Bất động sản Việt thu hút thêm gần 500 triệu USD vốn FDI
Quý I/2018, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 3 về thu hút vốn FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 486 triệu USD, chiếm 8,4% tổng vốn đăng ký.
2632x5c5dxb789xa498xaa14x52e6x30e7x8ca8x9433xcd9exdea5xac81x5403xc80cx6f21xb4b0xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxb70bx2b53xd5e2xXexX0xd17exXaxX17xX18xX19xXexX0x5876x4961xX19x6ca5xXexX0xXax4c8axX9x5c9axXdxX18x7efdxX2fx4edcx9f9fxc59dxX5x3fb5xXbxXdxX17xX32xXex5fb5x2c3dxXbxX9x928dx2efbxd53fxd4c4xX9xX2fxa431xX41xX9x5399xX35xcf52xXbxX9xXbxXaxc898xX9xXaxb44cxXbxX9xXbxXax8d29xXcxX9xX42x3dd5xX41xX9xbf46xa974xX5fxX9xXbx831axX35xX4axX4fxX9xcc25x461dxX2xX9x95ccxdf42xX41xX9x278axX2xb303xX0xX18xX9xX35xX19xX31xX32xXaxXdxX7xX63xX35xX41xXbxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX63xX35xX41xXbxX32xX9xXaxX63xX17x497dxX31xX32xXaxXbxXbxX33x6e65xX1cxX1cxX6cxX24xX6cx58c6xX6cxX41xX1cxX7xX63xX35xX41xXbxXa1xX18xX2fxX33xd308x8b04xX35xX19xX31x86e2x7db1xXb4xc591x7a2dxXb3xX32xX9xXbxX18xX63xX42xX17xXbxX31xX32x648exX23xXdxX18xX41x8c64xX32xX9xX63xX17xXdxX31xX32xX41xX24xX24xX33xX17xX41xX17xX63xX32xXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x2eeexX17xX18xX19xX32xXex8f79xX4fxd345xX9xX72xX1cxXb6xX5fxX2axd539x3f71xX9xXdx5f75xX41xXaxX9xX6cxce4dxX2cxX9xXc8xX35xX41xXaxX9xX19xX24xX18xX41xXaxX9xX23xX3cxXbxX9xX3fxX40xX41xX42xX9xX2fxX45xX41xX9xX3fx641axX41xX42xX9xXbxXaxX122xX9x9534xX9xX6cxaa68xX9xXbxXaxX4fxX9xXaxX52xXbxX9xX6cxX6dxX41xX9xX70xX2xX72xX9xX6cx9900xX35xX9xXbxcf43xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbx35e7xX9xX3fx8ee4xX41xX42xX9xXc8xXf6xX9xXb4xXfdxa313xX9xXbxX63xX35xX4axX4fxX9xX68xX69xX2xXfexX9xX2cxXaxX35xba0axXcxX9xXfdxXfexXb4xac82xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX154xX41xX42xX9xXc8xXf6xXa1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX2fxX6dxX9xXdxX35xX4axX4fxX9xX2cxc54cxX18xX9xX4x4ae2xX2cxX9xa5ccxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX41xX151xX140xX2cxX9xX41xX42xX24xc024xX35xXfexX9xX3bxX40xX9x2d76xX16dxX9xXaxX24x98ddxX2cxXaxX9xX6cxX1bfxX9xX1b0xX5bxX4fxX9xXbxX151xXfexX9xXbx3c64xX41xXaxX9xX2cxXaxX4fxX41xX42xX9xXbxX63xX24xX41xX42xX9xXf4xX4fxXf6xX9xX72xX9xX41xX154xXcxX9xXb6xX5fxX2axXfdxXfexX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX154xX41xX42xX9xXc8xXf6xX9xX2cxX3cxX33xX9xXcxX140xX35xXfexX9xXbxX154xX41xX42xX9xXbxXaxX57xXcxX9xX6cxX1bfxX9xX42x47fexX33xX9xX6cxX6dxX41xXfexX9xXcxX4fxX18xX9xX2cxX144xX9xX33xXaxX5bxX