Giá xăng tăng lần thứ 5 liên tiếp trong 2 tháng, vượt 18.000 đồng/lít
Từ 15h chiều nay (20/9), giá xăng RON 92 tăng thêm gần 400 đồng một lít, vượt ngưỡng 18.000 đồng một lít. Đây là lần tăng thứ 5 liên tiếp của nhiên liệu này trong hơn 2 tháng qua.
4872x5bfexa04bx9e40x75cdx9c73x6fc0x4a5dxb8b6xX7x4fbfx558ax68d6xb078xbd9fx5a8axX5x5bc0xXax7bfcxbf8fxXdx7c5fxX3x6b16x8f4dx9736xc6f5xX3xXexX18xX19xX1axX3xX5xcf8dxX19xX3xXexX1x7b13xX3xa4e7xX3xX5xXdx5c50xX19xX3xXexXdx7452xXbxX3xXexbcd6xc07fxX19xX1axX3x5faaxX3xXexX1xX15xX19xX1axbbdfxX3xa376x7c36x4badxXexX3xX2x71dbxab56x7c6exX4cxX4cxX3x94cdx89c2xX19xX1ax9300xX5x8ce4xXexX0xX54xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc551xX10xX6x989fxXaxX12xXcx824exX3xX2xX29xX1xX3xX4xX1xXdxaf78xb030xX3xX19xX6xc465xX3x5d33xX3bxX4cxX54x489cxae8exX42xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xcbe1x753fx5de1xX3xX83xX3bxX3xXexX18xX19xX1axX3xXexX1xX2dx885fxX3xX1axX22xX19xX3x65d8xX4cxX4cxX3xX50xX51xX19xX1axX3xX9fx7ec3xXexX3xX5xX56xXexX42xX3xX44xX45xX46xXexX3xX19xX1axX45x59e7xX19xX1axX3xX2xX4axX4bxX4cxX4cxX4cxX3xX50xX51xX19xX1axX3xX9fxXafxXexX3xX5xX56xXexX4bxX3xad0fx7e2bxX7dxX3xX5x9976xX3xX5xX22xX19xX3xXexX18xX19xX1axX3xXexX1xX27xX3xX29xX3xX5xXdxX2dxX19xX3xXexXdxX32xXbxX3xX4x9f79xX6xX3xX19xX1xXdxX2dxX19xX3xX5xXdxc29dxX79xX3xX19xXddxX7dxX3xXexX36xX37xX19xX1axX3xX1x6d6bxX19xX3xX3bxX3xXexX1xX15xX19xX1axX3xb6b5xX79xX6xX4bxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb14cxX37xX6bxX7dxXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexcedexX6xX5xXdxX1axX19xa474xX3xX4xX10xX19xXexX10xX36x53a5xXaxX12xX0xXdxX9fxX1axX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX147xX54xX54xXdxX4bx55c7xX6xX37xX1xX6xXexXdxX19xX1xX4bxX44xX19xX54xX19xX10x8ac8xX7xX54xX2x7eb3x8d4exX4axX54xX178xX178xX6bxX179xX2xX29xX3bxX2xX179xX4axXexX179xad76xXa5xX29xX5xX4cxX4bxc251xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1axXdxX6xX3xX17xX6xX19xX1axX3xXexX6xX19xX1axX3xX5xX6xX19xX3xXexX1xX79xX3xX29xX3xX5xXdxX10xX19xX3xXexXdxX10xXbxX3xXexX36xX37xX19xX1axX3xX3bxX3xXexX1xX6xX19xX1axX3xX44xX79xX37xXexX3xX2xX4axX3xX4cxX4cxX4cxX3xX6bxX37xX19xX1axX3xX5xXdxXexXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX174xXdxX6bxXexX1xX147xX188xX2xXa5xXbxX17xX14fxX1xX10xXdxX1axX1xXexX147xXa5xX4cxX83xXbxX17xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xX37xX6bxX7dxXaxX12xXcxX1x9c1cxX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xXexX6fxX3xb34cxXdxX2dxX19xX3xX165xXafxX3x93f1xX218xX19xX1axX3xXcxX1xX45xX112xX19xX1axX3xX141xX3xXcxXddxXdxX3xX4xX1xX56xX19xX1xX3xX4xX1xXdxX78xX79xX3xX19xX6xX7dxX3xX7fxX19xX1axXddxX7dxX3xX3bxX4cxX