Iran cảnh báo nối lại chương trình hạt nhân
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cảnh báo nước này sẵn sàng nối lại chương trình hạt nhân “ở tốc độ nhanh hơn nhiều” nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015.
62bbx710dxb2f0x11669xac47xfa03x120fexaea1x11044x74bfxe3b6xf412xfa1ax7b75x91e0xe669xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxa434x1244ax11c4fxXexX0x122e2xXaxX17xX18xX19xXexX0x114b3x12e68xX19x11ba8xXexX0xXaxd469xX9xb6bcxXdxX18x8e2exX2fxaed9xe032x9fdexX5xfd5dxXbxXdxX17xX32xXexf6a3xf062xX18x137a5xX9xX2cx134d9xX3exXaxX9xX23x101cdxX24xX9xX3exe246xX35xX9xXdx9f22xX35xX9xX2cxXax11152xef5dxX3ex10179xX9xXbxX3cx7e7dxX3exXaxX9xXaxX4exXbxX9xX3exXax1361fxX3exX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xcf0dxX17xX18xX19xX32xXexeb26xX56xX24xX4exX35xX9xXbxX3cxX53xe925xX3exX56xX9xX3bxX3cxX18xX3exX9xd326xX24xXaxX18xXcxXcxX18xX19xX9xbd8axX18x7038xX18xX19xX9x13702xX18xX3cxX35xb6f9xX9xX2cxX41xX3exXaxX9xX23xX46xX24xX9xX3exX53xaa11xX2cxX9xX3ex7507xX26xX9xX2fxb515xX3exX9xX2fxXb2xX3exX56xX9xX3exX4axX35xX9xXdxX4exX35xX9xX2cxXaxX53xX54xX3exX56xX9xXbxX3cxX5axX3exXaxX9xXaxX4exXbxX9xX3exXaxX64xX3exX9xX32xX85xX9xXbxX4axX2cxX9x9f68xb091xX9xX3exXaxX18xX3exXaxX9xXaxX54xX3exX9xX3exXaxX35xd890xe3bcxX32xX9xX3exb78cxXf4xX9xX8exf2f4xX9xX3cx9d8exXbxX9x10791xXaxe011xX35xX9xXbxXaxX104xX18xX9xXbxXaxXf4x7bb6xX3exX9xXaxX4exXbxX9xX3exXaxX64xX3exX9xX102xbabaxX9xX3exdc1cxXcxX9x800cxba6exX2ax7604xf12dxX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX23xX24xcf6axX19xX24xX35xXbxXf4xX24xX3exX56xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX3cxX56xX35xX3ex12745xX9xX125xX33xX13bx7941xX32xX9x11115xX35xX19xXbxXaxX31xX32xX2axX125xX123xX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX33xX18xX19xX19xX35xX3exX56xX31xX32xX2axX123xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX3cxXexX0xXbxX19xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX99xX17xX3cxXbxX35xX2cxX18xXdx1018bxX18xXdxX35xX56xX3exX153xX9xXbxX24xX33xX158xX9xXbxX17xX13bxXbxX196xX18xXdxX35xX56xX3exX153xX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX3cxX158xX9xX33xX18xX19xX19xX35xX3exX56xX196xXdxX17xXa1xXbxX153xX9xX2axX33xX13bxX158xX9xX33xX18xX19xX19xX35xX3exX56xX196xX3cxX35xX56xXaxXbxX153xX9xX2axX33xX13bxX158xX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x99eexX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX56xX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX153xX1cxX1cxX35xX126xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX126xX99xX3exX1cxX3exX17xX15bxX2fxX1cxX2ax7202xX2ax1013dxX1cx11d64xX21axX19xX123xX2axc5d1xX21fxX218xd5c2xX122xXbxX122xX125xX123xe055xXdxX123xX126x10749xX33xX56xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX35xX3cxX18xX3exX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX23xX18xX24xX9xX3exX24xX35xX9xXdxX18xX35xX9xX2cxXaxXf4xX24xX3exX56xX9xXbxX3cxX35xX3exXaxX9xXaxX18xXbxX9xX3exXaxX18xX3exX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xXexX7cxX56xX24xX4exX35xX9xXbxX3cxX53xX85xX3exX56xX9xX3bxX3cxX18xX3exX9xX8exX24xXaxX18xXcxXcxX18xX19xX9xX97xX18xX99xX18xX19xX9xX9dxX18xX3cxX35xXa1xX126xX9x8d83xX3exXaxX153xX9xf736xbdd9xX7xX1cxX5xX5xc438xb814xX7cxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX3cxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1eaxX24xX19xX26xX32xXexX7cxX56xX24xX4exX35xX9xXbxX3cxX53xX85xX3exX56xX9xX3bxX3cxX18xX3exX9xXe3xX53xX18xX9xX3cxX18xX9xX2cxX41xX3exXaxX9xX23xX46xX24xX9xXbxX3cx10654xX3exX9xXbxX3cxX24xX3exX56xX9xX23xX4axX35xX9xX2cxX41xX3exXaxX9xX5x7e88xX3exX56xX9xXbxXaxX4axX3exX56xX9xX8exXfcxX9xX2xX24xX3exX18xXdxX19xX9xX5xX3cxXf4xXcxX33xX9xac9fxX3exX9xXe3xdd36xX3exXaxX9xX3exX56xXb2xX26xX9xX2axX122xX1cxX125xX9xXbxXaexX35xX9xXdxXb2xX9xXaxX4exX3exX9xX2cxXax1136axXbxX9xXe3xd2c1xX9xX2cxXax1195exX3exXaxX9xX2fxa518xX18xX9xXbxXaxX104xX18xX9xXbxXaxXf4xX10fxX3exX9xXaxX4exXbxX9xX3exXaxX64xX3exX9xa765xX2cx1070exX3exX9xXe3xX53x1142exX2cxX9xX56xe753xX35xX9xXdxXb2xX9xf9d4xXf8xX9xXaxX24xX4exX2cxXaxX9xX76xXb2xX3exXaxX9xXe3xXe4xX3exX56xX9xX2cxXaxXf4xX3exX56xX9xXbxX24xXb2xX3exX9xX19xX35xaebbxX3exX9xX196xX9xX97xX4xX7xX3xX2aaxbae7xX9xXe3xX53xX37dxX2cxX9xX102xX11cxX9xX102xXf8xXbxX9xX56xX35x9b04xX18xX9xX5xX17xXaxX3cxX18xX3exX9xX99xXb2xX9xX7cxXaxX352xXcxX9xX7xX125xb2f1xX2axX9xX376xX56xbf0cxXcxX9xX125xX9x102eexX26xX9xX99xX35xX306xX3exX9xXbxXaxX53x743bxX3exX56xX9xXbxX3cx10aa7xX2cxX9xX76xXe4xX35xX9xXe3xX3daxX3exX56xX9xX1eaxX41xX24xX9xX18xX3exX9x12d67xX35xX306xX3exX9xXaxX37dxX33xX9xa115xXf4xX4axX2cxX9xXdxXb2xX9xX2aaxX3exXaxd9a4xX9xX7xXaxX46xX33xX417xX9xX7cxX56xX18xX417xX9xX5xX3cxXf4xX3exX56xX9x8f7bxXf4xX4axX2cxX9xX99xXb2xX9xX8exXfcxX9xX2cxb45bxX3exX56xX9xX99xXaexX35xX9xdd1fxb834xX2cxX3b1xX126xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1eaxX24xX19xX26xX32xXexX5xX3cxX41xX9xXdxX3eaxX35xX9xX33xXaxX104xX3exX56xX9xX99xX333xX3exX9xXbxX3cxX24xX3exX56xX9xX2cxXaxX53xX54xX3exX56xX9xXbxX3cxX5axX3exXaxX9xX2abxX18xX2cxX17xX9xXbxXaxX17xX9xX7cxX18xXbxX35xX24xX3exX9xX2cxX3dfxX18xX9xXe3xXb2xX35xX9xX4xX1eax11e42xX9xX33xXaxX46xXbxX9xX2fxX352xX3exX56xX9xX3exX56xXb2xX26xX9xX122xX122xX1cxX21fxX417xX9xa796xX3exX56xX9xX9dxX18xX3cxX35xXa1xX9xX3exXaxf763xX2cxX9xXdxX4exX35xX9xXdxX3eaxX35xX9xX2cxX41xX3exXaxX9xX23xX41xX24xX9xX2cxX3dfxX18xX9xX5xX319xX3exX56xX9xXbxXaxX4axX3exX56xX9xX3bxX3cxX18xX3exX9xX76xX18xX2fxX2fxX18xX3exX9xbb7bxX24xXf4xXaxX18xX3exX35xX9xX3cxe7caxX3exX56xX9xe5c0xX18xX2fxXaxX35xX3exX56xXbxX24xX3exX9xX2fxa6cexX9xXaxX4axX35xX9xXbxX35xXf8xX2cxX9xX3exXf8xXf4xX9xX3cxXffxXbxX9xX102xXaxX104xX35xX9xX97xX4xX7xX3xX2aaxX417xX9xX99xXb2xX9xX3bxX3cxX18xX3exX9xX2fxX502xX9xX2cxX352xX9xXaxXb2xX3exXaxX9xXe3xXe4xX3exX56xX9xXe3xX46xX33xX9xXbxX3cxX41xX9xXbxX3cxX24xX3exX56xX9xX99xX378xX3exX56xX9xXcxXe4xXbxX9xXbxXf4x7898xX3exX9xX3exXf8xXf4xX9xX8exXfcxX9xX3cxXffxXbxX9xX102xXaxX104xX35xX9xXbxXaxX104xX18xX9xXbxXaxXf4xX10fxX3exX126xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1eaxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX7cxX56xX24xX4exX35xX9xXbxX3cxX53xX85xX3exX56xX9xX3bxX3cxX18xX3exX417xX9xX3bxX3cxX18xX3exX9xX2cxX352xX9xX2fxXb6xX3exX9xX3exXaxX35xXf3xXf4xX9xXdxX3f0xX18xX9xX2cxXaxX381xX3exX9xXe3xX356xX9xXe3xX46xX33xX9xXbxX3cxX41xX417xX9xX23xX18xX24xX9xX56xX3daxXcxX9xX3exX4axX35xX9xXdxX4exX35xX9xX2cxX46xX2cxX9xXaxX24xX4exXbxX9xXe3xXe4xX3exX56xX9xXaxX4exXbxX9xX3exXaxX64xX3exX9xX85xX9xXbxX4axX2cxX9xXbxXe4xX2cxX9xX3exXaxX18xX3exXaxX9xXaxX54xX3exX9xX3exXaxX35xXf3xXf4xX126xX9xX497xX4axX9xX33xXaxX10fxX3exX9xXbxXaxX104xX18xX9xXbxXaxXf4xX10fxX3exX9xXaxX4exXbxX9xX3exXaxX64xX3exX9xX3bxX3cxX18xX3exX9xX2fxX502xX9xXdxXb2xX9xXcxXe4xXbxX9xX99xX333xX3exX9xXe3xXf3xX9xX2cxXaxX3dfxX9xX2cxXaxX4axXbxX9xXbxX3cxX24xX3exX56xX9xX2cxXaxXf4xX26xXf8xX3exX9xXbxXaxX11fxXcxX9xX8exXfcxX9xX2cxX3dfxX18xX9xX5xX319xX3exX56xX9xXbxXaxX4axX3exX56xX9xX7xXaxX46xX33xX9xX8xXcxXcxX18xX3exXf4xX17xXdxX9xX8exX18xX2cxX3cxX24xX3exX9xX23xX4baxXbxX9xXe3xX552xXf4xX9xXbxd7d3xX9xX3exX56xXb2xX26xX9xX122xX222xX1cxX21fxX9xX99xXb2xX9xXbxX35xXf8xX33xX9xXe3xX352xX9xXdxXb2xX9xXaxXe4xX35xX9xXe3xXb2xXcxX9xX99xXaexX35xX9xX5xXaxX3dfxX9xXbxX53xXaexX3exX56xX9xX43exX43fxX2cxX9xX2aaxX3exX56xX17xXdxX18xX9xX8exX17xX3cxX102xX17xXdxX126xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1eaxX24xX19xX26xX32xXexf45fxX3exX56xX9xX9dxX18xX3cxX35xXa1xX9xX102xX306xXf4xX9xX56xX381xX35xX9xX2cxX46xX2cxX9xX3exXaxXb2xX9xXdxc978xX3exXaxX9xXe3xX4exX24xX9xX2cxXaxX64xXf4xX9xcc85xXf4xX9xX56xX64xX26xX9xX2fxX43fxX2cxX9x132efxX33xX9xXe3xX356xX9xX4aexX3exX56xX9xX5xX3cxXf4xXcxX33xX9xXbxXf4xX64xX3exX9xXbxXaxX3dfxX9xXbxXaxX104xX18xX9xXbxXaxXf4xX10fxX3exX9xXaxX4exXbxX9xX3exXaxX64xX3exX9xX3exXf8xXf4xX9xX4f6xX18xX2fxXaxX35xX3exX56xXbxX24xX3exX9xXcxXf4xX4axX3exX9xX19xXf4xX26xX9xXbxX3cxX5axX9xX2fxX3f0xX9xXbxX35xX3exX9xX2cxX10fxX26xX9xX2cxX3dfxX18xX9xX2cxXe4xX3exX56xX9xXe3xXe4xX3exX56xX9xX40cxXf4xX4axX2cxX9xXbxXf8xX9xXe3xX4axX35xX9xX99xXaexX35xX9xX8exXfcxX126xX9xX5xX3cxX24xX3exX56xX9xX102xXaxX35xX9xXe3xX352xX417xX9xX2cxX46xX2cxX9xX3exXaxXb2xX9xXdxX6f5xX3exXaxX9xXe3xX4exX24xX9xX2cxXaxX64xXf4xX9xX702xXf4xX9xXaxX26xX9xX99xX381xX3exX56xX9xXbxXaxXf4xX26xXf8xXbxX9xX33xXaxae62xX2cxX9xXe3xX53xX37dxX2cxX9xX4aexX3exX56xX9xX5xX3cxXf4xXcxX33xX9xX19xXf4xX26xX9xXbxX3cxX5axX9xXbxXaxX104xX18xX9xXbxXaxXf4xX10fxX3exX9xX3exXf8xXf4xX9xXaxX381xX9xXe3xX3daxX3exX56xX9xX11cxX9xXbxXaxXffxX2cxX9xX70dxX33xX9xX3bxX3cxX18xX3exX9xXe3xX35xX9xXbxXaexX35xX9xXbxXaxX104xX18xX9xXbxXaxXf4xX10fxX3exX9xX99xXf3xX9xX2cxX46xX2cxX9xX99xX7bbxX9xXbxXaxX35fxX9xXbxX306xX3exX9xXdxX35fxX18xX9xX2cx8e06xX3exX56xX9xX3exXaxX53xX9xX56xX35xX41xXcxX9xX41xX3exXaxX9xXaxX53xX85xX3exX56xX9xX2cxX3dfxX18xX9xX5xX17xXaxX3cxX18xX3exX9xXbxX3cxX24xX3exX56xX9xX102xXaxXf4xX9xX99xX3f0xX2cxX126xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1eaxX24xX19xX26xX32xXexX7cxX56xX53xX3eaxX35xX9xXe3xX43fxX3exX56xX9xXe3xX552xXf4xX9xX1eaxXe4xX9xX7cxX56xX24xX4exX35xX9xX56xX35xX18xX24xX9xX3bxX3cxX18xX3exX9xX3exXaxX333xX3exX9xXcxX4exX3exXaxX9xX3exXf8xXf4xX9xX8exXfcxX9xX32xX2cxXaxX4aexX3exX9xX99xX436xX35xX32xX9xXbxXaxX104xX18xX9xXbxXaxXf4xX10fxX3exX9xXaxX4exXbxX9xX3exXaxX64xX3exX417xX9xX2cxX352xX9xXbxXaxX356xX9xX3bxX3cxX18xX3exX9xX102xXaxX4aexX3exX56xX9xXbxX35xXf8xX33xX9xXbxX7bbxX2cxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXe3xXf4xX319xX35xX9xX19xXf4xX26xX9xXbxX3cxX5axX9xXbxXaxX104xX18xX9xXbxXaxXf4xX10fxX3exX126xX9xX6daxX3exX56xX9xX102xXaxceb7xX3exX56xX9xXe3xX337xX3exXaxX153xX9xX32xX4e9x8b7axX9xX3cxXb2xX3exX56xX9xXdxXb2xX9xX102xXaxX4aexX3exX56xX9xXbxXaxX356xX9xX26xX306xXf4xX9xX2cxX552xXf4xX9xX2cxXaxXffxX3exX56xX9xXbxX4aexX35xX9xXe3xX54xX3exX9xX33xXaxX53xX54xX3exX56xX9xXbxXaxX3f0xX2cxX9xXaxX35xX3a7xX3exX9xXcxXe4xXbxX9xXbxXaxX104xX18xX9xXbxXaxXf4xX10fxX3exX9xXe3xX6f5xX9xX23xX337xX9xX33xXaxX46xX9xX23xX104xX32xX126xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1eaxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXbxXaxX104xX18xX9xXbxXaxXf4xX10fxX3exX9xX102xX11cxX9xX3exX56xXb2xX26xX9xX2axX21fxX1cxX21axX1cxX122xX123xX2axX125xX9xX56xX35xX3c1xX18xX9xX3bxX3cxX18xX3exX9xX99xXb2xX9xX3exXaxX352xXcxX9xX7xX125xX3d5xX2axX417xX9xX5xX17xXaxX3cxX18xX3exX9xXaxX4exX3exX9xX2cxXaxXf8xX9xX2cxX