Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
Thực hiện văn bản số 112-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc hướng dẫn công bố và lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI.
d51fx13398x1171ex14bbbxd5cex1256cxfbe6x129c5x12fa1xX7x13b00x14032x11422x1384ex11d27x153b6xX5x1171axXax11f87x11031xf714xX3xXexX1xffbex15620xX3xX4x150b1xX4xX3xea41x1295axfb3cxX3x151f2xXdx14cf9xX21xX3xXexde03xeb27xX21xX1xX3x113daxeb75xXdxX3xX1xf713xXdxX3xe284xX2fxXdxX3x13641xXdx13ffaxdddfxX3xXexX19xecddxX21xX3x11622xX3dx13587xX4xX3xX5x135d4xX21xX3xXexX1xff57xX3x148d0xf862xX3xX4x1440bxX6xX3xX2exX18xX21xdde5xX0x12d8exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx129d7xX10xX6xeaa0xXaxX3xX7xXex1203bxX5xX10xX9xXaxXexX10xebe9xXex13008xX6xX5xXdxX5bxX21x135cexX3x13548xX3dxX7xXexXdx11c0cxX74xXaxX12xXcxX1xX14xX4xX3xX1xXdxX25xX21xX3xX1fxX20xX21xX3xX3axX18xX21xX3xX7xX46xX3xX2xX2x1277exX7dxX6cxX13xX5dx1137dxXcx11ac2xXcxf520xX3xX4xX55xX6xX3xXaaxX6xX21xX3xXcxX3dxX74xeea3xX21xX3xX5bxXdxX1cxX19xX3xXcxX29xX3dxX21xX5bxX3xdfb1x14e1exX21xX5bxX3xX1fx154faxX3xX1fxXdxX25xX4xX3xX1xXc9xea2dxX21xX5bxX3xX6fx129caxX21xX3xX4x1155axX21xX5bxX3xX3axX46xX3xX1fxX41xX3xX5x15201xX74xX3xd61cxX3xX23xXdx156a1xX21xX3xX36x14f73xX21xX5bxX3xX5bxXf7xXbxX3xX4xX55xX6xX3xX4xX1cxX4xX3xXex14dabxX3xX4xX1xX4fxX4x13a9dxX3xX4xX1cxX21xX3xX3axX33xX10exX3xX36xX18xX21xX5bxX3xX1fxXdxXbbxX21xX3xX1fxX41xX3xX21xX1xf66cxX21xX3xX6fxX127xX21xX3xX1fxX41xX19xX3xX4xX1cxX4xX3xX6fxX14xX3xXexX1xX18xX19xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xXdxX25xX21xX3xXaaxX6xX21xX3xf810xX1xXecxXbxX3xX1xX41xX21xX1xX3xXcxX29xX3dxX21xX5bxX3xXc9xXcaxX21xX5bxX3x11e8fxX23xX1xXf7xX6xX3xX51x13a07xX3xXexX29xX2axX21xX1xX3xX2exX2fxXdxX3xX1xX33xXdxX3xX36xX2fxXdxX3xX3axXdxX3cxX3dxX3xXexX19xX41xX21xX3xX44xX3dxX46xX4xX3xX5xX4axX21xX3xXexX1xX4fxX3xX51xX52xX3xX4xX55xX6xX3xX2exX18xX21xX5bxX10exX3xXaaxX1cxX19xX3xX6cxX41xX3xXcx15733xX21xX1xX3xXexX29xX127xX21xX3xXexX29x136fdxX21xX5bxX3xX5bxXdxXd8xXdxX3xXexX1xXdxX25xX3dxX3xXexX19xX41xX21xX3xX1fxX20xX21xX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX3xX14bxXc9xXcaxX21xX5bxX3xX5xX1a7xX21xX1xX3xX7bxX127xX74xX3xX6fxX14xX21xX5bxX3xX36xXecxXexX3xX21xXc9xXd8xX4xX3xXexX29xX19xX21xX5bxX3xXexX1xe8f0xXdxX3xX23x13916xX3xX44xX3dxX1cxX3xX36xX33xX3xX5xXbbxX21xX3xX4xX1xX55xX3xX21xX5bxX1xX1a7xX6xX3xX7bxf34cxX3xX1xX33xXdxX3xX160xX3axX108xX3xX7xX3dxX21xX5bxX10exX3xXbxX1xX1cxXexX3xXexX29xXdxX3cxX21xX3xX21xX20xe9cfxX3xXa5x1060bxX2xX2xX167xf6cexX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX3xX14bxX1xXdxXf3xX21xX3xX5xXc9xf8d9xX4xX3xXbxX1xX1cxXexX3xXexX29xXdxX3cxX21xX3xX23xXdxX21xX1xX3xXexXf3xX3xX7dxX3xX7bxX213xX3xX1xX33xXdxX3xXa5xX233xX2xX2xX3xX7dxX3xXa5xX233xXa5xX233xX3xX1fxX41xX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX3xXaaxX1cxX19xX3xX4xX1cxX19xX3xX4xX1xda1dxX21xX1xX3xXexX29x14de8xX3xX4xX55xX6xX3xXaaxX6xX21xX3xX14bxX1xXecxXbxX3xX1xX41xX21xX1xX3xXcxX29xX3dxX21xX5bxX3xXc9xXcaxX21xX5bxX3xX2exX18xX21xX5bxX3xX23xX1xXf7xX6xX3xX51xX3xXexX29xX2axX21xX1xX3xX2exX2fxXdxX3xX1xX33xXdxX3xX36xX2fxXdxX3xX3axXdxX3cxX3dxX3xX2exX18xX21xX5bxX3xXexX19xX41xX21xX3xX44xX3dxX46xX4xX3xX5xX4axX21xX3xXexX1xX4fxX3xX51xX52x15188xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX19xX6fxX74xXaxX12x137d8xX33xXdxX3xX6fxX3dxX21xX5bxX3xX8axXdxX5xX10xX3xX36xX289xX21xX1xX3xX23xdfd4xX230xX83xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX19xX6fxX74xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX29xX10xX8axX9xXaxX1xXexXexXbxX83xX5dxX5dxX3axX6xX19xX1xX6xXexXdxX21xX1xX2eaxX1fxX21xX5dxX1xX19xX230xX10xX5dxX7bxX6xX74xX7dxX6fxX3dxX21xX5bxX7dxX6fxX6xX21xX5bxX5dxX6fxX3dxX7dxXexX1xX6xX19xX7dxX4xX3dxX19xX21xX5bxX7dxX5xXdxX21xX1xX7dxX7bxX6xX74xX7dxX6fxX3dxX21xX5bxX7dxX6fxX6xXexX7dxX21xX3dxX19xX4xX7dxXexX29xX19xX21xX5bxX7dxXexX1xX19xXdxX7dxX23xX74xX7dxX44xX3dxX6xX7dxX6fxX19xX7dxX5xX10xX21xX7dxX4xX1xX3dxX7dxX21xX5bxX1xXdxX6xX7dxX7bxX6xX7dxX1xX19xXdxX7dxX3axX19xX7dxX7xX3dxX21xX5bxX7dxXbxX1xX6xXexX7dxXexX29xXdxX10xX21xX7dxX21xX6xX230xX7dxXa5xX233xX2xX2xX5dxX2xX23xe634xXa5x12185x107b5x13593xX2eaxX6xX7xXbxX7bxXaxX12xX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX3xX14bxXc9xXcaxX21xX5bxX3xX5xX1a7xX21xX1xX3xX7bxX127xX74xX3xX6fxX14xX21xX5bxX3xX36xXecxXexX3xX21xXc9xXd8xX4xX3xXexX29xX19xX21xX5bxX3xXexX1xX1f7xXdxX3xX23xX1fbxX3xX44xX3dxX1cxX3xX36xX33xX3xX5xXbbxX21xX3xX4xX1xX55xX3xX21xX5bxX1xX1a7xX6xX3xX7bxX213xX3xX