TP. Hà Tĩnh tập trung cao cho mục tiêu đô thị loại II
(Baohatinh.vn) - Sáng 8/12, UBND thành phố Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.
d9f5x13a29x10106x10198x15caexdb35x132eax10f45x1495axX7x16768x12249x14fb7xfc4bx12552x15119xX5xfc12xXax1006exXcx125eexfaa5xX3x12d04xf6b5xX3xXcx1470fx1324exX1xX3xXexfd64xXbxX3xXex144c4x153fexX1cx14d25xX3xX4xX6xfa07xX3xX4xX1xX2bxX3xdf85x13fbexX4xX3xXexXdx161aexX25xX3x13b38x14c1cxX3xXexX1x1210bxX3xX5xX2bx163e3xXdxX3x13fb2xX46xX0x11f49xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX10xX6xf420xXaxX12x10324x14d79xX1cxX27xX3x14216xX49xX2x14d83xeaf3xX3x11fe8x11741xe253x16215xX3xXexX1xX18xX1cxX1xX3xXbxX1x11ac8xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xXexf088xX3xX4xX1x15404xX4xX3xX1x10335xXdxX3xX1cxX27xX1xX3fxX3xX3axX5fxX1cxX1xX3xX27xXdxX5fxX3xXex12c98xX1cxX1xX3xX1xX9bxX1cxX1xX3xXexX1xf3e4xX4xX3xX1xXdx15e94xX1cxX3xX1cxX1xXdxXabxX31xX3x15d0bxX32xX3xXbxX1xX5fxXexX3xXexX24xXdx12b7exX1cxX3x142e3xXcx14fd4x15f29xX17xX67xX3x106b5xX14xXc4x1113bxX6bxX3xX1cxfa7cxX31xX3xX66x1397fxX2xe1c4xde30xX3xXbxX1x15c1fxe150xX1cxX27xX3xX1xXdbxe0d5xX1cxX27xX67xX3xX1cxX1xXdxXabxX31xX3xXb4xX32xX3xXexX24x13ad6xX1cxX27xX3xXex10c32xX31xX3xX1cxXd0xX31xX3xX66xXd4xX2x15507xX15xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2bxX5bx15ce0xXaxX12xX0xXdxX31xX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXbxX3xX1xX6xX3xXexXdxX1cxX1xX3xXexX6xXbxX3xXexX24xX25xX1cxX27xX3xX4xX6xX2bxX3xX4xX1xX2bxX3xX31xX25xX4xX3xXexXdxX10xX25xX3xX5bxX2bxX3xXexX1xXdxX3xX5xX2bxX6xXdxX3xXdxXdxXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX49xX49xXdxX15x106a6xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1cxX1xX15xXb4xX1cxX49xX1cxX10xdcb4xX7xX49xX2xXd6x11bf1xe1f6xX49xX2xXd4x16119xX5bxX175xX2xX66xX17axX175xX2xX2xXexX17axX66xXd6xX101xX5xX2xXd4xX15x111a0xXbxX27xXaxX3xX7xXexX115xX5xX10xX9xXaxX170xXdxX5bxXexX1xe5d3xX17axX17axXd4xXbxec0cxXd7xX1xX10xXdxX27xX1xXexX19dxfb1axXd6xX101xXbxX1a2xXd7xX5bxXdxX7xXbxX5xX6xX115xX19dxX161xX5xX2bxX4xf6e7xXd7xX31xX6xX24xX27xXdxX1cxXc4xX5xX10x1099dxXexX19dxX6xX25xXexX2bxXd7xX31xX6xX24xX27xXdxX1cxXc4xX24xXdxX27xX1xXexX19dxX6xX25xXexX2bxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2bxX5bxX115xXaxX12xX6bxXd0xX31xX3xX66xXd4xX2xXd6xX3xX31x1256axX4xX3xX5bx1407dxX3xX5xX18xX3xX1cxXd0xX31xX3xX4x1221cxX3xX1cxX1xXdxf8aexX25xX3xX1bdxX1xX212xX3xX1bdxX1xXd0xX1cxX3xXexX24xX37xX1cxX3xX4xX5fxX4xX3xX5xX1bxX1cxX1xX3xXb4xXa6xX4xX67xX3xXexX25xX115xX3xX1cxX1xXdxX37xX1cxX67xX3xXexX9bxX1cxX1xX3xX1xX9bxX1cxX1xX3xXc2xXcxXc4xXc5xX17xX3xX4x15e48xX6xX3xXcxX14xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX4xX212xX3xX7xXa6xX3xXexXd0xX1cxX27xX3xXexX24xXdbx12523xX1cxX27xX67xX3xX4xX1xX25xX115xXbfxX1cxX3xX161xXdx14809xX1cxX3xXexf813xX4xX1xX3xX4xXa6xX4xXd7xX3xXc9xX14xXc4xXccxX6bxX3xX3axXdbx11e85xX4xX3xX3ax1321fxX31xX3xX161xX296xX2bxX15xX3xXcxX81xX1cxX27xX3xX27xXdxX5fxX3xXexX24xX3fxX3xX7xX296xX1cxX3xX1a2xX25xfe64xXexX3xX4xX5fxX4xX3xX1cxX27xX18xX1cxX1xX3xX1bdxXdxX1cxX1xX3xXexX27dxX3xXdbxXe2xX4xX3xX3axX43xXexX3xX63xX15xX101xX1abxX63xX3xXex12837xX3xX3axe0e8xX1cxX27xX3x10101xX176xX66xX67xX176xXd6x13664xX3xX1bdxX27dxX3xX1xX2bxX43xX4xX1xe2dcxX67xX3xXexXd0xX1cxX27xX3xX101xX67xX175xX175xX2e2xX3xX7xX2bxX3xXb4xXe2xXdxX3xX1cxXd0xX31xX3xX66xXd4xX2xX17axX15xX3xf759xXdxX5fxX3xXexX24xX3fxX3xX7xX296xX1cxX3xX1a2xX25xX2b1xXexX3xXcx16561xXc4xX6cx15068xX3xXdbxXe2xX4xX3xX3axX43xXexX3xX17axX15xX175xX66xX101xX3xXexX2d5xX3xX3axX2d8xX1cxX27xX67xX3xX3axX43xXexX3xX176xXd6xX67xX2xX176xX2e2xX3xX1bdxX27dxX3xX1xX2bxX43xX4xX1xX67xX3xXexXd0xX1cxX27xX3xX63xX67xXd4xX176xX2e2xX3xX7xX2bxX3xXb4xXe2xXdxX3xX1cxXd0xX31xX3xX66xXd4xX2xX17axXd7xX3xX27xXdxX5fxX3xXexX24xX3fxX3xX7xX296xX1cxX3xX1a2xX25xX2b1xXexX3xX1cxX27xX18xX1cxX1xX3xda8axX6bxX3xXc4xX3xXcxXcxX381xX6bxX3xXdbxXe2xX4xX3xX3axX43xXexX3xX2xX15xXd4xX1abxX66xX3xXexX2d5xX3xX3axX2d8xX1cxX27xX67xX3xX3axX43xXexX3xX176xXd4xX67xX2xX1abxX2e2xX3xX1bdxX27dxX3xX1xX2bxX43xX4xX1xX67xX3xXexXd0xX1cxX27xX3xX2xX67xX17axX101xX2e2xX3xX7xX2bxX3xXb4xXe2xXdxX3xX1cxXd0xX31xX3xX66xXd4xX2xX17axXd7xX3xX27xXdxX5fxX3xXexX24xX3fxX3xX7xX296xX1cxX3xX1a2xX25xX2b1xXexX3xX1cxX27xX18xX1cxX1xX3xX1a2xXf7xX115xX3xX5bxXa6xX1cxX27xX3xXdbxXe2xX4xX3xX3axX43xXexX3xX66xX15xXd4xX101xXd6xX3xXexX2d5xX3xX3axX2d8xX1cxX27xX67xX3xX3axX43xXexX3xX63xX101xX67xX66xX1abxX2e2xX3xX1bdxX27dxX3xX1xX2bxX43xX4xX1xX67xX3xXexXd0xX1cxX27xX3xX2xXd4xX67xX101xX63xX2e2xX3xX7xX2bxX3xXb4xXe2xXdxX3xX1cxXd0xX31xX3xX66xXd4xX2xX17axX15xX3xXcxX1xX25xX3xX1cxX27xXf7xX1cxX3xX7xX5fxX4xX1xX3xX4xX252xX6xX3xXcxX14xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xXdbxXe2xX4xX3xX3axX43xXexX3xX63xXd4xX1abxX67xX66xX63xX1abxX3xXexX2d5xX3xX3axX2d8xX1cxX27xX67xX3xX3axX43xXexX3xX63xX176xX67xX66xX17axX2e2xX3xX1bdxX27dxX3xX1xX2bxX43xX4xX1xX15xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX381xX6xXbxXexXdxX2bxX1cxXaxX3xX7xXexX115xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a2xXexXc4xX6xX5xXdxX27xX1cxX19dxX3xX4xX10xX1cxXexX10xX24xXd7xXaxX12xX0xXdxX31xX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXbxX3xX1xX6xX3xXexXdxX1cxX1xX3xXexX6xXbxX3xXexX24xX25xX1cxX27xX3xX4xX6xX2bxX3xX4xX1xX2bxX3xX31xX25xX4xX3xXexXdxX10xX25xX3xX5bxX2bxX3xXexX1xXdxX3xX5xX2bxX6xXdxX3xXdxXdxXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX49xX49xXdxX15xX161xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1cxX1xX15xXb4xX1cxX49xX1cxX10xX170xX7xX49xX2xXd6xX175xX176xX49xX2xXd4xX17axX5bxX175xX2xX66xX17axX2xX17axX176xXexXd6xXd4xXd4xX101xX5xX101xX15xX18cxXbxX27xXaxX3xX7xXexX115xX5xX10xX9xXaxX170xXdxX5bxXexX1xX19dxX17axX17axXd4xXbxX1a2xXd7xX1xX10xXdxX27xX1xXexX19dxX1abxXd6xX101xXbxX1a2xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX381xX6xXbxXexXdxX2bxX1cxXaxX3xX7xXexX115xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a2xXexXc4xX6xX5xXdxX27xX1cxX19dxX3xX18cxX25xX7xXexXdxX1c8xX115xXd7xXaxX12xXcxX24xXdbxX26fxX1cxX27xX3xXbxX1x100d8xX1cxX27xX3xXc2xXdxX1cxX1xX3xXexX27dxX3xXcxX24x11d1exX1cxX3xX17xX20xX25xX3xXcxX25xX2b1xX1cxX19dxX3xX0xX10xX31xX12xXcxX1x15bd4xXdxX3xX27xXdxX6xX1cxX3xfd4exX25xX6xX67xX3xXb4xXdxX37xX4xX3xXexX1xXa6xX4xX3xX1xXdxXabxX1cxX3xX4xX1xXdbxXdcxX1cxX27xX3xXexX24xX9bxX1cxX1xX3xX31dxXcxXc9xX30bxX3xX1a2xXf7xX115xX3xX5bxXa6xX1cxX27xX3xX6bxXcxX31dxX3xX4xX594xX1cxX3