Bất động sản Việt thu hút thêm gần 500 triệu USD vốn FDI
Quý I/2018, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 3 về thu hút vốn FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 486 triệu USD, chiếm 8,4% tổng vốn đăng ký.
5192x5c68xc123xa64dx9f79xa08dx635bxa2b2x749ax882cxa2a4x7a61xaa39xc326x86d0x6402xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax7d44xcad4x974bxXexX0x8e30xXaxX17xX18xX19xXexX0x6342x6c6axX19x758axXexX0xXax5d55xX9x60c2xXdxX18xb5a4xX2fx5484xce2ax6782xX5x6371xXbxXdxX17xX32xXexca1axb9f3xXbxX9x5f35x59b8x7e5dx7f12xX9xX2fx87c3xX41xX9xc3aaxX35xb27axXbxX9xXbxXaxc127xX9xXax8aa7xXbxX9xXbxXaxd174xXcxX9xX42x5f98xX41xX9xcc84x68cfxX5fxX9xXbx600bxX35xX4axX4fxX9x8df0x52afxX2xX9xcb13xac87xX41xX9x91afxX2xacdbxX0xX18xX9xX35xX19xX31xX32xXaxXdxX7xX63xX35xX41xXbxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX63xX35xX41xXbxX32xX9xXaxX63xX17x8832xX31xX32xXaxXbxXbxX33xbf00xX1cxX1cxX6cxX24xX6cxc95exX6cxX41xX1cxX7xX63xX35xX41xXbxXa1xX18xX2fxX33x75f4x6fd2xX35xX19xX31xb7bcxc8b1xXb4x654ex80c6xXb3xX32xX9xXbxX18xX63xX42xX17xXbxX31xX32x8699xX23xXdxX18xX41x7f11xX32xX9xX63xX17xXdxX31xX32xX41xX24xX24xX33xX17xX41xX17xX63xX32xXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x9e88xX17xX18xX19xX32xXex74bdxX4fxbcbbxX9xX72xX1cxXb6xX5fxX2ax6534xca39xX9xXdxb359xX41xXaxX9xX6cxacd6xX2cxX9xXc8xX35xX41xXaxX9xX19xX24xX18xX41xXaxX9xX23xX3cxXbxX9xX3fxX40xX41xX42xX9xX2fxX45xX41xX9xX3fx7801xX41xX42xX9xXbxXaxX122xX9xc9d3xX9xX6cx87d0xX9xXbxXaxX4fxX9xXaxX52xXbxX9xX6cxX6dxX41xX9xX70xX2xX72xX9xX6cx8084xX35xX9xXbxa6ddxX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbx8eebxX9xX3fx5eefxX41xX42xX9xXc8xXf6xX9xXb4xXfdx5f7axX9xXbxX63xX35xX4axX4fxX9xX68xX69xX2xXfexX9xX2cxXaxX35xa04axXcxX9xXfdxXfexXb4xaee0xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX154xX41xX42xX9xXc8xXf6xXa1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX2fxX6dxX9xXdxX35xX4axX4fxX9xX2cx541axX18xX9xX4xb300xX2cxX9x52e1xX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX41xX151xX140xX2cxX9xX41xX42xX24x9585xX35xXfexX9xX3bxX40xX9xc415xX16dxX9xXaxX24x9096xX2cxXaxX9xX6cxX1bfxX9xX1b0xX5bxX4fxX9xXbxX151xXfexX9xXbxbef5xX41xXaxX9xX2cxXaxX4fxX41xX42xX9xXbxX63xX24xX41xX42xX9xXf4xX4fxXf6xX9xX72xX9xX41xX154xXcxX9xXb6xX5fxX2axXfdxXfexX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX154xX41xX42xX9xXc8xXf6xX9xX2cxX3cxX33xX9xXcxX140xX35xXfexX9xXbxX154xX41xX42xX9xXbxXaxX57xXcxX9xX6cxX1bfxX9xX42x98daxX33xX9xX6cxX6dxX41xXfexX9xXcxX4fxX18xX9xX2cxX144xX9xX33xXaxX5bxX41xX9xX2cxX1a9xX18xX9xX41xXaxX1bfxX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX41xX151xX140xX2cxX9xX41xX42xX24xX1bfxX35xX9xXdxX1bfxX9xX5exXfexXfdxX9xXbx8aecxX9xX68xX69xX2xXfexX9xX23xcecaxX41xX42xX9xXb3xX5exXfexXb6xX173xX9xX2fxX24xX9xX6cxX140xX35xX9xX2cx9621xX41xX42xX9xXc8xccd1xX9xX41xX154xXcxX9xXb6xX5fxX2axXb3xXa1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX1dbxX41xXaxX9xX3fxX16dxX41xX9xX41xX42xX1bfxX26xX9xXb6xX5fxX1cxX12axX1cxXb6xX5fxX2axXfdxXfexX9xX151xX140xX2cxX9xXbxX1dbxX41xXaxX9xX2cx936fxX2cxX9xX19xX106xX9xX2bbxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xXbxX63xX106xX2cxX9xXbxX35xX16dxX33xX9xX41xX151xX140xX2cxX9xX41xX42xX24xX1bfxX35xX9xX3fxca9axX9xX42xX35xX45xX35xX9xX41xX42x8f22xX41xX9xX3fxX151x6639xX2cxX9xX12axXfexXfdxXfdxX9xXbxX259xX9xX68xX69xX2xXfexX9xXbxX154xX41xX42xX9xXb3xXfexXb6xX173xX9xX2fxX24xX9xX6cxX140xX35xX9xX2cxX273xX41xX42xX9xXc8xX278xX9xX41xX154xXcxX9xXb6xX5fxX2axXb3xXa1xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxX24xX41xXbxX17xX41xXbxX35xXcxX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXaexXbx679fxX18xXdxX35xX42xX41xX9bxX9xX2cxX17xX41xXbxX17xX63x6c73xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX63xXexX0xXbxX19xXexX0xX18xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2fx9685xX35xX33xX17xX23xX24xXaexX32xX9xXbxX35xXbxXdxX17xX31xX32xXf4xX4fxXf6xX9xX2axXfexX9xXdxX101xX41xXaxX9xX6cxX106xX2cxX9xXc8xX35xX41xXaxX9xX19xX24xX18xX41xXaxX9xX23xX3cxXbxX9xX3fxX40xX41xX42xX9xX2fxX45xX41xX9xXbxXaxX4fxX9xXaxX52xXbxX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX3fxX154xX41xX42xX9xXc8xXf6xX9xXb4xXfdxX15dxX9xXbxX63xX35xX4axX4fxX9xX68xX69xX2xXfexX9xX2cxXaxX35xX16dxXcxX9xXfdxXfexXb4xX173xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX3fxX154xX41xX42xX9xXc8xXf6xXa1xb3dax8510xX41xXaxX9xXcxX35xX41xXaxX9xXax8a61xX18xX9bxX9xX1c6xX5xa108xX32xX9xXaxX63xX17xX94xX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX9bxX1cxX1cxX35xXcxX18xX42xX17xX2fxXa1xX6cxX24xX6cxXa1xX6cxX41xX1cxX375xX15dxX5fxX5fxX1cxX4fxX33xXdxX24xX18xX19xX17xX19xX1cxX42xX12axa969xX19xX2cxX33xX63xX2axX2cxX6cxX4fxXdxX26xXfdxX4fxX43axX6cxX17xX4fxXc8xX42xX1cxXb6xX5fxX2axXfdxXc3xX5fxX12axXc3xXb6xXb3xX1cxX94xX19xX35xXc3xX6cxX18xX24xXc3xX23xX18xXbxXc3xX19xX24xX41xX42xXc3xX2fxX18xX41xXc3x8499xX4fxX26xXc3xX2axXc3xX43axX43axX375xX43axXa1xa978xX33xX42xX32xXexX0xX35xXcxX42xX9xX2fxX63xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX9bxX1cxX1cxX35xXa1xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxXa1xX6cxX41xX1cxX41xX17xX375xX2fxX1cxX2axXfdxX2axX12axX1cxX2axX5fxXb6xX19xX12axX5fxX15dxX5fxX12axX12axXb7xXbxXb4xX5fxXfdxXb6xXdxX5fxXa1xX479xX33xX42xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX18xXbxX9xX19xX24xX41xX42xX9xX2fxX18xX41xX9xX6cxX35xX17xXbxX9xXbxXaxX4fxX9xXaxX4fxXbxX9xXbxXaxX17xXcxX9xX42xX18xX41xX9xX5exX5fxX5fxX9xXbxX63xX35xX17xX4fxX9xX4fxX2fxX19xX9xX6cxX24xX41xX9xX94xX19xX35xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX34axX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX63xXexX0xXbxX63xXexX0xXbxX19xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXaexXbxX34axX18xXdxX35xX42xX41xX9bxX9xX479xX4fxX2fxXbxX35xX94xX26xX358xX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXaexXbxX34axX18xXdxX35xX42xX41xX9bxX9xX479xX4fxX2fxXbxX35xX94xX26xX358xX32xXexXf4xX4fxXf6xX9xX2axXfexX9xXdxX101xX41xXaxX9xX6cxX106xX2cxX9xXc8xX35xX41xXaxX9xX19xX24xX18xX41xXaxX9xX23xX3cxXbxX9xX3fxX40xX41xX42xX9xX2fxX45xX41xX9xXbxXaxX4fxX9xXaxX52xXbxX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX3fxX154xX41xX42xX9xXc8xXf6xX9xXb4xXfdxX15dxX9xXbxX63xX35xX4axX4fxX9xX68xX69xX2xXfexX9xX2cxXaxX35xX16dxXcxX9xXfdxXfexXb4xX173xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX3fxX154xX41xX42xX9xXc8xXf6xXa1xX3faxX3fbxX41xXaxX9xXcxX35xX41xXaxX9xXaxX405xX18xX9bxX9xX1c6xX5xX40bxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX63xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX1dbxX41xXaxX9xX2cxXaxX4fxX41xX42xX9xX12axX9xXbxXaxX2bbxX41xX42xX9xX3fxX5bxX4fxX9xX41xX154xXcxXfexX9xX2cxX45xX9xX41xX151xX140xX2cxX9xX2cxX223xX9xX15dxX2axXfdxX9xX19xX106xX9xX2bbxX41xX9xX2cxX223xX9xX6cxX6dxX41xX9xX70xX2xX72xX9xXcxX140xX35xX9xX3fxX151xX2efxX2cxX9xX2cxX3cxX33xX9x6027xX35xX3cxX26xX9xX2cxXaxX122xX41xX42xX9xX41xXaxa24dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX6cxX140xX35xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX154xX41xX42xX9xXc8xXf6xX9xXb6xXfexX2axXb6xX9xXbxX259xX9xX68xX69xX2xXfexX9xX23xX261xX41xX42xX9xXb3xXb6xXfexXb3xX173xX9xX2fxX24xX9xX6cxX140xX35xX9xX2cxX273xX41xX42xX9xXc8xX278xX9xX41xX154xXcxX9xXb6xX5fxX2axXb3xX358xX9xX4xX223xX9xX2axXb7xXb7xX9xXdxX151xX2efxXbxX9xX19xX106xX9xX2bbxX41xX9xX3fxX154xX41xX42xX9xXc8xXf6xX9xX3fxX35xX12dxX4fxX9xX2cxXax591exX41xXaxX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX6cxX140xX35xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX154xX41xX42xX9xXc8xXf6xX9xXbxX154xX41xX42xX9xXbxXaxX57xXcxX9xX2axXfexXb3xXb7xX9xXbxX259xX9xX68xX69xX2xXfexX9xX23xX261xX41xX42xX9xXb4xX5exXfexXb4xX173xX9xX2fxX24xX9xX6cxX140xX35xX9xX2cxX273xX41xX42xX9xXc8xX278xX9xX41xX154xXcxX9xXb6xX5fxX2axXb3xXa1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX4x6558xX41xX42xX9xXbxX63xX24xX41xX42xX9xXf4xX4fxXf6xX9xX72xX9xX41xX154xXcxX9xXb6xX5fxX2axXfdxXfexX9xX2cxX223xX9xX2axXb6xXfdxX5exX9xXdxX151xX2efxXbxX9xX42xX223xX33xX9xX6cxX6dxX41xXfexX9xXcxX4fxX18xX9xX2cxX144xX9xX33xXaxX5bxX41xX9xX2cxX1a9xX18xX9xX41xXaxX1bfxX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX41xX151xX140xX2cxX9xX41xX42xX24xX1bfxX35xX9xX6cxX140xX35xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX42xX35xX2bbxX9xXbxX63x944dxX9xX6cxX6dxX41xX9xX42xX223xX33xX9xX2axXfexXfdxXb7xX9xXbxX259xX9xX68xX69xX2xXfexX9xXbxX154xX41xX42xX9xX2axXb6xX2axXfexX15dxX173xX9xX2fxX24xX9xX6cxX140xX35xX9xX2cxX273xX41xX42xX9xXc8xX278xX9xX41xX154xXcxX9xXb6xX5fxX2axXb3xXa1xX9xX5xX63xX24xX41xX42xX9xX3fxX223xX9xX2cxX223xX9xXb3xX12axXb6xX9xXdxX151xX2efxXbxX9xX42xX223xX33xX9xX6cxX6dxX41xXfexX9xXcxX4fxX18xX9xX2cxX144xX9xX33xXaxX5bxX41xX9xXdxX1bfxXcxX9xXbxX154xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX35xX12dxX4fxX9xXdxX4axX9xX2cxX1a9xX18xX9xX19xX24xX18xX41xXaxX9xX41xX42xXaxX35xX4axX33xX9xX6cxX140xX35xX9xX42xX35xX2bbxX9xXbxX63xX7cdxX9xX6cxX6dxX41xX9xX42xX223xX33xX9xX2axXfexX12axXb4xX9xXbxX259xX9xX68xX69xX2xX9xX6cxX1bfxX9xX5exX5exX12axX9xXdxX151xX2efxXbxX9xX42xX223xX33xX9xX6cxX6dxX41xX9xXcxX4fxX18xX9xX2cxX144xX9xX33xXaxX5bxX41xX9xXcxX1bfxX9xX41xXaxX1bfxX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX41xX151xX140xX2cxX9xX41xX42xX24xX1bfxX35xX9xXcxX4fxX18xX9xXdxX1cbxX35xX9xX2cxX144xX9xX33xXaxX5bxX41xX9xXbxX63xX24xX41xX42xX9xX41xX151xX140xX2cxX9xXcxX1bfxX9xXc8xXaxc8f3xX41xX42xX9xXdxX1bfxXcxX9xXbxX154xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX35xX12dxX4fxX9xXdxX4axX9xX6cxX140xX35xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX42xX35xX2bbxX9xXbxX63xX7cdxX9xX6cxX6dxX41xX9xX42xX223xX33xX9xX5exXb4xXb3xXfexXfdxX9xXbxX63xX35xX4axX4fxX9xX68xX69xX2xXa1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXdxX101xX41xXaxX9xX6cxX106xX2cxX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xXfexX9xX41xXaxX1bfxX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX41xX151xX140xX2cxX9xX41xX42xX24xX1bfxX35xX9xX3fxX2e1xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX6cxX1bfxX24xX9xX2axXb3xX9xX41xX42xX1bfxX41xXaxX9xXdxX101xX41xXaxX9xX6cxX106xX2cxXfexX9xXbxX63xX24xX41xX42xX9xX3fxX223xX9xX2cxX8d2xX41xX42xX9xX41xX42xXaxX35xX4axX33xX9xX2cxXaxX16dxX9xX23xX35xX16dxX41xXfexX9xX2cxXaxX16dxX9xXbxX1cbxX24xX9xXdxX1bfxX9xXdxX101xX41xXaxX9xX6cxX106xX2cxX9xXbxXaxX4fxX9xXaxX52xXbxX9xX3fxX151xX2efxX2cxX9xX41xXaxX35xX12dxX4fxX9xX2fxX106xX9xX46exX4fxX18xX41xX9xXbxX2eaxXcxX9xX2cxX1a9xX18xX9xX41xXaxX1bfxX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX41xX151xX140xX2cxX9xX41xX42xX24xX1bfxX35xX9xX6cxX140xX35xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX2fxX6dxX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX1cbxXbxX9xX12axXfexXb4xXb4xX9xXbxX259xX9xX68xX69xX2xXfexX9xX2cxXaxX35xX16dxXcxX9xX5exXb7xXfexXb4xX173xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX3fxX154xX41xX42xX9xXc8xXf6xXa1xX9xa863xX101xX41xXaxX9xX6cxX106xX2cxX9xX23xX2bbxX41xX9xX23xX4fxX8d2xX41xXfexX9xX23xX2bbxX41xX9xXdx9bc2xX9xX3fxX122xX41xX42xX9xXbxXaxX122xX9xXaxX18xX35xX9xX6cxX140xX35xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX5exX12axX2axX9xXbxX63xX35xX4axX4fxX9xX68xX69xX2xXfexX9xX2cxXaxX35xX16dxXcxX9xXb7xXfexXb6xX173xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX3fxX154xX41xX42xX9xXc8xXf6xXa1xX9xX1b0xX122xX41xX42xX9xXbxXaxX122xX9xX23xX18xX9xXdxX1bfxX9xXdxX101xX41xXaxX9xX6cxX106xX2cxX9xXc8xX35xX41xXaxX9xX19xX24xX18xX41xXaxX9xX23xX3cxXbxX9xX3fxX40xX41xX42xX9xX2fxX45xX41xX9xX6cxX140xX35xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX3fxX154xX41xX42xX9xXc8xXf6xX9xXb4xXfdxX15dxX9xXbxX63xX35xX4axX4fxX9xX68xX69xX2xXfexX9xX2cxXaxX35xX16dxXcxX9xXfdxXfexXb4xX173xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX3fxX154xX41xX42xX9xXc8xXf6xXa1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX3fxX6dxX35xX9xXbxX2bbxX2cxX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xXfexX9xX2cxX223xX9xXb3xX15dxX9xX46exX4fxX6dxX2cxX9xX42xX35xX18xX9xX6cxX1bfxX9xX6cxX273xX41xX42xX9xXdxX2e1xX41xXaxX9xXbxXaxX144xX9xX2cxX223xX9xX19xX106xX9xX2bbxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xXbxX1cbxX35xX9xX48xX35xX4axXbxX9xc970xX18xXcxXa1xX9xXeexX1bfxX41xX9xXf4xX4fxX6dxX2cxX9xX3fxX122xX41xX42xX9xX6cxX7cdxX9xXbxX63xX1dbxX9xXbxXaxX122xX9xX41xXaxX3cxXbxX9xX6cxX140xX35xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX2axXfexXfdxXb4xX9xXbxX259xX9xX68xX69xX2xXfexX9xX2cxXaxX35xX16dxXcxX9xX12axX2axXfexX15dxX173xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xXa1xX9xXeexbe70xX41xX42xX9xX1c6xX8d2xX41xX42xX9xX3fxX122xX41xX42xX9xXbxXaxX122xX9xXaxX18xX35xX9xX6cxX140xX35xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX3fxX154xX41xX42xX9xXc8xXf6xX9xXaexX3cxX33xX9xXaexX6f4xX9xX15dxXfdxXb7xX9xXbxX63xX35xX4axX4fxX9xX68xX69xX2xXfexX9xX2cxXaxX35xX16dxXcxX9xX2axX2axXfexXb7xX173xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX6cxX1bfxX24xX9xX48xX35xX4axXbxX9xXb77xX18xXcxXa1xX9xc1dexX35xX41xXaxX34axX42xX18xX34axX33xX24xX9xX3fxX122xX41xX42xX9xX6cxX7cdxX9xXbxX63xX1dbxX9xXbxXaxX122xX9xX23xX18xX9xX6cxX140xX35xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX3fxX154xX41xX42xX9xXc8xXf6xX9xXdxX1bfxX9xX15dxXb4xXb7xX9xXbxX63xX35xX4axX4fxX9xX68xX69xX2xXfexX9xX2cxXaxX35xX16dxXcxX9xX2axX2axXfexXb6xX173xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xXa1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX3fxX7cdxX18xX9xX23xX1bfxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xXfexX9xX41xXaxX1bfxX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX41xX151xX140xX2cxX9xX41xX42xX24xX1bfxX35xX9xX3fxX2e1xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX6cxX1bfxX24xX9xXb4xXb7xX9xXbxX6f4xX41xXaxX9xXbxXaxX1bfxX41xXaxX9xX33xXaxX6dxXfexX9xXbxX63xX24xX41xX42xX9xX3fxX223xX9xXbxXaxX1bfxX41xXaxX9xX33xXaxX6dxX9xXeexXbd9xX9xX4xXaxX1dbxX9xa1c2xX35xX41xXaxX9xXbxXaxX4fxX9xXaxX52xXbxX9xX41xXaxX35xX12dxX4fxX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX41xX151xX140xX2cxX9xX41xX42xX24xX1bfxX35xX9xX41xXaxX3cxXbxX9xX6cxX140xX35xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX2fxX6dxX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX154xX41xX42xX9xXc8xXf6xX9xX2axXfexXb3xX9xXbxX259xX9xX68xX69xX2xXfexX9xX2cxXaxX35xX16dxXcxX9xXb6xXb7xXfexX12axX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xXa1xX9xXeexX45xX35xX9xX7xXax83c8xX41xX42xX9xX3fxX122xX41xX42xX9xXbxXaxX122xX9xXaxX18xX35xX9xX6cxX140xX35xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX154xX41xX42xX9xXc8xXf6xX9xXb7xXb6xX5exX9xXbxX63xX35xX4axX4fxX9xX68xX69xX2xXfexX9xX2cxXaxX35xX16dxXcxX9xXaexX3cxX33xX9xXaexX6f4xX9xX2axX15dxX173xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xXa1xX9xX3bxcd26xX41xXaxX9xX2xX151x8639xX41xX42xX9xX3fxX122xX41xX42xX9xXbxXaxX122xX9xX23xX18xX9xX6cxX140xX35xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX2fxX6dxX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX154xX41xX42xX9xXc8xXf6xX9xX5exX15dxX5exX9xXbxX63xX35xX4axX4fxX9xX68xX69xX2xX9xX2cxXaxX35xX16dxXcxX9xXb7xXfexXb3xX173xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xXa1xX1cxXa1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX48xX3xX48xXa1xX48xXb77xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe