Bộ trưởng KH&ĐT: Cải cách thể chế phải thật sự đi vào cuộc sống
Nhân dịp đầu Xuân Đinh Dậu 2017, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo điện tử Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành.
24f7x65d3x29dfx38f7x7ab6x475fx752fx5b39x7fbcx7890xX8x9ee0x5f4axX8x6f04x7916xXexX7x362bx78f7xXbx4b06xX0x5755x8db4xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxa054x2674xX2x7ffdxX6x9e00xXbxX14x32f7xa8e9xX4xX23xX11x3c55x4f79x96d5x63bfxX4x29e0x77e5x7c6fx8207xX21xa38dxX4x70f3x56d4xX2xX4xX5x79cdxX5xX16xX4xX23xX16x7da9xX4xX5xX16x5bcfxX4xX20xX16xX3axX2xX4xX23xX16x9157xX23xX4xX8x6453xX4x2e2dxX2xX4xX3xa9afx7913xX4xX5xXdxX29xX5xX4xX8x7069xX2fxX30xX0x866cxX16xX17xX14xX0xX20xX4xX2xX1xXaxXbxX5xX23xX6x8a40xX76x2f52xX6xX25x638exX23xX39xX5cxX2fxX23xX25xX2fxX23xX78x72c5xa047xX78xX5xX23xX6xX76x6c63xX78xX11xX20xX23x45d0xX23xX25xXexX8xX78xX5xX23xX6xX76xX17xX78xX6xX2fx6f0exX33xX25xX7xX1xX6xX2xX2fxX25xXbxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX33xX25xX7xX1xXbxX14xX85xX16x4d4cxX2fxX4xX1x7df3xX20xX4xX57xadd5xXdxX4x5e19xXdxXbaxX2fxX4xX35xX2xX2fxX16xX4xX86xX51xXdxX4xX8cxX76xX17x9088x63c9xX4xX28xX29xX4xX23xX11xX2dxX2exX2fxX30xX4xX28xX29xX4xX32xX48xX4xX16xX5cx765exX5xX16xX4xX3xX5bxX4xX35xXc2xXdxX4xX23xX2dxX4xX85xX30xXdxX12x6838xX2fxX4xX39xX16x37caxX4xX86x42b6xX2fxX30xX4xX57x34e6xX4xX5x346axX4xX5xXdxX29xX5xX4xX23xX11xX3axX4xX6x5c51xX2xX4xX20xX16x6641xX2fxX30xX4xX3x6f3fxX2fxX4xX20xX16xX10dxX2fxX30xX4xX3xX2x3d6axX2fxX4xX28xX3exX5cxX4xX57xX2x9cfcxX2fxX4xX23xa4d8xX4xX39xX16xX102xX2fxX16xX4xX20xX16x9c91xX4xX3x7aacxX4xX23x5fcbxX2fxX16xX4xX16xX14bxX2fxX16xX4xX23xX11xX2xX44xX2fxX4xX9fxX16xX7xX2xX4xX23xX16xX55xX5xX4xX16xX2xX137xX2fxX4xX2fxX16xX2xX137xXexX4xX3x7191xX4xX5xX145xX7xX4xX2fxX30xX5bxX2fxX16x8846xX0xX68xX20xX14xX0xX68xX1xX2xX3xX14xX0xX23xX7x8de0xX6xX25xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX2xX5xX28xX5cx42b7xXbxX4xX7xX6xX2xX30xX2fxXaxXbxX5xX25xX2fxX23xX25xX11xXbxX14xX0xX23xX189xX5cxX1xX12xX14xX0xX23xX11xX14xX0xX23xX1xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX28xX5cxX1xX12xXbxX14xX0xX2xXexX30xX4xX7xX6xX23xXaxXbxX189xX5cxX4xX23xX11xXdxX5cxX2fxX30xX4xX9fxX16xX4xX1xX23xX4xX5xX7xX2xX4xX5xX7xX5xX16xX4xX23xX16xX25xX4xX5xX16xX25xX4xX20xX16xX7xX2xX4xX23xX16xX7xX23xX4xX8xXdxX4xX1xX2xX4xX3xX7xX5cxX4xX5xXdxX5cxX5xX4xX8xX5cxX2fxX30xXbxX4xX8xX11xX5xXaxXbxX68xX68xX2xX17bxX189xX7xX5cxX16xX7xX23xX2xX2fxX16xX17bxX3xX2fxX68xX2fxX25xa4a7xX8xX68xX17xXd6xX76x46a5xX68xX17xX76x8e19xX1x2e67xX17xX233xX76xX8cxX233x8b6dxX23xX233xX233xX233xX6xX76xX17bx7dc3xX20xX30xXbxX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbxX22dxX2xX1xX23xX16xX37xX233xX76xX76xX20xX199x4ca5xX16xX25xX2xX30xX16xX23xX37xX239xX239xX239xX20xX199xXbxX4xX68xX14xX0xX68xX20xX14xX0xX68xX23xX1xX14xX0xX68xX23xX11xX14xX0xX23xX11xX14xX0xX23xX1xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xX25xX8xX5xXbxX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX39xX7xX20xX23xX2xX5cxX2fxXbxX14xX28xX29xX4xX23xX11xX2dxX2exX2fxX30xX4xX28xX29xX4xX32xX48xX4xX16xX5cxXebxX5xX16xX4xX3xX5bxX4xX35xXc2xXdxX4xX23xX2dxX4xX85xX30xXdxX12xXfdxX2fxX4xX39xX16xX102xX4xX86xX105xX2fxX30xX17bxX0xX68xX20xX14xX0xX68xX23xX1xX14xX0xX68xX23xX11xX14xX0xX68xX23xX189xX5cxX1xX12xX14xX0xX68xX23xX7xX189xX6xX25xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX28xX5cxX1xX12xXbxX14xX0xX25xXexX14x6570xX85xX16xX14bxX2fxX4xX6xXebxX2xX4xX9fxX2xX2fxX16xX4xX23xX48xX4xX17xX4xX2fx87c7xXexX4x8c95xXdxX7xX4xX3xX5bxX4xX5xX16x2bd1xX2fxX30xX4xX57xX2dxX119xX2fxX30xX4xX23fxX4xX23xX16xX3exX2fxX30xX4x9e7bxX1x5d31xX2fxX4xX1x5f64xX23x8786xX4xX2fxX30xX5bxX2fxX16xX4xX9fxX48xX4xX16xX5cxXebxX5xX16xX4xX3xX5bxX4xX57xXc2xXdxX4xX23xX2dxXd7xX4xX2fxX16x352exX2fxX30xX4xX5xX16x7078xX4xX57xXebxX5cxXd7xX4xX57xX2xX148xXdxX4xX16xX5bxX2fxX16xX4xX2fxX5bxX5cxX4xX57xX44xX4xX6xXebxX2xX4xX5xX16xX5cxX4xX28xX29xX4xX23xX11xX2dxX2exX2fxX30xX4xX123xX2fxX4xX23xX2dx2b85xX2fxX30xX4xX2fxX16xX123xX23x79a2xX4xX0xX68xX25xXexX14xX0xX68xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX28xX5cxX1xX12xXbxX14xX0xX8xX23xX11xX5cxX2fxX30xX14xX28xX29xX4xX23xX11xX2dxX2exX2fxX30xX4xX85xX30xXdxX12xXfdxX2fxX4xX39xX16xX102xX4xX86xX105xX2fxX30xX37xX0xX68xX8xX23xX11xX5cxX2fxX30xX14xX4xX85xX31exXexX4xX8cxX76xX17xX237xX4xX6xX5bxX4xXexX29xX23xX4xX2fxX31exXexX4xX5xX10dxX4xX2fxX16xX2xX148xXdxX4x3cc5xX4xX2fxX30xX16x8360xX7xX4xX57xX64xX2xX4xX3x4bc5xX2xX4xX5xX3exX5xX4xX23xX16xX5bxX2fxX16xX4xX3xX2xX12exX2fxX4xX39xX16xX102xX2fxX16xX4xX20xX16xX145xX4xXexX411xX2xX4xX6xXc2xX2fxX4xX57xXc2xXdxX4xX23xX2xX12exX2fxX4xX2fxX342xXexX4xX30xX2xX362xX4xX5xX2dx4de1xX2fxX30xX4xX3xXbexX4xX28xX29xX4xX23xX11xX2dxX2exX2fxX30xXd7xX4xX23xX11xX5cxX2fxX30xX4xX57xX10dxX4xX5xX10dxX4xX23x975dxX2xX17bxX4x2534xX32axX5xX4xX1x7e15xX4xX2fxX148xX2fxX4xX9fxX2xX2fxX16xX4xX23xX48xX4xX30xX32axX20xX4xX20xX16xX3axX2xX4xX2fxX16xX2xX148xXdxX4xX9fxX16xX10dxX4xX9fxX16xX31exX2fxXd7xX4xX23xX16xX3exX5xX16xX4xX23xX16x95aaxX5xX4xX5xX3axX4xX2exX4xX23xX11xX5cxX2fxX30xX4xX2fxX2dxX411xX5xX4xX3xX5bxX4xX189xX64xX2xX4xX5xX3axX2fxX16xX4xX321xXdxX64xX5xX4xX23xX48xXd7xX4xX28xX29xX4xX32xX48xX4xX16xX5cxXebxX5xX16xX4xX3xX5bxX4xX35xXc2xXdxX4xX23xX2dxX4xX57xX10axX4xX5xX10dxX4xX8xX55xX4xX20xX16xX64xX2xX4xX16xX397xX20xX4xX23xX64xX23xX4xX3xX411xX2xX4xX5xX3exX5xX4xX5xX448xX4xX321xXdxX7xX2fxX4xX5xX145xX7xX4xX39xX16xX102xX2fxX16xX4xX20xX16xX145xXd7xX4xX23xX16xX7xXexX4xXexX2dxXdxX4xX5xX16xX5cxX4xX5xX467xX2fxX30xX4xX23xX3exX5xX4xX5xX16xX368xX4xX57xXebxX5cxXd7xX4xX57xX2xX148xXdxX4xX16xX5bxX2fxX16xX4xX5xX145xX7xX4xX39xX16xX102xX2fxX16xX4xX20xX16xX145xXd7xX4xX21xX16xX145xX4xX23xX2dxX411xX2fxX30xX4xX39xX16xX102xX2fxX16xX4xX20xX16xX145xX4xX20xX16xX123xX2fxX4xX57xX123xXdxX4xX16xX5cxX5bxX2fxX4xX23xX16xX5bxX2fxX16xX4xX20xX16xXc2xX2fxX4xX6xX411xX2fxX4xX5xX3exX5xX4xXexX170xX5xX4xX23xX2xX12exXdxXd7xX4xX2fxX16xX2xX137xXexX4xX3xX170xX4xX9fxX2xX2fxX16xX4xX23xX48xX309xX199xX10axX4xX16xX29xX2xX4xX2fxX31exXexX4xX8cxX76xX17xX237xXd7xX4xX30xX2xX362xX4xX3xX362xX2fxX30xX4xX57xX2dxX397xX5xX4x78a9xX2fxX4xX57xXbexX2fxX16xX4xX9fxX2xX2fxX16xX4xX23xX48xX4xX3xX409xX4xXexX467xXd7xX4xX9fxX2xX44xXexX4xX8xX5cxX3exX23xX4xX6xXebxXexX4xX20xX16xX3exX23xXd7xX4xX189xX3axX5cxX4xX57xX3axXexX4xX7xX2fxX4xX8xX2xX2fxX16xX4xX199xX10axX4xX16xX29xX2xX17bxX17bxX17bxX0xX68xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX28xX5cxX1xX12xXbxX14xX35xX2xX148xXdxX4xX57xX44xX4xX6xXebxX2xX4xX123xX2fxX4xX23xX2dxX397xX2fxX30xX4xX2fxX16xX123xX23xX4xX57xX64xX2xX4xX3xX411xX2xX4xX23xX467xX2xX4xX5xX10dxX4xX6x7e20xX4xX6xX5bxX4xX32x2626xX4xX16x8aacxX20xX4xX23xX16xX49fxX4xX8cxX4x8d05xXdxX64xX5xX4xX16xX29xX2xX4xX9fxX16xX10dxX7xX4xXc5xX91x4735xX4xX3x9ab0xX7xX4xX321xXdxX7xX17bxX4xX35xX64xX2xX4xX3xX411xX2xX4xXexX29xX23xX4xX28xX29xX4xX23xX11xX2dxX2exX2fxX30xX4xXexX411xX2xX4xX2fxX16xX2dxX4xX23xX467xX2xXd7xX4xX3xX2xX137xX5xX4xX20xX16xX3axX2xX4xX189xX3exX5cxX4xX5xX3exX5cxXd7xX4xX30xX2xX3axX2xX4xX23xX11xX14bxX2fxX16xX4xX23xX11xX2dxX411xX5xX4xX64exXdxX64xX5xX4xX16xX29xX2xX4xX17xX76xX4xX6xXc2xX2fxX4xX23xX11xX5cxX2fxX30xX4xXexX29xX23xX4xX9fxX642xX4xX16xX645xX20xX4xX6xX5bxX4xXexX29xX23xX4xX23xX16xX3exX5xX16xX4xX23xX16xX49fxX5xX4xX9fxX16xX467xX2fxX30xX4xX2fxX16xX11exX17bxX4xX21xX467xX2xX4xX5xX3axXexX4xX448xX2fxX4xX3xX5bxX4xX57xX3exX2fxX16xX4xX30xX2xX3exX4xX5xX7xX5cxX4xX2fxX16xX362xX2fxX30xX4xX2fx9552xX4xX6xX55xX5xXd7xX4xX5xX64xX4xX30xX342xX2fxX30xX4xX5xX145xX7xX4xX5xX3exX2fxX4xX189xX29xXd7xX4xX5xX467xX2fxX30xX4xX5xX16xX49fxX5xX4xX23xX5cxX5bxX2fxX4xX2fxX30xX5bxX2fxX16xX4xX9fxX48xX4xX16xX5cxXebxX5xX16xX4xX3xX5bxX4xX57xXc2xXdxX4xX23xX2dxXd7xX4xX57xX10axX4xX5xX470xX2fxX30xX4xX23xX467xX2xX4xX189xX3axX5cxX4xX3xX137xX4xX23xX16xX5bxX2fxX16xX4xX5xX467xX2fxX30xX4xX23xX11xX2dxX411xX5xX4xX64exXdxX64xX5xX4xX16