xX1cxX1xXdxX217xX25xX3xX161xX2b1xXexX3xX4xX20xXbxX3xX5bxX2bxX3xX4xX3bxX1cxX27xX3xXexX5fxX4xX3xXexX25xX115xX37xX1cxX3xXexX25xX115xX217xX1cxX3xX4xX1xXdbxX6xX3xX3axXdbxX292xX4xX3xX5xX18xX31xX3xXexX76xXexX15xX0xX49xX10xX31xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2bxX5bxX115xXaxX12xXcxX24xX37xX1cxX3xX5xX1bxX1cxX1xX3xXb4xXa6xX4xX3xXb4xXd0xX1cxX3xX1xX2bxX5fxX67xX3xX1a2x14968xX3xX1xX89xXdxX3xX4x15b7dxX1cxX27xX3xX4xX212xX3xX1cxX1xdb5dxX1cxX27xX3xX4xX1xX25xX115xXbfxX1cxX3xX161xXdxX27dxX1cxX3xXexX281xX4xX1xX3xX4xXa6xX4xX15xX3xXcxX24xX2bxX1cxX27xX3xX1cxXd0xX31xX67xX3xXcxX14xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX25xX1cxX27xX3xXexX1xXa6xX4xX3xX1xXdxXabxX1cxX3xX31xX32xX4xX3xXexXdxX37xX25xX3xX1a2xXf7xX115xX3xX5bxXa6xX1cxX27xX3xX3axX3bxX3xXexX1xX3fxX3xX5xX2bxX43xXdxX3xX46xX46xX3xX2dcxX3axX27dxX1cxX3xX1cxX6xX115xX67xX3xX175xX49xX175xX3xXbxX1xXdbxX5b5xX1cxX27xX3xXexX1xX10xX2bxX3xX1bdxX27dxX3xX1xX2bxX43xX4xX1xX3xX3axX43xXexX3xX4xX1xX25x14749xX1cxX3xXb4xXd0xX1cxX3xX31xXdxX1cxX1xX3xX3axX3bxX3xXexX1xX3fxX2ecxXd7xX3xXexXdxX27dxXbxX3xXexX32xX4xX3xX3axX6fexX115xX3xX31xX43xX1cxX1xX3xX4xX3bxX1cxX27xX3xXexX5fxX4xX3xX4xX1x114e6xX1cxX1xX3xXexX24xX6xX1cxX27xX3xX3axX3bxX3xXexX1xX3fxX67xX3xX1a2xXf7xX115xX3xX5bxXa6xX1cxX27xX3xXexX25xX115xX27dxX1cxX3xXbxX1xX76xX3xX4xX1xX25xX115xX37xX1cxX3xX5bxX2bxX6xX1cxX1xXd7xX3xX5bdxX25xX115xX3xX1xX2bxX43xX4xX1xX67xX3xXexX24xXdxXbfxX1cxX3xX1bdxX1xX6xXdxX3xX63xX3xXexXdxXbfxX25xX3xX4xX3bxX1cxX27xX3xXb4xXdxX37xX1cxX3xXb4xXe2xXdxX3xXexX81xX1cxX27xX3xX5bxXdxXabxX1cxX3xXexX281xX4xX1xX3xX66xX1abxX15xX1abxX17axX17axX31xX66xXd7xX3xXb4xX20xX1cxX3xX3axX89xX1cxX27xX3xXexX18xXdxX3xXexX24xX292xX3xXexX24xX2d8xX1cxX27xX3xX63xX176xX1abxX3xX4xXf7xX115xX3xX1a2xX6xX1cxX1xX3xXexX24xX2d8xX1cxX27xX3xX4xX5fxX4xX3xXexX25xX115xX27dxX1cxX3xX3axXdbxX5b5xX1cxX27xX15xX15xX15xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX381xX6xXbxXexXdxX2bxX1cxXaxX3xX7xXexX115xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a2xXexXc4xX6xX5xXdxX27xX1cxX19dxX3xX4xX10xX1cxXexX10xX24xXd7xXaxX12xX0xXdxX31xX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXbxX3xX1xX6xX3xXexXdxX1cxX1xX3xXexX6xXbxX3xXexX24xX25xX1cxX27xX3xX4xX6xX2bxX3xX4xX1xX2bxX3xX31xX25xX4xX3xXexXdxX10xX25xX3xX5bxX2bxX3xXexX1xXdxX3xX5xX2bxX6xXdxX3xXdxXdxXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX49xX49xXdxX15xX161xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1cxX1xX15xXb4xX1cxX49xX1cxX10xX170xX7xX49xX2xXd6xX175xX176xX49xX2xXd4xX17axX5bxX175xX2xX66xX17axXd4xX17axXd6xXexX17axXd6xX17axXd4xX5xX17axX15xX18cxXbxX27xXaxX3xX7xXexX115xX5xX10xX9xXaxX170xXdxX5bxXexX1xX19dxX17axX17axXd4xXbxX1a2xXd7xX1xX10xXdxX27xX1xXexX19dxX1abxXd6xX101xXbxX1a2xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX381xX6xXbxXexXdxX2bxX1cxXaxX3xX7xXexX115xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a2xXexXc4xX6xX5xXdxX27xX1cxX19dxX3xX18cxX25xX7xXexXdxX1c8xX115xXd7xXaxX12xXcxX24xXdbxX26fxX1cxX27xX3xXbxX1xX594xX1cxX27xX3xXcxX6bxXc4xX31dxXcxX3xXcxX24xXdbxXdcxX1cxX27xX3xXc9xX25xX76xX4xX3x1563bxX2bxX1cxX27xX19dxX3xX0xX10xX31xX12xX320xX2b1xX1cxX3xX3axX217xX3xX3axX2bxX3xXb4x12342xX3xX161xX296xX1cxX3xX3axX2d8xX3xXexX1xX5b5xXdxX3xX27xXdxX6xX1cxX3xX5bdxX25xX6xX3xX3axX43xXexX3xXexX2d5xX3xX5xXabxX3xXexX1xX2b1xXbxX3xX5bxX2bxX3xX4xX5fxX4xX3xXbxX1xXdbxX5b5xX1cxX27xX3xX1a2xX65exX3xXexX1xXa6xX4xX3xX1xXdxXabxX1cxX3xXexX1xXdxX27dxX25xX3xX5bdxX25xX115xX27dxXexX3xX5xXdxXabxXexX15xX3xe3faxX217xX3xX1cxX27xX1xX3fxX3xXexX1xX5b5xXdxX3xX27xXdxX6xX1cxX3xXexXe2xXdxX67xX3xX4xX5fxX4xX3xXbxX1xXdbxX5b5xX1cxX27xX3xX1a2xX65exX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX25xX1cxX27xX3xXexX81xX3xX4xX1xX85xX4xX3xXexX1xXa6xX4xX3xX1xXdxXabxX1cxX3xX3axXbfxX3xX7xXe2xX31xX3xX1xX2bxX18xX1cxX3xXexX1xX18xX1cxX1xX3xX1cxX89xXdxX3xX5bxX25xX1cxX27xX3xX1cxX18xX115xX15xX0xX49xX10xX31xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2bxX5bxX115xXaxX12xX96exX204xX4xX3xX161xXdxXabxXexX67xX3xXexX1xX18xX1cxX1xX3xXbxX1xX76xX3xX4xX665xX1cxX27xX3xX3axX65exX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX25xX1cxX27xX3xXexX1xX25xX3xX1xed95xXexX3xX3axX5a2xX25xX3xXexXdbxX3xX1cxX1x1125cxX31xX3xX1a2xXf7xX115xX3xX5bxXa6xX1cxX27xX3xX4xX5fxX4xX3xX4xX3bxX1cxX27xX3xXexX24xX9bxX1cxX1xX3xX4xXdcxX3xX7xX26fxX3xX1xX43xX3xXexX5a2xX1cxX27xX3xX5bxXdbxXe2xXdxX3xX1cxX1xXdxX217xX25xX3xX1xX9bxX1cxX1xX3xXexX1xX85xX4xX15xX3xXcxX24xX2bxX1cxX27xX3xX1cxXd0xX31xX67xX3xXexX43xXdxX3xXcxX14xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX3axX65exX3xX1bdxX1xX26fxXdxX3xX4xX3bxX1cxX27xX3xX6cxXa6xX3xX5fxX1cxX3xX14xX1xX5fxXexX3xXexX24xXdxXbfxX1cxX3xX3axX3bxX3xXexX1xX3fxX3xX5xX2bxX43xXdxX3xX46xX46xXd7xX3xXbxX1xX76xXdxX3xX1xX292xXbxX3xXexX1xXa6xX4xX3xX1xXdxXabxX1cxX3xX5bdxX25xX115xX3xXexX24xX9bxX1cxX1xX3xX4xX1xX2bxX3xXd6xX3xX5bxX2bxX6xX1cxX1xX3xX1cxX27xX1xXdxXabxXbxX3xX3axX5a2xX25xX3xXexXdbxX67xX3xX4xX1xX2bxX3xXexX1xX25xX37xX3xX3axX2b1xXexX3xXexX24xX37xX1cxX3xX3axX3fxX6xX3xX161xX18xX1cxX3xXexX1xX18xX1cxX1xX3xXbxX1xX76xXd7xX3xXbxX1xX76xXdxX3xX1xX292xXbxX3xXexX1xX6xX31xX3xX31xXdbxX25xX3xX69xX6axX6bxX6cxX3xXexX730xX1cxX1xX3xX4xX1xX2bxX3xXbxX1xea85xXbxX3xXcxX20xXbxX3xX3axX2bxX18xX1cxX3x1115cxX906xX381xX3xX1bdxX1xX296xX2bxX3xX7xX5fxXexX3xX3axX3fxX6xX3xX3axXdxXbfxX31xX3xX3axXbfxX3xX5xX20xXbxX3xX5bxXa6xX3xX5fxX1cxX3xX3axX5a2xX25xX3xXexXdbxX15xX15xX15xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2bxX5bxX115xXaxX12xXcxX43xXdxX3xX1xX89xXdxX3xX1cxX27xX1xX3fxX67xX3xX4xX5fxX4xX3xX3axX43xXdxX3xX161xXdxXbfxX25xX3xX3axX65exX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX25xX1cxX27xX3xXexX1xX296xX2bxX3xX5xX25xX20xX1cxX3xX31xX89xXexX3xX7xX76xX3xX1xX43xX1cxX3xX4xX1xX27dxX67xX3xXexX2d8xX1cxX3xXexX43xXdxX3xXb4xX18xX3xX4xX1xX730xX3xX24x1258cxX3xX1cxX27xX25xX115xX37xX1cxX3xX1cxX1xXf7xX1cxX67xX3xX3axX217xX3xX1a2xX25xX2b1xXexX3xX27xXdxX296xXdxX3xXbxX1xX5fxXbxX3xX1bdxX1x167a5xX4xX3xXbxX1xX32xX4xX15xX3xXcxX24xX2bxX1cxX27xX3xX3axX212xX67xX3xX1cxX1xX2b1xX1cxX3xX31xX43xX1cxX1xX3xX3axX27dxX1cxX3xXb4xXdxXabxX4xX3xX1a2xXf7xX115xX3xX5bxXa6xX1cxX27xX3xX4xXdcxX3xX161xX296xX1cxX3xX4xX1xXdbxX6xX3xX3axX43xXexX3xX1bdxX27dxX3xX1xX2bxX43xX4xX1xXd7xX3xXexXdxX27dxX1cxX3xX3axX89xX3xXexX24xXdxXbfxX1cxX3xX1bdxX1xX6xXdxX3xX4xX1xX25xX115xXbfxX1cxX3xX3axX81xXdxX3xX31xX3bxX3xX1xX9