46xX2cxX9xXaxX24xX4exXbxX9xXe3xXe4xX3exX56xX9xXdxXb2xXcxX9xX56xX35xXb2xXf4xX9xXf4xX3cxX18xX3exX35xX9xXe3xX356xX9xXe3xX319xX35xX9xXdxX333xX26xX9xX99xX35xX3a7xX2cxX9xX19x63a3xX9xX23xX104xX9xX2cxX46xX2cxX9xX23xX35xX3a7xX3exX9xX33xXaxX46xX33xX9xXbxX3cxX683xX3exX56xX9xX33xXaxX4exXbxX9xX2cxX3dfxX18xX9xX40cxXf4xX4axX2cxX9xXbxXf8xX9xXdxX35xX306xX3exX9xX40cxXf4xX18xX3exX9xX2cxXaxX53xX54xX3exX56xX9xXbxX3cxX5axX3exXaxX9xXaxX4exXbxX9xX3exXaxX64xX3exX9xX2cxX3dfxX18xX9xX3exX53xXaexX2cxX9xX3exXb2xX26xX126xX9xX5xXf4xX26xX9xX3exXaxX35xX306xX3exX417xX9xX5xX319xX3exX56xX9xXbxXaxX4axX3exX56xX9xX8exXfcxX9xX2xX24xX3exX18xXdxX19xX9xX5xX3cxXf4xXcxX33xX9xXe3xX17xX9xX19xX381xX18xX9xX3cxXffxXbxX9xX102xXaxX104xX35xX9xXbxXaxX104xX18xX9xXbxXaxXf4xX10fxX3exX9xXaxX4exXbxX9xX3exXaxX64xX3exX9xXdxX337xX2cxXaxX9xX2fxX35fxX9xX3exXb2xX26xX9xX99xXb2xX9xX46xX33xX9xXe3xa9d5xXbxX9xXbxX3cxX85xX9xXdxX4exX35xX9xX2cxX46xX2cxX9xXdxX3a7xX3exXaxX9xXbxX3cxX683xX3exX56xX9xX33xXaxX4exXbxX126xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1eaxX24xX19xX26xX32xXexX7cxXaxXb2xX9xXdxX6f5xX3exXaxX9xXe3xX4exX24xX9xX8exXfcxX9xX26xX306xXf4xX9xX2cxX552xXf4xX9xX2fxX24xX4exX3exX9xXaxX35xX3a7xX33xX9xXe3xX337xX3exXaxX9xX23xX319xX9xX2fxXf4xX3exX56xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX104xX18xX9xXbxXaxXf4xX10fxX3exX9xXaxX4exXbxX9xX3exXaxX64xX3exX9xX99xXaexX35xX9xX3bxX3cxX18xX3exX417xX9xXaxX24xXaa0xX2cxX9xX2fxX24xX4exX3exX9xXbxXaxX41xX24xX9xXcxXe4xXbxX9xX2cxX54xX9xX2cxXaxXf8xX9xX102xXaxX46xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xX33xXaxX70dxX33xX9xXdxX24xX4exX35xX9xX23xX104xX9xX40cxXf4xX18xX3exX9xX3exX56xX4exX35xX9xX2cxX3dfxX18xX9xX4f6xX18xX2fxXaxX35xX3exX56xXbxX24xX3exX9xX23xX4f2xX3exX56xX9xX2cxX46xX2cxX9xXaxX24xX4exXbxX9xXe3xXe4xX3exX56xX9xX2cxX7bbxX9xXbxXaxX356xX9xX2cxX3dfxX18xX9xX5xX17xXaxX3cxX18xX3exX126xX9xX5xX3cxX24xX3exX56xX9xX102xXaxX35xX9xXe3xX352xX417xX9xX3bxX3cxX18xX3exX9xX23xX46xX2cxX9xX23xX104xX9xXcxX381xX35xX9xX102xXaxX41xX9xX3exX11fxX3exX56xX9xXbxXaxX18xX26xX9xXe3xX319xX35xX9xX97xX4xX7xX3xX2aaxX417xX9xXe3xX3daxX3exX56xX9xXbxXaxX3eaxX35xX9xX2cxX41xX3exXaxX9xX23xX46xX24xX9xX2fxX502xX9xX2cxX352xX9xX23xX35xX3a7xX3exX9xX33xXaxX46xX33xX9xXe3xX46xX33xX9xXbxX3cxX41xX9xX3exXf8xXf4xX9xX8exXfcxX9xX33xXaxX46xX9xX99xX9ebxX9xXbxXaxX104xX18xX9xXbxXaxXf4xX10fxX3exX9xX3exXb2xX26xX126xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX497xX24xXf4xX3cxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX5xX5xX2b0xX2b1xX7cxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe