Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tặng quà cho bà con vùng ngập lụt ở Lộc Hà
(Baohatinh.vn) - Chia sẻ, động viên với bà con vùng ngập lụt nặng ở huyện Lộc Hà, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng vừa đến thăm hỏi, tặng quà cho Nhân dân các xã Hộ Độ, Mai Phụ.
abdfxb236xd878xdbbdxb241xcdefxe07bxcf6bxad0cxX7x109c2x1347fx11a0cxc470xed34x139ffxX5xfe2bxXaxX3xX7xXex116f3xX5xX10xX9xXaxXexX10xd2b0xXex13b78xX6xX5xXdxedf3xe5b1x129a2xX3xed97xde05xX7xXexXdx10822xX15x13329xXaxb0f6xf956xe7e8xX3xXexX1xcd21xX3xXcx10a55xX23xX1xX3x1244cxX15xX3xf343x138daxfbd7xX23xX22xX3xXcx10322xX27xX23xX22xX3xd8e2xe32bxX23xX22xX3xXex135c6xX23xX22xX3xdc44xX27xX41xX3xX4xX1xX40xX3x10798xX41xX3xX4xX40xX23xX3xcf57xec43xX23xX22xX3xX23xX22x10be2xXbxX3xX5xd854xXexX3xad2bxX3xc564x139b5xX4xX3xX3fxX41xX0x134e4xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX10xX6xf45dxXaxX2fx1203exX1xXdxX6xX3xX7x13b08x13758xX3xc245xX75xX23xX22xX3xX64xXdx1231bxX23xX3xX64x101a8xXdxX3xX5dxX41xX3xX4xX40xX23xX3xX64xX65xX23xX22xX3xX23xX22xX6bxXbxX3xX5xX6fxXexX3xX23xX51xX23xX22xX3xX72xX3xX1xX27xX15xae07xX23xX3xX74xX75xX4xX3xX3fxX41xX97xX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX41xX3xXcxdf6cxX23xX1xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xX64x11e4cxX6xX3xX99xf752xX23xX3xXexX1x117c0xf055xX3xX1xc66cxXdxX97xX3xXexX51xX23xX22xX3xX55xX27xX41xX3xX4xX1xX40xX3xd988xX1xb9d4xX23xX3xX8dxX11axX23xX3xX4x129ebxX4xX3xX1cxb955xX3xX3fxX75xX3xbaa2xX75xX97xX3x12bddxX6xXdxX3x13684xX1xX6fxe6cbxX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX40xX8dxX15xXaxX2fxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xX4xX65xX23xX22xX3xX4xX122xX4xX3xX23xX1xX41xX3xXexX41xXdxX3xXexX46xbb7exX3x12441xX90xe074xX23xX22xX3xXexX15xX3xX90xX133xX3xXcxX6bxXbxX3xX99xX40xX41xX23xX3xX133xX1x13b0bxX3xXcxX41xXdxX3xX12bx13e5dxX4xX3xX64xX41xX3xX118xX22xX11axX23xX3xX1xX41xX23xX22xX3xX90xX183xX23xX22xX3xXexX1xX35xf4eexX23xX22xX3xX3fxX41xX3xXcxXe4xX23xX1xb4f2xX3xX64xX41xX3xX5xX126xX23xX1xX3xX99xe7d8xX40xX3xX1xX27xX15xXc6xX23xX3xX99xX126xX3xX99xXfexX23xX3xXexX46xX6xX40xX3xce60x11fa2xX3xX7xX27xe5abxXexX3xX55xX27xX41xX3xX4xX1xX40xX3xX4xX122xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX99xcb80xX23xX1xX3xX4xe13cxX3xX1xX40xX41xX23xX3xX4xd99dxX23xX1xX3x11f2cxX1xX200xX3xX20cxX1xX103xX23xX3xX5dxffe9xX3xX208xX23xX1xX3xX1xX35xX72xX23xX22xX3xXexX46xX40xX23xX22xX3xX99xX17fxXexX3xX5xX4cxX3xX5xX6fxXexX3xX64xXfaxX6xX3xX55xX27xX6xX3xXexX1cdxXdxX3xX1xX27xX15xXc6xX23xX3xX74xX75xX4xX3xX3fxX41xX136xX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX40xX8dxX15xXaxX2fxX0xXdxX104xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX90xX10xX23xXexX10xX46xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax11f32xXdxX8dxXexX1xX24xX3xc787xX2xX1e2xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xfe35xX2x120d1xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7bxX7bxXdxX136xX5dxX6xX40xX1xX6xXexXdxX23xX1xX136xX64xX23xX7bxX23xX10xX27dxX7xX7bx10e7exX295xX293xX1e3xX7bxX2xX295xX284xX8dxX2xX295x13ae1xX1e2xb532xX295xX1e2xXexX1e2xX2xX2c6xX2c8xX2c6xX5xX295xX136xX26xXbxX22x115f8xX46xX9xX284xX2c8xX1e3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xXexX51xX23xX22xX3xX55xX27xX41xX3xX4xX1xX40xX3xX5dxX41xX3xX4xX40xX23xX3xX64xX65xX23xX22xX3xX23xX22xX6bxXbxX3xX5xX6fxXexX3xX72xX3xX74xX75xX4xX3xX3fxX41xXaxX3xX27dxXdxX8dxXexX1xX9xXaxX284xX2xX1e2xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX293xX2xX295xXaxX3xX7bxX2fxX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6xXbxXexXdxX40xX23xXaxX2fxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xX4xX65xX23xX22xX3xX99xX40xX41xX23xX3xXexX51xX23xX22xX3xX55xX27xX41xX3xX4xX1xX40xX3xX23xX22xX35xb298xXdxX3xX8dxX11axX23xX3xX1cxX126xX3xX12fxX6xXdxX3xX133xX1xX6fxX136xX136xX136xX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX40xX8dxX15xXaxX2fxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX4xX65xX23xX22xX3xX99xX40xX41xX23xX3xX99xX126xX3xXexX46xX6xX40xX3xXexX51xX23xX22xX3xX1e3xX295xX3xX7xX27xX1e7xXexX3xX55xX27xX41xX3xX4xX1xX40xX3xX4xX122xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX99xX1fbxX23xX1xX3xX20cxX1xX200xX3xX20cxX1xX103xX23xX3xXexX1cdxXdxX3xX1cxX126xX3xX3fxX75xX3xX12bxX75xX3xX64xX41xX3xX2bbxX295xX3xX7xX27xX1e7xXexX3xX55xX27xX41xX3xX4xX1xX40xX3xX4xX122xX4xX3xX1xX75xX3xX22xXdxX6xX3xX99xX1fbxX23xX1xX3xXexX1cdxXdxX3xX1cxX126xX3xX12fxX6xXdxX3xX133xX1xX6fxX3xX181xX104xe0e2xXdxX3xX7xX27xX1e7xXexX3xX55xX27xX41xX3xX5xX41xX3xX2xX136xX295xX295xX295xX136xX295xX295xX295xX3xX99xd838xX23xX22xX3xXexXdxbdfexX23xX3xX104xX51xXexX1c2xX136xX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX40xX8dxX15xXaxX2fxX12bxX40xX41xX23xX3xX4xX4cxX23xX22xX3xX99xXfexX23xX3xXexX1xX103xX104xX3xX1xX107xXdxX97xX3xX99xX75xX23xX22xX3xX64xXdxXa0xX23xX3xX64xX41xX3xXexX51xX23xX22xX3xX55xX27xX41xX3xX1e3xX3xX22xXdxX6xX3xX99xX1fbxX23xX1xX3xX4xX200xX3xX23xX1cdxX23xX3xX23xX1xX11axX23xX3xX104xX1e7xXexX3xXexX31xX4xX1xX3xXexX46xX40xX23xX22xX3xX64xX6fxX3xX7xX1cdxXexX3xX5xX72xX3xX99xX1e7xXexX3xXexX1cdxXdxX3xX4xX183xX23xX22xX3xXexX46xX1fbxX23xX1xX3xXexX1xX3cxX15xX3xX99xXdxXc6xX23xX3x12b3exX41xX40xX3xXcxX46xX103xX23xX22xX3xX1e3xX3xX181xXexX38xX23xX1xX3xXcxX1xXfaxX6xX3xXexX1xXdxXa0xX23xX3xX1exX3xX3fxX27xXfexX1c2xX3xX72xX3xXexX1xX183xX23xX3xd20cxX27xX11axX23xX3xXcxX11axX15xX97xX3xX1cxX126xX3xX3fxX75xX3xX12bxX75xX3xX181xX104xX453xXdxX3xX22xXdxX6xX3xX99xX1fbxX23xX1xX3xX2xX136xX295xX295xX295xX136xX295xX295xX295xX3xX99xX46dxX23xX22xX1c2xX136xX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX40xX8dxX15xXaxX2fxX0xXdxX104xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX90xX10xX23xXexX10xX46xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX27dxXdxX8dxXexX1xX24xX3xX284xX2xX1e2xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX293xX2xX295xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7bxX7bxXdxX136xX5dxX6xX40xX1xX6xXexXdxX23xX1xX136xX64xX23xX7bxX23xX10xX27dxX7xX7bxX2bbxX295xX293xX1e3xX7bxX2xX295xX284xX8dxX2xX295xX2c6xX1e2xX2c8xX2xX1e3xXexX2xX2c8xX1e2xX2bbxX2c6xX5xX295xX136xX26xXbxX22xX2d7xX46xX9xX284xX2c6xX293xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xXexX51xX23xX22xX3xX55xX27xX41xX3xX4xX1xX40xX3xX5dxX41xX3xX4xX40xX23xX3xX64xX65xX23xX22xX3xX23xX22xX6bxXbxX3xX5xX6fxXexX3xX72xX3xX74xX75xX4xX3xX3fxX41xXaxX3xX27dxXdxX8dxXexX1xX9xXaxX284xX2xX1e2xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX293xX2xX295xXaxX3xX7bxX2fxX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6xXbxXexXdxX40xX23xXaxX2fxX136xX136xX136xX3xX99xX75xX23xX22xX3xX64xXdxXa0xX23xX3xXexX1xX11axX23xX3xX23xX1xX11axX23xX3xX6xX23xX1xX3xX74xXa0xX3x12e8cxX103xX23xX3xe5f5xX122xX23xX22xX3xX181xXexX1xX183xX23xX3xX536xX27xX11axX23xX3xXcxX11axX15xX97xX3xX1cxX126xX3xX3fxX75xX3xX12bxX75xX1c2xX3xX5dxX216xX3xX23xX1cdxX23xX3xX72xX3xXexX1xX3cxX15xX3xX99xXdxXc6xX23xX3xX50bxX41xX40xX3xXcxX46xX103xX23xX22xX3xX1e3xX136xX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX40xX8dxX15xXaxX2fxXcxX1cdxXdxX3xX4xX122xX4xX3xX99xXdx10e75xX104xX3xX99xXfexX23xX97xX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xX4xX65xX23xX22xX3xX99xX40xX41xX23xX3xX99xX126xX3xX11axX23xX3xX4x12fcbxX23xX3xXexX1xX103xX104xX3xX1xX107xXdxX97xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX96xX3xX20cxX1xX200xX3xX20cxX1xX103xX23xX97xX3xX23xX1xX1e7xXexX3xX5xX41xX3xX23xX453xXdxX3xX99xX6xX27xX3xX4xX3cxX6xX3xX4xX122xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX99xX1fbxX23xX1xX3xX4xX200xX3xX23xX22xX35xX39dxXdxX3xX5dxX216xX3xX23xX1cdxX23xX2dxX3xX99xX46dxX23xX22xX3xXexX1xX39dxXdxX3xX99xX473xX3xX23xX22xX1xX216xX3xX4xX122xX4xX3xX4xX1e7xXbxX97xX3xX23xX22xX41xX23xX1xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xXexX6xX15xX3xX1xX453xX3xXexX46xX17fxX3xX23xX22xX35xX39dxXdxX3xX8dxX11axX23xX3xX64xX65xX23xX22xX3xXexX1xXdxXa0xX23xX3xXexX6xXdxX3xX7xXa4xX104xX3xX64xX35xX17fxXexX3xX55xX27xX6xX3xX20cxX1xX200xX3xX20cxX1xX103xX23xX97xX3xX104xX1e7xXexX3xX104xX122xXexX3xX99xX6fexX3xX7xXa4xX104xX3x116a5xX23xX3xX99xX216xX23xX1xX3xX4xX27xX75xX4xX3xX7xb634xX23xX22xX3xX64xX41xX3xX7xX208xX23xX3xX1cxX27xX1e7xXexX136xX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX40xX8dxX15xXaxX2fxX0xX7xXexX46xX40xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxXa0xX23xX3xX55xX27xX6xX23xX24xX0xX7bxX7xXexX46xX40xX23xX22xX2fxX0xX7bxXbxX2fxX0xX8dxXdxX64xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX8dxX46xX10xX5xX6xXexX10xX8dxXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX104xX5dxX1exX6xX23xX8dxX1exX7xX6xXbxX40xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX118xX1xXdxX473xX27xX3xXexX1e7xX104xX3xX5x113dfxX23xX22xX3xX7xX96xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX20cxX1xX200xX3xX20cxX1xX103xX23xX3xX64xXa4xXdxX3xX5dxX41xX3xX4xX40xX23xX3xX64xX65xX23xX22xX3xX5xX4cxX3xX3fxX41xX3xXcxXe4xX23xX1xXaxX3xX1xX46xX10xX2bxX9xXaxX7bxX4xX1xXdxX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX1cxX6xX1exX1xX40xXdxX7bxX23xX1xXdxX10xX27xX1exXexX6xX104xX1exX5xX40xX23xX22xX1exX7xX10xX1exX4xX1xXdxX6xX1exX20cxX1xX40xX1exX20cxX1xX6xX23xX1exX64xX40xXdxX1exX5dxX6xX1exX4xX40xX23xX1exX64xX27xX23xX22xX1exX5xX27xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX7bxX2bbxX295xX295xX2c6xX284xX2bbxX136xX1xXexX104xXaxX2fxX0xXdxX104xX22xX3xX7xX46xX4xX9xXaxX7bxX104xX10xX8dxXdxX6xX7bxX2xX2bbxX295xX7bxX23xX10xX27dxX7xX7bxX2bbxX295xX293xX2bbxX7bxX284xba05xX8dxX284xX2bbxX1e3xX1e2xX1e3xX295xX2c8xXexX1e3xX2c8xX1e3xX1e3xX5xX2xX1exX2xX293xX293xX8dxX284xX2bbxX1e3xX2xX295xX2xX2c6xXexX2c8xX284xX284xX950xX2c8xX5xX295xX136xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xXexX51xX23xX22xX3xX55xX27xX41xX3xX4xX1xX40xX3xX5dxX41xX3xX4xX40xX23xX3xX64xX65xX23xX22xX3xX23xX22xX6bxXbxX3xX5xX6fxXexX3xX72xX3xX74xX75xX4xX3xX3fxX41xXaxX3xX7bxX2fxX0xX7bxX6xX2fxX0xX8dxXdxX64xX2fxX0xX7xXexX46xX40xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX118xX1xXdxX473xX27xX3xXexX1e7xX104xX3xX5xX89fxX23xX22xX3xX7xX96xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX20cxX1xX200xX3xX20cxX1xX103xX23xX3xX64xXa4xXdxX3xX5dxX41xX3xX4xX40xX23xX3xX64xX65xX23xX22xX3xX5xX4cxX3xX3fxX41xX3xXcxXe4xX23xX1xXaxX3xX1xX46xX10xX2bxX9xXaxX7bxX4xX1xXdxX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX1cxX6xX1exX1xX40xXdxX7bxX23xX1xXdxX10xX27xX1exXexX6xX104xX1exX5xX40xX23xX22xX1exX7xX10xX1exX4xX1xXdxX6xX1exX20cxX1xX40xX1exX20cxX1xX6xX23xX1exX64xX40xXdxX1exX5dxX6xX1exX4xX40xX23xX1exX64xX27xX23xX22xX1exX5xX27xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX7bxX2bbxX295xX295xX2c6xX284xX2bbxX136xX1xXexX104xXaxX2fxX118xX1xXdxX473xX27xX3xXexX1e7xX104xX3xX5xX89fxX23xX22xX3xX7xX96xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX20cxX1xX200xX3xX20cxX1xX103xX23xX3xX64xXa4xXdxX3xX5dxX41xX3xX4xX40xX23xX3xX64xX65xX23xX22xX3xX5xX4cxX3xX3fxX41xX3xXcxXe4xX23xX1xX0xX7bxX6xX2fxX0xX7bxX7xXexX46xX40xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8dxXaxX2fxX30xX41xX3xX4xX40xX23xX3xX64xX65xX23xX22xX3xX5xX4cxX3xX3fxX41xX3xXcxXe4xX23xX1xX3xX99xX6xX23xX22xX3xXexXdxXfexXbxX3xXexX6fxX4xX3xX99xX200xX23xX3xX23xX1xX6bxX23xX3xX23xX1x11e2bxX23xX22xX3xXexX1e7xX104xX3xX5xX89fxX23xX22xX97xX3xX23xX22xX27xX46dxX23xX3xX5xfc8axX4xX3xX1xX453xX3xXexX46xX17fxX3xX4xX3cxX6xX3xX4xX122xX4xX3xXexX7f9xX3xX4xX1xX19fxX4xX97xX3xX4xX122xX3xX23xX1xX11axX23xX97xX3xX99xX1b7xX23xX3xX64xX216xX97xX3xX4xX1b7xX3xX55xX27xX6xX23xX3xXexX46xX40xX23xX22xX3xX64xX41xX3xX23xX22xX40xX41xXdxX3xXexX38xX23xX1xX3xX99xX6fexX3xX64xX35xX1b7xX23xX3xX5xXa0xX23xX3xX7f9xX23xX3xX99xX216xX23xX1xX3xX4xX27xX75xX4xX3xX7xX807xX23xX22xX136xX0xX7bxXbxX2fxX0xX7bxX8dxXdxX64xX2fxX0xX7bxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxf212xX15xX3xX5dxX6xX23xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX35xX1b7xX23xX22xX3xX12fxXcxXcx12b01xX3xX69dxXdxXc6xXexX3xX118xX6xX104xX3xX1xX453xX3xXexX46xX17fxX3xX2bbxX97xX293xX3xXexf7c7xX3xX99xX46dxX23xX22xX3xX4xX1xX40xX3xXexX38xX23xX1xX3xX3fxX41xX3xXcxXe4xX23xX1xXaxX3xX1xX46xX10xX2bxX9xXaxX7bxX1cxX6xX1exX1xX40xXdxX7bxX27xX15xX1exX5dxX6xX23xX1exXexX46xX27xX23xX22xX1exX27xX40xX23xX22xX1exX104xXexXexX55xX1exX64xXdxX10xXexX1exX23xX6xX104xX1exX1xX40xX1exXexX46xX40xX1exX2bbxX1exX293xX1exXexX15xX1exX8dxX40xX23xX22xX1exX4xX1xX40xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX7bxX2bbxX295xX295xX284xX950xX2bbxX136xX1xXexX104xXaxX2fxX0xXdxX104xX22xX3xX7xX46xX4xX9xXaxX7bxX104xX10xX8dxXdxX6xX7bxX2xX2bbxX295xX7bxX23xX10xX27dxX7xX7bxX2bbxX295xX293xX2bbxX7bxX2xX295xX950xX8dxX1e2xX2xX2c6xX2xX2xX2bbxX295xXexX293xX295xX2c6xX1e2xX2xX5xX295xX136xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xXexX51xX23xX22xX3xX55xX27xX41xX3xX4xX1xX40xX3xX5dxX41xX3xX4xX40xX23xX3xX64xX65xX23xX22xX3xX23xX22xX6bxXbxX3xX5xX6fxXexX3xX72xX3xX74xX75xX4xX3xX3fxX41xXaxX3xX7bxX2fxX0xX7bxX6xX2fxX0xX8dxXdxX64xX2fxX0xX7xXexX46xX40xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXba3xX15xX3xX5dxX6xX23xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX35xX1b7xX23xX22xX3xX12fxXcxXcxXbb8xX3xX69dxXdxXc6xXexX3xX118xX6xX104xX3xX1xX453xX3xXexX46xX17fxX3xX2bbxX97xX293xX3xXexXbcfxX3xX99xX46dxX23xX22xX3xX4xX1xX40xX3xXexX38xX23xX1xX3xX3fxX41xX3xXcxXe4xX23xX1xXaxX3xX1xX46xX10xX2bxX9xXaxX7bxX1cxX6xX1exX1xX40xXdxX7bxX27xX15xX1exX5dxX6xX23xX1exXexX46xX27xX23xX22xX1exX27xX40xX23xX22xX1exX104xXexXexX55xX1exX64xXdxX10xXexX1exX23xX6xX104xX1exX1xX40xX1exXexX46xX40xX1exX2bbxX1exX293xX1exXexX15xX1exX8dxX40xX23xX22xX1exX4xX1xX40xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX7bxX2bbxX295xX295xX284xX950xX2bbxX136xX1xXexX104xXaxX2fxXba3xX15xX3xX5dxX6xX23xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX35xX1b7xX23xX22xX3xX12fxXcxXcxXbb8xX3xX69dxXdxXc6xXexX3xX118xX6xX104xX3xX1xX453xX3xXexX46xX17fxX3xX2bbxX97xX293xX3xXexXbcfxX3xX99xX46dxX23xX22xX3xX4xX1xX40xX3xXexX38xX23xX1xX3xX3fxX41xX3xXcxXe4xX23xX1xX0xX7bxX6xX2fxX0xX7bxX7xXexX46xX40xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8dxXaxX2fxX133xX1xX200xX3xX90xX1xX3cxX3xXexX216xX4xX1xX3xX1exX3xXcxX7f9xX23xX22xX3xXexX1xX35xX3xX20cx11473xX3xXba3xX15xX3xX5dxX6xX23xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX35xX1b7xX23xX22xX3xX12fxXcxXcxXbb8xX3xX69dxXdxXc6xXexX3xX118xX6xX104xX3xX3fxX737xX27xX3xc961xX3xX74xX473xX23xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX96xX3xX64xXa4xXdxX3xX23xX1xXb0bxX23xX22xX3xX20cxX1xX200xX3xX20cxX1xX103xX23xX3xX8dxX40xX3xX104xX35xX6xX3xX5xX4cxX3xX64xX41xX3xX104xX40xX23xX22xX3xX104xX27xX807xX23xX3xX5dxX41xX3xX4xX40xX23xX3xX23xX1xX11axX23xX3xX8dxX11axX23xX3xX3fxX41xX3xXcxXe4xX23xX1xX3xX7xXa4xX104xX3xX64xX35xX17fxXexX3xX55xX27xX6xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX99xX40xX1cdxX23xX3xX20cxX1xX200xX3xX20cxX1xX103xX23xX3xX99xX6fexX3xX7f9xX23xX3xX99xX216xX23xX1xX3xX4xX27xX75xX4xX3xX7xX807xX23xX22xX136xX0xX7bxXbxX2fxX0xX7bxX8dxXdxX64xX2fxX0xX7bxX5xXdxX2fxX0xX7bxX27xX5xX2fxX0xX8dxXdxX64xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX46xXaxX2fxX0xX7bxX8dxXdxX64xX2fxX0xX7bxX8dxXdxX64xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2exX27xXexX1xX40xX46xXaxX2fxX133xX1xX198xX4xX3xX74xX6xX104xX0xX7bxXbxX2f
Phúc Lam