Ngắm nhan sắc đẹp rạng ngời của Hoa hậu Diệu Hoa ở tuổi U50
Hoa hậu Việt Nam năm 1990 Diệu Hoa mặc váy saree, khoe nhan sắc đẹp rạng ngời, sánh bước bên chồng Ấn Độ tại một sự kiện diễn ra tối 14/10.
74c6xbf6bxfe8ex102b2x9539x8274xacfdx762cxd6b9xX7xfefexc9d8xf40dx83f6x84dcxebd9xX5xbc3bxXaxf38dxc9c1xb62ax7b03x10785xX3xdd82xX1xX6xX18xX3xX7xX15xX4xX3x796bxb160xXbxX3x925fxb7d3xX18xX14xX3xX18xX14xef51xXdxX3xX4xc1f9xX6xX3xb37bxa1bexX6xX3xX1xd225x8033xX3x101b3xXdx7c97xX39xX3xX33xX34xX6xX3xeb9bxX3xXexX39x9f5fxXdxX3xa4a6x767dxf232xX0x7ed1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX10xX6xd845xXaxX12xX33xX34xX6xX3xX1xX38xX39xX3x965dxXdxX3dxXexX3xX13xX6xX16xX3xX18xb994xX16xX3xX2xf251xX7axX4dxX3xX3bxXdxX3dxX39xX3xX33xX34xX6xX3xX16xa0cfxX4xX3xdebexd365xac12xX3xX7xX6xX25xX10xX10xcc62xX3x84cexX1xX34xX10xX3xX18xX1xX6xX18xX3xX7xX15xX4xX3xX21xX22xXbxX3xX25xX26xX18xX14xX3xX18xX14xX2cxXdxX94xX3xX7xX8cxX18xX1xX3x7a87xde56x9b94xX4xX3xXb8xd797xX18xX3xX4xX1x7593xX18xX14xX3xd23fxX18xX3x8cb0xb439xX3xXexX26xXdxX3xX16xXcbxXexX3xX7x1026axX3xX96xXdxX3dxX18xX3xX61xXdx74d6xX18xX3xX25xX6xX3xXex7e55xXdxX3xX2x883fxX4fxX2xX4dxe3d3xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcbd6xX34xX61xX8dxXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXexX10xaf3axXex7bd7xX6xX5xXdxX14xX18xa9a5xX3xX4xX10xX18xXexX10xX25xc6dbxXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX10fxXbxX1xX34xXexX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX14xX6xX16xX3xX18xX1xX6xX18xX3xX7xX6xX4xX3xX61xX10xXbxX3xX25xX6xX18xX14xX3xX18xX14xX34xXdxX3xX4xX39xX6xX3xX1xX34xX6xX3xX1xX6xX39xX3xX61xXdxX10xX39xX3xX1xX34xX6xX3xX34xX3xXexX39xX34xXdxX3xX39xX4cxX4dxXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX115xX4fxX4fxXdxXeexXb8xX6xX34xX1xX6xXexXdxX18xX1xXeexX8bxX18xX4fxX18xX10xab66xX7xX4fxX2xf537xXeaxX2xX4fxX2xX4dx82caxX61xX4dxX2x10112xX1a0x8146xX4dxX4cxXexX1a4xX1a6xX1a6xX2xX5xX4dxXeexfb3cxXbxX14xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaa94xX6xXbxXexXdxX34xX18xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10dxXexX10fxX6xX5xXdxX14xX18xX115xX3xX1b1xX39xX7xXexXdxc98bxX8dxX11dxXaxX12xXcxX26xXdxX3xX5xXdfxX3xX1xXcbxXdxX3xX3bxXdxX196xX6xX5xXdxX3xX4xX30xX6xX3xXc7xX18xX3xXcaxXcbxX3xX21xXb9xddd5xX4xX3xXexX48xX3xX4xX1xcc08xX4xX3xXexX26xXdxX3xXcxae1bxXeexX33xX1c7x9796xX3xXexXe6xXdxX3xX2xXeaxX4fxX2xX4dxX94xX3xX33xX34xX6xX3xX1xX38xX39xX3xX6cxXdxX3dxXexX3xX13xX6xX16xX3xX18xX76xX16xX3xX2xX7axX7axX4dxX3xX3bxXdxX3dxX39xX3xX33xX34xX6xX3xX16xX88xX4xX3xX8bxX8cxX8dxX3xX7xX6xX25xX10xX10xX94xX3xX96xX1xX34xX10xX3xX18xX1xX6xX18xX3xX7xX15xX4xX3xX16xX88xX18xX3xX16x9c35xXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX34xX61xX8dxXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10dxXexX10fxX6xX5xXdxX14xX18xX115xX3xX4xX10xX18xXexX10xX25xX11dxXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX10fxXbxX1xX34xXexX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX14xX6xX16xX3xX18xX1xX6xX18xX3xX7xX6xX4xX3xX61xX10xXbxX3xX25xX6xX18xX14xX3xX18xX14xX34xXdxX3xX4xX39xX6xX3xX1xX34xX6xX3xX1xX6xX39xX3xX61xXdxX10xX39xX3xX1xX34xX6xX3xX34xX3xXexX39xX34xXdxX3xX39xX4cxX4dxXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX115xX4fxX4fxXdxXeexXb8xX6xX34xX1xX6xXexXdxX18xX1xXeexX8bxX18xX4fxX18xX10xX196xX7xX4fxX2xX19axXeaxX2xX4fxX2xX4dxX1a0xX61xX4dxX2xX1a4xX1a0xX1a6xX4dxX4cxXexX2xX1a0xX1a4xX4dxX5xX2xXeexX1b1xXbxX14xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c7xX6xXbxXexXdxX34xX18xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10dxXexX10fxX6xX5xXdxX14xX18xX115xX3xX1b1xX39xX7xXexXdxX1e8xX8dxX11dxXaxX12xX33xX34xX6xX3xX1xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxX39xX3xX33xX34xX6xX3xX96xX1x8f1bxX18xX14xX3xX4xX1xd28bxX3xX10dxXdxX18xX1xX3xX21xX22xXbxX3xX16xX271xX3xX4xbb92xX18xX3xX21xXb9xX20bxX4xX3xXb8xXdxa902xXexX3xX21xX3a3xX18xX3xXb8xX44xXdxX3xXexX271xXdxX3xX18xX76xX18xX14xX94xX3xX1x79efxX4xX3xXexX1xX213xX4xX3xX8bxX271xX3xX4x102c7xX3xX16xXcbxXexX3xX14xXdxX6xX3xX21xb6c7xX18xX1xX3xX1xX26xX18xX1xX3xXbxX1xf5c1xX4xXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX34xX61xX8dxXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10dxXexX10fxX6xX5xXdxX14xX18xX115xX3xX4xX10xX18xXexX10xX25xX11dxXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX10fxXbxX1xX34xXexX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX14xX6xX16xX3xX18xX1xX6xX18xX3xX7xX6xX4xX3xX61xX10xXbxX3xX25xX6xX18xX14xX3xX18xX14xX34xXdxX3xX4xX39xX6xX3xX1xX34xX6xX3xX1xX6xX39xX3xX61xXdxX10xX39xX3xX1xX34xX6xX3xX34xX3xXexX39xX34xXdxX3xX39xX4cxX4dxXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX115xX4fxX4fxXdxXeexXb8xX6xX34xX1xX6xXexXdxX18xX1xXeexX8bxX18xX4fxX18xX10xX196xX7xX4fxX2xX19axXeaxX2xX4fxX2xX4dxX1a0xX61xX4dxX2xX1a4xX1a0xX1a6xX4dxX4cxXexX2xX1a4xX1a0xX2xX5xX1a0xXeexX1b1xXbxX14xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c7xX6xXbxXexXdxX34xX18xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10dxXexX10fxX6xX5xXdxX14xX18xX115xX3xX1b1xX39xX7xXexXdxX1e8xX8dxX11dxXaxX12xX13xX76xX16xX3xX2xX7axX7axdec2xX94xX3xX4xX384xX3xX96xX3a3xXexX3xX1xX384xX18xX3xX8bxXbaxXdxX3xX61xX34xX6xX18xX1xX3xX18xX1xe0f3xX18xX3xX18xX14xXb9xX2cxXdxX3xXc7xX18xX3xXcaxXcbxX3xX21fxX6xX18xX10xX10xX7xX1xX3xX3bxX6xX18xX10xX3xX8bxX271xX3xXex8609xX3xX21xX3c5xX3xX21xX3a3xX18xX3xX18xX6xX8dxX94xX3xX1xX3b9xX3xX8bxf953xX18xX3xX5xX271xX3xX16xXcbxXexX3xX14xXdxX6xX3xX21xX3d0xX18xX1xX3xX1xX26xX18xX1xX3xXbxX1xX3dbxX4xX94xX3xX5xfebdxX3xXexXb9xX44xX18xX14xX3xXexX25xX34xX18xX14xX3xX16xX15xXexX3xXexb2a9xXexX3xX4xfa23xX3xX16xX3b9xXdxX3xX18xX14xXb9xX2cxXdxXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX34xX61xX8dxXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10dxXexX10fxX6xX5xXdxX14xX18xX115xX3xX4xX10xX18xXexX10xX25xX11dxXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX10fxXbxX1xX34xXexX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX14xX6xX16xX3xX18xX1xX6xX18xX3xX7xX6xX4xX3xX61xX10xXbxX3xX25xX6xX18xX14xX3xX18xX14xX34xXdxX3xX4xX39xX6xX3xX1xX34xX6xX3xX1xX6xX39xX3xX61xXdxX10xX39xX3xX1xX34xX6xX3xX34xX3xXexX39xX34xXdxX3xX39xX4cxX4dxXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX115xX4fxX4fxXdxXeexXb8xX6xX34xX1xX6xXexXdxX18xX1xXeexX8bxX18xX4fxX18xX10xX196xX7xX4fxX2xX19axXeaxX2xX4fxX2xX4dxX1a0xX61xX4dxX2xX1a4xX1a0xX1a6xX4dxX4cxXexX2xX1a4xXeaxX4e3xX5xX4e3xXeexX1b1xXbxX14xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c7xX6xXbxXexXdxX34xX18xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10dxXexX10fxX6xX5xXdxX14xX18xX115xX3xX1b1xX39xX7xXexXdxX1e8xX8dxX11dxXaxX12xX33xX34xX6xX3xX1xX38xX39xX3xX6cxXdxX3dxXexX3xX13xX6xX16xX3xX2xX7axX7axX4dxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xaa1fxX3xX4xX8cxX4xX3xX4xX34xX18xX3xX16xX3d0xX18xX1xX3xX21x7506xX39xX3xX1xX3b9xX4xX3xX25xX561xXexX3xX14xXdx9424xXdxXeexX3xX3bxdb97xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX34xX18xX3xX14xX8cxXdxX3xX7xX44xX3xX1xf147xX39xX3xX18xX1xX6xX18xX3xX7xX15xX4xX3xX10dxXdxX18xX1xX3xX21xX22xXbxX3xX18xX1xXb9xX18xX14xX3xX4xX565xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXb9xX6xX3xX4xX3c5xX3xX54exX3xX21x9844xX18xX1xX3xXexX1xX6xX16xX3xX61xXd6xX3xXb8xX561xXexX3xX4xX213xX3xX4xX39xXcbxX4xX3xXexX1xXdxX3xX18xX1xX6xX18xX3xX7xX15xX4xX3xX18xX271xX34xXeexX3xX1c7xX34xX18xX3xXexX25xX6xXdxX3xX61xX39xX8dxX3xX18xX1xX561xXexX3xX4xX30xX6xX3xX18xX14xXb9xX2cxXdxX3xX21xX22xXbxX3xX4x8815xX18xX14xX3xX7xf513xX3xX5xXbexX18xX3xX21xXb9xX2cxX18xX14xX3xX61xX39xX3xX1xX3b9xX4xX3xXexX25xX34xX18xX14xX3xXexX1xX2cxXdxX3xX14xXdxX6xX18xX3xXexXbaxXdxXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX34xX61xX8dxXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10dxXexX10fxX6xX5xXdxX14xX18xX115xX3xX4xX10xX18xXexX10xX25xX11dxXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX10fxXbxX1xX34xXexX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX14xX6xX16xX3xX18xX1xX6xX18xX3xX7xX6xX4xX3xX61xX10xXbxX3xX25xX6xX18xX14xX3xX18xX14xX34xXdxX3xX4xX39xX6xX3xX1xX34xX6xX3xX1xX6xX39xX3xX61xXdxX10xX39xX3xX1xX34xX6xX3xX34