1xX33xXdxX3xX160xX3axX108xX3xX7xX3dxX21xX5bxX10exX3xXbxX1xX1cxXexX3xXexX29xXdxX3cxX21xX3xX21xX20xX230xX3xXa5xX233xX2xX2xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX19xX6fxX74xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX29xX10xX8axX9xXaxX1xXexXexXbxX83xX5dxX5dxX3axX6xX19xX1xX6xXexXdxX21xX1xX2eaxX1fxX21xX5dxX1xX19xX230xX10xX5dxX7bxX6xX74xX7dxX6fxX3dxX21xX5bxX7dxX6fxX6xX21xX5bxX5dxX6fxX3dxX7dxXexX1xX6xX19xX7dxX4xX1xXdxX10xX21xX7dxX5xX3dxX19xX4xX7dxXbxX1xX6xXexX7dxXexX29xXdxX10xX21xX7dxX23xXdxX21xX1xX7dxXexX10xX7dxX7bxX6xX7dxX1xX19xXdxX7dxXa5xX233xX2xX2xX7dxXa5xX233xXa5xX233xX5dxX2xX23xX3c9xXa5xX3cbxX3ccxX3cbxX2eaxX6xX7xXbxX7bxXaxX12xX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX3xX14bxX1xXdxXf3xX21xX3xX5xXc9xX249xX4xX3xXbxX1xX1cxXexX3xXexX29xXdxX3cxX21xX3xX23xXdxX21xX1xX3xXexXf3xX3xX7dxX3xX7bxX213xX3xX1xX33xXdxX3xXa5xX233xX2xX2xX3xX7dxX3xXa5xX233xXa5xX233xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX19xX6fxX74xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX29xX10xX8axX9xXaxX1xXexXexXbxX83xX5dxX5dxX3axX6xX19xX1xX6xXexXdxX21xX1xX2eaxX1fxX21xX5dxX1xX19xX230xX10xX5dxX7bxX6xX74xX7dxX6fxX3dxX21xX5bxX7dxX6fxX6xX21xX5bxX5dxX6fxX3dxX7dxXexX1xX6xX19xX7dxX3axX6xX19xX7dxX4xX6xX19xX7dxX4xX1xXdxX21xX1xX7dxXexX29xXdxX7dxX4xX3dxX6xX7dxX3axX6xX21xX7dxX4xX1xX6xXbxX7dxX1xX6xX21xX1xX7dxXexX29xX3dxX21xX5bxX7dxX3dxX19xX21xX5bxX7dxX6fxX6xX21xX5bxX7dxX23xX1xX19xX6xX7dxX7bxX7dxXexX6xXdxX7dxX6fxX6xXdxX7dxX1xX19xXdxX7dxX6fxX6xXdxX7dxX3axXdxX10xX3dxX7dxXexX19xX6xX21xX7dxX44xX3dxX19xX4xX7dxX5xX6xX21xX7dxXexX1xX3dxX7dxX7bxXdxX7dxX4xX3dxX6xX7dxX6fxX6xX21xX5bxX5dxX2xX23xX3c9xXa5xX3cbxX3ccxX3c9xX2eaxX6xX7xXbxX7bxXaxX12xX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX3xXaaxX1cxX19xX3xX4xX1cxX19xX3xX4xX1xX289xX21xX1xX3xXexX29xX28fxX3xX4xX55xX6xX3xXaaxX6xX21xX3xX14bxX1xXecxXbxX3xX1xX41xX21xX1xX3xXcxX29xX3dxX21xX5bxX3xXc9xXcaxX21xX5bxX3xX2exX18xX21xX5bxX3xX23xX1xXf7xX6xX3xX51xX3xXexX29xX2axX21xX1xX3xX2exX2fxXdxX3xX1xX33xXdxX3xX36xX2fxXdxX3xX3axXdxX3cxX3dxX3xX2exX18xX21xX5bxX3xXexX19xX41xX21xX3xX44xX3dxX46xX4xX3xX5xX4axX21xX3xXexX1xX4fxX3xX51xX52xX2eaxX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxXbxX12
CongThanh