Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn dư gần 2.400 tỷ đồng
Theo công bố của Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 31/12/2016, Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu còn dư 2.389,891 tỷ đồng.
d266x1329axf977xfa09x1551fxd3a6x12b5bx107b6x141cbxX7x15fd9x11abax14828xf4bcx11dc3x1498axX5xf483xXaxf8dfxff26x14c6fx145e0xX3x10fb2x12509x12abfxX1xX3xe8f9xX19xX3x14596xXdx145eaxX3xe47dxf2edxX19xX1fxX3xec91x1158fxX14xX3xX4xf949xX19xX3xX28x15490xX3xX1fxX29xX19xX3x145f4xf316x11462x131f0xX3axX3xXex120a8xX3x133a9xd959xX19xX1fxX0x117baxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12575xX10xX6xX28xXaxX12xXcxX1xX10xf278xX3xX4x1448dxX19xX1fxX3xff17x11339xX3xX4x156b9xX6xX3xX17xfba6xX3xXcxef26xXdxX3xX4xX1xf084xX19xX1xe364xX3xXexX74xX19xX1xX3xX40x1407axX19xX3xX1xX7fxXexX3xX19xX1fxX6fx15551xX3xf38bxX2xX45xX2xX37xX45xX37xX3axX2xda35xX77xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1cxX19xX3xX1fxXdxX21xX3xf972xX17x14325xefcaxdb4dxX3xX23xX24xX19xX1fxX3xX28xX29xX14xX3xX4xX2dxX19xX3xX28xX31xX3xX37xX38xX8bx13a87xda67xX77xXc0xXc1xX2xX3xXexX3exX3xX40xX41xX19xX1fxX38xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX5dxX28xX89xXaxX12xd2fbx1382fxX3xXexX1x123efxX3xXexX1xX10xX5dxX3xX4xX60xX19xX1fxX3xX64xX65xX3xX4xX68xX6xX3xX17xX6cxX3xXcxX6fxXdxX3xX4xX1xX74xX19xX1xX3xX19xX1fxX6fxX89xX3xX2xX3axX45xX37xX45xX37xX3axX2x14d78xX77xX3xX7xX65xX3xX28xX31xX3xX13xX14xX15xX3xX17xXa9xXaaxX3xXex15c54xXdxX3xXexX1x15445xXdxX3xX40xXdxXe9xd7f6xX3xX2xX45xX2xX45xX37xX3axX2xX94xX3xX5xX6fxX3xX8bxX38xXc1xX116xX3axX77xX3axX94xX8bxX3xXexX3exX3xX40xX41xX19xX1fxX38xX0xX45xXbxX12xX0xXexX6xX64xX5xX10xX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX133xX6x13d35xX1fxXdxX19xde44xX3xX37xXbxX23xX3xX6xX14xXexX5dxd6a1xXaxX12xX0xXexX64xX5dxX28xX89xX12xX0xXexX167xX12xX0xXexX28xX12xX0xXdxX133xX1fxX3xX6xX5xXexX9xXaxf5bfxX14xX89xX3xX64xXdxX19xX1xX3xX5dxX19xX3xX1fxXdxX6xX3xX23xX6xX19xX1fxX3xX28xX6xX14xX3xX4xX5dxX19xX3xX28xX14xX3xX1fxX6xX19xX3xX37xX3xX39xX3axX3axX3xXexX89xX3xX28xX5dxX19xX1fxXaxX3xX7xX167xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16bxX45xX45xXdxX38xX64xX6xX5dxX1xX6xXexXdxX19xX1xX38x1557cxX19xX45xX19xX10xd525xX7xX45xX2xX116xX3axX94xX45xX116xX116xX28xX94xX3axX94xXex1598axX116xX39xX3axX5xX3axX38x10a11xXbxX1fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax1400cxX203xXdxX133xX1fxX203xX133xX6xX7xXexX10xX167xX4xX133xX7xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXexX28xX12xX0xX45xXexX167xX12xX0xXexX167xX12xX0xXexX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX6xXbxXexXdxX5dxX19xXaxX12x11137xX19xX1xX3xX133xXdxX19xX1xX3xX1x13347xX6xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX28xX12xX0xX45xXexX167xX12xX0xX45xXexX64xX5dxX28xX89xX12xX0xX45xXexX6xX64xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX5dxX28xX89xXaxX12xfb95xX65xX3xX28xX31xX3xX13xX14xX15xX3xX17xXa9xXaaxX3xXexX128xXdxX3xXexX1xX12dxXdxX3xX40xXdxXe9xX133xX3xX8bxX2xX45xX8bxX45xX37xX3axX2xX94xX3xXa7xX191xX14x1094bxX3x13823xXabxX3xX5xX6fxX3xX8bxX38xX116xXc0xX116xX77xX2xX39xX116xX3xXexX3exX3xX40xX41xX19xX1fxX175xX3xX7xX65xX3xX28xX31xX3xX13xX14xX15xX3xX17xXa9xXaaxX3xXexX128xXdxX3xXexX1xX12dxXdxX3xX40xXdxXe9xX133xX3xX8bxX3axX45xX94xX45xX37xX3axX2xX94xX3xXa7xX191xX14xX2a0xX3xX2a2xX2a2xXabxX3xX5xX6fxX3xX2xX38xX39xXc1xX1f0xX77xX39xX8bxX37xX3xXexX3exX3xX40xX41xX19xX1fxX175xX3xX7xX65xX3xX28xX31xX3xX13xX14xX15xX3xX17xXa9xXaaxX3xXexX128xXdxX3xXexX1xX12dxXdxX3xX40xXdxXe9xX133xX3xX8bxX3axX45xXc1xX45xX37xX3axX2xX94xX3xXa7xX191xX14xX2a0xX3xX2a2xX2a2xX2a2xXabxX3xX5xX6fxX3xX37xX38xX2xX116xX1f0xX77xX2xX8bxX39xX3xXexX3exX3xX40xX41xX19xX1fxX38xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX5dxX28xX89xXaxX12xXcxX1cxX19xX1fxX3xX7xX65xX3xXexX167xX74xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX3xX17xXa9xXaaxX3xXexX167xX5dxX19xX1fxX3xX191xX14xX2a0xX3xX2a2x148d9xX3xXa7xXex114f8xX3xX19xX1fxX6fxX89xX3xX2xX45xX2xX3axX45xX37xX3axX2xX94xX3xX40xX7fxX19xX3xX1xX7fxXexX3xX19xX1fxX6fxX89xX3xX8bxX2xX45xX2xX37xX45xX37xX3axX2xX94xXabxX3xX5xX6fxX3xX2xX38xX8bxXc1xXc1xX77xX3axX8bxX94xX3xXexX3exX3xX40xX41xX19xX1fxX38xX3xXcxX1cxX19xX1fxX3xX7xX65xX3xX7xd44dxX3xX28xXe5xX19xX1fxX3xX13xX14xX15xX3xX17xXa9xXaaxX3xXexX167xX5dxX19xX1fxX3xX191xX14xX2a0xX3xX2a2xX37bxX3xXa7xXexX37fxX3xX19xX1fxX6fxX89xX3xX2xX45xX2xX3axX45xX37xX3axX2xX94xX3xX40xX7fxX19xX3xX1xX7fxXexX3xX19xX1fxX6fxX89xX3xX8bxX2xX45xX2xX37xX45xX37xX3axX2xX94xXabxX3xX5xX6fxX3xX2xX38xX2xXc0xX116xX77xX37xX1f0xX37xX3xXexX3exX3xX40xX41xX19xX1fxX38xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX5dxX28xX89xXaxX12x14eacx141d9xXdxX3xXbxX1xX21xXexX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX167x15a1fxX19xX3xX7xX65xX3xX28xX31xX3xX13xX14xX15xX3xX17xXa9xXaaxX3xX28xX31xd9c1xX19xX1fxX3xXexX167xX5dxX19xX1fxX3xX191xX14xX2a0xX3xX2a2xX37bxX3xX5xX6fxX3xX8bxX77xX3axX116xX116xX3xXexX3exX3xX40xX41xX19xX1fxX38xX3xX43axX43bxXdxX3xXbxX1xX21xXexX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX167xX44axX19xX3xX7xX65xX3xX28xX31xX3xX13xX14xX15xX3xX17xXa9xXaaxX3x104a3xX133xX3xXexX167xX5dxX19xX1fxX3xX191xX14xX2a0xX3xX2a2xX37bxX3xX5xX6fxX3xX2xX3axX8bxX3xXexX167xXdx15705xX14xX3xX40xX41xX19xX1fxX38xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX5dxX28xX89xXaxX12xXcxX1cxX19xX1fxX3xX7xX65xX3xX28xX31xX3xX13xX14xX15xX3xX17xXa9xXaaxX3xX40xX7fxX19xX3xX1xX7fxXexX3xX191xX14xX2a0xX3xX2a2xX37bxX3xX1dcxX6fxX3xX4x12a90xX3xX19xX24xX133xX3xX37xX3axX2xX94xX3xXa7xX40xX7fxX19xX3xX1xX7fxXexX3xX19xX1fxX6fxX89xX3xX8bxX2xX45xX2xX37xX45xX37xX3axX2xX94xXabxX3xX7xX6xX14xX3xef58xX1xXdxX3xX40xX43bxX3xX4xX6cxX19xX1fxX3xXexX167xX37fxX3xXexXdxf11fxX19xX3xX5xX43bxXdxX3xXbxX1xX21xXexX3xX7xXdxX19xX1xX3xX5xX6fxX3xX37xX38xX8bxXc0xXc1xX77xXc0xXc1xX2xX3xXexX3exX3xX40xX41xX19xX1fxX38xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX5dxX28xX89xXaxX12xXcxX167xX5dxX19xX1fxX3xXexX1cxX19xX1fxX3xX7xX65xX3xX28xX31xX3xX13xX14xX15xX3xXexX128xXdxX3xXexX1xX12dxXdxX3xX40xXdxXe9xX133xX3xX4xX14xX65xXdxX3xX19xX24xX133xX3xX37xX3axX2xX94xX3xX19x11a8dxXdxX3xXexX167xX44axX19xX77xX3xXcxf5d5xXbxX3xX40xX5dxX6fxX19xX3x1579axX24xX19xX1fxX3xX28xX29xX14xX3xX37bxXdxX4bbxXexX3xdac4xX6xX133xX3xXa7x11e5fxX10xXexX167xX5dxX5xXdxX133xX10xX23xXabxX3xX4xX5a6xX3xX7xX65xX3xX28xX31xX3xX191xX14xX15xX3xX5xd946xX19xX3xX19xX1xf6d5xXexX3xX1dcxX5e5xXdxX3xX1xX45dxX19xX3xX2xX38xXc0xX8bxX2xX3xXexX3exX3xX40xX41xX19xX1fxX38xX3xX5c6xX1fxX31x116f6xX4xX3xX5xX128xXdxX77xX3xX40x14c75xX19xX1fxX3xX4xX14xX65xXdxX3xX28xX6xX19xX1xX3xX7xX21xX4xX1xX3xX5xX6fxX3xXe4xX60xX19xX1fxX3xXexX89xX3xXcxX5c6xX54xX54xX3xX5cbxX10xXexX167xX5dxX3xX17xX18xX19xX1xX3x15dd2xXdxX19xX1xX77xX3xX4a1xX133xX3xX191xX14xX15xX3xX2xX39xX3xXexX167xXdxX4bbxX14xX3xX40xX41xX19xX1fxX38xX3xX5c6xX1fxX5dxX6fxXdxX3x15a86xX5c6xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX63exXdxX19xX1xX3xX4xX2dxX19xX3xX4xX5a6xX3xXc1xX3xX660xX5c6xX3xX40xX29xX14xX3xX133xX65xXdxX3xX527xX1xX21xX4xX3xX4x153eexX19xX1fxX3xX4xX5a6xX3xX7xX65xX3xX28xX31xX3xX191xX14xX15xX3xX4a1xX133xX3xXexX128xXdxX3xXexX1xX12dxXdxX3xX40xXdxXe9xX133xX3xX8bxX2xX45xX2xX37xX45xX37xX3axX2xX94xX38xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX277xX5dxX14xX167xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX5dxX3xXcxX1xX12dxXdxX3xX64xX21xX5dxX3xX19xX1fxX4a1xX19xX3xX1xX6fxX19xX1fxX0xX45xXbxX12