54xX83xX84xX3xX50xa916xX3xX4xcf2fxXbxX3xX19xX1xX25dxXexX3xX44xXdxX104xX4xX3xX50xXdxX78xX79xX3xX4xX1x4ffexX19xX1xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX6bxX22xX79xX3x6b7dxb0a1xX3xXexX6fxX3xX2xX29xX1xX4bxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xX37xX6bxX7dxXaxX12xX22bxcbd9xX3xXexX1xX283xX42xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX90xX91xX92xX3xX83xX3bxX3xXexX18xX19xX1axX3xX179xX2xX83xX3xX50xX51xX19xX1axX54xX5xX56xXexX42xX3xX5xX2dxX19xX3xX9fxX27xX4xX3xX4xX6xX37xX3xX19xX1x9ccaxXexX3xX5xXddxX3xX2xX4axX4bxX2xX2xX2xX3xX50xX51xX19xX1axX54xX3xX5xX56xXexX4bxX3x4d99xX18xX19xX1axX3x8ebaxX29xX3xXexX18xX19xX1axX3xX3bxX83xX178xX3xX50xX51xX19xX1axX54xX5xX56xXexX42xX3xX5xX2dxX19xX3xX9fxX27xX4xX3xX2xX178xX4bxX4axX179xX188xX3xX50xX51xX19xX1axX54xX5xX56xXexX4bxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xX37xX6bxX7dxXaxX12xX22bxX15xX4xX3xX7xb2e7xX19xX3xXbxX1xc3b6xX9fxX3xX6bxX22xX79xX3xX6bxXdxX10xX7xX10xX5xX42xX3xX6bxX22xX79xX3xX1x4bd4xX6xX3xX44xXddxX3xX6bxX22xX79xX3xX9fxX6xbfa5xX79xXexX3xXexX18xX19xX1axX3xX5xX22xX19xX3xX5xX45xX46xXexX3xX5xXddxX3xXa5xX83xX2xX3xX50xX51xX19xX1axX54xX5xX56xXexX42xX3xX29xX188xX4axX3xX50xX51xX19xX1axX54xX5xX56xXexX3xX44xXddxX3xX179xX4axX4axX3xX50xX51xX19xX1axX54xX5xX56xXexX4bxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xX37xX6bxX7dxXaxX12xX22bxX112xX3xX11dxX79xX6xX19xX3xX50xXdxX78xX79xX3xX1xXddxX19xX1xX3xX4xX1xX37xX3xXbxX1x8d46xXbxX3xX1axXdx56ebxX3xX19xX1axX79xX7dxX2dxX19xX3xX9fxX27xX4xX3xXexX36xX56xX4xX1xX3xX5xX25dxXbxX3xa897xX79x5c1axX3xX165xa826xX19xX1xX3x7071xX19xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX6bxX22xX79xX3xX50x48cfxXdxX3xX44x7e5cxXdxX3xX4xX15xX4xX3xX9fxa019xXexX3xX1xXddxX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX6bxX22xX79xX3xX19xX1xX45xX3xX1xXdxX104xX19xX3xX1xXddxX19xX1xX4bxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xX37xX6bxX7dxXaxX12xX22bxX2a2xX3xXexX1xX283xX42xX3xX9fxX27xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX7x4a59xX3xX6bxX2a2xX19xX1axX3xX11dxX79xX3ebxX3xX165xX3eexX19xX1xX3xX3f2xX19xX3xX44xX407xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX282xX1xX37xX15xX19xX1axX3xX5xXddxX3xX2xX2xX4cxX3xX50xX51xX19xX1axX54xX5xX56xXexX42xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX2f3xX29xX3xX5xXddxX3xX83xX4cxX3xX50xX51xX19xX1axX54xX5xX56xXexX4bxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xX37xX6bxX7dxXaxX12xX223xXdxX2dxX19xX3xX165xXafxX3xX4x94d7xX19xX1axX3xXexX18xX19xX1axX3xX9fxX27xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX7xX454xX3xX6bxX2a2xX19xX1axX3xX44xX407xXdxX3xX6bxX22xX79xX3xX6bxXdxX10xX7xX10xX5xX3xX5xX2dxX19xX3xX2xX4axX4cxX3xX50xX51xX19xX1axX54xX5xX56xXexX42xX3xX6bxX22xX79xX3xX1xX37xX33bxX3xX5xX2dxX19xX3xX2xX83xX4cxX3xX50xX51xX19xX1axX54xX5xX56xXexX3xX44xXddxX3xX6bxX22xX79xX3xX9fxX6xX360xX79xXexX3x8155xX3xX2xX4cxX4cxX3xX50xX51xX19xX1axX54xX282xX1axX4bxX0xX54xXbxX12xX0xXexX6xX165xX5xX10xX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX9fxX6xX36xX1axXdxX19xX147xX3xX3bxXbxX17xX3xX6xX79xXexX37xX14fxXaxX12xX0xXexX165xX37xX6bxX7dxX12xX0xXexX36xX12xX0xXexX6bxX12xX0xXdxX9fxX1axX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX147xX54xX54xXdxX4bxX165xX6xX37xX1xX6xXexXdxX19xX1xX4bxX44xX19xX54xX19xX10xX174xX7xX54xX2xX178xX179xX4axX54xX178xX178xX6bxX179xX2xX29xX3bxX2xX179xX4axXexX4axX3bxX179xX2xX5xX2xX4bxX18exXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1axXdxX6xX3xX17xX6xX19xX1axX3xXexX6xX19xX1axX3xX5xX6xX19xX3xXexX1xX79xX3xX29xX3xX5xXdxX10xX19xX3xXexXdxX10xXbxX3xXexX36xX37xX19xX1axX3xX3bxX3xXexX1xX6xX19xX1axX3xX44xX79xX37xXexX3xX2xX4axX3xX4cxX4cxX4cxX3xX6bxX37xX19xX1axX3xX5xXdxXexXaxX3xX54xX12xX0xX54xXexX6bxX12xX0xX54xXexX36xX12xX0xXexX36xX12xX0xXexX6bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22bxX6xXbxXexXdxX37xX19xXaxX12xXd8xX51xX3xX1xbd5cxX6xX147xX3xa25bxX1xX45xX46xX19xX1axX3xX92xX1axX79xX7dx8d91xX19xX0xX54xXbxX12xX0xX54xXexX6bxX12xX0xX54xXexX36xX12xX0xX54xXexX165xX37xX6bxX7dxX12xX0xX54xXexX6xX165xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xX37xX6bxX7dxXaxX12xXcxX36xX45xX407xX4xX3xX50x73daxX42xX3xX4xX15xX4xX3xX6bxX37xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX104xXbxX3xX50xX22xX79xX3xX9fxX403xXdxX3xXbxX1xX56xX6xX3xX92xX6xX9fxX3xX19xX1xX25dxX19xX3xX50x552bxX19xX1xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX18xX19xX1axX3xX165xX51dxXdxX3xX4xX1xX689xX79xX3xX7xX27xX4xX3xX3cdxXbxX3xX5xX407xX19xX3xXexX6fxX3xX1axXdxX15xX3xXexX1xX32xX3xX1axXdxX407xXdxX3xXexX18xX19xX1axX3xX9fxb146xX19xX1xX4bxX3xXcxX36xX37xX19xX1axX3xX282xX1xXdxX3xX50xX65exX3xX6bxX37xX6xX19xX1xX3xX19xX1axXdxX104xXbxX3xX165xX15xX19xX3xX5x5845xX3xX44x4b84xX19xX3xX50xX6xX19xX1axX3xX4xX1xX689xX79xX3xX9fxX27xX4xX3xX5x51c2xX3xX282xX1xX37xX33bxX19xX1axX3xX179xX29xX4cxX3xX50xX51xX19xX1axX54xX5xX56xXexX3xX7xX37xX3xX44xX407xXdxX3xX1axXdxX15xX3xX4xX112xX3xX7xX51dxX4bxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xX37xX6bxX7dxXaxX12xX22bxX2a2xX3xXexX1xX283xX42xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX282xX1xX37xX15xX19xX3xXexX1xXddxX19xX1xX3xXbxX1xX340xX9fxX3xX4xXf9xX6xX3xXexX1xX689xX3xXexX36xX45x9370xX19xX1axX3x830dxXdxX19xX1axX6xXbxX37xX36xX10xX3xX50xX6xX19xX1axX3xX50xX45xX46xX4xX3xX19xXdxX2dxX9fxX3xX7dxX32xXexX3xX51dxX3xX9fxX27xX4xX3xX4xX6xX37xX3xX1xX112xX19xX3xX282xc490xX3xX50xXdxX78xX79xX3xX1xXddxX19xX1xX3xXexX36xX45xX407xX4xX3xX3bxX42xX29xX3x7a5cxX76axb2f4xX54xXexX1x6da5xX19xX1axX3xX7fxXexX6fxX3xX188xX29xX3xX7acxX76axX7aexX54xXexX1xX7b2xX19xX1axX3xX5xX2dxX19xX3xX188xX178xX42xX178xX3xX7acxX76axX7aexX54xXexX1xX7b2xX19xX1axX84xX4bxX3xXd8xXddxX3xXexX18xX19xX1axX3xX19xXddxX7dxX3xXexX15xX4xX3xX50xXafxX19xX1axX3xX282xX1xX218xX19xX1axX3xX19xX1xX354xX3xX50xX32xX19xX3xX1axXdxX15xX3xX165xX33bxX19xX3xX5xX6e8xX3xXexX36xX37xX19xX1axX3xX19xX45xX407xX4xX3xX44xXddxX3xX282xX3cdxX37xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX18xX19xX1axX3xX282xX796xX3xXexX1xX27xX3xX29xX3xX5xXdxX2dxX19xX3xXexXdxX32xXbxX3xXexX36xX37xX19xX1axX3xX44xcc8axX19xX1axX3xX1xX112xX19xX3xX3bxX3xXexX1xX15xX19xX1axX3xX11dxX79xX6xX4bxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xX37xX6bxX7dxXaxX12xb9ddxX3xX282xX796xX3xX50xXdxX78xX79xX3xX1xXddxX19xX1xX3xXexX36xX45xX407xX4xX42xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX90xX91xX92xX3xX83xX3bxX3xXexX18xX19xX1axX3xX179xX4cxX188xX3xX50xX51xX19xX1axX54xX5xX56xXexX42xX3xX5xX2dxX19xX3xX9fxX27xX4xX3xXexX403xXdxX3xX50xX6xX3xX2xX178xX4bxX178xX83xX3bxX3xX50xX51xX19xX1axX54xX5xX56xXexX42xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX2f3xX29xX3xXexX18xX19xX1axX3xX3bxX4axX29xX3xX50xX51xX19xX1axX54xX5xX56xXexX3xX5xX2dxX19xX3xX2xX178xX4bxX29xX179xX83xX3xX50xX51xX19xX1axX54xX5xX56xXexX4bxX3xX7aexX22xX79xX3xX6bxXdxX10xX7xX10xX5xX3xXexX18xX19xX1axX3xX2xX29xX29xX3xX50xX51xX19xX1axX54xX5xX56xXexX42xX3xX5xX2dxX19xX3xX2xX179xX4bxX83xX29xX4cxX3xX50xX51xX19xX1axX54xX5xX56xXexX14fxX3xX6bxX22xX79xX3xX1xX354xX6xX3xXexX18xX19xX1axX3xX2xXa5xX83xX3xX50xX51xX19xX1axX54xX5xX56xXexX3xX5xX2dxX19xX3xX2xX3bxX4bxX29xXa5xX178xX3xX50xX51xX19xX1axX54xX5xX56xXexX42xX3xX6bxX22xX79xX3xX9fxX6xX360xX79xXexX3xXexX18xX19xX1axX3xX19xX1x7d18xX3xXa5xX179xX3xX50xX51xX19xX1axX54xX282xX1axX42xX3xX5xX2dxX19xX3xX2xX2xX4bxX2xXa5xX4axX3xX50xX51xX19xX1axX54xX282xX1axX4bxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xX37xX6bxX7dxXaxX12xb7edxX407xXdxX3xXbxX1xXdxX2dxX19xX3xXexX18xX19xX1axX3xX1axXdxX15xX3xX19xXddxX7dxX42xX3xXexX3f2xX19xX1axX3xX4xXafxX19xX1axX3xXexX6fxX3xX50xX22xX79xX3xX19xX18xX9fxX3xX50xX32xX19xX3xX19xX6xX7dxX42xX3xX9fxX6fdxXdxX3xX5xX56xXexX3xX17xX18xX19xX1axX3xX50xX25axX3xXexX18xX19xX1axX3xXexX1xX2dxX9fxX3xX1xX112xX19xX3xX3bxX4bxX4cxX4cxX4cxX3xX50xX51xX19xX1axX4bxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76axX37xX79xX36xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3x703fxXdxX19xX1axX4bxX44xX19xX0xX54xXbxX12