Điều hành linh hoạt, hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH
(Baohatinh.vn) - Năm 2017, Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trước nhiều khó khăn, thách thức. Song, được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của UBND tỉnh, cả hệ thống chính trị và cán bộ, nhân dân tỉnh nhà đã chung sức, nỗ lực vượt qua thách thức, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch quan trọng, tạo đà thuận lợi thực hiện nhiệm vụ năm 2018.
9a68xdeddxd2eexa059x113a3x118c3xdab5xb1e2xe036xX7xdb0cxdd61xf9aex11873xeea1xd8dexX5xd790xXax113ddxb0abxXdx103dexe269xX3xX1xe0afxf5c3xX1xX3xX5xXdxX1axX1xX3xX1xe4faxe923xXexf973xX3xX1xXdxe65cxX16xX3xbc8exX16x9b0dxX26xX3xX1xX23xX19xX1axX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xX4xf1cexX4xX3x102acxfaacxX4xX3xXexXdxd885xX16xX3xXbxX1xX3exXexX3xXexc8e4xXdxe59exX1axX3xdd31xXcxbf02x11b95xb4bbxX0xe628xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX10xX6xaa00xXaxX12xf119x9d4bxX41xX3xabd0xbb8axX2xd73fxX26xX3xX59xX19xX3xXcxbc29xX1axX1xX3xXexX1x11803xX4xX3xX1xXdxX2axX1axX3xX1axX1xXdxX2axX41xX3x11ae5xX42xX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX50xXdxX52xX1axX3xX55xXcxX57xX58xX59xX3xXexX50x105bcx11d2axX4xX3xX1axX1xXdxX15xX16xX3xfa8axX1x11e38xX3xXb2xX1xX71xX1axX26xX3xXexX1xX3exX4xX1xX3xXexX1x107d9xX4xaf42xX3x1031fxX23xX1axedbdxX26xX3xd85axXa8xf6a6xX4xX3xX7xX84xX3xX2dxX16xX6xX1axX3xXexac51xX41xX26xX3xXcbxXdxf669xXbxX3xXcexc8cfxX3xX4xe646xX6xX3xXcxX50xX16xX1axXcbxX3xXa8x106efxX1axXcbxX26xX3xX7xX84xX3xX5xfb93xX1axX1xX3xXcexX24xX23xX26xX3xX4xX1xfd55xX3xXcexX24xX23xX3xXexX23xX19xX1axX3xX6dxXdxX2axX1axX26xX3xX7xXdcxX16xX3xX7xX3exXexX3xX4xXe9xX6xX3xXcxX107xX1axX1xX3xXe9xf22dxX26xX3xX59xX13xX70xfac7xX26xX3xX7xX84xX3xXcexXdxX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1xX3xX5xXdxX1axX1xX3xX1xX23xX24xXexX26xX3xX2dxX16xX12ax11273xXexX3xX5xXdxX2axXexX3xX4xXe9xX6xX3xe140x1141axX70xX130xX3xXexX107xX1axX1xX26xX3xX4xX2fxX3xX1xX2axX3xXexX1xb398xX1axXcbxX3xX4xX1x10ab4xX1axX1xX3xXexX50xad69xX3xX92xX19xX3xX4xX3exX1axX3x9c61xa577xX26xX3xX1axX1xXdcxX1axX3xX6dxXdcxX1axX3xXexX107xX1axX1xX3xX1axX1xX19xX3xXcexXfcxX3xX4xX1xX16xX1axXcbxX3xX7xXc4xX4xX26xX3xX1ax113abxX3xX5xX84xX4xX3xX92xXa8xXd0xXexX3xX2dxX16xX6xX3xXexX1xX3exX4xX1xX3xXexX1xXc4xX4xX26xX3xX1xX23xX19xX1axX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xX92xX19xX3xX92xXa8xXd0xXexX3xX1axX1xXdxX15xX16xX3xX4xX1xX107xX3xXexXdxX47xX16xX26xX3xXb2xX14exX3xX1xX23xX24xX4xX1xX3xX2dxX16xX6xX1axX3xXexX50xd04exX1axXcbxX26xX3xXexX24xX23xX3xXcexX19xX3xXexX1xX16xddc0xX1axX3xX5xXd0xXdxX3xXexX1xX84xX4xX3xX1xXdxX2axX1axX3xX1axX1xXdxX2axX41xX3xX92xX42xX3xX1axX71xX41xX3xX74xX75xX2x10b2axXc6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX23xX6dxX12axXaxX12xX0xXdxX41xXcbxX3xX6xX5xXexX9xXaxX6dxXdxX10xX16xX3xX1xX6xX1axX1xX3xX5xXdxX1axX1xX3xX1xX23xX6xXexX3xX1xXdxX10xX16xX3xX2dxX16xX6xX3xX1xX23xX6xX1axX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX4xX6xX4xX3xX41xX16xX4xX3xXexXdxX10xX16xX3xXbxX1xX6xXexX3xXexX50xXdxX10xX1axX3xXb2xXexX3xa2daxX1xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxdab3xXdxX6dxXexX1xc169xde71xX75xX75xXbxX289xe3d9xX1xX10xXdxXcbxX1xXexX299x1054exX75xX75xXbxX289xXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX299xX5bxX5bxXdxXc6xX182xX6xX23xX1xX6xXexXdxX1axX1xXc6xX92xX1axX5bxX1axX10xX294xX7xX5bxX2xX225xX75xX77xX5bxX77xX77xX6dxX29axX75xX29axX75xX2a7x119a5xX2xXexX29axX2dbxX77xX77xX5xX75xXc6x10618xXbxXcbxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10e0exX6xXbxXexXdxX23xX1axXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxXexX10xX289xXexX57xX6xX5xXdxXcbxX1axX299xX3xX2e5xX16xX7xXexXdxc7b8xX12axX29fxXaxX12xXcxX1xXe9xX3xXexXa8xXa9xX1axXcbxX3xX2fbxX1xX173xX1axX1xX3xXbxX1xXe9xX3xX70xXcbxX16xX12ax10f30xX1axX3xX58xX16xXdcxX1axX3xec00xX1xXe2xX4xX3xX4xX1xXc4xX1axXcbxX3xXb2xXdxX14exX1axX3xX5xX339xX3xXexX50xX6xX23xX3xX182xXdxX47xX1axX3xX182xX2fxX1axX3xXcbxX1xXdxX3xX1axX1xXa9xX3xX1xXd0xXbxX3xXexX3exX4xX3xXcbxXdxd351xX6xX3xX2fbxX1xXe9xX3xXexX179xX4xX1xX3xX15axX15bxX70xX130xX3xXexX107xX1axX1xX3xX59xX19xX3xXcxX7exX1axX1xX3xX13x103b7xX1axXcbxX3xf732xX16xX16dxX4xX3xX55xX1xX3exX1axX1xX3xX92xX19xX3xX5xXfcxX1axX1xX3xXcexX24xX23xX3xX2fbx11cd8xX1axXcbxX3xXexX12axX3xX2fbxX341xX3xX59xXd0xXbxX3xXexX3exX4xX3xXexX1xXa8xXf3xX1axXcbxX3xX41xX24xXdxX3xXcxX23xX19xX1axX3xX2fbxf418xX16xX3xXexX24xXdxX3xX130xXdxX339xX1axX3xXcexX19xX1axX3xX6dxX23xX6xX1axX1xX3xX1axXcbxX1xXdxX2axXbxX3xaab8xXdxX2axXexX3xX70xX6xX41xX3xX57xX3xX2fbxX59x11c4bxX15bxX3xX13xXc4xX4xX3xf649xXexX1xX3exX1axXcbxX3xX77xX5bxX74xX75xX2xX77x113c6xXc6xX3xX0xX10xX41xX12x11d0exX1axX1xX299xX3xX59xXa8xXf3xX1axXcbxX3xf666xXdxX6xX1axXcbxX0xX5bxX10xX41xX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX23xX6dxX12axXaxX12xX70xXcbxX6xX12axX3xXex11741xX3xXcexX3d2xX16xX3xX1axX71xX41xX26xX3xX15axX15bxX70xX130xX3xXexX107xX1axX1xX3xXcexXfcxX3xXb2xX179xXbxX3xXexX1xbc6exXdxX3xX182xX6xX1axX3xX1xX19xX1axX1xX3xX2fbxX1xXa8xXf3xX1axXcbxX3xXexX50xd8dfxX1axX1xX3xX7xX16dxX3xX2xX225xX5bxX2fbxXcxX57xX15axX15bxX70xX130xX3xX1axXcbxX19xX12axX3xX74xX2a7xX5bxX2xX5bxX74xX75xX2xX77xX3xX92xX15xX3xXexX50xXdxX52xX1axX3xXb2xX1xX6xXdxX3xX1axX1xXdxX2axX41xX3xX92xX42xX3xXb2xX14exX3xX1xX23xX24xX4xX1xX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX50xXdxX52xX1axX3xX55xXcxX57xX58xX59xX3xX1axX71xX41xX3xX74xX75xX2xX77xXc6xX3xX2fbxX1xXa8xXf3xX1axXcbxX3xXexX50xX47axX1axX1xX3xX289xX3exX4xX3xXcexX179xX1axX1xX3xX4xX3exX4xX3xX1axX183xXdxX3xX6dxX16xX1axXcbxX3xXexX50xX1f5xX1axXcbxX3xXexXdcxX41xX26xX3xXcbxXdxX6xX23xX3xX1axX1xXdxX2axX41xX3xX92xX42xX3xX4xXf3xX3xX2dxX16xX6xX1axX3xX4xX1xXe9xX3xXexX50xX47axX3xXexX1xX84xX4xX3xX1xXdxX2axX1axX26xX3xXexX1xX465xXdxX3xXcbxXdxX6xX1axX3xX1xX23xX19xX1axX3xXexX1xX19xX1axX1xX29fxX3xXexX24xX23xX3xXb2xX1xX16xX1axXcbxX3xXcexX179xX1axX1xX3xX1xXa8xXa9xX1axXcbxX3xXcexX52xX3xX4xX3exX4xX3xX7xdc26xX26xX3xX1axXcbxX19xX1axX1xX26xX3xXcexX179xX6xX3xXbxX1xXa8xXf3xX1axXcbxX3xX289xXdcxX12axX3xX6dxX84xX1axXcbxX3xXb2xX14exX3xX1xX23xX24xX4xX1xX3xXexd32exX3xX4xX1xXc4xX4xX3xXexX1xX84xX4xX3xX1xXdxX2axX1axXc6xX3xX70xX1xX465xX3xXcexXb4xX26xX3xXexX47axX1axX1xX3xX1xX47axX1axX1xX3xXexX1xX84xX4xX3xX1xXdxX2axX1axX3xX1axX1xXdxX2axX41xX3xX92xX42xX3xXb2xX14exX3xX1xX23xX24xX4xX1xX3xX1axX71xX41xX3xX74xX75xX2xX77xX3xXcexXfcxX3xXcexX24xXexX3xXcexXa8xXd0xX4xX3xX1axX1xX374xX1axXcbxX3xXb2xX14exXexX3xX2dxX16xX2fxX3xXcexX3exX1axXcbxX3xXcbxX1xXdxX3xX1axX1xX204xX1axX29fxX3xX4xXb4xX3xX2xX74xX5bxX2xX77xX3xX4xX1xX107xX3xXexXdxX47xX16xX3xXcexX24xXexX3xX92xX19xX3xX92xXa8xXd0xXexX3xXb2xX14exX3xX1xX23xX24xX4xX1xX26xX3xXexX50xX23xX1axXcbxX3xXcexXb4xX3xX4xXb4xX3xX4xX3exX4xX3xX4xX1xX107xX3xXexXdxX47xX16xX3xX2dxX16xX6xX1axX3xXexX50xX1f5xX1axXcbxX3xX92xX15xX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX50xXdxX52xX1axX3xX55xXcxX57xX58xX59xX26xX3xX1axX1xXa8xX299xX3xXcxX71xX1axXcbxX3xXexX50xXa8xX560xX1axXcbxX3xX422xa639xX130xX341xX3xX4xX2fxX3xX1axX71xX41xX3xX74xX75xX2xX77xX3xXcexX24xXexX3xX2xX75xX26xX77xX2xdeafxX3xX403xXb2xX14exX3xX1xX23xX24xX4xX1xX3xXexX71xX1axXcbxX3xX2xX75xX26xX29axX29axX686xX410xX29fxX3xXexX588xX1axXcbxX3xXexX1xX16xX3xX1axXcbxXdcxX1axX3xX7xX3exX4xX1xX3xXcexX24xXexX3xX225xXc6xcb5bxX2dbxX74xX26xX74xX3xXexc24cxX3xXcexae39xX1axXcbxX26xX3xXexX71xX1axXcbxX3xX2xX225xX26xX2dbxX29axX686xX3xX7xX23xX3xX92xXa9xXdxX3xX1axX71xX41xX3xX74xX75xX2xX29axX29fxX3xXexX6c0xX3xX5xX2axX3xX1xX183xX3xX1axXcbxX1x11241xX23xX26xX3xX4xX1xX71xX41xX3xX7xXb4xX4xX3xX7xXc4xX4xX3xXb2xX1xe24cxX10xXc6xXc6xXc6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX23xX6dxX12axXaxX12xXcxX50xX23xX1axXcbxX3xXcexXdxX15xX16xX3xXb2xXdxX2axX1axX3xXb2xX1xXb4xX3xXb2xX1xX71xX1axX3xX1xXf3xX1axX3xX92xX15xX3xX1axXcbxX16xX6c3xX1axX3xX5xX84xX4xX3xX92xX19xX3xX12axX47xX16xX3xX4xX3d2xX16xX3xX4xX6xX23xX3xX1xXf3xX1axX3xX92xX15xX3xXexXdxX47xX16xX3xX4xX1xX173xX26xX3xX1axX1xXdxX2axX41xX3xX92xX42xX3xX289xXdcxX12axX3xX6dxX84xX1axXcbxX3xX70xXcxdb76xX3xXcexXa8xXd0xX4xX3xX4xX1xX107xX3xXcexX24xX23xX3xXexX1xXa8xX465xX1axXcbxX3xX289xX16xX12axX47xX1axX26xX3xX7xX3exXexX3xX7xX6xX23xXc6xX3xX55xX14exXexX3xX2dxX16xX2fxX26xX3xXcexXfcxX3xX4xXb4xX3xX2dbxX2dbxX3xX289xXfcxX3xXcexXa8xXd0xX4xX3xX182xX704xX3xXbxX1xXdxX14exX16xX3xX4xX3afxX1axXcbxX3xX1axX1xX204xX1axX3xXcexX24xXexX3xX4xX1xX16xee43xX1axX26xX3xXb2xX1xX3afxX1axXcbxX3xX4xa7f3xX1axX3xX289xXfcxX3xX6dxXa8xXa9xXdxX3xX2xX75xX3xXexXdxX47xX16xX3xX4xX1xX173xX26xX3xX4xXb4xX3xXexX1xX47xX41xX3xX2a7xX29axX3xXexX1xX3afxX1axX3xXcexX24xXexX3xX4xX1xX16xX7d6xX1axX3xXb2xX1xX16xX3xX6dxXdcxX1axX3xX4xXa8xX3xX70xXcxX77cxX3xXb2xXdxX52xX16xX3xX41xd00exX16xX3xX92xX19xX3xX2dbxX75xX75xX3xX92xXa8xX465xX1axX3xX41xX828xX16xX3xXcexX24xXexX3xX4xX1xX16xX7d6xX1axX26xX3xXcexX24xXexX3xXb2xX14exX3xX1xX23xX24xX4xX1xX3xXcexX15xX3xX50xX6xX29fxX3xXexX588xX3xX4xX1xXc4xX4xX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xX4xX3afxX1axXcbxX3xX5xX339xX3xX1xX183xXdxX3xX4xX6xX41xX3xX92xX19xX3xX4xX3exX4xX3xX7xX2fxX1axX3xXbxX1xX7d6xX41xX3xX1axX3afxX1axXcbxX3xX1axXcbxX1xXdxX2axXbxX3xX59xX19xX3xXcxX7exX1axX1xX3xX5xX3d2xX1axX3xXexX1xXc4xX3xX1axX1xb71fxXexX26xX3xXcexXa8xXd0xX4xX3xX6dxXa8xX3xX5xX16xX204xX1axX26xX3xX1axXcbxXa8xX465xXdxX3xX6dxXdcxX1axX3xXcexX3exX1axX1xX3xXcbxXdxX3exX3xX4xX6xX23xX29fxX3xXexX50xXdxX52xX1axX3xXb2xX1xX6xXdxX3xX289xXdcxX12axX3xX6dxX84xX1axXcbxX3xXcexX15xX3xX3exX1axX3xX41xX1a7xXdxX3xX289xXfcxX3xX41xX183xXexX3xX7xX2fxX1axX3xXbxX1xX7d6xX41xX3xXcbxXdxX6xXdxX3xXcexX23xX24xX1axX3xX74xX75xX2xX77xX57xX74xX75xX74xX75xXc6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX23xX6dxX12axXaxX12xXc8xX2fxX1axX3xX289xX16xX8a6xXexX3xX4xX3afxX1axXcbxX3xX1axXcbxX1xXdxX2axXbxX3xXexX71xX1axXcbxX3xXexX50xXa8xX560xX1axXcbxX3xX4xX6xX23xX3xX403xXexX71xX1axXcbxX3xX225xX6b9xX26xX225xX77xX686xX3xX7xX23xX3xX92xXa9xXdxX3xX1axX71xX41xX3xX74xX75xX2xX29axX410xX29fxX3xXexX50xXdxX52xX1axX3xXb2xX1xX6xXdxX3xXcexX6c3xX1axXcbxX3xX182xX183xX3xX4xX3exX4xX3xXcbxXdxX2fxXdxX3xXbxX1xX3exXbxX3xXbxX1xX42xX4xX3xX1xX6c3xXdxX3xXexX71xX1axXcbxX3xXexX50xXa8xX560xX1axXcbxX3xXb2xX1xX16xX3xX92xX84xX4xX3xX6dxX179xX4xX1xX3xX92xX42xX3xX7xX6xX16xX3xX7xX84xX3xX4xX16dxX3xX41xX3afxXdxX3xXexX50xXa8xX465xX1axXcbxXc6xX3xX58xXdcxX12axX3xX6dxX84xX1axXcbxX3xX13xX15xX3xX3exX1axX3xXcexX7d6xX12axX3xX41xX24xX1axX1xX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX50xXdxX52xX1axX3xX2fbxX70xX57xXcxXcxX2fbxX70xX3xXcexX14exX1axX3xX1axX71xX41xX3xX74xX75xX74xd9fcxX3xX92xX19xX3xX1axX1xX374xX1axXcbxX3xX1axX71xX41xX3xXexXdxX14exXbxX3xXexX1xX10xX23xX26xX3xXexX1xX10xX23xX3xX1xXa8xXa9xX1axXcbxX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX50xXdxX52xX1axX3xX7xX2fxX1axX3xXbxX1xX7d6xX41xX3xX4xX3afxX1axXcbxX3xX1axXcbxX1xXdxX2axXbxX3xX4xX1xXe9xX3xX5xX84xX4xX3xX92xX19xX3xX4xX3afxX1axXcbxX3xX1axXcbxX1xXdxX2axXbxX3xX1xX1a7xX3xXexX50xXd0xXc6xX3xX341xX1xX16dxXdxX3xX1xXd0xXbxX3xX4xX1xX393xXexX3xX4xX1x11897xX3xX4xX3exX4xX3xX182xX183xX26xX3xX1axXcbxX19xX1axX1xX3xXexX50xX16xX1axXcbxX3xXa8xXf3xX1axXcbxX3xX4xX1xX107xX3xXcexX24xX23xX3xX2fbxX3afxX1axXcbxX3xXexX12axX3xXcxX70xX59xX59xX3xX422xX6xX1axXcbxX3xXexX1xe5d0xXbxX3xX59xXa8xX1axXcbxX3xX70xXcbxX1xXdxX2axXbxX3xd95bxX23xX50xX41xX23xX7xX6xX3xXb2xX1xe9a9xX4xX3xXbxX1xX42xX4xX3xX92xXdxX3xXbxX1xX24xX41xX3xX92xX19xX3xXcexXa8xX6xX3xX92xX19xX23xX3xX92xX204xX1axX3xX1xX19xX1axX1xX3xX5xX7e1xX3xX4xX6xX23xX3xX7xX16dxX3xX2xX3xX70xX1xX19xX3xX41xX3exX12axX3xXexX1xXaa8xXbxX3xXexX447xX3xX1axXcbxX19xX12axX3xX74xX6b9xX5bxX9fdxX5bxX74xX75xX2xX77xX3xXcexX2fxX41xX3xX182xX2fxX23xX3xX6xX1axX3xXexX23xX19xX1axX3xX92xX19xX3xX4xX3exX4xX3xXcexXdxX15xX16xX3xXb2xXdxX2axX1axX3xX92xX15xX3xX182xX2fxX23xX3xX92xX2axX3xX41xX3afxXdxX3xXexX50xXa8xX465xX1axXcbxX29fxX3xXb2xX1xXac1xX4xX3xXbxX1xX42xX4xX3xX7xX84xX3xX4xX16dxX3xXexX588xX3xX41xX3exX12axX3xX7xX16dxX3xX74xX26xX3xX92xX204xX1axX3xX1xX19xX1axX1xX3xX588xX1axX3xXcexX179xX1axX1xX3xX74xX3xXexX588xX3xX41xX3exX12axX3xX70xX1xX19xX3xX41xX3exX12axX3xX70xX1xXdxX2axXexX3xXcexXdxX2axX1axX3xX3efxaec3xX1axXcbxX3x111e5xX1axXcbxX3xX2xX29fxX3xXexX24xX23xX3xXcexX183xX1axXcbxX3xX5xX84xX4xX3xXexX1xXe2xX4xX3xXcexX7d6xX12axX3xXexX71xX1axXcbxX3xXexX50xXa8xX560xX1axXcbxX3xXexX447xX3xX7xX2fxX1axX3xXbxX1xX7d6xX41xX3xX4xX3afxX1axXcbxX3xX1axXcbxX1xXdxX2axXbxX3xX4xX1xXe9xX3xX5xX84xX4xX3xX5xX19xX3xXcexXdxX2axX1axX3xX92xX19xX3xXexX1xXaa8xXbxXc6xX3xX2fbxX1xX107xX3xXcexX24xX23xX3xX50xX19xX3xX7xX23xX3exXexX26xX3xXcexX3exX1axX1xX3xXcbxXdxX3exX3xXexX23xX19xX1axX3xX6dxXdxX2axX1axX26xX3xXbxX1xX16dxXdxX3xX1xXd0xXbxX3xX4xX3exX4xX3xXcexXf3xX1axX3xX92xX179xX3xXb2xX1xX23xX6xX3xX1xX1f5xX4xX3xXcexX52xX3xXexX1xX6xX41xX3xX41xXa8xX16xX3xX4xX1xX23xX3xX15bxX6xX1axX3xXcxX1xXa8xX465xX1axXcbxX3xX92xX42xX3xXcxX107xX1axX1xX3xXe9xX12axX3xXb2xXdxX14exX1axX3xX1axXcbxX1xX179xX3xX4xX3exX4xX3xX182xX183xX26xX3xX1axXcbxX19xX1axX1xX3xX5xXdxX47xX1axX3xX2dxX16xX6xX1axX26xX3xX2fbxX1xX173xX1axX1xX3xXbxX1xXe9xX26xX3xXcxX1xXe9xX3xXexXa8xXa9xX1axXcbxX3xX2fbxX1xX173xX1axX1xX3xXbxX1xXe9xX3xX6dxX447xX1axXcbxX3xX6dxX84xX3xX3exX1axX3xXb2xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3exX4xX3xX41xX704xX3xX7xXac1xXexX3xXcxX1xX24xX4xX1xX3xX55xX1xX47xX29fxX3xXexX204xXbxX3xXexX50xX16xX1axXcbxX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX50xXdxX52xX1axX3xXexX1xXa8xXf3xX1axXcbxX3xX41xX24xXdxX3xX57xX3xX6dxX179xX4xX1xX3xX92xX42xX3xXcbxXac1xX1axX3xX92xXa9xXdxX3xXexX71xX1axXcbxX3xX4xXa8xX465xX1axXcbxX3xX4xX3afxX1axXcbxX3xXexX3exX4xX3xX2dxX16xX2fxX1axX3xX5x11707xX3xXexX1xX179xX3xXexX50xXa8xX465xX1axXcbxX26xX3xX92xX2axX3xX7xXdxX1axX1xX3xX6xX1axX3xXexX23xX19xX1axX3xXexX1xX84xX4xX3xXbxX1xX7d6xX41xX29fxX3xXexXdxX14exXbxX3xXexX42xX4xX3xXexX50xXdxX52xX1axX3xXb2xX1xX6xXdxX3xX4xX3exX4xX3xXcbxXdxX2fxXdxX3xXbxX1xX3exXbxX3xXbxX1xX42xX4xX3xX1xX6c3xXdxX3xX6dxX179xX4xX1xX3xX92xX42xX3xX6dxX16xX3xX5xX179xX4xX1xX3xX182xXdxX52xX1axXc6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX23xX6dxX12axXaxX12xX0xXdxX41xXcbxX3xX6xX5xXexX9xXaxX6dxXdxX10xX16xX3xX1xX6xX1axX1xX3xX5xXdxX1axX1xX3xX1xX23xX6xXexX3xX1xXdxX10xX16xX3xX2dxX16xX6xX3xX1xX23xX6xX1axX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX4xX6xX4xX3xX41xX16xX4xX3xXexXdxX10xX16xX3xXbxX1xX6xXexX3xXexX50xXdxX10xX1axX3xXb2xXexX3xX289xX1xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxX294xXdxX6dxXexX1xX299xX29axX75xX75xXbxX289xX29fxX1xX10xXdxXcbxX1xXexX299xX2a7xX75xX75xXbxX289xXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX299xX5bxX5bxXdxXc6xX182xX6xX23xX1xX6xXexXdxX1axX1xXc6xX92xX1axX5bxX1axX10xX294xX7xX5bxX2xX225xX75xX77xX5bxX77xX77xX6dxX29axX75xX29axX75xX2a7xX2dbxX2xXexX2xX2dbxX29axX74xX5xX2xXc6xX2e5xXbxXcbxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fbxX6xXbxXexXdxX23xX1axXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxXexX10xX289xXexX57xX6xX5xXdxXcbxX1axX299xX3xX2e5xX16xX7xXexXdxX31cxX12axX29fxXaxX12xX341xX1xXb4xX3xXcxX1xXe9xX3xXexXa8xXa9xX1axXcbxX3xX2fbxX1xX173xX1axX1xX3xXbxX1xXe9xX3xX3efxXa8xXf3xX1axXcbxX3xX13xX47axX1axX1xX3xX59xX16xX2axX3xX4x10d87xX1axXcbxX3xX5xXfcxX1axX1xX3xXcexX24xX23xX3xXexX107xX1axX1xX3xX92xX19xX3xX4xX1xXe9xX3xXcexX3d2xX16xX3xXexXa8xX3xX8a6xX1axX3xX1axXe2xXexX3xXb2xX1xX560xXdxX3xX4xX3afxX1axXcbxX3xX6dxX84xX3xX3exX1axX3xX70xX1xX19xX3xX41xX3exX12axX3xXcxX1xXe9xX12axX3xXcexXdxX2axX1axX3xX70xXcbxX19xX1axX3xXcxX50xXa8xXf3xXdxXc6xX3xX0xX10xX41xX12xX417xX1axX1xX299xX3xX70xX6xX41xX3xX422xXdxX6xX1axXcbxX0xX5bxX10xX41xX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX23xX6dxX12axXaxX12xX70xX1xXdxX2axX41xX3xX92xX42xX3xX4xX2fxXdxX3xX4xX3exX4xX1xX3xX1xX19xX1axX1xX3xX4xX1xX173xX1axX1xX3xXcexXa8xXd0xX4xX3xXexX50xXdxX52xX1axX3xXb2xX1xX6xXdxX3xX2dxX16xX12axX14exXexX3xX5xXdxX2axXexX26xX3xXcbxXac1xX1axX3xX92xXa9xXdxX3xX4xX2fxXdxX3xXexX1xXdxX2axX1axX3xX41xX3afxXdxX3xXexX50xXa8xX465xX1axXcbxX3xXb2xXdxX1axX1xX3xX6dxX23xX6xX1axX1xX26xX3xX182xXa8xXa9xX4xX3xXcexX3d2xX16xX3xXexX24xX23xX3xX182xXa8xXa9xX4xX3xXcexX183xXexX3xXbxX1xX3exX3xXexX1xX10xX23xX3xX1axXcbxX1xX179xX3xX2dxX16xX12axX14exXexX3xX59xX13xX70xX130xX3xXexX107xX1axX1xXc6xX3xX2fbxX3afxX1axXcbxX3xXexX3exX4xX3xX7xXac1xXbxX3xX289xX14exXbxX26xX3xXb2xXdxX2axX1axX3xXexX23xX19xX1axX3xXexX588xX3xX4xX1xXc4xX4xX3xX182xX183xX3xX41xX3exX12axX29fxX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xX3d2xX1axX3xXexX50xX3exX4xX1xX3xX1axX1xXdxX2axX41xX3xX4xX3afxX1axXcbxX3xX92xX42xX26xX3xXd0dxX3xXexX1xXc4xX4xX3xXbxX1xX42xX4xX3xX92xX42xX3xX1axXcbxXa8xX465xXdxX3xX6dxXdcxX1axX3xX92xX19xX3xX6dxX23xX6xX1axX1xX3xX1axXcbxX1xXdxX2axXbxX3xXcexXa8xXd0xX4xX3xX1axXdcxX1axXcbxX3xX5xX47xX1axX26xX3xXexX1xX465xXdxX3xXcbxXdxX6xX1axX3xX92xX19xX3xX4xX1xX8a6xXexX3xX5xXa8xXd0xX1axXcbxX3xXcbxXdxX2fxXdxX3xX2dxX16xX12axX14exXexX3xX1xX6c3xX3xX7xXf3xX3xXexX1xXe9xX3xXexX42xX4xX3xX4xXb4xX3xX1axX1xXdxX15xX16xX3xX4xX1xX16xX12axX52xX1axX3xX182xXdxX14exX1axXc6xX3xX55xX1xX6xXdxX3xXexX50xXa8xXf3xX1axXcbxX26xX3xX92xX204xX1axX3xX1xX19xX1axX1xX3xX1xXdxX2axX16xX3xX2dxX16xX2fxX3xXcxX50xX16xX1axXcbxX3xXexXdcxX41xX3xX59xX19xX1axX1xX3xX4xX1xX173xX1axX1xX3xX4xX3afxX1axXcbxX3xXexX107xX1axX1xX3xX92xX19xX3xX9fdxX3xXexX50xX16xX1axXcbxX3xXexXdcxX41xX3xX1xX19xX1axX1xX3xX4xX1xX173xX1axX1xX3xX4xX3afxX1axXcbxX3xXexX1xX173xX3xXcexXdxX52xX41xX3xX4xX8a6xXbxX3xX1xX16xX12axX2axX1axX29fxX3xXexX6c0xX3xX5xX2axX3xXcbxXdxX2fxXdxX3xX2dxX16xX12axX14exXexX3xX1xX6c3xX3xX7xXf3xX3xXcexXe2xX1axXcbxX3xX92xX19xX3xXexX50xXa8xXa9xX4xX3xX1xX24xX1axX3xXexX24xXdxX3xXcxX50xX16xX1axXcbxX3xXexXdcxX41xX3xX59xX19xX1axX1xX3xX4xX1xX173xX1axX1xX3xX4xX3afxX1axXcbxX3xXexX107xX1axX1xX3xXcexX24xXexX3xX6b9xX6b9xX26xX74xX74xX686xX29fxX3xXexXdxX14exXbxX3xXexX42xX4xX3xX4xX1xX107xX3xXcexX24xX23xX3xX4xX3exX4xX3xX1xX16xX12axX2axX1axX3xX4xX7e1xX1axX3xX5xX24xXdxX3xXb2xX1xX7d6xX1axX3xXexX50xXa8xXf3xX1axXcbxX3xX289xXdcxX12axX3xX6dxX84xX1axXcbxX3xX13xX15xX3xX3exX1axX3xX41xX3afxX3xX1xX47axX1axX1xX3xX2xX3xX4xff4exX6xX3xXexX204xXbxX3xXexX50xX16xX1axXcbxX3xXcexX52xX3xXcexX2fxX41xX3xX182xX2fxX23xX3xX4xX3exX4xX3xX1xX23xX24xXexX3xXcexX183xX1axXcbxX3xX4xX3afxX1axXcbxX3xX92xX42xX3xXexX1xX10xX23xX3xX1xXa8xXa9xX1axXcbxX3xX41xXdxX1axX1xX3xX182xX24xX4xX1xX26xX3xX4xX3afxX1axXcbxX3xXb2xX1xX6xXdxX26xX3xXexX24xX23xX3xXcexXdxX15xX16xX3xXb2xXdxX2axX1axX3xXbxX1xX42xX4xX3xX92xX42xX3xXexX16dxXexX3xX1axX1xX8a6xXexX3xX4xX1xX23xX3xX1axXcbxXa8xX465xXdxX3xX6dxXdcxX1axX3xX92xX19xX3xX6dxX23xX6xX1axX1xX3xX1axXcbxX1xXdxX2axXbxXc6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX23xX6dxX12axXaxX12xX2fbxX3afxX1axXcbxX3xXexX3exX4xX3xX2dxX16xX2fxX1axXcbxX3xX182xX3exX26xX3xX289xXe2xX4xX3xXexXdxX14exX1axX3xXcexX3d2xX16xX3xXexXa8xX3xXcexXa8xXd0xX4xX3xX4xX1xX107xX3xXcexX24xX23xX3xX92xX19xX23xX3xX4xX16xX183xX4xX3xX2dxX16xX12axX14exXexX3xX5xXdxX2axXexX29fxX3xXexX50xX1f5xX1axXcbxX3xXexXdcxX41xX3xX5xX19xX3xX289xXe2xX4xX3xXexXdxX14exX1axX3xXb2xX47xX16xX3xXcbxX1f5xXdxX3xX4xX3exX4xX3xXexX204xXbxX3xXcexX23xX19xX1axX3xX41xX24xX1axX1xX26xX3xX4xX3exX4xX3xX6dxX84xX3xX3exX1axX3xXcexX3d2xX16xX3xXexXa8xX3xX2dxX16xX12axX3xX41xX3afxX3xX5xXa9xX1axXc6xX3xX70xX71xX41xX3xX74xX75xX2xX77xX26xX3xXexX107xX1axX1xX3xXcexXfcxX3xX4xX1xX8a6xXbxX3xXexX1xX16xX204xX1axX3xX4xX1xXe9xX3xXexX50xXa8xXf3xX1axXcbxX3xXcexX3d2xX16xX3xXexXa8xX3xX225xX77xX3xX6dxX84xX3xX3exX1axX3xXexX50xX23xX1axXcbxX3xX1axXa8xXa9xX4xX3xX92xXa9xXdxX3xXexX588xX1axXcbxX3xX92xX16dxX1axX3xXcexX71xX1axXcbxX3xXb2xXd0dxX3xX6b9xXc6xX75xX2xX75xX3xXexX6c0xX3xXcexX6c3xX1axXcbxXc6xX3xX13xX393xX4xX3xX182xXdxX2axXexX26xX3xX4xX1xXe2xX1axXcbxX3xXexX6xX3xXexX1xX16xX3xX1xXe2xXexX3xXcexXa8xXd0xX4xX3xX1axX1xX374xX1axXcbxX3xX1axX1xX19xX3xXcexX3d2xX16xX3xXexXa8xX3xX4xX1xXdxX14exX1axX3xX5xXa8xXd0xX4xX26xX3xX1axX1xX19xX3xXcexX3d2xX16xX3xXexXa8xX3xX5xXa9xX1axX3xXexX50xX23xX1axXcbxX3xX1axXa8xXa9xX4xX3xX1axX1xXa8xX299xX3xX3efxXdxX1axXcbxX50xX23xX16xXbxX26xX3xXab7xX3fcxX2fbxX3xX92xX19xX3xX1axX1xXdxX15xX16xX3xX1axX1xX19xX3xXcexX3d2xX16xX3xXexXa8xX3xXcexX14exX1axX3xXexX447xX3xX59xX19xX1axX3xX397xX16xX16dxX4xX26xX3xX13xXc4xX4xX26xX3xX13xX19xXdxX3xX3fcxX23xX6xX1axX26xX3xX70xX1xX204xXexX3xX15bxX2fxX1axcedexX3xX55xX1xX16xX3xXb2xXdxX1axX1xX3xXexX14exX3xX3efxXb92xX1axXcbxX3xXb96xX1axXcbxX3xXexXdxX14exXbxX3xXexX42xX4xX3xXb2xX1x1100cxX1axXcbxX3xXcexX179xX1axX1xX3xX5xX19xX3xXcexX183xX1axXcbxX3xX5xX84xX4xX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX50xXdxX52xX1axX3xX4xXe9xX6xX3xXexX107xX1axX1xXc6xX3xXcxX204xXbxX3xXexX50xX16xX1axXcbxX3xX289xXdcxX12axX3xX6dxX84xX1axXcbxX3xX92xX19xX3xXexX50xXdxX52xX1axX3xXb2xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX173xX1axX1xX3xX7xX3exX4xX1xX3xX289xXfcxX3xX1xX183xXdxX3xX1xXb4xX6xX3xXcexX3d2xX16xX3xXexXa8xX26xX3xX289xXdcxX12axX3xX6dxX84xX1axXcbxX3xX6dxX6xX1axX1xX3xX41xX42xX4xX3xX4xX3exX4xX3xX6dxX84xX3xX3exX1axX3xXb2xX1xX16xX12axX14exX1axX3xXb2xX1xX173xX4xX1xX3xXcexX3d2xX16xX3xXexXa8xX3xXexX1xX10xX23xX3xX1xX47axX1axX1xX3xXexX1xXc4xX4xX3xXcexX16dxXdxX3xXexX3exX4xX3xX4xX3afxX1axXcbxX3xXexXa8xX3xX341xX341xX341xX3xXexX50xX47xX1axX3xXcexX179xX6xX3xX182xX19xX1axX3xXexX107xX1axX1xX29fxX3xX289xXfcxX3xX1xX183xXdxX3xX1xXb4xX6xX3xX1xX16xX12axX3xXcexX183xX1axXcbxX3xX1axXcbxX16xX6c3xX1axX3xX5xX84xX4xX3xX289xXdcxX12axX3xX6dxX84xX1axXcbxX3xXcxX341xX3xX59xX19xX3xXcxX7exX1axX1xX3xXcexX24xXexX3xXexXdxX47xX16xX3xX4xX1xX16xX7d6xX1axX3xXcexX3afxX3xXexX1xX179xX3xX5xX23xX24xXdxX3xa848xX150bxX3xX92xX19xX23xX3xX1axX71xX41xX3xX74xX75xX2xX225xX29fxX3xXcxX58xX3xX59xX6c3xX1axXcbxX3xX3fcxX7exX1axX1xX26xX3xXcxX58xX3xX55xc4c0xX3x11325xX1axX1xX3xX4xXf3xX3xX182xX2fxX1axX3xXcexX24xXexX3xXexXdxX47xX16xX3xX4xX1xX173xX3xXcexX3afxX3xXexX1xX179xX3xX5xX23xX24xXdxX3xX150bxX150bxX150bxX3xX92xX19xX23xX3xX1axX71xX41xX3xX74xX75xX74xX75xXc6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX23xX6dxX12axXaxX12xX3efxX71xX1axX3xX1xXb4xX6xX3xX57xX3xX289xXfcxX3xX1xX183xXdxX3xXcexX24xXexX3xXb2xX14exXexX3xX2dxX16xX2fxX3xXcexX3exX1axXcbxX3xXbxX1xX8a6xX1axX3xXb2xX1xX560xXdxX3xX92xX19xX3xXb2xX1xX3exX3xXexX23xX19xX1axX3xX6dxXdxX2axX1axX29fxX3xX4xX1xXe2xX3xXexX50xX1f5xX1axXcbxX3xX1axXdcxX1axXcbxX3xX4xX6xX23xX3xX4xX1xX8a6xXexX3xX5xXa8xXd0xX1axXcbxX3xXcbxXdxX3exX23xX3xX6dxX42xX4xX3xXcexX24xXdxX3xXexX50xX19xX26xX3xXbxX1xX3exXexX3xX1xX16xX12axX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xXexX173xX4xX1xX3xXcbxXdxX3exX23xX3xX6dxX42xX4xX3xX41xXb92xXdxX3xX1axX1xX1f5xX1axX26xX3xX4xXe9xX1axXcbxX3xX4xX16dxX3xX92xX19xX3xXcbxXdxX374xX3xX92xX374xX1axXcbxX3xXb2xX14exXexX3xX2dxX16xX2fxX3xXbxX1xX588xX3xX4xX204xXbxX3xXcbxXdxX3exX23xX3xX6dxX42xX4xX3xX4xX3exX4xX3xX4xX8a6xXbxXc6xX3xX70xXdcxX1axXcbxX3xX4xX6xX23xX3xX4xX1xX8a6xXexX3xX5xXa8xXd0xX1axXcbxX3xXb2xX1xX3exX41xX3xX4xX1xX374xX6xX3xX182xX2axX1axX1xX26xX3xXexX204xXbxX3xXexX50xX16xX1axXcbxX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX50xXdxX52xX1axX3xXb2x10ae8xX3xXexX1xX16xX204xXexX3xX4xX6xX23xX26xX3xX4xX1xX16xX12axX47xX1axX3xX7xXdcxX16xX26xX3xX4xX1xX16xX12axX52xX1axX3xXcbxXdxX6xX23xX3xXb2xX167fxX3xXexX1xX16xX204xXexX3xX92xX19xX3xX4xX1xX107xX3xXcexX24xX23xX3xXexX16xX12axX14exX1axX3xX1xX16xX12axX2axX1axX29fxX3xX4xX1xXe9xX3xXcexX183xX1axXcbxX3xXbxX1xX7e1xX1axXcbxX3xX4xX1xX16dxX1axXcbxX3xX6dxX179xX4xX1xX3xX182xX2axX1axX1xX29fxX3xXexX71xX1axXcbxX3xX4xXa8xX465xX1axXcbxX3xX4xX3afxX1axXcbxX3xXexX3exX4xX3xX182xX2fxX23xX3xXcexX2fxX41xX3xX92xX2axX3xX7xXdxX1axX1xX3xX6xX1axX3xXexX23xX19xX1axX3xXexX1xX84xX4xX3xXbxX1xX7d6xX41xXc6xXc6xXc6xX3xXcxX588xX3xX4xX1xXc4xX4xX3xXexX16dxXexX3xX4xX3exX4xX3xX1xX23xX24xXexX3xXcexX183xX1axXcbxX3xX4xX1xX19xX23xX3xX41xX447xX1axXcbxX3xX4xX3exX4xX3xX1axXcbxX19xX12axX3xX5xX339xX3xX5xXa9xX1axX26xX3xX7xX84xX3xXb2xXdxX2axX1axX3xX4xX1xX173xX1axX1xX3xXexX50xX179xX3xX57xX3xX92xX71xX1axX3xX1xXb4xX6xX3xX2dxX16xX6xX1axX3xXexX50xX1f5xX1axXcbxX29fxX3xX4xX1xX8a6xX1axX3xX4xX1xX107xX1axX1xX3xX1xX23xX24xXexX3xXcexX183xX1axXcbxX3xX2dxX16xX2fxX1axX3xX5xXd0dxX3xX92xX19xX3xXexX588xX3xX4xX1xXc4xX4xX3xX5xX339xX3xX1xX183xXdxX29fxX3xX2dxX16xX6xX1axX3xXexXdcxX41xX3xX182xX2fxX23xX3xXexX6c3xX1axX3xX92xX19xX3xXbxX1xX3exXexX3xX1xX16xX12axX3xXcbxXdxX3exX3xXexX50xX179xX3xX6dxXdxX3xX7xX2fxX1axX3xX92xX71xX1axX3xX1xXb4xX6xX29fxX3xX4xX1xXe2xX3xXexX50xX1f5xX1axXcbxX3xX289xXdcxX12axX3xX6dxX84xX1axXcbxX3xX4xXf3xX3xX2dxX16xX6xX1axX26xX3xXcexXf3xX1axX3xX92xX179xX3xXcexX24xXexX3xX4xX1xX16xX7d6xX1axX3xX92xX71xX1axX3xX1xXb4xX6xX29fxX3xXcexX7d6xX12axX3xX41xX24xX1axX1xX3xX4xX3exX4xX3xX1xX23xX24xXexX3xXcexX183xX1axXcbxX3xXbxX1xX23xX1axXcbxX3xXexX50xX19xX23xX3xXcxX130xXcxXcxX3xX2dxX16xX3d2xX1axX3xX4xX1xXe2xX1axXcbxX3xX92xX19xX3xXexX1xX52xX3xXexX1xX6xX23xX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xXexX173xX4xX1xX3xX4xX6xX23xXc6xX3xXcxX1xX84xX4xX3xX1xXdxX2axX1axX3xXexX16dxXexX3xX4xX3afxX1axXcbxX3xXexX3exX4xX3xXexX1xX3afxX1axXcbxX3xXexXdxX1axX26xX3xXexX16xX12axX47xX1axX3xXexX50xX16xX12axX15xX1axX3xXbxX1xX42xX4xX3xX92xX42xX3xXcexX179xX1axX1xX3xX1xXa8xXa9xX1axXcbxX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX50xXdxX52xX1axX29fxX3xX4xX3afxX1axXcbxX3xXexX3exX4xX3xX2dxX16xX2fxX1axX3xX5xXd0dxX3xX1axX1xX19xX3xX1axXa8xXa9xX4xX3xX92xX15xX3xX182xX3exX23xX3xX4xX1xX173xX3xXcexXa8xXd0xX4xX3xXexX71xX1axXcbxX3xX4xXa8xX465xX1axXcbxX26xX3xX1xXdxX2axX16xX3xX2dxX16xX2fxX3xX1xXf3xX1axXc6xX3xX2fbxX3afxX1axXcbxX3xXexX3exX4xX3xX5xX6xX23xX3xXcexX183xX1axXcbxX26xX3xX92xXdxX2axX4xX3xX5xX19xX41xX26xX3xXcexXa8xXd0xX4xX3xX2dxX16xX6xX1axX3xXexXdcxX41xX3xX4xX1xX107xX3xXcexX24xX23xXc6xX3xXcxX204xXbxX3xXexX50xX16xX1axXcbxX3xX289xX118cxX3xX5xXd0dxX3xX4xX3exX4xX3xX92xXa8xXa9xX1axXcbxX3xX41xXac1xX4xX26xX3xXexX6c3xX1axX3xXcexX1f5xX1axXcbxX3xX4xX1xX173xX1axX1xX3xX7xX3exX4xX1xX3xX1axXcbxXa8xX465xXdxX3xX4xXb4xX3xX4xX3afxX1axXcbxX26xX3xX4xX3exX4xX3xX4xX1xX173xX1axX1xX3xX7xX3exX4xX1xX3xX182xX2fxX23xX3xXcexX2fxX41xX3xX6xX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3xX289xXfcxX3xX1xX183xXdxX26xX3xXcbxXdxX2fxX41xX3xX1axXcbxX1xX6f1xX23xX3xX182xX15xX1axX3xX92xX374xX1axXcbxX3xXcexXa8xXd0xX4xX3xXa8xX16xX3xXexXdxX47xX1axX3xX4xXdcxX1axX3xXcexX16dxXdxX3xX1axXcbxX16xX6c3xX1axX3xX5xX84xX4xX3xX1xX1a7xX3xXexX50xXd0xX3xX92xX19xX3xXexX50xXdxX52xX1axX3xXb2xX1xX6xXdxX3xXexX1xX84xX4xX3xX1xXdxX2axX1axX3xXb2xX179xXbxX3xXexX1xX465xXdxXc6xX3xX1530xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX4xX1xX173xX1axX1xX3xXexX50xX179xX26xX3xXcxXcxX1530xXcxX58xX59xX3xXcexXa8xXd0xX4xX3xXexX204xXbxX3xXexX50xX16xX1axXcbxX3xX4xX6xX23xX3xX4xX1xX107xX3xXcexX24xX23xX26xX3xX4xXf3xX3xX182xX2fxX1axX3xXcbxXdxX374xX3xX92xX374xX1axXcbxX3xXcexXa8xXd0xX4xX3xX588xX1axX3xXcexX179xX1axX1xX3xXexX50xXa8xXa9xX4xX3xXexX47axX1axX1xX3xX1xX47axX1axX1xX3xX4xXb4xX3xX6dxXdxX339xX1axX3xX182xXdxX14exX1axX3xX41xXa9xXdxX26xX3xXbxX1xXc4xX4xX3xXexX24xXbxX29fxX3xXb2xXdxX47xX1axX3xX2dxX16xX12axX14exXexX3xXcexX8a6xX16xX3xXexX50xX6xX1axX1xX3xX5xX19xX41xX3xXexX1xX8a6xXexX3xX182xX24xXdxX3xXdcxX41xX3xX41xXa8xX16xX3xX1xX23xX24xXexX3xXcexX183xX1axXcbxX3xX4xX1xX16dxX1axXcbxX3xXbxX1xX3exX3xX4xXe9xX6xX3xX4xX3exX4xX3xXexX1xX14exX3xX5xX84xX4xX3xXexX1xXe98xX3xXcexX179xX4xX1xX26xX3xXcexX393xX4xX3xX182xXdxX2axXexX3xXexX50xX23xX1axXcbxX3xX7xX84xX3xX4xX16dxX3xX41xX3afxXdxX3xXexX50xXa8xX465xX1axXcbxX3xX92xX447xX6xX3xX2dxX16xX6xXc6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX23xX6dxX12axXaxX12xX0xXdxX41xXcbxX3xX6xX5xXexX9xXaxX6dxXdxX10xX16xX3xX1xX6xX1axX1xX3xX5xXdxX1axX1xX3xX1xX23xX6xXexX3xX1xXdxX10xX16xX3xX2dxX16xX6xX3xX1xX23xX6xX1axX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX4xX6xX4xX3xX41xX16xX4xX3xXexXdxX10xX16xX3xXbxX1xX6xXexX3xXexX50xXdxX10xX1axX3xXb2xXexX3xX289xX1xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxX294xXdxX6dxXexX1xX299xX29axX75xX75xXbxX289xX29fxX1xX10xXdxXcbxX1xXexX299xX2a7xX75xX75xXbxX289xXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX299xX5bxX5bxXdxXc6xX182xX6xX23xX1xX6xXexXdxX1axX1xXc6xX92xX1axX5bxX1axX10xX294xX7xX5bxX2xX225xX75xX77xX5bxX77xX77xX6dxX29axX75xX29axX75xX2a7xX2dbxX2xXexX29axX225xX225xX9fdxX5xX74xXc6xX2e5xXbxXcbxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fbxX6xXbxXexXdxX23xX1axXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxXexX10xX289xXexX57xX6xX5xXdxXcbxX1axX299xX3xX2e5xX16xX7xXexXdxX31cxX12axX29fxXaxX12xX2fbxX1xXe9xX3xXexX179xX4xX1xX3xX15axX15bxX70xX130xX3xXexX107xX1axX1xX3xX13xX393xX1axXcbxX3xX397xX16xX16dxX4xX3xX55xX1xX3exX1axX1xX26xX3xX341xX1xXb4xX3xX2fbxX1xXe9xX3xXexX179xX4xX1xX3xX59xX13xX70xX130xX3xXexX107xX1axX1xX3xX70xXcbxX16xX12axX339xX1axX3xXcxX1xX179xX3xX70xX374xX3x10ddfxX3xXexX50xX7e1xX3xX4xX1xX16xX12axX2axX1axX3xX92xXa9xXdxX3xX1axXcbxXa8xX465xXdxX3xX6dxXdcxX1axX3xX182xX47xX1axX3xX5xX15xX3xX41xX183xXexX3xX182xX16xX588xXdxX3xXexXdxX14exXbxX3xX289xXe2xX4xX3xX4xX118cxX3xXexX50xXdxXc6xX3xX0xX10xX41xX12xX417xX1axX1xX299xX3xX341xXc6xX3efxXc6xX0xX5bxX10xX41xX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX23xX6dxX12axXaxX12xX70xX71xX41xX3xX74xX75xX2xX225xX26xX3xX1axX1xXdxX2axX41xX3xX92xX42xX3xX1xX19xX1axXcbxX3xXcexX3d2xX16xX3xXcexXa8xXd0xX4xX3xXcxX107xX1axX1xX3xXe9xX12axX26xX3xX59xX13xX70xX130xX26xX3xX15axX15bxX70xX130xX3xXexX107xX1axX1xX3xX289xX3exX4xX3xXcexX179xX1axX1xX3xX5xX19xX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX50xXdxX52xX1axX3xXb2xXdxX1axX1xX3xXexX14exX3xX182xX15xX1axX3xX92xX374xX1axXcbxX3xX1xXf3xX1axX26xX3xXexX71xX1axXcbxX3xXexX50xXa8xX560xX1axXcbxX3xX4xX6xX23xX3xX1xXf3xX1axX3xX1axX71xX41xX3xX74xX75xX2xX77xXc6xX3xX77cxX183xXexX3xX7xX16dxX3xX4xX1xX107xX3xXexXdxX47xX16xX3xXb2xXdxX1axX1xX3xXexX14exX3xXcexXa8xXd0xX4xX3xXcexX393xXexX3xX50xX6xX3xXexX50xX23xX1axXcbxX3xX1axX71xX41xX3xX74xX75xX2xX225xX299xX3xXcxX588xX1axXcbxX3xX7xX2fxX1axX3xXbxX1xX7d6xX41xX3xX403xX422xX66dxX130xX341xX410xX3xXexX71xX1axXcbxX3xX2xX225xX26xX9fdxX3xX57xX3xX2xX6b9xX686xX29fxX3xXb2xXdxX41xX3xX1axXcbxX24xX4xX1xX3xX289xX16xX8a6xXexX3xXb2xX1xX7d6xX16xX3xX4xXe9xX6xX3xXexX107xX1axX1xX3xXcexX24xXexX3xX2a7xX77xX75xX3xXexX50xXdxX2axX16xX3xX15axXc8xX130xX29fxX3xXexX1xX16xX3xX1axXcbxXdcxX1axX3xX7xX3exX4xX1xX3xXexX50xX47xX1axX3xXcexX179xX6xX3xX182xX19xX1axX3xXcexX24xXexX3xX6b9xXc6xX2a7xX75xX75xX3xXexX6c0xX3xXcexX6c3xX1axXcbxX29fxX3xXexX588xX1axXcbxX3xX92xX16dxX1axX3xXcexX3d2xX16xX3xXexXa8xX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX50xXdxX52xX1axX3xXexX23xX19xX1axX3xX289xXfcxX3xX1xX183xXdxX3xXcexX24xXexX3xXexX50xX47xX1axX3xX2dbxX29axXc6xX75xX75xX75xX3xXexX6c0xX3xXcexX6c3xX1axXcbxXc6xX3xX70xXdcxX1axXcbxX3xX41xXc4xX4xX3xXcexX183xX3xXexX71xX1axXcbxX3xX4xX1xX8a6xXexX3xX5xXa8xXd0xX1axXcbxX3xX4xX3exX4xX3xXexXdxX47xX16xX3xX4xX1xX173xX3xXcexX24xXexX3xX4xX1xX16xX7d6xX1axX3xX70xXcxX77cxX26xX3xX182xX47axX1axX1xX3xX2dxX16xXdcxX1axX3xX5xX47xX1axX3xX2xX26xX74xX3xX5xX3d2xX1axX29fxX3xX4xXb4xX3xXexX1xX47xX41xX3xX173xXexX3xX1axX1xX8a6xXexX3xX74xX75xX3xX289xXfcxX3xXcexX24xXexX3xX4xX1xX16xX7d6xX1axX3xX70xXcxX77cxXc6xXc6xXc6xX29fxX3xXexX6c0xX3xX5xX2axX3xX1xX183xX3xX1axXcbxX1xX6f1xX23xX3xX403xX4xX1xX16xX7d6xX1axX3xX1axXcbxX1xX6f1xX23xX3xXcexX6xX3xX4xX1xXdxX15xX16xX410xX3xXcbxXdxX2fxX41xX3xX2xX26xX2xX3xX57xX3xX2xX26xX2dbxX686xXc6xX3xX13xX52xX3xXcexX24xXexX3xXcexXa8xXd0xX4xX3xX41xX42xX4xX3xXexXdxX47xX16xX3xX1axX19xX12axX26xX3xX1axXcbxX6xX12axX3xXexX447xX3xXcexX3d2xX16xX3xX1axX71xX41xX26xX3xX4xX1xXe2xX1axXcbxX3xXexX6xX3xXbxX1xX2fxXdxX3xXexX50xXdxX52xX1axX3xXb2xX1xX6xXdxX3xXexX1xX84xX4xX3xX1xXdxX2axX1axX3xX41xX183xXexX3xX7xX16dxX3xX1axX1xXdxX2axX41xX3xX92xX42xX3xXexX50xX1f5xX1axXcbxX3xXexXdcxX41xX3xX7xX6xX16xX299xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX23xX6dxX12axXaxX12xXcxX50xXa8xXa9xX4xX3xX1xX14exXexX26xX3xX289xX3exX4xX3xXcexX179xX1axX1xX3xXcexX7d6xX12axX3xX41xX24xX1axX1xX3xX4xX2fxXdxX3xX4xX3exX4xX1xX3xX1xX19xX1axX1xX3xX4xX1xX173xX1axX1xX3xXcbxXac1xX1axX3xX92xXa9xXdxX3xX4xX2fxXdxX3xXexX1xXdxX2axX1axX3xX41xX3afxXdxX3xXexX50xXa8xX465xX1axXcbxX3xXcexX3d2xX16xX3xXexXa8xX3xXb2xXdxX1axX1xX3xX6dxX23xX6xX1axX1xX26xX3xX4xX2fxXdxX3xXexX1xXdxX2axX1axX3xX4xX1xX107xX3xX7xX16dxX3xX341xX2fbxX150bxX26xX3xXexX1xX16xX3xX1xXe2xXexX3xXcexX3d2xX16xX3xXexXa8xX26xX3xXexX1xXe2xX4xX3xXcexX7d6xX12axX3xX7xX2fxX1axX3xX289xX16xX8a6xXexX26xX3xXcexX7d6xX12axX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xXexXdxX14exX1axX3xXcexX183xX3xXexX50xXdxX52xX1axX3xXb2xX1xX6xXdxX3xX4xX3exX4xX3xX6dxX84xX3xX3exX1axX3xXexX50xX1f5xX1axXcbxX3xXcexXdxX52xX41xX3xXexXdxX14exXbxX3xXexX42xX4xX3xX5xX19xX3xX4xX3exX4xX3xX41xXb92xXdxX3xXexX50xX1f5xX1axXcbxX3xXexXdcxX41xX26xX3xXb2xX1xXdcxX16xX3xXcexX183xXexX3xXbxX1xX3exX3xXexX50xX23xX1axXcbxX3xX1axX71xX41xX3xX74xX75xX2xX225xX29fxX3xX1xXa8xXa9xX1axXcbxX3xXexXa9xXdxX3xX41xX42xX4xX3xXexXdxX47xX16xX3xX1xX16xX12axX3xXcexX183xX1axXcbxX3xXcexXa8xXd0xX4xX3xXexX16dxXdxX3xXcexX6xX3xX4xX3exX4xX3xX1axXcbxX16xX6c3xX1axX3xX5xX84xX4xX3xX1axXcbxX23xX19xXdxX3xX1axXcbxXdcxX1axX3xX7xX3exX4xX1xX3xX4xX1xX23xX3xXcexX3d2xX16xX3xXexXa8xX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX50xXdxX52xX1axX26xX3xX182xX2fxX23xX3xXcexX2fxX41xX3xXexX1xXe2xX4xX3xXcexX7d6xX12axX3xXexX71xX1axXcbxX3xXexX50xXa8xX560xX1axXcbxX3xXb2xXdxX1axX1xX3xXexX14exX3xX92xX19xX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX50xXdxX52xX1axX3xX4xX3exX4xX3xX1axXcbxX19xX1axX1xX26xX3xX5xX7exX1axX1xX3xX92xX84xX4xX3xXexX1xX10xX23xX3xXcexX179xX1axX1xX3xX1xXa8xXa9xX1axXcbxX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX50xXdxX52xX1axX3xX4xXe9xX6xX3xXexX107xX1axX1xXc6xX3xXcxX50xX47xX1axX3xX4xXf3xX3xX7xX560xX3xXcexXb4xX26xX3xX4xX3exX4xX3xX1axXcbxX19xX1axX1xX26xX3xXcexX179xX6xX3xXbxX1xXa8xXf3xX1axXcbxX26xX3xXcexXf3xX1axX3xX92xX179xX3xX4xX3d2xX1axX3xX4xX42xX3xXexX1xX52xX3xX1xXb4xX6xX3xX4xX3exX4xX3xX1axX1xXdxX2axX41xX3xX92xX42xX26xX3xXcbxXdxX2fxXdxX3xXbxX1xX3exXbxX26xX3xXexX50xXdxX52xX1axX3xXb2xX1xX6xXdxX3xXb2xX179xXbxX3xXexX1xX465xXdxX3xX4xX3exX4xX3xX1axXcbxX1xX179xX3xX2dxX16xX12axX14exXexX3xXb2xX152exX3xX1xX1f5xXbxX3xXexX1xXc4xX3xX9fdxX3xX59xX13xX70xX130xX3xXexX107xX1axX1xX29fxX3xX50xX19xX3xX7xX23xX3exXexX3xX92xX19xX3xX5xX204xXbxX3xX397xX16xX12axX3xX1xX23xX24xX4xX1xX3xXexX588xX1axXcbxX3xXexX1xX52xX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX50xXdxX52xX1axX3xX55xXcxX57xX58xX59xX3xX59xX19xX3xXcxX7exX1axX1xX3xXcexX14exX1axX3xX1axX71xX41xX3xX74xX75xX74xX75xX26xX3xX5xX204xXbxX3xX2dxX16xX12axX3xX1xX23xX24xX4xX1xX3xXexX107xX1axX1xX3xXcbxXdxX6xXdxX3xXcexX23xX24xX1axX3xX74xX75xX74xX2xX57xX74xX75xX2dbxX75xX26xX3xXexX3d2xX41xX3xX1axX1xX47axX1axX3xXcexX14exX1axX3xX1axX71xX41xX3xX74xX75xX9fdxX75xXc6xX3xX13xX393xX4xX3xX182xXdxX2axXexX26xX3xXexXdxX14exXbxX3xXexX42xX4xX3xXexX1xXe2xX4xX3xXcexX7d6xX12axX3xX7xX2fxX1axX3xX289xX16xX8a6xXexX3xX7xX2fxX1axX3xXbxX1xX7d6xX41xX3xX4xX3afxX1axXcbxX3xX1axXcbxX1xXdxX2axXbxX3xX4xX1xXe9xX3xX5xX84xX4xX3xX5xX19xX41xX3xXcexX183xX1axXcbxX3xX5xX84xX4xX3xX4xX1xX173xX1axX1xX3xX4xX1xX23xX3xXexX71xX1axXcbxX3xXexX50xXa8xX560xX1axXcbxX3xX92xX15xX3xX4xX3afxX1axXcbxX3xX1axXcbxX1xXdxX2axXbxX26xX3xX1axXcbxX23xX19xXdxX3xX92xXdxX2axX4xX3xXexX204xXbxX3xXexX50xX16xX1axXcbxX3xX4xX1xX23xX3xXb2xX1xX16xX3xXb2xXdxX1axX1xX3xXexX14exX3xXcexX183xX1axXcbxX3xX5xX84xX4xX26xX3xX4xX3d2xX1axX3xX2dxX16xX6xX1axX3xXexXdcxX41xX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX50xXdxX52xX1axX3xXexXdxX52xX16xX3xXexX1xXe9xX3xX4xX3afxX1axXcbxX3xX1axXcbxX1xXdxX2axXbxX26xX3xX5xX19xX1axXcbxX3xX1axXcbxX1xX15xX3xXcexX52xX3xXexX1xX16xX3xX1xXe2xXexX3xXcexX3d2xX16xX3xXexXa8xX26xX3xXcbxXdxX2fxXdxX3xX2dxX16xX12axX14exXexX3xX92xXdxX2axX4xX3xX5xX19xX41xX26xX3xXexX1xX16xX3xX1axX1xX204xXbxX3xX4xX1xX23xX3xX1axXcbxXa8xX465xXdxX3xX5xX6xX23xX3xXcexX183xX1axXcbxXc6xXc6xXc6xX3xX341xX1xX16dxXdxX3xX1xXd0xXbxX3xX4xX1xX393xXexX3xX4xX1xXa71xX3xX92xXa9xXdxX3xX4xX3exX4xX3xX182xX183xX26xX3xX1axXcbxX19xX1axX1xX3xXexX50xX16xX1axXcbxX3xXa8xXf3xX1axXcbxX26xX3xX4xX3exX4xX3xX4xXf3xX3xX2dxX16xX6xX1axX3xX4xX1xX16xX12axX47xX1axX3xX41xX3afxX1axX26xX3xX4xX3exX4xX3xX1axX1xX19xX3xXb2xX1xX23xX6xX3xX1xX1f5xX4xX3xXcexX52xX3xXcexX3exX1axX1xX3xXcbxXdxX3exX3xX1axXcbxX1xXdxX47xX41xX3xXexXe2xX4xX26xX3xXb2xX1xX3exX4xX1xX3xX2dxX16xX6xX1axX26xX3xXcexX2fxX41xX3xX182xX2fxX23xX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX50xXdxX52xX1axX3xX182xX15xX1axX3xX92xX374xX1axXcbxX3xX4xX2fxX3xX92xX15xX3xX55xXcxX57xX58xX59xX26xX3xX41xX3afxXdxX3xXexX50xXa8xX465xX1axXcbxX3xXcexX52xX3xX289xX10xX41xX3xX289xXaa8xXexX3xX6dxX447xX1axXcbxX3xX6dxX84xX3xX3exX1axX3xXb2xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3exX4xX3xX41xX704xX3xX7xXac1xXexX3xXcxX1xX24xX4xX1xX3xX55xX1xX47xXc6xX3xX2fbxX3exX4xX3xX6dxX84xX3xX3exX1axX3xXcexX3d2xX16xX3xXexXa8xX3xX7xXac1xXbxX3xXexXa9xXdxX3xX4xXb92xX1axXcbxX3xXbxX1xX2fxXdxX3xXexX173xX1axX1xX3xXexX23xX3exX1axX3xXb2xX167fxX3xX1xXdxX2axX16xX3xX2dxX16xX2fxX3xXb2xXdxX1axX1xX3xXexX14exX3xXcbxXac1xX1axX3xX92xXa9xXdxX3xX182xX2fxX23xX3xX92xX2axX3xXexX16xX12axX2axXexX3xXcexX16dxXdxX3xX41xX3afxXdxX3xXexX50xXa8xX465xX1axXcbxX26xX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX50xXdxX52xX1axX3xX182xX15xX1axX3xX92xX374xX1axXcbxXc6xX3xaa1axX16xX3xXexXdxX47xX1axX3xX2dxX16xX167fxX3xXcexX8a6xXexX3xX92xX19xX3xX4xX1xX173xX1axX1xX3xX7xX3exX4xX1xX3xXb2xX1xX16xX12axX14exX1axX3xXb2xX1xX173xX4xX1xX3xXexX1xX16xX3xX1xXe2xXexX3xX289xXfcxX3xX1xX183xXdxX3xX1xXb4xX6xX3xXcexX3d2xX16xX3xXexXa8xX26xX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX50xXdxX52xX1axX3xX1xX24xX3xXexX3d2xX1axXcbxX3xXexX1xXa8xXf3xX1axXcbxX3xX41xX24xXdxX3xX57xX3xX6dxX179xX4xX1xX3xX92xX42xX29fxX3xXexX24xX23xX3xXcexXdxX15xX16xX3xXb2xXdxX2axX1axX3xXexX1xX16xX204xX1axX3xX5xXd0xXdxX3xXcexX52xX3xX1axX1xX19xX3xXcexX3d2xX16xX3xXexXa8xX3xX7xXa9xX41xX3xXexX50xXdxX52xX1axX3xXb2xX1xX6xXdxX3xX92xX19xX3xXcexXa8xX6xX3xX92xX19xX23xX3xX1xX23xX24xXexX3xXcexX183xX1axXcbxX3xX4xX3exX4xX3xX6dxX84xX3xX3exX1axX3xXexX1xXa8xXf3xX1axXcbxX3xX41xX24xXdxX3xX57xX3xX6dxX179xX4xX1xX3xX92xX42xX29fxX3xXcexX7d6xX12axX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xXexXdxX14exX1axX3xXcexX183xX3xX1xX23xX19xX1axX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xX4xX1xX16xX12axX52xX1axX3xXcexX588xXdxX3xX41xX3afxX3xX1xX47axX1axX1xX3xX2dxX16xX2fxX1axX3xX5xXd0dxX3xX4xX1xXd0xX3xXexX50xX47xX1axX3xXcexX179xX6xX3xX182xX19xX1axX3xXexX23xX19xX1axX3xXexX107xX1axX1xXc6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX23xX6dxX12axXaxX12xXcxX204xXbxX3xXexX50xX16xX1axXcbxX3xX4xX6xX23xX3xX5xXfcxX1axX1xX3xXcexX24xX23xX26xX3xX4xX1xX107xX3xXcexX24xX23xX3xX2dxX16xX12axX14exXexX3xX5xXdxX2axXexX3xXexX1xX84xX4xX3xX1xXdxX2axX1axX3xX4xX1xXa8xXf3xX1axXcbxX3xXexX50xX47axX1axX1xX3xX41xX42xX4xX3xXexXdxX47xX16xX3xX2dxX16xX16dxX4xX3xXcbxXdxX6xX3xX289xXdcxX12axX3xX6dxX84xX1axXcbxX3xX70xXcxX77cxX26xX3xXcbxXac1xX1axX3xX92xXa9xXdxX3xX289xXdcxX12axX3xX6dxX84xX1axXcbxX3xXcexX3afxX3xXexX1xX179xX3xX92xX71xX1axX3xX41xXdxX1axX1xXc6xX3xX70xXdcxX1axXcbxX3xX4xX6xX23xX3xX4xX1xX8a6xXexX3xX5xXa8xXd0xX1axXcbxX26xX3xX1xXdxX2axX16xX3xX2dxX16xX2fxX3xX4xX3exX4xX3xXexXdxX47xX16xX3xX4xX1xX173xX3xXexX50xX23xX1axXcbxX3xX289xXdcxX12axX3xX6dxX84xX1axXcbxX3xX70xXcxX77cxX26xX3xXb2xXdxX47xX1axX3xX2dxX16xX12axX14exXexX3xXexX1xX16xX3xX1xX6c3xXdxX3xX4xX1xX16xX7d6xX1axX3xX4xXe9xX6xX3xX4xX3exX4xX3xX289xXfcxX3xX182xX179xX3xXexX42xXexX3xXexXdxX47xX16xX3xX4xX1xX173xX29fxX3xXcexX2fxX41xX3xX182xX2fxX23xX3xX5xX183xX3xXexX50xX47axX1axX1xX3xX289xXdcxX12axX3xX6dxX84xX1axXcbxX3xX2dbxX3xXcexX3afxX3xXexX1xX179xX3xX92xX19xX3xX74xX3xX1xX16xX12axX2axX1axX3xX70xXcxX77cxXc6xX3xX397xX16xX6xX1axX3xXexXdcxX41xX3xX4xX1xX173xX1axX1xX3xX7xX3exX4xX1xX3xX1xX1a7xX3xXexX50xXd0xX26xX3xX1xX16xX12axX3xXcexX183xX1axXcbxX3xX1axXcbxX16xX6c3xX1axX3xX5xX84xX4xX3xX289xXdcxX12axX3xX6dxX84xX1axXcbxX3xX1xX16xX12axX2axX1axX3xX70xXcxX77cxX26xX3xX1axX1xX8a6xXexX3xX5xX19xX3xX1axXcbxX16xX6c3xX1axX3xX289xXfcxX3xX1xX183xXdxX3xX1xXb4xX6xX26xX3xXb2xX1xX3afxX1axXcbxX3xXcexX52xX3xXbxX1xX3exXexX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1axXd0xX3xXcexX1f5xX1axXcbxX3xX289xXdcxX12axX3xX6dxX84xX1axXcbxX3xX4xXf3xX3xX182xX2fxX1axXc6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX23xX6dxX12axXaxX12xX0xXdxX41xXcbxX3xX6xX5xXexX9xXaxX6dxXdxX10xX16xX3xX1xX6xX1axX1xX3xX5xXdxX1axX1xX3xX1xX23xX6xXexX3xX1xXdxX10xX16xX3xX2dxX16xX6xX3xX1xX23xX6xX1axX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX4xX6xX4xX3xX41xX16xX4xX3xXexXdxX10xX16xX3xXbxX1xX6xXexX3xXexX50xXdxX10xX1axX3xXb2xXexX3xX289xX1xXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxX294xXdxX6dxXexX1xX299xX29axX75xX75xXbxX289xX29fxX1xX10xXdxXcbxX1xXexX299xX2a7xX75xX75xXbxX289xXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX299xX5bxX5bxXdxXc6xX182xX6xX23xX1xX6xXexXdxX1axX1xXc6xX92xX1axX5bxX1axX10xX294xX7xX5bxX2xX225xX75xX77xX5bxX77xX77xX6dxX29axX75xX29axX75xX2a7xX2dbxX2xXexX74xX2xX74xX5xX2dbxXc6xX2e5xXbxXcbxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fbxX6xXbxXexXdxX23xX1axXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxXexX10xX289xXexX57xX6xX5xXdxXcbxX1axX299xX3xX2e5xX16xX7xXexXdxX31cxX12axX29fxXaxX12xX341xX1xXb4xX3xX2fbxX1xXe9xX3xXexX179xX4xX1xX3xX15axX15bxX70xX130xX3xXexX107xX1axX1xX3xX130xXa8xXf3xX1axXcbxX3xXcxX8a6xXexX3xXcxX1xXac1xX1axXcbxX3xXcbxXdxXa9xXdxX3xXexX1xXdxX2axX16xX3xX2dxX16xX12axX3xX1xX23xX24xX4xX1xX3xX4xX3exX4xX3xX4xX42xX41xX3xX4xX3afxX1axXcbxX3xX1axXcbxX1xXdxX2axXbxX3xX92xXa9xXdxX3xX4xX3exX4xX3xX1axX1xX19xX3xXcexX3d2xX16xX3xXexXa8xX3xX2fbxX183xX1axXcbxX3xX1xX7e1xX6xX3xX3fcxXdxX47xX1axX3xX182xX6xX1axXcbxX3xX13xXc4xX4xXc6xX3xX0xX10xX41xX12xX417xX1axX1xX299xX3xX15bxX3exX3xXcxXdcxX1axX0xX5bxX10xX41xX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX23xX6dxX12axXaxX3xX7xXexX12axX5xX10xX9xXaxXexX10xX289xXexX57xX6xX5xXdxXcbxX1axX299xX3xX2e5xX16xX7xXexXdxX31cxX12axX29fxXaxX12xX341xX1xX3exXexX3xXexX50xXdxX52xX1axX3xXcexX6c3xX1axXcbxX3xX182xX183xX3xX4xX3exX4xX3xX5xX7exX1axX1xX3xX92xX84xX4xX3xX92xX71xX1axX3xX1xXb4xX6xX3xX57xX3xX289xXfcxX3xX1xX183xXdxX26xX3xX182xX2fxX23xX3xXcexX2fxX41xX3xX6xX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3xX289xXfcxX3xX1xX183xXdxX26xX3xX1axXdcxX1axXcbxX3xX4xX6xX23xX3xX7xXc4xX4xX3xXb2xX1xX704xX10xX26xX3xXcexX465xXdxX3xX7xX16dxX1axXcbxX3xX1axX1xXdcxX1axX3xX6dxXdcxX1axX26xX3xXcbxXdxX2fxX41xX3xX1axXcbxX1xX6f1xX23xX3xX182xX15xX1axX3xX92xX374xX1axXcbxXc6xX3xX13xX588xXdxX3xX41xXa9xXdxX3xX1axX183xXdxX3xX6dxX16xX1axXcbxX26xX3xX1xX47axX1axX1xX3xXexX1xXc4xX4xX3xXbxX1xX23xX1axXcbxX3xXexX50xX19xX23xX3xXexX23xX19xX1axX3xX6dxXdcxX1axX3xXcexX23xX19xX1axX3xXb2xX14exXexX3xX289xXdcxX12axX3xX6dxX84xX1axXcbxX3xXcexX465xXdxX3xX7xX16dxX1axXcbxX3xX92xX71xX1axX3xX1xXb4xX6xX3xXcbxXac1xX1axX3xX92xXa9xXdxX3xX289xXdcxX12axX3xX6dxX84xX1axXcbxX3xX70xXcxX77cxX26xX3xXcexX3afxX3xXexX1xX179xX3xX92xX71xX1axX3xX41xXdxX1axX1xX29fxX3xXcexX588xXdxX3xX41xXa9xXdxX3xX41xX3afxX3xX1xX47axX1axX1xX3xX2dxX16xX2fxX1axX3xX5xXd0dxX26xX3xX4xX1xXe2xX3xXexX50xX1f5xX1axXcbxX3xX1axXdcxX1axXcbxX3xX4xX8a6xXbxX3xX4xXf3xX3xX7xX560xX3xX1xX24xX3xXexX3d2xX1axXcbxX26xX3xXb2xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3exX4xX3xX4xXb4xX3xX1xXdxX2axX16xX3xX2dxX16xX2fxX3xX4xX3exX4xX3xXb2xX1xX16xX3xX6dxXdxX3xXexX173xX4xX1xX26xX3xXexX1xXac1xX1axXcbxX3xX4xX2fxX1axX1xX3xX5xX179xX4xX1xX3xX7xX118cxX26xX3xX92xX71xX1axX3xX1xXb4xX6xX26xX3xXexXdcxX41xX3xX5xXdxX1axX1xX26xX3xX6dxX16xX3xX5xX179xX4xX1xX3xXexX50xX1f5xX1axXcbxX3xXcexXdxX52xX41xX3xX4xXe9xX6xX3xXexX107xX1axX1xXc6xX3xXcxXdxX14exXbxX3xXexX42xX4xX3xX1axXdcxX1axXcbxX3xX4xX6xX23xX3xX4xX1xX8a6xXexX3xX5xXa8xXd0xX1axXcbxX3xXcbxXdxX3exX23xX3xX6dxX42xX4xX3xXexX23xX19xX1axX3xX6dxXdxX2axX1axX26xX3xX4xX1xXe2xX3xXexX50xX1f5xX1axXcbxX3xX4xX1xX8a6xXexX3xX5xXa8xXd0xX1axXcbxX3xXcbxXdxX3exX23xX3xX6dxX42xX4xX3xXcexX24xXdxX3xXexX50xX19xX26xX3xXcbxXdxX3exX23xX3xX6dxX42xX4xX3xXcexX24xX23xX3xXcexXc4xX4xX26xX3xXb2xX167fxX3xX1axX71xX1axXcbxX3xX7xX16dxX1axXcbxX3xX4xX1xX23xX3xX1xX1f5xX4xX3xX7xXdxX1axX1xXc6xX3xX2fbxX1xXe2xX3xXexX50xX1f5xX1axXcbxX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX50xXdxX52xX1axX3xX1xX2axX3xXexX1xX16dxX1axXcbxX3xX12axX3xXexX14exX3xX4xXf3xX3xX7xX560xX26xX3xXexX71xX1axXcbxX3xX4xXa8xX465xX1axXcbxX3xX1xX23xX24xXexX3xXcexX183xX1axXcbxX3xX12axX3xXexX14exX3xX6dxX84xX3xXbxX1xX7e1xX1axXcbxX26xX3xXcexX2fxX41xX3xX182xX2fxX23xX3xX6xX1axX3xXexX23xX19xX1axX3xX92xX2axX3xX7xXdxX1axX1xX3xXexX1xX84xX4xX3xXbxX1xX7d6xX41xX29fxX3xXexX1xX84xX4xX3xX1xXdxX2axX1axX3xXb2xX14exX3xX1xX23xX24xX4xX1xX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX50xXdxX52xX1axX3xX182xX2axX1axX1xX3xX92xXdxX2axX1axX3xX92xX19xX3xXbxX1xXa8xXf3xX1axXcbxX3xX3exX1axX3xXexX84xX3xX4xX1xXe9xX3xX182xX2axX1axX1xX3xX92xXdxX2axX1axX3xXcbxXac1xX1axX3xX92xXa9xXdxX3xXexX50xXdxX52xX1axX3xXb2xX1xX6xXdxX3xX4xX3exX4xX3xXcbxXdxX2fxXdxX3xXbxX1xX3exXbxX3xX1axXdcxX1axXcbxX3xX4xX6xX23xX3xX4xX1xX8a6xXexX3xX5xXa8xXd0xX1axXcbxX3xX6dxX179xX4xX1xX3xX92xX42xX3xX12axX3xXexX14exXc6xX3xXcxX1xX84xX4xX3xX1xXdxX2axX1axX3xXcexX6c3xX1axXcbxX3xX182xX183xX3xX4xX3exX4xX3xXcbxXdxX2fxXdxX3xXbxX1xX3exXbxX3xX7xXac1xXbxX3xX289xX14exXbxX26xX3xX182xX16dxX3xXexX50xX173xX3xX5xX24xXdxX3xX4xXf3xX3xX7xX560xX3xXcexX19xX23xX3xXexX24xX23xX3xX1axXcbxX1xX15xX3xXexX1xX10xX23xX3xX2dxX16xX12axX3xX1xX23xX24xX4xX1xX3xXcexXfcxX3xXbxX1xX47xX3xX6dxX16xX12axX2axXexX29fxX3xXcexX7d6xX12axX3xX41xX24xX1axX1xX3xX5xXdxX47xX1axX3xXb2xX14exXexX3xXcexX19xX23xX3xXexX24xX23xX26xX3xX1axXdcxX1axXcbxX3xX4xX6xX23xX3xX4xX1xX8a6xXexX3xX5xXa8xXd0xX1axXcbxX3xXcexX19xX23xX3xXexX24xX23xX3xX1axXcbxX1xX15xX3xXcbxXac1xX1axX3xX92xXa9xXdxX3xXcbxXdxX2fxXdxX3xX2dxX16xX12axX14exXexX3xX92xXdxX2axX4xX3xX5xX19xX41xX29fxX3xXexX204xXbxX3xXexX50xX16xX1axXcbxX3xX1xX1a7xX3xXexX50xXd0xX3xX4xX1xX16xX12axX52xX1axX3xXcexX588xXdxX3xX1axXcbxX1xX15xX3xX92xX19xX3xXexX24xX23xX3xX92xXdxX2axX4xX3xX5xX19xX41xX3xX4xX1xX23xX3xX5xX6xX23xX3xXcexX183xX1axXcbxX3xX1axX3afxX1axXcbxX3xXexX1xX3afxX1axX26xX3xX5xX6xX23xX3xXcexX183xX1axXcbxX3xX92xXe98xX1axXcbxX3xX2fxX1axX1xX3xX1xXa8xX560xX1axXcbxX3xX7xX84xX3xX4xX16dxX3xX41xX3afxXdxX3xXexX50xXa8xX465xX1axXcbxXc6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX23xX6dxX12axXaxX12xXcxX71xX1axXcbxX3xX4xXa8xX465xX1axXcbxX3xX4xX3exX4xX3xXcbxXdxX2fxXdxX3xXbxX1xX3exXbxX3xXcexX2fxX41xX3xX182xX2fxX23xX3xX397xX341xX1530xX70xX26xX3xXb2xX1xX3afxX1axXcbxX3xXcexX52xX3xX289xX2fxX12axX3xX50xX6xX3xa78bxXcexXdxX52xX41xX3xX1axXb4xX1axXcbxe26fxX3xXbxX1xXc4xX4xX3xXexX24xXbxXc6xX3xX55xXdxX47xX1axX3xX2dxX16xX12axX14exXexX3xX289xX118cxX3xX5xXd0dxX3xX1axXcbxX1xXdxX47xX41xX3xX41xXdxX1axX1xX26xX3xXcexXe2xX1axXcbxX3xX2dxX16xX12axX3xXcexX179xX1axX1xX3xXbxX1xX3exXbxX3xX5xX16xX204xXexX3xXcexX16dxXdxX3xX92xXa9xXdxX3xX41xX1f5xXdxX3xX1xX19xX1axX1xX3xX92xXdxX3xX5xX19xX41xX3xX41xX8a6xXexX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xXexX50xX204xXexX3xXexX84xXc6xX3xXcxX204xXbxX3xXexX50xX16xX1axXcbxX3xXcbxXdxX2fxXdxX3xX2dxX16xX12axX14exXexX3xX6dxXc4xXexX3xXcexXdxX52xX41xX3xX4xX3exX4xX3xX92xX42xX3xX92xXdxX2axX4xX3xXexX6c3xX1axX3xXcexX1f5xX1axXcbxX29fxX3xX289xX118cxX3xX5xXd0dxX3xXb2xX179xXbxX3xXexX1xX465xXdxX3xXb2xX1xXdxX14exX16xX3xXb2xXdxX2axX1axX26xX3xXb2xX1xXdxX14exX16xX3xX1axX24xXdxX26xX3xXexX16dxX3xX4xX3exX23xX3xX4xXe9xX6xX3xX4xX3afxX1axXcbxX3xX6dxXdcxX1axX26xX3xXcexX2fxX41xX3xX182xX2fxX23xX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xXexX50xX204xXexX3xXexX84xX26xX3xX6xX1axX3xXexX23xX19xX1axX3xX289xXfcxX3xX1xX183xXdxX3xXexX50xX47xX1axX3xXcexX179xX6xX3xX182xX19xX1axXc6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX23xX6dxX12axXaxX12xXcxX1xX47xX41xX3xX41xX183xXexX3xX12axX14exX16xX3xXexX16dxX3xXb2xX1xX3afxX1axXcbxX3xXb2xXaa8xX41xX3xXbxX1xX3d2xX1axX3xX2dxX16xX6xX1axX3xXexX50xX1f5xX1axXcbxX3xX5xX19xX3xX4xX1xX107xX3xXcexX24xX23xX3xXcexXdxX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1xX3xX5xXdxX1axX1xX3xX1xX23xX24xXexX26xX3xXbxX1xXe98xX3xX1xXd0xXbxX3xXb2xX1xX2fxX3xX1axX71xX1axXcbxX3xXexX1xX84xX4xX3xXexX1xXdxX3xX92xX19xX3xX1axXcbxX16xX6c3xX1axX3xX5xX84xX4xX3xX4xXe9xX6xX3xX4xX2fxX3xX1xX2axX3xXexX1xX16dxX1axXcbxX26xX3xX1axX1xX8a6xXexX3xX5xX19xX3xX4xX8a6xXbxX3xX4xXf3xX3xX7xX560xXc6xX3xXcxX588xX3xX4xX1xXc4xX4xX3xXexX50xXdxX52xX1axX3xXb2xX1xX6xXdxX3xX182xX19xXdxX3xX182xX2fxX1axX26xX3xX5xX19xX41xX3xXcexX14exX1axX3xXcexXdcxX16xX3xX4xX1xXac1xX4xX3xXcexX14exX1axX3xXcexXb4xX3xXcexX16dxXdxX3xX92xXa9xXdxX3xXexX447xX1axXcbxX3xX41xX42xX4xX3xXexXdxX47xX16xX3xX1axX1xXdxX2axX41xX3xX92xX42xX29fxX3xX182xX47axX1axX1xX3xXexX7exX1axX1xX26xX3xXb2xXdxX47xX1axX3xXexX50xX47axX26xX3xX1xXdxX2axX16xX3xX2dxX16xX2fxX26xX3xXb2xX1xX3afxX1axXcbxX3xX4xX1xXe9xX3xX2dxX16xX6xX1axX3xX1axXb4xX1axXcbxX3xX92xX183xXdxX3xXexX50xX23xX1axXcbxX3xX5xXfcxX1axX1xX3xXcexX24xX23xX26xX3xX4xX1xX107xX3xXcexX24xX23xXc6xX3xX2fbxX3exX4xX3xX4xX8a6xXbxX26xX3xX1axXcbxX19xX1axX1xX3xX2dxX16xX2fxX1axX3xX5xXd0dxX3xXexX1xX84xX4xX3xX1xXdxX2axX1axX3xXcexX3d2xX12axX3xXcexXe9xX3xX4xX1xXc4xX4xX3xX1axX71xX1axXcbxX3xX1axX1xXdxX2axX41xX3xX92xX42xX3xXcexXa8xXd0xX4xX3xXcbxXdxX6xX23xX29fxX3xX1axXcbxXa8xX465xXdxX3xXcexXc4xX1axXcbxX3xXcexX3d2xX16xX3xX1axX47xX16xX3xX4xX6xX23xX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xX3d2xX1axX3xXexX50xX3exX4xX1xX3xX1axX1xXdxX2axX41xX26xX3xXbxX1xX3exXexX3xX1xX16xX12axX3xX92xX6xXdxX3xXexX50xX7e1xX3xXexX1xX6xX41xX3xX41xXa8xX16xX26xX3xXcexX588xXdxX3xX41xXa9xXdxX3xX7xX3exX1axXcbxX3xXexX24xX23xX26xX3xXexX204xXbxX3xXexX50xX16xX1axXcbxX3xX4xX1xX107xX3xXcexX24xX23xX3xX2dxX16xX12axX14exXexX3xX5xXdxX2axXexX26xX3xXexX588xX3xX4xX1xXc4xX4xX3xXexX1xX84xX4xX3xX1xXdxX2axX1axX3xXexX16dxXexX3xX1axX1xXdxX2axX41xX3xX92xX42xX3xXcexXa8xXd0xX4xX3xXcbxXdxX6xX23xX26xX3xXbxX1xX8a6xX1axX3xXcexX8a6xX16xX3xX1xX23xX19xX1axX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xXexX1xXac1xX1axXcbxX3xX5xXd0xXdxX3xX41xX1f5xXdxX3xX41xX42xX4xX3xXexXdxX47xX16xX3xX1axX1xXdxX2axX41xX3xX92xX42xX3xXb2xX14exX3xX1xX23xX24xX4xX1xX3xX1axX71xX41xX3xX74xX75xX2xX225xX26xX3xXexX24xX23xX3xXexXdxX15xX1axX3xXcexX15xX3xX92xX374xX1axXcbxX3xX4xX1xXac1xX4xX3xX4xX1xX23xX3xX1axX1xX374xX1axXcbxX3xX1axX71xX41xX3xXexXdxX14exXbxX3xXexX1xX10xX23xXc6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1530xX16xXexX1xX23xX50xXaxX12xX13xX393xX1axXcbxX3xX397xX16xX16dxX4xX3xX55xX1xX3exX1axX1xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX23xX16xX50xX4xX10xXaxX12xX2fbxX1xXe9xX3xXexX179xX4xX1xX3xX15axX15bxX70xX130xX3xXexX107xX1axX1xX3xX59xX19xX3xXcxX7exX1axX1xX0xX5bxXbxX12
Đặng Quốc Khánh