41xX9xX2cxX1a9xX18xX9xX41xXaxX1bfxX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX41xX151xX140xX2cxX9xX41xX42xX24xX1bfxX35xX9xXdxX1bfxX9xX5exXfexXfdxX9xXbx311axX9xX68xX69xX2xXfexX9xX23x2b31xX41xX42xX9xXb3xX5exXfexXb6xX173xX9xX2fxX24xX9xX6cxX140xX35xX9xX2cx9d25xX41xX42xX9xXc8xd2efxX9xX41xX154xXcxX9xXb6xX5fxX2axXb3xXa1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX1dbxX41xXaxX9xX3fxX16dxX41xX9xX41xX42xX1bfxX26xX9xXb6xX5fxX1cxX12axX1cxXb6xX5fxX2axXfdxXfexX9xX151xX140xX2cxX9xXbxX1dbxX41xXaxX9xX2cxcb15xX2cxX9xX19xX106xX9xX2bbxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xXbxX63xX106xX2cxX9xXbxX35xX16dxX33xX9xX41xX151xX140xX2cxX9xX41xX42xX24xX1bfxX35xX9xX3fx7683xX9xX42xX35xX45xX35xX9xX41xX42x33a4xX41xX9xX3fxX151x876cxX2cxX9xX12axXfexXfdxXfdxX9xXbxX259xX9xX68xX69xX2xXfexX9xXbxX154xX41xX42xX9xXb3xXfexXb6xX173xX9xX2fxX24xX9xX6cxX140xX35xX9xX2cxX273xX41xX42xX9xXc8xX278xX9xX41xX154xXcxX9xXb6xX5fxX2axXb3xXa1xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxX24xX41xXbxX17xX41xXbxX35xXcxX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXaexXbxc539xX18xXdxX35xX42xX41xX9bxX9xX2cxX17xX41xXbxX17xX63x5b29xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX63xXexX0xXbxX19xXexX0xX18xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2fx4e38xX35xX33xX17xX23xX24xXaexX32xX9xXbxX35xXbxXdxX17xX31xX32xXf4xX4fxXf6xX9xX2axXfexX9xXdxX101xX41xXaxX9xX6cxX106xX2cxX9xXc8xX35xX41xXaxX9xX19xX24xX18xX41xXaxX9xX23xX3cxXbxX9xX3fxX40xX41xX42xX9xX2fxX45xX41xX9xXbxXaxX4fxX9xXaxX52xXbxX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX3fxX154xX41xX42xX9xXc8xXf6xX9xXb4xXfdxX15dxX9xXbxX63xX35xX4axX4fxX9xX68xX69xX2xXfexX9xX2cxXaxX35xX16dxXcxX9xXfdxXfexXb4xX173xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX3fxX154xX41xX42xX9xXc8xXf6xXa1x2c6fx4a4axX41xXaxX9xXcxX35xX41xXaxX9xXax99c0xX18xX9bxX9xX1c6xX5x62f6xX32xX9xXaxX63xX17xX94xX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX9bxX1cxX1cxX35xXcxX18xX42xX17xX2fxXa1xX6cxX24xX6cxXa1xX6cxX41xX1cxX375xX15dxX5fxX5fxX1cxX4fxX33xXdxX24xX18xX19xX17xX19xX1cxX42xX12ax7eefxX19xX2cxX33xX63xX2axX2cxX6cxX4fxXdxX26xXfdxX4fxX43axX6cxX17xX4fxXc8xX42xX1cxXb6xX5fxX2axXfdxXc3xX5fxX12axXc3xXb6xXb3xX1cxX94xX19xX35xXc3xX6cxX18xX24xXc3xX23xX18xXbxXc3xX19xX24xX41xX42xXc3xX2fxX18xX41xXc3x554cxX4fxX26xXc3xX2axXc3xX43axX43axX375xX43axXa1x4351xX33xX42xX32xXexX0xX35xXcxX42xX9xX2fxX63xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX9bxX1cxX1cxX35xXa1xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxXa1xX6cxX41xX1cxX41xX17xX375xX2fxX1cxX2axXfdxX2axX12axX1cxX2axX5fxXb6xX19xX12axX5fxX15dxX5fxX12axX12axXb7xXbxXb4xX5fxXfdxXb6xXdxX5fxXa1xX479xX33xX42xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX18xXbxX9xX19xX24xX41xX42xX9xX2fxX18xX41xX9xX6cxX35xX17xXbxX9xXbxXaxX4fxX9xXaxX4fxXbxX9xXbxXaxX17xXcxX9xX42xX18xX41xX9xX5exX5fxX5fxX9xXbxX63xX35xX17xX4fxX9xX4fxX2fxX19xX9xX6cxX24xX41xX9xX94xX19xX35xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX34axX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX63xXexX0xXbxX63xXexX0xXbxX19xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXaexXbxX34axX18xXdxX35xX42xX41xX9bxX9xX479xX4fxX2fxXbxX35xX94xX26xX358xX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXaexXbxX34axX18xXdxX35xX42xX41xX9bxX9xX479xX4fxX2fxXbxX35xX94xX26xX358xX32xXexXf4xX4fxXf6xX9xX2axXfexX9xXdxX101xX41xXaxX9xX6cxX106xX2cxX9xXc8xX35xX41xXaxX9xX19xX24xX18xX41xXaxX9xX23xX3cxXbxX9xX3fxX40xX41xX42xX9xX2fxX45xX41xX9xXbxXaxX4fxX9xXaxX52xXbxX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX3fxX154xX41xX42xX9xXc8xXf6xX9xXb4xXfdxX15dxX9xXbxX63xX35xX4axX4fxX9xX68xX69xX2xXfexX9xX2cxXaxX35xX16dxXcxX9xXfdxXfexXb4xX173xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX3fxX154xX41xX42xX9xXc8xXf6xXa1xX3faxX3fbxX41xXaxX9xXcxX35xX41xXaxX9xXaxX405xX18xX9bxX9xX1c6xX5xX40bxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX63xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX1dbxX41xXaxX9xX2cxXaxX4fxX41xX42xX9xX12axX9xXbxXaxX2bbxX41xX42xX9xX3fxX5bxX4fxX9xX41xX154xXcxXfexX9xX2cxX45xX9xX41xX151xX140xX2cxX9xX2cxX223xX9xX15dxX2axXfdxX9xX19xX106xX9xX2bbxX41xX9xX2cxX223xX9xX6cxX6dxX41xX9xX70xX2xX72xX9xXcxX140xX35xX9xX3fxX151xX2efxX2cxX9xX2cxX3cxX33xX9x7f89xX35xX3cxX26xX9xX2cxXaxX122xX41xX42xX9xX41xXax2d9bxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX6cxX140xX35xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX154xX41xX42xX9xXc8xXf6xX9xXb6xXfexX2axXb6xX9xXbxX259xX9xX68xX69xX2xXfexX9xX23xX261xX41xX42xX9xXb3xXb6xXfexXb3xX173xX9xX2fxX24xX9xX6cxX140xX35xX9xX2cxX273xX41xX42xX9xXc8xX278xX9xX41xX154xXcxX9xXb6xX5fxX2axXb3xX358xX9xX4xX223xX9xX2axXb7xXb7xX9xXdxX151xX2efxXbxX9xX19xX106xX9xX2bbxX41xX9xX3fxX154xX41xX42xX9xXc8xXf6xX9xX3fxX35xX12dxX4fxX9xX2cxXax56a8xX41xXaxX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX6cxX140xX35xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX154xX41xX42xX9xXc8xXf6xX9xXbxX154xX41xX42xX9xXbxXaxX57xXcxX9xX2axXfexXb3xXb7xX9xXbxX259xX9xX68xX69xX2xXfexX9xX23xX261