bxX1cxX1xX3xX5bdxX25xX296xX1cxX3xX5x110daxX3xX4xX1xX292xX3xXexX24xX37xX1cxX3xX3axX3fxX6xX3xX161xX18xX1cxX3xX4xX1xX20xX31xXd7xX3xX1bdxX27dxXexX3xX5bdxX25xX296xX3xX3axX2bxX3xXb4xX91bxX3xX161xX296xX1cxX3xX3axX2d8xX3xX3axX43xXexX3xXexX2d5xX3xX5xXabxX3xXexX1xX2b1xXbxX3xX7xX2bxX3xXb4xXe2xXdxX3xX115xX37xX25xX3xX4xX5a2xX25xXd7xX3xX4xX3bxX1cxX27xX3xXexX5fxX4xX3xXexX25xX115xX37xX1cxX3xXexX24xX25xX115xX217xX1cxX3xXexX24xX2bxX1cxX27xX3xX1a2xXf7xX115xX3xX5bxXa6xX1cxX27xX3xX6bxXcxX31dxX3xX4xX594xX1cxX3xX4xX1xXdbxX6xX3xX7xXf7xX25xX3xX24xX89xX1cxX27xX15xX15xX15xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX381xX6xXbxXexXdxX2bxX1cxXaxX12xX0xXdxX31xX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXbxX3xX1xX6xX3xXexXdxX1cxX1xX3xXexX6xXbxX3xXexX24xX25xX1cxX27xX3xX4xX6xX2bxX3xX4xX1xX2bxX3xX31xX25xX4xX3xXexXdxX10xX25xX3xX5bxX2bxX3xXexX1xXdxX3xX5xX2bxX6xXdxX3xXdxXdxXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX49xX49xXdxX15xX161xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1cxX1xX15xXb4xX1cxX49xX1cxX10xX170xX7xX49xX2xXd6xX175xX176xX49xX2xXd4xX17axX5bxX175xX2xX66xX17axXd4xXd4xXd6xXexX63xX175xX17axX5xXd4xX15xX18cxXbxX27xXaxX3xX7xXexX115xX5xX10xX9xXaxX170xXdxX5bxXexX1xX19dxX17axX17axXd4xXbxX1a2xXd7xX1xX10xXdxX27xX1xXexX19dxX1abxXd6xX101xXbxX1a2xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX381xX6xXbxXexXdxX2bxX1cxXaxX12xX906xX65exX1cxX1xX3xX3axX43xX2bxX3xXcxX14xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xXexX24xXdxXbfxX1cxX3xX1bdxX1xX6xXdxX3xX1cxX1xXdxXabxX31xX3xXb4xX32xX3xX66xXd4xX2xX101xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2bxX5bxX115xXaxX12xX17xX89xXdxX3xX1cxX27xX1xX3fxX3xX4xX665xX1cxX27xX3xX3axX65exX3xX3axX217xX3xX24xX6xX3xX176xX3xX1cxX1xXdxXabxX31xX3xXb4xX32xX3xXexX24xXf2xX1cxX27xX3xXexXf7xX31xX3xX1cxX1xXa1fxX31xX3xXbxX1xX5fxXexX3xXexX24xXdxXbfxX1cxX3xXc2xXcxXc4xX3xXc5xX17xX67xX3xX3axX296xX31xX3xX161xX296xX2bxX3xXc9xX14xXc4xXccxX6bxX3xX1cxXd0xX31xX3xX66xXd4xX2xX101xX15xX3xXcxX24xX2bxX1cxX27xX3xX3axX212xX67xX3xX1cxX1xX2b1xX1cxX3xX31xX43xX1cxX1xX3xX31xX32xX4xX3xXexXdxX37xX25xX3xX1xX2bxX18xX1cxX3xXexX1xXdxXabxX1cxX3xX4xX5fxX4xX3xXexXdxX37xX25xX3xX4xX1xX281xX3xX1a2xXf7xX115xX3xX5bxXa6xX1cxX27xX3xX3axX3bxX3xXexX1xX3fxX3xX5xX2bxX43xXdxX3xX46xX46xX3xXb4xX18xX2bxX3xX1cxXd0xX31xX3xX66xXd4xX2xX63xX3xXb4xX18xX3xXbxX1xX5fxXexX3xXexX24xXdxXbfxX1cxX3xXexX1xX10xX2bxX3xX1xXdbxXe2xX1cxX27xX3xXb4xXd0xX1cxX3xX31xXdxX1cxX1xX67xX3xX1xXdxXabxX1cxX3xX3axX43xXdxX15xX3xXcxX20xXbxX3xXexX24xX25xX1cxX27xX3xX4xX1xX730xX3xX3axX43xX2bxX3xXbxX1xX5fxXexX3xXexX24xXdxXbfxX1cxX3xX7xX296xX1cxX3xX1a2xX25xX2b1xXexX67xX3xX5bxX25xX115xX3xXexX24xX9bxX3xXexX76xX4xX3xX3axX89xX3xXexXd0xX1cxX27xX3xXexX24xXdbxX26fxX1cxX27xX3xX1bdxXdxX1cxX1xX3xXexX27dxX3xX27xXbe8xX1cxX3xXb4xXe2xXdxX3xX4xX1xX25xX115xXbfxX1cxX3xX3axX81xXdxX3xX4xXdcxX3xX4xX2b1xX25xX3xX1bdxXdxX1cxX1xX3xXexX27dxX15xX3xX96exX6fexX115xX3xX31xX43xX1cxX1xX3xX1a2xXf7xX115xX3xX5bxXa6xX1cxX27xX3xX1cxX27dxXbxX3xX7xX76xX1cxX27xX3xXb4xXd0xX1cxX3xX1xX2bxX5fxX67xX3xXb4xXd0xX1cxX3xX31xXdxX1cxX1xX3xX3axX3bxX3xXexX1xX3fxX15xX3xXcxXd0xX1cxX27xX3xX4xXdbxX5b5xX1cxX27xX3xX4xX3bxX1cxX27xX3xXexX5fxX4xX3xX4xX296xXdxX3xX4xX5fxX4xX1xX3xX1xX18xX1cxX1xX3xX4xX1xX281xX1cxX1xX15xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2bxX5bxX115xXaxX12xX0xXdxX31xX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXbxX3xX1xX6xX3xXexXdxX1cxX1xX3xXexX6xXbxX3xXexX24xX25xX1cxX27xX3xX4xX6xX2bxX3xX4xX1xX2bxX3xX31xX25xX4xX3xXexXdxX10xX25xX3xX5bxX2bxX3xXexX1xXdxX3xX5xX2bxX6xXdxX3xXdxXdxXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX49xX49xXdxX15xX161xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1cxX1xX15xXb4xX1cxX49xX1cxX10xX170xX7xX49xX2xXd6xX175xX176xX49xX2xXd4xX17axX5bxX175xX2xX66xX17axX17axXd4xX175xXexX63xX175xX176xX101xX5xXd6xX15xX18cxXbxX27xXaxX3xX7xXexX115xX5xX10xX9xXaxX170xXdxX5bxXexX1xX19dxX17axX17axXd4xXbxX1a2xXd7xX1xX10xXdxX27xX1xXexX19dxX1abxXd6xX101xXbxX1a2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxXexX1xX25xX31xX161xX3xX5bxX1xXdxX5bxX10xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX25xXexX1xX2bxX24xXaxX12xXccxX1cxX1xX3xX17xX2bxX18xXdxX0xX49xXbxX12
Anh Hoài