xX3xXexX39xX34xXdxX3xX39xX4cxX4dxXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX115xX4fxX4fxXdxXeexXb8xX6xX34xX1xX6xXexXdxX18xX1xXeexX8bxX18xX4fxX18xX10xX196xX7xX4fxX2xX19axXeaxX2xX4fxX2xX4dxX1a0xX61xX4dxX2xX1a4xX1a0xX1a6xX4dxX4cxXexX19axX7axX1a0xX1a4xX5xXeaxXeexX1b1xXbxX14xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c7xX6xXbxXexXdxX34xX18xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10dxXexX10fxX6xX5xXdxX14xX18xX115xX3xX1b1xX39xX7xXexXdxX1e8xX8dxX11dxXaxX12xX33xX34xX6xX3xX1xX38xX39xX3xX13xX14xX39xX8dxXdfxX18xX3xX3bxXdxX3dxX39xX3xX33xX34xX6xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xX76xX16xX3xX2xX7axX1a6xX7axX3xXexX26xXdxX3xX33xX271xX3xX13xXcbxXdxX94xX3xX21xX76xX18xX14xX3xae13xX39xX6xX18xX14xX3xX33xX34xX6xX3xX1xX38xX39xX3xX6cxXdxX3dxXexX3xX13xX6xX16xX3xX61xX34xX3xXfexX8cxX34xX3xXcxXdxX69bxX18xX3xX21bxX1xX34xX18xX14xX3xXexX48xX3xX4xX1xX213xX4xX3xX18xX76xX16xX3xX2xX7axX7axX4dxXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX34xX61xX8dxXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX10fxXbxX1xX34xXexX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX14xX6xX16xX3xX18xX1xX6xX18xX3xX7xX6xX4xX3xX61xX10xXbxX3xX25xX6xX18xX14xX3xX18xX14xX34xXdxX3xX4xX39xX6xX3xX1xX34xX6xX3xX1xX6xX39xX3xX61xXdxX10xX39xX3xX1xX34xX6xX3xX34xX3xXexX39xX34xXdxX3xX39xX4cxX4dxXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX115xX4fxX4fxXdxXeexXb8xX6xX34xX1xX6xXexXdxX18xX1xXeexX8bxX18xX4fxX18xX10xX196xX7xX4fxX2xX19axXeaxX2xX4fxX2xX4dxX1a0xX61xX4dxX2xX1a4xX1a0xX1a6xX4dxX4cxXexX1a4xXeaxX4e3xX1a4xX5xX4cxXeexX1b1xXbxX14xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c7xX6xXbxXexXdxX34xX18xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10dxXexX10fxX6xX5xXdxX14xX18xX115xX3xX1b1xX39xX7xXexXdxX1e8xX8dxX11dxXaxX12xcfcbxX1xXdxX3xX21xX76xX18xX14xX3xX898xX39xX6xX18xX14xX94xX3xX4xX384xX3xX21xX6xX18xX14xX3xX5xX271xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX8bxXdxXbexX18xX3xX18xX76xX16xX3xXexX1xX213xX3xXeaxX3xX96xX1xX34xX6xX3xXcxXdxX3a3xX18xX14xX3xX13xX14xX6xX3xXexX1xX39xXcbxX4xX3xXcaxX26xXdxX3xX1xX3b9xX4xX3xX13xX14xX34xX26xXdxX3xX18xX14xX6bfxX3xX33xX271xX3xX13xXcbxXdxXeexX3xX13xX14xXb9xX2cxXdxX3xX21xX22xXbxX3xX21xe9d2xX3xXexXe6xXexX3xX18xX14xX1xXdxX3dxXbxX3xXexX1xX26xX4xX3xX7xe768xX3xX898xX39xX565xX18xX3xXexX25xX6ecxX3xX96xXdxX18xX1xX3xX61xX34xX6xX18xX1xX3xX44xX3xX33xX3b9xX4xX3xX8bxXdxX3dxX18xX3xX4xX384xX18xX14xX3xX18xX14xX1xX3dxX3xX4xX1xX4fdxX39xX3xd741xX3xXexX26xXdxX3xXcxX1xX8cxXdxX3x8971xX6xX18xXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX34xX61xX8dxXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxX196xXdxX61xXexX1xX115xX1a6xX4cxX4cxXbxX10dxX11dxX1xX10xXdxX14xX1xXexX115xXeaxX4e3xX1a6xXbxX10dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX10fxXbxX1xX34xXexX34xX3xX61xXexX1xX39xX16xXb8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX14xX6xX16xX3xX18xX1xX6xX18xX3xX7xX6xX4xX3xX61xX10xXbxX3xX25xX6xX18xX14xX3xX18xX14xX34xXdxX3xX4xX39xX6xX3xX1xX34xX6xX3xX1xX6xX39xX3xX61xXdxX10xX39xX3xX1xX34xX6xX3xX34xX3xXexX39xX34xXdxX3xX39xX4cxX4dxXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX115xX4fxX4fxXdxXeexXb8xX6xX34xX1xX6xXexXdxX18xX1xXeexX8bxX18xX4fxX18xX10xX196xX7xX4fxX2xX19axXeaxX2xX4fxX2xX4dxX1a0xX61xX4dxX2xX1a4xX1a0xX1a6xX4dxX4cxXexX4cxX4dxX1a4xX4e3xX5xX1a6xXeexX1b1xXbxX14xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c7xX6xXbxXexXdxX34xX18xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10dxXexX10fxX6xX5xXdxX14xX18xX115xX3xX1b1xX39xX7xXexXdxX1e8xX8dxX11dxXaxX12xX3bxXdxX3dxX39xX3xX33xX34xX6xX3xX21xXb9xX20bxX4xX3xX14xX1xXdxX3xX8bxX271xX34xX3xX7xX8cxX4xX1xX3xX96xc3e2xX3xX5x9a3cxX4xX3xX6cxXdxX3dxXexX3xX13xX6xX16xX3xX8bxXbaxXdxX3xXexXb9xX3xX4xX8cxX4xX1xX3xX5xX271xX3xX33xX34xX6xX3xX1xX38xX39xX3xXexX1xX384xX18xX14xX3xXexX1xX26xX34xX3xX18xX1xXdxX69bxX39xX3xX18xX14xX34xX26xXdxX3xX18xX14xX6bfxX3xX18xX1xX561xXexX3xX96xX1xXdxX3xXb8xXdxX3a3xXexX3xX4cxX3xXexX1xX213xX3xXexXdxX3a3xX18xX14xX115xX3xX13xX14xX6xX94xX3xe30exX18xX1xX94xX3xX21bxX1xX8cxXbxX94xX3xXcxX1xX8cxXdxX3xXa6bxX6xX18xX94xX3xX33xXdxX18xX61xXdxXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX34xX61xX8dxXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX10fxXbxX1xX34xXexX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX14xX6xX16xX3xX18xX1xX6xX18xX3xX7xX6xX4xX3xX61xX10xXbxX3xX25xX6xX18xX14xX3xX18xX14xX34xXdxX3xX4xX39xX6xX3xX1xX34xX6xX3xX1xX6xX39xX3xX61xXdxX10xX39xX3xX1xX34xX6xX3xX34xX3xXexX39xX34xXdxX3xX39xX4cxX4dxXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX115xX4fxX4fxXdxXeexXb8xX6xX34xX1xX6xXexXdxX18xX1xXeexX8bxX18xX4fxX18xX10xX196xX7xX4fxX2xX19axXeaxX2xX4fxX2xX4dxX1a0xX61xX4dxX2xX1a4xX1a0xX1a6xX4dxX4cxXexX7axX2xX7axX1a4xX5xX19axXeexX1b1xXbxX14xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c7xX6xXbxXexXdxX34xX18xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10dxXexX10fxX6xX5xXdxX14xX18xX115xX3xX1b1xX39xX7xXexXdxX1e8xX8dxX11dxXaxX12xXcxX1xX8cxXbxX3xXexX6adxX18xX14xX3xX18xX14xXb9xX2cxXdxX3xX21xX22xXbxX3xX21xX3a3xX18xX3xXexX1xX6xX16xX3xX61xXd6xX3xX7xXd6xX3xX96xXdxX3dxX18xX3xX5xX271xX3xX4xX1xXc3xX18xX14xX3xX8bxX271xX3xX4xX34xX18xX3xXexX25xX6xXdxX3xX3dbxXexX3xX4xX30xX6xX3xX4xX384xXeexX3xX33xX6xXdxX3xX4xX384xX3xX4xX34xX18xX3xX14xX8cxXdxX3xX5xXbaxX18xX3xX4xX30xX6xX3xX3bxXdxX3dxX39xX3xX33xX34xX6xX3xX96xX1xX384xX18xX14xX3xX4xX3c5xX3xX16xX88xXexX3xX8bxX3d0xX3xX21xX6xX18xX14xX3xX61xX39xX3xX1xX3b9xX4xX3xXexX26xXdxX3xX21fxd2a3xXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX34xX61xX8dxXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10dxXexX10fxX6xX5xXdxX14xX18xX115xX3xX4xX10xX18xXexX10xX25xX11dxXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX10fxXbxX1xX34xXexX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX14xX6xX16xX3xX18xX1xX6xX18xX3xX7xX6xX4xX3xX61xX10xXbxX3xX25xX6xX18xX14xX3xX18xX14xX34xXdxX3xX4xX39xX6xX3xX1xX34xX6xX3xX1xX6xX39xX3xX61xXdxX10xX39xX3xX1xX34xX6xX3xX34xX3xXexX39xX34xXdxX3xX39xX4cxX4dxXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX115xX4fxX4fxXdxXeexXb8xX6xX34xX1xX6xXexXdxX18xX1xXeexX8bxX18xX4fxX18xX10xX196xX7xX4fxX2xX19axXeaxX2xX4fxX2xX4dxX1a0xX61xX4dxX2xX1a4xX1a0xX1a6xX4dxX4cxXexX7axX4dxX1a4xX5xX1a4xXeexX1b1xXbxX14xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c7xX6xXbxXexXdxX34xX18xXaxX12xX13xX76xX16xX3xX1a0xX4dxX4dxX1a4xX94xX3xX4xX384xX3xXexX1xX6xX16xX3xX61xXd6xX3xX4xX39xXcbxX4xX3xXexX1xXdxX3xX33xX34xX6xX3xX1xX38xX39xX3xe4a8xX39xX54exX3xXb8xX271xX3xXcxX1xX3a3xX3xX14xXdxXbaxXdxX3xX8bxX271xX3xX5xX3b9xXexX3xXexX34xXbxX3xX4cxX3xX4xX1xX39xX18xX14xX3xX4xX39xXcbxX4xXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX34xX61xX8dxXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX10fxXbxX1xX34xXexX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX14xX6xX16xX3xX18xX1xX6xX18xX3xX7xX6xX4xX3xX61xX10xXbxX3xX25xX6xX18xX14xX3xX18xX14xX34xXdxX3xX4xX39xX6xX3xX1xX34xX6xX3xX1xX6xX39xX3xX61xXdxX10xX39xX3xX1xX34xX6xX3xX34xX3xXexX39xX34xXdxX3xX39xX4cxX4dxXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX115xX4fxX4fxXdxXeexXb8xX6xX34xX1xX6xXexXdxX18xX1xXeexX8bxX18xX4fxX18xX10xX196xX7xX4fxX2xX19axXeaxX2xX4fxX2xX4dxX1a0xX61xX4dxX2xX1a4xX1a0xX1a6xX4dxX4cxXexX4cxX2xX2xX4cxX5xX7axXeexX1b1xXbxX14xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c7xX6xXbxXexXdxX34xX18xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10dxXexX10fxX6xX5xXdxX14xX18xX115xX3xX1b1xX39xX7xXexXdxX1e8xX8dxX11dxXaxX12xX33xXdxX3dxX18xX3xXexX26xXdxX3xX33xX34xX6xX3xX1xX38xX39xX3xX6cxXdxX3dxXexX3xX13xX6xX16xX3xX2xX7axX7axX4dxX3xX21xX6xX18xX14xX3xX5xX271xX3xX14xXdxX8cxX16xX3xX21xXe6xX4xX3xX21xXdxX69bxX39xX3xX1xX271xX18xX1xX3xX16xXcbxXexX3xX4xX384xX18xX14xX3xXexX8dxX3xX96xXdxX18xX1xX3xX61xX34xX6xX18xX1xX3xX4xX3c5xX3xXexXdxX3a3xX18xX14xX3xXexX26xXdxX3xX10dxX213xX3xX4xX1xX6adxX6xX3xX8bxX271xX18xX14xXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfa52xX34xX39xX25xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xX6cx10537xX6cxX0xX4fxXbxX12