TP Hà Tĩnh bế mạc huấn luyện dân quân tự vệ năm 2022
(Baohatinh.vn) - Chiều 8/4, Ban CHQS TP. Hà Tĩnh tổ chức lễ bế mạc huấn luyện Dân quân tự vệ đợt III/2022.
1b05x4268x4395x93aex5e68x7bc8x55abx6db8x58b5xX7x345bx2e3axa2fcx3573x93e6x6ac8xX5x9decxXax4b73xXcx80baxX3x3769x4811xX3xXcx7b8dx267exX1xX3x58a4x8c16xX3x68bfxa410xX4xX3xX1x3291x52c3xX1bxX3xX5xX26x5bbex5beexX1bxX3x57a5x6e39xX1bxX3x2d88xX26xX31xX1bxX3xXex8c48xX3x61c1xX2dxX3xX1bx4834xX21xX3x8da9x405axX43xX43xX0x445dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX10xX6xX30xXaxX12x8ab7xX1xXdx52dfxX26xX3x6385xX48x5472x849axX3x1d49xX6xX1bxX3xX5dxX16x66a1x5e9bxX3xXcxX14x6f87xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXex8727xX3xX4xX1x21d6xX4xX3xX5x7101xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX4xX3xX1xX26xX27xX1bxX3xX5xX26xX2cxX2dxX1bxX3x6e9cxX31xX1bxX3xX34xX26xX31xX1bxX3xXexX3axX3xX3cxX2dxX3x3731x9b49xXexX3xa4d7xXadxXadxX48xX43xX44xX43xX43xX73xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68x54adxX30xX2cxXaxX12xX0xXdxX21x53a4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5dxX10xX1bxXexX10x2682xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXax3b9cxXdxX30xXexX1x5b7fxX3x7a9axX2x5372xXbx47a9x4166xX3xX1xX10xXdxXcexX1xXexXecxX3xX65xX2xX44xXbxXf2xXf3xXaxX3xX7xXddxX4xX9xXaxX48xX48xXdxX73xX1exX6xXc6xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX73xX3cxX1bxX48xX1bxX10xXe7xX7xX48xX43xX43xX2xX65xX48xX2xXf0xX63xX30xXf0xX2xXeex7693xX2xX44xX12cxXexX63xX43xXeexX2xX65xX5xX44xX73x4498xXbxXcex89b2xXddxX9xX12cxX44xX43xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX4xX3xX1xX26xX27xX1bxX3xX5xX26xX2cxX2dxX1bxX3xX30xX31xX1bxX3xX34xX26xX31xX1bxX3xXexX3axX3xX3cxX2dxX3xX1bxX40xX21xX3xX43xX44xX43xX43xXaxX3xXe7xXdxX30xXexX1xX9xXaxXeexX2xXf0xXaxX3xX1xX10xXdxXcexX1xXexX9xXaxX65xX2xX44xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX6xXbxXexXdxXc6xX1bxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXf2xXex384fxX6xX5xXdxXcexX1bxXecxX3xX139xX26xX7xXexXdx6bbbxX2cxXf3xXaxX12xXcx782exX3xX12cxX2xX48xX12cxX3xX1bdxX3xX63xX48xX65xX66xX3xX43xX2xXeexX3xX4xX1xXdxX1fxX1bxX3xX7x480cxX3xX30xX31xX1bxX3xX34xX26xX31xX1bxX3xXexX3axX3xX3cxX2dxX3xX4x2bdexX6xX3xX12cxX3xX4x28d9xX21xX3xX1xX26xX27xX1bxX3xX5xX26xX2cxX2dxX1bxX3x4658xX4xX201xX21xX3xX1xX26xX27xX1bxX3xX5xX26xX2cxX2dxX1bxX3xX7x26c3xX3xX65xX66xX3xX4xX201xX21xX3xX1xX26xX27xX1bxX3xX5xX26xX2cxX2dxX1bxX3xX7xX220xX3xXf0xX3xX3cxX17xX3xX4xX201xX21xX3xX1xX26xX27xX1bxX3xX5xX26xX2cxX2dxX1bxX3xX7xX220xX3x85a8x697cxX3xXa9x3dd6xXaaxX4xX3xX1x30c9xX4xX3xXexa41cxXbxX3xX4xX1x592fxX1bxX1xX3xXexXddx9a30xX3xX3cxX17xX3xX1xX26xX27xX1bxX3xX5xX26xX2cxX2dxX1bxX3xX34xX26xX31xX1bxX3xX7xX3axX66xX3xX1exX6xXc6xX3xXcex8220xX21xX3xX4x6f39xX4xX3xX1bx4bf0xXdxX3xX30xX26xX1bxXcexX3xX3cxX60xX3xXa9xX27xX26xX3xXexXddxX6xX1bxX1xX3xX4xX1xX220xX1bxXcexX3xX4xX288xX4xX3xXexX1xX1fxX3xX5xX3axX4xX3xXexX1x2709xX3xXa9xX266xX4xX1xX3xX5xXaaxXdxX3xX30xX201xX1bxXcexX3xX3cxX27xX1bxX3xXa9xX60xX3xX30xX31xX1bxX3xXexX28cxX4xX66xX3xXex9471xX1bxX3xXcexXdxX288xXc6xX3xXa9xa02exX3xX4xX1xX220xX1bxXcexX3xXbxX1xX288xX3xX4xX288xX4xX1xX3xX21xX22xX1bxXcexX3x6eaexXdxX2dxXexX3x8dc5xX6xX21xX3x5a04xX3xX4x1ca6xX3xX7xX2fexXf3xX3x63b8xX1e9xX3xX1bxX40xX1bxXcexX3xX3cxX25bxX1bxX3xXa9xX28cxX1bxXcexX3xX34xX26x1c8fxX1bxX3xX4xX1x5538xX1bxXcexX3xX2fexX3xXexX1xX2d6xX1bxX66xX3xX1ex5fcexX1bxX66xX3xXexX7exX3xX30xX31xX1bxX3xXbxX1xX220xX3xXexXddxXc6xX1bxXcexX3xXex6e43xX1bxX1xX3xX1xX342xX1bxX1xX3xX21x771dxXdxX73xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX6xXbxXexXdxXc6xX1bxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXf2xXexX1bdxX6xX5xXdxXcexX1bxXecxX3xX139xX26xX7xXexXdxX1caxX2cxXf3xXaxX12xX0xXdxX21xXcexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5dxX10xX1bxXexX10xXddxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXe7xXdxX30xXexX1xXecxX3xXeexX2xXf0xXbxXf2xXf3xX3xX1xX10xXdxXcexX1xXexXecxX3xX65xX2xX44xXbxXf2xXf3xXaxX3xX7xXddxX4xX9xXaxX48xX48xXdxX73xX1exX6xXc6xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX73xX3cxX1bxX48xX1bxX10xXe7xX7xX48xX43xX43xX2xX65xX48xX2xX2xX44xX30xXf0xX2x8cadxX43xX3e4xX44xX2xXexXf0xXeexX63xX3e4xX5xXeexX1bdxX2xXf0xX63xX30xXf0xX2xXeexX43xX24exX44xX24exXexXeexX43xXf0xX43xX12cxX5xX44xX73xX139xXbxXcexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX4xX3xX1xX26xX27xX1bxX3xX5xX26xX2cxX2dxX1bxX3xX30xX31xX1bxX3xX34xX26xX31xX1bxX3xXexX3axX3xX3cxX2dxX3xX1bxX40xX21xX3xX43xX44xX43xX43xXaxX3xXe7xXdxX30xXexX1xX9xXaxXeexX2xXf0xXaxX3xX1xX10xXdxXcexX1xXexX9xXaxX65xX2xX44xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX6xXbxXexXdxXc6xX1bxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXf2xXexX1bdxX6xX5xXdxXcexX1bxXecxX3xX139xX26xX7xXexXdxX1caxX2cxXf3xXaxX12xXcxXddxXc6xX1bxXcexX3xXexX1x50f9xXdxX3xXcexXdxX6xX1bxX3xX1xX26xX27xX1bxX3xX5xX26xX2cxX2dxX1bxX66xX3xX4xX288xX4xX3xX4xX1xXdxX1fxX1bxX3xX7xX1e9xX3xX30xX31xX1bxX3xX34xX26xX31xX1bxX3xXexX3axX3xX3cxX2dxX3xXa9x4c18xX3xX1xXc6xX17xX1bxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xX4xX288xX4xX3xX1bxX28cxXdxX3xX30xX26xX1bxXcexX3xX1xX26xX27xX1bxX3xX5xX26xX2cxX2dxX1bxX3xX3cxX17xX3xXa9xX32cxX21xX3xX1exX32cxXc6xX3xX6xX1bxX3xXexXc6xX17xX1bxX3xXexX26xX2cxX2dxXexX3xXa9xX220xXdxX3xX3cxX60xX3xX1bxXcexX252xX49dxXdxX66xX3xX3cx5fb1xX3xX307xX1xX260xX66xX3xXexXddxX6xX1bxXcexX3xX1exX266xX3xX307xX1e9xX3xXexX1xX26xX25bxXexX73xX3x96cbxX1fxXexX3xX34xX26xX32cxX3xX307xXdxX2dfxX21xX3xXexXddxX6xX3xX4x4420xX3xX2xX44xX44x5665xX3xX4xX1xXdxX1fxX1bxX3xX7xX1axX3xX30xX31xX1bxX3xX34xX26xX31xX1bxX3xXexX3axX3xX3cxX2dxX3xXa9xX22xXexX3xX2cx3e11xX26xX3xX4xX31axX26xX73xX3xXcxXddxXc6xX1bxXcexX3xXa9xX547xX3xX4xX547xX3xX307xX1xXc6xX32cxX1bxXcexX3xX63xX43xX66xXeexX54cxX3xXa9xX22xXexX3xXf2xX1fxXbxX3xX5xXc6xX22xXdxX3xX307xX1xX288xX66xX3xXcexXdx720cxXdxX73xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xXc6xX30xX2cxXaxX12xX0xXdxX21xXcexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5dxX10xX1bxXexX10xXddxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXe7xXdxX30xXexX1xXecxX3xXeexX2xXf0xXbxXf2xXf3xX3xX1xX10xXdxXcexX1xXexXecxX3xX65xX2xX44xXbxXf2xXf3xXaxX3xX7xXddxX4xX9xXaxX48xX48xXdxX73xX1exX6xXc6xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX73xX3cxX1bxX48xX1bxX10xXe7xX7xX48xX43xX43xX2xX65xX48xX2xXf0xX63xX30xXf0xX2xXeexX12cxX44xX43xX12cxXexX3e4xX3e4xX24exX65xX43xX5xX44xX73xX139xXbxXcexX13cxXddxX9xXeexX2xXf0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX4xX3xX1xX26xX27xX1bxX3xX5xX26xX2cxX2dxX1bxX3xX30xX31xX1bxX3xX34xX26xX31xX1bxX3xXexX3axX3xX3cxX2dxX3xX1bxX40xX21xX3xX43xX44xX43xX43xXaxX3xXe7xXdxX30xXexX1xX9xXaxXeexX2xXf0xXaxX3xX1xX10xXdxXcexX1xXexX9xXaxX65xX2xX44xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX6xXbxXexXdxXc6xX1bxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXf2xXexX1bdxX6xX5xXdxXcexX1bxXecxX3xX139xX26xX7xXexXdxX1caxX2cxXf3xXaxX12xXcxXddxX26xX1bxXcexX3xXexX288xX3x9992xX17xXc6xX3x4b8dxX26xX31xX1bxX3xXcxXdxX1fxX1bxX3xX1bdxX3xX14xX1xX547xX3xX5dxX1x8c20xX3xX1xX26xX2cxX3xXexXddxX252xX2fexX1bxXcexX66xX3xXcxX1xX6xX21xX3xX21xX252xX26xX3xXexXddxX252xX2fexX1bxXcexX3xX68xX6xX1bxX3xX5dxX16xX6exX6fxX3xXcxX14xX73xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXa9xX288xX1bxX1xX3xXcexXdxX288xX3xX4xX6xXc6xX3xXexXdxX1bxX1xX3xXexX1xX31axX1bxX3xX1xX257xX4xX3xXexX25bxXbxX66xX3xX307xX1fxXexX3xX34xX26xX32cxX66xX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXexX260xX4xX1xX3xX21xX17xX3xX4xX288xX4xX3xX4xX1xXdxX1fxX1bxX3xX7xX1e9xX3xX30xX31xX1bxX3xX34xX26xX31xX1bxX3xXexX3axX3xX3cxX2dxX3xXa9xX4cexX3xXa9xX22xXexX3xXa9xX252xXaaxX4xX3xXexXddxXc6xX1bxXcexX3xX307xX1xX547xX6xX3xX1xX26xX27xX1bxX3xX5xX26xX2cxX2dxX1bxX73xX3xX6c5xX284xX1bxXcexX3xXexX1xX49dxXdxX66xX3xX34xX26xX288xX1bxX3xXexXddxXdxX2dxXexX66xX3xXcexXdxX6xXc6xX3xX1bxX1xXdxX2dxX21xX3xX3cxX201xX3xX4xX1xXc6xX3xX4xX288xX4xX3xX4xX1xXdxX1fxX1bxX3xX7xX1e9xX3xX30xX31xX1bxX3xX34xX26xX31xX1bxX3xXexX3axX3xX3cxX2dxX3xX7xX6xX26xX3xXa9xXaaxXexX3xX1xX26xX27xX1bxX3xX5xX26xX2cxX2dxX1bxX3xX4xX31axX1bxX3xX3cxX25bxX1bxX3xX30xX201xX1bxXcexX3xX5xXdxX1bxX1xX3xX1xXc6xX22xXexX3xX4xX288xX4xX3xX307xXdxX1fxX1bxX3xXexX1xX82xX4xX3xXa9xX4cexX3xX1xX257xX4xX3xX3cxX17xXc6xX3xX4xX2d6xX1bxXcexX3xXexX288xX4xX3xX30xX31xX1bxX3xX34xX26xX31xX1bxX3xXexX3axX3xX3cxX2dxX3xXexX22xXdxX3xX4xX301xX3xX34xX26xX6xX1bxX66xX3xXa9xX301xX1bxX3xX3cxX266xX3xX21xX342xX1bxX1xX3xX21xX28cxXexX3xX4xX288xX4xX1xX3xXbxX1xX2b5xX3xX1xXaaxXbxX66xX3xX1xXdxX2dxX26xX3xX34xX26xX32cxX66xX3xXcexX547xXbxX3xXbxX1xX31axX1bxX3xX1bxX31xX1bxXcexX3xX4xX6xXc6xX3xX4xX1xX27xXexX3xX5xX252xXaaxX1bxXcexX3xX1xXc6xX22xXexX3xXa9xX28cxX1bxXcexX3xX4xX1fbxX6xX3xX4xX2d6xX1bxXcexX3xXexX288xX4xX3xX34xX26xX31xX1bxX3xX7xX3axX3xX34xX26xX220xX4xX3xXbxX1x542fxX1bxXcexX3xXexXddxX56bxX1bxX3xXa9xX266xX6xX3xX1exX17xX1bxX73xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xXc6xX30xX2cxXaxX12xX0xXdxX21xXcexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5dxX10xX1bxXexX10xXddxX3xX30xXexX1xX26xX21xX1exXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXe7xXdxX30xXexX1xXecxX3xXeexX2xXf0xXbxXf2xXf3xX3xX1xX10xXdxXcexX1xXexXecxX3xX65xX2xX44xXbxXf2xXf3xXaxX3xX7xXddxX4xX9xXaxX48xX48xXdxX73xX1exX6xXc6xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX73xX3cxX1bxX48xX1bxX10xXe7xX7xX48xX43xX43xX2xX65xX48xX2xXf0xX63xX30xXf0xX2xXeexX12cxX43xX44xX65xXexXeexXf0xX3e4xX3e4xXf0xX5xX44xX73xX139xXbxXcexX13cxXddxX9xX12cxX43xX12cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX4xX3xX1xX26xX27xX1bxX3xX5xX26xX2cxX2dxX1bxX3xX30xX31xX1bxX3xX34xX26xX31xX1bxX3xXexX3axX3xX3cxX2dxX3xX1bxX40xX21xX3xX43xX44xX43xX43xXaxX3xXe7xXdxX30xXexX1xX9xXaxXeexX2xXf0xXaxX3xX1xX10xXdxXcexX1xXexX9xXaxX65xX2xX44xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX6xXbxXexXdxXc6xX1bxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXf2xXexX1bdxX6xX5xXdxXcexX1bxXecxX3xX139xX26xX7xXexXdxX1caxX2cxXf3xXaxX12xX535xX1xX547xX6xX3xX1xX26xX27xX1bxX3xX5xX26xX2cxX2dxX1bxX3xXa9xX4cexX3xX1bxX31xX1bxXcexX3xX4xX6xXc6xX3xXexXdxX1bxX1xX3xXexX1xX31axX1bxX3xX4xX32cxX1bxX1xX3xXcexXdxX288xX4xX3xX3cxX17xX3x270dxX3xXexX1xX82xX4xX3xXexXddxX288xX4xX1xX3xX1bxX1xXdxX2dxX21xX66xX3xX7x9515xX1bxX3xX7xX17xX1bxXcexX3xXa9xX220xXdxX3xXbxX1xX547xX3xX3cxX34cxXdxX3xX21xX257xXdxX3xXexX342xX1bxX1xX3xX1xX26xX220xX1bxXcexX3xXa9xX2dfxX3xXcexXdx5812xX3xX3cxXa3dxX1bxXcexX3xX7exX1bxX3xXa9xX266xX1bxX1xX3xX4xX1xX260xX1bxX1xX3xXexXddxX266xX66xX3xXexXddxX25bxXexX3xXexX3axX3xX6xX1bxX3xXexXc6xX17xX1bxX3xXf2xX4cexX3xX1xX28cxXdxX3xX3cxX17xX3xX1exX32cxXc6xX3xX3cxX2dxX3xX21xX201xX4xX3xXexXdxX56bxX26xX3xX307xX1xXdxX3xX4xX547xX3xXexX342xX1bxX1xX3xX1xX26xX220xX1bxXcexX3xXf2xX27xX26xX3xXf2xX32cxX2cxX3xXddxX6xX73xX3xXcxXddxXc6xX1bxXcexX3xX32cxX1bxX1xXecxX3xX0xX10xX21xX12xX68xX6xX1bxX3xX5dxX16xX6exX6fxX3xXcxX14xX73xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXa9xX4cexX3xXexXddxX6xXc6xX3xXbxX1xX31axX1bxX3xXexX1xX252xX2fexX1bxXcexX3xX4xX1xXc6xX3xX4xX288xX4xX3xXa9xX301xX1bxX3xX3cxX266xX66xX3xX4xX288xX3xX1bxX1xX31xX1bxX3xX1xXc6xX17xX1bxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXf2xX26xX27xXexX3xX7x71ecxX4xX3xX1bxX1xXdxX2dxX21xX3xX3cxX201xX3xXexXddxXc6xX1bxXcexX3xXa9xXaaxXexX3xX1xX26xX27xX1bxX3xX5xX26xX2cxX2dxX1bxX73xX0xX48xX10xX21xX12xX0xX48xXbxX12xX0xX30xXdxX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX30xXddxX10xX5xX6xXexX10xX30xXaxX12xX0xX7xXexXddxXc6xX1bxXcexX12xXcxXdxX1bxX3xX5xXdxX56bxX1bxX3xX34xX26xX6xX1bxXecxX0xX48xX7xXexXddxXc6xX1bxXcexX12xX0xX26xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1bdxXexX1xX26xX21xX1exX1bdxX6xX1bxX30xX1bdxX7xX6xXbxXc6xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX1fxX3xX21xX22xX4xX3xX5xX34cxXbxX3xX1exX284xXdxX3xX30xX252x7a26xX1bxXcexX3xX307xXdxX1fxX1bxX3xXexX82xX4xX3xX6exX14xX1bdx234exX2faxX3xX4xX1xXc6xX3xXeexX63xX3xX4xX288xX1bxX3xX1exX28cxX3xXa9xX220xXdxX3xXexX252xXaaxX1bxXcexX3xX12cxXaxX3xX1xXddxX10xX1caxX9xXaxX48xX5xX26xX4xX1bdxX5xX26xXc6xX1bxXcexX1bdxX3cxX26xX1bdxXexXddxX6xX1bxXcexX48xX1exX10xX1bdxX21xX6xX4xX1bdxX5xXc6xXbxX1bdxX1exXc6xXdxX1bdxX30xX26xXc6xX1bxXcexX1bdxX1bxX1exX7xXbxX1bdxX307xXdxX10xX1bxX1bdxXexX26xX4xX1bdxX34xXbxX1bdxX6xX1bxX1bdxX4xX1xXc6xX1bdxXeexX63xX1bdxX4xX6xX1bxX1bdxX1exXc6xX1bdxX30xXc6xXdxX1bdxXexX26xXc6xX1bxXcexX1bdxX12cxX48xX43xX43xX24exX3e4xX65xX24exX73xX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xXcexX3xX7xXddxX4xX9xXaxX48xX21xX10xX30xXdxX6xX48xX2xX43xX44xX48xX1bxX10xXe7xX7xX48xX43xX43xX2xX65xX48xX24exXeexX30xX12cxX2xX3e4xX2xX65xX43xX2xXexXeexX24exXf0xX63xX63xX5xX44xX73xX139xXbxXcexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX4xX3xX1xX26xX27xX1bxX3xX5xX26xX2cxX2dxX1bxX3xX30xX31xX1bxX3xX34xX26xX31xX1bxX3xXexX3axX3xX3cxX2dxX3xX1bxX40xX21xX3xX43xX44xX43xX43xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX30xXdxX3cxX12xX0xX7xXexXddxXc6xX1bxXcexX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX1fxX3xX21xX22xX4xX3xX5xX34cxXbxX3xX1exX284xXdxX3xX30xX252xXb9fxX1bxXcexX3xX307xXdxX1fxX1bxX3xXexX82xX4xX3xX6exX14xX1bdxXbafxX2faxX3xX4xX1xXc6xX3xXeexX63xX3xX4xX288xX1bxX3xX1exX28cxX3xXa9xX220xXdxX3xXexX252xXaaxX1bxXcexX3xX12cxXaxX3xX1xXddxX10xX1caxX9xXaxX48xX5xX26xX4xX1bdxX5xX26xXc6xX1bxXcexX1bdxX3cxX26xX1bdxXexXddxX6xX1bxXcexX48xX1exX10xX1bdxX21xX6xX4xX1bdxX5xXc6xXbxX1bdxX1exXc6xXdxX1bdxX30xX26xXc6xX1bxXcexX1bdxX1bxX1exX7xXbxX1bdxX307xXdxX10xX1bxX1bdxXexX26xX4xX1bdxX34xXbxX1bdxX6xX1bxX1bdxX4xX1xXc6xX1bdxXeexX63xX1bdxX4xX6xX1bxX1bdxX1exXc6xX1bdxX30xXc6xXdxX1bdxXexX26xXc6xX1bxXcexX1bdxX12cxX48xX43xX43xX24exX3e4xX65xX24exX73xX1xXexX21xXaxX12xX68xX1fxX3xX21xX22xX4xX3xX5xX34cxXbxX3xX1exX284xXdxX3xX30xX252xXb9fxX1bxXcexX3xX307xXdxX1fxX1bxX3xXexX82xX4xX3xX6exX14xX1bdxXbafxX2faxX3xX4xX1xXc6xX3xXeexX63xX3xX4xX288xX1bxX3xX1exX28cxX3xXa9xX220xXdxX3xXexX252xXaaxX1bxXcexX3xX12cxX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexXddxXc6xX1bxXcexX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX30xXaxX12xX16xX28cxXdxX3xXa9xX284xX1bxXcexX3xXcexXdxX288xXc6xX3xX30xX201xX4xX3xX6exX14xX3xX1bdxX3xXbafxX2faxX3xXexX6dbxX1bxX1xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX3cxX1d0xX6xX3xXexX7exX3xX4xX1xX82xX4xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX4xX3xX5xX34cxXbxX3xX1exX284xXdxX3xX30xX252xXb9fxX1bxXcexX3xX307xXdxX1fxX1bxX3xXexX1xX82xX4xX3xX6exX14xX3xX1bdxX3xXbafxX2faxX3xX4xX1xXc6xX3xXeexX63xX3xX4xX288xX1bxX3xX1exX28cxX3xXa9xX220xXdxX3xXexX252xXaaxX1bxXcexX3xX12cxX3xX307xX1xX547xX6xX3xX24exXf0xX3xX1bxX40xX21xX3xX43xX44xX43xX43xX73xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX30xXdxX3cxX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX28cxX3xX5dxX16xX6exX6fxX3xXexX6dbxX1bxX1xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexX7exX3xX4xX1xX82xX4xX3xX5xX26xX2cxX2dxX1bxX3xXexX25bxXbxX3xX4xX1xX26xX2cxX2dfxX1bxX3xXexXddxX22xX1bxXcexX3xXexX1xX288xXdxX3xX7xXa15xX1bxX3xX7xX17xX1bxXcexX3xX4xX1xXdxX1fxX1bxX3xXa9xX27xX26xXaxX3xX1xXddxX10xX1caxX9xXaxX48xX5xX26xX4xX1bdxX5xX26xXc6xX1bxXcexX1bdxX3cxX26xX1bdxXexXddxX6xX1bxXcexX48xX1exXc6xX1bdxX4xX1xX34xX7xX1bdxXexXdxX1bxX1xX1bdxX1xX6xX1bdxXexXdxX1bxX1xX1bdxXexXc6xX1bdxX4xX1xX26xX4xX1bdxX5xX26xX2cxX10xX1bxX1bdxXexX6xXbxX1bdxX4xX1xX26xX2cxX10xX1bxX1bdxXexXddxX6xX1bxXcexX1bdxXexX1xX6xXdxX1bdxX7xX6xX1bxX1bdxX7xX6xX1bxXcexX1bdxX4xX1xXdxX10xX1bxX1bdxX30xX6xX26xX48xX43xX43xX63xX2xX43xX65xX73xX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xXcexX3xX7xXddxX4xX9xXaxX48xX21xX10xX30xXdxX6xX48xX2xX43xX44xX48xX1bxX10xXe7xX7xX48xX43xX43xX44xX24exX48xX2xX12cxXf0xX30xX65xX2xXeexX43xXf0xX43xXf0xXexXeexX44xXf0xX24exX24exX5xX44xX73xX139xXbxXcexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX4xX3xX1xX26xX27xX1bxX3xX5xX26xX2cxX2dxX1bxX3xX30xX31xX1bxX3xX34xX26xX31xX1bxX3xXexX3axX3xX3cxX2dxX3xX1bxX40xX21xX3xX43xX44xX43xX43xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX30xXdxX3cxX12xX0xX7xXexXddxXc6xX1bxXcexX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX28cxX3xX5dxX16xX6exX6fxX3xXexX6dbxX1bxX1xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexX7exX3xX4xX1xX82xX4xX3xX5xX26xX2cxX2dxX1bxX3xXexX25bxXbxX3xX4xX1xX26xX2cxX2dfxX1bxX3xXexXddxX22xX1bxXcexX3xXexX1xX288xXdxX3xX7xXa15xX1bxX3xX7xX17xX1bxXcexX3xX4xX1xXdxX1fxX1bxX3xXa9xX27xX26xXaxX3xX1xXddxX10xX1caxX9xXaxX48xX5xX26xX4xX1bdxX5xX26xXc6xX1bxXcexX1bdxX3cxX26xX1bdxXexXddxX6xX1bxXcexX48xX1exXc6xX1bdxX4xX1xX34xX7xX1bdxXexXdxX1bxX1xX1bdxX1xX6xX1bdxXexXdxX1bxX1xX1bdxXexXc6xX1bdxX4xX1xX26xX4xX1bdxX5xX26xX2cxX10xX1bxX1bdxXexX6xXbxX1bdxX4xX1xX26xX2cxX10xX1bxX1bdxXexXddxX6xX1bxXcexX1bdxXexX1xX6xXdxX1bdxX7xX6xX1bxX1bdxX7xX6xX1bxXcexX1bdxX4xX1xXdxX10xX1bxX1bdxX30xX6xX26xX48xX43xX43xX63xX2xX43xX65xX73xX1xXexX21xXaxX12xX68xX28cxX3xX5dxX16xX6exX6fxX3xXexX6dbxX1bxX1xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexX7exX3xX4xX1xX82xX4xX3xX5xX26xX2cxX2dxX1bxX3xXexX25bxXbxX3xX4xX1xX26xX2cxX2dfxX1bxX3xXexXddxX22xX1bxXcexX3xXexX1xX288xXdxX3xX7xXa15xX1bxX3xX7xX17xX1bxXcexX3xX4xX1xXdxX1fxX1bxX3xXa9xX27xX26xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexXddxXc6xX1bxXcexX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX30xXaxX12xXcxXddxXc6xX1bxXcexX3xXexX1xX49dxXdxX3xXcexXdxX6xX1bxX3xX2xX3xX1bxXcexX17xX2cxX66xX3x386exX10f7xX2f5xXcxX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXa9xX4cexX3xX1xXc6xX17xX1bxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xX5xX26xX2cxX2dxX1bxX3xXexX25bxXbxX3xX4xX288xX4xX3xX1bxX28cxXdxX3xX30xX26xX1bxXcexX66xX3xX1exXdxX2dxX1bxX3xXbxX1xX288xXbxX3xXexXddxXc6xX1bxXcexX3xX4xX1xX26xX2cxX2dfxX1bxX3xXexXddxX22xX1bxXcexX3xXexX1xX288xXdxX3xX7xXa15xX1bxX3xX7xX17xX1bxXcexX3xX4xX1xXdxX1fxX1bxX3xXa9xX27xX26xX3xX20fxX6fxX6fxX5dxX6c5xX24fxX3xXa9xX31fxX1bxXcexX3xXexX1xX10xXc6xX3xX5dxX1xX6dbxX3xX5xX2dxX1bxX1xX3xX7xX220xX3xX2xX65xX3xX4xX1fbxX6xX3xX68xX28cxX3xXexXddxX252xX2fexX1bxXcexX3xX68xX28cxX3xX6exX26xX220xX4xX3xXbxX1xX89cxX1bxXcexX3xX3cxX17xX3xX16xX252xX34cxX1bxXcexX3xX30x1d94xX1bxX3xX7xX220xX3xX65xX2xX65xX63xX3xX4xX1fbxX6xX3xX5dxX201xX4xX3xXcxX288xX4xX3xX4xX1xXdxX1fxX1bxX3xX68xX28cxX3xXcxX7exX1bxXcexX3xXexX1xX6xX21xX3xX21xX252xX26xX73xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX30xXdxX3cxX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX48xX26xX5xX12xX0xX30xXdxX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXddxXaxX12xX0xX48xX30xXdxX3cxX12xX0xX48xX30xXdxX3cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbafxX26xXexX1xXc6xXddxXaxX12xX5dx41b6xX21xX3xX16xXc6xX17xX0xX48xXbxX12
Cẩm Hoà