX1axX33xX34xX35xXdxX3xX7xX724xX3xX65xX730xX1axX33xX3xX5xX6xX3axX3xX3cxX3dxX1axX33xX3xX1xX9cxXdxX3xX1xfdb1xX6xX3xX5xX1exXdxX3xX21xX4xX1xX189xX3xX50exf0b5xXdxX3xXd5xX69xXexX3xX5xX9cxX3xX83xXdxX160xX4xX3xX1axX33xX378xX1axX33xX3xX83xXdxX160xX4xX3xXexX69xXbxX3xXexX1xX328xX3xXexX121xXdxX3xX12cxX12dxX1axX33xX3xXexX18xX3xbfc2xX50exX2b1xX3xXexX1xX2fxX18xX3xX7xXd2xX1axX3xX50exX6xX75xX3xX62xX9cxX3xXcxX14fxX1axX1xX189xX3xX27axX6xX17xX3xX47xX1xXdxX3xX12cxX12dxX1axX33xX3xX3cxX3axX9cxX1axX3xXexX1xX6xX75xX3xX33xXdxX6xX3xX33xXdxXd2xXdxX3xX16xX17xX18xX51xXexX3xXexX378xX3xX4xX1x10279xX3xX50excdc2xX124xX3xX4xX1xX147xX3xX3cxX34xX1exX4xX3xX1axX33xX1xX147xX3xX33xXdxXd2xXdxX3xX5xX6xX3axX3xX204xX167xX3xXbxX1xXdcxXexX3xX1axX6xX18xX3xX3cxX2bbxX3xX3cxX34xX1exX4xX3xX1axX33xX1xX147xX3xX75xX3dxXexX3xX33xXdxX35xX189xX189xX189xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX3axX65xX18xXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a8xXexX16axX6xX5xXdxX33xX1axX1b0xX3xX4xX10xX1axXexX10xX6dxX1b8xXaxX12xX0xXdxX75xX33xX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxX1c7xXdxX65xXexX1xX1b0xX1cdxX167xX167xXbxX1a8xX1b8xX1xX10xXdxX33xX1xXexX1b0xX1daxX167xX167xXbxX1a8xXaxX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b0xX53xX53xXdxX189xXd5xX6xX3axX1xX6xXexXdxX1axX1xX189xX83xX1axX53xX1axX10xX1c7xX7xX53xX2xX169xX1daxX204xX53xX2xX167xX166xX65xX167xX2xX2xX20dxX167xX1daxX20dxXexX419xX167xX169xX419xX5xX204xX189xX219xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX83xXdxX3xX16xX17xX18xX10xX1axX3xX5xX3axXdxX3xXdxX4xX1xX3xX1xX3axXbxX3xXbxX1xX6xXbxX3xX4xX17xX6xX3xX1axX33xX17xX3axXdxX3xX5xX6xX3axX3xX65xX3axX1axX33xX3xX3axX3xX4xX6xX4xX3xX47xX1xX17xX3xX47xXdxX1axX1xX3xXexX10xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX3axX65xX18xXaxX12xX12cxX12dxX1axX33xX3xXexX2bxX4xX3xX4xX1xX74xX75xX3xX5xX3axX3xX5xX1exXdxX3xX21xX4xX1xX3xXexX1xXdxX51xXexX3xXexX1xX552xX4xX3xX4xX2fxX6xX3xX3cxX3axX9cxX1axX3xX83xXdxXa1xX1axX1bxX3xX1axX33xX34xX35xXdxX3xX5xX6xX3axX3xX3cxX3dxX1axX33xX1b8xX3xXexX17xX18xXa1xX1axX3xXexX6dxX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX33xXdxX2bxX3axX3xX65xX730xX4xX3xX3cxX3axX9cxX1axX3xX83xXdxXa1xX1axX3xX83xX9cxX3xX12cxX50exX13xX12cxX7f7xX124xX3xX3cxX34xX1exX4xX3xXexX74xX1axX33xX3xX4xX34xX35xX1axX33xX189xX3xXcxX781xX3xX4xX1xX159xX4xX3xXexX7fxXexX3xX4xX2bxX4xX3xXbxX1xX3axX1axX33xX3xXexX6dxX9cxX3axX3xXexX1xXdxX3xX3cxX17xX6xX3xX18xXa1xX17xX3xX1axX34xXb7xX4xX3xXexX6dxX3axX1axX33xX3xX3cxX3axX9cxX1axX3xX83xXdxXa1xX1axX3xX83xX9cxX3xX4xX12dxX1axX33xX3xX1axX1xXc3xX1axX3xX83xXdxXa1xX1axX3xX4xX1xX159xX4xX1bxX3xX5xX6xX3axX3xX3cxX3dxX1axX33xX189xX189xX189xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX3axX65xX18xXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a8xXexX16axX6xX5xXdxX33xX1axX1b0xX3xX4xX10xX1axXexX10xX6dxX1b8xXaxX12xX0xXdxX75xX33xX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxX1c7xXdxX65xXexX1xX1b0xX1cdxX167xX167xXbxX1a8xX1b8xX1xX10xXdxX33xX1xXexX1b0xX1daxX167xX167xXbxX1a8xXaxX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b0xX53xX53xXdxX189xXd5xX6xX3axX1xX6xXexXdxX1axX1xX189xX83xX1axX53xX1axX10xX1c7xX7xX53xX2xX169xX1daxX204xX53xX2xX167xX166xX65xX167xX2xX2xX20dxX167xX1daxX20dxXexX204xX184xX166xX166xX5xX1daxX189xX219xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX83xXdxX3xX16xX17xX18xX10xX1axX3xX5xX3axXdxX3xXdxX4xX1xX3xX1xX3axXbxX3xXbxX1xX6xXbxX3xX4xX17xX6xX3xX1axX33xX17xX3axXdxX3xX5xX6xX3axX3xX65xX3axX1axX33xX3xX3axX3xX4xX6xX4xX3xX47xX1xX17xX3xX47xXdxX1axX1xX3xXexX10xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xXexX1xX17xX75xXd5xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX3axX65xX18xXaxX12x108ddxX1xX2bxXexX3xX1xX17xX18xX3xX47xX51xXexX3xX16xX17xXd2xX3xX3cxX121xXexX3xX3cxX34xX1exX4xX1bxX3xXexX6dxX3axX1axX33xX3xX1axX1xXdxX160xX75xX3xX47xX164xX3xX75xXb7xXdxX1bxX3xX12cxX12dxX1axX33xX3xX3cxX3axX9cxX1axX3xX4xX2bxX4xX3xX2b1xX2b1xXcxX3xXexX147xX1axX1xX3xX7x86e4xX3xXexX69xXbxX3xXexX6dxX17xX1axX33xX3xX4xX1xX74xX75xX3xX5xX3axX3xX3cxX35xXdxX3xX7xX7fxX1axX33xX3xX83xX69xXexX3xX4xX1xX89xXexX3xX83xX9cxX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xX93xX1axX3xX4xX2fxX6xX3xX3cxX3axX9cxX1axX3xX83xXdxXa1xX1axX3xX83xX9cxX3xX1axX33xX34xX35xXdxX3xX5xX6xX3axX3xX3cxX3dxX1axX33xX3xX83xXb7xXdxX3xXbxX1xX34xXbdxX1axX33xX3xX4xX1xXc3xX75xX3xXaxX16xX17xX18xX19xX1axX3xX5xX1exXdxX3xX3cxXd2xX75xX3xXd5xXd2xX3axX1bxX3xXbxX1xXdcxX4xX3xX5xX1exXdxX3xXexX7fxXexX3xX1xXbdxX1axXaxX1b8xX3xX3cx8c9bxX18xX3xX75xX121xX1axX1xX3xX4xX12dxX1axX33xX3xXexX2bxX4xX3xXbxX1xX2bxXexX3xXexX6dxXdxX328xX1axX3xX3cxX3axX9cxX1axX3xX83xXdxXa1xX1axX1bxX3xXexX1xX9cxX1axX1xX3xX5xX69xXbxX3xX4xX12dxX1axX33xX3xX3cxX3axX9cxX1axX3xX4xXbdxX3xX7xX41xX1bxX3xX1a8xXc3xX18xX3xX65xX552xX1axX33xX3xX4xX12dxX1axX33xX3xX3cxX3axX9cxX1axX3xX4xXbdxX3xX7xX41xX3xX83xXfbxX1axX33xX3xX75xX121xX1axX1xX3xX16axX3xX5xX9cxX3xX4xX1xX7f4xX3xX65xX552xX6xX3xXexXdxX1axX3xX4xX69xX18xX3xX4xX2fxX6xX3xX1axX33xX34xX35xXdxX3xX5xX6xX3axX3xX3cxX3dxX1axX33xX3xX83xX9cxX3xX5xX9cxX3xX4xX93xX17xX3xX1axX7fxXdxX3xX33xXdxXfbxX6xX3xX1axX33xX34xX35xXdxX3xX7xX724xX3xX65xX730xX1axX33xX3xX5xX6xX3axX3xX3cxX3dxX1axX33xX3xX83xX9cxX3xX1axX33xX34xX35xXdxX3xX5xX6xX3axX3xX3cxX3dxX1axX33xX1b8xX3xX3cxXbd3xX18xX3xX75xX121xX1axX1xX3xXbxX1xX3axX1axX33xX3xXexX6dxX9cxX3axX3xXexX1xXdxX3xX3cxX17xX6xX3xX18xXa1xX17xX3xX1axX34xXb7xX4xX3xXexX6dxX3axX1axX33xX3xX12cxX50exX13xX12cxX7f7xX124xX3xX1xX34xXb7xX1axX33xX3xX83xX9cxX3axX3xXexX1xX552xX4xX3xX1xXdxX160xX1axX3xXexX1xd67exX1axX33xX3xX5xX1exXdxX3xX1axX1xXdxX160xX75xX3xX83xX730xX3xX4xX1xX21xX1axX1xX3xXexX6dxX5e2xX3xX4xX2fxX6xX3xX2b1xX2b1xXcxX3xXexX147xX1axX1xX189xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf5b1xX17xXexX1xX3axX6dxXaxX12xXb01xX1xXdcxX4xX3xa774xX17xX6xX1axX33xX0xX53xXbxX12
Phúc Quang