xX29xX2xX4xX2fxX16xX362xX2fxX30xX4xX189xX3exX5cxX4xX5xX3exX5cxX4xX6xX411xX2fxXd7xX4xX23xX11xX5cxX2fxX30xX4xX57xX10dxX4xX64exXdxX64xX5xX4xX16xX29xX2xX4xX57xX10axX4xX23xX16xX467xX2fxX30xX4xX321xXdxX7xX4xX32xX48xX4xX16xX5cxXebxX5xX16xX4xX20xX16xX3exX23xX4xX23xX11xX2xX44xX2fxX4xX9fxX2xX2fxX16xX4xX23xX48xX309xX199xX10axX4xX16xX29xX2xX4xX8cxX76xX17xXd6xX25exX4xX32xX48xX4xX16xX5cxXebxX5xX16xX4xX57xXc2xXdxX4xX23xX2dxX4xX5xX467xX2fxX30xX4xX23xX11xXdxX2fxX30xX4xX16xXebxX2fxX4xX8cxX76xX17xX237xX309xX8cxX76xX8cxX76xX4xX3xX5bxX4xX2fxX31exXexX4xX8cxX76xX17xXd6xX25exX4xX32xX48xX4xX16xX5cxXebxX5xX16xX4xX39xX448xX4xX5xX123xXdxX4xX6xXebxX2xX4xX2fxX148xX2fxX4xX9fxX2xX2fxX16xX4xX23xX48xX4xX30xX2xX7xX2xX4xX57xX5cxXebxX2fxX4xX8cxX76xX17xX237xX309xX8cxX76xX8cxX76xX25exX4x9e18xXdxX51xX23xX4xX8xX13bxX7xX4xX57xX5b9xX2xXd7xX4xX189xX5b9xX4xX8xXdxX2fxX30xX4x880cxX16xX170xX4xX6xX170xX5xX4x7f8bxX4xX847xXdxX51xX23xX4xX35xXc2xXdxX4xX23xX2dxX4xX3xX148xX4xX86xX7xX2fxX16xX4xXexX170xX5xX4xX2fxX30xX5bxX2fxX16xXd7xX4xX2fxX30xX16xX148xX4xX57xXc2xXdxX4xX23xX2dxX4xX9fxX2xX2fxX16xX4xX1xX5cxX7xX2fxX16xX4xX5xX10dxX4xX57xX2xX148xXdxX4xX9fxX2xX137xX2fxX17bxX4xX64exXdxX64xX5xX4xX16xX29xX2xX4xX5xX105xX2fxX30xX4xX57xX10axX4xX23xX16xX3axX5cxX4xX6xXdxX51xX2fxXd7xX4xX5xX16xX5cxX4xX404xX4xX9fxX2xX48xX2fxX4xX11xX123xX23xX4xX23xX102xX5xX16xX4xX5xX55xX5xX4xX3xX148xX4xX8cxX4xX86xX55xX4xX23xX16xX3axX5cxX4xX6xXdxX51xX23xX4xX6xX5bxX4xX847xXdxX51xX23xX4xX64exXdxX12xX4xX16xX5cxXebxX5xX16xX4xX3xX5bxX4xX847xXdxX51xX23xX4xX33xX710xX4xX23xX11xX397xX4xX1xX5cxX7xX2fxX16xX4xX2fxX30xX16xX2xX137xX20xX4xX2fxX16xX11exX4xX3xX5bxX4xX3xX661xX7xX4xX57xX44xX4xX199xX25xXexX4xX199x8e4bxX23xXd7xX4xX23xX16xX467xX2fxX30xX4xX321xXdxX7xX4xX3xX5bxX5cxX4xX9fxX642xX4xX16xX645xX20xX4xX8xX7xXdxX17bxX0xX68xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX28xX5cxX1xX12xXbxX14xX0xX25xXexX14xX309xX21xXebxX2xX4xX33xX29xX2xX4xX2fxX30xX16xXbexX4xX2fxX30xX5bxX2fxX16xX4xX9fxX48xX4xX16xX5cxXebxX5xX16xX4xX3xX5bxX4xX57xXc2xXdxX4xX23xX2dxXd7xX4xXexX29xX23xX4xX23xX11xX5cxX2fxX30xX4xX2fxX16xX362xX2fxX30xX4xX12xX12exXdxX4xX5xXc2xXdxX4xX21xX16xX145xX4xX23xX2dxX411xX2fxX30xX4xX57xX32axX23xX4xX11xX7xX4xX3xX411xX2xX4xX2fxX30xX5bxX2fxX16xX4xX6xX5bxX4xX3xX411xX2xX4xX2fxX30xXdxaccdxX2fxX4xX6xX55xX5xX4xX25xX5cxX4xX16x2f56xX20xX4xX2fxX16xX123xX23xX4xX20xX16xX3axX2xX4xX5xX10dxX4xX2fxX16xX362xX2fxX30xX4xX23xX16xX2xX48xX23xX4xX9fxX48xX4xX23xX64xX23xX4xX2fxX16xX123xX23xXd7xX4xX28xX29xX4xX23xX11xX2dxX2exX2fxX30xX4xX8xX63cxX4xX6xX5bxXexX4xX30xX14bxX4xX57xX44xX4xX30xX10dxX20xX4xX20xX16xXc2xX2fxX4xX23xX16xX55xX5xX4xX16xX2xX137xX2fxX4xX23xX64xX23xX4xX3xX7xX2xX4xX23xX11x83e6xX4xXbxX9fxX2xX48xX2fxX4xX23xX11x85fbxX5xX4xX8xX2dxX4xX23xX11xX2dxX2exX2fxX30xXbxX4xX2fxX16xX2dxX4xX9fxX642xX4xX3xX645xX2fxX30xX4xX5xX145xX7xX4xX6xX10axX2fxX16xX4xX57xXebxX5cxX4xX39xX16xX102xX2fxX16xX4xX20xX16xX145xX39fxX0xX68xX25xXexX14xX0xX68xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX28xX5cxX1xX12xXbxX14xX0xX8xX23xX11xX5cxX2fxX30xX14xX28xX29xX4xX23xX11xX2dxX2exX2fxX30xX4xX85xX30xXdxX12xXfdxX2fxX4xX39xX16xX102xX4xX86xX105xX2fxX30xX37xX0xX68xX8xX23xX11xX5cxX2fxX30xX14xX4xX39xX16xXa3fxX2fxX30xX4xX23xX467xX2xX4xX57xX10axX4xX23xX16xX7xXexX4xX30xX2xX7xX4xX199xXbaxX12xX4xX1xX55xX2fxX30xX4xXexX29xX23xX4xX8xX64xX4xX9fxX48xX4xX16xX5cxXebxX5xX16xX4xX23xX11xXdxX2fxX30xX4xX16xXebxX2fxX17bxX4xX39xX170xX4xX23xX16xX44xXd7xX4xX3xX411xX2xX4xX85xX30xX16xXbexX4xX321xXdxX12xX48xX23xX4xX3xX148xX4xX32xX48xX4xX16xX5cxXebxX5xX16xX4xX57xXc2xXdxX4xX23xX2dxX4xX5xX467xX2fxX30xX4xX23xX11xXdxX2fxX30xX4xX16xXebxX2fxX4xX30xX2xX7xX2xX4xX57xX5cxXebxX2fxX4xX8cxX76xX17xX237xX309xX8cxX76xX8cxX76xXd7xX4xX28xX29xX4xX32xX48xX4xX16xX5cxXebxX5xX16xX4xX3xX5bxX4xX35xXc2xXdxX4xX23xX2dxX4xX3xX661xX7xX4xX57xX10dxX2fxX30xX4xX3xX7xX2xX4xX23xX11xXa35xX4xX6xX5bxX4xX5xX448xX4xX321xXdxX7xX2fxX4xX23xX16xX7xXexX4xXexX2dxXdxX4xX5xX16xX5cxX4xX39xX16xX102xX2fxX16xX4xX20xX16xX145xXd7xX4xX21xX16xX145xX4xX23xX2dxX411xX2fxX30xX4xX39xX16xX102xX2fxX16xX4xX20xX16xX145xXd7xX4xX3xX661xX7xX4xX23xX16xX55xX5xX4xX16xX2xX137xX2fxX4xX5xX16xX49fxX5xX4xX2fxX31exX2fxX30xX4xX5xX448xX4xX321xXdxX7xX2fxX4xX321xXdxX3axX2fxX4xX6xX404xX4xX2fxX16xX5bxX4xX2fxX2dxX411xX5xX4xX3xX148xX4xX57xXc2xXdxX4xX23xX2dxX4xX5xX467xX2fxX30xX17bxX0xX68xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX28xX5cxX1xX12xXbxX14xX65exX411xX2xX4xXexX170xX5xX4xX23xX2xX12exXdxX4xX5xX448xX4xX5xX123xXdxX4xX6xXebxX2xX4xX3xX5bxX4xX2fxXbaxX2fxX30xX4xX5xX7xX5cxX4xX16xX2xX137xXdxX4xX321xXdxX3axX4xX8xX13bxX4xX1xX170xX2fxX30xX4xX3xX64xX2fxX4xX57xXc2xXdxX4xX23xX2dxX4xX5xX467xX2fxX30xX4xX30xX342xX2fxX4xX3xX411xX2xX4xX32xX48xX4xX16xX5cxXebxX5xX16xX4xX20xX16xX3exX23xX4xX23xX11xX2xX44xX2fxX4xX9fxX2xX2fxX16xX4xX23xX48xX309xX199xX10axX4xX16xX29xX2xX4xX233xX4xX2fxX31exXexX4xX3xX5bxX4xX32xX48xX4xX16xX5cxXebxX5xX16xX4xX5xX448xX4xX5xX123xXdxX4xX6xXebxX2xX4xX2fxX148xX2fxX4xX9fxX2xX2fxX16xX4xX23xX48xX4xX5xX145xX7xX4xX30xX2xX7xX2xX4xX57xX5cxXebxX2fxX4xX8cxX76xX17xX237xX309xX8cxX76xX8cxX76xX25exX4xX23xX11xX5cxX2fxX30xX4xX57xX2xX148xXdxX4xX9fxX2xX137xX2fxX4xX2fxX30xXdxX9cdxX2fxX4xX3xX64xX2fxX4xX5xX467xX2fxX30xXd7xX4xX2fxX16xX123xX23xX4xX6xX5bxX4xX2fxX30xXbaxX2fxX4xX8xX3exX5xX16xX4xX2fxX16xX5bxX4xX2fxX2dxX411xX5xX4xX16xXebxX2fxX4xX16xX9d8xX20xXd7xX4xX3exX20xX4xX6xX55xX5xX4xX23xX11xXc2xX2fxX4xX2fxX397xX4xX5xX467xX2fxX30xX17bxX17bxX17bxX4xX2fxX16xX2xX137xXexX4xX3xX170xX4xX5xX145xX7xX4xX32xX48xX4xX16xX5cxXebxX5xX16xX4xX57xXc2xXdxX4xX23xX2dxX4xX5xX467xX2fxX30xX4xX23xX11xXdxX2fxX30xX4xX16xXebxX2fxX4xXexX29xX23xX4xXexX32axX23xX4xX3xX661xX7xX4xX20xX16xX3axX2xX4xX57xX3exX20xX4xX49fxX2fxX30xX4xXexX170xX5xX4xX23xX2xX12exXdxX4xX199xXbaxX12xX4xX1xX55xX2fxX30xX4xX9fxX48xX23xX4xX5xX123xXdxX4xX16xXebxX4xX23xXc2xX2fxX30xX4xX6xX411xX2fxXd7xX4xX321xXdxX7xX2fxX4xX23xX11xX645xX2fxX30xX4xX20xX16xX170xX5xX4xX3xX170xX4xX23xX31exX2fxX30xX4xX23xX11xX2dxX2exX2fxX30xX4xX9fxX2xX2fxX16xX4xX23xX48xX4xX2fxX16xX2dxX4xX57xX2dxX119xX2fxX30xX4xX5xX7xX5cxX4xX23xX64xX5xX4xX28xX342xX5xX309xX85xX7xXexXd7xX4xX3xX661xX7xX4xX20xX16xX3axX2xX4xX30xX2xX3axX2xX4xX321xXdxX12xX48xX23xX4xX2fxX16xXdxX4xX5xXc2xXdxX4xX57xXc2xXdxX4xX23xX2dxX4xX20xX16xX170xX5xX4xX3xX170xX4xX7xX2fxX4xX8xX2xX2fxX16xX4xX199xX10axX4xX16xX29xX2xXd7xX4xX189xX3axX5cxX4xX3xX137xX4xXexX467xX2xX4xX23xX11xX2dxX119xX2fxX30xXd7xX4xX49fxX2fxX30xX4xX20xX16xX10dxX4xX3xX411xX2xX4xX189xX2xX48xX2fxX4xX57xX5b9xX2xX4xX9fxX16xX102xX4xX16xX51xXdxX17bxX4xX46bxX32axX23xX4xX9fxX16xX3exX5xXd7xX4xX32xX48xX4xX16xX5cxXebxX5xX16xX4xX20xX16xX3axX2xX4xX1xX5bxX2fxX16xX4xXexX29xX23xX4xX20xX16xXc2xX2fxX4xX3xX64xX2fxX4xX57xX3exX2fxX30xX4xX9fxX44xX4xX57xX44xX4xX199xX13bxX4xX6xX404xX4xX2fxX16xX362xX2fxX30xX4xX23xX9cdxX2fxX4xX57xX645xX2fxX30xX4xX5xX145xX7xX4xX30xX2xX7xX2xX4xX57xX5cxXebxX2fxX4xX23xX11xX2dxX411xX5xX4xX2fxX16xX2dxX4xX16xX5cxX5bxX2fxX4xX3xX64xX2fxX4xX49fxX2fxX30xX4xX23xX11xX2dxX411xX5xXd7xX4xX23xX16xX7xX2fxX16xX4xX23xX5cxX3exX2fxX4xX2fxX397xX4xX57xX645xX2fxX30xX17bxX17bxX17bxX0xX68xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX28xX5cxX1xX12xXbxX14xX28xX29xX4xX32xX48xX4xX16xX5cxXebxX5xX16xX4xX3xX5bxX4xX35xXc2xXdxX4xX23xX2dxX4xX8xX63cxX4xX23xX2xX48xX20xX4xX23xX170xX5xX4xX23xX16xX342xX20xX4xX8xX3exX2fxX30xX4xX2fxX30xX645xX2fxX4xX6xX13bxX7xX4xX57xX5b9xX2xX4xXexX411xX2xXd7xX4xX8xX3exX2fxX30xX4xX23xXebxX5cxX4xX3xX5bxX4xX5xX105xX2fxX30xX4xXexX5cxX2fxX30xX4xX2fxX16xX51xX2fxX4xX57xX2dxX397xX5xX4xX8xX55xX4xX20xX16xX64xX2xX4xX16xX397xX20xX4xX5xX16xX32axX23xX4xX5xX16xX63cxX4xX23xX661xX4xX5xX3exX5xX4xX2fxX30xX5bxX2fxX16xXd7xX4xX5xX3exX5xX4xX5xX123xX20xX4xX23xX16xX55xX5xX4xX16xX2xX137xX2fxX4xX2fxX30xX16xX2xX12exXexX4xX5xX3exX5xX4xX321xXdxX12xX4xX57xXbexX2fxX16xX4xX3xX148xX4xX20xX16xXbaxX2fxX4xX189xX5b9xX4xX2fxX30xXdxX9cdxX2fxX4xX6xX55xX5xX4xX57xX44xX4xX5xX470xX2fxX30xX4xX16xX2dxX411xX2fxX30xX4xX23xX411xX2xX4xXexX170xX5xX4xX23xX2xX12exXdxX4xX23xX16xX55xX5xX4xX16xX2xX137xX2fxX4xX32xX48xX4xX16xX5cxXebxX5xX16xX4xX57xXc2xXdxX4xX23xX2dxX4xX5xX467xX2fxX30xX4xX23xX11xXdxX2fxX30xX4xX16xXebxX2fxX4xXexX29xX23xX4xX5xX3exX5xX16xX4xX23xX2xX48xX23xX4xX9fxX2xX137xXexXd7xX4xX16xX2xX137xXdxX4xX321xXdxX3axXd7xX4xX9fxX16xX467xX2fxX30xX4xX1xX5bxX2fxX4xX23xX11xX3axX2xXd7xX4xX6xX10axX2fxX30xX4xX20xX16xX102xX17bxX17bxX17bxX4xX30xX10dxX20xX4xX20xX16xXc2xX2fxX4xX23xX16xX55xX5xX4xX16xX2xX137xX2fxX4xX32xX48xX4xX16xX5cxXebxX5xX16xX4xX20xX16xX3exX23xX4xX23xX11xX2xX44xX2fxX4xX9fxX2xX2fxX16xX4xX23xX48xX309xX199xX10axX4xX16xX29xX2xX4xX233xX4xX2fxX31exXexX4xX3xX5bxX4xX32xX48xX4xX16xX5cxXebxX5xX16xX4xX5xX448xX4xX5xX123xXdxX4xX6xXebxX2xX4xX2fxX148xX2fxX4xX9fxX2xX2fxX16xX4xX23xX48xX4xX5xX145xX7xX4xX30xX2xX7xX2xX4xX57xX5cxXebxX2fxX4xX8cxX76xX17xX237xX309xX8cxX76xX8cxX76xX17bxX0xX68xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX28xX5cxX1xX12xXbxX14xX32xX48xX4xX16xX5cxXebxX5xX16xX4xX5xX448xX4xX5xX123xXdxX4xX6xXebxX2xX4xX2fxX148xX2fxX4xX9fxX2xX2fxX16xX4xX23xX48xX4xX30xX2xX7xX2xX4xX57xX5cxXebxX2fxX4xX8cxX76xX17xX237xX309xX8cxX76xX8cxX76xX4xX5xX105xX2fxX30xX4xX3xX661xX7xX4xX57xX2dxX397xX5xX4xX64exXdxX64xX5xX4xX16xX29xX2xX4xX23xX16xX467xX2fxX30xX4xX321xXdxX7xX4xX6xX5bxX4xXexX29xX23xX4xX9fxX48xX4xX16xX5cxXebxX5xX16xX4xX9fxX16xXdxX2fxX30xX17bxX4xX35xX44xX4xX23xX16xX55xX5xX4xX16xX2xX137xX2fxX4xX20xX16xX3axX2xX4xX5xX170xX4xX23xX16xX44xX4xX16xX10dxX7xX4xX189x5be7xX2fxX30xX4xX5xX3exX5xX4xX57xX148xX4xX3exX2fxX4xX30xX342xX2fxX4xX3xX411xX2xX4xX5xX3exX5xX4xX2fxX16xX2xX137xXexX4xX3xX170xXd7xX4xXexX170xX5xX4xX23xX2xX12exXdxX4xX5xX145xX7xX4xX32xX48xX4xX16xX5cxXebxX5xX16xX17bxX4xX39xX31exX2fxX4xX5xX49fxX4xX2fxX16xX2xX137xXexX4xX3xX170xX4xX57xX10axX4xX2fxX12exXdxX4xX23xX11xX5cxX2fxX30xX4xX85xX30xX16xXbexX4xX321xXdxX12xX48xX23xX4xX23xX16xX14bxX4xX2fxX31exXexX4xX8cxX76xX17xXd6xX4xX57xX2dxX397xX5xX4xX5xX5cxX2xX4xX6xX5bxX4xX2fxX31exXexX4xX33cxXexX2exX4xX57xX2dxX119xX2fxX30xX344xXd7xX4xX57xX2dxX119xX2fxX30xX4xXexX2exX4xX23xX64xX23xX4xX23xX16xX14bxX4xX5xX16xXa3fxX2fxX30xX4xX23xX7xX4xXexX411xX2xX4xX5xX10dxX4xX23xX16xX44xX4xX57xX2xX4xX2fxX16xX7xX2fxX16xX4xX57xX2dxX397xX5xX17bxX0xX68xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX28xX5cxX1xX12xXbxX14xX21xX467xX2xX4xX2fxX16xX51xX2fxX4xX23xX16xX123xX12xX4xX57xX44xX4xX23xX16xX55xX5xX4xX16xX2xX137xX2fxX4xX5xX3exX5xX4xXexX170xX5xX4xX23xX2xX12exXdxX4xX57xX10axX4xX57xX148xX4xX11xX7xXd7xX4xX5xX467xX2fxX30xX4xX3xX2xX137xX5xX4xX23xX11xX5cxX2fxX30xX4xX2fxX31exXexX4xX8cxX76xX17xXd6xX4xX3xX5bxX4xX23xX16xX119xX2xX4xX30xX2xX7xX2fxX4xX8xX342xX20xX4xX23xX411xX2xX4xX6xX5bxX4xX11xX123xX23xX4xX6xX411xX2fxX17bxX4xX21xX11xX2dxX411xX5xX4xX16xX48xX23xX4xX6xX5bxX4xX20xX16xX3axX2xX4xX11xX5bxX4xX8xX5cxX3exX23xXd7xX4xX8xX13bxX7xX4xX57xX5b9xX2xXd7xX4xX189xX5b9xX4xX8xXdxX2fxX30xX4xX5xX3exX5xX4xX321xXdxX12xX4xX57xXbexX2fxX16xX4xX20xX16xX3exX20xX4xX6xXdxX51xX23xX4xX16xX2xX137xX2fxX4xX16xX5bxX2fxX16xX4xX57xX48xX2fxX4xX5xX467xX2fxX30xX4xX23xX3exX5xX4xX199xXbaxX12xX4xX1xX55xX2fxX30xX4xX57xX148xX4xX3exX2fxX4xX5xX170xX4xX23xX16xX44xXd7xX4xX23xX16xX2xX48xX23xX4xX6xX51xX20xX4xX5xX448xX4xX5xX16xX48xX4xX23xX16xX55xX5xX4xX16xX2xX137xX2fxXd7xX4xX23xX16xX25xX5cxX4xX1x940axX2xXd7xX4xX30xX2xX3exXexX4xX8xX3exX23xXd7xX4xX57xX3exX2fxX16xX4xX30xX2xX3exX4xX3xX5bxX4xX23xXdxX12xX12exX2fxX4xX23xX11xXdxX12xX148xX2fxX17bxX17bxX17bxX4xX21xX123xX23xX4xX5xX3axX4xX5xX3exX5xX4xX2fxX16xX2xX137xXexX4xX3xX170xX4xX2fxX5bxX12xX4xX57xX148xXdxX4xX11xX123xX23xX4xX321xXdxX7xX2fxX4xX23xX11xX645xX2fxX30xX4xX3xX5bxX4xX57xX148xXdxX4xX20xX16xX3axX2xX4xX57xX2dxX397xX5xX4xX23xX51xX20xX4xX23xX11xXdxX2fxX30xX4xX23xX16xX55xX5xX4xX16xX2xX137xX2fxX17bxX4xX21xXdxX12xX4xX2fxX16xX2xX12exX2fxXd7xX4xX3xX411xX2xX4xX404xX4xX2fxX30xX16xX409xX7xX4xX33cxXexX2exX4xX57xX2dxX119xX2fxX30xX344xX4xX23xX16xX14bxX4xX2fxX16xX2xX137xXexX4xX3xX170xX4xX11xX5bxX4xX8xX5cxX3exX23xXd7xX4xX8xX13bxX7xX4xX57xX5b9xX2xXd7xX4xX189xX5b9xX4xX8xXdxX2fxX30xX4xX5xX3exX5xX4xX321xXdxX12xX4xX57xXbexX2fxX16xX4xX20xX16xX3exX20xX4xX6xXdxX51xX23xX4xX6xX5bxX4xX321xXdxX7xX2fxX4xX23xX11xX645xX2fxX30xX4xX2fxX16xX123xX23xX4xX3xX5bxX4xX6xX5bxX4xX57xX2xX148xXdxX4xX9fxX2xX137xX2fxX4xX23xX2xX12exX2fxX4xX321xXdxX12xX48xX23xX17bxX4xX28xX2exX2xX4xX6xX63cxXd7xX4xX5xX448xX4xX5xX123xXdxX4xX6xXebxX2xX4xX2fxX148xX2fxX4xX9fxX2xX2fxX16xX4xX23xX48xX4xX5xX16xX342xX5xX4xX5xX16xX342xX2fxX4xX8xX63cxX4xX3xX123xX20xX4xX20xX16xX3axX2xX4xXexX29xX23xX4xX8xX64xX4xX321xXdxX12xX4xX57xXbexX2fxX16xX4xX20xX16xX3exX20xX4xX6xXdxX51xX23xX4xX57xX10axX4xX9fxX16xX467xX2fxX30xX4xX5xXa35xX2fxX4xX20xX16xX470xX4xX16xX397xX20xXd7xX4xX20xX16xX3axX2xX4xX57xX2xX148xXdxX4xX5xX16xX368xX2fxX16xX4xX16xX5cxX32axX5xX4xX189xX10axX2xX4xX189xX11exX17bxX4xX85xX48xXdxX4xX9fxX16xX467xX2fxX30xX4xX6xX5bxXexX4xX57xX2dxX397xX5xX4xX57xX2xX148xXdxX4xX2fxX5bxX12xXd7xX4xX5xX16xX342xX5xX4xX5xX16xX342xX2fxX4xX321xXdxX3exX4xX23xX11xX14bxX2fxX16xX4xX5xX448xX4xX5xX123xXdxX4xX6xXebxX2xX4xX2fxX148xX2fxX4xX9fxX2xX2fxX16xX4xX23xX48xX4xX8xX63cxX4xX30xX32axX20xX4xX2fxX16xX2xX148xXdxX4xX23xX11xX2exX4xX2fxX30xXebxX2xX17bxX0xX68xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX28xX5cxX1xX12xXbxX14xX0xX25xXexX14xX309xX86xX55xX4xX189xX3exX5cxX4xX2fxX148xX2fxX4xX9fxX2xX2fxX16xX4xX23xX48xX4xX23xX16xX48xX4xX30xX2xX411xX2xX4xX5xXa35xX2fxX4xX2fxX16xX2xX148xXdxX4xX189xX2xX48xX2fxX4xX57xX29xX2fxX30xX4xX9fxX16xX10dxX4xX6xX2dxX119xX2fxX30xX4xX16xX448xX2fxX4xX2fxX16xX362xX2fxX30xX4xX2fxX31exXexX4xX3xX661xX7xX4xX321xXdxX7xXd7xX4xX189xX3exX5cxX4xX16xX2xX137xXdxX4xXexX29xX23xX4xX2fxX31exXexX4xX8cxX76xX17xXd6xX4xX57xXc2xX12xX4xX33cxX189xX51xX2fxX4xX11xX29xX2fxX344xX4xX5xX145xX7xX4xX2fxX30xX5bxX2fxX16xX4xX9fxX48xX4xX16xX5cxXebxX5xX16xX4xX3xX5bxX4xX57xXc2xXdxX4xX23xX2dxX17bxX4xX21xX11xX5cxX2fxX30xX4xX9fxX16xX467xX2fxX30xX4xX9fxX16xX102xX4xX57xXc2xXdxX4xXc5xXdxXbaxX2fxX4xX2fxX31exXexX4xXexX411xX2xXd7xX4xX199xX2xX2fxX4xX28xX29xX4xX23xX11xX2dxX2exX2fxX30xX4xX5xX16xX5cxX4xXexX29xX23xX4xX3xX5bxX2xX4xX1xX55xX4xX5xX3axXexX4xX3xX5bxX4xX23xX16xX467xX2fxX30xX4xX57xX2xX137xX20xX4xX3xX148xX4xX23xX14bxX2fxX16xX4xX16xX14bxX2fxX16xX4xX9fxX2xX2fxX16xX4xX23xX48xX4xX57xX123xX23xX4xX2fxX2dxX411xX5xX4xX2fxX31exXexX4xX8cxX76xX17xXd6xX39fxX0xX68xX25xXexX14xX0xX68xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX28xX5cxX1xX12xXbxX14xX0xX8xX23xX11xX5cxX2fxX30xX14xX28xX29xX4xX23xX11xX2dxX2exX2fxX30xX4xX85xX30xXdxX12xXfdxX2fxX4xX39xX16xX102xX4xX86xX105xX2fxX30xX37xX0xX68xX8xX23xX11xX5cxX2fxX30xX14xX4xX39xX16xXa3fxX2fxX30xX4xX23xX467xX2xX4xX5xX16xX5cxX4xX11xX1109xX2fxX30xXd7xX4xX2fxX31exXexX4xX8cxX76xX17xXd6xX4xX57xX2dxX397xX5xX4xX1xX55xX4xX189xX3exX5cxX4xX6xX5bxX4xX8xX63cxX4xX23xX2xX48xX20xX4xX23xX170xX5xX4xX5xX10dxX4xX2fxX16xX2xX148xXdxX4xX23xX16xX3exX5xX16xX4xX23xX16xX49fxX5xX4xX3axX2fxX16xX4xX16xX2dxX2exX2fxX30xX4xX23xX11xX55xX5xX4xX23xX2xX48xX20xX4xX16xX7xX12xX4xX30xX2xX3exX2fxX4xX23xX2xX48xX20xX4xX23xX411xX2xX4xX2fxX148xX2fxX4xX9fxX2xX2fxX16xX4xX23xX48xX4xX2fxX2dxX411xX5xX4xX23xX7xX17bxX4xX21xXdxX12xX4xX2fxX16xX2xX12exX2fxXd7xX4xX23xX11xX5cxX2fxX30xX4xX23xX16xX3exX5xX16xX4xX23xX16xX49fxX5xX4xX5xX10dxX4xX5xX448xX4xX16xX29xX2xXd7xX4xX5xX16xXa3fxX2fxX30xX4xX23xX7xX4xX5xXc2xX2fxX4xX20xX16xX3axX2xX4xX2fxX16xX7xX2fxX16xX4xX2fxX16xXebxX12xXd7xX4xX2fxX342xXexX4xX189xX342xX23xX4xX5xX448xX4xX16xX29xX2xXd7xX4xX5xX16xX145xX4xX57xX29xX2fxX30xXd7xX4xX6xX2xX2fxX16xX4xX16xX5cxXebxX23xX17bxX4xX39xX16xXa3fxX2fxX30xX4xX23xX7xX4xX5xXc2xX2fxX4xX2fxX16xX14bxX2fxX4xX23xX16x8be8xX2fxX30xX4xX3xX5bxX5cxX4xX8xX55xX4xX23xX16xX51xX23xX4xX6xX5bxX4xX2fxX148xX2fxX4xX9fxX2xX2fxX16xX4xX23xX48xX4xX57xX10axX4xX189xX29xX5xX4xX6xX29xX4xX2fxX16xX2xX148xXdxX4xX12xX48xXdxX4xX9fxX932xXexX4xX5xX3axX4xX3xX148xX4xX5xX16xX123xX23xX4xX6xX2dxX397xX2fxX30xX4xX23xX31exX2fxX30xX4xX23xX11xX2dxX2exX2fxX30xX4xX5xX105xX2fxX30xX4xX2fxX16xX2dxX4xX2fxX31exX2fxX30xX4xX8xXdxX123xX23xX4xX6xX7xX5cxX4xX57xX29xX2fxX30xXd7xX4xX16xX2xX137xXdxX4xX321xXdxX3axX4xX3xX5bxX4xX8xX49fxX5xX4xX5xXebxX2fxX16xX4xX23xX11xX7xX2fxX16xX17bxX4xX32xX48xX23xX4xX321xXdxX3axX4xX5xX145xX7xX4xX8xX55xX4xX57xX5b9xX2xX4xXexX411xX2xX4xX3xX148xX4xX23xX16xX44xX4xX5xX16xX48xXd7xX4xX20xX16xX3exX20xX4xX6xXdxX51xX23xXd7xX4xX5xX16xX102xX2fxX16xX4xX8xX3exX5xX16xX4xXexX411xX2xX4xX5xX16xX368xX4xX2exX4xX23xXc2xXexX4xX5xX7xX5cxX4xXexX5bxX4xX5xX16xX2dxX7xX4xX23xX16xX55xX5xX4xX8xX55xX4xX57xX2xX4xX3xX5bxX5cxX4xX5xXdxX29xX5xX4xX8xX64xX2fxX30xXd7xX4xX5xX16xX2dxX7xX4xX57xX2xX4xX8xXbaxXdxX4xX199xXdxX64xX2fxX30xX4xX5xX123xX20xX4xX1xX2dxX411xX2xXd7xX4xX199xXdxX64xX2fxX30xX4xX23xX661xX2fxX30xX4xX1xX5cxX7xX2fxX16xX4xX2fxX30xX16xX2xX137xX20xX17bxX4xX85xX16xX2xX148xXdxX4xX1xX5cxX7xX2fxX16xX4xX2fxX30xX16xX2xX137xX20xX4xX57xX2dxX397xX5xX4xX9fxX16xX7xX2xX4xX8xX2xX2fxX16xXd7xX4xX2fxX16xX2dxX2fxX30xX4xX5xXa35xX2fxX4xX5xX3axX4xXexX29xX23xX4xX5xX16xX32axX2fxX30xX4xX57xX2dxX119xX2fxX30xX4xX6xX411xX2fxX4xXexXebxX2fxX16xX17bxX4xX21xX11xX5cxX2fxX30xX4xX9fxX16xX2xX4xX57xX10dxXd7xX4xX2fxX16xX362xX2fxX30xX4xX3xX123xX2fxX4xX57xX148xX4xX3xX148xX4xX23xX2xX48xX20xX4xX5xX51xX2fxX4xX2fxX30xXdxX9cdxX2fxX4xX3xX64xX2fxXd7xX4xX23xX2xX48xX20xX4xX5xX51xX2fxX4xX57xX123xX23xX4xX57xX7xX2xXd7xX4xX23xX16xX145xX4xX23xX170xX5xX4xX16xX5bxX2fxX16xX4xX5xX16xX102xX2fxX16xX17bxX17bxX17bxX4xX3xX33exX2fxX4xX5xXa35xX2fxX4xX6xX5bxX4xX23xX11xX2exX4xX2fxX30xXebxX2xX4xX5xX16xX102xX2fxX16xX4xX6xX5bxXexX4xX5xX16xX5cxX4xX5xX16xX2xX4xX20xX16xX102xX4xX23xX11xXdxX2fxX30xX4xX30xX2xX7xX2fxX4xX5xXa35xX2fxX4xX11xX123xX23xX4xX5xX7xX5cxXd7xX4xX3xX5bxX4xX9fxX16xX2xX48xX2fxX4xX5xX3exX5xX4xX1xX5cxX7xX2fxX16xX4xX2fxX30xX16xX2xX137xX20xX4xX5xX16xX2dxX7xX4xX23xX16xX44xX4xX33cxX8xX64xX2fxX30xX344xXd7xX4xX23xX9cdxX2fxX4xX23xXebxX2xX4xX5xX16xX49fxX4xX5xX16xX2dxX7xX4xX2fxX10dxX2xX4xX30xX14bxX4xX57xX48xX2fxX4xX20xX16xX3exX23xX4xX23xX11xX2xX44xX2fxX4xX6xX411xX2fxX4xXexXebxX2fxX16xX4xX3xX5bxX4xX5xX10dxX4xX9fxX16xX3axX4xX2fxX31exX2fxX30xX4xX5xXebxX2fxX16xX4xX23xX11xX7xX2fxX16xX4xX321xXdxX64xX5xX4xX23xX48xX17bxX0xX68xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX28xX5cxX1xX12xXbxX14xX35xX2xX148xXdxX4xX57xX3exX2fxX30xX4xX9fxX16xX102xX5xX16xX4xX6xX137xX4xX6xX5bxX4xX3xX411xX2xX4xX8xX55xX4xX5xX16xX368xX4xX57xXebxX5cxX4xX321xXdxX12xX48xX23xX4xX6xX2xX137xX23xX4xX5xX145xX7xX4xX39xX16xX102xX2fxX16xX4xX20xX16xX145xXd7xX4xXexX467xX2xX4xX23xX11xX2dxX119xX2fxX30xX4xX9fxX2xX2fxX16xX4xX1xX5cxX7xX2fxX16xX4xX57xX10axX4xX23xX661xX2fxX30xX4xX189xX2dxX411xX5xX4xX57xX2dxX397xX5xX4xX5xX3axX2xX4xX23xX16xX2xX137xX2fxX17bxX4xX21xXebxX2xX4xX86xX2xXfdxX2fxX4xX57xX5bxX2fxX4xX86xX5cxX7xX2fxX16xX4xX2fxX30xX16xX2xX137xX20xX4xX65exX2xX137xX23xX4xX85xX7xXexX4x29f5xX65exX28xa609x402cxX4xX8cxX76xX17xX237xX4xX3xX661xX7xX4xX1xX2xXfdxX2fxX4xX11xX7xX4xX57xXc2xXdxX4xX23xX16xX3exX2fxX30xX4xX17xX8cxX68xX8cxX76xX17xX237xXd7xX4xX5xX29xX2fxX30xX4xX57xX9cdxX2fxX30xX4xX1xX5cxX7xX2fxX16xX4xX2fxX30xX16xX2xX137xX20xX4xX23xX11xX5cxX2fxX30xX4xX3xX5bxX4xX2fxX30xX5cxX5bxX2xX4xX2fxX2dxX411xX5xX4xX57xX10axX4xX57xX3exX2fxX16xX4xX30xX2xX3exX4xX5xX7xX5cxX4xXexX467xX2xX4xX23xX11xX2dxX119xX2fxX30xX4xX9fxX2xX2fxX16xX4xX1xX5cxX7xX2fxX16xX4xX5xX145xX7xX4xX65exX2xX137xX23xX4xX85xX7xXexX17bxX0xX68xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX28xX5cxX1xX12xXbxX14xX86xX470xX4xX5xX10dxX4xX5xX3axX2xX4xX23xX16xX2xX137xX2fxXd7xX4xX2fxX16xX2dxX2fxX30xX4xX23xX7xX4xX3xX33exX2fxX4xX5xX16xX2dxX7xX4xX5xX10dxX4xX8xX55xX4xX189xX49fxX23xX4xX20xX16xX3exX4xX2fxX48xXdxX4xX199xX932xX23xX4xX23xX11xX5cxX2fxX30xX4xX9fxX16xXdxX4xX3xX55xX5xX4x933fx4b45x9d1dxX1b56xX85xX17bxX4xX39xX16xXa3fxX2fxX30xX4xX23xX7xX4xX3xX33exX2fxX4xX57xX7xX2fxX30xX4xX57xX49fxX2fxX30xX4xX23xX16xX49fxX4xX233xX4xX23xX11xX5cxX2fxX30xX4xX8xX64xX4xX17xX76xX4xX2fxX2dxX411xX5xX4xX1b56xX1b57xX1b58xX1b56xX85xXd7xX4xX23xX11xX5cxX2fxX30xX4xX9fxX16xX2xX4xX5xX3exX5xX4xX2fxX2dxX411xX5xX4xX199xX48xX20xX4xX23xX11xX12exX2fxX4xX9fxX16xX467xX2fxX30xX4xX1xX661xX2fxX30xX4xX6xXebxX2xX4xX57xX44xX4xX23xX7xX4xX3xX2dxX397xX23xX4xX321xXdxX7xX4xX3xX5bxX4xX5xX3exX5xX4xX2fxX2dxX411xX5xX4xX199xX48xX20xX4xX8xX7xXdxX4xX6xXebxX2xX4xX57xX7xX2fxX30xX4xX5xX10dxX4xX2fxX16xX362xX2fxX30xX4xX5xX3axX2xX4xX23xX16xX2xX137xX2fxX4xX3xX2dxX397xX23xX4xX189xX51xX5xX17bxX0xX68xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX28xX5cxX1xX12xXbxX14xX85xX48xXdxX4xX9fxX16xX467xX2fxX30xX4xX5xX10dxX4xX57xX29xX23xX4xX20xX16xX3exX4xX3xX5bxX4xX23xX64xX5xX4xX57xX29xX4xX5xX3axX2xX4xX23xX16xX2xX137xX2fxX4xX2fxX16xX7xX2fxX16xXd7xX4xX5xX16xXa3fxX2fxX30xX4xX23xX7xX4xX9fxX16xX467xX2fxX30xX4xX2fxX16xX362xX2fxX30xX4xX9fxX16xX10dxX4xX23xX2xX48xX20xX4xX5xX51xX2fxX4xX2fxX16xX10dxXexX4xX1b56xX1b57xX1b58xX1b56xX85xX4xX239xX4xX16xX5cxX32axX5xX4xX865xXd7xX4xX23xX16xX51xXexX4xX5xX16xX102xX4xX5xXa35xX2fxX4xX189xXbexX4xX23xX170xX23xX4xX6xXebxX2xX4xX20xX16xX102xX7xX4xX8xX7xXdxX17bxX0xX68xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX28xX5cxX1xX12xXbxX14xX39xX3exX5xX4xX189xX29xXd7xX4xX2fxX30xX5bxX2fxX16xX4xX21xX11xXdxX2fxX30xX4xX2dxX448xX2fxX30xX4xX57xX10axX4xX23xX51xX20xX4xX23xX11xXdxX2fxX30xX4xX199xXbaxX12xX4xX1xX55xX2fxX30xX4xX23xX16xX44xX4xX5xX16xX48xXd7xX4xX321xXdxX3axX2fxX4xX6xX404xX4xX57xX2xX148xXdxX4xX16xX5bxX2fxX16xX4xX189xX1109xX2fxX30xX4xX6xXdxX51xX23xX4xX20xX16xX3exX20xXd7xX4xX5xX448xX4xX5xX16xX48xX4xX5xX16xX102xX2fxX16xX4xX8xX3exX5xX16xXd7xX4xX5xX467xX2fxX30xX4xX5xX170xX4xX9fxX2xX2fxX16xX4xX23xX48xX25exX4xX16xXebxX2fxX4xX5xX16xX48xX4xX23xX64xX2xX4xX57xX7xX4xX8xX55xX4xX5xX7xX2fxX4xX23xX16xX2xX137xX20xX4xX189xX1109xX2fxX30xX4xXexX137xX2fxX16xX4xX6xX137xX2fxX16xX4xX16xX5bxX2fxX16xX4xX5xX16xX102xX2fxX16xX4xX3xX5bxX5cxX4xX5xX3exX5xX4xX16xX5cxXebxX23xX4xX57xX29xX2fxX30xX4xX9fxX2xX2fxX16xX4xX23xX48xX17bxX4xX39xXc2xX2fxX4xX1xX9d8xX20xX4xX189xX11exX4xX5xX3exX5xX4xX6xX397xX2xX4xX102xX5xX16xX4xX2fxX16xX10dxXexX4xX57xX44xX4xX9fx9942xX4xX5xX2dxX448xX2fxX30xXd7xX4xX9fxX1da6xX4xX6xXdxX51xX23xX4xX16xX5bxX2fxX16xX4xX5xX16xX102xX2fxX16xX4xX57xX2dxX397xX5xX4xX23xX31exX2fxX30xX4xX5xX2dxX119xX2fxX30xX17bxX0xX68xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX28xX5cxX1xX12xXbxX14xX39xX16xX2dxX7xX4xX189xX7xX5cxX4xX30xX2xX119xXd7xX4xX5xX29xX2fxX30xX4xX57xX9cdxX2fxX30xX4xX1xX5cxX7xX2fxX16xX4xX2fxX30xX16xX2xX137xX20xX4xX2fxX16xX51xX2fxX4xX57xX2dxX397xX5xX4xX2fxX16xX2xX148xXdxX4xX8xX55xX4xX321xXdxX7xX2fxX4xX23xXbaxXexX4xX5xX145xX7xX4xX5xX3axX4xX16xX137xX4xX23xX16xX64xX2fxX30xX4xX5xX16xX102xX2fxX16xX4xX23xX11xXbexX4xX3xX5bxX4xX5xX145xX7xX4xX23xX5cxX5bxX2fxX4xX199xX10axX4xX16xX29xX2xX4xX2fxX16xX2dxX4xX189xXbaxX12xX4xX30xX2xX119xX17bxX4xX28xX3axX2fxX4xX23xX16xXbaxX2fxX4xX1xX5cxX7xX2fxX16xX4xX2fxX30xX16xX2xX137xX20xX4xX5xXc2xX2fxX4xX2fxX710xX4xX6xX55xX5xX4xX20xX16xX3exX23xX4xX23xX11xX2xX44xX2fxX4xX57xX44xX4xX23xX11xX2exX4xX23xX16xX5bxX2fxX16xX4xXexX29xX23xX4xX6xX55xX5xX4xX6xX2dxX397xX2fxX30xX4xXexXebxX2fxX16xX4xXexX63cxXd7xX4xX5xX10dxX4xX23xX16xX55xX5xX4xX6xX55xX5xXd7xX4xX199xX49fxX2fxX30xX4xX57xX3exX2fxX30xX4xX6xX5bxX4xX57xX29xX2fxX30xX4xX6xX55xX5xX4xX321xXdxX7xX2fxX4xX23xX11xX645xX2fxX30xX4xX5xX145xX7xX4xX23xX31exX2fxX30xX4xX23xX11xX2dxX2exX2fxX30xX4xX3xX5bxX4xX20xX16xX3exX23xX4xX23xX11xX2xX44xX2fxX4xX5xX145xX7xX4xX57xX123xX23xX4xX2fxX2dxX411xX5xX17bxX0xX68xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX1b57xX5cxXdxX11xX5xX25xXbxX14xX21xX16xX25xX5cxX4xX5xX16xX2xX2fxX16xX20xX16xXdxX17bxX3xX2fxX0xX68xX20xX14