xX41xX42xX9xXb4xX5exXfexXb4xX173xX9xX2fxX24xX9xX6cxX140xX35xX9xX2cxX273xX41xX42xX9xXc8xX278xX9xX41xX154xXcxX9xXb6xX5fxX2axXb3xXa1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX4xb6f3xX41xX42xX9xXbxX63xX24xX41xX42xX9xXf4xX4fxXf6xX9xX72xX9xX41xX154xXcxX9xXb6xX5fxX2axXfdxXfexX9xX2cxX223xX9xX2axXb6xXfdxX5exX9xXdxX151xX2efxXbxX9xX42xX223xX33xX9xX6cxX6dxX41xXfexX9xXcxX4fxX18xX9xX2cxX144xX9xX33xXaxX5bxX41xX9xX2cxX1a9xX18xX9xX41xXaxX1bfxX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX41xX151xX140xX2cxX9xX41xX42xX24xX1bfxX35xX9xX6cxX140xX35xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX42xX35xX2bbxX9xXbxX63xdcfexX9xX6cxX6dxX41xX9xX42xX223xX33xX9xX2axXfexXfdxXb7xX9xXbxX259xX9xX68xX69xX2xXfexX9xXbxX154xX41xX42xX9xX2axXb6xX2axXfexX15dxX173xX9xX2fxX24xX9xX6cxX140xX35xX9xX2cxX273xX41xX42xX9xXc8xX278xX9xX41xX154xXcxX9xXb6xX5fxX2axXb3xXa1xX9xX5xX63xX24xX41xX42xX9xX3fxX223xX9xX2cxX223xX9xXb3xX12axXb6xX9xXdxX151xX2efxXbxX9xX42xX223xX33xX9xX6cxX6dxX41xXfexX9xXcxX4fxX18xX9xX2cxX144xX9xX33xXaxX5bxX41xX9xXdxX1bfxXcxX9xXbxX154xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX35xX12dxX4fxX9xXdxX4axX9xX2cxX1a9xX18xX9xX19xX24xX18xX41xXaxX9xX41xX42xXaxX35xX4axX33xX9xX6cxX140xX35xX9xX42xX35xX2bbxX9xXbxX63xX7cdxX9xX6cxX6dxX41xX9xX42xX223xX33xX9xX2axXfexX12axXb4xX9xXbxX259xX9xX68xX69xX2xX9xX6cxX1bfxX9xX5exX5exX12axX9xXdxX151xX2efxXbxX9xX42xX223xX33xX9xX6cxX6dxX41xX9xXcxX4fxX18xX9xX2cxX144xX9xX33xXaxX5bxX41xX9xXcxX1bfxX9xX41xXaxX1bfxX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX41xX151xX140xX2cxX9xX41xX42xX24xX1bfxX35xX9xXcxX4fxX18xX9xXdxX1cbxX35xX9xX2cxX144xX9xX33xXaxX5bxX41xX9xXbxX63xX24xX41xX42xX9xX41xX151xX140xX2cxX9xXcxX1bfxX9xXc8xXax99b1xX41xX42xX9xXdxX1bfxXcxX9xXbxX154xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX35xX12dxX4fxX9xXdxX4axX9xX6cxX140xX35xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX42xX35xX2bbxX9xXbxX63xX7cdxX9xX6cxX6dxX41xX9xX42xX223xX33xX9xX5exXb4xXb3xXfexXfdxX9xXbxX63xX35xX4axX4fxX9xX68xX69xX2xXa1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXdxX101xX41xXaxX9xX6cxX106xX2cxX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xXfexX9xX41xXaxX1bfxX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX41xX151xX140xX2cxX9xX41xX42xX24xX1bfxX35xX9xX3fxX2e1xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX6cxX1bfxX24xX9xX2axXb3xX9xX41xX42xX1bfxX41xXaxX9xXdxX101xX41xXaxX9xX6cxX106xX2cxXfexX9xXbxX63xX24xX41xX42xX9xX3fxX223xX9xX2cxX8d2xX41xX42xX9xX41xX42xXaxX35xX4axX33xX9xX2cxXaxX16dxX9xX23xX35xX16dxX41xXfexX9xX2cxXaxX16dxX9xXbxX1cbxX24xX9xXdxX1bfxX9xXdxX101xX41xXaxX9xX6cxX106xX2cxX9xXbxXaxX4fxX9xXaxX52xXbxX9xX3fxX151xX2efxX2cxX9xX41xXaxX35xX12dxX4fxX9xX2fxX106xX9xX46exX4fxX18xX41xX9xXbxX2eaxXcxX9xX2cxX1a9xX18xX9xX41xXaxX1bfxX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX41xX151xX140xX2cxX9xX41xX42xX24xX1bfxX35xX9xX6cxX140xX35xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX2fxX6dxX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX1cbxXbxX9xX12axXfexXb4xXb4xX9xXbxX259xX9xX68xX69xX2xXfexX9xX2cxXaxX35xX16dxXcxX9xX5exXb7xXfexXb4xX173xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX3fxX154xX41xX42xX9xXc8xXf6xXa1xX9xd0a6xX101xX41xXaxX9xX6cxX106xX2cxX9xX23xX2bbxX41xX9xX23xX4fxX8d2xX41xXfexX9xX23xX2bbxX41xX9xXdx44dfxX9xX3fxX122xX41xX42xX9xXbxXaxX122xX9xXaxX18xX35xX9xX6cxX140xX35xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX5exX12axX2axX9xXbxX63xX35xX4axX4fxX9xX68xX69xX2xXfexX9xX2cxXaxX35xX16dxXcxX9xXb7xXfexXb6xX173xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX3fxX154xX41xX42xX9xXc8xXf6xXa1xX9xX1b0xX122xX41xX42xX9xXbxXaxX122xX9xX23xX18xX9xXdxX1bfxX9xXdxX101xX41xXaxX9xX6cxX106xX2cxX9xXc8xX35xX41xXaxX9xX19xX24xX18xX41xXaxX9xX23xX3cxXbxX9xX3fxX40xX41xX42xX9xX2fxX45xX41xX9xX6cxX140xX35xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX3fxX154xX41xX42xX9xXc8xXf6xX9xXb4xXfdxX15dxX9xXbxX63xX35xX4axX4fxX9xX68xX69xX2xXfexX9xX2cxXaxX35xX16dxXcxX9xXfdxXfexXb4xX173xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX3fxX154xX41xX42xX9xXc8xXf6xXa1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX3fxX6dxX35xX9xXbxX2bbxX2cxX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xXfexX9xX2cxX223xX9xXb3xX15dxX9xX46exX4fxX6dxX2cxX9xX42xX35xX18xX9xX6cxX1bfxX9xX6cxX273xX41xX42xX9xXdxX2e1xX41xXaxX9xXbxXaxX144xX9xX2cxX223xX9xX19xX106xX9xX2bbxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xXbxX1cbxX35xX9xX48xX35xX4axXbxX9xc9baxX18xXcxXa1xX9xXeexX1bfxX41xX9xXf4xX4fxX6dxX2cxX9xX3fxX122xX41xX42xX9xX6cxX7cdxX9xXbxX63xX1dbxX9xXbxXaxX122xX9xX41xXaxX3cxXbxX9xX6cxX140xX35xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX2axXfexXfdxXb4xX9xXbxX259xX9xX68xX69xX2xXfexX9xX2cxXaxX35xX16dxXcxX9xX12axX2axXfexX15dxX173xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xXa1xX9xXeexcf5dxX41xX42xX9xX1c6xX8d2xX41xX42xX9xX3fxX122xX41xX42xX9xXbxXaxX122xX9xXaxX18xX35xX9xX6cxX140xX35xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX3fxX154xX41xX42xX9xXc8xXf6xX9xXaexX3cxX33xX9xXaexX6f4xX9xX15dxXfdxXb7xX9xXbxX63xX35xX4axX4fxX9xX68xX69xX2xXfexX9xX2cxXaxX35xX16dxXcxX9xX2axX2axXfexXb7xX173xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX6cxX1bfxX24xX9xX48xX35xX4axXbxX9xXb77xX18xXcxXa1xX9x3fa5xX35xX41xXaxX34axX42xX18xX34axX33xX24xX9xX3fxX122xX41xX42xX9xX6cxX7cdxX9xXbxX63xX1dbxX9xXbxXaxX122xX9xX23xX18xX9xX6cxX140xX35xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX3fxX154xX41xX42xX9xXc8xXf6xX9xXdxX1bfxX9xX15dxXb4xXb7xX9xXbxX63xX35xX4axX4fxX9xX68xX69xX2xXfexX9xX2cxXaxX35xX16dxXcxX9xX2axX2axXfexXb6xX173xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xXa1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX3fxX7cdxX18xX9xX23xX1bfxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xXfexX9xX41xXaxX1bfxX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX41xX151xX140xX2cxX9xX41xX42xX24xX1bfxX35xX9xX3fxX2e1xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX6cxX1bfxX24xX9xXb4xXb7xX9xXbxX6f4xX41xXaxX9xXbxXaxX1bfxX41xXaxX9xX33xXaxX6dxXfexX9xXbxX63xX24xX41xX42xX9xX3fxX223xX9xXbxXaxX1bfxX41xXaxX9xX33xXaxX6dxX9xXeexXbd9xX9xX4xXaxX1dbxX9x5ed2xX35xX41xXaxX9xXbxXaxX4fxX9xXaxX52xXbxX9xX41xXaxX35xX12dxX4fxX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xX9xX41xX151xX140xX2cxX9xX41xX42xX24xX1bfxX35xX9xX41xXaxX3cxXbxX9xX6cxX140xX35xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX2fxX6dxX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX154xX41xX42xX9xXc8xXf6xX9xX2axXfexXb3xX9xXbxX259xX9xX68xX69xX2xXfexX9xX2cxXaxX35xX16dxXcxX9xXb6xXb7xXfexX12axX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xXa1xX9xXeexX45xX35xX9xX7xXaxd682xX41xX42xX9xX3fxX122xX41xX42xX9xXbxXaxX122xX9xXaxX18xX35xX9xX6cxX140xX35xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX154xX41xX42xX9xXc8xXf6xX9xXb7xXb6xX5exX9xXbxX63xX35xX4axX4fxX9xX68xX69xX2xXfexX9xX2cxXaxX35xX16dxXcxX9xXaexX3cxX33xX9xXaexX6f4xX9xX2axX15dxX173xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xXa1xX9xX3bx2dcdxX41xXaxX9xX2xX151xc730xX41xX42xX9xX3fxX122xX41xX42xX9xXbxXaxX122xX9xX23xX18xX9xX6cxX140xX35xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX2fxX6dxX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX154xX41xX42xX9xXc8xXf6xX9xX5exX15dxX5exX9xXbxX63xX35xX4axX4fxX9xX68xX69xX2xX9xX2cxXaxX35xX16dxXcxX9xXb7xXfexXb3xX173xX9xXbxX144xX41xX42xX9xX6cxX6dxX41xX9xX3fxX5bxX4fxX9xXbxX151xXa1xX1cxXa1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX48xX3xX48xXa1xX48xXb77xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe